SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 217
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Računanje wienerjevega indeksa uteženega grafa z združevanjem ?*-razredov
Simon Brezovnik, 2018, magistrsko delo

Opis: Wienerjev indeks igra pomembno vlogo pri poznavanju kemijskih in fizikalnih lastnosti različnih spojin. Predstavlja vsoto razdalj med vsemi neurejenimi pari vozlišč znotraj grafa. Uteženi graf je graf skupaj s funkcijo, ki vsakemu vozlišču predpiše realno število, imenovano utež. Magistrsko delo obravnava računanje Wienerjevega indeksa uteženega grafa s pomočjo reduciranja na posebno skupino grafov, tj. kvocientne grafe in nadaljnje redukcije kvocientnih grafov na enostavnejše grafe. V prvem delu predstavimo nekaj osnovnih definicij in ugotovitev teorije grafov. Zapišemo osnovno definicijo Wienerjevega indeksa in njegovo razširitev na utežene grafe. Spoznamo Djoković-Winklerjevo relacijo in njeno tranzitivno zaprtje. Ob koncu prvega dela spoznamo definicijo delne kocke in zapišemo njeno novo karakterizacijo. Osrednji del magistrske naloge podaja novi metodi za izračun Wienerjevega indeksa nekaterih uteženih grafov. Glavni izrek povezuje izračun Wienerjevega indeksa uteženega grafa z vsoto Wienerjevih indeksov uteženih kvocientnih grafov prvotnega grafa po vseh Θ^∗-razredih, kjer Θ^∗ predstavlja tranzitivno zaprtje Djoković-Winklerjeve relacije. V zadnjem delu predstavimo uporabo zgoraj omenjenega izreka na posebni družini grafov G_n, na benzenoidnih sistemih ter na linearnih fenilenih F_n.
Ključne besede: Wienerjev indeks, delna kocka, uteženi graf, kvocientni graf, Djoković-Winklerjeva relacija, tranzitivno zaprtje
Objavljeno: 24.09.2018; Ogledov: 26; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (1,00 MB)

2.
Učinkovita odprta in zaprta dominacija na drevesih
Uroš Gašpar, 2018, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo predstavili učinkovito odprte in zaprte dominacije. Omenjena pojma posebej obravnavamo na drevesih. V nadaljevanju magistrskega dela se posvetimo preseku obeh razredov, ki ga imenujemo učinkovito odprto-zaprto dominirana drevesa. Zelo zanimivo je dejstvo, da je za izgradnjo učinkovito odprto-zaprto dominiranih dreves potrebnih le pet operacij, ki jih podrobneje dokažemo v magistrskem delu. V prvem delu magistrskega dela smo podali osnovne pojme in de nicije, ki jih nato uporabljamo skozi celotno magistrsko delo. V drugem poglavju de niramo in podamo lastnosti učinkovito odprto dominiranih dreves. V tretjem poglavju podrobneje pogledamo učinkovito zaprto dominirana drevesa. V zadnjem četrtem poglavju na začetku podamo lastnosti, ki veljajo za učinkovito odprto-zaprto dominirane grafe ter se nato posebej posvetimo samo učinkovito odprto-zaprto dominiranim drevesom. Podamo vseh pet operacij, ki so značilne za izgradnjo omenjenih dreves.
Ključne besede: učinkovito odprto dominirana množica, učinkovito zaprto dominirana množica, učinkovito odprto-zaprto dominirana množica, drevo
Objavljeno: 24.09.2018; Ogledov: 6; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (426,49 KB)

3.
Statistika v osnovni in srednji šoli
Ana Tement, 2018, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je predstavljena obravnava statistike v osnovni šoli, srednji poklicni in strokovni šoli ter v gimnaziji. Magistrsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvem delu so predstavljeni osnovni pojmi in definicije statistike, ki se obravnavajo v osnovni šoli, srednji poklicni in strokovni šoli in v gimnaziji. V drugem delu je predstavljena vsa vsebina, ki zajema področje statistike in je zapisana v osnovnošolskem, srednje poklicnem in strokovnem ter v gimnazijskem učnem načrtu. Prav tako so predstavljeni cilji po posameznih razredih in letnikih izobraževanja. Nazadnje smo pregledali večino osnovnošolskih, srednje poklicnih in strokovnih ter gimnazijskih učbenikov ter opisali katero snov statistike obravnavajo in česa ne. Prikazali smo tudi različne pristope ter nejasnosti in napake pri opisovanju in definiranju pojmov. Spoznali smo, da imajo učbeniki zelo različen pristop pri definiranju pojmov. Največja razlika se pojavi med osnovnošolskimi in gimnazijskimi učbeniki. Največ napak in nejasnosti smo zasledili pri vpeljavi kvartilov. Sicer so pa v večini učbeniki napisani korektno in matematično pravilno.
Ključne besede: Statistika, obdelava podatkov, osnovna šola, srednja šola, gimnazija, učbenik, učni načrt, napake, nejasnosti.
Objavljeno: 24.09.2018; Ogledov: 9; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (818,55 KB)

4.
Sestavljen poissonov model
Jernej Šuligoj, 2018, magistrsko delo

Opis: Kadar v vsakdanjem ˇzivljenju govorimo o povsem logiˇcnih sklepih, dostikrat uporabljamo teorijo homogenega Poissonovega procesa, ki ni niˇc drugega kot ime za teorijo ˇstetja pojavov, z doloˇcenimi lastnostmi, ki so najveˇckrat povsem oˇcitne in samoumevne za vsakega posameznika. Po drugi strani pa je za dokazovanje teh oˇcitnih lastnosti, sklepov, potrebne zelo veliko matematike, natanˇcneje teorije verjetnosti. Podobno velja za sestavljen Poissonov model, le da si ga je teˇzje predstavljati in poslediˇcno teˇzje sklepati. Sestavljen Poissonov model govori o gibanju neke vrednosti, katero linearno zvezno poveˇcujemo in hkrati diskretno zmanjˇsujemo v nekih nakljuˇcnih ˇcasih za nakljuˇcne vrednosti. V prvem delu se predstavi homogen Poissonov proces. Zaˇcne se z izrekom, ki pove, kdaj ˇstejemo dogodke, ki so porazdeljeni Poissonovo. Prvi del se nadaljuje z definiranjem lastnosti in konˇca z nazornim primerom. V drugem delu magistrskega dela se najprej navedejo predpostavke sestavljenega Poissonovega modela, ˇcemur sledi definicija. Za predstavitev uporabe sestavljenega Poissonovega modela, sta definirani tudi zelo pomembni porazdelitveni funkciji sluˇcajnih spremenljivk ”verjetnosti in ˇcasa propada”. Delo se nadaljuje z zelo pomembno formulo, s katero se raˇcuna verjetnost propada in konˇca s primeri, katerih verjetnost propada je moˇc izraˇcunati analitiˇcno.
Ključne besede: Poissonov proces, sestavljen Poissonov proces, zavarovalniˇstvo, verjetnost propada, ˇcas propada, Pollaczeck-Khinchinova formula
Objavljeno: 24.09.2018; Ogledov: 8; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (503,47 KB)

5.
Faktorizacija naravnih števil z binarnimi kvadratnimi formami
Alen Kušek, 2018, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu obravnavmo faktorizacijo naravnih števil oblike mx^2 + ny^2. Delo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju spoznamo Fermatovo faktorizacijsko metodo in Gaussova cela števila. V drugem poglavju se ukvarjamo s faktorizacijo števil oblike mx^2 + ny^2. Predstavljena je Eulerjeva formula, s katero je mogoče faktorizirati števila oblike mx^2 + ny^2. Prav tako obravnavamo sodobnejšo metodo faktorizacije, ki sta jo razvila Lucas in Mathews. Pred- stavljen je enostaven dokaz njunega izreka, ki ga je podal Brillhart. V tretjem poglavju raziskujemo faktorizacijo lihega naravnega števila, ki ga lahko zapišemo s kvadratno formo mx^2+ny^2 na dva različna načina, kjer sta m in n naravni števili. Pri tem podamo eksplicitno formulo za faktorizacijo in pogoje za kvadratno formo, ki so potrebni za obstoj te formule. Pri tem bomo uporabljali rezultate prejšnjega poglavja. V zadnjem poglavju obravnavamo podoben problem kot v tretjem poglavju, le da tokrat predpostavimo, da je n negativno celo število.
Ključne besede: Elementarna teorija števil, faktorizacija naravnih števil, Eulerjeva formula, kvadratna forma
Objavljeno: 21.09.2018; Ogledov: 6; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (380,44 KB)

6.
Interdisciplinarna uporaba vremenske postaje v osnovni šoli
Marko Podpečan, 2018, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je predstavljena interdisciplinarna uporaba vremenske postaje v osnovni šoli. Interdisciplinarna uporaba povezuje učitelje predmetov tehnike in tehnologije, fizike, matematike in geografije. Učni primer medpredmetnega povezovanja je naprava za merjenje hitrosti vetra. V prvem delu sem predstavil lastno izdelano vremensko postajo. Opisal sem sestavne dele in njeno obrazložitev. Osrednji del vremenske postaje je mikroračunalnik Arduino UNO. Na mikroračunalnik so priključeni senzorji za merjenje količin. Vremenska postaja ima lastno napajanje preko baterije katero napaja solarni modul, ki polni baterijo. Baterija skrbi za nemoteno napajanje mikroračunalnika. Podatki merjenih količin se pošiljalo na spletno mesto s pomočjo brezžičnega modula. V drugem delu sem prikazal medpredmetno uporabo vremenske postaje pri različnih predmetih v osnovni šoli.
Ključne besede: Interdisciplinarna uporaba, vremenska postaja, medpredmetno povezovanje, mikroračunalnik Arduino Uno, brezžični modul, solarni modul
Objavljeno: 21.09.2018; Ogledov: 5; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (2,35 MB)

7.
Vpliv nanodelcev na stopnjo nematične ureditve
Dejvid Črešnar, 2018, magistrsko delo

Opis: Nanodelci dispergirani v nematičnih tekočih kristalih v splošnem deformirajo nematično strukturo. V številnih primerih dispergirani nanodelci vplivajo na tekočekristalno ureditev podobno kot naključno polje. Slednje vsiljuje molekulam tekočih kristalov relativno naključno orientacijsko urejenost, katere verjetnostna porazdelitev je odvisna predvsem od geometrije nanodelcev in jakosti ter vrste sklopitve med nanodelci in obdajajočo tekoče kristalno matriko. Nedavne eksperimentalne meritve nakazujejo, da pri povečevanju koncentracije nanodelcev preide klasična nematična ureditev v fazo, ki spominja na paranematično ureditev. Prehod je postopen in se izvede v relativno ozkem oknu koncentracij nanodelcev pri relativno nizki koncentraciji (okoli 0,1%). Pri nadaljnjem povečevanju se stopnja nematične urejenosti relativno malo spreminja do koncentracij 1%. Slednje obnašanje še ni bilo teoretično obravnavano. V magistrskem delu izdelamo minimalni matematični model, ki kvantitativno in kvalitativno opiše spremembo orientacijskega ureditvenega parametra v prisotnosti nanodelcev, ki vsiljujejo naključno urejenost. Izpeljemo dvodimenzionalni mrežni model v odvisnosti od ureditvenega parametra pri temperaturi absolutne ničle. V približku povprečnega polja numerično rešimo izpeljane enačbe. Rezultati simulacij v dobrem približku reproducirajo modelirane eksperimentalne meritve.
Ključne besede: tekoči kristali, nematična faza, orientacijski ureditveni parameter, nanodelci, naključno polje, model naključnega anizotropnega nematika, približek povprečnega polja
Objavljeno: 21.09.2018; Ogledov: 7; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (1,37 MB)

8.
Kako učenci v 9. razredu razumejo in uporabljajo znanje o grafih pri reševanju nalog iz kemije
Nejc Podplatnik, 2018, magistrsko delo

Opis: Namen magistrskega dela je raziskati vse možne načine razmišljanja, razumevanja in povezovanja pojmov šolarjev v osnovnih šolah glede uporabe znanj o grafih pri kemiji. Z raziskavo želimo ugotoviti, ali učenci uspešno prenesejo znanje, povezano z grafi funkcij, in ali znajo stroge matematične definicije uspešno uporabiti pri kemijskih ter realnih življenjskih primerih. Metoda, ki je bila uporabljena pri raziskavi, je fenomenografija z intervjujem ob pisnem reševanju nalog, kjer je sodelovalo 30 učencev devetih razredov osnovnih šol iz šestih različnih oddelkov. Končna analiza je pokazala, da lahko rezultate razvrstimo v matematični in naravoslovni sklop. Pri matematičnem sklopu je šlo za sedem kategorij znanja z več podkategorijami, prav tako smo tudi pri naravoslovnem oziroma kemijskem sklopu uporabili sedem kategorij s podkategorijami. Učenci so bili tako pri enostavnejših primerih uspešni v približno 50-odstotkih. Težji primeri, po Gagneju problemskega znanja, pa učencem povzročajo nekaj več težav in je razumevanje zato slabše. Pri raziskavi smo naleteli na neskladje v učnih načrtih glede vpeljave termina neodvisne in odvisne spremenljivke, ki ga predstavimo in priporočamo, da se čimprej odpravi. Po odpravi neskladja bodo učitelji naravoslovnih in kemijskih vsebin imeli na področju grafov lažje delo, saj bodo učenci to znanje prenesli iz matematičnega področja in ga pri kemiji nadgradili. Učiteljem priporočamo, naj namenijo več pozornosti razumevanju grafov ne le izrisu in uporabi grafov kot ilustracij.
Ključne besede: osnovna šola, matematika, kemija, graf, funkcija, spremenljivka, fenomenografija, intervju, Gagnejeva taksonomija, učni načrt, kategorije razumevanja grafov
Objavljeno: 21.09.2018; Ogledov: 6; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (3,70 MB)

9.
Posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil
Boštjan Lemež, 2018, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu predstavimo posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil in jih primerjamo s posplošenimi inverznimi limitami indeksiranimi z množico naravnih števil. Med drugim je skonstruirana takšna navzgor polzvezna vezna preslikava, da je inverzna limita zaprtih enotskih intervalov s to vezno preslikavo 3-celica.
Ključne besede: kontinuum, dimenzija, inverzna limita, inverzno zaporedje, navzgor polzvezna funkcija, večlična funkcija
Objavljeno: 20.09.2018; Ogledov: 46; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (669,51 KB)

10.
Sinteza in karakterizacija bakrovih koordinacijskih spojin z izbranimi tio-liganidi
Ana Rozman, 2018, magistrsko delo

Opis: Namen magistrskega dela je bila sinteza in karakterizacija novih koordinacijskih spojin z bakrom. Pri tem so bili kot reagenti uporabljeni bakrov(II) acetat monohidrat in različni tio-ligandi. Sinteze so bile izvedene z mešanjem pri sobni temperaturi, z mešanjem pod refluksom ali solvotermalno, pri povišani temperaturi in tlaku. Pri pripravi raztopin reagentov sta bili najpogosteje uporabljeni topili metanol in N,N-dimetilformamid (DMF). Izvedenih je bilo 36 sintez. Sintezne produkte smo karakterizirali z infrardečo spektroskopijo, rentgensko praškovno difrakcijo in rentgensko strukturno analizo na monokristalu. Uspelo nam je sintetizirati spojino 6-aminopiridin-3-karbonitril, s kemijsko formulo C6H5N3, katere struktura do sedaj še ni bila znana. Spojino smo sintetizirali pri dveh izvedenih sintezah, prvič solvotermalno, kjer je bil kot topilo uporabljen metanol in drugič z mešanjem pod refluksom, kjer sta bili kot topili uporabljeni metanol in DMF.
Ključne besede: koordinacijska spojina, baker, bakrov(II) acetat monohidrat, tio-ligandi, 6-aminopiridin-3-karbonitril, infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo (FTIR), rentgenska praškovna difrakcija (XRD), monokristalna analiza
Objavljeno: 20.09.2018; Ogledov: 39; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (4,34 MB)

Iskanje izvedeno v 0.56 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici