SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


81 - 90 / 684
Na začetekNa prejšnjo stran567891011121314Na naslednjo stranNa konec
81.
Analiza vpliva uvedbe spletnega uredniškega sistema znanstvene revije na učinkovitost uredniškega procesa
Pika Škraba, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrskem delu je predstavljeno upravljanje v procesu izdajanja znanstvene revije ter učinek uvedbe spletnega uredniškega sistema na skrajševanje časa potrebnega za uredniško odločitev za posamezni prejeti članek. Izvedeno je bilo načrtovanje, izbira, uvedba in uporaba spletnega uredniškega sistema. Za celovito oceno uvedbe spletnega uredniškega sistema je bilo izvedeno prilagajanje sistema za obravnavano znanstveno revijo, uvajanje zaposlenih ter strukturiranje podatkov o recenzijskem postopku, časov od oddaje članka do končne odločitve za članek. Izvedena je primerjava časov izvedbe recenzijskega postopka posameznih zaporednih let in obdobja pred uvedbo spletnega uredniškega sistema (2009-2011) ter obdobja po uvedbi spletnega uredniškega sistema (2012-2014). Predstavljeno je statistično testiranje hipotez, s katerimi smo potrdili uspešnost uvedbe spletnega uredniškega sistema ter vpliv le-tega na učinkovitost uredniškega dela. Opredelili smo dejavnike, ki zagotavljajo hitrejše in kvalitetnejše ter lažje in učinkovitejše upravljanje v procesu izdajanja znanstvene revije. Analizirali smo kakovostni vidik recenzijskega postopka in podali smernice izboljšav za višanje kakovosti recenzijskega postopka. V magistrskem delu so podani tudi izsledki analize upravljanja s pomočjo spletnega uredniškega sistema ter smernice za reševanje podobnih primerov v praksi.
Ključne besede: recenzijski proces, uredniški proces, spletni uredniški sistem, učinkovitost recenzijskega procesa, znanstvena revija
Objavljeno: 18.10.2016; Ogledov: 243; Prenosov: 14
.pdf Celotno besedilo (3,12 MB)

82.
Optimiranje procesa ustreznosti barv za termoplastične polimerne materiale z uporabo metodologije šest sigma
Mateja Ramšak, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Magistrsko delo predstavlja implemetacijo metodologije šest sigma, s pomočjo katere smo preučili kakovostni problem določitev ustreznosti barvil za termoplastične polimerne materiale. S preučevanjem literature smo raziskali prednosti metodologije šest sigma in osnove ustreznosti barv ter ugotavljanja barvnega odstopanja. V magistrskem delu obravnavamo pristop za izboljšanje kakovosti in odpravljanje napak, ki nastanejo v procesih podjetij, ki predelujejo termoplastične polimerne materiale. Ta pristop imenujemo šest sigma, pri čemer je osrednja obravnavana metoda iz tega področja DMAIC. Raziskava je osredotočena na določitev zahtev barvil do dobavitelja in metod za ugotavljanje barvnega odstopanja, kadar predelovalci termoplastičnih polimernih materialov uporabljajo različne količine barvil oziroma »sarže«, ki jih proizvajalci barvil izdelajo v različnih proizvodnih delovnih nalogih. Pri proizvodih, ki so sestavljeni iz več polproizvodov, je barvno odstopanje zelo vidno, še posebno pri proizvodih izrazitih barv. Z implemetacijo metodologije šest sigma smo poiskali ustrezne metode za kakovostno določanje ustreznosti barv, ki prispevajo k boljši kakovosti različnih sarž barvil ter posledično zmanjšanju stroškov za (ne)kakovost, kot so stroški izmeta v proizvodnji ter reklamacije do dobaviteljev barvil. Vizualna ocena barve nam omogoča določiti pogojno enakost barvnih učinkov. S pomočjo svetlobne kabine osvetlimo proizvode s svetlobo različne barvne temperature. Opazovalec izvede kontrolo kakovosti z ugotavljanjem odstopanja barv, ki so podane v obliki ploščic barvil. Instrumentalna ocena barve omogoča objektivno identifikacijo odnosa med barvami in s tem kontrolo kakovosti ploščic barvil. Merjenje barv po standardu CIE temelji na merjenju refleksije ploščic barvil v vidnem spektru svetlobe.
Ključne besede: kakovost, šest sigma, DMAIC, kontrola kakovosti, barvila, termoplastični polimeri.
Objavljeno: 18.10.2016; Ogledov: 263; Prenosov: 29
.pdf Celotno besedilo (2,53 MB)

83.
IZBOLJŠEVANJE POGOJEV DELA NA DELOVNEM MESTU V MALOSERIJSKI PROIZVODNJI BARV IN LAKOV
Metka Prelc Poženel, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: V magistrskem delu z naslovom „Izboljševanje pogojev dela na delovnem mestu v maloserijski proizvodnji barv in lakov“ je obravnavana zaščita pred nanodelci v povezavi z izboljšanjem pogojev dela na delovnem mestu, s tem mislimo predvsem na kakovost vdihanega zraka. Prvi del magistrskega dela je namenjen predstavitvi nano področja, tako vpliva nanomaterialov na človeka in okolje kot pregledu zakonodaje na tem področju. V drugem delu je predstavljeno obstoječe stanje v podjetju Monicolor, d. o. o., zlasti v povezavi z delovnimi sredstvi, kot so: delovni stroji, naprave in oprema, ki tako ali drugače vplivajo na kakovost vdihanega zraka. Izpostavljen je varnostni list kot tudi ocena tveganja za delovno mesto »mešalca« (proizvodnega delavca) ter njuna zakonodajna podlaga. V tretjem delu je podan model rešitve za izboljšanje pogojev dela proizvodnega delavca v maloserijski proizvodnji barv in lakov skozi kadrovski, organizacijski, finančni in tehnični vidik. Fokus je na posodobitvi strojne opreme, odsesovalnega sistema in zaščitne maske. Predstavljeno je delovanje filtrov in njihove oznake, ki zadržijo nanodelce, ter nova ocena tveganja za delovno mesto s poudarkom na oceni za nevarne in škodljive snovi.
Ključne besede: nanomaterial, premaz, varnostni list, HEPA filter, zdravje in okolje
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 576; Prenosov: 0

84.
Letni razgovori kot orodje vodij za krepitev kompetenc njihovih sodelavcev: primer velikega trgovskega podjetja
Jure Butinar, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Letni razgovori so v podjetjih prisotni že precej časa. Služijo tako posameznemu zaposlenemu kot tudi njegovemu nadrejenemu. Zaposleni na podlagi letnih razgovorov lahko sledi svoji uspešnosti in doseženim ciljem, nadrejenemu pa letni razgovor ponuja oceno uspešnosti njegovega zaposlenega. V naši raziskavi smo se na enem izmed slovenskih podjetij na področju trgovinske dejavnosti osredotočili na tri hierarhične nivoje med zaposlenimi v prodaji, in sicer na prodajalce, dnevne namestnike in vodje prodajalcev. Proučevali smo povezave v ocenjevanju zaposlenih in ocenjevanju zaposlenih s strani vodje. Vodja je pred svojim ocenjevanjem videl oceno, ki si jo je dodelil zaposleni, šele nato je zaposlenega ocenil tudi sam. Izhajajoč iz ugotovitev preteklih raziskav, smo se posvetili vplivu predhodnega seznanjanja vodje s samooceno zaposlenega in ugotavljali, ali prihaja do pristranosti ocenjevanja tudi pri letnih ocenjevalnih razgovorih v slovenskem podjetju. Ugotovili smo, da dejansko prihaja do pristranosti ocenjevanja ter da med ocenami prodajalcev in vodij prihaja do razlik. Tega za ocenjevanje dnevnih namestnikov nismo potrdili, ugotovili pa smo tudi določene povezave na področju ocenjevanja med različnimi sklopi vprašanj. Glede na ugotovitve naše raziskave za pridobivanje objektivnejših ocen predlagamo za v bodoče, da vodje ne vidijo ocen svojih sodelavcev, predno le-ti svojega sodelavca najprej ne ocenijo sami, predlagamo pa tudi večkratno letno izvedbo neformalnih razgovorov, ki bodo dali hitrejše povratne informacije, hkrati pa podali tudi realnejšo sliko doprinosa sodelavca k uspešnosti podjetja.
Ključne besede: - letni ocenjevalni razgovori, - trgovsko podjetje, - analiza ocenjevanja, - zaporedje ocenjevanja, - pristranskost.
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 226; Prenosov: 13
.pdf Celotno besedilo (900,61 KB)

85.
Prenova procesov vodenja in obdelave podatkov o prihodih ter nočitvah turistov in turistični taksi v Sloveniji
Tamara Kozlovič, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Raziskava obravnava procese vodenja in obdelave podatkov o prihodih in prenočitvah turistov ter turistični taksi v Sloveniji. Ugotavljamo, da na nivoju države ne obstaja enoten način obvladovanja navedenih podatkov, zaradi česar posamezne organizacije k obvladovanju procesa pristopajo različno. Z uporabo metod managementa poslovnih procesov se je analiziralo izvajanje navedenih procesov v posameznih organizacijah in evidentiralo probleme ter posledice, ki jih izvajanje procesov povzroča. Na podlagi analize obstoječega stanja, se je podalo model prenove, ki podaja izhodišča za učinkovitejše in uspešnejše izvajanje proučevanih procesov. Izračunalo se je tudi administrativne stroške, ki jih obstoječe izvajanje procesov povzroča. Slednje se je nato primerjalo z oceno administrativnih stroškov, ki bi nastajali pri izvajanju procesa po implementaciji modela prenove. Ob tem raziskava podaja oceno, koliko znaša višina turistične takse, ki jo zaradi obstoječega stanja slovenske občine izgubljajo. Ugotavljamo, da bi implementacija modela prenove pripomogla k višjemu prihodku občin z naslova turistične takse in zagotovila preglednejše vodenje nastanitvene statistike. Slednje je tako ključnega pomena pri planiranju turističnega razvoja Slovenije.
Ključne besede: management poslovnih procesov, prihodi in prenočitve turistov, turistična taksa, administrativni stroški, javna uprava
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 294; Prenosov: 86
.pdf Celotno besedilo (13,73 MB)

86.
Model motivacijskega ravnanja s starejšimi zaposlenimi v velikem proizvodnem podjetju
Suzana Štumpfl, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Staranje prebivalstva prinaša nove izzive, s katerimi se bomo morali spopasti vsi: posamezniki, skozi celoten proces aktivnega staranja, država ter podjetja. V magistrskem delu smo se osredotočili na raven organizacije in motivacijsko ravnanje s starejšimi zaposlenimi znotraj nje. Z raziskavo smo želeli preveriti povezavo med staranjem zaposlenih in upadanjem delovne sposobnosti, vpliv staranja na zapostavljenost starejših v podjetju, zadovoljstvo starejših zaposlenih s pogoji dela ter povezavo med morebitno diskriminacijo starejših delavcev in motivacijo. Pri delodajalcih je pogosto še vedno prisoten negativni stereotip zaposlovanja starejših delavcev in najpogostejši ukrep vidijo v zmanjševanju njihovega števila. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri so motivacijski dejavniki za posamezne starejše zaposlene, da bi si želeli in seveda tudi zmogli ostati produktivni v delovnem procesu tudi v prihodnje. Na podlagi preučitve obstoječih raziskav in teoretičnih podlag in analize obstoječega stanja v raziskanem podjetju smo razvili model motivacijskega ravnanja s starejšimi zaposlenimi. Pri razvoju modela smo se osredotočili na medgeneracijsko sodelovanje vseh zaposlenih generacij. V primeru implementacije motivacijskega modela ravnanja s starejšimi zaposlenimi v raziskovano podjetje, bo le ta predstavljal primer dobre prakse ter pomenilo konkurenčno prednost podjetja. Model bi lahko prenesli na nivo celotne skupine ter tudi v ostala podjetja. Dobre prakse so pokazale, da tudi ukrepanje samo na določenem področju, ki je za podjetje in njegove zaposlene najbolj relevantno, pripelje do dobrih rezultatov, ki kasneje postanejo navdih za nadaljnje razvijanje managementa starejših zaposlenih na vseh ostalih nivojih.
Ključne besede: motivacijski model ravnanja s starejšimi zaposlenimi na delovnem mestu medgeneracijsko sodelovanje aktivnih na trgu delovne sile diskriminacija starejših delavcev človeški kapital aktivno staranje
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 379; Prenosov: 26
.pdf Celotno besedilo (3,65 MB)

87.
Model agilnega pristopa pri razvoju celovite programske rešitve v oblaku za mala in srednje velika podjetja
Andrej Črne, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Implementacije celovitih programskih rešitev so v poslovnem svetu stalnica dobrih 40 let, praktično od samih pričetkov, ko je informatika začela podpirati osnovne poslovne procese v organizacijah. Tekom časa je bilo razvitih veliko metodologij, pristopov ter dobrih praks, vseeno globalna statistika za l. 2015 (in pretekla leta) kaže, da je več kot polovica projektov implementacije izven t. i. projektnega trikotnika oz. izven dogovorjenih dimenzij projekta, kar pomeni odklon od obljubljenega in dejansko realiziranega. Magistrsko delo, preko statistik in strokovne literature, obravnava trenutno stanje na področju implementacij, fokusirano v segmentu malega in srednje velikega podjetništva, ter tehnološke komponente oblaka. Izpostavljeni so kritični dejavniki uspeha, ki kasneje tvorijo izhodišča za model implementacije. Oblikovana je problemska teza − izvedba implementacij v praksi ni takšna, kot je želja naročnika in izvajalca. Dodatno je ta teza podkrepljena z raziskovanjem − polstrukturiranimi intervjuji implementatorjev, preko katerih so oblikovana problemska izhodišča. Osnova za tvorbo novega modela implementacije so agilne metode, ki so pri razvoju programske opreme stalnica, pri implementacijah celovitih programskih rešitev pa se strokovna literatura navezuje na prediktivne modele. Osnova za nov model je proces blagovno-materialnega poslovanja (nabava in prodaja), kjer se analizira proces v obliki matrike ključnih elementov, ki se jim določi priotiteta in način izvedbe. To je nadaljnja zasnova modela implementacije, ki se evalvira preko prototipnega modela in izpostavi merilke (kot osnovna za vodenje projekta). Predvideni učinki novega modela so: a) celovito vodenje projekta glede na spoznanje dela s Scrumban agilno metodo, b) vpletanje vseh deležnikov v projekt, skupaj s časovno in vsebinsko merilko, kaj in kdaj kdo dela, c) izboljšana sledljivost projekta, morala in pripadnost vseh vpletenih, d) zmanjšano tveganje odklona od dogovorjene izvedbe projekta.
Ključne besede: agilne metode, računalništvo v oblaku, implementacija, celovite programske rešitve, mala in srednje velika podjetja
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 237; Prenosov: 29
.pdf Celotno besedilo (3,62 MB)

88.
Model e-poslovanja z dobavitelji za povečanje konkurenčnosti korporacije Hidria
Robert Vončina, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: E-poslovanje posodablja klasičen papirni način poslovanja s sodobnim, brezpapirnim poslovanjem in hkrati zmanjšuje stroške poslovanja podjetja, poslovanje naredi bolj pregledno in zanesljivo. Na strani partnerjev povečuje zadovoljstvo, saj poenostavlja in pohitri tudi njihovo poslovanje. V magistrski nalogi je predstavljena vzpostavitev elektronskega poslovanja z dobavitelji v korporaciji Hidria. V uvodu je opredeljena potreba za vzpostavitev e-poslovanja, v nadaljevanju predstavljamo e-poslovanje, načine e-poslovanja in prednosti njegove uporabe. Sledi prikaz dveh prototipnih rešitev za vzpostavitev e-poslovanja z dobavitelji, ki imajo različne možnosti e-sodelovanja. Za tem je predstavljena prototipna rešitev e-poslovanja prek nabavnega portala in prototipna rešitev neposredne računalniške izmenjave poslovnih dokumentov. V zaključku je prikazana uporabna vrednost rešitve za korporacijo in njene dobavitelje. Prav tako pa bodo izsledki raziskave uporabni tudi za druge organizacije, ki želijo vzpostaviti e-poslovanje s svojimi dobavitelji.
Ključne besede: e-poslovanje, dobavitelji, nabavni partal, rip
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 374; Prenosov: 41
.pdf Celotno besedilo (2,33 MB)

89.
Kritična analiza informacijskih sistemov za spremljanje izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji
Rajko Antlej, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: EU sredstva in njihovo črpanje je pod drobnogledom javnosti in pristojnih institucij, saj gre za pomemben vir sredstev namenjenih za razvoj države. Pot do njih ni lahka, prav tako pa je zaradi obširne birokracije pogosto zapleten tudi postopek poročanja o izvedbi projektov in črpanja sredstev. Zato je ta del procesa podprt z različnimi informacijskimi sistemi, ki naj bi vsem vpletenim olajšali delo in obenem poskrbeli, da je zadoščeno vsem zahtevam EU. V praksi se pogosto izkaže, da uporaba informacijskih sistemov ne pomeni samodejne poenostavitve procesov in lažjega dela na izvajanju projektov. V nalogi smo se osredotočili na informacijski sistem ISARR, ki je referenčni informacijski sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju OP za obdobje 2007–2013, ki se v praksi zaključuje šele v letu 2016. V okviru študije primera smo opravili delno strukturirane intervjuje z uporabniki sistema, osredotočili smo se na upravičence oz. prejemnike sredstev. Na osnovi DeLone in McLeanovega modela uspešnosti IS smo identificirali ključne ugotovitve iz intervjujev. Nato smo pridobljene podatke kvalitativno analizirali in jih primerjali med posameznimi primeri. Rezultat naloge so priporočila kako izboljšati informacijski sistem ISARR in druge podobne sisteme, predvsem z vidika upravičencev do EU sredstev.
Ključne besede: spremljanje porabe EU sredstev, informacijski sistem ISARR, študija primera, DeLone in McLeanov model uspešnosti IS
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 267; Prenosov: 22
.pdf Celotno besedilo (4,56 MB)

90.
Model vrednotenja proizvodnega tima
Aleš Čadež, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: V pričujočem delu je na osnovi raziskave in opravljene ankete prikazan večparametrski odločitveni model za ugotavljanje uspešnosti proizvodnega tima. Na osnovi študija literature, sistemov za spremljanje uspešnosti v podjetjih in izvedene ankete med zaposlenimi so bili definirani osnovni kriteriji. Kot en izmed kriterijev najvišjega reda je bil določen tudi kriterij "zadovoljstvo članov tima". Kriteriji so bili logično združeni v višje nivoje. Za vsak posamezen kriterij je navedena njegova razlaga in pomen ter uporaba in možnosti določitve posameznega kriterija. V delu so prikazana odločitvena pravila za združevanje posameznih kriterijev v združene kriterije višjega reda. V raziskavi so bili zajeti tako kvantitativni kriteriji, ki jih je mogoče ustrezno meriti, kot tudi kvalitativni kriteriji, ki jih je mogoče oceniti na podlagi izkušenj oz. opazovanj. Model prikazuje smiselno združevanje obeh vrst kriterijev. Model tako omogoča v kratkem času natančno oceniti oz. predvsem primerjati uspešnost večih primerljivih proizvodnih timov in odkriti njihove dobre in slabe točke. Na osnovi analize lahko nato načrtujemo ukrepe za izboljšanje uspešnosti opazovanih timov. Prav tako je model mogoče uporabljati tudi v smislu motivacije in sodelovanja zaposlenih pri doseganju večje uspešnosti. V nalogi je namreč pokazano, da lahko tudi zaposleni sami ocenijo lastno uspešnost in tako z metodo participacije sodelujejo pri lastnem razvoju oz. razvoju proizvodnega tima. Na osnovi ocene vzorčnih timov in sodelovanja zaposlenih v timih je bil model tudi validiran in popravljen v skladu z dobljenimi rezultati.
Ključne besede: večparametrski odločitveni model, sistemi za pomoč pri odločanju, ključni kazalci učinkovitosti, uspešnost proizvodnega tima, prototip
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 200; Prenosov: 12
.pdf Celotno besedilo (567,47 KB)

Iskanje izvedeno v 0.14 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici