SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


91 - 100 / 358
Na začetekNa prejšnjo stran6789101112131415Na naslednjo stranNa konec
91.
Napovedovanje rehospitalizacij za paciente z multiplo sklerozo
Sanja Rikanović, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo raziskovali nenačrtovane ponovne sprejeme pri pacientih z multiplo sklerozo (MS). Cilj našega raziskovalnega dela je bil sestaviti model, ki bo pri napovedovanju nenačrtovanih ponovnih sprejemov uspešnejši od modelov, ki niso vezani na posamezno diagnozo. Pri pisanju teoretičnega dela naloge smo se opirali na strokovno literaturo o multipli sklerozi ter na raziskave o modelih za napovedovanje nenačrtovanih ponovnih sprejemov. Za empirični del naloge smo uporabili podatke iz podatkovne baze SID (State Inpatient Database) za Kalifornijo, ki je del skupine podatkovnih baz, razvitih v okviru projekta HCUP (Healthcare Cost and Utilization Project). Specializiran napovedni model, zgrajen na osnovi podatkov o pacientih z multiplo sklerozo, se je pri napovedovanju ponovnega sprejema bolnikov z MS v manj kot 30 dneh izkazal kot uspešnejši od globalnega modela, ki je bil zgrajen na osnovi podatkov o vseh pacientih ne glede na diagnozo. Povprečna AUC-vrednost specializiranega modela je znašala 0,708, kar je za 0,042 višje od povprečne AUC-vrednosti globalnega modela (AUC = 0,666). Prav tako smo pri specializiranem modelu zaznali višje povprečne vrednosti diagnostične natančnosti, senzitivnosti, specifičnosti in NPV. Dodaten prispevek specializiranega modela v primerjavi z globalnim modelom se kaže tudi v nižji Brierjevi oceni ter v manjšem številu uporabljenih vhodnih spremenljivk in posledično v manj kompleksnem modelu. Vse našteto govori v prid specializiranemu napovednemu modelu za paciente z MS, zato smo v naslednjem koraku temu modelu dodali še podatke o predhodnih hospitalizacijah in ugotovili, da vključitev zgodovinskih podatkov o hospitalizacijah prav tako pozitivno vpliva na napovedovanje nenačrtovanih ponovnih sprejemov. Za napovedovanje nenačrtovanih ponovnih sprejemov pri pacientih z MS je bolje uporabiti specializiran model kot splošnega. Rezultati magistrskega dela so primerni za nadaljnje proučevanje rehospitalizacij pri pacientih z MS.
Ključne besede: multipla skleroza, rehospitalizacija, bolnišnična odpustna pisma, napovedni model, Lasso regresija, ansambelske metode, odločitvena drevesa.
Objavljeno: 01.09.2016; Ogledov: 403; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (888,29 KB)

92.
PREPOZNAVANJE ZDRAVSTVENE PISMENOSTI – TEMELJ ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA BOLNIKOV Z KORONARNO BOLEZNIJO
Mateja Podergajs, 2016, magistrsko delo

Opis: POVZETEK Izhodišča: zdravstvena pismenost je temeljnega pomena za koronarne bolnike pri razumevanju bolezni in načinov zdravljenja. Ocena bolnikove zdravstvene pismenosti je ključna za oblikovanje učinkovite individualne zdravstvene vzgoje koronarnega bolnika. Strukturirana zdravstvena vzgoja, prilagojena bolnikovi stopnji zdravstvene pismenosti pred odpustom iz bolnišnice, lahko opolnomoči bolnika ter izboljša njegovo stopnjo zdravstvene pismenosti. Namen: pri osebju zdravstvene nege kardiološkega oddelka SB Celje smo želeli ugotoviti prepoznavanje zdravstvene pismenosti koronarnih bolnikov in način prepoznavanja. Pri koronarnih bolnikih, hospitaliziranih na istem oddelku, smo želeli ugotoviti izhodiščno stopnjo zdravstvene pismenosti in oceniti spremembo po izvajanju strukturirane zdravstvene vzgoje. Zanimalo nas je tudi, ali je starost in izobrazba povezana s stopnjo zdravstvene pismenosti. Raziskovalna metodologija: v raziskavo smo vključili 38 medicinskih sester v zdravstveni negi kardiološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje in 119 zaporedno sprejetih bolnikov na kardiološki oddelek z ugotovljenim akutnim koronarnim sindromom ali angino pektoris.Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Podatke smo analizirali s programom IBM SPSS Statistics 19 in Microsoft Office Excel. Za analizo hipotez smo uporabili Kullbackov 2Î koeficient in t-test za odvisna vzorca. Za primerjavo razlik v povprečju med dvema skupinama smo uporabili t-test za neodvisna vzorca ter analizo variance ANOVA (F). Rezultati: v raziskavi je sodelovalo 38 zdravstvenih delavcev, večina (92,1 %) ženskega spola, s povprečno delovno dobo 18,8 let. Ugotovili smo, da zdravstveni delavci pri zdravstveno vzgojnem delu najpogosteje ocenijo, da imajo bolniki »osnovno stopnjo zdravstvene pismenosti«. Zdravstveni delavci za oceno zdravstvene pismenosti v klinični praksi ne uporabljajo nobenega od orodij in jo v 92 % ocenjujejo po lastnem občutku. Pri zdravstveno vzgojnem delu se zdravstveni delavci ne poslužujejo vseh metod, ki vplivajo na dvig zdravstvene pismenosti, večina (95 %) jih uporablja preprosti in bolniku razumljiv jezik. Med zdravstvenimi delavci, ki ocenjujejo različne stopnje zdravstvene pismenosti koronarnih bolnikov, pri uporabi zdravstveno vzgojnih metod, ki pripomorejo k boljši zdravstveni pismenosti bolnikov, ni statistično pomembnih razlik. V drugem delu raziskave je sodelovalo 119 bolnikov, povprečna starost 64 let, 74 % moških. Ugotovili smo, da sta starost in izobrazba povezani s stopnjo zdravstvene pismenosti koronarnih bolnikov. V povprečju je zdravstvena pismenost najvišja pri bolnikih starih do 60 let (=3,6), najnižja pa pri bolnikih starejših od 76 let (=3,1), (F=8,790, α=0,000). Ugotovili smo tudi, da bolniki s končano osnovno šolo dosegajo najnižjo stopnjo zdravstvene pismenosti =3,2), bolniki z višješolsko izobrazbo pa najvišjo stopnjo =3,8) (F=2,761, α=0,000). Naši rezultati kažejo, da strukturirana in individualno prilagojena zdravstvena vzgoja izboljša zdravstveno pismenost. V povprečju je zdravstvena pismenost koronarnih bolnikov pred strukturirano zdravstveno vzgojo nižja (=3,3) kot po izvedeni strukturirani zdravstveni vzgoji (=3,6), (t = -13,180, α=0,000). Sklep: koncept zdravstvene pismenosti je pri zdravstveni obravnavi bolnikov pomemben, zato je poznavanje le tega za zdravstvene delavce nujno. Je tudi eden od pomembnih pokazateljev kakovosti zdravstvene nege. Menimo torej, da je zdravstvena pismenost izziv za sodobno zdravstveno vzgojo s prilagajanjem komunikacijskih metod.
Ključne besede: zdravstvena pismenost, zdravstvena vzgoja, ocena, zdravstveni delavci.
Objavljeno: 01.09.2016; Ogledov: 844; Prenosov: 136
.pdf Celotno besedilo (984,32 KB)

93.
Usmeritve za delo z osebami z demenco v domovih za starejše
Bernarda Mlakar, 2016, magistrsko delo

Opis: Teoretična izhodišča. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili fenomen demence, pristope obravnave oseb z demenco, najpogostejše oblike varstva, organizirane bivalne modele in institucionalno varstvo ter zakonske podlage, standarde in normative za obravnavo oseb z demenco v domovih za starejše. Metodologija raziskovanja. V empiričnem delu je bila uporabljena kvantitativna metodologija raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, sestavljenega iz petnajstih vprašanj pol odprtega tipa. V raziskavo je bilo vključenih 39 domov po Sloveniji, ki izvajajo storitve institucionalnega varstva za osebe z demenco starejše od 65 let in več. Rezultate ankete smo statistično obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010 in IBM SPSS Statistics 19. Rezultati raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, da v domovih za starejše najpogosteje izvajajo integrirano obliko varstva oseb z demenco, tako meni 51,2 % vprašanih, 42,9 % jih je mnenja, da imajo v domu organizirano integrirano obliko oskrbe IV, kar je tudi prevladujoča oblika. Prav tako so rezultati ankete pokazali, da 35,7 % vprašanih meni, da domovi za starejše najpogosteje zagotavljajo varnost osebam z demenco z metodo osebnega spremljanja. Ugotovili smo tudi, da 24 % domov, kar je tudi najpogosteje, namešča na oddelek osebe z demenco, ki so v domu že dlje časa in so naknadno zbolele za demenco na podlagi mnenja psihiatra. Sklep. Iz raziskave je razvidno, da imajo domovi za starejše pri obravnavi oseb z demenco veliko izkušenj in strokovnega znanja, so usmerjeni v razvijanje in uvajanje novih modernih konceptov dela ter v zagotavljanje kakovostnih bivalnih razmer. Učinkovit razvoj in uspešnost dela pa bo v prihodnosti vsekakor tudi odvisna od naklonjenosti vladnih institucij, ukrepov državne, mednarodne in evropske politike, spreminjanja zdravstvenih reform ter nacionalnih strategij.
Ključne besede: Demenca, fenomen demence, modeli, metode, koncepti, usmeritve in celostna obravnava oseb z demenco, domovi za starejše, oddelki za demenco, oskrba ter pristopi v zdravstveni negi.
Objavljeno: 16.06.2016; Ogledov: 673; Prenosov: 151
.pdf Celotno besedilo (1,33 MB)

94.
POMEN KOMUNIKACIJE MED MEDICINSKO SESTRO IN PACIENTOM S KONČNO ODPOVEDJO LEDVIC
Marjeta Horvat, 2016, magistrsko delo

Opis: Izhodišča: Komunikacija v zdravstveni negi je zelo velikega pomena, ki ji velikokrat posvečamo premalo pozornosti. Komunikacija tako v vsakdanjem življenju, kot tudi v zdravstveni negi predstavlja temelj za vzpostavitev ustreznega odnosa. Njen pomen v zdravstveni negi se odraža predvsem v pacientovem počutju, ki naj bi ga izvajalec zdravstvene nege s pomočjo ustrezne komunikacije poskušal izboljšati. Namen raziskave je bil ugotoviti zadovoljstvo pacientov s komunikacijo in odnosom medicinske sestre med dializnim zdravljenjem. Namen je bil tudi raziskati, kako se tega problema zavedajo v dveh Splošnih bolnišnicah v Sloveniji, kjer imajo redni terapevtski in negovalni stik s pacientom s končno odpovedjo ledvic. Metodologija: V teoretičnem delu magistrskega dela je bila uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda, s katero smo poiskali teoretična izhodišča. Raziskava je temeljila na kvantitativnem pristopu raziskovanja. Za metodo zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval osemnajst vprašanj zaprtega tipa. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 anketiranih. Vprašalnik je zajemal vprašanja o odnosu in komunikaciji med medicinsko sestro in pacientom s končno odpovedjo ledvic. Pridobljene podatke smo računalniško obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel, in jih prikazali s pomočjo programa Microsoft Word. Analize in rezultati raziskave so predstavljeni v tabelah in z razpravo, prikazani so tudi odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. Rezultati: Ob dobrem razumevanju z medicinsko sestro se pacienti s končno odpovedjo ledvic med hemodializnim zdravljenjem boljše počutijo. Medicinske sestre paciente spodbujajo pri njihovem zdravljenju. Nekoliko manj zadovoljni so anketirani bili z razlago medicinske sestre, predvsem pa so za kritični dejavnik izpostavili pomanjkanje časa pri medicinskih sestrah. Sklep: Analiza rezultatov je pokazala, so pacienti zadovoljni z odnosom medicinskih sester. Ta podatek lahko potrdi dobro delo, saj sledeče pomeni sproščenost med dializnimi pacienti in zaposlenimi. Oboji preživijo skupaj veliko časa, zato je pozitivna klima izrednega pomena. Povečanje zadovoljstva pacientov bomo pridobili z izboljšano komunikacijo medicinskih sester, ker za svoje posebno delo in obravnavo pacientov s specifičnimi potrebami potrebujejo stalno izobraževanje, katerega dajejo v skupen izziv sebi in pacientom.
Ključne besede: končna odpoved ledvic, komunikacija, medicinska sestra, zadovoljstvo.
Objavljeno: 23.05.2016; Ogledov: 455; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (712,94 KB)

95.
PROSTITUCIJA KOT ZDRAVSTVENI PROBLEM
Suzana Hajtnik, 2016, magistrsko delo

Opis: Čeprav prostitucija v Sloveniji ne predstavlja družbeno motečega problema, si jo del družbe predstavlja kot moralno in etično sporno. Število žensk, ki so zbolele s spolno prenosljivimi boleznimi (SPB), strmo narašča, predvsem zaradi pomanjkanja ozaveščanja in premajhnega poudarka na spolni vzgoji. Zdravstvene institucije, v katerih se strokovnjaki ukvarjajo z ugotavljanjem, zdravljenjem in preprečevanjem SPB, postajajo vedno bolj pomembne. Metodologija raziskovanja. Z deskriptivno in analitično metodo dela smo želeli ugotoviti, kako so prostitutke seznanjene s SPB, kje o tovrstni tematiki pridobijo podatke in če so seznanjene z ukrepi v primeru okužbe. V ta namen smo anketirali naključno izbrane prostitutke na območju Mestne občine Maribor. Rezultati raziskovanja. Ugotovili smo, da so prostitutke premalo seznanjene o SPB. Večina prostitutk ne pozna dovolj dobro spolno prenosljivih bolezni. Med spolnim odnosom redno uporabljajo zaščito, najpogosteje kondom. V primeru okužbe so dobro seznanjene, kako ukrepati in kje poiskati pomoč. Sklep. SPB pri prostitutkah je še zmeraj tema, kateri zdravstveno osebje posveča premalo časa in pozornosti. Ozaveščenost prostitutk o spolno prenosljivih boleznih in spolni vzgoji ima velik pomen za varno spolnost in varovanje reproduktivnega zdravja prostitutk in življenj drugih.
Ključne besede: Prostitutke, spolno prenosljive bolezni, spolna vzgoja
Objavljeno: 23.05.2016; Ogledov: 614; Prenosov: 135
.pdf Celotno besedilo (4,59 MB)

96.
MODELIRANJE INTERAKCIJ MED IZVORI ENERGIJE IN TKIVOM V OPERATIVNEM KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU
Breda Jerenko, 2016, magistrsko delo

Opis: Pri operativnem zdravljenju uporabljamo različne izvore energije za sam operativni poseg z namenom rezanja tkiva in zaustavljanja krvavitev. Namen magistrskega dela je raziskati obnašanje tkiva pri različnih nastavitvah moči generatorja ter vizualno primerjati vplive energij na tkivo. Z napačnimi nastavitvami energij lahko tkivo in samo okolico tkiva poškodujemo. Izdelali smo scenarij za simulacijsko okolje, kjer smo simulirali delovanje elektrokirurške enote. Eksperimentalno raziskavo smo izvajali z elektrokirurškim generatorjem FORCE FX-8 in uporabili tri najpogostejše načine elektrokirurškega rezanja in koagulacije tkiva: bipolarno, monopolarno in ultrazvočno delovanje. Zaradi hitrih tehnoloških sprememb in velike konkurence proizvajalcev na tržišču prihajajo v operacijske dvorane nenehno novi aparati in instrumenti. Izobraževanje zaposlenih v operacijskih dvoranah s pomočjo simulacijskih postopkov predstavlja možnost metode učenja, ki ponuja varno okolje in učinkovito učenje brez etičnih dilem in ogrožanja pacienta, hkrati pa spodbuja in omogoča tudi zaposlenim, da obnovijo teoretična znanja za pravilno in ustrezno ravnanje v raznolikih situacijah v klinični praksi.
Ključne besede: elektrokirurgija, elektrokirurška enota, hemostaza, koagulacija
Objavljeno: 12.05.2016; Ogledov: 188; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (2,54 MB)

97.
RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA IZVEDBO ENOSTAVNIH STATISTIČNIH TESTOV
Marko Zajko, 2016, magistrsko delo

Opis: Sodobna postindustrijska družba, kjer velik del zaposlenih ni vključenih v proizvodnjo fizičnih izdelkov, temelji na storitvah. V takšni družbi so prednost pred fizično močjo in energijo dobile informacije. Porast podatkov na specifičnih področjih pripelje do potrebe po namenskih računalniških programih, ki so zmožni hitro in učinkovito analizirati dane podatke. Na trgu se pojavlja relativno malo število kakovostnih statističnih programov in programskih jezikov, ki so v večini primerov velik finančni zalogaj in zahtevni za uporabo. Poleg njihove zahtevnosti jih omejuje dejstvo, da so namizni programi, torej jih je pred uporabo treba namestiti, uporabljamo pa jih lahko le na napravah, kjer so nameščeni. Na podlagi omenjene problematike smo zgradili spletno aplikacijo, ki omogoča izvedbo osnovnih statističnih testov. Glavne prednosti izdelane spletne aplikacije so njena preprosta uporaba, razumljivost in dostopnost z različnih naprav pod pogojem, da imajo dostop do interneta. Poleg izvedbe statističnih testov aplikacija omogoča izris in tisk grafov, prikaz obdelovanih podatkov in izračun osnovnih statističnih informacij nad množico podatkov. Aplikacija je dosegljiva prek spleta in prilagojena za delovanje na različnih operacijskih sistemih. Do aplikacije lahko dostopamo tudi z mobilnih naprav z različnimi velikostmi zaslonov. V teoretičnem poglavju magistrskega dela smo z matematičnega stališča predstavili osnovne statistične teste in sodobne programe za izvajanje statističnih analiz. Na podlagi informacij, zbranih v teoretičnem delu naloge, smo zgradili aplikacijo za izvedbo osnovnih statističnih testov. Implementaciji aplikacije je sledila raziskava, s katero smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Kvalitativna raziskava je potekala s pomočjo strukturiranega intervjuja, v katerem nas je zanimalo poznavanje statističnih programov in mnenje intervjuvancev o izdelani aplikaciji. Iz odgovorov intervjuvancev smo razbrali, da smo dosegli zastavljeni cilj, ki je bil izgradnja preproste in razumljive aplikacije za izvedbo enostavnih statističnih testov.
Ključne besede: statistika, statistična analiza, statistični testi, statistična aplikacija, hi-kvadrat preizkus, studentov t-test, korelacija, spletna aplikacija
Objavljeno: 13.04.2016; Ogledov: 637; Prenosov: 69
.pdf Celotno besedilo (1,61 MB)

98.
Prehrana mladih nekoč in danes
Mojca Rožič, 2016, magistrsko delo

Opis: Predstavili smo zdravo in uravnoteženo prehrano mladih in starejših ljudi glede na njihove potrebe, spol in telesno aktivnost ter z raziskavo ugotovili, kakšne so razlike med načinom prehranjevanja mladih zdaj in pred štiridesetimi leti. Raziskavo smo opravili med mladimi, ki obiskujejo oziroma so končali Fakulteto za zdravstvene vede, in starejšimi, ki so prišli na zdravniški pregled k osebnemu zdravniku v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.
Ključne besede: mladostnik, starostnik, zdrava prehrana, prehranjevalne navade.
Objavljeno: 13.04.2016; Ogledov: 868; Prenosov: 155
.pdf Celotno besedilo (681,66 KB)

99.
VPLIV VNETNE REVMATOLOŠKE BOLEZNI NA ABSENTIZEM IN KAKOVOST ŽIVLJENJA PRI BOLNIKIH, ZDRAVLJENIH Z BIOLOŠKIMI ZDRAVILI
Slavica Križanec, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi so predstavljene vnetne revmatološke bolezni, ki lahko vplivajo na absentizem in kakovost življenja bolnikov, zdravljenih z biološkimi zdravili. Med najpogostejše vnetne revmatološke bolezni spadajo revmatoidni artritis, serološko negativni spondiloartritis, septični in urični artritis ter sistemske bolezni vezivnega tkiva. Biološka zdravila so namenjena bolnikom z vnetnim revmatizmom. Deležni so jih bolniki s postavljeno diagnozo, neuspešnim klasičnim zdravljenjem in aktivno boleznijo. V magistrski nalogi smo raziskali absentizem pri 90 bolnikih, ki prejemajo biološka zdravila, v primerjavi s skupino 90 bolnikov, ki teh zdravil ne prejemajo. Raziskava je pokazala, da so bolniki z biološkimi zdravili manj odsotni z delovnega mesta, kot bolniki, ki teh ne prejemajo. Bolniki z biološkimi zdravili prav tako višje ocenjujejo kakovost življenja in bolje ocenjujejo sodelovanje z medicinsko sestro, kot bolniki, ki so zdravljeni s standardnimi zdravili. Biološka zdravila po oceni revmatoloških bolnikov pozitivno vplivajo na kakovost življenja in posledično na absentizem. Medicinska sestra je manj v stiku z bolniki, ki bioloških zdravil ne prejemajo. Še vedno je bolečina tista, ki najbolj omejuje kvaliteto življenja bolnikov z vnetnimi revmatološkimi boleznimi. Zato je smiselno okrepiti zdravstveno vzgojno delo, saj še vedno ostaja veliko bolnikov, ki jim ni bilo svetovano ali niso prejeli kakršnega koli materiala s strani medicinske sestre.
Ključne besede: revmatoidni artritis, ankilozirajoči spondilitis, medicinska sestra, kakovost življenja
Objavljeno: 22.03.2016; Ogledov: 367; Prenosov: 88
.pdf Celotno besedilo (488,45 KB)

100.
Analiza delovnega mesta medicinske sestre in uporaba ergonomskih načel pri dvigovanju bremena
Barbara Vavkan, 2016, magistrsko delo

Opis: Izhodišče. V magistrskem delu smo analizirali delovna mesta medicinskih sester in uporabo ergonomskih načel pri dvigovanju bremen v zdravstveni negi. Namen magistrskega dela je bil s perspektive medicinskih sester analizirati njihovo delovno okolje in ugotoviti, ali pri svojem delu upoštevajo ergonomska načela in s tem zmanjšujejo tveganje za nastanek bolezni, ali imajo medicinske sestre že kakšne težave, ki so posledica preobremenjenosti na delovnem mestu. Raziskovalna metodologija. V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo dela. V magistrskem delu smo podatke zbrali z anketnim vprašalnikom. Raziskavo smo izvedli med 30 medicinskimi sestrami Bolnišnice Topolšica v mesecu septembru 2015. Rezultati raziskave. Z raziskavo smo ugotovili, da je 87 % anketirancev zaposlenih na negovalnem oddelku. Ugotovili smo, da 83 % anketirancev pozna ergonomska načela, od tega jih pri svojem delu redno upošteva 16 %. Iz raziskave je razvidno, da ima 47 % anketirancev občasne zdravstvene težave, 23 % jih ima dolgotrajne oziroma kronične zdravstvene težave, ki so posledica nepravilnega rokovanja z bremeni. Potrdili smo hipotezo, da medicinske sestre, v starostnem obdobju do 30 let in do 10 let delovne dobe, manj upoštevajo ergonomska načela pri dvigovanju bremen v zdravstveni negi. Sklep. Medicinske sestre se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z dvigovanjem bremen. Večina medicinskih sester pozna ergonomska načela, vendar jih premalo upošteva. Pomena uporabe ergonomije se zavejo šele takrat, ko že imajo težave z zdravjem, ki so posledica nepravilnega dvigovanja bremen.
Ključne besede: medicinska sestra, zdravstvena nega, analiza delovnega mesta, ergonomija, ergonomska načela, breme, dvigovanje bremena.
Objavljeno: 22.03.2016; Ogledov: 658; Prenosov: 282
.pdf Celotno besedilo (1,24 MB)

Iskanje izvedeno v 0.12 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici