SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 467
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
A Psychological Analysis of a Post Modern Adaptation of The Tempest
Deja Kučer, 2017, magistrsko delo

Opis: The master’s thesis A Psychological Analysis of a Post Modern Adaptation of The Tempest deals with scientific analysis of the underlying themes which are common to the play The Tempest (1610–11) from Elizabethan era and its modern adaptation, a science fiction film Forbidden Planet (1956). I focus on character analysis and continue with Freud’s psychological theory focusing on two models of human psyche, in which according to the structural model the psyche consists of three entities: id, ego and superego. The other model of the human psyche is the topographical model, where I explain the differences between the unconscious and conscious mind. I also present Freud’s theory of dreams. In addition, I link Freud’s theory to the two literary works. The analysis shows what consequences can occur if one’s id, as a source of aggressive drives, gets too strong and acts only to satisfy its primeval impulses. Through parallelism between magic and technology I found that technology has the greatest impact on the one who possess it.
Ključne besede: The Tempest, Forbidden Planet, adaptation, Freud, id, dreams, magic, technology
Objavljeno: 07.03.2017; Ogledov: 33; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (1,08 MB)

2.
Nekateri vidiki tekmovalnosti v osnovni šoli z vidika učiteljev in učencev
Mateja Slaček, 2017, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava prisotnost tekmovalnosti v šolskem okolju. V teoretičnem delu smo preučili proces tekmovalnosti v povezavi z družbenimi spremembami, družinskimi dejavniki, pričakovanji politike in gospodarstva, ki se odražajo tudi v izobraževalnem procesu in vplivajo na razumevanje in vsebino strokovnega diskurza o tekmovalnem vedenju, kar odseva tudi v prepričanjih in pedagoških ravnanjih učiteljev. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli na vzorcu 191 učencev in 64 učiteljev. Zanimalo nas je, koliko je po oceni učencev v razredu prisotno tekmovanje za učiteljevo naklonjenost, za ocene in medvrstniško tekmovanje. Zanimalo nas je, ali se učitelji pogosto poslužujejo tekmovalnih praks v razredu, njihova stališča do tekmovalnosti ter ali so njihove ocene skladne z zaznavo učencev. Pri tem smo preučili razlike v odgovorih glede na spol, razred in uspeh pri učencih in pri učiteljih glede na delovno dobo in predmet poučevanja. Rezultati so pokazali, da je tekmovanje med učenci najbolj prisotno na področju športa, kjer so fantje tisti, ki izražajo višjo stopnjo tekmovalnosti, dekleta pa bolj na področju umetnosti. Najvišja soglašanja s trditvami so se pokazala pri trditvah vezanih na tekmovanje za šolske ocene in dosežke, pri čemer so zlasti dekletom in učno uspešnejšim učencem pomembne dobre ocene. Učenci 6. razredov kažejo v primerjavi z 8. razredi večjo težnjo po tekmovanju za učiteljevo pozornost, kar se izraža skozi njihovo večjo aktivnost med poukom in večjo željo po dokazovanju. Ugotovili smo, da se učitelji po lastnih navedbah le redko ali občasno poslužujejo praks, ki bi prispevale k naraščajoči tekmovalnosti med učenci. Pri oceni stališč učiteljev do tekmovalnosti in posledic, ki jih prinaša, se pojavljajo mešani občutki, še vedno je zaslediti precej negativnih prepričanj, zlasti do spodbujanja medsebojne tekmovalnosti, večja naklonjenost pa je izražena do tekmovanja s samim seboj.
Ključne besede: tekmovalnost, družba, šola, učitelji, učenec
Objavljeno: 07.03.2017; Ogledov: 34; Prenosov: 5
.pdf Polno besedilo (1,56 MB)

3.
Otroštvo na slovenskem v srednjem veku - primerjava med primorskimi mesti in mestom ptuj
Maruša Zorli, 2017, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga se osredotoča na otroštvo v srednjeveških mestih Koper, Izola, Piran, Trst in Ptuj. Zgodovina otrok v srednjem veku je obravnavana na podlagi ohranjenih srednjeveških mestnih zakonikov – statutov. Otroštvo je tako opredeljeno predvsem s pravnega vidika glede na to, kakšno naj bi bilo glede na zapisan statutarni red. V osrednjem delu naloge smo glede na obravnavane člene iz različnih statutov zapisali o položaju otroka v srednjeveški družini, o dedovanju in pravici do dediščine, o družinskih konfliktih in nesoglasjih, o polnoletnosti in pravni sposobnosti otrok ter o kazenski odgovornosti otrok. V posebnem sklopu je opisan tudi položaj sirot. Obravnavane statute in ugotovitve smo med seboj primerjali. Ugotovili smo, da obstajajo velike podobnosti predvsem v statutih mest Izole, Kopra in Pirana, medtem ko se ptujska statuta od le-teh v večji meri razlikujeta. Predstavljene ugotovitve nam ne opisujejo dejanskega stanja in položaja otrok, ampak nam služijo kot vpogled v tedanji družbeni red
Ključne besede: otroci, srednji vek, srednjeveška mesta, srednjeveški statuti
Objavljeno: 07.03.2017; Ogledov: 34; Prenosov: 7
.pdf Polno besedilo (857,29 KB)

4.
Vpliv treninga delovnega spomina na kognitivne sposobnosti pri starejših v povezavi s teorijo kognitivne rezerve
Sara Mičič, 2017, magistrsko delo

Opis: Študije, ki preučujejo učinek kognitivnega treninga na kognitivne sposobnosti starejših, so v zadnjih letih v porastu in so deležne vse več pozornosti. Še posebej velik poudarek je na uporabi kognitivnih treningov kot varovalnih dejavnikov pred kognitivnim upadom, ki je pogojen s staranjem. Namen pričujoče raziskave je bil preveriti, ali lahko s treningom delovnega spomina izboljšamo kognitivno funkcioniranje pri starejših odraslih in ali kognitivna rezerva vpliva na uspešnost treninga. V raziskavi je sodelovalo 21 starejših odraslih, starih med 65 in 91 let (M = 81,71, SD = 7,16). V eksperimentalno skupino je bilo vključenih 10 udeležencev (M = 80,50, SD = 6,40), v kontrolno pa 11 udeležencev (M = 82,82, SD = 7,88). Eksperimentalna skupina je v obdobju petih tednov zaključila 15 treningov s pomočjo naloge n-nazaj, kontrolna skupina pa je bila pasivna in v tem času ni opravljala nobenega treninga. Neposredno pred in po zaključenem treningu sta bili obe skupini testirani s pomočjo nalog vizualno-prostorskega in verbalnega delovnega spomina ter izvršilnih funkcij. Testiranje je bilo ponovljeno še 3 mesece po zaključku treninga. Rezultati so pokazali, da so udeleženci eksperimentalne skupine nekoliko izboljšali rezultat na trenirani nalogi, vendar napredek ni bil statistično pomemben. Prav tako ne moremo potrditi statistično pomembnega prenosa učinkov treninga na naloge vizualno-prostorskega in verbalnega spomina ter naloge izvršilnih funkcij. Učinka kognitivne rezerve na uspešnost na trenirani nalogi prav tako ni bilo, pokazala pa se je statistično pomembna povezava med kognitivno rezervo in nekaterimi testi na končnem testiranju, kar nakazuje na morebiten vpliv treninga delovnega spomina na transfer na netrenirane naloge neposredno po treningu. Izsledki raziskave nakazujejo na pomembnost preučevanja možnih načinov za zmanjševanje kognitivnega upada pri starejših.
Ključne besede: delovni spomin, kognitivna rezerva, kognitivni trening, naloga n-nazaj, transfer na netrenirane naloge
Objavljeno: 07.03.2017; Ogledov: 40; Prenosov: 8
.pdf Polno besedilo (990,35 KB)

5.
Implicitna prepričanja o svetu v povezavi z nekaterimi psihološkimi dejavniki in kritičnim mišlenjem
Patricija Petrič, 2017, magistrsko delo

Opis: V nalogi se v večini ukvarjamo z implicitnimi prepričanji o svetu, natančneje s prepričanji o teorijah zarote. Raziskujemo teoretične in empirične izsledke avtorjev s splošnega področja raziskovanj teorij zarote, psiholoških značilnosti posameznikov, ki uporabljajo t. i. konspiracijski način razmišljanja, ter kako se ta prepričanja povezujejo z načini delovanja kognicije in značilnostmi virov in informacij, ki bi lahko vplivale na razvoj prepričanj v teorije zarote. Del naloge je tudi empiričen, kjer smo na slovenskem vzorcu ugotavljali stopnjo prepričanj v teorije zarote in povezave le-teh z nekaterimi psihološkimi dejavniki, kot so anksioznost, samospoštovanje, zadovoljstvo z življenjem in mesto nadzora. V nalogo so v zvezi s tem vključeni tudi življenjski izidi kritičnega mišljenja.
Ključne besede: Implicitna prepričanja v teorije zarote, informacije, psihološki dejavniki, kritično mišljenje
Objavljeno: 07.03.2017; Ogledov: 22; Prenosov: 11
.pdf Polno besedilo (1,07 MB)

6.
Razlike v pojmovanju sebe med spoloma v individualistični kulturi
Andrej Preglej, 2017, magistrsko delo

Opis: Zanimanje za sebstvo, jaz, samopodobo, pojmovanje sebe, identiteto ali še kakšne druge sorodne pojme ima v psihologiji dolgo tradicijo in posedično mnogo raziskovalnih pristopov. Iz nabora konceptov, povezanih s sebstvom, pričujoča magistrska naloga v teoretskem delu opisuje samo sebstvo, kako le-to deluje, kateri so njegovi bistveni deli in kako sociokulturni kontekst vpliva nanj. V nadaljevanju, v empiričnem delu, se v magistrski nalogi osredotočamo na razlike v pojmovanju sebe med spoloma v povezavi z individualistično kulturo. Kot sta Markusova in Kitayama (1991) na podlagi razlik v kulturi opisala dve različni in prevladujoči pojmovanji sebe, namreč odvisno in neodvisno, se ta razlika v pojmovanju sebe kaže tudi med spoloma. Za namen raziskave smo uporabili dva instrumenta, preizkus dvajsetih izjav ali Twenty statements test (TST; Kuhn in McPartland, 1954) ter vprašalnik kolektivizma in individualizma (Singelis idr., 1995), ki so jih reševali študenti različnih študijskih smeri Univerze v Mariboru. Rezultati so pokazali prevalenco psihičnih opisov, kar je značilno za individualistične kulture; prav tako pa je prišlo je do razlik med spoloma pri dimenziji horizontalni kolektivizem. Pri posameznih kategorijah TST so se pokazale razlike med spoloma. Pri obeh instrumentih so rezultati nadalje pokazali večjo vezanost moških na skupino kot pri ženskah. V kontekstu TST smo ugotovili, da v prvih desetih stavkih udeleženci navedejo najpomembnejše opise o sebi.
Ključne besede: sebstvo, pojem sebe, neodvisno in odvisno pojmovanje sebe, TST, vprašalnik individualizma in kolektivizma.
Objavljeno: 07.03.2017; Ogledov: 19; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (754,68 KB)

7.
THE USE OF MUSIC, SONGS AND SONG LYRICS IN AN ESL CLASSROOM AND THEIR MOTIVATIONAL IMPACT ON THE LEARNERS
Jaka Cafuta, 2016, magistrsko delo

Opis: This MA paper explores different ways of using music, songs and song lyrics in an ESL classroom, different experience of teachers and other researchers with this area, and the effects music and songs have on students and class work. The theoretical section includes scientific findings, experience and reports of researchers and teachers, relating to a wide spectrum of using music and songs for teaching English in many different ways. It also explores the area of motivation, its position in the learning process and the correlation between motivation and the use of music and songs in the classroom. The empirical section presents a more practical follow-up to the theoretical section, and is roughly divided into four “sub-sections”: the first sub-section was designed to research the opinions and experience of English language teachers from Maribor, Celje and Velenje (and their immediate surroundings) about using music and songs in an ESL classroom. There were 89 elementary school teachers included in the survey, which was also the instrument for data collection in this sub-section. The data shows that most of the teachers use music and songs quite often in their classrooms and have a predominantly positive experience with it. Most teachers strongly agree that music and songs enrich the lesson and activate the students. However, there are some who believe that music and songs take up too much time in the already over-stuffed schedule. Teachers use different sources to find their music and songs and also present these songs in different ways. Nevertheless, it is very uncommon for them to sing and play the songs to the students themselves- they usually use a cd or the internet. Most teachers use children’s songs and also believe that using songs is most effective with younger learners in the 1st triad. The majority of teachers also believe that music has the most powerful effect on student motivation and participation, however, they don’t see music and songs as good alternatives for standard language exercises and drills. Overall, most believe that an occasional, but regular use of music could change classroom practice in a very positive way (which is why many of them are already (more or less) including it into their English lessons). The second sub-section refers to a case-study implemented for researching the effect of using music and songs for teaching English on student learning achievement. The data was collected with the help of specially designed tests of knowledge (pre-tests and post-tests) and the case-study itself, in which 3 English lessons with music and songs were carried out in two groups of students from grade 9 (control group (9 students) and experimental group (8 students)) from one of the elementary school in Maribor. The results show that the two groups had different initial knowledge before the experiment even began- the experimental group scored higher on the pre-test of the 2nd conditional structure. Even though there were no other statistically significant differences between the two groups, the effect size measurement has shown that music has a medium to strong effect on student learning achievement. However, there was a statistically-significant difference in scores on the 1st conditional tests in the experimental group relating to progress within the group. I believe that same progress would have been seen in with the 2nd conditional structure too, but the students had already “aced” the pre-test, so it was almost impossible to achieve a statistically significant difference with the post-test. The third sub-section deals with researching the effects that using music and songs in the classroom has on student engagement, student motivation and classroom atmosphere. The data here was gathered with the help of a specially designed observational checklist with a chronological scale for observing classes/lessons. The results here were unanimous and show that all three categories under study were rated much high
Ključne besede: ESL, songs, music, learning/teaching a language, motivation
Objavljeno: 20.02.2017; Ogledov: 51; Prenosov: 18
.pdf Polno besedilo (909,09 KB)

8.
Dojemanje pravilnih in nepravilnih Google Translate prevodov
Dunja Gorenak, 2017, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga z naslovom Dojemanje pravilnih in nepravilnih Google Translate prevodov v teoretičnem delu osvetli dosedanja spoznanja o učenju tujih jezikov, pomenu maternega jezika pri usvajanju tujega jezika in vplivu medijev na sam proces učenja tujega jezika. V empiričnem delu pa predstavlja rezultate raziskave o dojemanju 15 naključno izbranih povedi, ki so iz slovenščine prevedene v angleščino s pomočjo prosto dostopnega spletnega prevajalskega orodja Google Translate (https://translate.google.com/). V raziskavi je sodelovalo 113 učencev osnovne in srednje šole. Rezultati vprašalnika kažejo, da imajo z dojemanjem pravilno in nepravilno prevedenih prevodov manj težav učenci z boljšimi ocenami, učenci srednje šole in tisti učenci, ki na internetu preživijo več časa. Raziskava kaže, da učenci v povprečju na internetu preživijo od pol ure do ene ure na dan, vendar čas, ki ga dnevno namenijo internetu, nima negativnega vpliva na oceno, ki jo imajo pri angleščini. Splošno dojemanje pravilno oziroma nepravilno prevedenih prevodov učencev, zajetih v raziskavo, je zadovoljivo.
Ključne besede: učenje tujega jezika, prevajalska orodja, Google Translate, internet in šola
Objavljeno: 20.02.2017; Ogledov: 54; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (1,11 MB)

9.
Discourse Characteristics of Self-Help Books: The Example of The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey
Tamara Nerat, 2017, magistrsko delo

Opis: The main purpose of the thesis was to explore the discourse characteristics in self-help books on the example of a popular classic of this genre. The aim was a discourse analysis of the self-help manual The 7 Habits of Highly Effective People (1989) by Stephen R. Covey. The book falls under the self-help category and includes typical features which are common for the genre. The thesis presents the distinguishing characteristics and shows the conventions which make it a typical representative of its genre. The main part consists of a discourse analysis of a chapter from the book, discussing the prevailing cohesive relations and its situational and generic coherence. The analysis examines the following cohesive devices: reference chains, typical examples of ellipsis and substitution, conjunction (the use of linking words and lexical ties), typical examples of lexical cohesion (examples of reiteration). The practical value of discourse analysis is in the fact that it displays a text's cohesion and coherence, both of which impact the text's quality and show if a text makes sense as a unified whole. The knowledge of cohesive devices is useful for evaluating texts (helping readers, critics, teachers) and text production (helping writers, journalists, students). The analysis has demonstrated connectedness and unity achieved through the use of cohesive devices and the prevalence of certain cohesive devices which can be linked to the specifics of the genre. The analysis also shows a situational and generic coherence, that is in line with the expectations towards the genre and context. An insight into how the internal organization of the text and content is connected to the register and genre of the text is supplied by the conclusion based on the analysis.
Ključne besede: discourse, cohesion, cohesive devices, coherence, register, genre, self-help, Stephen R. Covey, self-improvement, habits
Objavljeno: 20.02.2017; Ogledov: 40; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (690,78 KB)

10.
Prostor in čas v izbranih slovenskih sodobnih fantastičnih pripovedih
Natalija Šraml, 2017, magistrsko delo

Opis: V prvem delu magistrske naloge so predstavljene značilnosti fantastične pripovedi, motivne klasifikacije tujih in slovenskih književnih analitikov in njen razvojni lok na Slovenskem. Zanimalo nas je, v katerih fantastičnih pripovedih se dvodimenzionalnost dogajanja kaže s prestopom v drug prostor ali v drug čas. Izbrali smo devet del sodobnih slovenskih avtorjev, in sicer Bogdan Novak: Zaljubljeni vampir (1995) in Strašljiva Strahovica (1996), Feri Lainšček: Velecirkus Argo (1996); Desa Muck: Kremplin (1996); Janja Vidmar: Vrtiljak čudežev (1999); Aksinja Kermauner: Modrost starodavnega anka (2000); Dim zupan: Dežela odrezanih glav (2001); Miha Mazzini: Drevo glasov (2005) in Marjana Moškrič: Stvar (2007) V osrednjem delu naloge so fantastične pripovedi natančno analizirane. Predstavljeni so splošni podatki o romanu, zgodba, glavni in stranski književni liki, snov, tema, motivi, ideja ter jezikovne značilnosti. V vsaki pripovedi sta posebej izpostavljeni kategoriji prostora in časa. Določen je primarni in sekundarni prostor prav tako primarni in sekundarni čas ter odnos med njima. Ker sta prostor in čas v romanu tesno povezana, so izpostavljene tudi vidnejše kategorije kronotopa.
Ključne besede: fantastična pripoved, prostor, čas, kronotop, Novak, Lainšček, Muck, Vidmar, Kermauner, Zupan, Mazzini, Moškrič
Objavljeno: 20.02.2017; Ogledov: 52; Prenosov: 19
.pdf Polno besedilo (866,79 KB)

Iskanje izvedeno v 0.19 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici