SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

11 - 20 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
11.
Povezanost koordinacije z nekaterimi drugimi motoričnimi sposobnostmi
Miran Muhič, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: V raziskavi smo želeli s kavzalno neeksperimentalno metodo pojasniti povezanost koordinacije z nekaterimi drugimi motoričnimi sposobnostmi. V neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije smo vključili 22 otrok, starih od 2 do 3 leta, in 34 otrok, starih od 5 do 6 let. Kot merski instrument smo uporabili devet motoričnih testov. Za ugotavljanje povezanosti rezultatov posameznih motoričnih testov smo izračunali Spearmanov koeficient korelacije. Ugotovili smo, da je pri otrocih od 2. do 3. leta zaznana zmerna povezanost rezultatov testa koordinacije in testa koordinacija/eksplozivna moč (p < 0,05), pri otrocih od 5. do 6. leta pa se pokaže močna povezanost rezultatov testa koordinacije z drugimi motoričnimi testi (p < 0,01; p < 0,05). Predvidevamo, da so vzrok za zmerno povezanost rezultatov testa koordinacije in testa koordinacija/eksplozivna moč pri mlajših otrocih časovni primanjkljaji v malih možganih zaradi malo gibalnih izkušenj in da se pri starejših otrocih ob pogojno več gibalnih izkušnjah, ki jih otroci pridobijo v kasnejših letih, izboljša kontrola gibanja in posledično omogoča kvalitetna izvedba gibalne naloge.
Ključne besede: koordinacija, motorične sposobnosti, predšolski otroci
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 4; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo (128,37 KB)

12.
Portfolio within pedagogic diagnostics in primary schools
Jitka Petrová, Martina Fasnerová, 2012, pregledni znanstveni članek

Opis: At the present time, the importance of pedagogic diagnostics at primary school level has been increasing strongly, given the deepening needs to approach every child and every pupil individually. For the above-mentioned reasons, teachers must really search for methods and procedures that will help them understand pupils better in order to be able to support them and help them address certain issues that emerge at school as well as at home. Therefore, portfolio seems to be one of the most suitable tools to get to know a pupils personality in detail since it allows the pupil, the teacher, and the parents to monitor the progress and the development in different fields within longer periods. In spite of that, portfolio has not been widely used in schools and it appears to be a rather marginal tool instead. Therefore, a group from the Pedagogical Faculty of the Palacký University in Olomouc has decided to find out how the concept of portfolio is perceived and accepted by future primary teachers.
Ključne besede: pedagogic diagnotics, primary school, portofolio, reseach
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (146,62 KB)

13.
Pomen vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni proces šole
Jernej Kovač, 2009, strokovni članek

Opis: Odnos med šolo in starši predstavlja enega ključnih dejavnikov, od katerega je odvisen otrokov vzgojno-izobraževalni uspeh. Zato so v prispevku prikazana nekatera znanstvena spoznanja, ki obravnavajo problematiko odnosa med šolo (učitelji) in starši. Predvsem smo želeli prikazati, da je za učenčev optimalni vzgojno-izobraževalni uspeh potrebno partnersko sodelovanje šole in staršev, ki temelji na zaupanju, medsebojnem spoštovanju, upoštevanju drug drugega, upoštevanju individualnosti in oblik sodelovanja, v katerih lahko starši aktivno sodelujejo s šolo. V nadaljevanju predstavljamo dejavnike, ki negativno in pozitivno vplivajo na odnose med šolo in starši, na koncu prispevka pa še načrte za izboljšanje odnosa med starši in šolo, ki temeljijo predvsem na stalni podpori učiteljem s strokovnimi izpopolnjevanji in drugimi oblikami izobraževanja.
Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, učitelji, učenci, starši, sodelovanje, medosebni odnosi, partnersko sodelovanje, vključevanje staršev, vzgojno-izobraževalni uspeh, vzajemni odnos, vloge, izobraževanje učiteljev
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (909,32 KB)

14.
Pomen vadbe juda za razvoj otrokovih gibalnih kompetenc
Jurij Planinšec, Uroš Kavčič, Črtomir Matejek, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih kompetencah med otroki, ki so vključeni v vadbo juda, v primerjavi z vrstniki, ki ne sodelujejo v nobeni športni dejavnosti. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali bo prišlo do razlik v telesnih značilnostih. V ta namen smo izvedli pedagoški eksperiment. Opravljen je bil na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu, ki je zajemal 54 otrok, razdeljenih v eksperimentalno in kontrolno skupino. V eksperimentalni skupini so sodelovali dečki, ki so bili vključeni v redno vadbo juda (27 otrok prvega, drugega in tretjega razreda), v kontrolni skupini (27 otrok prvega, drugega in tretjega razreda) so bili dečki, ki se niso udeleževali nobene organizirane športne vadbe, razen rednega pouka športa v šoli. Meritve so bile opravljene z desetimi testi gibalnih sposobnosti in dvema testoma antropometričnih značilnosti. Obe skupini sta bili testirani dvakrat, in sicer na začetnem testiranju in po treh mesecih na končnem testiranju. Podatki so bili obdelani z analizo kovariance. Rezultati kažejo, da je bila eksperimentalna skupina boljša v večini opravljenih testov gibalnih sposobnosti, v telesnih značilnostih pa pričakovano ni bilo razlik. Največje razlike v gibalnih sposobnostih se pojavljajo pri vzdržljivosti v moči trupa, eksplozivni moči nog, aerobni vzdržljivosti in koordinaciji gibanja vsega telesa. Nekoliko manjše razlike se kažejo pri gibljivosti in ravnotežju. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je vadba juda pri otrocih pomembna za razvoj njihovih gibalnih kompetenc.
Ključne besede: judo, otroci, športna vadba, gibalne sposobnosti, telesna pripravljenost
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (159,93 KB)

15.
Poklicni stres in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka
Mateja Modrej, Zlatka Cugmas, 2015, izvirni znanstveni članek

Opis: Poklic učitelja razrednega pouka je eden najbolj stresnih poklicev. Z raziskavo smo ugotavljali pojavnost stresa pri 110 učiteljih razrednega pouka, na mestnih in podeželskih šolah v Sloveniji, glede na delovno dobo. Namen je bil spoznati simptome, stresogene situacije in strategije obvladovanja stresa pri učiteljih. Rezultati so pokazali, da učitelji ocenjujejo svoje delo kot odgovorno in v večini ne razmišljajo o drugem delu. Najpogosteje opažajo telesne in čustvene simptome stresa, srečujejo pa se s stresogenimi situacijami pri delu z učenci, strokovnem delu in v odnosih s sodelavci, vodstvom šole ter s starši. Po pomoč se v težavah na delovnem mestu najpogosteje obrnejo na sodelavca ali vodstvo šole, stres pa obvladujejo s sprehodi in pogovori.
Ključne besede: poklicni stres, delovna doba, obvladovanje stresa, mesto, podeželje, učitelji razrednega pouka
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (180,28 KB)

16.
Pojav stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli
Jernej Kovač, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: Članek obravnava pojav stresa in poklicne izgorelosti pri šolskih svetovalnih delavcih; to doslej pri nas še ni bilo sistematično znanstveno raziskano. Osnovni cilj raziskave, ki je potekala v letu 2011, je bil ugotoviti, kako šolski svetovalni delavci zaznavajo stres v odnosu z učenci, starši, učitelji, ravnatelji in drugimi delovnimi obveznostmi. Raziskavo smo opravili na populaciji svetovalnih delavcev v osnovnih šolah na področju severovzhodne Slovenije. Na podlagi rezultatov študije smo ugotovili, da je delo svetovalnega delavca v osnovni šoli v celoti (splošno) gledano dokaj stresno. Podrobnejša analiza rezultatov pa je pokazala razlike pri zaznavanju stresa glede na starost: mlajši svetovalni delavci zaznavajo stres bolj intenzivno kot starejši.
Ključne besede: svetovalni delavci, osnovne šole, stres, delovne obveznosti svetovalnega delavca
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (210,32 KB)

17.
Pogoji za inkluzijo v vzgoji in izobraževanju po oceni ravnateljev
Janez Kovač, Tanja Ščuka, Branka Čagran, 2017, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku predstavljamo pogoje za inkluzijo v vzgoji in izobraževanju, kakor jih zaznavajo ravnatelji slovenskih osnovnih šol. V teoretičnem delu se osredotočamo na dejavnike oblikovanja inkluzivne šole, to so ravnatelji, učitelji in starši otrok s posebnimi potrebami, ter na kratko izpostavimo nekaj teoretičnih izhodišč izvajanja dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli. V empiričnem delu predstavljamo rezultate spletne anketne raziskave, ki smo jo izvedli med ravnatelji v slovenskih osnovnih šolah. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako ravnatelji ocenjujejo pogoje za inkluzijo in kako pogoje, ki so vezani na njih same, na izvajalce dela z učenci s posebnimi potrebami in na šolo v celoti. Pri tem smo bili tudi pozorni na razlike glede števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
Ključne besede: osnovna šola, ravnatelji, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, učenci s posebnimi potrebami
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (105,21 KB)

18.
Perfekcionizem: prednost ali ovira za učenca?
Eva Kranjec, 2017, pregledni znanstveni članek

Opis: Razprave o konstruktu perfekcionizma so neizogiben del tako družboslovnih kot humanističnih znanstvenih ved. Pogostnost perfekcionizma tako pri otrocih kot odraslih vodi raziskovalce k podrobnemu preučevanju specifičnih dimenzij perfekcionizma in načinov manifestiranja. Slednje dodaja pomembno vrednost pri obravnavah perfekcionizma na različnih področjih posameznikovega življenja. V prispevku predstavljamo pregled teoretičnih pojmovanj perfekcionizma, njegov razvoj in merske instrumente za ocenjevanje konstrukta perfekcionizma. Glavni namen prispevka je predstavitev znanstvenih spoznanj o perfekcionizmu pri otrocih in mladostnikih znotraj šolskega konteksta, pri čemer povzemamo različne implikacije za delo z učenci z visoko stopnjo perfekcionizma.
Ključne besede: perfekcionizem, modeli perfekcionizma, merjenje, učenci
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 4; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (103,27 KB)

19.
Pedagoški vidiki poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku
Mihaela Brumen, Polonca Kolbl Ivanjšič, Mateja Pšunder, 2015, pregledni znanstveni članek

Opis: Funkcionalna večjezičnost kot lastnost jezikovne podobe prebivalcev Evropske unije danes narekuje znanje in uporabo več jezikov. CLIL kot sodoben pristop poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku omogoča doseganje le-tega na različnih stopnjah izobraževanja. Prispevek posega zlasti na učno, čustveno, kognitivno in medkulturno dimenzijo poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. V prvem delu prispevka so predstavljene raziskave, ki potrjujejo učinke pristopa CLIL v povezavi z zgoraj navedenimi dimenzijami, v drugem delu pa je podan primer poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku s pristopom CLIL na osnovni šoli v Sloveniji, ki se je na osnovi povratne informacije udeleženih pokazal kot primer dobre učne prakse.
Ključne besede: tuji jeziki, materni jezik, motivacija, miselne sposobnosti, učne metode, CLIL
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (632,92 KB)

20.
Pedagoški pristop CLIL - izziv za profesionalni razvoj učiteljev tujega jezika na zgodnji stopnji šolanja
Katica Pevec Semec, 2015, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku nas je zanimalo, katere zmožnosti učitelji pripisujejo izvajalcem CLIL-a, sodobnega didaktičnega koncepta učenja in poučevanja tujih jezikov, na katerem temelji tudi učni načrt za tuje jezike v drugem in tretjem razredu osnovne šole. Pri tem se naslanjamo na oz. upoštevamo ključne elemente didaktičnega koncepta CLIL po Coylu, ki odražajo večdimenzionalnost. Element večdimenzionalnosti je tudi dodana vrednost profesionalnega razvoja učiteljev v projektu Drei Hände - Tri roke - Tre mani. V raziskavi smo ugotovili, da je med štirimi elementi CLIL-a najbolj upoštevan jezik (komunikacija), najmanj pa kultura; med skupinskimi zmožnostmi učiteljev za izvajanje CLIL-a pa je najbolj opazna zmožnost "naučiti se narediti".
Ključne besede: učitelji, profesionalni razvoj, strokovna usposobljenost, tuji jeziki, zgodnje učenje, učne metode, CLIL, osnovne šole, večdimenzionalnost
Objavljeno: 22.09.2017; Ogledov: 4; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (655,66 KB)

Iskanje izvedeno v 1.4 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici