SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 301
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Uporaba brezpilotnih letalnikov za zaščito kritične infrastrukture
Roman Pogačnik, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Uporaba brezpilotnih letalnikov za zaščito kritične infrastrukture Varnost na svetu postaja vse večja dobrina, tudi tam, kjer še do včeraj to ni bilo pomembno. V preteklosti doseže naraven varnosti je danes lahko hitro izgubljena, če družba kot celota varnosti širšega pomena ne namenja dovolj pozornosti. Kritična infrastruktura (v nadaljevanju: KI) je ena izmed pridobitev človeštva in je lahko zelo ranljiva tarča, če je ne varujemo. Pojem kritična infrastruktura se s časom in razvojem spreminja: tako je danes nemogoče povsem zavarovati vse, kar je ali bi lahko bilo kritična infrastruktura. Pred desetletji bi med KI šteli samo največje infrastrukturne objekte, danes pa med KI štejemo tudi državno mejo, informacijsko tehnologijo in prometno infrastrukturo. Kako jo zavarovati, da ob morebitnem poškodovanju ali ogrožanju družba ne bi imela nepopravljivih posledic? Varovanje KI ni samo naloga državnih organov, ampak je tudi zasebnih lastnikov in upravljavcev. Med načine varovanja spada tudi uporaba daljinsko vodenih letalnikov, saj omogočajo cenejšo in bolj kontinuirano delovanje. Hkrati s tem ni ogroženo človeško življenja, saj izvidovanje z DVLS ne zahteva neposredne navzočnosti človeka na kraju ogrožanja. V nalogi prikazujemo del ponudbe DVLS na trgu, z dodatno opremo, potrebno za uspešno opravljanje nalog, in področje predpisov. Predstavljamo tudi področje predpisov in kategorizacije kritične infrastrukture. V zadnjem poglavju prikazujemo ekonomsko upravičenost delovanja z DVLS.
Keywords: daljinsko vodeni letalnik, kritična infrastruktura, razred MINI, predpisi, koristni tovor, daljinsko vodeni letalski sistemi, radiološko-kemično-biološka obramba.
Published: 03.10.2017; Views: 176; Downloads: 38
.pdf Full text (1,68 MB)

2.
Kibernetske grožnje in odzivanje nanje v logističnih sistemih
Danilo Kekec, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Bistvo sodobnega človeka oziroma družbe v prihodnosti bo najti ravnovesje med ZASEBNOSTJO – SVOBODO – VARNOSTJO zaradi globalizacije in kibernetskega prostora, ki sta gonilo izjemno hitrih sprememb. Kibernetske grožnje so in bodo tudi v prihodnosti stalnica človekovega življenja in verjetno največji izziv človeštva v bodočnosti. Človek kot glavni dejavnik, ki se pojavlja tako na strani tistega, ki je ogrožen, kakor tudi na strani tistega, ki je vir ogrožanja predstavlja bistveni element. Kibernetske grožnje in odzivanje nanje v logističnih sistemih so enake kot v vseh ostalih segmentih kibernetskega prostora, načeloma jih lahko ločujemo le po viru oziroma motivu. Največja težava, ki se trenutno pojavlja, je strah oziroma zadržanost pred odprtim priznavanjem kibernetskih groženj. Posebej izrazito je to v državah, kjer je nizka stopnja informiranosti oziroma seznanjenosti z možnimi grožnjami tako v javnem kakor tudi v zasebnem sektorju. Zavedanje o pomembnosti zaznavanja in odzivanja na kibernetske grožnje mora biti enotno, usklajeno in odprto, saj je govora o enotnem kibernetskem prostoru.
Keywords: kibernetski prostor, kibernetske grožnje, logistični sistemi, kibernetska varnost in človek.
Published: 03.10.2017; Views: 146; Downloads: 29
.pdf Full text (3,58 MB)

3.
Modeli izračunavanja emisij-primerjava različnih modelov in vidikov
Katja Baškovič, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Modeli izračunavanja emisij nastajajo na podlagi podatkov, posnetih na vožnjah, ki so določene glede na namen modela in ciljne emisije, katere bodo modeli potem izračunavajo. V sklopu magistrskega dela smo raziskovali in primerjali obnašanje že narejenih modalnih modelov, ki temeljijo na kronološki hitrosti, na petih različnih tipičnih vožnjah, ki jih vozniki opravljajo vsakodnevno (tj. kratka vožnja po predmestju, kratka vožnja s predmestja v mesto, kombinirana vožnja po klasični cesti ter avtocesti s tempomatom, kombinirana vožnja po klasični cesti ter avtocesti z oviro in dolga klasična vožnja). Modela, katerih obnašanje pri izračunavanju emisij ogljikovega monoksida in ogljikovodika smo opazovali, sta nastala na Kitajskem in nista bila posebej prilagojena slovenskim cestam in okolju. Pri primerjavi rezultatov smo naleteli tako na podobne trende, kot na ekstremne skoke funkcije rezultatov, zato smo uporabili nekaj filtrov, da bi ugotovili, ali je mogoče z glajenjem velike skoke vrednosti eliminirati. Za boljšo predstavo o razlikah med rezultati posameznih emisij smo izračunali tudi emisije na podlagi porabe goriva na posameznih vožnjah ter jih primerjali z rezultatih po ostalih modelih.
Keywords: modeli izračunavanja emisij, emisije, tipične vožnje, hitrost, poraba goriva
Published: 03.10.2017; Views: 98; Downloads: 23
.pdf Full text (4,77 MB)

4.
Idejna zasnova letališča na vodi in njegova umestitev v prostor
Gregor Virant, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Na območju slovenske obale so bili hidroplani prisotni že od zgodnjih let razvoja pomorskega letalstva, ki je razcvet doživelo v dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja, zaton pa z začetkom druge svetovne vojne. V današnjem času je komercialno letenje z amfibijskimi letali tudi v naši bližnji okolici ponovno v porastu, prav tako pa je športno letenje z amfibijskimi letali, zaradi razreda cenejših ultralahkih amfibijskih letal, postalo dostopnejše. V Republiki Sloveniji trenutno nimamo ustrezne infrastrukture (razen kopenskih letališč), ki bi lahko sprejela in oskrbela amfibijska letala. Uporaba hidroplanov pa trenutno sploh ni mogoča, saj vodnih letališč ni. V magistrskem delu smo idejno zasnovali letališče na vodi in ga umestili v prostor Republike Slovenije ter s tem postavili osnovo za potencialno uporabo amfibijskih letal in hidroplanov v komercialne in zasebne namene, kot tudi uporabo posebnih amfibijskih letal, ki se uporabljajo za gašenje iz zraka. Del magistrskega dela smo namenili slednjim, kjer smo s pomočjo simulacije preverili ustreznost ter smotrnost uporabe takih letal, kot tudi ustreznost in primernost vodnih virov v RS za zajemanje vode v podporo gašenju požarov v naravi.
Keywords: amfibijsko letalo, gašenje požarov iz zraka, letališče na vodi, vodni kanal, vodno letalo/hidroplan
Published: 03.10.2017; Views: 146; Downloads: 35
.pdf Full text (7,83 MB)

5.
Logistična podpora slovenskega obrambnega sistema v več istočasnih kriznih dogodkih
Ervin Hatunić, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Logistika obrambnega sistema RS se je do sedaj srečevala z izzivi zagotavljanja logistične podpore ob posameznih naravnih nesrečah ali kriznih dogodkih in lahko rečemo, da jih je dokaj uspešno obvladovala. Civilna zaščita in Slovenska vojska sta v sodelovanju z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami uspešno izvajali svoje naloge pri posamičnih dogodkih (poplave, žled, migranti). Spričo zmanjševanja virov za njuno delovanje, predvsem se to zmanjševanje pozna v Slovenski vojski, se sprašujemo, kako bi se odzvali v primeru, da se dogodki zgodijo istočasno. Ali bi lahko zagotovili potrebno logistično podporo v primeru, da istočasno imamo žled v notranjosti države in migrante na meji. To vprašanje smo uporabili kot izhodišče za izdelavo naloge in skozi samo nalogo poiskali odgovore ter predlagali rešitve.
Keywords: Slovenska vojska, Civilna zaščita, žled, migranti, kriza.
Published: 03.10.2017; Views: 108; Downloads: 24
.pdf Full text (2,48 MB)

6.
Oskrba z gorivom v slovenski vojski
Robert Kohek, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Vojska opravlja svojo vlogo v nacionalnem interesu in znotraj Zavezništva. Svoje naloge lahko uspešno izvaja le ob pravočasni, zadostni in ustrezni zagotovitvi virov, kar je pogoj, da ima sposobnost logistične samozadostnosti. Uspešnost delovanja oboroženih sil temelji tudi na neprekinjenosti. Da delovanje oboroženih sil temelji na samozadostnosti in neprekinjenosti, je naloga države. Država to ureja na več področjih, kot so zakonodaja, zagotavljanje finančnih in drugih virov in tudi s pomočjo državnih blagovnih rezerv. Državnih blagovnih rezerv v mirnodobnem času ne poznamo, kar pa ne velja za izredne dogodke, ko se vsi zanašamo nanje. V magistrski nalogi bomo raziskali področje oskrbe z gorivom, ki je eden od temeljnih logističnih procesov oskrbe Slovenske vojske. Delovanje enot SV je močno povezano znotraj Zavezništva, zato je pomembno, kako se z gorivom oskrbujejo tuje oborožene sile znotraj sistema podpore države gostiteljice.
Keywords: gorivo, oskrba, logistika, Slovenska vojska, Zavezništvo.
Published: 03.10.2017; Views: 119; Downloads: 19
.pdf Full text (2,28 MB)

7.
Model centralnega lastništva in upravljanja komunikacijsko informacijskega sistema Slovenske vojske
Sergej Rodman, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Zelo hiter razvoj komunikacijsko-informacijskih tehnologij, razširjanje spektra storitev in po drugi strani še hitrejši razvoj kibernetskih groženj določajo nadgradnjo organizacijske strukture enote, ki je v Slovenski vojski zadolžena za upravljanje, nadzor in zagotavljanje kibernetske varnosti komunikacijsko-informacijskega sistema Slovenske vojske. V nalogi smo na podlagi izkušenj in primerov iz gospodarstva identificirali področja tega sistema, kjer so zaradi zagotavljanja kibernetske varnosti potrebne/smotrne nadgradnje. Ob upoštevanju nacionalnih dokumentov in podanih zavez Republike Slovenije Evropski uniji in Natu na področju zagotavljanja kibernetske varnosti smo pripravili predlog nove enote Slovenske vojske, ki zagotavlja centralni model lastništva, nadzora, upravljanja in kibernetske varnosti komunikacijsko-informacijskega sistema Slovenske vojske.
Keywords: informacijska varnost, kibernetska varnost, komunikacijsko-informacijski sistem, omrežje, enota
Published: 03.10.2017; Views: 80; Downloads: 11
.pdf Full text (1,05 MB)

8.
Rimskokatoliška cerkev in obveščevalna dejavnost
Borut Korošec, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Odmik od tradicionalnega zavedanja o poslanstvu sodobnih obveščevalno-varnostnih služb in odkrivanje splošno zakoreninjene miselnosti o RKC kot ustanovi, ki se ukvarja samo s pastoralno dejavnostjo, zaznamujeta magistrsko delo. V raziskavi ugotavljamo, da je obveščevalna dejavnost nepogrešljiva sestavina vsake resne organizacije in države. Ob tem smo ugotovili, da tudi RKC koristno uporablja obveščevalno dejavnost, čeprav so njene metode in tehnike dela manj na očeh javnosti kot običajni obveščevalni sistemi nacionalnih držav. V Cerkvi bomo zaman iskali zakonodajno podlago za obstoj tovrstnih služb, smo se pa s pomočjo primerov iz bogate zgodovine RKC in s proučevanjem redovniških skupin dokopali do spoznanja, da RKC brez ustrezne obveščevalne podpore ne bi uspela zadržati položajev, ki jih ima že dve tisočletji. V raziskavi se ukvarjamo tudi s pojavom spovedi kot mogočim tipalom za pridobivanje koristnih informacij. Uporabo/zlorabo te v opisane namene ne moremo v popolnosti dokazati, v vsakem primeru pa v RS zaznavamo nekatere dogodke, na katerih slovenska Katoliška cerkev ob pomoči Svetega sedeža, ki ga krasi globalna avtoriteta, vrhunska obveščenost, diplomatska rutina in lobistična spretnost, dosega zavidljive rezultate v razmerju do drugih družbenih skupin.
Keywords: Rimskokatoliška cerkev, spoved, jezuiti, Opus Dei, obveščevalno‑varnostna dejavnost
Published: 03.10.2017; Views: 108; Downloads: 27
.pdf Full text (1,19 MB)

9.
Zunanje izvajanje aktivnosti: od offshoringa do onshoringa-študije primerov
Ines Jurenec, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Magistrska naloga obravnava zunanje izvajanje aktivnosti (ang. outsourcing) in procese v organizacijah in oskrbovalnih verigah, ki zunanje izvajanje spremljajo. Kritični pregled literature začenjamo z uvodom v management oskrbovalnih verig. Obravnava le-tega je pomembna vsaj iz treh razlogov: 1) organizacije na trgu večinoma ne nastopajo več kot posamezne entitete ampak v t.i. oskrbovalnih verigah, 2) oskrbovalne verige se krajšajo ali daljšajo, tako se spreminjajo procesi in poslovni modeli ter 3) dolžina, procesi in poslovni modeli oskrbovalnih verig vplivajo na zunanje izvajanje aktivnosti. V nadaljevanju predstavljamo zunanje izvajanje aktivnosti: opredelitve, priložnosti in ovire ter značilne dejavnosti s poudarkom na logistiki. Predstavimo različne procese, ki spremljajo zunanje izvajanje aktivnosti in prenose poslovnih procesov, in sicer offshoring, near shoring in re-shoring. Aplikativni del magistrske naloge je dvoplasten; prvi del raziskave zajema analizo zunanjega izvajanja mednarodnih organizacij iz sekundarnih podatkov, medtem ko je raziskava v drugem delu izvedena na podjetjih, ki imajo bodisi sedež ali hčerinsko družbo oz. predstavništvo v Sloveniji. Drugi del raziskave je študija več krajših primerov iz javno dostopnega gradiva, polstrukturiranih intervjujev in lastnega arhiva. Zaključujemo z diskusijo, v kateri predstavimo ključne ugotovitve, omejitve in možnosti za raziskave. V sklepnem delu preverjamo cilje in odgovarjamo na zastavljene hipoteze.
Keywords: management oskrbovalnih verig, zunanje izvajanje aktivnosti, offshoring, raziskava podjetij, študije primerov
Published: 28.08.2017; Views: 141; Downloads: 32
.pdf Full text (1,38 MB)

10.
Primerjava efqm modela v ups slovenija in ups španija
Tanja Karlovčec, 2017, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu se obravnava predstavitev obravnavanega podjetja UPS na podlagi katerega je bila tudi izvedena analiza Modela odličnosti EFQM za UPS Slovenija in UPS Španija. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo pridobili podatek, da se v podjetju UPS, velja za Španijo in Slovenijo uporablja dvosmerna komunikacija in sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom. Zaposleni se strinjajo, da so dobro obveščeni in da se njihova mnenja upoštevajo. Podjetje se trudi napredovati v odnosih, saj so le ti pomembni za uspešno poslovanje. Vodstvo podjetja UPS zaposlene v Sloveniji in Španiji spodbujajo k daljnosežnemu gledanju in k stalnemu inoviranju in izboljševanju, ki dodajata vrednost. Iz devetih načel, na katerih je temeljila naša raziskava smo razvili nadaljnjo raziskavo, katere smo se lotili zaradi zanimanja poslovne odličnosti v enakem podjetju v različnih državah.
Keywords: EFQM model odličnosti, merila modela, uporaba modela, Španija, Slovenija
Published: 28.08.2017; Views: 122; Downloads: 30
.pdf Full text (2,98 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica