SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Načrtovanje in izvajanje likovnih dejavnosti v vrtcih
Uršula Podobnik, 2011, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku so predstavljeni izsledki raziskave, opravljene v okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. Raziskovanje sta spodbudili poudarjena vloga likovnosti v izpostavljenem pedagoškem konceptu in želja po odkrivanju stanja predšolske likovne prakse v slovenskih vrtcih. Teoretični del je posvečen značilnostim kakovostne likovne dejavnosti v predšolskem obdobju in različnim organizacijskim opcijam, ki bi jih kazalo v večji meri vključevati v načrtovanje in izvajanje likovne dejavnosti. Ta izhodišča so predstavljala vodilo tudi v empiričnem delu raziskave, v katerem smo se osredotočili zlasti na tiste dejavnike, ki jih posebej izpostavljajo strokovnjaki iz Reggio Emilie. S pomočjo vprašalnika smo skušali spoznati način načrtovanja in izvajanja likovne dejavnosti v slovenskih vrtcih skozi prizmo italijanskega pedagoškega modela. V interpretativnem delu prispevka smo se osredotočili predvsem na primerjavo ravnanja vzgojiteljev v mestnem, primestnem in vaškem okolju (torej na vpliv umeščenosti vrtca v okolje) in skušali osvetliti različne modifikacijske možnosti načrtovanja likovne dejavnosti glede na lociranost vrtca.
Ključne besede: predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, likovna vzgoja
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (100,29 KB)

2.
Nacionalni preizkus znanja iz slovenščine ob zaključku srednje šole prve stopnje s slovenskim učnim jezikom v Italiji
Tamara Kaluža Pocecco, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Nacionalni preizkusi znanja so bili v evropskih državah uvedeni z namenom, da povečajo učinkovitost in uspešnost izobraževanja. V Italiji se izvajajo od leta 2007, preverja pa se znanje italijanščine oz. prvega jezika (na šolah s slovenskim učnim jezikom znanje slovenščine) in matematike. Prispevek predstavlja organizacijo in potek nacionalnega preverjanja znanja v Italiji. Podrobneje je analiziran preizkus znanja iz slovenščine ob zaključku triletne srednje šole s slovenskim učnim jezikom, ki sledi petletni osnovni šoli in odgovarja zadnjemu triletju devetletne osnovne šole v Sloveniji. Predvsem se presojajo značilnosti nalog preizkusa v šolskem letu 2009/10 glede na posamezne sestavine sporazumevalne zmožnosti, glede na različne ravni kognitivne zahtevnosti in vrste testnih nalog. Raziskava je pokazala, da v preizkusu prevladujejo naloge zaprtega tipa, s katerimi se preverjajo enostavnejši kognitivni procesi.
Ključne besede: nacionalni preizkusi znanja, slovenski jezik, šolstvo v Italiji, jezikovno testiranje
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (163,93 KB)

3.
Music education for every child - ideal or reality?
Blaženka Bačlija Sušić, 2017, pregledni znanstveni članek

Opis: Contemporary pedagogical, psychological and sociological research highlights the need to make music education available to every child. Starting from the fundamental point of view according to which music affects the development of the child's whole personality, this idea has been around since the 17th century. Various educators in the late nineteenth and early twentieth century emphasized the importance of music education for every child. Through a historical and theoretical overview of this idea, this paper examine the potential for its realization in contemporary educational practice. The Venezuelan music education program El Sistema, which promotes the humanistic idea of changing society through classical music education, stands out as a unique example of good practice. As a form of music education which particularly promotes the idea of music being available to every child, the conception of Functional Music Pedagogy by the Croatian music pedagogue Elly Bašić (1908-1998) is also discussed. Considering the status of music in American educational policy, it indicates a significant change, in which music has been recognized as an educational priority for the first time in the history of education and has become a basic academic subject in the American federal education policy plan, as well as unprecedentedly incorporated in Federal law.
Ključne besede: American educational policy, children, functional music pedagogy, music education
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (92,46 KB)

4.
Motivno-tematski preplet v delu Petra Svetine
Andreja Babšek, 2009, izvirni znanstveni članek

Opis: Delo Petra Svetine je tako v znanstvenem kot umetniškem pogledu zelo raznovrstno in kompleksno. Prispevek se osredotoča na leposlovni sklop, v katerem se avtor izraža skozi precejšnjo formalno pestrost, v motivno-tematskem pogledu pa najdemo nekaj elementov, ki se kot rdeča nit vijejo skozi vso ustvarjalno delo: knjižnica, razmerje eros — tanatos, krščanska mistika, umetniško ustvarjanje. Osrednji deli sta v tem pogledu Kavarna v prvem nadstropju in Škržati umolknejo opolnoči, čeprav ostajata vitalnost in umetniška vrednost preostalih del nedotaknjeni. Glavna odlika Svetinovega ustvarjanja je neolepšano odslikavanje sveta, vendar prežeto z blagostjo in humorjem.
Ključne besede: otroška književnost, mladinska književnost, Peter Svetina
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1020,37 KB)

5.
Model spodbujanja rezilientnosti v šolskem okolju
Vanja Riccarda Kiswarday, izvirni znanstveni članek

Opis: Teorija rezilientnosti preučuje dejavnike, ki večajo učinkovitost posameznika pri preseganju ovir, ki se v obdobju odraščanja povezujejo s šolanjem. Spodbujanje razvoja rezilientnosti je najučinkovitejše, ko poteka neposredno prek izkustvenega učenja. Literatura kot ključne dejavnike izpostavlja: vključujoče, varno in skrbno učno okolje, ki postavlja realno visoka pričakovanja, zagotavlja ustrezno pomoč in podporo, razvija vseživljenjske kompetence ter omogoča samostojno in aktivno participacijo. Te dejavnike poudarjajo tudi sodobna didaktično-metodična načela, zato nas je zanimalo, v kolikšni meri rezilientnost v šoli spodbujajo slovenski učitelji, čeprav s teorijo rezilientnosti niso seznanjeni. Oblikovali smo Model spodbujanja rezilientnosti v šolskem okolju in ga evalvirali na vzorcu 429 učiteljev različnih strokovnih profilov.
Ključne besede: učna uspešnost, učno okolje, rezilientnost, napredovanje, učenci, učna pomoč, učitelji, strokovna usposobljenost
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (137,68 KB)

6.
Mladinska fantastična pripoved in njena umestitev v koncept sodobne slovenske mladinske fantastične proze
Gregor Artnik, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku je izveden poskus žanrske tipologije sodobne slovenske mladinske fantastične proze na podlagi predhodne obravnave sodobne mladinske fantastične pripovedi in druge področne terminologije. Podlaga zanjo so vsebinske in strukturne značilnosti fantastične literature kot nadžanra. Ob tem, da slovenska fantastična pripoved pogosto ni tako obsežna kot sorodni teksti v zahodni literaturi, so evidentni tudi vplivi žanrskega spajanja, ki v srži slovenske fantastične pripovedi pogosto združuje prvine distopije, fantazije, grozljivke, mita in tudi znanstvene fantastike.
Ključne besede: slovenska književnost, fantastična proza, tipologija, mladinska književnost
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (98,43 KB)

7.
Pogledi mentorjev na praktično pedagoško usposabljanje študentov pedagogike
Danijela Rus, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: V prvem delu prispevka predstavljamo pomen praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov, v nadaljevanju pa se osredotočimo na obvezno praktično pedagoško usposabljanje študentov univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Pedagogika in dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Pedagogika Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Podrobneje opišemo pomen mentorstva in vlogo mentorja pri praktičnem pedagoškem usposabljanju ter vlogo šolskega svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalni instituciji. V drugem delu prispevka predstavljamo rezultate raziskave, ki prinaša poglede mentorjev na praktično pedagoško usposabljanje študentov pedagogike. V raziskavi nas je zanimalo mnenje mentorjev (svetovalnih delavcev) o sposobnostih dobrega svetovalnega delavca, ocene mentorjev glede razvijanja različnih sposobnosti dobrega svetovalnega delavca pri študentih pedagogike med praktičnim pedagoškim usposabljanjem ter mnenje mentorjev glede celotnega poteka praktičnega pedagoškega usposabljanja.
Ključne besede: praktično pedagoško usposabljanje, mentorstvo, sposobnosti svetovalnega delavca, študentje pedagogike
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (197,67 KB)

8.
Medvrstniško nasilje, kot ga zaznavajo učitelji in učenci osnovne šole
Katja Posnic, Katja Košir, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Osnovni namen naše raziskave je preučiti zaznavanje in razumevanje medvrstniškega nasilja pri učiteljih in učencih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 454 udeležencev, od tega 58 učiteljev in 396 učencev. Rezultati kažejo, da tako učitelji kot učenci najpogosteje zaznavajo verbalno nasilje, manj pogosto pa opažajo odnosno in fizično nasilje. Učenci v primerjavi z učitelji zaznavajo več nasilja. Tako učenci kot učitelji zaznavajo fizično in verbalno nasilje kot bolj resno v primerjavi z odnosnim in so do žrtev obeh vrst nasilja tudi bolj empatični. Učitelji so v situacijah fizičnega in verbalnega nasilja bolj pripravljeni posredovati. Med mnenji učiteljev in učencev glede verjetnosti posredovanja učiteljev v situacijah medvrstniškega nasilja prihaja do statistično značilnih razlik; učitelji v primerjavi z učenci v večji meri menijo, da v primerih medvrstniškega nasilja posredujejo.
Ključne besede: medvrstniško nasilje, učitelji, učenci, preprečevanje, osnovne šole
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (207,70 KB)

9.
Medsebojna povezanost otrok v starostno homogenih in starostno kombiniranih skupinah
Anja Valenčić, Sonja Čotar Konrad, 2015, izvirni znanstveni članek

Opis: Glavni namen raziskave je ugotoviti, ali obstajajo razlike v pogostosti pojavljanja posameznih sociometričnih položajev in struktur otrok glede na starostno kombinirane in starostno homogene skupine. Raziskovanje je potekalo v časovnem obdobju dveh mesecev in je temeljilo na neslučajnostnem, namenskem vzorcu petih starostno homogenih in petih starostno kombiniranih skupin. Podatke smo pridobili s pomočjo kvantitativne tehnike sociometrične preizkušnje, intervjujev vzgojiteljic za pridobitev opisov osebnostnih lastnosti ter anketnega vprašalnika za starše. V empiričnem delu smo na osnovi sociometrične preizkušnje želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v medsebojni povezanosti med starostno homogenimi in starostno kombiniranimi skupinami. Rezultati raziskave so pokazali, da se v starostno homogenih skupinah pojavlja več priljubljenih in več zavrnjenih otrok. Te skupine imajo tudi večji indeks kohezivnosti ter ugodnejšo strukturo skupine v primerjavi s starostno kombiniranimi skupinami. Starejši otroci v starostno kombiniranih skupinah izbirajo med otroki podobne starosti, medtem ko so mlajši otroci izbirali starejše. Posledično to privede do ugotovitve, da so mlajši otroci v večini prezrti, medtem ko se med priljubljene otroke uvrstijo le starejši. Ob analizi sociogramov skupin smo ugotovili, da so mlajši otroci v starostno kombiniranih skupinah v večini osamljeni.
Ključne besede: predšolska vzgoja, predšolski otroci, sociometrični položaj, starost, kombinirane skupine, homogene skupine
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (159,27 KB)

10.
Medsebojna povezanost inteligentnosti, glasbenih aktivnosti in družinskega okolja pri devetošolcih
Barbara Kopačin, 2014, izvirni znanstveni članek

Opis: Inteligentnost postaja vse bolj zaželena človekova lastnost, zato ji znanstveniki z različnih področij posvečajo veliko pozornosti. Nas je zanimala medsebojna povezanost inteligentnosti, glasbenih aktivnosti in družinskega okolja pri devetošolcih. Povezanost smo ugotavljali z razlikami v dosežkih učencev pri merjenju eduktivnih komponent splošnih intelektualnih sposobnosti s standardnimi progresivnimi matricami (SPM). Rezultati raziskave so potrdili, da so inteligentnost, glasbene aktivnosti in družinsko glasbeno okolje medsebojno pomembno povezani. V raziskavi je sodelovalo 177 naključno izbranih devetošolcev iz šestih primorskih osnovnih šol.
Ključne besede: Ravenove progresivne matrice, inteligentnost, glasbeno družinsko okolje, glasba, glasbena vzgoja, glasbene dejavnosti, družina, formalno glasbeno izobraževanje
Objavljeno: 21.09.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (107,26 KB)

Iskanje izvedeno v 1.42 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici