| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


91 - 100 / 1165
Na začetekNa prejšnjo stran6789101112131415Na naslednjo stranNa konec
91.
RAČUNOVODSKI VIDIK ODKRIVANJA LATENTNE KRIZE V PODJETJU
Saša Tomazin, 2009, diplomsko delo

Opis: Razmere na trgu se iz dneva v dan spreminjajo, zato morajo biti podjetja fleksibilna v smislu prilagajanja in pozitivnega koriščenja sprememb. Ravno iz teh vzrokov lahko trdimo, da so podjetja neprestano v stanju potencialne krize. Latentna kriza pa prestavlja korak naprej, saj se že kažejo krizni simptomi v družbi, vendar jih vodstvo ne zazna, jih zanika ali nima informacij. O prikriti krizi govorimo torej tudi v primeru, če management pozna krizno situacijo, vendar ne ukrepa, ker so težave prehodne ali pa se bodo rešile same (sindrom spečega ali »drogiranega« poslovodstva). Za preprečitev krize mora podjetje imeti zgrajen varnostni sistem, ki pravočasno opozori na nastajanje kriznih razmer v podjetju. Pomembno je, da se občasno opravi presoja gospodarskega položaja podjetja s strani zunanjih izvajalcev, saj ti niso pod vplivom notranje zaslepljenosti zaposlencev. Pomembno je, da znamo brati računovodske izkaze in informacije, ki jih ponuja, saj tovrstne informacije in analize opozarjajo na krizo. V diplomskem delu smo prikazali računovodski vidik odkrivanja latentne krize s pomočjo letnih poročil Podjetja X (poslovna in računovodska poročila). V izkazu poslovnega izida smo opazili, da kot kritični izstopata dve leti, to sta leto 2004 in 2005. Letnica in tudi vzroki težav sovpadajo z vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Podjetje X je v tem času zabeležilo močan upad prihodkov, kar je posledica slabega soočenja z odprtostjo evropskega trga in večjo konkurenco. V letu 2004 so bili nenavadno visoki tudi odhodki, in sicer zaradi odpisa terjatev v tožbi, kar opozarja na preveliko število tveganih poslov. Tudi izračun kazalnikov uspešnosti za omenjeni obdobji izraža nižje vrednosti. V primerjavi s konkurenčnimi podjetji ta kazalnik Podjetje X uvršča med bolj uspešne, vendar se je slabše odrezal pri primerjavi višine prihodkov na zaposlenega. Večletna primerjava poslovnega izida kaže, da je Podjetje X v stanju latentne krize, saj se po padcu v letu 2004 še ni pobralo, niti niso bile izvedene aktivnosti, ki bi stanje izboljšale. Čeprav je poslovni izid iz poslovanja zadovoljiv, tega ne moremo trditi za izid iz naložbenja in financiranja. Za obdobje petih let smo preučili tudi bilanco stanja, ki pa ni kazala znakov obolele poslovne osebe. Odlični pokazatelji krize so kazalniki kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Rezultati za Podjetje X so znotraj priporočenih mej ali pa jih celo pozitivno presegajo. Preučitev finančnih izidov in denarnih tokov je pokazala, kar smo ugotovili že pri izkazih poslovnega izida. Potreben bo poudarek pri naložbenju in financiranju, saj z negativnim rezultatom kvarita celotno sliko. Neugodni rezultati obsegajo vseh pet preučevanih obdobij, kar je dodaten dokaz za latentno krizo (krizni simptomi obstajajo, reakcije poslovodstva ni). Za jasnejšo sliko smo si prebrali tudi letna poročila, ki kažejo sliko srednje uspešnega podjetja. Do leta 2007 so vsako leto kupili tri do pet novih tovornih vozil. Neugodno pa je , da nikoli niso dosegli zastavljenih ciljev glede višine prihodkov. Kritični dogodki so se zgodili po preučevanih obdobjih, vendar so zapisani v letnem poročilu za leto 2007 v rubriki pomembnih dogodkov po zaključenem obdobju. Najprej je družbo prizadela ukinitev sodelovanja s pomembnim kupcem, zato družba lahko pričakuje 20-25% padec prihodkov iz storitvene dejavnosti. V februarju 2008 pa se je odcepila proizvodnja dejavnost, kar pomeni še dodaten 15% padec prihodkov. Hkrati pomeni to tudi padec odhodkov. Podjetje se je znašlo v odkriti krizi, ki bi jo lahko preprečili ali omilili, če bi družba reagirala že prej, torej v času latentne (prikrite) krize. V tej situaciji je potreben celosten pristop k reševanju podjetja iz krize, ki mora potekati po korakih. Analiziramo položaj podjetja, naredimo načrt kratkoročnih aktivnosti in oblikujemo krizni center, ki predstavlja stičišče notranjih in zunanjih informacij, pomemben korak je tudi takojšnje reševanje manjših, a pomembnih problemov.
Ključne besede: latentna kriza, speče poslovodstvo, računovodske informacije, analiza poslovanja
Objavljeno: 26.02.2010; Ogledov: 1740; Prenosov: 118
.pdf Celotno besedilo (3,36 MB)

92.
RAČUNOVODSKA PODPORA PRI GOSPODARJENJU S KRATKOROČNIMI SREDSTVI IN OBVEZNOSTMI
Janja Motaln, 2009, diplomsko delo

Opis: Računovodska podpora nam je lahko v veliko pomoč pri gospodarjenju s kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi. Funkcija računovodstva je dajati informacije ravnem odločanja. Z verodostojnimi, pravočasnimi informacijami računovodstva in informacijami z izrazno močjo pa lahko veliko pomagamo tudi finančni dejavnosti podjetja. Za pravilno gospodarjenje s kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi je pomembna učinkovita računovodska podpora. Z uspešno pomočjo lahko pravilneje upravljamo s kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi. Pri gospodarjenju s kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi je ključnega pomena, da je naše gospodarjenje učinkovito, varčno in uspešno. Učinkovitost pomeni, da delamo stvari na pravi način. Pri trgovinskem podjetju to pomeni, da prodajamo blago na pravi način. Varčno (gospodarno) pomeni delati na najcenejši način, torej ustvarjati poslovne učinke s čim manjšimi stroški. Poslovne koristi delovanja morajo biti večje od stroškov delovanja, šele nato lahko govorimo, da je gospodarjenje varčno. Uspešnost pomeni, da delamo prave stvari. V trgovskem podjetju to pomeni, da prodajamo tisto blago, po katerem je povpraševanje na tržišču, kupci pa so zanjo pripravljeni priznati prodajno ceno, s katero bomo dosegli želeno oziroma načrtovano uspešnost. Da lahko govorimo o uspešnosti poslovanja, morajo biti uresničene poslovne naloge in uresničeni izidi poslovanja večji od načrtovanih poslovnih nalog in načrtovanih izidov poslovanja. Računovodstvo mora zagotavljati razpoložljivost informacij, ko le-te potrebujemo. Le pravilne in pravočasne informacije lahko služijo svojemu namenu, in sicer usmerjevalnemu in usklajevalnemu odločanju pri gospodarjenju s kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi. Računovodske informacije morajo izpričevati učinkovitost, uspešnost in varčnost gospodarjenja s kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi.
Ključne besede: gibljiva sredstva, kratkoročne obveznosti, gospodarjenje, računovodska podpora, računovodske informacije, računovodski kazalniki
Objavljeno: 23.02.2010; Ogledov: 1092; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (733,33 KB)

93.
PRESOJANJE PREUDARNOSTI DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Urban Ovčar, 2009, diplomsko delo

Opis: Davčni inšpekcijski nadzor je v Republiki Sloveniji urejen s pravnimi pravili, ki določajo temeljne naloge in organiziranost DURS ter postopek davčnega inšpekcijskega nadzora, in strokovnimi pravili, ki dopolnjujejo pravni okvir in omogočajo izvajanje davčnega inšpekcijskega nadzora na pravilen, odgovoren in učinkovit način. Davčni inšpekcijski nadzor opravljajo davčni inšpektorji, ki so nosilci davčne inšpekcijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo določene pravice, pooblastila in tudi odgovornosti. Davčni inšpekcijski nadzor se izvaja pri vseh zavezancih za davek, ki so najpogostejši uporabniki davčnih inšpekcijskih storitev. V Republiki Sloveniji je davčni inšpekcijski nadzor organiziran v okviru ministrstva za finance, izvaja pa ga DURS. Davčni inšpekcijski nadzor je sestavljen iz štirih zaporednih faz (načrtovanja, priprave, izvedbe in sklepa), v katerih se uporabljajo različne metode in tehnike. Ker je davčni inšpekcijski nadzor financiran z omejenimi proračunskimi viri, so nas v diplomskem delu zanimale predvsem učinkovitost, varčnost in uspešnost te nadzorne dejavnosti v letih 2000—2007. Zato smo za vsak vidik oblikovali skupino kazalnikov, ki smo jih združili v skupni agregatni kazalnik za presojanje preudarnosti davčnega inšpekcijskega nadzora. Za popolno presojanje delovanja davčnega inšpekcijskega nadzora smo poleg kazalnikov učinkovitosti, varčnosti in uspešnosti z merjenjem zadovoljstva uporabnikov inšpekcijskih storitev (anketiranja zavezancev za davek) ocenili tudi kakovost teh storitev. O preudarnosti davčnega inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji menimo, da je bila ta v vseh letih primerna in zadovoljiva. Na to kažejo doseganje visoke ravni učinkovitosti in uspešnosti, vsakoletno izboljševanje varčnosti, pa tudi zadovoljiva raven kakovosti davčnih inšpekcijskih pregledov. Ugotavljamo namreč, da je davčna inšpekcijska služba z velikim številom opravljenih inšpekcijskih pregledov ali z izvajanjem pravilnih delovnih postopkov v vseh letih razkrila večji znesek dodatno ugotovljenih in plačanih davčnih obveznosti (dodatnih davčnih prihodkov), kot je bilo nastalih stroškov inšpekcijske službe.
Ključne besede: Slovenija, davčni inšpekcijski nadzor, učinkovitost, varčnost, uspešnost, zadovoljstvo uporabnikov davčnih inšpekcijskih storitev, preudarnost davčnega inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji
Objavljeno: 18.06.2010; Ogledov: 2029; Prenosov: 206
.pdf Celotno besedilo (671,25 KB)

94.
NOTRANJE REVIDIRANJE OBVLADOVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V SLOVENSKIH BANKAH
Simon Bračič, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava teoretični in praktični vidik notranjega revidiranja obvladovanja kreditnega tveganja v slovenskih bankah. V teoretičnem delu je podrobneje proučeno notranje revidiranje obvladovanja kreditnega tveganja, ki zaradi poslovanja v svetovnih razsežnostih, velike konkurence in tekmovalnosti med bankami, novih vrst tehnologije in storitev ter zaradi odmevnih nepravilnosti v nekaterih bankah vse bolj pridobiva na pomenu. Za učinkovito obvladovanje kreditnega tveganja morajo imeti banke oblikovan celovit sistem notranje kontrole, dobro organizirano službo notranje revizije, ki obvladovanju kreditnega tveganja namenja veliko pozornosti. Postala je nepogrešljiva sestavina vsake banke, saj ima pomembno vlogo pri obvladovanju in zmanjševanju kreditnega tveganja. Notranji revizorji upravi svetujejo, kako izpolniti notranji kontrolni sistem, politiko in postopke za obvladovanje kreditnega tveganja. V praktičnem delu je na podlagi pridobljenega znanja iz teoretičnega dela praktično prikazan postopek notranjega revidiranja obvladovanja kreditnega tveganja v izbrani banki. Ta se začne z načrtovanjem, sledita izvajanje in poročanje o ugotovitvah notranjega revidiranja obvladovanja kreditnega tveganja v izbrani banki. Diplomsko delo je zaključeno z zaključnimi mislimi o obravnavani tematiki.
Ključne besede: Ključne besede: notranje revidiranje, notranji revizor, notranja kontrola, služba notranje revizije, obvladovanje, tveganje, kreditno tveganje v banki, obvladovanje kreditnega tveganja
Objavljeno: 12.07.2010; Ogledov: 1999; Prenosov: 200
.pdf Celotno besedilo (517,66 KB)

95.
PRIMERJAVA METODIKE PREISKOVANJA GOSPODARSKIH PREVAR MED GOSPODARSKIMI REVIZORJI IN POOBLAŠČENIMI PREISKOVALCI
Mojca Kerin, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo proučili metodiko preiskovanja prevar med gospodarskimi revizorji in metodiko preiskovanja prevar med pooblaščenimi preiskovalci in ju med seboj primerjali. Najprej smo opredelili pojem gospodarske prevare, predstavili motive zaposlencev, zaradi katerih storijo prevaro, opredelili načine odkrivanja prevar ter proučili odgovornost poslovodstva, ki jo nosi pri preprečevanju in odkrivanju prevar. V nadaljevanju smo proučili metodike dela notranjih, zunanjih in državnih revizorjev pri preiskovanju prevar. Znotraj tega smo predstavili njihovo odgovornost in strokovna pravila, ki jih morajo pri preiskovanju spoštovati ter na praktičnem primeru prikazali preiskovanje prevare notranjega revizorja in ga analizirali. V naslednjem poglavju smo proučili metodiko dela pooblaščenih preiskovalcev. V sklopu tega poglavja smo predstavili značilnosti forenzične revizije in znanja ter veščine, ki jih mora pooblaščeni preiskovalec pridobiti oziroma imeti za uspešno in učinkovito opravljanje svojega dela. Na koncu tega poglavja pa smo prav tako na praktičnem primeru prikazali preiskovanje prevare pooblaščenega preiskovalca in ga analizirali. Nazadnje pa smo proučevane metodike med seboj primerjali po teoretični in praktični plati ter med njimi poiskali bistvene razlike.
Ključne besede: državni revizor, gospodarska prevara, metodika preiskovanja, notranja kontrola, notranji revizor, pooblaščeni preiskovalec prevar, poslovodstvo, prevarant, tveganje prevar, zunanji revizor, zunanje revidiranje, notranje revidiranje, državno revidiranje
Objavljeno: 16.09.2010; Ogledov: 2057; Prenosov: 278
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

96.
PROJEKT UVAJANJA KONTROLINGA V ZDRAVILIŠKI TURIZEM
Karmen Žikovšek, 2010, diplomsko delo

Opis: Vedno bolj razgibano, negotovo in nepredvidljivo poslovno okolje, sili poslovne sisteme v nove načine predvsem notranjega organiziranja poslovanja. Takšna organiziranost poslovanja mora omogočiti enotno, fleksibilno in hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Informacijska funkcija je za obstoj podjetja zelo pomembna, prav tako je ta funkcija pomemben sestavni del kontrolinga. V podjetju obstaja mnogo informacij, ki so različno pomembne za različne uporabnike, zato je prava umetnost iz množice podatkov in informacij pridobiti tiste, ki imajo zanj največjo težo in so za uspeh podjetja bistvenega pomena. Prava informacija, ob pravem času in na pravem mestu je dejavnik, ki danes vpliva na potrebno konkurenčnost ali pripomore h koraku pred konkurenco. Osrednjo vlogo pri tem ima kontroling kot povezovalec, moderator in usklajevalec informacijskega sistema. Ima informacijsko—svetovalno in usmerjevalno vlogo, medtem ko se aktivno ne vključuje v sprejemanje odločitev. Kontroling je razvit predvsem tam, kjer se podjetja usmerjajo tržno, globalno in so zaradi vse večje konkurence prisiljena zniževati stroške in tam, kjer imajo podjetja jasno začrtano vizijo, ki jo pomaga uresničevati kontroling. Različni avtorji ga pojmujejo na različne načine in sicer, kot poslovno filozofijo podjetja, kot poseben slog poslovodenja ali kot odločevalno naravnano informacijsko dejavnost. Uvaja pa se skozi štiri glavne funkcije: načrtovanje, pridobivanje informacij, presojanje poslovanja in izvajanje ukrepov, usmerjanje. Poznamo več vrst kontrolingov, največ pozornosti pa smo namenili strateškemu kontrolingu v zdraviliškem turizmu, ki smo ga v diplomski nalogi predstavili na praktičnem primeru. Kvaliteta izvajanja poslovnih procesov, delovne sile in prodanih storitev oziroma izdelkov, so ključnega pomena za poslovno uspešnost podjetja na konkurenčnem trgu poslovanja, ki jo lahko, s strateškim razmišljanjem, učinkovitim vodenjem, tehtno analizo in nadzorom, zagotavlja samo strateški kontroling. Kontroling podjetjem prinaša številne koristi, ampak mu podjetja še vedno pripisujejo premalo pomena. Zavedajo se, da kontroling ni zastonj, je pa cenejši od neustrezne konkurenčnosti, uspešnosti in strategije organizacije.
Ključne besede: kontroling, kontroler, zdraviliški turizem, poslovodstvo, načrtovanje, informacije, presojanje poslovanja, presojanje odmikov, ukrepi, nadzor, usmerjanje, strateški kontroling, operativni kontroling
Objavljeno: 28.10.2010; Ogledov: 1842; Prenosov: 223
.pdf Celotno besedilo (580,65 KB)

97.
RAČUNOVODSKI IN REVIZIJSKI VIDIK STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA OBRTNE ZADRUGE V DELNIŠKO DRUŽBO
Barbara Žežko, 2010, diplomsko delo

Opis: Zadruga je članska oblika pravne osebe in ima tipično značilnost korporacije. Od gospodarskih družb se razlikuje glede pridobivanja dobička, kot osnovnega cilja. Posebnost zadruge je njeno premoženje, ki ni ne zasebno, ne državno. Za preoblikovanje zadruge v delniško družbo je potreben sklep občnega zbora zadruge. Problem pri preoblikovanju pa predstavlja nerazdeljiv zadružni kapital, za katerega se tolmači, da ga je zadruga pridobila na neodplačen način. Dokazati, da zadruga takšnega premoženja nima je težko. S preoblikovanjem zadruge v delniško družbo bi se ekonomski učinek zadruge, ki se sedaj kaže v gospodarski pomoči zadružnikom izničil, saj bi začel prevladovati boj za dobiček.
Ključne besede: Zadruga, nerazdeljiv zadružni klapital, zadružna načela, zadružna lastnina, zadružno premoženje.
Objavljeno: 20.09.2010; Ogledov: 1225; Prenosov: 110
.pdf Celotno besedilo (452,00 KB)

98.
NOTRANJE REVIDIRANJE PORABE SREDSTEV EVROPSKE KOMISIJE ZA IZVAJANJE PROJEKTA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Mirjam Hancman, 2010, diplomsko delo

Opis: Vseživljenjsko učenje je naloga celotne družbe. Razvijati se morajo kakovostni izobraževalni programi, ki bodo vključili koncept vseživljenjskega izobraževanja. Znanje oziroma nevidni kapital, ki ga pridobimo v začetnem izobraževanju, ni dovolj za vse spremembe, ki se dogajajo kasneje, ko smo že zaposleni. Predvsem bi morali poudariti eno najpomembnejših in strateških jeder, ki se nanaša na vseživljenjsko izobraževanje človeka, njegove spodbude in dostopnost do izobraževanja. Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007—2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000—2006). Definicija notranjega revidiranja, zapisana v MSNR, prinaša novo kakovost v pojmovanju in opredelitvi notranjega revidiranja ter vlogi in poslanstvu notranjega revizorja. Poslanstvo notranje revizije je poskrbeti za neodvisno in nepristransko revidiranje in svetovanje z namenom, da se prispeva k dodani vrednosti podjetja. Ob tem mora biti notranji revizor neodvisen in nepristranski, kar pomeni, da revizor oblikuje sodbe, ki so bistvenega pomena za pravilno izvajanje poslov brez pristranskosti in predsodkov. Izvajanje notranje revizije se deli na naslednje postopke: načrtovanje, uresničevanje in poročanje. V procesu opravljanja notranje revizije programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), smo opravili vse postopke, ki jih predvideva Vodnik za nacionalne agencije. Revizorjevi postopki so bili opravljeni s pripravo poročila. Revizija se še nadaljuje tudi po dostavljenem poročilu s prisotnostjo na kontrolnih obiskih pri upravičencih sredstev.
Ključne besede: Zunanje opravljanje notranje revizije, vseživljenjsko učenje, poraba sredstev, notranja revizija, tveganje, Vodnik za nacionalne agencije.
Objavljeno: 24.11.2010; Ogledov: 1783; Prenosov: 178
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

99.
RAČUNOVODENJE USTVARJANJA RAČUNALNIŠKIH REŠITEV
Vesna Črnčec, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je predstavljen projekt ustvarjanja računalniške rešitve Proman Insight. Na začetku smo predstavili projekt ter predračunavanje in knjigovodenje le tega. Na podlagi pridobljenega znanja smo predstavili razpoložljive podatke o predračunih in dejanskem stanju izbrane računalniške rešitve. Ob koncu diplomske naloge smo na podlagi vseh podatkov izdelali kratko analizo poslovanja podjetja. Spoznali smo, da je bilo podjetje, ki je sicer skušalo s svojimi plani dobro poslovati, o predračunavanju premalo poučeno. Imelo je premalo znanj o samih projektih, kar je posledično pripeljalo tudi do neuspešnega poslovanja podjetja. Poslovno okolje je v današnjem času zaznamovano z dinamičnostjo, globalno konkurenco, hitrim tehnološkim razvojem in vse večjo razdrobljenostjo trga. Če želi podjetje uspeti, se mora tem razmeram prilagoditi. Takšno prilagoditev mu delno ponuja tudi dobro poznavanje računovodstva in vsega, kar mu le to lahko nudi. Podjetja morajo razvijati nove izdelke, ki bodo kupce zadovoljili maksimalno.
Ključne besede: projekt, življenski cikel projekta, računovodstvo, knjigovodstvo, predračunavanje, analiza, ustvarjanje računalniških rešitev.
Objavljeno: 18.11.2010; Ogledov: 1203; Prenosov: 50
.pdf Celotno besedilo (900,04 KB)

100.
PERCEPCIJA VLOGE IN UČINKOVITOSTI NOTRANJE REVIZIJE PRI UPORABNIKIH V FARMACEVTSKI DEJAVNOSTI
Mira Rataj Siročić, 2011, magistrsko delo

Opis: Notranja reviyija je danes v poslovnem svetu prepoznana kot ključna aktivnost, ki je prešla že različne faze. Če je včasih delovala v smislu naknadnega odkrivanja nepravilnosti in napak v sistemu notranjih kontrol ter skladnosti s pravili, pa se v sedanjih globalnih in kriznih časih njena vloga spreminja v smer proaktivnega delovanja in partnerskih odnosov med vsemi deležniki (poslovodstvom, revidiranci, revizijskimi komisijami/odbori itd.). S tem se povečuje tudi njena učinkovitost ter dodajanje vrednosti organiyaciji.
Ključne besede: notranje revidiranje, vloga notranje revizije, učinkovitost, dodana vrednost, sistem notranjih kontrol, uprava, računovodja, revidiranci, upravljanje, revizijska komisija, obvladovanje tveganj, tveganje prevar, mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, kodeks strokovnih načel, kodeks poklicnoetičnih načel, podajanje zagotovil, svetovanje, farmacevtska dejavnost
Objavljeno: 12.10.2011; Ogledov: 1997; Prenosov: 289
.pdf Celotno besedilo (1,94 MB)

Iskanje izvedeno v 0.19 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici