SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


91 - 100 / 714
Na začetekNa prejšnjo stran6789101112131415Na naslednjo stranNa konec
91.
UVEDBA POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V TELEKOMUNIKACIJSKEM PODJETJU
David Kropf, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Hiter tehnološki razvoj, konkurenčnost, visoka pričakovanja kupcev in zunanjih partnerjev so tisto, kar lastnikom podjetja povzroča visok pritisk. Danes podjetje, ki ni pripravljeno oz. noče avtomatizirati poslovanja, ni konkurenčno na tržišču. Organizacije za celovito podporo in avtomatizacijo poslovnih procesov uporabljajo celovite programske rešitve (Enterprise resource planing systems ERP). To je celovita programska rešitev podjetja ,ki poskrbi za povezanost in delovanje podjetja. V nalogi obravnavamo uvedbo celovite programske rešitve v manjšem telekomunikacijskem podjetju X. Problem je zanimiv, saj v Sloveniji prevladujejo majhna podjetja, ki običajno nimajo dovolj sredstev (finančnih in kadrovskih) za uvedbo tovrstnih rešitev, nekateri pa niso pripravljeni oziroma imajo odpor do uvedbe novih tehnologij in sprememb procesov v podjetje.
Ključne besede: celovita programska rešitev, avtomatizacija poslovnih procesov, organizacijska analiza, odprtokodni celovita programska rešitev »Odoo«
Objavljeno: 22.11.2016; Ogledov: 496; Prenosov: 36
.pdf Celotno besedilo (1,78 MB)

92.
ANALIZA POSLOVANJA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA SPODNJI BRNIK-VOPOVLJE
Aleš Ropotar, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Prostovoljno gasilsko društvo ima kot nepridobitna organizacija zasidrane korenine globoko v slovenski zgodovini in ljudeh. Financiranje prostovoljnih gasilskih društev v Republiki Sloveniji je določeno z zakoni, ki pokrivajo področje gasilstva in organiziranja ter delovanja društev na območju Republike Slovenije. Vsako prostovoljno gasilsko društvo se sooča z iskanjem zanesljivih finančnih virov, ne samo tistih, ki so predvideni po zakonodaji. S stalnimi in predvidljivimi finančnimi viri lahko zagotovijo nemoten razvoj društva. Mandatno obdobje organizacijskih in operativnih funkcij traja pet let, kar je primerna doba za analizo delovanja društva z vidika napredka in razvoja ter finančnega poslovanja. Na osnovi pridobljenih podatkov, izpiskov in zapisov je na primeru Prostovoljnega gasilskega društva Spodnji Brnik–Vopovlje analizirano finančno poslovanje društva v letih od 2009 do 2014. Sledi preverjanje, ali lahko iz pridobljenih letnih poročil in bilanc stanja sklepamo, v kakšni finančni kondiciji je društvo, kakšen je bil razvoj in kako so se gibali stroški opremljanja društva ter ali je bilo društvo uspešno pri zagotavljanju svojega poslanstva. Prostovoljna gasilska društva so zaradi napredka v znanosti vse bolj sodobno opremljena, tako si je treba tudi zaradi načrtovanja nadaljnjega razvoja postaviti cilje za določeno obdobje. Na osnovi trenutnega stanja sta narejena ocena razvoja in načrt porabe finančnih sredstev za naslednjih pet let. To bo koristilo predvsem upravnemu odboru društva in operativni strukturi, ki bi na osnovi začrtanih ciljev lažje upravljala denarna sredstva in bolj temeljito načrtovala opremljanje in razvoj društva.
Ključne besede: - nepridobitna organizacija, - društvo, - prostovoljno gasilsko društvo, - financiranje nepridobitnih organizacij, - računovodski izkaz.
Objavljeno: 22.11.2016; Ogledov: 721; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (10,09 MB)

93.
Analiza učenja partnerske komunikacije v šoli za starše v zdravstvenih domovih gorenjske regije
Erika Povšnar, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Izhodišča: Zdravstveno vzgojni programi in izobraževanje staršev je v šolah za starše usmerjeno predvsem v krepitev telesnega zdravja. Pojavljajo se izobraževalne potrebe po razširitvi vsebin na področje celostne krepitve zdravja. Namen: Namen raziskave je bil proučiti pomembnost informiranja in učenja komunikacije med partnerjema, ter ugotoviti mnenja udeležencev šol za starše o pripravljenosti za nadaljnje učenje. Raziskovalna metodologija: Izbran je bila kvantitativna metoda dela. Kot merski instrument smo uporabili strukturiran vprašalnik. Vzorec je prestavljalo 178 udeležencev šol za starše v gorenjskih zdravstvenih domovih. Realizacija vzorca je bila 44,5 %. Podatki so bili obdelani s programom SPSS. Za analizo podatkov smo uporabili t test, ANOVA, multivariantno regresijsko analizo, metoda glavnih komponent, PCA, kanonično korelacijsko analizo. Rezultati: Pripravljenost za učenje partnerske komunikacije je najbolj prisotno v skupini udeležencev, ki v odnosu zaznavajo težave (p = 0,000). Pozitivna stališča udeležencev o pomembnosti učenja za kakovosten odnos povečujejo pripravljenost po vključitvi v učenje komunikacije. Regresijski model pojasni 23 % pozitivnih stališč. Zadovoljstvo udeležencev s programom je visoko in je povezano z načinom podajanja vsebine. Regresijski model pojasni 60, 7 % načinov podajanja snovi. Čas, ki ga partnerja namenita osebnemu pogovoru, se je po obisku šole statistično pomembno podaljšal (z = -4,095; p = 0,000). Zaključki: Ugotavljamo, da način dela v skupini s pestro izbiro metod, ki aktivirajo udeležence, vpliva na zadovoljstvo udeležencev. Sorazmerno visok je tudi pripravljenost udeležencev po nadaljnjem učenju. Glede na to, bi bilo potrebno razmisliti o nadaljnji širitvi programa.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: - šola za starše - prehod para v starševstvo - komunikacija - učenje
Objavljeno: 22.11.2016; Ogledov: 686; Prenosov: 39
.pdf Celotno besedilo (1,75 MB)

94.
INTEGRACIJA NOTRANJIH PRESOJ PO ISO 9001, ISO/TS 16949 IN ISO 14001
Kristina Bizant, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Magistrska naloga je raziskovalno delo s področja sistemov managementa, integracije sistemov managementa in integracije notranjih presoj sistemov managementa. Sestavljena je iz pregleda literature s proučevanega področja ter raziskovalnega dela, kjer je bila izvedena kvantitativna in kvalitativna raziskava. Magistrsko delo je namenjeno vsem organizacijam, ki si želijo izboljšati sisteme managementa in narediti organizacijo bolj prilagodljivo ter prožno. Uporabno je za podjetja, ki imajo vpeljane sisteme managementa in se zanimajo tudi za integracijo sistemov managementa ter integracijo notranjih presoj sistemov managementa. Organizacije imajo lahko vpeljanih več sistemov managementa, ki pripomorejo k učinkovitejšemu vodenju. Za lažje obvladovanje različnih sistemov managementa se pogosto sisteme managementa integrira, kar pomeni, da se jih združi v bolj učinkovit integriran sistem managementa. Organizacije, ki imajo integrirane sisteme managementa, imajo po navadi integrirane ali vsaj delno integrirane tudi notranje presoje sistemov managementa. V raziskovalnem delu magistrske naloge smo s kvantitativno metodo — anketnim vprašalnikom — ugotovili, da integracija sistemov managementa organizacijam prinese veliko prednosti. Spoznali smo cilje integracije sistemov managementa ter elemente, ki jih organizacija pridobi z integracijo. Raziskali smo, koliko podjetij ima integrirane notranje presoje sistemov managementa in do kakšne mere. Ugotovili smo, da integracija notranjih presoj sistemov managementa prinese veliko prednosti za organizacijo, pojavljajo pa se tudi določene ovire. Raziskali smo pomembnost resursov za presojo integriranih sistemov managementa. Ugotovili smo, da ni razlike v prednostih integracije notranjih presoj sistemov managementa glede na velikost podjetja ter da ne obstajajo bistvene razlike v stopnji integracije sistemov managementa glede na velikost podjetja. Spoznali smo, da sta najpogosteje integrirana standarda ISO 9001 in ISO 14001. S kvalitativno metodo — študijo primera — pa smo na primeru podjetja prikazali stopnjo integracije notranjih presoj sistemov managementa glede na tri kriterije: tim presojevalcev, čas presoje ter plan in poročilo presoje. Glede na ugotovitve raziskovalnega dela magistrske naloge in pregleda raziskav tujih avtorjev z raziskovanega področja smo ugotovili, da je za uspešnost, obstoj in rast organizacije na trgu vpeljava ter integracija sistemov managementa in notranjih presoj zelo pomembna.
Ključne besede: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, Sistemi managementa, Integracija sistemov managementa, Notranja presoja, Integracija notranjih presoj
Objavljeno: 22.11.2016; Ogledov: 336; Prenosov: 54
.pdf Celotno besedilo (2,63 MB)

95.
RAZLIKE V ZADOVOLJSTVU BOLNIKOV Z ZDRAVNIKOM DRUŽINSKE MEDICINE-KONCESIONARJEM IN ZDRAVNIKOM DRUŽINSKE MEDICINE V JAVNEM ZAVODU
Adrijana Hren Visenjak, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Pacienti lahko z oceno zadovoljstva z delom zdravnika družinske medicine prispevajo k višji kakovosti v zdravstvu. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti razlike v zadovoljstvu pacientov z zdravnikom, zaposlenim v javnem zdravstvu, in s koncesionarjem. V presečni študiji smo uporabili anketni vprašalnik EUROPEP s 25 vprašanji. Priložnostni vzorec je zajemal 80 pacientov, ki so obiskali splošnega zdravnika v mesecu marcu 2016. Analiza je pokazala razlike v zadovoljstvu pacientov v prid koncesionarju. Skupna povprečna ocena po EUROPEP točkovniku je pri obiskih v javnem zavodu znašala 75 točk, pri zdravniku koncesionarju pa je bila povprečna ocena 89 točk (p<0,001). Skupna ocena EUROPEP vprašalnika je zavzela 81,9 točk. Najvišje povprečne vrednosti po Likertovi lestvici (4,74) zasledimo pri vprašanju o zaupnem ravnanju z zdravstvenim kartonom, in sicer v skupini pacientov, ki so obiskali koncesionarja. Najvišjo razliko smo ugotovili pri vprašanju o telefonski zvezi z ambulanto, ki je pri koncesionarju znašala 4,45, pri zdravniku v javnem zavodu pa 3,45 (razlika za eno točko, p<0,001). Mediana ocene po Likertovi lestvici je pri koncesionarju znašala odlično 5, pri zdravniku v javnem zavodu pa prav dobro 4 (p<0,001). Na splošno so pacienti, ki so obiskali obe skupini zdravnikov, podali zelo visoke ocene in sklepamo lahko, da so zadovoljni z delom tako osebnega zdravnika koncesionarja kot zdravnika v javnem sektorju.
Ključne besede: zadovoljstvo pacientov, kvaliteta zdravstvene oskrbe, zdravnik družinske medicine, koncesionar
Objavljeno: 22.11.2016; Ogledov: 594; Prenosov: 51
.pdf Celotno besedilo (2,14 MB)

96.
Značilnosti vodenja v družinskih podjetjih
Jolanda Mihelič, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: V postmoderni družbi se pripisuje vodenju velik pomen, ker se povezuje vodenje in različne stile vodenja z uspešnostjo in učinkovitostjo podjetij. V nalogi razumemo podjetje kot obliko gospodarske družbe, ki se ukvarja s proizvodno in storitveno dejavnostjo. Posebna oblika podjetij so družinska podjetja, ki so tudi zaradi nedorečene definicije manj pogosto predmet znanstvenega proučevanja. V magistrskem delu smo proučevali stile vodenja v tistih izbranih slovenskih družinskih podjetjih, ki so bila regijski nominiranci v izboru za zlato, srebrno in bronasto gazelo Slovenije med leti 2011 in 2015. Cilj naloge je bil ugotoviti, kako direktorji omenjenih podjetij sprejemajo odločitve in kako vodijo zaposlene. Posebej so nas zanimale oblike komunikacije, lastnosti vodij, ki jih pri njih prepoznajo njihovi zaposleni, in vpliv stilov vodenja na učinkovitost podjetja. Rezultati raziskave so pokazali sledeče. Intervjuvani direktorji prepuščajo zaposlenim večjo samostojnost na operativnem nivoju, ker se tako poveča njihova odgovornost in pripadnost podjetju. Na strateški ravni pa le redko prepustijo odločanje zaposlenim, ki niso družinski člani, ker menijo da je to izključno v njihovi pristojnosti. V raziskovanih podjetjih zaposlene večinoma aktivno vključujejo v sodelovanje pri določanju delovnih ciljev. Direktorji naloge delegirajo ustno, ker so odnosi med njim in zaposlenim neformalni. Intervjuvanci prepoznavajo ustno komunikacijo kot bolj osebno in pristno. Sestanke imajo v majhnih skupinah in po potrebi, ker menijo da so le-ti izguba časa. Direktorji se zavedajo vpliva različnih stilov vodenja na učinkovitost podjetja. Večina intervjuvancev svojega stila vodenja ni spremenila, ker se jim ne zdi potrebno uvajati sprememb dokler ima podjetje primerno rast. Redki, ki so spremenili stil vodenja, pa so ga zaradi hitre rasti podjetja ali osebnih razlogov.
Ključne besede: družinsko podjetništvo, management, vodenje, stili vodenja, uspešnost podjetja
Objavljeno: 22.11.2016; Ogledov: 716; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (1,91 MB)

97.
RAZVOJ MOBILNE HIBRIDNE APLIKACIJE NA PLATFORMI APACHE CORDOVA/IONIC ZA PRIKAZ VREMENA
Klemen Žnidar, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: V tem delu želimo raziskati in predstaviti razvoj prototipa mobilne hibridne aplikacije za prikaz vremena. Osredotočeni smo na razvoj in potek razvoja mobilne hibridne aplikacije od snovanja do zaključka. Mobilna hibridna aplikacija je zgrajena na platformi Apache Cordova in ogrodju Ionic, ki združuje mobilnemu svetu prirojene tehnologije, kot so CSS3, HTML5, SaaS, AngularJS in druge aktualne tehnologije v svetu mobilnih aplikacij. Za mobilno hibridno aplikacijo smo se odločili zato, da jo lahko poganjamo na različnih platformah in nismo omejeni le na določen operacijski sistem. Prototip mobilne hibridne aplikacije lahko razvijemo hitreje kot primerljiv prototip izvorne aplikacije. Cordova nam ponuja vtičnike, s katerimi dodelujemo aplikacije. S tem dosežemo manjše stroške, kar je v trenutnih časih pomembno. AngularJS nam omogoča dobro sprotno testiranje in posledično odkrivanje potencialnih napak že zgodaj v razvoju. Zaradi uspešnosti prinašanja rezultatov in skrajšanja časa razvoja smo izbrali agilne metodologije razvoja programske opreme.
Ključne besede: hibridna aplikacija ogrodje Ionic orodje AngularJS Cordova OpenWeatherMap
Objavljeno: 17.11.2016; Ogledov: 480; Prenosov: 76
.pdf Celotno besedilo (3,41 MB)

98.
Razvoj e-učnega gradiva za podporo uporabi Essence platforme v malih in srednje velikih podjetjih
Dušan Radovanovič, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) je kljub dolgotrajnim spodbudam še vedno šibka. MSP so sicer sodeč po raziskavah dobro opremljena z IKT, medtem ko uporaba celovitih rešitev za podporo poslovanju glede na velika podjetja še vedno zaostaja. V eni izmed iniciativ, v kateri je sodelovalo šest evropskih držav (Poljska, Italija, Nemčija, Avstrija, Slovenija in Madžarska), je bila razvita spletna rešitev za celovito podporo poslovanju MSP. Medtem ko je razširjenost uporabe e-poslovanja med velikimi in srednjimi podjetji v Evropi velika, mikro in mala podjetja precej zaostajajo na tem področju. Razloge lahko iščemo v šibkem poznavanju procesov in tehnologij, ceni tovrstnih storitev in tudi velikem številu ponudnikov teh storitev. Osnovni cilj projekta je bil takšnim podjetjem ponuditi dostop do storitev e-poslovanja in na ta način izboljšati njihovo konkurenčno prednost. Spletna rešitev omogoča malim in srednje velikim podjetjem (MSP) poleg osnovnih storitev e-poslovanja (elektronsko izmenjavo poslovnih dokumentov) tudi upravljanje logistike (optimizacijo oskrbovalnih verig z oblikovanjem lastnih poslovnih mrež) ter komuniciranje. Za namene evalviranja e-storitev so bili izvedeni pilotni projekti v šestih sodelujočih državah ter hkrati tudi trije čezmejni pilotni projekti. Na podlagi pridobljenih izkušenj z uporabo Essence spletne rešitve bodo izdelane nadgradnje in dopolnitve. Za uspešno izvedbo pilotnih projektov je bilo potrebno razviti e-učno gradivo (video vodiče in pisno gradivo), ki služi za seznanjanje in izobraževanje uporabnikov spletne rešitve v malih in srednje velikih podjetjih. Predmet raziskave magistrske naloge je razvoj e-učnih gradiv za podporo uporabi spletnih rešitev, namenjenih MSP. Ker je pri tem potrebno upoštevati tako šibko poznavanje e-poslovanja kot tudi uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije, različna kulturna in poslovna okolja, izziv ni trivialen. E-učna gradiva morajo biti preprosta za razumevanje, sistematična in prilagojena samostojni uporabi.
Ključne besede: Mala in srednjevelika podjetja, MSP, Spletna rešitev, e-učno gradivo, Optimizacija logistike, e-poslovanje
Objavljeno: 09.11.2016; Ogledov: 338; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (7,57 MB)

99.
Pridobivanje znanja iz podatkov o aktivnostih nevladnih organizacij z metodo podatkovnega rudarjenja
Andrej Kositer, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Delovanje podjetij (predvsem globalnih) vedno večkrat vpliva na družbeno aktualne teme trajnostnega razvoja, vpliva na okolje/naravo, varstvo okolja, družbeno pravičnost, razporejanje dodane vrednosti in dobička ali odnos med razvitimi in nerazvitimi. Z dviganjem družbene zavesti in popularizacijo aktivnega državljanstva so globalna podjetja vedno bolj pod drobnogledom nevladnih organizacij, družbenih gibanj, neformalnih državljanskih skupin, ki s svojim delovanjem želijo neposredno vplivati na delovanje podjetja ali vsaj posredno oblikujejo poslovno okolje. Kot bomo kasneje opredelili, nevladne organizacije zastopajo zelo različne interese, od ozkih političnih ali poslovnih do splošnih družbenih interesov, ko delujejo v imenu najširših državljanskih pobud in želijo zaščititi splošne družbene vrednote, kot so okolje, zdravje, družbeni razvoj, izobraževanje, enakomerna porazdelitev dobrin ali splošen pravičen svetovni razvoj. Pričujoča magistrska naloga se ukvarja s študijem in raziskovanjem značilnosti in dinamiko ekosistema, ki ga sestavljajo nevladne organizacije, globalna podjetja, zainteresirana javnost in mediji, ki spremljajo tovrstne aktivnosti. Raziskave značilnosti odnosov, povezav, odvisnosti in aktivnosti akterjev temeljijo na uporabi, analizi in tolmačenju rezultatov iskanja znanja v podatkovni bazi SigWatch. Portal SigWatch in zbrani podatki se posvečajo predvsem delovanju tovrstnih nevladnih organizacij. V magistrski nalogi smo predstavili informacijski sistem oz. portal SigWatch in na podlagi njegovih podatkov oblikovali modele, postopke in informacijski sistem za odkrivanje novih spoznanj o delovanju nevladnih organizacij. Modele, nova spoznanja in znanja smo kritično ovrednotili, ocenili njihovo vrednost in nakazali možnosti nadaljnjih korakov pri odkrivanju pravil in znanj v obravnavanem ekosistemu.
Ključne besede: podatkovno rudarjenje odkrivanje znanja v podatkovnih bazah delovanje nevladnih organizacij
Objavljeno: 08.11.2016; Ogledov: 607; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (3,94 MB)

100.
Smotrnost upravljanja Splošne bolnišnice Celje z vidika članov sveta zavoda
Indira Žalac, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Današnja zakonodaja na področju upravljanja JZZ v Sloveniji je zastarela, pomanjkljiva in omejuje kakovosten zakonsko predpisan nadzor JZZ. Pomanjkljivost pri upravljanju in nadzoru JZZ se kaže predvsem kot posledica neurejene zakonodaje in ostalih normativnih aktov, kompleksnega financiranja zdravstvene dejavnosti iz več različnih virov (proračun (MZ), zdravstveno zavarovanje (ZZZS) itd), omejenih normativnih možnosti nadzora članov sveta zavoda ter pogosto raznolikih in neustreznih znanj za vodenje in nadzor. V magistrskem delu bomo na osnovi metode usmerjenega intervjuja prikazali kakšne so zakonodajne in normativne podlage za smotrno odločanje članov sveta zavoda SB Celje, kakšne so omejitve članov sveta zavoda pri nadzoru glede na obstoječe zakonodajne in normativne podlage, izobrazbeno strukturo in raznolikost znanj za nadzor ter na podlagi ključnih dokumentov upravljanja določili tiste dejavnike, ki bodo osnova za priporočila in smernice za zadostno in potrebno upravljanje in nadzor članom sveta JZ SB Celje. Pri določanju dejavnikov upravljanja kot podlage za priporočila in smernice se bomo omejili na podatke za leti 2014 in 2015. Rezultati raziskave bodo sicer prikazani za SB Celje, vendar bodo uporabni za učinkovito upravljanje vseh ostalih bolnišnic v Republiki Sloveniji.
Ključne besede: Zdravstveni sistem v Republiki Sloveniji, Upravljanje JZZ, SB Celje, Nadzorni organ zavoda, Smotrnost upravljanja
Objavljeno: 08.11.2016; Ogledov: 639; Prenosov: 36
.pdf Celotno besedilo (2,74 MB)

Iskanje izvedeno v 0.32 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici