SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 189
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Gregarine (Apicomplexa: Eugregarinorida) v stonogah (Myriapoda) v Sloveniji
Katarina Mihelak, 2018, magistrsko delo

Opis: Gregarine (Eugregarinorida) so raznolika skupina parazitskih enoceličarjev iz skupine Apicomplexa, ki živijo v črevesju in telesnih votlinah nevretenčarjev – kolobarnikov, plaščarjev, sipunkulidov in členonožcev. Cilj magistrske naloge je bil predstaviti vrste gregarin, ki parazitirajo v stonogah (Myriapoda) v Sloveniji. V stonogah smo našli 8 vrst gregarin, ki jih uvrščamo v naslednje rodove: Trichorhynchus, Echinomera, Grebnickiella, Stenophora in Cnemidospora. Za vsako vrsto gregarin smo predstavili morfometrične podatke in zabeležili gostiteljsko vrsto stonog.
Ključne besede: gregarine, Eugregarinorida, paraziti, stonoge, Slovenija
Objavljeno: 15.03.2018; Ogledov: 34; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (3,75 MB)

2.
Lastnost polnih projekcij za inverzne limite
Tina Bele Zelenko, 2018, magistrsko delo

Opis: Glavni namen tega magistrskega dela je predstaviti lastnost polnih projekcij za inverzne limite inverznih zaporedij kompaktnih metričnih prostorov tako z enoličnimi kot z večličnimi veznimi preslikavami. Za primer inverznih limit inverznih zaporedij kompaktnih metričnih prostorov z večličnimi veznimi preslikavami je podrobno predstavljena tudi lastnost inverznih limit (ILP) in rezultati, ki lastnost ILP povezujejo z lastnostjo polnih projekcij.
Ključne besede: inverzne limite, večlične funkcije, izrek o zaprtih podmnožicah, lastnost inverznih limit
Objavljeno: 09.03.2018; Ogledov: 52; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (292,07 KB)

3.
Kam postaviti oznako večkotnika?
Aljaž Božič, 2018, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu se najprej seznanimo s trilinearnimi in baricentričnimi koordinatami. Nato spoznamo izotomično in izogonalno transformacijo. Po uvodnih pojmih je podrobneje opisan problem, ki ga rešujemo postopoma. Začnemo z najenostavnejšimi liki, katerih geometrijo dokaj dobro poznamo. Pri iskanju točke, ki bi bila primerna za postavitev oznake večkotnika, naletimo na ogromno kandidatov, vendar se izkaže, da jih ima večina določene pomanjkljivosti. Po opisanem postopku iskanja primerne točke in nekaj primerih se zopet vrnemo k trikotniku saj določimo algoritem, ki nas za poljubni večkotnik pripelje do točke, kjer moramo poiskati primerno točko ravno v trikotniku. Tu se srečamo s trikotniku včrtanimi elipsami in najbolj značilne tudi opišemo. Posebej obravnavamo tudi Lemoinovo elipso in Spiekerjevo točko, kar je tudi rešitev našega problema.
Ključne besede: vzporedni večkotnik, Spiekerjeva točka, Lemoinova elipsa, trilinearne koordinate, baricentrične koordinate, včrtana elipsa, izotomična transformacija, izogonalna transformacija, Nagelova točka, Gergonnova točka
Objavljeno: 09.03.2018; Ogledov: 48; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (2,60 MB)

4.
Reduction of sludge volume in waste waters at the end of the drinking water treatment process
Rebeka Fakin, 2018, magistrsko delo

Opis: Water treatment at Seierstad drinking water treatment plant is done by chemical coagulation using aluminum-based coagulant. The quality of the drinking water source – Lake Farris, has decreased throughout the years, that is why more and more particles, organic matter and dissolved minerals must be removed. That contributes to the volume of sludge being produced at the end of the process. The main objective of the assignment is to reduce sludge volume by coagulation and flocculation in the sedimentation basins using a coagulant/flocculent. In order to choose the right coagulant tests have been performed in the laboratory and on the actual process. The laboratory analyses showed great potential and one of the coagulants has been chosen and tested on the actual process. The testing was followed up for the entire summer of 2016 and then compared to the year before. We have been following the pH and Al3+ content in the water being released back to the environment and visibility in the top water layer in the sedimentation basin. Cost analysis, including the cost of chemicals and electricity usage, has been done. The sludge reduction was successful, and it was approximately 49% less than the year before.
Ključne besede: Water treatment, lake Farris, sludge treatment using coagulation and flocculation, effects of aluminum on the environment.
Objavljeno: 09.03.2018; Ogledov: 36; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (2,97 MB)

5.
V učenca usmerjeno učenje
Anja Jug, 2018, magistrsko delo

Opis: V učenca usmerjeno učenje je pristop, ki se v šolah vse pogosteje uporablja. Učitelji želijo, da bi se učenci začeli zavedati, da sami zmorejo več, učitelji pa jih pri samostojnem učenju spodbujajo. Pri tem lahko uporabljajo raznolike metode poučevanja, najpogostejše so opisane v tem delu. Razlog za raziskavo je ta, da sem v sklopu študijskih obveznostih pri poučevanju na šolah ugotavljala, zakaj bodoče učitelje spodbujajo za uporabo različnih metod poučevanja, če jih učitelji na šolah ne uporabljajo, rezultati po uporabljeni »novi« metodi pa so bili skoraj vedno prijetno pozitivni. Kot raziskovalno metodo sem uporabila spletno anketiranje, v katerem so sodelovali učitelji nekaterih osnovnih šol v Sloveniji, prav tako pa sem preučila obstoječe gradivo o metodah poučevanja. V teoretičnem delu so predstavljene in na kratko opisane različne aktivne metode poučevanja ter metode, pri katerih je v osrednji vlogi učenec. Opisala sem tudi klasično metodo poučevanja, frontalni pouk, ki v šolah prevladuje. V raziskovalnem delu naloge sem s pomočjo vprašalnika, ki sem ga poslala v slovenske osnovne šole ugotavljala, katere oblike poučevanja prevladujejo pri predmetu tehnika in tehnologija in kako so le-te razporejene čez leto glede na temo iz učnega načrta. Zanimali so me tudi odzivi učencev, kje učitelji pridobivajo ideje, literaturo in kakšna je kvaliteta gradiva. Iz rezultatov je razvidno, da tehniko večinoma poučujejo učitelji z ustrezno strokovno izobrazbo, prevladujoči metodi, pri tem predmetu sta frontalni pouk in izdelava izdelka. Učenci se na metode, naj si bodo klasične oz. opisane v tem delu ali učiteljeve lastne dobro odzovejo. Za boljšo motivacijo učitelji iščejo ideje in gradiva za izdelke večinoma na spletu ali v aktualnih učbenikih, njihova kvaliteta pa je solidna.
Ključne besede: metode, poučevanje, aktivnosti, motivacija, učenec, šola
Objavljeno: 09.03.2018; Ogledov: 48; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (978,40 KB)

6.
Vpliv obžiranja monofagnega zavrtača na transpiracijo in potencialno alelopatsko sposobnost gostiteljske rastline
Anja Vajnhandl, 2018, magistrsko delo

Opis: Rod Allium je ekološko pomemben rod, saj v veliki meri njegovi predstavniki predstavljajo gostiteljske rastline številnim herbivorom. V tem magistrskem delu smo preučevali vpliv monofagnega listnega zavrtača na fiziologijo in kompeticijsko sposobnost gostiteljske rastline. Za primer smo si izbrali interakcijo med vrsto zavrtača Cheilosia fasciata (Diptera: Syrphidae) in njegovo gostiteljsko rastlino Allium ursinum. Preučevali smo razlike v transpiraciji z meritvami prevodnost listnih reţ med tremi tipi listov (zdravimi, okuţenimi listi in listi s simulacijo okuţbe), pri tem pa smo spremljali tudi abiotske dejavnike. Za kompeticijski potencial smo s pomočjo Lepidium testa in testa hlapljivih substanc na rastišču testirali ali prihaja do razlik v alelopatskem učinkovanju. Zanimalo nas je tudi ali bodo listi s simulacijo okuţenosti lista kazali kakšno podobnost z ostalima tipoma listov. Prevodnost listnih reţ je pri vseh tipih listov padala skozi čas. Listi s simulacijo okuţbe so ohranili najboljšo stomatalno prevodnost po obdobju cvetenja čemaţa, vendar so razlike med tipi listi bile majhne. Dokazali smo, da je čemaţ alelopatsko aktiven, saj je s koncentracijo vodnih ekstraktov iz listov dolţina kalic padala, višji kompeticijski potencial sta imela okuţen tip lista in list s simulacijo okuţbe v primerjavi z zdravim tipom lista. Na rastišču ni bilo razlik v alelopatskem učinkovanju hlapljivih substanc v in izven sestoja. Metoda s poškodbo lista (luknjanje) se je izkazala za manj učinkovito pri posnemanju objedanja listnega zavrtača.
Ključne besede: čemaţ, Allium ursinum, listni zavrtač, Cheilosia fasciata, porometrija, prevodnost listnih reţ, listna reţa, Lepidium test, alelopatija
Objavljeno: 06.03.2018; Ogledov: 32; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (1,86 MB)

7.
Szeged indeks povezav, pi indeks in wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov
Doroteja Štunf, 2017, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga obravnava benzenoidne sisteme. Predstavljena je uporaba teorije grafov v kemiji in s tem uporabna povezava med kemijo in matematiko. V uvodnih poglavjih so zato predstavljeni osnovni pojmi teorije grafov in kemijski pojmi, ki so potrebni za razumevanje nadaljnje snovi. Benzenoidni sistemi so zanimivi za raziskovanje, saj predstavljajo skupino kemijskih spojin imenovano benzenoidni ogljikovodiki. V nadaljevanju naloge so podane osnovne lastnosti in definicije benzenoidnih sistemov. V uvodu osrednjega dela so navedene definicije Wienerjevega, Szeged in PI indeksa za poljubne in nato še za utežene grafe. Sledi vpeljava vseh treh indeksov povezav s predstavitvijo algoritmov za njihov izračun v linearni časovni zahtevnosti, ki je v nalogi tudi dokazana. Za lažje razumevanje so dodani primeri izračuna na izbranem primeru benzenoidnega sistema.
Ključne besede: benzenoidni sistem, topološki indeks, Wienerjev indeks povezav, Szeged indeks povezav, PI indeks, uteženi graf, elementarni razrez, kvocientno drevo, linearna časovna zahtevnost
Objavljeno: 09.01.2018; Ogledov: 66; Prenosov: 10
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

8.
Fizikalne lastnosti intermetalne katalizatorske spojine ZnPd
Arbresha Hölbl, 2017, magistrsko delo

Opis: Kataliza se uporablja v znanosti in tehnologiji za spreminjanje poteka kemijskih reakcij preko znižanja aktivacijske energije, ki je potrebna za reakcijo. Najpreprostejši katalizator dobimo, če vzamemo kovinski element brez podlage. Slabost take izbire je zelo omejeno število elementov, ki so katalitsko aktivni za dano kemijsko reakcijo. Alternativni materiali za heterogeno katalizo so strukturno urejene intermetalne spojine. Gre za spojine iz dveh ali več kovinskih elementov, ki se nahajajo levo ali v okolici Zintlove črte v periodnem sistemu elementov. Njihova struktura je popolnoma ali delno urejena in se razlikuje od strukture elementov, ki tvorijo spojino. Stabilnost intermetalnih spojin med kemijsko reakcijo je povezana z njihovo elektronsko in geometrijsko strukturo. Prednost uporabe intermetalnih spojin za katalizo je možnost izbire elektronske in geometrijske strukture. Intermetalne spojine lahko razpadejo pred ali med katalizo, tako da iz njih nastane katalizator z veliko aktivno površino. Intermetalne spojine lahko nastanejo tudi med kemijsko reakcijo pri reakciji med aktivno kovino in podlago ali med različnimi materiali s podlago. V izogib tem težavam je bil nedavno sprejet pristop, da se kot stabilne katalizatorje brez podlage uporablja intermetalne spojine z urejeno kristalno strukturo. V Magistrskem delu smo opravili karakterizacijo vzorca ZnPd s pomočjo mikroskopije SEM, ki je bila izvedena na Kemijskem institutu v Ljubljani. Ostale meritve so bile izvedene na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani. Z napravo PPMS (angl. Physical Property Measurement System) proizvajalca Quantum Design smo izmerili fizikalne lastnosti ZnPd. Pri določanju magnetnega stanja vzorca pa smo uporabili magnetometer MPMS (angl. Magnetic Property Measurement System) XL-5 proizvajalca Quantum Design. V Magistrskem delu smo prav tako dopolnili nedavne študije fizikalnih lastnostih intermetalnih katalizatorjev GaPd in InPd.
Ključne besede: kataliza, katalizator, kompleksne kovinske spojine, intermetalne spojine, paladij, specifična toplota, električna upornost, magnetizacija, magnetna susceptibilnost
Objavljeno: 21.12.2017; Ogledov: 49; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (2,35 MB)

9.
Izzivi učiteljev kemije pri poučevanju priseljencev
Tadeja Senica, 2017, magistrsko delo

Opis: Kot druge države Evropske unije se tudi Slovenija sooča z izzivom priseljevanja. Priseljenci so ob vključitvi v novo kulturno okolje deležni težav, največkrat povezanih z nerazumevanjem novega jezika in nepoznavanjem kulturnih in družbenih praks. Koncept inkluzivnega izobraževanja vključuje načelo medkulturnosti in zahteva sistematično delo vseh vključenih v šolsko okolje. Učitelji se vsakodnevno srečujejo z izzivi, povezanimi z razumevanjem jezika in drugačnimi kulturami, poznati pa morajo tudi procese integracije priseljencev in prilagajanja na novo kulturno okolje. Učitelji so odgovorni za pripravo razreda, upravljanje v razredu, kot tudi v razvoju učencev. V magistrski nalogi predstavljamo najpogostejše izkušnje, s katerimi se učitelji kemije srečujejo pri poučevanju otrok priseljencev. Mednje spadata tudi poznavanje šolske zakonodaje in sodelovanje s starši otrok priseljencev. Z raziskavo želimo učiteljem kemije in tudi ostalim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju predstaviti osnovne smernice za poučevanje kemije v inkluzivnem medkulturnem razredu. Predstavljeni praktični primeri iz kemije z uporabo IKT prikazujejo možnosti za premostitev jezikovnih težav pri pouku kemije.
Ključne besede: otroci priseljenci, integracija, kemija, učitelj kemije
Objavljeno: 28.11.2017; Ogledov: 64; Prenosov: 17
.pdf Celotno besedilo (2,00 MB)

10.
Znanje in odnos do invazivnih tujerodnih vrst živali
Urška Bezjak, 2017, magistrsko delo

Opis: Invazivne tujerodne vrste so vedno bolj pereč problem sodobnega sveta. V magistrskem delu smo se osredotočili na živali. Raziskovali smo, kakšna sta znanje in odnos do invazivnih tujerodnih vrst živali. Proučili smo različne odnose do živali po Kellertu in na podlagi tega izdelali spletni vprašalnik, ki ga je v celoti izpolnilo 361 ljudi.
Ključne besede: invazivne tujerodne vrste živali, znanje, odnosi, biotska invazija, biodiverziteta, domorodne vrste, širjenje, vplivi, ravnanje
Objavljeno: 14.11.2017; Ogledov: 182; Prenosov: 38
.pdf Celotno besedilo (1,81 MB)

Iskanje izvedeno v 0.23 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici