SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Razvoj transporta, logistike in mobilnosti v Sloveniji
Josip Orbanić, Bojan Rosi, 2016, znanstvena monografija

Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 13; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo (11,95 MB)

2.
Inteligentne tekstilije
Olivera Šauperl, Julija Volmajer Valh, 2017, delovni zvezek za višje in visoke šole

Opis: Inteligentne tekstilije so v današnjem času nepogrešljiv del materialov oziroma oblačilnih sistemov, ki so zmožni zaznati zunanje stimulanse, se nanje odzvati in se jim prilagoditi. Od teh imajo vidno vlogo materiali z vgrajenimi mikrokapsulami, fotovoltaičnimi celicami, kakor tudi tisti z vgrajenim ogljikom, optičnimi vlakni, spominskimi žicami, hidrogeli, aerogeli, itd. Vsi ti omenjeni idejni pristopi so zato zajeti v okviru teh navodil za vaje, kjer bodo študenti preko praktičnega dela
Ključne besede: inteligentne tekstilije, mikrokapsule, fotovoltaične celice, optična vlakna, hidrogeli
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 9; Prenosov: 1
Gradivo ima več datotek! Več...

3.
Kemija
Aleksandra Lobnik, Julija Volmajer Valh, 2017, učbenik za višje in visoke šole

Opis: Kemija je naravoslovna znanost, ki proučuje sestavo, zgradbo, lastnosti ter spremembo snovi. Kemija (skripta) vključuje teme, kot so atom, zgradba atoma, kako se atomi s kemijskimi vezmi povezujejo v molekule, in kako se le-te s pomočjo različnih kemijskih reakcij pretvarjajo iz ene substance v drugo. Kemija je izrazito multidisciplinarna znanost in se prepleta z večino tako naravoslovnih kot tudi tehničnih področij. Danes je razdeljena na več različnih disciplin, ki jih ni mogoče natančno razmejiti. Mednje spadajo: anorganska kemija, organska kemija, biokemija, fizikalna kemija in analizna kemija. V gradivu so predstavljene tudi osnove organske kemije.
Ključne besede: kemija, atom, kemijski zakoni, kemijske reakcije, organska kemija
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 8; Prenosov: 1
Gradivo ima več datotek! Več...

4.
Osnove diferenciale geometrije in uvod v vektorsko analizo
Irena Kosi-Ulbl, 2017, učbenik za višje in visoke šole

Opis: Osnove visokošolske matematike sodijo med temeljna znanja bodočega inženirja strojništva. V učbeniku obravnavamo nekatere vsebine iz področja diferencialne geometrije in osnov vektorske analize. Na začetku se seznanimo z vektorsko funkcijo: definiramo zveznost, limito, odvod in parcialne odvode. V nadaljevanju se posvetimo krivuljam v prostoru. Spoznamo različne načine podajanja enačbe krivulje in znamo izračunati dolžino loka krivulje. Ugotovimo, kako za vsako točko krivulje zapišemo enačbo tangente, glavne normale in binormale. Omenjene premice paroma določajo tri ravnine: pritisnjeno ali oskulacijsko, normalno in rektifikacijsko ravnino. V poglavju o ukrivljenosti krivulje predstavimo fleksijsko in torzijsko ukrivljenost krivulje. Pomemben geometrijski objekt je tudi ploskev v prostoru. Ploskve lahko (podobno kot krivulje) podamo z različnimi oblikami enačb. Med pogosteje obravnavane ploskve sodijo valji, elipsoidi, hiperboloidi in paraboloidi. V učbeniku vse omenjene ploskve opišemo z enačbami in jih narišemo. Razen tega uvedemo tudi pojme tangentna ravnina, normala na ploskev in koordinatna krivulja. V zadnjem delu učbenika spoznamo pojma skalarno polje in vektorsko polje ter tri diferencialne operatorje: gradient, divergenco in rotor. Obravnavane teoretične vsebine so ponazorjene s slikami ter z rešenimi problemi in zgledi, povezanimi s fiziko in z nekaterimi strokovnimi predmeti.
Ključne besede: krivulja, ploskev, gradient, divergenca, rotor
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 10; Prenosov: 2
Gradivo ima več datotek! Več...

5.
Book of abstracts of the 1st International Scientific Conference Teaching Methods for Economics and Business Sciences
2017, zbornik

Opis: Teaching is a challenging yet rewarding profession which is underpinned by one essential question: how do we build a good teaching and learning environment so that our students can acquire professional competences which will enable them to be successful in today’s global business environment. This book presents the abstracts of the 1st International Scientific Conference »Teaching Methods for Economics and Business Sciences« held on 8 May 2017 at the University of Maribor, Faculty of Economics and Business. I would like to thank all authors who submitted their work for this conference in our common search for the answer to the above question.
Ključne besede: teaching methods, economics and business, international conference, higher education, students
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 10; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo (741,53 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

6.
Katalog zaključnih del študentov FGPA s področja BIM
Zoran Pučko, 2017

Opis: Informacijsko modeliranje gradbenih objektov (angl. Building Information Modeling - BIM), kot sodoben pristop v grajenem okolju, združuje področja gradbeništva, arhitekture, strojništva in druga področja, povezana z gradbenimi projekti s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izdelek BIM-pristopa je informacijski model gradbenega objekta, ki z vsemi zbranimi informacijami predstavlja povečanje kakovosti, natančnosti in dostopnosti do informacij v celotnem življenjskem ciklu gradbenih projektov. Z BIMpristopom se tako izboljšajo procesi (procesni model) ter posamezni sklopi obravnav gradbenega objekta (objektni model) pri gradbenih projektih v vseh fazah obravnave. Takšen pristop celostno obravnava gradbene projekte od njihove idejne zasnove, geometrijske upodobitve objekta, funkcionalne namembnosti, strukturne in energetske analize, umeščenosti v prostor, vse do njihove realizacije ter pozneje pri uporabi in na koncu pri razgradnji. Odgovornost Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM), katere primarna dejavnost je izobraževanje in usposabljanje bodočih kadrov, ob nenehnem raziskovanju in razvoju novih sodobnih oblik pridobivanja znanja, je izjemno velika. Zato se vsebine študijskih programov nenehno prilagajajo novim trendom v gradbeništvu. K temu veliko doprinese entuziazem in interes študentov, ki se skupaj z mentorji in somentorji pri svojih zaključnih delih podajo na nova, nemalokrat še neraziskana področja obravnav gradbenih projektov s sodobnim BIM-pristopom. Pričujoča e-publikacija z naslovom Katalog zaključnih del študentov FGPA s področja BIM podaja povzetke zaključnih del diplomantov, magistrantov in doktorandov, ki so ali bodo v kratkem zaključili študij na FGPA in katerih zaključna dela obravnavajo BIM-pristop. Namen e-publikacije je promocija študentov, ter posledično tudi FGPA, in je lahko hkrati vir informacij za podjetja z vizijo uvajanja BIMpristopa, pri iskanju usposobljenihkadrov, ki jih potrebujejo za doseganje zastavljenih ciljev razvoja.
Ključne besede: informacijsko modeliranje gradbenih objektov, BIM, zaključna dela študentov
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 7; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (4,91 MB)

7.
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varovanje voda na vodovarstvenih območjih
Mario Lešnik, 2017, strokovna monografija

Opis: Monografija je namenjena kmetijskim svetovalcem in pridelovalcem za izobraževanje glede poti onesnaževanja podzemnih in površinskih voda s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) in glede tehnik za preprečevanje onesnaževanja z njimi. Pripravili smo jo za potrebe izvajanja projekta SI-MUR-AT v okviru EU programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014 – 2020. V prvem delu so sistematično obravnavane poti prehoda FFS v vode (izpiranje skozi profil tal, površinski odtoki in točkovna onesnaženja). Predstavljen je pomen pedoloških in hidrološki lastnosti tal za omejevanje izpiranja FFS. Opisanih je nekaj metod za zmanjšanje prehoda FFS v vode. Te so: spremenjen način uporabe FFS in kolobarjenja s pripravki, izboljšana analiza tveganj za izpiranje in površinski odtok FFS, spremenjen način obdelovanja tal, prilagojen način aplikacije FFS v bližini površinskih voda, zadrževanje površinskega odtoka vode z njiv v odvodne jarke in povečana uporaba mehanskih metoda zatiranja plevelov.
Ključne besede: fitofarmacevtska sredstva, podzemne vode, površinske vode, varstvo, ukrepi, tehnika pridelovanja, poljščine
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 7; Prenosov: 0
URL Polno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Organska kemija
Janja Kristl, 2017, drugo učno gradivo

Opis: Organska kemija je kemija spojin ogljika. Proučuje strukturo, sintezo in lastnosti organskih spojin. Med organske spojine spadajo ogljikovi hidrati, proteini, encimi, hormoni, nafta, zemeljski plin, premog in mnogo umetnih snovi (barve, plastika, tekstilna vlakna itd.). Organske spojine se nahajajo povsod okoli nas (hrana, začimbe, dišave, zdravila, čistila, tekstil, kozmetika, polimeri, organska gnojila, sredstva za zaščito rastlin, stimulatorji rasti …) in v vseh živih organizmih. Urejeni zapiski predavanj so namenjeni študentom agronomske stroke kot pomoč pri učenju organske kemije. Knjige, ki pokrivajo področje organske kemije, so večinoma namenjene študentom kemije. Takšna gradiva so za študente agronomske stroke preobsežna in težje razumljiva. V zapiskih so pregledno obdelane posamezne skupine organskih spojin. Ker je primarna dejavnost agronomske stroke proizvodnja krme in hrane, sem si prizadevala, da je poudarek na tistih organskih spojinah, ki so glavne sestavine krme in hrane. Zapiski so razdeljeni na enajst poglavij. IUPAC nomenklatura je obravnavana v sklopu vsakega posameznega poglavja in je ponazorjena z osnovnimi primeri. V zapiskih so zajete najpomembnejše reakcije določenih spojin. Predstavljene so samo tiste vrste izomerije, ki pomembno vplivajo na vlogo izomerov v bioloških sistemih.
Ključne besede: organska kemija, zapiski predavanj ogljikovodiki, alkoholi, estri, etri, tioli, aldehidi in ketoni, karboksilne kisline, lipidi, ogljikovi hidrati, proteini
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 10; Prenosov: 1
Gradivo ima več datotek! Več...

9.
Planiranje razvojnih rešitev podjetja
2017, strokovna monografija

Opis: V strokovni monografiji z naslovom Planiranje razvojnih rešitev podjetja avtorji preučujejo institucijo družine in razvoj družinskega podjetja na primeru slovenskega podjetja, podajajo izsledke naklonjenosti slovenskih podjetij inoviranju, pojasnjujejo panožno analizo bonitetnih ocen kot pomoč pri sprejemanju odločitev o poslovnih partnerjih, analizo zaznane velikosti izvoznih ovir v času finančne in gospodarske krize na primeru slovenskih izvoznikov, raziskujejo prepoznavanje in ocenjevanje novih in kompleksnih tveganj, analizirajo praktično poučevanje študentov in učne metode prenosljivih oziroma prečnih kompetenc v Sloveniji, pojasnjujejo kako se razvija kulturna inteligenca pri študentih in predstavljajo dojemanje pomena okoljskega računovodstva pri študentih poslovne ekonomije. Navedeno predstavlja različne vidike preučevanja, ki lahko usmerjajo k ustreznim možnostim razvoja podjetja.
Ključne besede: gospodarstvo, podjetje, razvoj, (družinsko) podjetje, panoga, izvoz, tveganja, študenti
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 7; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (2,38 MB)

10.
Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P
Irena Stramljič Breznik, 2009, izvirni znanstveni članek

Opis: Prispevek obravnava v Slovar slovenskega knjižnega jezika sprejete germanizme od M do P, ki so hkrati tudi frazemske sestavine. S pomočjo referenčnega korpusa Fidaplus se ugotavlja živost takih frazemov v sodobni rabi in posledično odgovarja na vprašanje, koliko in katere tovrstne frazeme je smiselno upoštevati tudi v novi izdaji slovarja slovenskega jezika.
Ključne besede: slovenščina, leksikologija, frazeologija, frazemi, germanizmi
Objavljeno: 18.05.2017; Ogledov: 20; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (325,40 KB)

Iskanje izvedeno v 1.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici