| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 1013
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
Zakaj poučevati matematiko
Darjo Felda, Mara Cotič, 2012, review article

Abstract: Ko pri začetnem pouku matematike otroku predstavljamo matematične vsebine, največkrat izhajamo iz abstraktnih temeljev in ne iz izkušenj, ki jih otrok že ima, s čimer je pretrgana vez med matematiko in stvarnim svetom oziroma med matematiko in tistim matematičnim svetom, ki ga otrok že pozna. V nasprotju s tem bi moral učitelj učenca usmerjati, da skladno s svojimi izkušnjami in sposobnostmi viša raven matematične pismenosti, obenem pa gradi abstraktni matematični odsev stvarnega sveta ter bogati svoj matematični jezik. V zadnjem času se poudarja pomen igre oziroma dejavnosti, v katerih naj bi bil otrok aktivno udeležen. Z vživljanjem v problemsko situacijo in v razreševanje le-te naj bi spoznaval nove koncepte in strategije. Poraja pa se dvom, ali je v učni praksi res zaživel tak način pouka ali pa se dejavnosti uvajajo zgolj kot neka začetna motivacija, ki izzveni v prenašanje oziroma sprejemanje faktografskega znanja. Otrok mora nova spoznanja sproti prilagajati že usvojenim znanjem in povezovati matematiko z realnimi situacijami. Le tako občuti varnost, zadovoljstvo in uspeh ter je motiviran za doseganje novih znanj, s čimer učenje in poučevanje matematike dobita pravi smisel.
Keywords: začetni pouk, matematika, problemska situacija, matematično znanje, matematična pismenost
Published: 12.10.2017; Views: 247; Downloads: 39
.pdf Full text (145,82 KB)
This document has many files! More...

42.
Z igro glasov v angleškem jeziku do razvijanja fonološkega zavedanja
Lucija Čok, Anita Brčaninović, 2015, original scientific article

Abstract: Na predšolski stopnji je nekaj desetletij najprej spontano, nato spodbujano nastajala doktrina zgodnjega uvajanja tujega jezika. Nesistemsko uvajanje tujega jezika na predšolsko stopnjo je lahko integrirana dejavnost vzgoje ali posebna oblika dejavnosti, ki jo omenja tudi Kurikulum za vrtce (1999). Na tej stopnji sta metodologija vrednotenja učinkov in spremljanje dosežkov lahko le kvalitativna, pristop k postopkom vrednotenja otroka pa holističen, in sicer od uvajanja opazovalnih nalog, vključevanj otroka v kulturno prepleteno dogajanje v stvarnem ali virtualnem življenju, do dejavnosti vzgojitelja pri zbiranju podatkov o odzivnosti in uspešnosti otrok v tujem jeziku. V pričujočem članku so predstavljena teoretska izhodišča in vzorčni primeri spodbujanja razvoja fonološkega zavedanja, ob upoštevanju fonemskih razlik med prvim in drugim/tujim jezikom. Gre namreč za dejanja in učinke percepcije, védenja in prepoznavanja sveta, v katera otrok vključuje svoja predvidevanja in interese.
Keywords: predšolska vzgoja, predšolski otroci, tuji jeziki, angleščina, učne metode
Published: 12.10.2017; Views: 218; Downloads: 40
.pdf Full text (739,31 KB)
This document has many files! More...

43.
Who says they don't read? Slovene elementary school students' reading motivation in EFL
Anja Pirih, 2015, original scientific article

Abstract: A typical (Slovene) teenager today no longer finds reading materials on the book shelves in the local library, but forms a reading list of electronic sources, very often in English. However, in contrast with an abundance of studies focusing on first language (L1) reading strategies and motivation, not a lot of literature can be found on reading motivation in a foreign language, even though it is perceived as one of the most important factors influencing second language (L2) development. The aim of this research is to determine the influences on reading motivation in English as a foreign language in the group of young teenagers (11-14-year-olds) and a possible transfer of L1 reading attitudes to L2 reading. The theoretical framework relies on Wigfield and Guthrie's (1997) self-efficacy theory and Day and Bamford's (1998) expectancy value model. The data obtained from 197 questionnaires give an insight into not only the frequency of reading in English and the type of reading materials, but also the factors influencing teenagers' reading motivation in EFL.
Keywords: reading motivation, elementary school learners, transfer of reading attitudes
Published: 12.10.2017; Views: 266; Downloads: 60
.pdf Full text (898,25 KB)
This document has many files! More...

44.
What should a lower primary school teacher be like from a school management's point of view?
Martin Skutil, Martina Maněnová, 2009, original scientific article

Abstract: Current society requires a high level of performance from teachers. There are some ideas about ideal teachers concerning either their professional and didactic skills or personality. This article presents some partial results of our research in which we wanted to find out the ideas that school leaders have about primary school teachers. This project was based on empirical research that was done qualitatively and quantitatively and is general ly divided into two phases. Combining both approaches seemed to be a convenient research strategy with the first phase, being a quality-based interview followed by a quantity-based study. The results show that school leaders mostly expect their teachers to have the following personal characteristics: emotional stability, resistance to stress, tolerance, openness, a sense of humor, ability to be self-critical, compassion as well as being skilled in didactics. The most important professional competence school leaders chose was psycho-didactical competence. Managerial and normative competences were set back.
Keywords: key teacher-competences, requirements of teachers, profession standards
Published: 12.10.2017; Views: 284; Downloads: 39
.pdf Full text (1,14 MB)
This document has many files! More...

45.
Vpliv osnovnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na hitrost vodenja žoge pri 10-17 let starih nogometaših
Matija Maršič, Branko Zupan, Rado Pišot, Mitja Gerževič, 2016, original scientific article

Abstract: Cilj študije je bil ugotoviti povezanost izbranih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti s hitrostjo vodenja žoge s spremembo smeri pri 183 mladih nogometaših med 10. in 17. letom starosti (starost 13,0 ± 1,8 leta; telesna višina 161,8 ± 13,3 cm; telesna masa 53,3 ± 14,7 kg). Na osnovi pridobljenih podatkov in rezultatov smo ugotovili, da bi se bilo treba po 13. letu poleg drugim, za nogometno igro pomembnim sposobnostim, bolj posvetiti razvoju elastične odrivne moči, po 16. letu pa vse bolj oz. še bolj poudarjati visoko hitrost in kakovost izvedbe specifičnih nogometnih vsebin tipa hitrosti in agilnosti. Za uspešno vodenje s spremembo smeri je pri 10–11 letih pomembna predvsem agilnost, pri 12–13 letih tudi relativna odrivna elastična moč in aerobno-anaerobna vzdržljivost, pri 14–15 letih predvsem aerobno-anaerobna vzdržljivost, pri 16–17 letih pa poleg agilnosti še hitrost pospeševanja in največja hitrost teka.
Keywords: nogomet, gibalne sposobnosti, motorične sposobnosti, gibalni razvoj, otroci
Published: 12.10.2017; Views: 237; Downloads: 53
.pdf Full text (518,24 KB)
This document has many files! More...

46.
Vpliv dveh ur atletike na gibalno/športno aktivnost otrok
Tadeja Volmut, Boštjan Šimunič, 2016, original scientific article

Abstract: Namen študije je bil ugotoviti, koliko izvenšolska organizirana vadba atletike pripomore k dvigu količine in intenzivnosti gibalne/športne aktivnosti otrok med samo uro atletike in izven nje. Z merilnikom pospeška smo izmerili tedensko gibalno/športno aktivnost 22 otrok (11 dečkov, starih 6,6 ± 1,2 leta), vključujoč dve uri organizirane vadbe atletike. Med uro atletike je skupna gibalna/športna aktivnost 1787 ± 620 sunkov/minuto (brez atletike 615,5 ± 116,6), prevladuje gibalna neaktivnost (29 ± 11,7 minute) ter srednja in visoka intenzivna gibalna/športna aktivnost (19,0 ± 8,9 minute). Dve uri atletike na teden povečata povprečno dnevno srednjo in visoko intenzivno gibalno/športno aktivnost (16 %, P < 0,001) ter zmanjšata čas gibalne neaktivnosti (–10 %, P < 0,001). Atletika sicer prispeva k doseganju priporočil na področju gibanja, toda stremeti bi bilo treba k še večji intenzivnosti izvedbe ur atletike.
Keywords: gibalne sposobnosti, motorične sposobnosti, športne aktivnosti, otroci, atletika
Published: 12.10.2017; Views: 282; Downloads: 83
.pdf Full text (316,54 KB)
This document has many files! More...

47.
Vpletenost vrstnikov v izobraževanje študentov
Zlatka Cugmas, Eva Kranjec, 2016, original scientific article

Abstract: Preučili smo povezanost med vpletenostjo vrstnikov v študij študentov in med njihovo samopodobo, stilom navezanosti, odnosi z vrstniki, osebnostjo in počutjem. Uporabili smo naslednje pripomočke: Vprašalnik navezanosti na starše in vrstnike (Armsden in Greenberg, 1987), Vprašalnik medosebnih odnosov (Bartholomew in Horowitz, 1991), Vprašalnik samopodobe (Cugmas, 2012) in Vprašalnik velikih pet (Caprara idr., 2002). Sestavili smo vprašalnika vpletenosti vrstnikov in počutja. Kakovostni odnosi z vrstniki, varen stil navezanosti, pozitivna samopodoba, dobro počutje med študijskimi kolegi in nekatere osebnostne lastnosti so bili pozitivno povezani s spodbudo, ki jim jo nudijo vrstniki, in negativno s pritiskom, ki ga vršijo v zvezi s študijem.
Keywords: vrstniki, navezanost, samopodoba, osebnost, študenti
Published: 12.10.2017; Views: 215; Downloads: 39
.pdf Full text (196,73 KB)
This document has many files! More...

48.
Vodenje samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah kot strategija na poti h kakovosti
Marija Pevec, 2016, review article

Abstract: Prispevek obravnava pojav vodenja procesa samoevalvacije v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji. Najprej predstavljamo teoretična izhodišča ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju ter dosedanja znanstvena spoznanja o samoevalvaciji; ta predstavljajo teoretično osnovo empirični raziskavi, predstavljeni v drugem delu prispevka. Temeljni cilj je bil raziskati samoevalvacijske prakse šol in potrebe po strokovni usposobljenosti za izvajanje in vodenje procesa samoevalvacije. Ključna ugotovitev empirične raziskave, v kateri je sodelovalo 231 učiteljev, je, da obstajajo razlike med šolami v dimenzijah zaznavanja procesa samoevalvacije. V empirični raziskavi je bila potrjena predpostavka o potrebi po večji strokovni podpori in spodbudi šolskih oblasti pri vodenju in upravljanju kakovosti šol ter pri vzpostavljanju kulture samoevalvacije, ki predstavljajo temelj šolskemu sistemu pri (bolj) učinkovitem in uspešnem ugotavljanju, spremljanju in zagotavljanju kakovosti.
Keywords: samoevalvacija, kakovost, poklicne šole, strokovno izobraževanje, učitelji, ravnatelji
Published: 12.10.2017; Views: 203; Downloads: 38
.pdf Full text (253,87 KB)
This document has many files! More...

49.
Vmesni model za izvajanje plesne umetnosti v vrtcu
Vesna Geršak, Vid Lenard, 2012, original scientific article

Abstract: Prispevek prikazuje model vmesne poti (angl. midway model) za izvajanje plesne umetnosti v vrtcu, ki združuje dva pola, pedagoški (procesni) model in model profesionalnega učenja plesa. Pedagoški model je osnovan na procesu kot najpomembnejšem elementu plesnega ustvarjanja in večinoma izključuje končni rezultat. Model profesionalnega učenja plesa pa ima objektivne cilje in je naravnan na rezultat plesno koreografijo, ki je v večini primerov že vnaprej sestavljena in ne dopušča participacije otrok. V prispevku oba modela povežemo z rezultati raziskave o stanju na področju plesne vzgoje v slovenskih vrtcih in ugotovitvami pri delu z izrednimi študenti ter vzgojitelji v vrtcu. Predstavljene so smernice, ki združujejo dva nasprotna modela, pedagoškega in profesionalnega; interpretiramo jih s cilji in izvajanjem kurikula za vrtce na področju plesa. Zaključujemo, da je za kakovostno izvajanje plesne umetnosti v predšolskem obdobju ključno povezovanje obeh modelov, saj le na tak način plesne dejavnosti otroku nudijo raziskovanje, podoživljanje, izražanje, ustvarjanje, upodabljanje, izvajanje, estetsko izkušnjo in zadovoljstvo ob zaključku procesa ter predstavitvi svojega ustvarjanja drugim. Na ta način plesna umetnost otroku nudi razvoj na kognitivnem, čustveno-socialnem in psihomotoričnem področju.
Keywords: predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, plesna umetnost, ples
Published: 12.10.2017; Views: 159; Downloads: 30
.pdf Full text (336,38 KB)
This document has many files! More...

50.
Vključevanje kulturne dediščine pri pouku tehnike in tehnologije na primeru raglje na vozičku
Majda Fiksl, 2010, professional article

Abstract: Splošna človekova lastnost je ustvarjalnost, zanjo pa so potrebne nekatere sposobnosti in osebne lastnosti, ki jih ima vsak izmed nas v večji ali manjši meri. Veliko ustvarjalnosti je v izdelkih ljudske obrti, ki nas spominjajo na našo kulturno dediščino. S tem projektnim delom želim spodbuditi radovednost in domiselnost ter čut do kulturne dediščine. Prenovljen učni načrt pri tehniki in tehnologiji v osnovni šoli nam takšen način dela omogoča pri rednem pouku in izbirnih vsebinah. Učenci raziščejo gradiva in tehnologije, značilne za okolje, v katerem živijo, ter izdelajo predmete. V šolski praksi na ta način dosežke naših prednikov prenašamo na mlajše generacije. Predstavljam eno izmed takih možnosti, z željo, da bi se v pouk vnašalo čim več uporabnih izdelkov, ki so povezani z našo preteklostjo.
Keywords: metodika, učne metode, projektno učno delo, projekti, kulturna dediščina, tehnika in tehnologija, osnovne šole
Published: 12.10.2017; Views: 572; Downloads: 56
.pdf Full text (872,72 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.37 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica