SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1471 - 1476 / 1476
Na začetekNa prejšnjo stran139140141142143144145146147148Na naslednjo stranNa konec
1471.
VPLIV VERSKE PRIPADNOSTI NA PORABO TOALETNEGA PAPIRJA
Sonja Nekrep, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: V času gospodarske krize in recesije podjetja, ki se niso pravočasno prestrukturirala, težko dosegajo načrtovane ključne cilje poslovanja, kar se odraža v izkazih poslovnega izida kot nižji čisti prihodki, poslovni izidi iz rednega poslovanja in čisti poslovni izidi pa so velikokrat negativni. Soočamo se z umiranjem neuspešnih tekmovalcev na trgu, na katerem še zmeraj vlada brezobziren boj. Hitro rastočih trgov je vse manj, gneča v panogah pa je zmeraj zelo velika, zato uspejo samo stabilni, fleksibilni in tisti, ki so med seboj povezani ter imajo bogate mednarodne marketinške izkušnje. Jasno je, da tradicionalni poslovni modeli in strategije, ki so jih tržniki uporabljali v obdobju konjunkture, ne delujejo več. To pa ni le posledica visoko razvite tehnologije in vrste različnih kriz, temveč tudi posledica bistveno drugačnih odjemalcev. Zadnje raziskave o vedenju odjemalcev kažejo, da se je njihovo vedenje tako zelo spremenilo, da narekuje povsem nova znanja in spretnosti v načrtovanju, upravljanju in izvajanju poslovnih strategij. Kultura v veliki meri določa posameznikovo vedenje, ki ga je možno objektivno meriti. Razvite teorije omogočajo ugotavljanje vzrokov in posledic, ki vedenje razlagajo. Ko vedenje enkrat vidimo kot odziv na pripadnost določeni religiji, se zdijo trženjske raziskave z namenom, da opredelijo trženjski fenomen vedenja odjemalcev kot primerne za analiziranje situacije, saj omogočajo pregled, prenovo in sintezo spoznanj o trgu, potrošnji in tržnih akterjih. Podjetja lahko z dobrim poznavanjem razmer na trgu bistveno izboljšajo svojo ponudbo izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo današnje inteligentne, vse bolj zahtevne, muhaste in nenasitne odjemalce. V isti luči je možno videti funkcionalizem, ki razume vedenje odjemalcev kot odziv na funkcionalne predpogoje rastočega podjetja, ki ustvarja profite in s tem prispeva k dobrobiti celotnega družbenega sistema. Odločila sem se, da bom v magistrskem delu s pomočjo raziskovanja vedenja odjemalcev dobila odgovor na ključno vprašanje, ali morda verska pripadnost vpliva na porabo določenega izdelka. Magistrska naloga je sestavljena iz štirih delov. V prvem delu sem povzela teoretična izhodišča o pojmu pomembnosti in omejitvah tržnega raziskovanja ter kritičnega pogleda nanje. Če želimo raziskovati sistematično, moramo slediti korakom v procesu trženjskega raziskovanja. V podjetjih premalo naročajo tovrstne raziskave in to jim povzroča težave širših razsežnosti. Osredotočila sem se na raziskovanje vedenja odjemalcev, relativno mlade doktrine, ki pa je zelo pomembna za trženje. V drugem delu s teoretičnega vidika obravnavam kulturo kot temeljni dejavnik, ki vpliva na posameznikovo vedenje. Ker je kultura sestavljena iz več elementov, med katere spada tudi religija, ugotavljam njen močan vpliv na vedenje odjemalcev. Kultura določa proces kupčevega odločanja o izbiri izdelka ali storitve, izbiri blagovne znamke, izbiri trgovca, o času nakupa, obsegu nakupa in o ponakupnem ravnanju. Osredotočila sem se na vedenje pripadnikov krščanske in muslimanske religije, katerih vedenje se z velikimi razlikami odraža tudi v trženjskem spletu. V tretjem, empiričnem delu, sem z različnimi metodami raziskovanja zasledovala značilnosti omenjenih religij, ki so me pripeljale do različnih navad in ritualov v zvezi z osebno higieno. To je potrdilo drugo hipotezo, da se v krščanskem svetu porabi več toaletnega papirja na gospodinjstvo kot v islamskem. S kvantitativnim pristopom, ki temelji na uporabi sekundarnih podatkov, sem z metodo analize sprejela hipotezi, da verska pripadnost vpliva na porabo toaletnega papirja in da pripadniki islamske religije porabijo manj toaletnega papirja na gospodinjstvo kot pravoslavci in katoliki, ki ga porabijo največ na gospodinjstvo. Potem, ko smo izločili vpliv religije, so izračunani parcialni korelacijski in determinacijski koeficienti pokazali na precej nižji vpliv opazovanih spremenljivk kot so BDP, gospodarska rast, stopnja nezaposlenosti,
Ključne besede: trženjsko raziskovanje, kultura, religija, vedenje odjemalcev
Objavljeno: 02.07.2010; Ogledov: 9273; Prenosov: 2031
.pdf Celotno besedilo (2,19 MB)

1472.
OBVLADOVANJE KRIZE PODJETJA NA RAVNI STRATEŠKEGA MANAGEMENTA
Boštjan Zver, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Obvladovanje krize je nujen koncept, v okviru katerega se je treba odločati in sprejemati ukrepe na ravni strateškega managementa, ne samo zato, da bi podjetje obvladalo krizo, ko do nje dejansko pride, ampak tudi zato, da se preprečijo morebitne prihodnje krizne situacije. Treba se je zavedati, da delovanje v smeri obvladovanja kriznih situacij že, ko se začnejo pojavljati prvi simptomi, kot nekakšni znanilci negotovih časov poslovanja, mnogokrat ni samo cenejše, ampak je tudi manj stresno za vse udeležence poslovnega sistema, prav tako pa tudi management ne izgubi verodostojnosti v notranjem okolju podjetja in tudi ne v zunanjem okolju. V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen celoten koncept planiranja obvladovanja krize, pri čemer so proučeni in izbrani najpomembnejši oziroma najustreznejši ukrepi in strategije, ki jih podjetje mora izbrati in uresničevati, da lahko obvladuje krizne situacije. V aplikativnem delu magistrskega dela pa je pozornost namenjena proučevanju obvladovanja krize podjetja na ravni strateškega managementa ob primeru podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o. Raziskava je potekala predvsem na osnovi spoznanj kriznih modelov po Pümpinu in Prangeju (1995) ter Kropfbergerju (2003). Raziskava planiranja razvoja podjetja kot ukrepa obvladovanja krize na ravni strateškega managementa je potekala na osnovi spoznanj MER-ovega modela integralnega managementa. Na ravni strateškega managementa je bila pozornost namenjena iskanju strateških možnosti in strategij, njihovega vrednotenja ter izbire in programiranja uresničitve planiranega razvoja podjetja Panvita, Prašičereja Nemščak, d. o. o.
Ključne besede: obvladovanje krize, razreševanje krize, planiranje razvoja, strategije podjetja, ekonomsko vrednotenje in izbira strategij podjetja v krizi, iskanje strateških možnosti in strategij podjetja v krizi, uresničitveni program planiranega razvoja podjetja
Objavljeno: 01.07.2010; Ogledov: 2824; Prenosov: 512
.pdf Celotno besedilo (1,48 MB)

1473.
GLOBALIZACIJA IN REVŠČINA
Herman Vabič, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Magistrsko delo se ukvarja s proučevanjem področja globalizacije in revščine. Globalizacija je proces, ki je odločno prispeval k odpiranju mej, pretoku kapitala in vzpostavljanju svobodnega trga. Globalizacija ima številne definicije. Najbolj javna in ljudska pa je tista, ki globalizacijo povezuje s pretežno pozitivnimi občutki in pričakovanji o boljšem življenju, novih delovnih mestih, številnih priložnostih … V poglavju o globalizaciji sem opredelil različne definicije globalizacije, prikazal faktorje, ki so spodbudili globalizacijo, različne vidike globalizacije in meril globalizacijo z indeksom globalizacije. Revščina je naslednje področje, ki sledi v magistrskem delu. Revščino lahko opredelimo kot pomanjkanje življenjsko potrebnih stvari, kot so hrana, oblačila, zavetje in varno pitje vode. Revščino lahko opredelimo iz različnih vidikov tako, da ločimo absolutno revščino, relativno revščino in subjektivno revščino. Prav tako kot razlikujemo različne vidike revščine, imamo tudi različne načine merjenja revščine in mednarodne organizacije, ki se z njimi ukvarjajo (Svetovna banka, Eurostat, Združeni narodi). Na koncu poglavja o revščini pa sem prikazal še nekatere povezave med revščino in globalizacijo. Globalizacijo sem opredelil predvsem iz ekonomskega vidika (gospodarska rast, trgovina, TNI). V zaključku naloge sem opravil analizo, katere namen je bil raziskati vpliv globalizacije na revščino. Poskušal sem potrditi pozitivno vlogo globalizacije pri zmanjševanju revščine. V začetnem delu analize sem najprej opredelil kazalnike, s katerimi sem preverjal hipotezo H 1 in hipotezo H 2, nato pa sem dodal še ekonomske kazalnike globalizacije (trgovina, TNI), kazalnik razvoja in z analizo regresije preveril še hipotezo H 3.
Ključne besede: globalizacija, razsežnost globalizacije, indeks globalizacije, revščina, merjenje revščine, trgovina, gospodarska rast, tuje neposredne investicije, analiza regresije
Objavljeno: 01.07.2010; Ogledov: 5367; Prenosov: 1465
.pdf Celotno besedilo (802,73 KB)

1474.
ANALIZA RADIJSKEGA OGLAŠEVANJA ZASEBNIH (LOKALNIH) RADIJSKIH POSTAJ V SV SLOVENIJI
Tamara Jurkovič, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Oglaševanja ne bi bilo brez oglasnih sporočil. Laično bi lahko oglas opredelili kot obvestilo, namenjeno javnosti, ki se objavi za plačilo ali drugo podobno nadomestilo z namenom samooglaševanja. Oglaševanje ima tri vrste ciljev: pridobiti podjetjem nove kupce, ohraniti obstoječe kupce ali pa ohraniti prodajo na obstoječi ravni. Namen oglaševanja je torej lahko preprečevalne ali obveščevalne narave, lahko pa kupce le opominja na določene izdelke. Eden izmed starejših, a kljub temu zelo pogosto uporabljenih medijev za potrebe oglaševanja je radio, ki velja za hitrega producenta oglasov. Predstavlja vrsto prednosti, kot so velika fleksibilnost, kreativnost in ugodna cena. Ima pa ima tudi nekaj slabosti in te bom podrobneje predstavila v nadaljevanju magistrskega dela. V magistrskem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelila primarne pojme komuniciranja v marketingu in oglaševanje, ki je pogoj za uspešno in učinkovito izvedbo oglaševanja oziroma oglaševalsko akcijo, podrobneje pa sem opisala tudi radio kot oglaševalski medij in oglaševanje na radiu. V nadaljevanju sledi pregled analize raziskave narejene v sklopu magistrskega dela, s katero sem želela prikazati razlike v cenah oglaševanja med radijskimi postajami v SV Sloveniji in ali je odvisno, v katerem terminu se radijski oglasi predvajajo. Prav tako bom ugotavljala, v katerem terminu je povpraševanje po oglaševanju največje. S pomočjo rezultatov analize bom preverila veljavnost postavljenih hipotez.
Ključne besede: komuniciranje, oglaševanje, radio, oglaševanje na radiu, medij, radijske postaje
Objavljeno: 01.07.2010; Ogledov: 2353; Prenosov: 384
.pdf Celotno besedilo (744,99 KB)

1475.
MANAGEMENT IT STORITEV S PRIPOROČILI ITIL V TELEKOMUNIKACIJSKEM PODJETJU
Mitja Kopina, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Informacije so vedno pomenile pomemben vir prednosti v življenju ljudi. Podjetja pa so pravzaprav organizacije, kjer je pomen informacij za uspešno in učinkovito delo v današnjem času največji. Informacije ne odločajo le o uspešnosti, možnostih nadaljnjega razvoja ampak tudi o njihovem obstoju. Velike zahteve in velika količina informacij ter s tem povezan velik tehnološki napredek povečuje odvisnost poslovanja podjetja od informacijske tehnologije. V storitveni dejavnosti, kamor lahko pripišemo tudi IT, je znanje ključni element kvalitetnih storitev, pa tudi hitrega odločanja. Kako upravljamo s tovrstnim znanjem se pozna na vseh področjih organizacije. Storitvena dejavnost področja IT-ja, se počasi vse bolj usmerja k stranki, zagotavljanju pravih storitev, pravim odjemalcev v pravem času in za pravi denar. S strani uporabnikov pa se povečuje razumevanje IT-ja v ne več le kot »kup naprav in programov«, uporabniki IT dojemajo vse bolj le kot storitev. Za obvladovanje novih pristopov pa je potrebno tudi nekaj novega naučiti in ko to želimo, je verjetno ena najboljših pa tudi najstarejših metod učenje z vzgledom in ko iščemo vzgled, si poiščemo takega, ki to počne najbolje. Na IT področju je najpogosteje uporabljan skupek vzgledov strnjen v zbirko ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Zbirka ITIL, je zbrala sklop napak in dobrih praks po načelu »zdrave pameti« in nam tako pomaga pri hitrejšem pridobivanju znanj, brez potrebe, da bi se učili na svojih bolečih napakah. V tem delu smo proučili celotni okvir priporočil dobre storitvene prakse ITIL in možnosti že obstoječih praktičnih primerov uporabe. Ob pregledno ugotovljenih elementih in možnostih uporabe pa smo preverjali možnosti in smiselnost uporabe okvirov v konkretnem primeru telekomunikacijskega podjetja. Praktično prikazani primer, podkrepljen s primeri dobre prakse je dober vzorec, kako lahko dobro prakso, v tem primeru priporočila IT dobre prakse prenesemo v realnost. Izbrani so nekateri ključni procesi, ki so skozi primer uporabe modela in izvedbo v praktičnem primeru podjetja tudi lahko vzorec za primer dobre prakse v podobnih podjetjih. Prikazana uvedba in uporaba priporočil v obravnavanem telekomunikacijskem podjetju se je izkazala za smiselno in logično izbiro, prinaša in doprinese k uspešnemu in učinkovitemu poslovanju, zadovoljstvu strank in zaposlenih in hkrati povečuje tudi poslovno vrednost informacijskih storitev.
Ključne besede: ITIL, IT, IKT, management storitev, informacijski sistemi, informacijske storitve, dobra praksa, znanje, procesi, IKT, poslovna vrednost IT
Objavljeno: 30.06.2010; Ogledov: 2579; Prenosov: 609
.pdf Celotno besedilo (4,88 MB)

1476.
AVTOMATIZACIJA IN MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV Z ORODJI PROIZVAJALCEV EMC IN IBM
Klavdija Halimić, 2010, magistrsko delo/naloga

Opis: Podjetja se morajo pri prenovi in nakupu informacijskih rešitev zavedati svojih problemov in zahtev za informacijske rešitve ter sama raziskati vse možnosti pri ponudnikih takih informacijskih rešitev. Kot smo omenili, je na trgu veliko ponudnikov, vendar le redki ustrezajo specifičnim potrebam podjetja. Za take primere smo v tej nalogi predstavili nekatere od značilnosti takih informacijskih rešitev, ki doprinesejo podjetju največ, in nekatere probleme, ki lahko nastanejo pri uvajanju novih neprilagojenih informacijskih rešitev. Orodje za modeliranje poslovnih procesov in avtomatizacijo v podjetjih je lahko v velikih primerih projekt, ki se nikoli ne konča. Zato vsako podjetje naprej pri sebi dodela procese in s pomočjo orodij za modeliranje procesov pripomore k uspešnemu zaključku in tekočemu spremljanju verzij procesov.
Ključne besede: Modeliranje poslovnih procesov, BPM, EMC Documentum BPM, IBM Filenet BPM, Business Process Management
Objavljeno: 30.06.2010; Ogledov: 2729; Prenosov: 248
.pdf Celotno besedilo (1,89 MB)

Iskanje izvedeno v 0.34 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici