SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 901
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Pristopi učiteljev pri oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki
Amalija Žakelj, 2013, izvirni znanstveni članek

Opis: Na šolsko uspešnost učenca vplivajo različni dejavniki: kognitivni, socialni in emocionalni dejavniki, domače okolje, šolsko okolje idr. Pomembno vlogo pri šolskih dejavnikih imajo tako organizacija pouka kot učiteljeva ravnanja pri poučevanju. S perspektive učencev z učnimi težavami so odločitve učiteljev tesno povezane s poznavanjem vzrokov in značilnosti učnih težav ter z metodičnim znanjem za poučevanje učencev z učnimi težavami. V prvem delu članka opredelimo splošne in specifične učne težave učencev pri matematiki, vzroke zanje ter ukrepe pomoči. V drugem delu so prikazani rezultati raziskave, katere osnovni namen je bil proučiti vsebine, pri katerih imajo učenci učne težave pri matematiki, zadovoljstvo učiteljev z učinkovitostjo različnih oblik pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki ter usposobljenost učiteljev za izvajanje oblik pomoči. Rezultati raziskave so pokazali, da največ učiteljev zaznava učne težave pri poštevanki, seštevanju in odštevanju s prehodom, pri količinah/merskih enotah/pretvarjanju, pri reševanju matematičnih problemov ter pri besedilnih nalogah. Z učinkovitostjo različnih oblik pomoči so učitelji srednje zadovoljni. Največje zadovoljstvo z učinkovitostjo oblik pomoči so učitelji izrazili pri tistih pristopih, pri katerih se tudi čutijo najbolj usposobljeni, to je pri uporabi ustreznih učnih pripomočkov ter pri prilagajanju utrjevanja znanja.
Ključne besede: učne težave, matematika, specifične učne težave, ukrepi pomoči, prepoznavanje učnih težav
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 11; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (281,56 KB)

2.
Primerjava slovenskega učbeniškega kompleta za učni predmet družba z avstrijskim učbeniškim kompletom za učni predmet geografija in gospodarstvo
Viktorija Fartelj, Vlasta Hus, 2009, kratki znanstveni prispevek

Opis: Namen raziskave je bil ugotavljanje pestrosti ponudbe učbeniških kompletov in celovitosti učbeniških kompletov za učni predmet družba v petem razredu devetletne osnovne šole v Sloveniji in za učni predmet geografija in gospodarstvo v prvem razredu glavne šole oziroma za peto izobraževalno stopnjo splošne šolske obveznosti v Avstriji ter primerjanje slovenskega učbeniškega kompleta z avstrijskim učbeniškim kompletom po določenih kriterijih. V raziskavo so bili zajeti slovenski učbeniški kompleti za družbo v petem razredu in avstrijski učbeniški kompleti za učni predmet geografija in gospodarstvo na peti stopnji splošne šolske obveznosti. Raziskava je pokazala, da je večja pestrost ponudbe učbeniških kompletov za omenjena učna predmeta v Avstriji. Celovitost pa je večja pri slovenskih učbeniških kompletih. Primerjava slovenskega in avstrijskega učbeniškega kompleta kaže, da obstajajo razlike v usklajenosti ciljev učbeniškega kompleta s cilji nacionalnega učnega načrta in med sestavnimi deli posameznih učnih gradiv. Na drugi strani obstajajo podobnosti med učbeniškima kompletoma, kot so spodbujanje aktivnega učenja in poučevanja, spodbujanje medpredmetnih povezav in podobne izvenbesedilne karakteristike.
Ključne besede: družba, geografija in gospodarstvo, slovenski učbeniški kompleti, avstrijski učbeniški kompleti
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 13; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (536,48 KB)

3.
Primerjava rezultatov veleslaloma ter izbranih telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti med spoloma kategorije U14
Stojan Puhalj, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v izbranih telesnih izmerah, gibalnih sposobnostih in povprečjih treh časov, doseženih na tekmovanjih v veleslalomu, med tekmovalkami in tekmovalci alpskega smučanja, starimi do 14 let. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 40 kategoriziranih tekmovalcev iz različnih slovenskih smučarskih klubov, od tega 20 dečkov (M= 12,5; SD= 0,513) in 20 deklic (M= 12,55; SD= 0,510). Razlike med spoloma v izbranih telesnih izmerah (obseg levega kolena, indeks telesne mase, odstotek maščevja v telesu) in v izbranih testih gibalnih sposobnosti (deseteroskok sonožno, tek osmic, test stabilnosti) smo ugotavljali s t-testom za neodvisne vzorce. Prav tako smo s t-testom za neodvisne vzorce ugotavljali razlike med spoloma v povprečnem času treh veleslalomov za pokal Rauch. Statistično značilnost razlik smo ugotavljali na ravni tveganja p < 0,05. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike (p < 0,05) le v parametru odstotek maščevja v telesu. Ugotovitve kažejo, da je pri tekmovalcih in tekmovalkah v starostni kategoriji do 14 let in sezoni 2013/14 nivo izbranih gibalnih sposobnosti enak. Prav tako je mogoče ugotoviti, da se skupini ne razlikujeta v večini izbranih telesnih razsežnosti. Zato ne preseneča dejstvo, da je tudi nivo smučarskega znanja pri tekmovalkah in tekmovalcih v alpskem smučanju v starostni kategoriji do 14 let na enakem nivoju. Rezultati raziskave so pokazali možnost izenačenih in povezanih vadbenih postopkov ter tekmovanj v alpskem smučanju za dečke in deklice starostne kategorije do 14 let.
Ključne besede: alpsko smučanje, veleslalom, telesne izmere, gibalne sposobnosti, motorične sposobnosti
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 3; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (128,06 KB)

4.
Primerjava razvoja jezikovne sporazumevalne zmožnosti slepih in slabovidnih v institucionaliziranem izobraževanju in programih inkluzije
Mateja Forte, 2015, pregledni znanstveni članek

Opis: Prispevek je raziskava s področja uporabnega jezikoslovja. Osnova predstavljene vsebine je jezikovna sporazumevalna zmožnost oziroma vprašanje njenega razvoja pri slepih in slabovidnih. Metodologija, uporabljena pri raziskavi, je tako primarne kot sekundarne narave. Sekundarna so teoretična izhodišča iz jezikoslovja, psihologije, medicine, pedagogike in specialne pedagogike. Primarno gradivo pa sestoji iz dveh delov. Prvi je primerjava modelov poučevanja slepih in slabovidnih v rednih šolah in specializirani instituciji. Drugi del pa predstavlja poglobljeno analizo, narejeno na podlagi štirih strukturiranih intervjujev. Rezultati analize predstavljajo odgovor na vprašanje o razliki razvitosti jezikovne sporazumevalne zmožnosti slepih in slabovidnih glede na model izobraževanja.
Ključne besede: jezikovna sporazumevalna zmožnost, razvoj, slepi in slabovidni, zavodi, inkluzivno šolstvo
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (156,40 KB)

5.
Primary school students´ and teachers´ opinions about interactive boards and their possible utilization in tuition
Milan Klement, Martina Rešková, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: Nowadays, the utilization of information and communication technologies in all types of schools has become obvious. Information and communication technologies bring a significant number of positive effects which appropriately complete and support education. The generally declared necessity for integration of new media and new educational technologies into the educational process is a prerequisite for further development of pedagogical sciences and practice. Since, in this context, it is essential to promote new didactic techniques and methods derived from them, it is equally important to follow the development of target groups opinions and attitudes. As the authors of the presented study are not aware of an overall study dealing with this issue, we have decided, based on research execution, to find out primary school students and teachers opinions about the introduction of modern didactic tools such as interactive boards into teaching practice. The presented study introduces the progress, the process, and the results of this significant research.
Ključne besede: didactic tools, ICT, interactive boards, digital presentation, digital technology, multimedia
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (190,91 KB)

6.
Pre-service teachers' attitude towards learning and teaching English to young learners
Silva Bratož, 2015, izvirni znanstveni članek

Opis: Considerable attention has recently been invested into researching the influence of affective variables, such as attitudes and motivation on foreign language learning and teaching. The topic is timely and relevant especially at the time when English is being introduced as an obligatory subject in the first cycle of primary school in Slovenia. Two key issues are addressed: attitudes towards learning and teaching English as a foreign language and the profile of the young learners' language teacher. The article presents the results of a small-scale research conducted with a group of primary education students on their attitudes towards learning and teaching English. The results suggest that trainee teachers have moderately positive attitudes towards learning English but diverse attitudes towards teaching a foreign language.
Ključne besede: English as a foreign language, pre-service teachers, attitudes, motivation, young language learners
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 3; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (689,14 KB)

7.
Prepričanja učencev, staršev in učiteljev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti
Helena Smrtnik Vitulić, Irena Lesar, 2014, izvirni znanstveni članek

Opis: S prispevkom smo želeli proučiti prepričanja učencev, učiteljev in staršev o notranjih dejavnikih učne uspešnosti ter preveriti, ali se njihova prepričanja med seboj razlikujejo. V prispevku so tematizirana prepričanja o naslednjih notranjih dejavnikih učne uspešnosti: osebnostnih potezah, intelektualnih sposobnostih, govorni kompetentnosti, zanimanju za predmet in lokusu nadzora. V vzorec je bilo vključenih 516 učencev petega, sedmega in devetega razreda iz 12 različnih osrednjeslovenskih osnovnih šol, njihovih 408 staršev in 195 učiteljev. Starši so v anketnem vprašalniku med širšimi osebnostnimi potezami kot najpomembnejši za učno uspešnost označili odprtost in vestnost, učenci odprtost in ekstravertiranost, učitelji pa sprejemljivost in čustveno stabilnost. Med drugimi izpostavljenimi notranjimi dejavniki učne uspešnosti pa po prepričanjih anketirancev na učno (ne)uspešnost najbolj vplivata (ne)zanimanje za predmet in notranji lokus nadzora, nekoliko manj pa učenčeve intelektualne sposobnosti in govorna kompetentnost. Prepričanja o posameznih dejavnikih učne uspešnosti se med skupinami anketirancev razlikujejo. V prihodnje bi bilo učence, učitelje in starše smiselno spodbuditi k razmišljanju o pomenu posameznih dejavnikov učne uspešnosti, predvsem pa bi bilo z njimi potrebno spregovoriti o tem, na katere dejavnike učenci, učitelji in starši lahko vplivajo in s tem izboljšajo učno uspešnost učenca.
Ključne besede: učna uspešnost, prepričanja, notranji dejavniki, starši, učenci, učitelji
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (188,61 KB)

8.
Prehranjevalne navade učencev drugega in tretjega triletja osnovne šole
Mateja Orthaber, Katja Potočnik, 2011, pregledni znanstveni članek

Opis: Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznovrstna prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje. Zato smo predstavili statistiko prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov v osnovni šoli ter organizacijo šolske prehrane v naši državi. Osnovni namen raziskave je bil proučiti osnovne značilnosti prehranjevalnih navad učencev, njihovo mnenje in odnos do prehranjevanja doma in v šoli glede na starost, spol in šolo. Pokazalo se je, da med učenci različnega spola, starosti in kraja šolanja obstajajo razlike v prehranjevalnih navadah, v zadovoljstvu s šolsko prehrano in v drugih posebnostih prehranjevanja.
Ključne besede: zdrava prehrana, prehranjevalne navade, učenci, osnovne šole
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (79,51 KB)

9.
Pregled vidnejših besedil v razdobjih literarnozgodovinskega razvoja sodobne slovenske mladinske fantastične pripovedi
Gregor Artnik, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: Članek obravnava sodobno slovensko fantastično pripoved in njen razvojni lok od tridesetih let prejšnjega stoletja do prvega desetletja tega tisočletja. Namen raziskave je ne le izboljšati preglednost na področju tovrstnih besedil, ampak predstaviti tudi literarnozgodovinske poglede v zvezi s klasifikacijo in nastankom klasičnih fantastičnih, fantazijskih ter znanstvenofantastičnih pripovedi za mladino na naših tleh.
Ključne besede: fantazijska pripoved, fantastična književnost, žanrski sinkretizem, slovenska mladinska književnost, literarne študije
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (179,52 KB)

10.
Povezanost koordinacije z nekaterimi drugimi motoričnimi sposobnostmi
Miran Muhič, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: V raziskavi smo želeli s kavzalno neeksperimentalno metodo pojasniti povezanost koordinacije z nekaterimi drugimi motoričnimi sposobnostmi. V neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije smo vključili 22 otrok, starih od 2 do 3 leta, in 34 otrok, starih od 5 do 6 let. Kot merski instrument smo uporabili devet motoričnih testov. Za ugotavljanje povezanosti rezultatov posameznih motoričnih testov smo izračunali Spearmanov koeficient korelacije. Ugotovili smo, da je pri otrocih od 2. do 3. leta zaznana zmerna povezanost rezultatov testa koordinacije in testa koordinacija/eksplozivna moč (p < 0,05), pri otrocih od 5. do 6. leta pa se pokaže močna povezanost rezultatov testa koordinacije z drugimi motoričnimi testi (p < 0,01; p < 0,05). Predvidevamo, da so vzrok za zmerno povezanost rezultatov testa koordinacije in testa koordinacija/eksplozivna moč pri mlajših otrocih časovni primanjkljaji v malih možganih zaradi malo gibalnih izkušenj in da se pri starejših otrocih ob pogojno več gibalnih izkušnjah, ki jih otroci pridobijo v kasnejših letih, izboljša kontrola gibanja in posledično omogoča kvalitetna izvedba gibalne naloge.
Ključne besede: koordinacija, motorične sposobnosti, predšolski otroci
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 4; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo (128,37 KB)

Iskanje izvedeno v 0.25 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici