SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 453
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Regulacija sile na linearni hidravlični servo osi
Luka Jerebic, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo opisuje načrtovanje, izvedbo in delovanje linearne elektro-hidravlične enote za merjenje in regulacijo sile. Takšne sisteme pogosto najdemo v industriji, saj hidravlika omogoča velike sile z relativno majhnimi stroji. Enota je sestavljena iz hidravličnih in električnih komponent. Prve skrbijo za prenos in pretvorbo energije, druge za napajanje, nadzor in varnost. V delu bodo opisane tri možnosti merjenja sile, in sicer: lasten senzor z merilnimi lističi, merilna celica sile in meritev sile s pomočjo razlike tlakov v komorah valja. Na ta način izmerjeno silo nato uporabimo pri povratni zanki regulacije sile. Regulacijo sile potrebujemo kasneje za avtomatizacijo preizkuševališča za določanje dinamične trdnosti materialov. Za krmiljenje komponent je vgrajen krmilnik proizvajalca Beckhoff tipa CX5140. Gre za zmogljiv večjedrni krmilnik, ki poganja operacijski sistem Windows Embedded Standard. Na njem se izvaja program zgrajen v programskem okolju Twincat 3. Za vmesnik človek-stroj smo izdelali še program v Visual Studio C# , ki poleg interakcije izvaja še nekatere druge funkcije.
Keywords: hidravlična linearna servo os, regulacija sile, koncepti regulacije, večjedrni krmilnik Beckhoff, Visual Basic, C#
Published: 24.09.2018; Views: 11; Downloads: 2
.pdf Full text (4,51 MB)

2.
Proces pridobitve finančnih sredstev EU skladov za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov
Matej Rajšp, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Podpora Evropske unije za izpeljavo projektov in programov se izkazuje na najrazličnejših področjih. Z izvajanjem kohezijske politike stremi k odpravi ekonomskih in socialnih razlik v razvitosti med posameznimi regijami. Na podlagi kohezijske politike se sredstva usmerjajo premišljeno, z namenom dviga zaposlovanja, dodatnih naložb v raziskave in razvoj, zmanjšanja vpliva na podnebne spremembe, dviga nivoja izobraževanja in zmanjšanja revščine ter socialne izključenosti. V magistrski nalogi smo podrobneje opisali in predstavili kohezijsko politiko, ki kot ena izmed glavnih naložbenih politik v Evropski uniji preko strukturnih skladov in kohezijskega sklada zagotavlja potrebne vire za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov. Analizirali smo tudi uspešnost Republike Slovenije pri črpanju sredstev za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov ter predstavili proces pridobitve finančnih sredstev za izpeljavo raziskovalno-razvojnih projektov na primeru javnega razpisa RRI 2.
Keywords: Evropska unija, kohezijska politika, strukturni skladi, kohezijski sklad, Strategija pametne specializacije, javni razpis, raziskovalno-razvojni projekti, proces pridobitve sredstev.
Published: 24.09.2018; Views: 4; Downloads: 1
.pdf Full text (1,23 MB)

3.
Analiza in izboljšava kritičnih delov konzolnega žerjava z zgibno ročico
Aleš Jakoša, 2018, master's thesis/paper

Abstract: V okviru magistrske naloge so bile v programskem paketu Creo Simulate na treh kritičnih delih žerjava z zgibno ročico narejene trdnostne analize po metodi končnih elementov zaradi možnosti pojava visokih napetosti pri obratovanju. Ti deli so konzola za vitel, glavna roka in steber. Na podlagi rezultatov so bile narejene spremembe na obstoječih konstrukcijah. Rezultati trdnostne analize na izboljšanih konstrukcijah so bili boljši, saj so bila kritična mesta z visokimi napetostmi in pomiki odpravljena.
Keywords: žerjav, trdnostna analiza, metoda končnih elementov, Creo Simulate
Published: 20.09.2018; Views: 41; Downloads: 4
.pdf Full text (6,83 MB)

4.
Testiranje strupenosti odpadnih vod z zeleno algo Pseudokirchneriella subcapitata
Petra Arh, 2018, master's thesis/paper

Abstract: V skladu z določili splošne emisijske uredbe je v industrijski odpadni vodi potrebno določiti izbrane kemijske parametre in tudi strupenost za vodni organizem Daphnia magna, ki spada v skupino nižjih rakov. V primeru, kadar so v odpadni vodi prisotni herbicidi, bi za realnejšo oceno okoljskega tveganja bilo primerneje testirati strupenost na drugih vrstah organizmov, kot so zelene alge. V magistrski nalogi smo obravnavali učinek različnih odpadnih vod in herbicida terbutilazina na vodni ekosistem. Naš namen je bil raziskati in utemeljiti uvedbo testa strupenosti z zeleno algo Pseudokirchneriella subcapitata v slovensko zakonodajo. Teste strupenosti z vodno bolho smo izvedli v skladu s standardno metodo SIST EN ISO 6341:2013, test zaviranja rasti sladkovodnih alg pa s standardno metodo SIST EN ISO 8692:2012. Testiranim vzorcem smo s standardizirano metodo določili EC50 v primeru testa z vodno bolho Daphnia magna in ErC50 v primeru testa z zeleno algo Pseudokirchneriella subcapitata. Ugotovili smo, da odpadne vode različno učinkujejo na mobilnost vodne bolhe in na rast zelenih alg. Herbicid terbutilazin tudi pri najvišjih koncentracijah ni izkazal strupenih učinkov na vodno bolho, na alge pa je deloval zaviralno pri vseh uporabljenih koncentracijah.
Keywords: Pseudokirchneriella subcapitata, terbutilazin, odpadne vode, zakonodaja, EC50, ErC50
Published: 20.09.2018; Views: 45; Downloads: 4
.pdf Full text (2,33 MB)

5.
Razvoj in izdelava komponent za prezračevalne sisteme
Aleš Jug, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Ključni del magistrskega dela je združitev dveh elementov prezračevalnega sistema v enega, ki bo opravljal enako funkcijo kot predhodni izvedbi. Vsebina dela opisuje združevanje razdelilne komore in dušilnika hrupa v element, ki bo hkrati opravljal razvod zraka in dušenje hrupa, ki ga proizvaja centralna prezračevalna enota. Nov koncept elementa sem našel s pomočjo programske opreme, literature in eksperimentalnega dela. V okviru raziskovalnega dela so bile opravljene meritve hrupa in volumenskega pretoka skozi razdelilni element. Kot najugodnejša rešitev se je izkazal razdelilni element z modulnim glušnikom. Rezultati meritev so pokazali, da izvedba razdelilnega elementa z integriranim dušilnikom hrupa dosega ustrezno dušenje zvoka in enakomeren razvod zraka.
Keywords: centralni prezračevalni sistem, razdelilna komora, dušilnik zvoka, vračanje odpadne toplote, tehnologija izdelave prezračevalnih elementov, testiranje dušenja hrupa, stroškovna analiza, izbira ustrezne rešitve
Published: 17.09.2018; Views: 9; Downloads: 5
.pdf Full text (3,02 MB)

6.
Vpliv trdnostno heterogenega zvarnega spoja na hitrost rasti razpoke v zvaru iz mikrolegiranega jekla
Klemen Senovršnik, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Osrednja tema magistrskega dela je določitev vpliva trdnostno heterogenega zvarnega spoja na hitrost rasti razpoke v zvaru iz mikrolegiranega jekla NIOMOL 490K. V nalogi so obravnavani parametri in ostali dejavniki, ki vplivajo na hitrost rasti razpoke na zvarnem spoju iz jekla NIMOL 490K skozi različna področja zvara. Hitrost rasti razpoke bo izmerjena v trdnostno močnejših varkih zvarnega spoja in v varkih, ki so trdnostno šibkejši. Posebna pozornost pa bo posvečena hitrosti širjenja razpoke na mejah trdnostno neenakih varkov, ko se razpoka širi iz enega dela materiala vara v drugi del vara, ki trdnostno ni enak. Napake vodijo do trdnostne neenakosti, kar se močno odraža na mehanskih lastnostih zvarnega spoja. V svojem delu bom torej raziskal hitrost širjenja razpoke, ki je podana s Parisovo krivuljo v logaritemskem diagramu da/dN (hitrost širjenja) v odvisnosti od števila nihajev ΔN oziroma razpona faktorja intenzitete napetosti ΔK. S pomočjo Parisove krivulje bom torej lahko najbolje opisal rast utrujenostne razpoke, in sicer s pomočjo faktorja intenzitete napetosti ΔK ter ostalih materialnih parametrov.
Keywords: razpoka, zvarni spoj, hitrost rasti, mikrolegirano jeklo, Parisova krivulja, trdnostna neenakost
Published: 14.09.2018; Views: 34; Downloads: 5
.pdf Full text (5,06 MB)

7.
Inverzna numerična določitev parametrov Johnson-Cook konstitutivnega modela jekla z uporabo SHPB preizkuševališča
Anja Mauko, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Johnson-Cook konstitutivni model omogoča modeliranje vplivov dinamične obremenitve na obnašanje materiala v okviru računalniških simulacij. Osnovni parametri Johnson-Cook modela za jeklo S235 JR so bili določeni z uporabo inverzne numerične metode. Za validacijo numeričnih rezultatov so bili uporabljeni eksperimentalni rezultati, izmerjeni pri dveh različnih deformacijskih hitrostih na SHPB preizkuševališču. Optimizirane vrednosti parametrov Johnson-Cook modela jekla S235 JR so znašale: A=710 MPa, B=30 MPa, n=0,7 [-] ter C=0,01 [-]. Dobljene vrednosti so sprejemljive, saj je bilo odstopanje numeričnih in eksperimentalnih rezultatov v povprečju 11%.
Keywords: SHPB preizkuševališče, Johnson-Cook konstitutivni model, inverzna določitev, Nelder-Mead optimizacija, računalniške simulacije
Published: 12.09.2018; Views: 20; Downloads: 8
.pdf Full text (3,23 MB)

8.
Modeliranje ekscentričnih trkov v večfaznem toku
Mitja Štrakl, 2018, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je opisan proces izdelave numeričnega modela detekcije in obravnave ekscentričnega trka za namen raziskovanja problematike iz področja interakcij delcev v večfaznih tokovih. Matematični model temelji na predpostavki o idealno togem trku, z zanemarljivim prispevkom trenja. Numerična formulacija je sestavljena iz diskretizacije geometrije trodimenzionalnih delcev, detekcije trka med delci z določanjem stopnje prekrivanja, transformacije vektorskih veličin v koordinatni sistem obravnave, numeričnega reševanja sistema enačb in aplikacije rezultatov na gibalno stanje. Zgrajeni model je bil preverjen skozi proces verifikacije z poznanimi analitičnimi primeri trkov delcev, ter skozi proces validacije s spremljanjem ohranitve energije skozi obravnavo gruče naključnih trkov. Glede na rezultate je v zaključnem sklepu model bil prepoznan kot primeren za obravnavo namenske problematike, z upoštevanjem omejitev, predstavljenih skozi vsebino te naloge.
Keywords: večfazni tok, ekscentrični trk, detekcija trka, numerični model
Published: 11.09.2018; Views: 39; Downloads: 9
.pdf Full text (2,68 MB)

9.
Načrtovanje proizvodnje namenske naprave za zaščito ljudi in delovnih sredstev v premogovniku
Dario Čivić, 2018, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je predstavljeno načrtovanje proizvodnje za hidravlično podporje PV-2S-3200-22/35, ki ga bo podjetje Premogovnik Velenje prodajalo na južni evropski trg. Za izdelovalne tehnologije vključene v tehnološki proces so predstavljeni predlogi za znižanje stroškov proizvodnje v smislu optimalnega izbora parametrov obdelav, strojev, vpenjalnih naprav, itd. Delo vsebuje tudi postopek določanja tehnoloških in normativnih časov ter rezultate le-teh za vse operacije v delovnem poteku. Na njihovi osnovi, in glede na potrebne količine vhodnega materiala, je v zaključku dela izračunana lastna cena izdelka.
Keywords: hidravlično podporje, Premogovnik Velenje, načrtovanje proizvodnje, lastna cena, proizvodne tehnologije
Published: 10.09.2018; Views: 6; Downloads: 0

10.
Razvoj numeričnega modela za simulacijo toka in prenosa toplote v nanotekočinah
Tilen Tibaut, 2018, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljena simulacija toka nanotekočine v ogrevani okrogli cevi. Simulacijo smo izvedli s programom ANSYS CFX. Programu smo dodali dodatno parcialno diferencialno enačbo, v kateri so upoštevane lokalne spremembe masnega deleža zaradi Brownovega gibanja in termodifuzije. Predstavljeni so rezultati simulacije za različne obratovalne režime (masni pretok, moč gretja, povprečni masni delež nanodelcev). Rezultate smo primerjali tudi za različne vstopne profile masnega deleža nanodelcev, pri čemer smo upoštevali vpliv sedimentacije delcev. Glede na prikazane rezultate smo ugotovili, da sedimentacija vpliva na intenzivnost naravne konvekcije, kar neposredno vpliva na temperaturo ogrevane cevi.
Keywords: nanotekočina, nanodelci, računalniška dinamika tekočin, večfazni tok, prenos toplote, Brownovo gibanje, termodifuzija, sedimentacija, ANSYS CFX, naravna konvekcija, prisilna konvekcija
Published: 30.08.2018; Views: 47; Downloads: 11
.pdf Full text (9,92 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica