SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 634
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Robust sex differences in jigsaw puzzle solving
Vid Kocijan, Marina Horvat, Gregor Majdič, 2017, original scientific article

Abstract: Sex differences are consistently reported in different visuospatial tasks with men usually performing better in mental rotation tests while women are better on tests for memory of object locations. In the present study, we investigated sex differences in solving jigsaw puzzles in children. In total 22 boys and 24 girls were tested using custom build tablet application representing a jigsaw puzzle consisting of 25 pieces and featuring three different pictures. Girls outperformed boys in solving jigsaw puzzles regardless of the picture. Girls were faster than boys in solving the puzzle, made less incorrect moves with the pieces of the puzzle, and spent less time moving the pieces around the tablet. It appears that the strategy of solving the jigsaw puzzle was the main factor affecting differences in success, as girls tend to solve the puzzle more systematically while boys performed more trial and error attempts, thus having more incorrect moves with the puzzle pieces. Results of this study suggest a very robust sex difference in solving the jigsaw puzzle with girls outperforming boys by a large margin.
Keywords: children, sex difference, visuo-spatial tasks, jigsaw puzzle
Published: 13.11.2017; Views: 12; Downloads: 0
.pdf Full text (1,57 MB)

2.
Clarifying power, domination, and exploitation
Tibor Rutar, 2017, original scientific article

Abstract: The paper examines two ubiquitous concepts of power: the "classical sociological" concept which draws on Max Weber's definition of power, and the "Foucauldian" concept which stems from Michel Foucault's genealogical works. Three main theses are argued for. First, the two concepts are not, in most respects, as radically different as it is usually claimed. It is demonstrated that both can make room for different sources of power, for understanding power in a non-reified way, for the fact that power is rarely completely centralised, etc. Second, in those respects in which the two concepts actually differ, the classical view of power is more convincing and useful than the Foucauldian one. It is demonstrated that the Foucauldian view is implicitly positivist in the normative domain and thus unable to differentiate between power and domination, and that it succumbs to errors of methodological holism (i. e. undertheorising agency). Third, it is argued that the classical sociological view allows to analytically distinguish between power, domination and exploitation. These three categories are shown not to be synonymous and to carry with them importantly different sociological implications. It is demonstrated that exploitation cannot merely refer to any process of unpaid appropriation of surplus as obvious false positives are generated from this definition. Nonetheless, such appropriation is the fundamental characteristic which differentiates exploitation from domination (but not power itself), and this reveals an important sociological implication for the dynamics of struggle of the exploited against exploitation in contrast to the struggle of the dominated against the dominators.
Keywords: power, domination, exploitation, Foucault, value-neutrality
Published: 24.10.2017; Views: 68; Downloads: 0
.pdf Full text (423,22 KB)

3.
´Thank you in advance´: Slovenian request emails and responses
Sara Orthaber, 2017, original scientific article

Abstract: Communication through email represents one of the most important forms of business communication, not just within a company but also externally with customers. The paper examines email interactions between the agents representing a Slovenian transport company and its customers. More specifically, the study examines specific aspects and elements of email production in a Slovenian customer service setting. It is hoped that the findings will help enhance the communication skills of learners of Slovenian as a foreign language and students of translation and increase their cultural awareness and their knowledge of technology-mediated customer service communication. Moreover, the findings could increase students' understanding of the pragmatic motivations behind interactants' linguistic choices.
Keywords: Slovene language, e-mails, email communication, institutional interaction
Published: 24.10.2017; Views: 32; Downloads: 1
.pdf Full text (204,03 KB)
This document has many files! More...

4.
Faktori koi vlijaat vrz izborot na profesija kaj licata so hronična povreda na rbetniot stolb vo republika Slovenija
Alenka Fidler, Majda Schmidt, 2017, original scientific article

Abstract: Voved: Vo minatoto golem del od licata so hronična povreda na ’rbetniot stolb (PRS) se povlekuvaat od pazarot na trudot, no denes ovie lica se dosta aktivni na pazarot na trudot. Možnostite koi gi nudi sredinata, raspoložlivite resursi i socijalniot kontekst na živeenje pridonesuvaat za zgolemuvanje na samosvesnosta i kon različnite možnosti za razvoj na karierata na individuite so PRS. Celi: Celta na ova istražuvanje e da se utvrdat efektite koi se dobivaat od izborot na profesija kaj licata so PRS. Metodi: Istražuvanjeto e potkrepeno na deskriptivni i kauzalni ne eksperimentalni metodi na empirisko pedagoško istražuvanje. Primerokot se sostoi od 127 ispitanici so genetska i steknata PRS na vozrast od 19 do 70 godini. Rezultati: Rezultatite od istražuvanjeto indiciraat kon toa deka opišanata profesija e nedostapna za skoro polovina od ispitanicite zaradi PRS. Izborot na profesijata e prosleden so važen faktor, a toa e deka licata so PRS uspešno bi gi postignale akademskite veštini. Isto taka, postojat faktori koi se povrzani so pristapnosta i so prisposobuvanjata na obrazovnite institucii i rabotnite mesta. Od faktorite na socijalizacija koi vlijaat na izborot pri zapišuvanje vo obrazovna institucija ili pri izborot na profesija e prifaḱanjeto na nivnata poprečenost, počitta za potrebnite prisposobuvanja od strana na profesorite, nastavnicite, součenicite ili kolegite, poddrškata na nivnite semejstva, kako i možnosta za personalen asistent za da gi nadminat arhitektonskite prepreki. Zaklučok: Dokolku sakame da go zgolemime vrabotuvanjeto na licata so PRS, potrebno e da izvršime implementacija na priračnici ili soveti za karierno nasočuvanje koja ja istaknuva ličnosta, životnite situacii i možnostite za idninata.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, poklic, osebe s posebnimi potrebami, poškodbe hrbtenjače
Published: 09.10.2017; Views: 37; Downloads: 2
.pdf Full text (465,27 KB)

5.
The evaluation of the role of teaching aids in stimulating pupils' activation in geography
Tamara Višnić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik, 2017, original scientific article

Abstract: This paper discusses the methodological procedures of application of teaching aids through the subjects: World around us, Nature and Society and Geography, as well as an adequate choice of teaching resources that encourage students to earn a permanent knowledge. The idea is to use teaching aids in active teaching and to turn it into the practical use of the material, in order to efficiently adopt the fundamental knowledge about the nature of science in the classroom teaching. The procedures are identified, which are especially important from the point of maximum achievements in teaching the use of teaching aids, and especially significant for subjects the World around us, Nature and Society and Geography. The aim of this study was to determine the importance of teaching aids in active teaching, as well as whether the student becomes mentally active participant in the educational process using teaching aids. The study involved class teachers (154) who evaluated the importance of teaching resources for permanent adoption of knowledge of students. In addition, the survey was analyzed and different types of learning resources in terms of their values in the activation of thinking in students were analyzed as well. This survey has confirmed the hypothesis about the importance of teaching aids for thoughtful activation of the students.
Keywords: active learning, classroom teaching, geography, nature and society, world around us
Published: 03.10.2017; Views: 24; Downloads: 2
.pdf Full text (282,24 KB)

6.
Slovenski jezik v sočasnem sporazumevalnem prostoru
Drago Unuk, 2016, original scientific article

Abstract: Družbene spremembe, sporazumevalna pomnožitev in tehnološke spremembe so ustvarile stopnjevano potrebo po večji dinamičnosti in variantnosti tudi v jeziku in z jezikom. Sočasno sporazumevanje temelji na govornosti, ki spreminja pojmovanje standardiziranosti jezika, ta je tradicionalno temeljila na pisnosti. Statična standardizirana različica postaja manj pomembna, družbena in sporazumevalna dinamika proizvajata drugačne in nove različice jezika, te se močno notranje razčlenjujejo in interferirajo pod izrazitejšim vplivom standardnega jezika (zemljepisna narečja), mednarodnosti sporazumevanja in kompleksne dejavnosti nosilcev (družbena narečja). V javno sfero se opazno širi pogovornost. Izrazito se povečuje število poklicnih poimenovanj, ki nastopajo kot najbolj dinamični del besedišča, obenem pa narašča njihovo vstopanje v druge jezikovne različice in stile sporočanja. Posameznik z jezikom uresničuje tako svojo individualnost in ustvarjalnost kot pripadnost družbeni in kulturni skupini v aktualnem sporazumevalnem prostoru. Pomembnost vloge jezika v izobraževalnem procesu se kaže v dejstvu, da je jezik tudi način pridobivanja in oblikovanja znanja.
Keywords: sociolingvistika, jezikovna dinamika, variantnost jezika, pogovornost, digitalne tehnologije
Published: 26.09.2017; Views: 24; Downloads: 3
.pdf Full text (214,69 KB)

7.
Ravnateljeva vloga pri zagotavljanju kakovosti pedagoškega dela
Ana Kozina, Tina Vršnik Perše, Marija Javornik Krečič, Milena Ivanuš-Grmek, 2012, original scientific article

Abstract: V prispevku se osredotočamo na pojem kakovosti pedagoškega dela in izpostavljamo vlogo, ki jo ima pri tem ravnatelj kot upravni in pedagoški vodja šole. V prvem delu prispevka opozorimo, da enoznačne definicije, kaj je kakovost izobraževanja, pravzaprav nimamo, saj gre za zapleten pojav, odvisen od mnogih dejavnikov. V nadaljevanju te dejavnike na kratko predstavimo. V drugem delu članka prikazujemo del rezultatov raziskave TALIS, kjer smo med drugim ugotavljali, kakšna je ravnateljeva vloga pri zagotavljanju kakovosti pedagoškega dela v odvisnosti od osnovnih značilnosti šole in ravnatelja samega.
Keywords: osnovne šole, kakovost, ravnatelji, upravljanje šole, pedagoški slog vodenja, vodenje, administrativni slog vodenja
Published: 26.09.2017; Views: 26; Downloads: 4
.pdf Full text (298,59 KB)

8.
Prefiksoidne zloženke ali besedne zveze med slovarjem, normo in korpusno rabo
Lora Nadelsberger, Nikolina Brkić, Irena Stramljič Breznik, 2016, original scientific article

Abstract: Prispevek ugotavlja razkorak med zapisanimi pravili in aktualno rabo v jeziku pri dveh vrstah zloženk: 1. medponskih zloženkah oz. zloženkah, ki nastanejo z medponskim zlaganjem dveh samostalnikov (avtošola), in 2. prefiksoidnih zloženkah oz. zloženkah, pri katerih v prvem delu nastopajo krni (ekoživilo). Prispevek nato na primerih bio, mobi, tehno in turbo kot prvin besednih zvez oz. zloženk preverja priporočila o zapisovanju v pravopisu kot normativnem priročniku in jih sooča z zapisovalno prakso v novejših splošnih slovarjih ter dejansko rabo iz besedilnih korpusov Gigafida in Kres. Podatke o korpusnih zapisovalnih značilnostih primerja s priporočili iz aktualne razprave, ki pri odločitvi o zapisu skupaj oz. narazen daje prednost pomenskemu merilu pred formalnim.
Keywords: besedotvorje, besedne zveze, prefiksoidne zloženke, pisanje skupaj ali narazen, norma, raba
Published: 22.09.2017; Views: 20; Downloads: 1
.pdf Full text (162,55 KB)

9.
Pedagoški delavci v strokovnem in poklicnem izobraževanju kot aktivni oblikovalci in usmerjevalci lastnega poklicnega razvoja
Marija Javornik Krečič, Tina Vršnik Perše, Milena Ivanuš-Grmek, 2015, original scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo del rezultatov evalvacijske študije o profesionalnem razvoju pedagoških delavcev na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja, ki nakazujejo, v kolikšni meri lahko za to poklicno skupino govorimo, da aktivno oblikuje in usmerja svoj poklicni razvoj. Na osnovi analize podatkov o tem, na katerih področjih poklicnega dela in preko katerih oblik se učitelji najpogosteje izobražujejo ter kako pogosto se strokovnega izpopolnjevanja udeležujejo, lahko sklepamo, da premalo. Ob tem velja poudariti, da moramo za razumevanje značilnosti profesionalnega razvoja pri pedagoških delavcih v strokovnem in poklicnem izobraževanju izhajati iz specifik njihovega položaja med sfero izobraževanja in zaposlovanja in zato enoznačnega odgovora na to, kako to spremeniti, ni mogoče podati.
Keywords: učitelji, profesionalni razvoj, strokovna usposobljenost, poklicno izobraževanje, vseživljenjsko učenje
Published: 22.09.2017; Views: 32; Downloads: 3
.pdf Full text (150,18 KB)

10.
Materials design for language m-learning
Dejan Pukšič, Melita Zemljak Jontes, Marjan Krašna, 2015, original scientific article

Abstract: Today's smart phones are versatile multimedia devices. Their processing power is incredible compared to decades-old personal computers (PCs), and the time is right to use them in education. The touch screen has provided a haptic user interface that cannot be considered as merely another mouse. The design of m-learning materials therefore needs to follow a special set of rules to maximize the efficiency of constraints posed by the devices and the user interface. In the article the design considerations are presented in the context of a practical application for using mobile devices in language learning with the application BlaBla$^{TM}$.
Keywords: m-learning, design, mobile assisted language learning, haptic user interface
Published: 21.09.2017; Views: 23; Downloads: 3
.pdf Full text (729,26 KB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica