SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 309
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Analiza izbranih oblik kriminalitete na območju PU Murska Sobota med leti 2008 in 2015 z uporabo metode kartiranja kriminalitete
Dominik Felkar, 2018, master's thesis

Abstract: Cilj magistrske naloge je bil prostorsko analizirati izbrane oblike kriminalitete na območju PU Murska Sobota med leti 2008 in 2015 ter jih s pomočjo geografskega informacijskega sistema prikazati na kartah. S statistično metodo smo podatke uredili v tabelah in jih prikazali na grafih. V nalogi smo želeli ugotoviti, kako je naraščal oziroma padal trend kaznivih dejanj in kje so bila posamezna kriminalna žarišča. Podatke za raziskavo smo pridobili iz uradnih policijskih statistik in geografskega informacijskega sistema. Jedro magistrske naloge predstavljajo analize izbrane kriminalitete v Pomurju med leti 2008 in 2015. Pregledali in predstavili smo nekatere oblike premoženjske kriminalitete, kriminaliteto zoper javni red in mir, kriminaliteto povezano z uživanjem in proizvodnjo drog ter nasilje v družini. Ugotovili smo, da je najpogostejša zaznana oblika kriminalitete na območju PU Murska Sobota premoženjska kriminaliteta, ki ji sledi kriminaliteta povezano z drogo in družinsko nasilje. S pomočjo kart smo ugotovili tudi kriminalna žarišča, ki so v Murski Soboti, Lendavi, Gornji Radgoni, Ljutomeru in Radencih. Podrobneje smo prikazali razporeditev kaznivih dejanj za Mursko Soboto, kjer smo ugotovili, da je najbolj izpostavljen sam center mesta. Izpostavljena krizna žarišča v Pomurju so tudi največja izobraževalna in delovna središča. Na teh področjih je treba okrepiti prisotnost policistov in redarstva, dodatna razsvetljava na izpostavljenih mestih (parki, okolica šol, igrišča, parkirišča) in dodatna ozaveščanja šibkih z možnostjo preventivnih ukrepov zoper kriminaliteto. Pomurje se ubada tudi z veliko stopnjo brezposelnosti, zato smo poskušali povezati ta vpliv na stopnjo zabeležene kriminalitete, ki smo ga v večini preučevane kriminalitete morali zavrniti.
Keywords: kriminaliteta, preprečevanje kriminalitete, kartiranje, geografski informacijski sistemi, GIS, magistrska dela
Published: 13.04.2018; Views: 70; Downloads: 10
.pdf Full text (2,19 MB)

2.
Varnost v turističnih krajih - študija primera smučarskega centra
Tijana Štumpfl, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu »Varnost v turističnih krajih – študija primera smučarskega centra« predstavljamo, kako je zagotovljena varnost znotraj smučarskih centrov v Sloveniji. Glavni del naloge je poglavje, ki opredeljuje varnost v turizmu na smučišču, kjer predstavljamo, da urejenost na smučišču zagotavlja večjo varnost. Za zagotavljanje varnega smučanja poznamo tudi različne ukrepe in 10 FIS mednarodnih pravil vedenja na smučišču, zanimajo nas pogoji za varno obratovanje smučišča ter uporaba Zakona o varnosti na smučiščih. Pod drobnogled smo vzeli študijo turistično smučarskega centra Kope, ki jo podkrepimo z intervjujem s predstavnikom iz PU Celje. Predstavnik sektorja uniformirane policije iz PU Celje tekom celotne zimske turistično sezone deluje na področju varnosti na smučiščih in je prisoten na različnih smučiščih v Sloveniji. Smučišča so v času zimske turistične sezone v Sloveniji kar precej obiskana, tako s strani prebivalcev kot tudi s strani turistov. Pomembno in potrebno je, da je na smučiščih zagotovljena varnost, saj nemalokrat prihaja do poškodb, ki so se v smučarski sezoni 2015/16 na območju Celjske policijske uprave iz 16 lažje in 55 huje poškodovanih v smučarski sezoni 2016/17 zvišale na 35 lažje poškodovanih in 76 huje poškodovanih oseb, glavni vzrok za nesreče pa je bila neodgovornost samih smučarjev. Vsak posameznik na smučišču mora biti odgovoren zase, upoštevati mora 10 FIS pravil vedenja na smučišču, svojo smučarsko opremo mora paziti pred morebitnimi tatvinami na smučišču, ne sme biti pod vplivom alkohola, psihoaktivnih zdravil ali snovi. Dobro je tudi, da je smučar v primeru nesreče drugega smučarja pripravljen kakor koli pomagati.
Keywords: turizem, turistične destinacije, smučišča, varnost, zagotavljanje varnosti, magistrska dela
Published: 04.04.2018; Views: 48; Downloads: 18
.pdf Full text (988,74 KB)

3.
Kriminaliteta zoper vode
Eva Meglič, 2018, master's thesis

Abstract: Voda je naravna dobrina in predstavlja temeljni pogoj za življenje na Zemlji. Čeprav je naš planet v veliki večini sestavljen iz vode, se moramo zavedati, da nam vsa ta voda ali ni dostopna ali pa ni primerna za uporabo. Slovenija sicer velja za državo, ki je bogata z vodo in vodnimi viri, vendar pa marsikje drugje po svetu temu ni tako in ljudje se srečujejo tako s pomanjkanjem neoporečne pitne vode kot tudi s pomanjkanjem vode, potrebne za osnovne sanitarije. Zaradi tega je varovanje vode in vodnih virov izrednega pomena. Kriminaliteta zoper vode spada med oblike kriminalitete, katere se ljudje najmanj zavedamo. Ker se posledice odražajo na drugačen način kot pri klasični kriminaliteti, pogosto o njej niti ne razmišljamo. Vendar pa postaja vse bolj pereč problem današnjega časa. V magistrskem delu nas je zanimalo, kakšna je pravna ureditev kriminalitete zoper vode in v kolikšni meri je prisotna v Sloveniji. Ugotovili smo, da je pravna ureditev dokaj obsežna, kar povzroča probleme predvsem inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Le-ti se ukvarjajo z nadzorom in s pregledi; zakonodaje glede na število zaposlenih ne uspejo dohajati. Pri pregledu podatkov policije o ovadbah za kazniva dejanja smo ugotovili, da je kriminalitete zoper vode in v povezavi z njo izredno malo. Vendar pa dvomimo, da so vsa ravnanja oziroma dejanja ustrezno prijavljena, obravnavana in preganjana. Zanimalo nas je tudi stališče prebivalcev Republike Slovenije do kriminalitete zoper vode. Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da se s tovrstno kriminaliteto anketiranci sicer ne srečujejo vsakodnevno. Kljub temu pa kriminaliteto zoper vode najbolj poznajo v najstarejši starostni skupini (55 let in več), in sicer v največjem deležu v jugovzhodni Sloveniji, posavski ter podravski regiji. Prav tako je po njihovem mnenju manj nevarna od ekološke kriminalitete, glavnega storilca pa jim predstavlja industrija.
Keywords: voda, vodni viri, kriminaliteta, ekološka kriminaliteta, onesnaževanje, magistrska dela
Published: 27.03.2018; Views: 54; Downloads: 23
.pdf Full text (1,40 MB)

4.
Strah pred kriminaliteto v občini Beltinci
Karmen Zadravec, 2018, master's thesis

Abstract: V zadnjih desetletjih se raziskovalci na kriminološkem, predvsem pa na viktimološkem področju veliko ukvarjajo s pojmom strahu pred kriminaliteto ter tudi z merjenjem strahu pred kriminaliteto. Kljub velikemu številu raziskav in člankov ter knjig s tega področja še danes ne moremo reči, da je pojem popolnoma raziskan. Strah pred kriminaliteto je v zadnjem času postal večja problematika kot pa sama kriminaliteta. Kompleksnost pojma se kaže tudi skozi različne vzroke, ki strah pred kriminaliteto povzročajo, kot tudi pri njegovih posledicah. V magistrski nalogi smo najprej pozornost posvetili opredelitvi pojma strah pred kriminaliteto ter različnih definicij, povezanih s tem pojmom. Izpostavili smo različne dejavnike, ki vplivajo na strah pred kriminaliteto, ter posledice, ki jih ta strah povzroča. Poskušali smo izpostaviti tudi probleme, s katerimi so se raziskovalci najpogosteje soočali pri merjenju strahu pred kriminaliteto, ter različne načine merjenja samega strahu pred kriminaliteto. Vključili smo tudi pregled preteklih raziskav na področju strahu pred kriminaliteto v Sloveniji, večji del magistrske naloge pa smo posvetili raziskovalnemu delu, kjer smo raziskovali strah pred kriminaliteto v občini Beltinci. Izvajali smo primarno statistično analizo, s katero smo obdelali vse podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov. Nato smo analizirali pridobljene podatke. Preverjali smo tri postavljene hipoteze, ki se nanašajo na dejavnike strahu pred kriminaliteto, ter poskušali izpostaviti tiste, ki na strah pred kriminaliteto najbolj vplivajo, pa tudi tiste, ki nimajo vpliva. Izvedli smo tudi intervju z vodjem policijskega okoliša na območju občine Beltinci. Na podlagi izvedenega pogovora ter z analizo pridobljenih podatkov smo poskušali predlagati določene izboljšave, ki bi po našem mnenju lahko zmanjšale strah pred kriminaliteto v občini Beltinci.
Keywords: kriminaliteta, strah pred kriminaliteto, preprečevanje kriminalitete, magistrska dela
Published: 14.03.2018; Views: 63; Downloads: 22
.pdf Full text (799,31 KB)

5.
Organiziran kriminal v Republiki Makedoniji
Dame Krstovski, 2018, master's thesis

Abstract: Organizirani kriminal se je teoretično in statistično izkazal za nevaren pojav za varnost družb po svetu. Tovrstna oblika kriminala neposredno zadeva tako velike države, kot tudi države v tranziciji. V primerjavi z drugimi oblikami kriminala zajema organizirani kriminal strateške načrte, ki vključujejo skupine, včasih tudi pomembne institucije. Velike države so razvile obsežne sisteme za preprečevanje in zatiranje organiziranega kriminala, vendar v teh državah obstaja veliko tveganje za pojav in razvoj tovrstnega kriminala zaradi gostote prebivalstva, velikih gospodarskih izzivov in še večjega števila kriminalnih profilov po državah. Male razvijajoče se države beležijo manjše tveganje za organizirani kriminal, vendar se z njim pogosto težko soočajo zaradi slabo razvitih sistemov za njegovo preprečevanje in zatiranje. Organizirani kriminal lahko, s svojimi temeljnimi pojavnimi oblikami, nastopa samostojno, lahko pa je močno prepleten tudi z drugimi viri ogrožanja in ga je potrebno celovito obravnavati. Pogosto presega državne meje, zaradi česar je razbitje dobro organiziranih združb velik izziv za policijo. Pri raziskovanju organiziranega kriminala, v okviru obstoječe magistrske naloge, je bil ugotovljen splošni sklep, da ima organizirani kriminal negativne učinke na splošno varnost v Republiki Makedoniji. Konkretni rezultati, do katerih smo prišli, kažejo, da je organizirani kriminal v porastu: težko ga je odkrivati in na splošno težko spremljati, saj pogosto temelji na dolgotrajnih načrtih, v katerih sodeluje večje število ljudi oziroma institucij.
Keywords: organizirana kriminaliteta, preprečevanje, odkrivanje, Makedonija, magistrska dela
Published: 14.03.2018; Views: 147; Downloads: 17
.pdf Full text (1,03 MB)

6.
Umori v družini v Sloveniji - analiza in primerjava izbranih slovenskih primerov
Katja Premerl, 2017, master's thesis

Abstract: Družina je skupnost, v kateri bi morala prevladovati brezpogojna ljubezen, zaupanje, medsebojno razumevanje in podpora. Čustva članov družine se med seboj neizogibno prepletajo, medosebne emocije so torej razpete na vse aspekte družinskih odnosov in tako vplivajo na številne družinske interakcije. Zaradi kompleksnosti družinskega življenja pogosto prihaja do raznovrstnih konfliktov v skupnosti ali celo do različnih oblik nasilja v družini. Našteti dejavniki so pogosto povod umora v družini. Dejanje je lahko spodbujeno z določenim motivom, ki je velikokrat v povezavi z maščevanjem, ljubosumjem, ekonomskimi koristmi ali le kot odgovor na nezadovoljstvo z družinskimi razmerami. Storilci umora v družini so največkrat moški srednjih let, žrtve pa njihove partnerice ali otroci. Umori med ostalimi krvnimi sorodniki so manj pogosti. Dejanje je po navadi storjeno v afektu in ni v naprej načrtovano. Storilec velikokrat po izvršenem dejanju stori samomor ali njegov poskus. Način izvršitve in uporabljeno morilsko orodje ali orožje se od primera do primera razlikuje, večinoma pa se umori v družini zgodijo doma ali na dobro poznanem kraju. Umori v družini ostajajo veliko neraziskano polje. Področje tovrstnih umorov preiskovalnim organom predstavlja določeno problematiko, ključnega pomena za preprečevanje le-teh pa je odkrivanje nasilja v družini in odpravljanje njegovih vzrokov, saj je v večini primerov dejanje posledica trajnega nasilja v družini, ki ga je težko odkriti in preprečiti.
Keywords: nasilje, nasilje v družini, umori, Slovenija, primeri, analize, magistrska dela
Published: 21.02.2018; Views: 94; Downloads: 48
.pdf Full text (924,85 KB)

7.
Stališča starostnikov do samomora
Laura Bizjan, 2018, master's thesis

Abstract: Znano stališče med starostniki je, da osebo, ki poskuša storiti samomor in je o tem že odločena, nihče ne more ustaviti. To stališče je napačno, saj večina oseb s samomorilnim namenom ne želi dejansko umreti, ampak želi le pomoč in podporo, s katero bi lahko rešili svojo stisko. Problem je, da je samomor še zmeraj tabu tema, o kateri se premalo govori in nihče noče biti izpostavljen, zato redko kdo poišče ustrezno pomoč. V magistrski nalogi smo preučevali stališča starostnikov do samomora. Zanimalo nas je, kateri dejavniki tveganja po mnenju starostnikov v največji meri privedejo do samomorilnih misli pri starejših osebah in če se mnenja razlikujejo glede na spol. Prav tako smo preučevali ozaveščenost starostnikov o programih preprečevanja samomorov in poznavanju organizacij, ki se ukvarjajo tudi s temo o samomoru. Anketa je vsebovala več vprašanj, ki so se nanašala na mnenje anketirancev o starostniku, ki je naredil samomor, in če so moški ali ženske bolj dovzetni za samomor. Zanimalo nas je tudi, če poznajo koga, ki je po 65. letu starosti naredil samomor, če so oni že kdaj v starosti pomislili na samomor, razmišljali o tem, kako bi to naredili in če so ga dejansko poskusili narediti. Ankete so starostniki reševali v fizični obliki, saj jih večina ne uporablja interneta, zato spletni vprašalnik ni prišel v poštev. Raziskava je pokazala, da starostniki depresijo in druge duševne motnje ocenjujejo kot najpogostejši dejavnik tveganja, ki vpliva na njihove samomorilne misli, da je po njihovem mnenju starostnik, ki je storil samomor, nestabilnega duševnega zdravja in da starostniki premalo poznajo programe o preprečevanu samomorov. Na podlagi statističnih podatkov anket predlagamo, da se starostnike bolj seznanja z možnostmi, kam se lahko zatečejo v primeru samomorilnih misli oziroma nagnjenj.
Keywords: starostniki, samomor, samomorilnost, stališča, magistrska dela
Published: 14.02.2018; Views: 149; Downloads: 50
.pdf Full text (453,69 KB)

8.
Uporaba varne sobe za injiciranje drog
Maja Grašič, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava področje uporabe varnih sob za injiciranje prepovedanih drog v Slovenji ter primerjavo sistema delovanja takšnih sob v nekaterih drugih državah (Danska, Nemčija, Nizozemska). Svetovna ekonomska kriza je povečala socialno stisko posameznikov, kar je med drugim rezultiralo tudi v povečanem številu uporabnikov prepovedanih drog, ki droge uporabljajo na javnih mestih. Rezultat nastale situacije je, med drugim, tudi naraščanje lokacij z odvrženim materialom. Učinkovit pristop k reševanju te težave bi lahko bila vzpostavitev programa varnih sob za injiciranje, kot so to storile številne države tako v Evropski Uniji, kot svetu in kjer so se prakse izkazale za zelo uspešne. V Sloveniji je od leta 2012 ustrezno urejena tudi zakonodaja, ki sedaj vzpostavitev varnih sob tudi dovoljuje in omogoča. Pravne ovire so bile odpravljene s spremembo 187. člena Kazenskega zakonika.
Keywords: droge, odvisnost, varne sobe, injiciranje, nadzor, magistrska dela
Published: 25.01.2018; Views: 89; Downloads: 43
.pdf Full text (1,06 MB)

9.
Proučevanje zavarovalniških goljufij v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav d. d.
Jasmina Matešić, 2017, master's thesis

Abstract: Zavarovalniške goljufije v današnjem času predstavljajo pereč pojav, ki ogroža tako zavarovalnice kot tudi celotno družbo. Problem, s katerim se soočajo zavarovalnice, predstavlja napačna predstava javnosti o tem, da zavarovalniška goljufija ni kaznivo dejanje. Večina ljudi doživlja zavarovalniške goljufije kot sprejemljiva dejanja, saj menijo, da ni nič spornega, če si s pomočjo goljufije povrnejo denar, ki ga vložijo v zavarovalnico s plačilom zavarovalne premije. Največ zavarovalniških goljufij se zgodi pri avtomobilskih zavarovanjih, in sicer 70 odstotkov. K uspešnemu preiskovanju zavarovalniških goljufij v Zavarovalnici Triglav d. d. pripomore sodelovanje le-te z drugimi zavarovalnicami, policijo, tožilstvom, sodišči, detektivi ter s Slovenskim zavarovalnim združenjem. Kljub sodelovanju in uporabi programskih orodij, ki s pomočjo indikatorjev iščejo sumljive primere, je potrebno poudariti, da pri preiskanosti zavarovalniških goljufij ostaja sivo polje, kar pomeni, da ostanejo številne zavarovalniške goljufije neodkrite. V Zavarovalnici Triglav d. d. se goljufom zoperstavljajo tudi z osveščanjem javnosti o zavarovalniških goljufijah ter škodi, ki jo le-te prinašajo. Na ta način se želi doseči sprememba razmišljanja javnosti o sprejemanju zavarovalniških goljufij kot moralno spornih. Izziv, ki ostaja za v bodoče predstavlja boj proti goljufom, ki so vedno korak pred preiskovalci, saj s pomočjo modernih tehnologij uspešno goljufajo zavarovalnice ter s tem posledično višajo premije poštenim zavarovancem.
Keywords: zavarovanje, zavarovalnice, zavarovanci, avtomobilska zavarovanja, goljufije, preiskovanje, magistrska dela
Published: 23.01.2018; Views: 138; Downloads: 27
.pdf Full text (1,13 MB)

10.
Ugotavljanje zavajanja z znanstveno analizo vsebine
Marija Umolac, 2017, master's thesis

Abstract: Ugotavljanje verodostojnih dejstev in dokazov je bistveno v preiskovalnih in sodnih postopkih. Tehnike za ugotavljanje laganja delimo na neverbalne in verbalne. V praksi se še vedno pogosteje uporabljajo poligraf in neverbalne tehnike, medtem ko je uporaba verbalnih tehnik bistveno manjša, čeprav so raziskave ugotovile, da se njihova točnost giblje okoli 70 %. Najbolj znane tehnike za ugotavljanje besednega laganja so kriterijska vsebinska analiza, nadzorovanje resničnosti in nekoliko novejša tehnika – znanstvena analiza vsebine. Znanstvena analiza vsebine je tehnika za ugotavljanje besednega zavajanja na podlagi pisne izjave. Raziskave kažejo, da je neučinkovita in nestandardizirana, ker pa zavajajoče ponuja hitro rešitev sicer kompleksnega problema ugotavljanja laganja, jo nekatere varnostne agencije uporabljajo. Ne zavedajo pa se, da se z uporabo tehnike SCAN lahko izpostavljajo še večjim varnostnim tveganjem in neučinkovitosti lastnega dela. Učinkovitost tehnike še nikoli ni bila testirana v Sloveniji, zato je magistrsko delo namenjeno preverjanju tehnike v slovenskem kulturnem in jezikovnem okolju. V raziskavi so sodelovali študenti Fakultete za varnostne vede. 64 udeležencev je bilo naprošenih, da napišejo dve izjavi o negativnih dogodkih, eno resnično in eno izmišljeno. Presojevalke izjav so bile štiri študentke. Opravile so deseturno usposabljanje iz tehnike SCAN, ki je potekalo v več delih. Seznanjene so bile z namenom raziskave, niso pa vedele, katere izjave so resnične in katere ne. Zaradi morebitnega učinka zaporedja je zaporedje ocenjevanja izjav specifično za vsako presojevalko. Izjave so ocenjevale v skladu s kriteriji tehnike SCAN. Raziskava je bila anonimna in vsi udeleženci so sodelovali prostovoljno. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da s tehniko znanstvene analize vsebine ni mogoče ugotavljati zavajanja. Razlike med resničnimi in lažnimi izjavami so majhne in statistično nepomembne, kar potrjuje neučinkovitost tehnike.
Keywords: preiskovanje, zasliševanje, verodostojnost, laganje, laži, zavajanje, verbalni znaki, neverbalni znaki, analize, magistrska dela
Published: 17.01.2018; Views: 109; Downloads: 26
.pdf Full text (997,96 KB)

Search done in 0.09 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica