| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 237
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
International Scientific Conference »Research and Education in Nursing« : Book of Abstracts, June 13th 2024, Maribor, Slovenia
2024, proceedings

Abstract: University of Maribor Faculty of Health Sciences is organising the lnternational Scientific Conference "Research and Education in Nursing". It will be held on June 13th 2024 in Maribor and will include the most recent findings of domestic and foreign researchers in nursing and other healthcare fields. The conference aims to explore advances in nursing and health care research as well as research-based education, in the Slovenian and international arena. Furthermore, it will provide an opportunity far practitioners and educators to exchange research evidence, models of best practice and innovative ideas.
Keywords: higher education, nursing, health sciences, conference, research
Published in DKUM: 12.06.2024; Views: 23; Downloads: 0
.pdf Full text (4,51 MB)
This document has many files! More...

2.
Doživljanje komunikacije oseb obolelih z demenco in njihovih ožjih svojcev z zdravstvenimi delavci
Maruša Hebar, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Demenca je degenerativna bolezen, ki prinaša različne posledice za osebe, obolele z demenco, njihove svojce in zdravstvene delavce. Vsem vrstam demence je skupno, da prinašajo izzive, povezane s komunikacijo, zato je pomembno, da se zdravstveni delavci zavedajo pomembnosti teh izzivov in pomagajo osebam z demenco ter njihovim svojcem premagovati ovire, ki jih prinaša demenca. Metode: Pregledali smo znanstveno literaturo s področja doživljanja komunikacije oseb z demenco in njihovih ožjih svojcev z zdravstvenimi delavci. Pri iskanju smo uporabili ključne besede, ki so bile: communication, experience, adult living with dementia and family member, healthcare professional. Članki so bili iskani v naslednjih podatkovnih bazah: PubMed, CINAHL, SAGE in Web of Science. Potek iskanja literature je prikazan s pomočjo PRISMA diagrama. Rezultati: V podatkovnih bazah smo dobili 1200 člankov, v analizo je vključenih 5 člankov. S pregledom literature smo ugotovili, da negativne izkušnje, povezane s komunikacijo oseb, obolelih za demenco, in njihovih svojcev z zdravstvenimi delavci, še vedno prevladujejo pred pozitivnimi izkušnjami. Razprava in zaključek: Veliko pomembnost predstavljajo intervencije za izboljšanje izkušenj. Prav komunikacija in odnos zdravstvenih delavcev do pacientov z demenco in njihovih svojcev predstavljata pomemben dejavnik za uspešnejše zdravljenje in izvajanje celostne zdravstvene nege.
Keywords: komunikacija, doživljanje, oseba z demenco, družinski član, zdravstveni delavec
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 171; Downloads: 65
.pdf Full text (1,02 MB)

3.
Vpliv posttravmatske stresne motnje na posameznika
Rebeka Košec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Posttravmatska stresna motnja velja za najpogostejšo posledico ob izpostavljenosti posameznika travmatični izkušnji. Posttravmatska stresna motnja je opredeljena takrat, ko začetni simptomi travme ne izzvenijo in trajajo dlje kot en mesec. Tako posledično vpliva tudi na kakovost življenja in v posameznikov vsakdan prinaša soočanje s posledicami. Metode: V zaključnem delu smo uporabili sistematičen pregled literature. Rezultati: Spoznali smo, da je posttravmatska stresna motnja od uradne uvedbe diagnoze bolje razumljena in raziskana. Kljub dodatnemu znanju pa je opaziti omejen uspeh na področju zdravljenja, saj večina posameznikov ne prejme ustrezne pomoči ali pa njihovo zdravljenje ni optimalno. Razprava in sklep: Raziskave kažejo, da je vpliv travmatične izkušnje na posameznika neizogiben, vseeno pa lahko vplivamo na njen izid z ustrezno pomočjo in pravilnim soočanjem travmatizirane žrtve s travmatičnim dogodkom. Ob tem je poudarjena vloga medicinske sestre, saj se lahko na vseh področjih zdravstvene oskrbe sreča s travmatizirano osebo. Pri tem je pomembno, da medicinska sestra prepozna simptome posttravmatske stresne motnje in vzpostavi zaupen odnos s posameznikom, ki mu je težko govoriti o srečanju s travmo, ter tako odpira pot do zdravljenja. Ob tem ne smemo pozabiti, da so prav delavci na čelnih linijah nudenja prve pomoči visoko rizično izpostavljeni travmi in posledično posttravmatski stresni motnji.
Keywords: travmatična izkušnja, posttravmatska stresna motnja, simptomi, diagnosticiranje, medicinska sestra
Published in DKUM: 22.05.2024; Views: 130; Downloads: 24
.pdf Full text (476,85 KB)

4.
Vpliv pandemije COVIDA-19 na anksioznost mladostnikov
Nikola Matejić, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: COVID-19 je bolezen, ki je privedla do globalne pandemije po vsem svetu in pustila ogromne posledice na duševnem zdravju mladostnikov. Prizadela jih je v času izobraževanja in obdobju odraščanja, v katerem je socializacija največjega pomena. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv pandemije COVIDA-19 na anksioznost mladostnikov. Metode: V diplomskem delu smo izvedli pregled znanstvene literature, analizo in sintezo literature s področja vpliva pandemije COVIDA-19 na anksioznost mladostnikov. Iskanje literature je potekalo v podatkovnih bazah PubMed, CINAHL Ultimate, Cochrane Library in ScienceDirect. Potek iskanja smo prikazali s pomočjo diagrama PRISMA. Pregledali in analizirali smo znanstveno literaturo in določili nivoje dokazov izbranim člankom. Rezultati: V končno analizo smo vključili devet člankov. Na podlagi izbranih virov smo ugotovili, da je pandemija COVIDA-19 močno posegla v življenje mladostnikov, kar se jasno odraža v njihovem psihičnem počutju. Posledice številnih ukrepov, kot so socialna izolacija, prepoved druženja, izobraževanje na daljavo in omejitve študentskega dela, so pri mladostnikih sprožile povišano anksioznost, napade panike in stres. Razprava in zaključek: Ugotovljeno je bilo, da je pandemija COVIDA-19 povzročila številne težave, kot je poslabšanje duševnega zdravja študentov in pojav anksioznosti. Zato bi bilo smiselno vzpostaviti izboljšano socialno podporo in razviti ustrezne javnozdravstvene intervencije za obravnavo čustvenih, psiholoških in socialnih potreb mladostnikov.
Keywords: pandemija COVIDA-19, mladostniki, anksioznost
Published in DKUM: 07.05.2024; Views: 1973; Downloads: 74
.pdf Full text (1,54 MB)

5.
Čustvene obremenitve medicinskih sester pri delu s pacienti na forenzični psihiatriji
Tina Murko, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Delo medicinskih sester je na splošno zelo odgovorno in stresno, vendar je ena veja dela v zdravstveni negi še posebej težka. To je delo na forenzični psihiatriji. Na forenzični psihiatriji se zdravijo pacienti, ki so v preteklosti storili kaznivo dejanje, vendar namesto da gredo v zapor, potrebujejo psihiatrično zdravljenje. Obremenitve medicinskih sester na teh oddelkih so velike, saj so v nenehnem strahu in pod pritiskom, da bi pacienti oziroma kaznjenci storili kaj nasilnega. : Ugotovili smo, da na čustvene obremenitve oziroma stres medicinskih sester vpliva več dejavnikov, to so agresivni pacienti, druge medicinske sestre, preobremenjenost in spopadanje z lastnimi čustvi.
Keywords: zdravstvena nega, medicinske sestre, psihiatrija, forenzična psihiatrija, čustvene obremenitve
Published in DKUM: 22.04.2024; Views: 165; Downloads: 34
.pdf Full text (950,74 KB)

6.
Vpliv poporodne depresije pri materi na razvoj otroka
Patricija Petek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Čeprav rojstvo otroka predstavlja lep dogodek v življenju, se kljub temu veliko mater sooča s poporodno depresijo. Gre za depresivno motnjo, ki se pojavi pri materah po rojstvu otroka in ima lahko negativen vpliv na otrokov razvoj z vidika kognitivnega, socialnega, fizičnega, nevromotoričnega in jezikovnega razvoja. Namen zaključnega dela je raziskati, kako poporodna depresija pri materah vpliva na razvoj otroka. Metode: Pregledali smo znanstveno literaturo v angleškem jeziku s področja poporodne depresije pri materi in vpliv na razvoj otroka. Pri iskanju smo uporabili tuje podatkovne baze Pubmed, CINAHL, Cochrane Library in ScienceDirect. Ključne besede za iskanje ustrezne literature so bile postpartum depression, mother in child development. Zbrane podatke smo analizirali in sintetizirali ter naredili vsebinsko analizo. Rezultati: Od 663 zbranih člankov smo v raziskavo vključili 11 polno dostopnih tematsko ustreznih člankov. S pregledom literature smo ugotovili, da poporodna depresija pri materah negativno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja. Slabši rezultati so najbolj izraziti pri otrocih, starih od 18 mesecev do 4,5 leta. Največje povezave so bile ugotovljene na področju jezikovnega in socialnega razvoja ter tudi fine motorike. Razprava in zaključek: Povezava med materino depresijo in otrokovim razvojem se je najbolj pokazala na otrokovem kognitivnem, nevromotoričnem, jezikovnem in socialnem razvoju. Otroci mater s poporodno depresijo v primerjavi z otroki mater brez poporodne depresije so imeli slabše dosežke na vseh področjih razvoja. Zato je pomembno izvajanje preventivnih programov osveščanja, poučevanja populacije o poporodni depresiji in pripravi žensk na starševstvo.
Keywords: poporodna depresija, matere, razvoj otroka
Published in DKUM: 11.12.2023; Views: 489; Downloads: 170
.pdf Full text (721,07 KB)

7.
Intervencije za krepitev čustvene odpornosti medicinskih sester s področja mentalnega zdravja
Amir Alić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Čustvena odpornost predstavlja dinamičen in prilagodljiv koncept predvsem v kontekstu premagovanja stiske znotraj parametrov posameznikovega razvojnega in transformativnega kontinuuma. Predstavljen koncept je zelo pomemben za medicinske sestre na področju duševnega zdravja, saj se vsakodnevno srečujejo s stresnimi situacijami. Namen raziskovalnega dela je raziskati intervencije za krepitev čustvene odpornosti medicinskih sester za delo na področju duševnega zdravja. Metode: Pregledana je bila znanstvena literatura. Članki, pridobljeni v angleškem jeziku, so iz naslednjih podatkovnih baz: PubMed, Medline, Cochrane Library, Science Direct ter Wiley Online Library. Potek iskanja literature je prikazan z diagramom PRISMA. Sledili sta sinteza in analiza zbranih virov. Rezultati: Identificiranih je bilo 601 virov. Šest člankov smo vključili v raziskavo. Na osnovi rezultatov obstajajo relevantni dokazi, da večina omenjenih intervencij v naši raziskavi, ki jih medicinske sestre izvajajo za krepitev čustvene odpornosti, le-to dejansko krepijo. Žal je število izvedenih raziskav majhno. Razprava in zaključek: Intervencije, omenjene v raziskavi, so izpostavljene kot efektivne za krepitev čustvene odpornosti. Večina intervencij, omenjenih v sklopu programa, je za zmanjševanje stresa, obstajajo pa tudi intervencije, ki jih lahko medicinske sestre same izvajajo. Menimo, da se zdravstveni delavci premalo zavedajo pomena psihofizičnega zdravja. Ustanove, v katerih so zdravstveni delavci zaposleni, bi morale dajati večji pomen izobraževanju, usmerjenemu prav v tehnike krepitve čustvene odpornosti.
Keywords: intervencije, krepitev, čustvena odpornost, psihiatrične medicinske sestre
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 313; Downloads: 40
.pdf Full text (456,24 KB)

8.
Sodobne prehranske motnje in njihovo poznavanje med študenti zdravstvene nege
Melani Horvat, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Motnje hranjenja so dlje trajajoče motnje prehranjevalnega vedenja ali vedenja, namenjenega uravnavanju telesne teže. Prehranske motnje imajo resne posledice za posameznika, njegovo zdravstveno stanje in družbeno okolje. Zaradi globalizacije in idealov zahodne kulture narašča število novonastalih sodobnih prehranskih motenj. Tako klasifikacija ne opisuje več samo anoreksije nervoze, bulimije nervoze in kompulzivnega prenajedanja, ampak tudi sodobne prehranske motnje, kot sta ortoreksija nervoza in bigoreksija nervoza.
Keywords: prehranske motnje, ortoreksija nervoza, bigoreksija nervoza, vloga medicinske sestre
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 321; Downloads: 28
.pdf Full text (1,26 MB)

9.
Učinkovitost motivacijskega intervjuja pri vzdrževanju abstinence od alkohola
Pia Merc, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Čezmerno uživanje alkohola predstavlja velik problem današnje družbe. Težave se pojavijo pri tistih, ki to počnejo prepogosto in postanejo odvisni. Odvisnost od alkohola je dosmrtna, zato jo je možno zdraviti le s trajno abstinenco, pri kateri ima pomembno vlogo motivacija za zdravljenje. Pri ohranjanju abstinence si pomagamo z motivacijskim intervjujem, ki je ključnega pomena v procesu zdravljenja. Namen zaključnega dela je ugotoviti učinkovitost motivacijskega intervjuja pri vzdrževanju abstinence od alkoholnih pijač pri pacientu s sindromom odvisnosti od alkohola.
Keywords: alkohol, odvisnost, abstinenca, motivacijski intervju
Published in DKUM: 01.12.2023; Views: 332; Downloads: 85
.pdf Full text (915,20 KB)

10.
Innovative nursing care : education and research
scientific monograph

Abstract: Higher life expectancy on a global level requires complex nursing care as poor education and a lack of knowledge can lead to mistakes. There is a need for nurses who can provide high quality and advanced nursing practice. A mix of well-grounded education and innovative research is needed, where the first provides an understanding of best nursing practice care delivery and the second helps nurses determine best practices and improve nursing care. Provides a current and in-depth picture of actual nursing challenges in education, research, and clinical practice. Helpful in nursing students' education in broader nursing care fields and different approaches in holistic nursing care.
Keywords: nursing care, palliative care, dementia, emergencies, triage, education, COVID-19, older people, children, nursing students
Published in DKUM: 27.11.2023; Views: 384; Downloads: 11
.pdf Full text (1,66 MB)
This document has many files! More...

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica