SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 379
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Uporabnost aparature morapex a v pralnici
Tjaša Mikluš, 2018, master's thesis

Abstract: Izhodišče: Bolnišnično okolje predstavlja veliko nišo za razvoj patogenih organizmov. Med vektorje prenosa mikroorganizmov sodijo tudi tekstilije, ki so v negi pacienta z njim v neposrednem kontaktu. Zato je pomembno zagotavljanje ustrezne kontrole kakovosti postopkov razkuževalnega procesa tekstilij. Tako se razvijejo nove optimalne rešitve detekcije in identifikacije patogenih mikroorganizmov, ki morajo biti hitre, dostopne, cenovno ugodne, hkrati pa tudi nedestruktivne. Metodologija: V raziskavi smo izvedli vzorčenje v pralnici na kritičnih kontrolnih točkah. Vzorčili smo 5 tekstilij na petih različnih mestih. Tekstilije smo zaradi sledljivosti označili s pomočjo pralne vreče. Vzorčenje je bilo izvedeno z aparatom Morapex A z nedestruktivno metodo eluiranja. Eluate smo v laboratoriju aseptično nanesli na RODAC agar plošče in po inkubaciji prešteli število kolonij in ocenili morfološki izgled kolonij Pri tem smo ugotavljali uporabnost aplikacije Morapex A aparata za kontrolo kakovosti pralnega procesa. Rezultati: Ugotovili smo, da se s pranjem v pralnici zagotovi ustrezna higiena tekstilij, v kolikor ne pride do ponovne rekontaminacije. Slednja je najpogostejša po stiku opranega perila z osebjem pralnice. Pogostejše vzorčenje z Morapex A napravo doprinese k hitrim odkrivanjem morebitnih kontaminacij pralne linije. V času raziskave se je izkazalo, da aplikacija naprave Morapex A za uporabo monitoringa higiene tekstilij le delno nadomešča uveljavljene metode, saj je vzorčenje z njo nedestruktivno in tako omogoča sledljivost vzorca, pri čemer je metoda omejena z vrsto tekstilije in števnostjo vzorcev. Sklep: Z uvedbo Morapex A aparature v kontrolo kakovosti pralnega procesa bi izboljšali sledljivost vzorca, zaradi nedestruktivnosti metode pa povečali tudi pogostost vzorčenja.
Keywords: bolnišnične okužbe, pralni proces, higiena tekstilij, RODAC agar plošče, nedestruktivna metoda.
Published: 13.07.2018; Views: 48; Downloads: 3
.pdf Full text (959,57 KB)

2.
Zagotavljanje kakovosti in varnosti pacienta z omejenimi kadrovskimi in materialnimi resursi v bolnišničnem okolju
Anita Vogrinčič Černezel, 2018, master's thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Pomanjkanje ustreznih kadrovskih normativov v zdravstveni negi je pereč problem, ki je v slovenskem prostoru prisoten že nekaj časa. Svetovna gospodarska kriza pa je razmera še zaostrila. Posledica je bilo sprejetje Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je posegel tudi na področje zaposlovanja v zdravstvu in zdravstveni negi. Zdravstvena nega je s tem bila postavljena pred velik izziv. Na eni strani so posamezni zavodi začeli uvajati sistem vodenja kakovosti in varnosti, na drugi strani pa so se soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra. Namen: V magistrskem delu smo skušali prikazati ali je sploh možno in na kakšen način je možno zagotoviti kakovostno in varno obravnavo pacientov ob pomanjkanju kadrovskih in materialnih virov. Teoretični del magistrskega dela kratko povzema načine doseganja kakovosti in varnosti, v empiričnem delu pa skušamo ugotoviti, kako zdravstveni delavci vidijo pomanjkanje kadra in materiala potrebnega za delo, obenem pa želimo ugotoviti ali sistem vodenja kakovosti dejansko omogoča kakovostno in varno obravnavo uporabnikov zdravstvenih storitev. Raziskovalna metodologija: Uporabili smo kvantitatvno raziskovalno metodo. Anketni vprašalnik smo razdelili na več vsebinskih sklopov. S pomočjo Likertkve lestvice smo preverili stopnjo strinjanja respondetov s posameznimi trditvami. Podatke smo obdelali z opisnimi in inferenčnimi statističnimi metodami, uporabili smo osnovne opisne statistike. Na posamezne oddelke v Splošni bolnišnici Murska Sobota, smo razdelili anketne vprašalnike med zaposlene v zdravstveni negi. Razdeljenih je bilo 150 vprašalnikov, od tega jih je bilo izpolnjenih in vrnjenih 125. Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da zaposleni poznajo sistem vodenja kakovosti v bolnišnici, tako, da smo prvo hipotezo lahko potrdili. Respondenti niso enotni v mnenju, da imajo na razpolago vse potrebne pripomočke za izvajanje kakovostne in varne zdravstvene nege, zato druge hipoteze v celoti ne moremo potrditi. Diskusija: Iz rezultatov raziskave sledi, da je sistem vodenja kakovosti v bolnišnici zastavljen tako, da zaposleni dobijo informacije potrebne za kakovostno in varno obravnavo pacientov, vendar pa bo potrebno z dodatnimi ukrepi doseči, da bodo zaposleni izvajali zdravstveno nego s sodobnimi materiali, ki bodo stalno na razpolago.
Keywords: Kakovost, varnost, standardi zdravstvene nege, kategorizacija, dokumentacija, klinične poti, kazalci kakovosti, sodobni materiali, kader
Published: 13.07.2018; Views: 5; Downloads: 2
.pdf Full text (1,45 MB)

3.
Ergonomsko nepravilni pristopi pri obravnavi pacienta in analiza obremenitve ledvenega dela hrbtenice medicinskih sester z merilnikom me6000
Maja Küčan, 2018, master's thesis

Abstract: Izhodišče: Intenzivni oddelki so s svojo kompleksnostjo in zahtevnostjo obravnave pacientov eni izmed fizično najbolj zahtevnih oddelkov. Delo medicinskih sester namreč poteka večinoma stoje, kar dopolnjujejo najrazličnejši gibi. Izrednega pomena je pravilno izvajanje fizičnih gibov medicinskih sester, kajti njihova izpostavljenost obremenitvam ledvenega predela hrbtenice je precejšnja. Z upoštevanjem načel pravilnega sklanjanja ter predvsem dvigovanja bremen se tveganje za razvoj težav v hrbtenici bistveno zmanjša. Namen: V magistrskem delu odgovarjamo na vprašanja o obremenitvah ledvenega dela hrbtenice pri medicinskih sestrah na intenzivnem oddelku. Metode: Uporabili smo anketni vprašalnik pri 23 medicinskih sestrah, s katerim smo ugotavljali njihovo seznanjenost z načeli pravilnih drž pri rokovanju s pacienti ter upoštevanje le-teh. S pomočjo aparature Biomonitor ME6000 ter spremljajočega programskega paketa, pa smo ugotavljali, kako globoko in kolikokrat se medicinska sestra pri določenih opravilih skloni. Rezultati: Medicinske sestre na intenzivnem oddelku so seznanjene z načeli pravilnih drž, prav tako vedo, kako se je potrebno pravilno sklanjati, vendar se teh pravil večina drži le delno. Mnenja so, da ne namenjajo dovolj pozornosti pravilnim držam pri opravljanju negovalnih intervencij, kar rezultira v pogostnosti njihovih težav s hrbtenico. Večina jih je namreč že imela težave (bolečine), kot verjeten razlog za to, pa so na vprašanje ali je to posledica nepravilnih drž, večina odgovorila pritrdilno. Z Biomonitorjem ME6000 smo izmerili, da se medicinske sestre sklanjajo pri vseh opravilih, kar jih počnejo, predvsem pri rokovanju s pacienti v postelji (prestiljanje postelje, premeščanje pacienta po postelji, obračanje na bok, itd.). Tam pride sklanjanje najbolj do izraza. Tudi pri ostalih opravilih, ki ne vključujejo pacienta v postelji, sklanjanje ni izvzeto. Meritve so predstavljene z grafičnimi prikazi. Sklep: Pomembnost pravilnih drž medicinskih sester je velika, kajti v nasprotnem primeru se zaradi dlje časa trajajočih ter ponavljajočih se nepravilnih tehnik ter prisilnih drž, kopičijo motnje v delovanju hrbtenice. Ob tem je medicinskim sestram v veliko pomoč uporaba ergonomskih pripomočkov, ki olajšajo izvedbo negovalnih intervencij pri pacientih ter posledično manj težav na dolgi rok. Upamo, da bodo rezultati meritev v prihodnje pozitivno vplivali na držo medicinskih sester.
Keywords: ergonomija v zdravstveni negi, intenzivni oddelek, ledveni predel hrbtenice, sklanjanje medicinskih sester, biomonitor ME6000
Published: 13.07.2018; Views: 7; Downloads: 2
.pdf Full text (2,16 MB)

4.
Vpliv adherence pri zdravljenju multiple skleroze z imunomodulatornimi zdravili
Metka Škofič, 2018, master's thesis

Abstract: Multipla skleroza (MS) je kronično vnetno avtoimunsko obolenje osrednjega živčnega sistema in je najpogostejši vzrok invalidnosti pri mladih. Ženske zbolevajo pogosteje od moških. Vzrok za bolezen ni poznan, prav tako nimamo zdravila s katerim bi bolezen pozdravili. Imamo pa zdravila s katerimi lahko vplivamo na potek bolezni, z zmanjšanjem števila zagonov, upočasnitvijo napredovanja invalidnosti ter izboljšanja kakovosti življenja. Za slednje je pomembna tudi dobra adherenca jemanja zdravil. Namen raziskave je ugotoviti adherenco zdravljenja, vzroke za izpustitev odmerka zdravila in morebitno potrebo po predčasnem obisku pri zdravniku. Prav tako nas je zanimalo ali sta oblika bolezni ter način jemanja zdravila povezani z adherenco. Metodologija raziskovanja. Raziskovalne metode: V raziskavo smo vključili 90 bolnikov zdravljenih na Oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor Glede na vrsto učinkovine smo bolnike razvrstili v tri skupine po 30 bolnikov. Za ugotavljanje vzrokov in razlogov izpuščenih odmerkov zdravila smo uporabili prirejen anketni vprašalnik (MSTEQ Multiple Sclerosis Experience Questionnare). Vsi bolniki so bili seznanjeni z namenom in vsebino raziskave. Za raziskavo smo pridobili soglasje Komisije za medicinsko etiko UKC Maribor. Rezultati raziskave. V obeh naših skupinah bolnikov zdravljenih s peroralno terapijo smo ugotovili, da jih je 25 % izpustilo odmerek zdravila. Prav tako je v skupini 3, ki je bila na injekcijski terapiji, odstotek bolnikov z izpuščenim odmerkom podoben in znaša 26,7 %. Če upoštevamo kriterij izpuščen ≥1 odmerek, je bila pri naših bolnikih adherenca zdravljenja prisotna kar pri 74,4 % bolnikov z MS. Pri upoštevanju kriterija izpuščenega odmerka ≥ 25 % pa je adherenca 97,4 %. Na podlagi slednjega kriterija smo v vseh treh skupinah dobili visoko adherenco, saj je v skupini 1 bila 99,2 %, v skupini 2 95,2 % in v skupini 3 97,8 %. Ko smo primerjali adherenco posameznih skupin med seboj ter ko smo primerjali skupini na peroralni terapiji z injekcijsko terapijo ni bilo statistično značilnih razlik. Le enemu bolniku (6,7 %) od 15 na peroralni terapiji, ki so izpustili odmerek zdravila, se je zdravstveno stanje spremenilo iv in je potreboval predčasen obisk pri zdravniku. Nobenemu bolniku od osmih, ki so prejemali injekcijsko terapijo in so izpustili odmerek zdravila, se zdravstveno stanje ni spremenilo in nihče ni potreboval zdravniške pomoči. Največ težav so imeli bolniki zaradi občutka pekoče bolečine med injiciranjem (80 %), ter krvavenja na mestu injiciranja (80 %). Najpogostejši vzrok za izpustitev odmerka zdravila pri injekcijski terapiji je bila odsotnost z doma s posledično nedostopnostjo do zdravila. Najpogostejša vzroka izpustitve odmerka peroralne terapije sta bila prezaposlenost (60 %) ter pozabljivost (40 %). Diskusija in zaključek: Pri doseganju adherence smo ugotovili, da je izobraževanje bistvenega pomena. Dobra adherenca je povezana z dobro podporo bolnikov s strani tima za multiplo sklerozo.
Keywords: multipla skleroza, adherenca jemanja zdravil, oblike in načini zdravljenja, MSTEQ vprašalnik.
Published: 03.07.2018; Views: 35; Downloads: 10
.pdf Full text (1,64 MB)

5.
Primerjava prehranjevalnih navad nosečnic glede na število nosečnosti
Petra Božič, 2018, master's thesis

Abstract: Nosečnice s svojimi prehranjevalnimi navadami odločilno vplivajo na svoje zdravje in zdravje ploda, z uživanjem ustreznih živil pa zagotovijo zadosten vnos hranilnih in zaščitnih snovi, ki so potrebne za rast in razvoj ploda, vzdrževanje zdravja in normalno delovanje telesa. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v prehranjevalnih navadah nosečnic glede na število nosečnosti. Kot raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval 22 vprašanj zaprtega tipa. Uporabili smo kvantitativno metodo dela. Podatke, pridobljene z anketnimi vprašalniki, smo analizirali z uporabo t-testa in hi-kvadrat testa za ugotavljanje razlik med skupinama nosečnic. Signifikantnih razlik v prehranjevalnih navadah nosečnic, ki so noseče prvič, in nosečnic, ki so noseče drugič ali več kot drugič, nismo dokazali, zato ne moremo trditi, da se anketiranke katerekoli skupine prehranjujejo bolj skladno s priporočili o uravnoteženi prehrani. Ugotovili smo samo statistično značilnost med obema skupinama nosečnic pri uživanju živil, bogatih s folno kislino, kar pripelje do sklepa, da je uravnotežena prehrana med nosečnostjo zelo pomembna, saj se potrebe za hranila povišajo in primeren mora biti energijski vnos. Na področju priporočene prehrane nosečnic in na področju zdravstvnovzgojnega dela ostajajo odprta številna vprašanja, saj se ob spreminjanju priporočil o prehrani spreminja tudi sama prehrana.
Keywords: Zdravstvena vzgoja, priporočila, uravnotežena prehrana, obroki, izbira, stališča.
Published: 03.07.2018; Views: 15; Downloads: 8
.pdf Full text (561,05 KB)

6.
Didaktični znanstveni eksperimenti zapletenih mehanizmov elektrokirurgije
Andrej Žerdin, 2018, master's thesis

Abstract: Uvod: Za operacijske medicinske sestre so varnostni mehanizmi in delovanje elektrokirurške enote težko razumljivi. V raziskavi smo predstavili didaktični pristop za prikaz teh kompleksnih mehanizmov. Metode: Z eksperimentalno metodo smo v kontroliranem okolju izvedli poskuse, s katerimi smo nazorno opisali prevajanje visokofrekvenčnega električnega toka skozi človeško telo. Uporabljali smo električne sijalke in žarnice v katerih se je induciral tok, ki v kliničnem okolju povzroči prekinjanje tkiva in koagulacijo. Uporabljali smo realno elektrokirurško opremo Covidien Force Triad in razcepljene nevtralne elektrode. Rezultati: Rezultati so pokazali ionizacijo plina v električni sijalki in nazorno pot električnega toka, ki pri tem teče skozi telo človeka. Na razcepljeni elektrodi smo glede na os elektrode določili smer, ki je najbolj občutljiva za varnostni sistem, kjer se nadzira površina elektrode v stiku z bolnikom. Didaktično smo prikazali vpliv induciranih visokofrekvenčnih tokov, ki inducirajo napetost, če vodnik elektrokirurškega noža ali bipolarne pincete ovijemo okrog žarnice in sijalke. Diskusija: Za varnost bolnika je pomembno da operacijska medicinska sestra razume principe, ki lahko privedejo do neželenih dogodkov. Uporaba didaktičnega pristopa pripomore k razumevanju principov, ki so sicer težko razumljivi. Sklep: V današnjem času še vedno nimamo urejenega izobraževanja za zdravstvene delavce, ki rokujejo s kakršnimi koli elektrokirurškimi napravami. Glede na to, da je vedno več simulacijskih centrov upamo, da bodo delodajalci namenjali pozornost tudi temu. To bi pripomoglo k boljši varnosti za osebje in bolnike.
Keywords: elektrokirurgija, varnost bolnika, neželeni dogodki, didaktični pristop.
Published: 03.07.2018; Views: 9; Downloads: 4
.pdf Full text (1,13 MB)

7.
Vpliv pridobitve certifikata »Družini prijazno podjetje« na obremenjenost zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih
Mateja Obreza, 2018, master's thesis

Abstract: Izhodišče: Zaposleni se vsakodnevno srečujemo s težavo, kako uskladiti poklicno in družinsko življenje. Veliko časa preživimo v službi, se srečujemo z nezadovoljstvom zaposlenih, povečano obremenitvijo, kar vodi do stresa, izgorelosti, psihične in fizične izčrpanosti. Namen: Raziskava je temeljila na raziskovalnih vprašanjih, ali se zaposleni v socialnovarstvenih zavodih srečujejo s pojavom izgorelosti in preobremenjenosti na delovnem mestu ter ali uvedba in izvajanje ukrepov v okviru certifikata »Družini prijazno podjetje« pripomore k lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, povečanju zadovoljstva zaposlenih, kakovosti delovnega okolja ter posledično zmanjšanju obremenjenosti. Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Sodelovalo je 143 zaposlenih iz šestih zavodov. Podatki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom. Analiza je bila narejena s SPSS: Mann-Whitney-ev in hi-kvadrat preizkus. Rezultati: Stopnja zadovoljstva zaposlenih je višja v zavodih, ki nimajo certifikata, kot v zavodih, ki imajo certifikat. Obremenjenost zaposlenih je statistično značilno večja v zavodih, ki imajo certifikat DPP z vidika utrujenosti zaposlenih, fizične, psihične in čustvene izčrpanosti (p < 0,05). Zaposleni v zavodih brez certifikata menijo, da izvajanje ukrepov vpliva na kakovost delovnega okolja v večji meri (47 %) kot v zavodih, kjer imajo certifikat (32 %). Diskusija in zaključek: Zaposlenim je delo s stanovalci v veselje in zadovoljstvo, vendar jim povzroča obremenjenost, stres in izčrpanost. Naloga managementa je skrb za dobro fizično in psihično stanje zaposlenih, k čemur pripomore tudi dobro informiranje, dopolnjevanje in izbira ustreznih ukrepov v okviru certifikata DPP.
Keywords: stres, izgorelost, ukrepi »Družini prijazno podjetje«, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kakovost delovnega okolja, zadovoljstvo zaposlenih.
Published: 03.07.2018; Views: 8; Downloads: 3
.pdf Full text (915,86 KB)

8.
Pravno varstvo umrlega pacienta in vloga svojcev
Rosana Turčin, 2018, master's thesis

Abstract: Po smrti ima vsak posameznik pravico do pietete. S priznavanjem te pravice se varujejo vrednosti umrlega, ki jih je ustvaril še v času svojega življenja. Namen teoretičnega magistrskega dela je bil na splošno predstaviti pravno varstvo umrlih pacientov v razmerju do njihovih svojcev in obravnavati posamezne pravice z različnih vidikov. Za njegovo izdelavo so bile uporabljene metode deskripcije, analize in sinteze ter metoda proučevanja primerov. Za pomoč pri primerjavi pravnih ureditev ter pri povzemanju stališč in spoznanj drugih avtorjev je bila uporabljena komparativna oziroma primerjalna metoda, metoda abstrakcije pa je omogočila nekoliko lažjo osredotočenost na bistvo opredeljene tematike. Ugotovljeno je bilo, da pravice umrlih urejajo številni zakoni. Po smrti posameznika njegove osebnostne pravice prenehajo, medtem ko se zaščita osebnih dobrin uveljavlja prek določenih osebnih dobrin njegovih svojcev. Varovanje pravic pacientov po smrti je hkrati tudi del poklicne etike zdravstvenih delavcev. Glede na to, da je izredno veliko raziskanega o zaščiti pravic po smrti, pa so zakoni, ki določajo pravice na nekaterih področjih pravic po smrti, pomanjkljivi.
Keywords: smrt, pokojni, posmrtne pravice, zakon, pooblastilo
Published: 03.07.2018; Views: 11; Downloads: 3
.pdf Full text (861,07 KB)

9.
Tveganje za nastanek kostno mišičnih obolenj pri delu v negovalnem timu
Katja Mohorič, 2018, master's thesis

Abstract: Izhodišče: V magistrskem delu smo dali poudarek na tveganja za nastanek kostno mišičnih obolenj in njihovi oceni oz. možnosti ocene v negovalnem timu. Namen magistrskega dela je ugotoviti, če so v negovalnem timu ogroženi za nastanek kostno mišičnih obolenj in ali se tega dovolj zavedajo. Zanimalo nas je ali so smiselne obstoječe lestvice za izračun tveganja. Metode: Empirični del naloge zajema anonimni vprašalnik, ki smo ga obdelali po kvantitativni metodi dela. Do rezultatov smo prišli s pomočjo vprašalnika, ki je sestavljen iz dveh delov in zajema splošna vprašanja in vprašanja po lestvici MAC. Podatke analizirali s statističnim programom Spss in Excel. Odgovarjalo je 27 medicinskih sester oddelku za intenzivno terapijo, nego, anesteziologijo in terapijo bolečine na Ptuju. Raziskava se je izvajala Aprila 2017. Rezultati: Analiza podatkov je pokazala, da so medicinke sestre so srednje tvegana skupina za nastanek KMO po lestvici MAC, to pomeni da situacija ni alarmantna, a potrebna obravnave. Najbolj so ogrožene pri pogostosti dvigovanja težki bremen. Tudi vprašalnik ki je sledil je uvrstil medicinske sestre v delno ogrožene za nastanek KMO. Medicinske sestre se zavedajo tveganja kateremu so izpostavljene, a temu posvečajo premalo pozornosti. Sklep: Medicinske sestre se vsakodnevno dvigujejo težka bremena, zato bi bilo nujno potrebno ocenjevati tveganja za nastanek kostno mišičnih obolenj povezanih z delom z težkimi bremeni. Posledično bi se medicinske sestre izobraževale in izvajale ukrepe s katerimi bi preprečile KMO. Vzpodbujat medicinske sestre, da se same trudijo pri preprečujejo KMO.
Keywords: rokovanje z bremeni, lestvice za ocenjevanje tveganja, MAC, medicinska sestra, preprečevanje kostno mišičnih obolenj.
Published: 06.06.2018; Views: 47; Downloads: 30
.pdf Full text (2,32 MB)

10.
Dejavniki, ki vplovajo na zadovoljstvo pacientov ter organizacijo dela na primarnem nivoju
Brigita Špes, 2017, master's thesis

Abstract: POVZETEK Izhodišča: Zadovoljstvo pacientov se odraža v njihovem mnenju, povezano pa je z njihovimi pričakovanji, izkušnjami z odnosom in komunikacijo zdravstvenih delavcev, varovanjem zasebnosti in podatkov pacienta, čakalnim časom, informiranostjo, urejenostjo prostorov in organizacijo dela v ustanovi, v katero prihajajo. Namen magistrskega dela je ugotoviti raven zadovoljstva z delom zdravstvenega osebja v ambulantah družinske medicine in pomen dejavnikov, ki vplivajo na zdravstveno obravnavo na primarni ravni. Raziskovalna metodologija: V teoretičnem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. V empiričnem delu smo uporabili anketni vprašalnik pacientov, s katerim ugotavljamo zadovoljstvo pacientov z odnosom in komunikacijo zdravstvenih delavcev, varovanjem zasebnosti in podatkov pacientov, čakalnim časom, informiranostjo, urejenostjo prostorov in organizacijo dela v ambulantah družinske medicine primarnega nivoja. Za potrjevanje hipotez smo zaradi neenakomerne porazdeljenosti podatkov uporabili Mann–Whitney in Kruskal–Wallis test. V raziskavi so sodelovali 103 pacienti, ki so zadnji teden v mesecu oktobru 2016 koristili oskrbo v štirih ambulantah družinske medicine zdravstvenega doma. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da so pacienti, ki so prišli na zdravstveno obravnavo v ambulante družinske medicine, zelo zadovoljni. Ugotovili smo, da so bolj kot ženske zadovoljni moški (p = 0,001), tako z odnosom in komunikacijo zdravstvenega osebja pri zdravstveni obravnavi, kakor tudi z organizacijo dela. Z organizacijo dela so najbolj zadovoljni starejši od 56 let, saj je njihova ocena 5,00, ti so tudi najbolj zadovoljni s storitvami, povprečni rang = 88,50, in najmanj pacienti srednje starosti od 36 do 55 let, njihova povprečna ocena je 4,60, povprečni rang je 42,05. Izkazalo se je, da naročeni pacienti, povprečni rang = 54,55, čakajo dlje kot nenaročeni, povprečni rang = 35,79, in prihaja do pomembnih razlik (p = 0,001) v času čakanja na zdravstveno obravnavo. Sklep: Pomembno je, da ugotovimo pričakovanja pacientov in kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na njihovo večje zadovoljstvo in jih je potrebno izboljšati.
Keywords: zadovoljstvo, pacienti, primarni nivo.
Published: 06.06.2018; Views: 31; Downloads: 17
.pdf Full text (368,15 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica