SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 319
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Zmožnost razumevanja slovenskih in angleških frazemov pri učencih 5., 7. in 9. razreda osnovne šole
Barbara Šimenc, 2018, master's thesis

Abstract: Frazemi so tako v slovenščini kot v angleščini pogosto prisotni v našem vsakdanjem življenju. So izrazi, ki bogatijo naš jezik in jih najdemo tako v umetnostnih besedilih kot tudi v vsakdanji komunikaciji. Vendar pa je razumevanje frazemov v primerjavi z ostalimi besedami in besednimi zvezami velikokrat težje, saj so večinoma rabljeni v prenesenem pomenu. V slovenskih in angleških risankah, filmih in knjigah lahko zasledimo veliko frazemov. Tudi v šoli se srečamo z njimi, in sicer v učbenikih, delovnih zvezkih in tudi nacionalnih preverjanjih znanja. Najpomembnejše je, da učenci frazeme razumejo, zato smo v sklopu magistrske naloge raziskali, s koliko frazemi v slovenskem in angleškem jeziku se učenci srečajo v šoli in kakšne so zmožnosti razumevanja teh frazemov pri učencih petega, sedmega in devetega razreda osnovne šole. V nalogi smo se osredotočili na frazeme s prenesenim pomenom. Zanimale so nas razlike, ki nastajajo v razumevanju frazemov glede na starost učencev, glede na vrsto in glede na jezik, v katerem je frazem. Analiza testov je pokazala, da je starost za razumevanje frazemov zelo pomembna. Mlajši učenci so imeli več težav pri razumevanju slovenskih in angleških frazemov kot starejši učenci. Kar nekaj težav se je pojavilo tudi pri starejših učencih glede angleških frazemov, saj niso vedeli njihovega pomena, kar hkrati potrjuje naša predvidevanja, da angleške frazeme razumejo slabše kot slovenske. Po pogovoru z učitelji razrednega pouka in angleščine smo ugotovili, da menijo, da se učenci premalo srečujejo s slovenskimi in angleškimi frazemi. Več bi morali delati na razumevanju tako slovenskih kot angleških frazemov, saj poznavanje frazemov širi učenčev besednjak.
Keywords: frazeologija, frazemi, slovenski frazemi, angleški frazemi, razumevanje frazemov, preneseni pomen
Published: 19.02.2018; Views: 40; Downloads: 7
.pdf Full text (617,67 KB)

2.
Analiza izbranih liričnih svit Edvarda Griega
Tadeja Škerl, 2017, master's thesis

Abstract: Na podlagi sistematične analize knjižnih in elektronskih virov skuša pričujoče magistrsko delo opredeliti obdobje v življenju skladatelja Edvarda Griega, čas, v katerem je komponiral lirične suite, torej, kakšni so bili vplivi, navdihi, pobude. Metodološko je magistrsko delo zasnovano na iskanju gradiva o življenju in delu Edvarda Griega ter o Norveški nasploh pa tudi nekaj o norveški ljudski glasbi. Iskanje virov zajema glasbeni zbirki Oxford Music Online in Jstor. Literaturo črpam tudi iz Univerzitetne knjižnice Maribor in Osrednje knjižnice Celje. Analiza obstoječega poznavanja Griegovega življenja in dela je temeljila na sistematičnem pregledu biografskih in bibliografskih prispevkov ter člankov o življenju in delu Edvarda Griega. Drugi del analize pa obsega dela o liričnih suitah Edvarda Griega ter njihovo analizo, ki se dotika harmonije in oblikoslovja. Magistrsko delo namenja poseben poudarek analizi liričnih suit Edvarda Griega v harmonskem, oblikoslovnem in pianističnem smislu. Prikaže kompozicijsko teoretski in idejni pomen izbranih liričnih suit Edvarda Griega in jih poveže tudi z Norveško in njeno ljudsko glasbo.
Keywords: Edvard Grieg, lirične suite, glasba za klavir, analiza liričnih suit, značilnosti norveške ljudske glasbe
Published: 19.02.2018; Views: 36; Downloads: 1
.pdf Full text (2,07 MB)

3.
Arnold Schőnberg - analiza Klavirske suite opus 25
Saša Voler, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo vsebuje oris življenja Arnolda Schönberga in njegovega glasbenega opusa. Arnolda Schönberga spoznamo kot učenca in kot učitelja, spoznamo ga kot abstraktnega človeka, ki se bojuje s triskaidekafobijo, ki ima velik vpliv na njegova dela. V magistrskem delu je tudi razlaga Schönbergovih odnosov s skladatelji njegovega kroga, ki so nanj tako ali drugače vplivali, hkrati pa spoznamo, da se je Schönberg posvečal tudi slikarstvu. V začetnem opisu glasbe 20.stoletja spoznamo obdobje, v katerem je Arnold Schönberg deloval, in glavne značilnosti te glasbe (ekspresionizem, atonalnost, dvanajsttonska tehnika). V enem izmed poglavij je podan kronološki pregled vseh njegovih del, nekatera dela so na kratko opisana, predstavljene pa so tudi značilnosti teh del. Uporabljena metodologija v magistrskem delu temelji na teoretičnih metodah. Te metode so: deskriptivna metoda, metoda analize in sinteze, zgodovinska metoda, metoda abstrakcije in konkretizacije, komparativna metoda in metoda klasifikacije. V zadnjem delu magistrske naloge je opravljena natančna oblikoslovna analiza njegovega dela Klavirske suite opus 25. Spoznamo kratek zgodovinski oris tega dela in pa zanimivo povezavo te suite s francoskimi in angleškimi baročnimi suitami. V zadnjem poglavju so podani rezultati raziskovalnega dela magistrske naloge. Na kratko se lahko seznanimo z rezultati analize Klavirske suite opus 25 in pa s povezavo te analize z njegovim življenjem, z njegovo fobijo in z njegovimi ustvarjalnimi obdobji (poznoromantično, atonalno in dvanajsttonsko obdobje).
Keywords: Arnold Schönberg, glasba 20. stoletja in ekspresionizem, dvanajsttonska metoda, Klavirska suita opus 25, triskaidekafobija, Alexander von Zemlinsky, Vassily Kandinksy.
Published: 06.02.2018; Views: 54; Downloads: 3
.docx Full text (9,21 MB)

4.
Delo z učno uspešnimi in učno manj uspešnimi nadarjenimi učenci
Saša Klančišar, 2018, master's thesis

Abstract: Pravočasno odkrivanje nadarjenih učencev v osnovni šoli je zelo pomembno tako za njihov kognitivni kot tudi osebnostni razvoj. Nikakor pa ne smemo pozabiti na tiste učence, pri katerih se njihovi potenciali in talenti ne kažejo z učnim uspehom, torej na učno manj uspešne nadarjene. Zaradi različnih vrst nadarjenosti je nujna diferenciacija učnega procesa. V praksi pa se učitelji večkrat soočajo s problematiko, kako čim bolj kakovostno diferencirati učni proces. Zato sem se odločila, da bo magistrska naloga temeljila na poglobljenem raziskovanju dodatnih dejavnosti, ki jih učitelji pripravijo za nadarjene učence. V teoretičnem delu sem predstavila različne definicije nadarjenosti, kakšne so značilnosti učno uspešnih nadarjenih učencev in kakšne učno manj uspešnih nadarjenih učencev ter kako jih odkrivamo. Predstavila sem vlogo učitelja in staršev, ki jo imajo pri odkrivanju nadarjenih ter povzela nekaj načinov, kako spodbujati razvoj nadarjenih. V empiričnem delu me je zanimalo, koliko dodatnih dejavnosti učitelji pripravijo za nadarjene učence, katere so te dejavnosti in kako so za dodatno delo nadarjeni učenci motivirani. Raziskavo sem izvedla pri učencih tretjih in četrtih razredov, za katere ugotavljam, da so za dodatne dejavnosti na splošno precej motivirani. Rezultati so pokazali, da se je neposredno pri pouku pojavljalo premalo raznolikih dodatnih dejavnosti oziroma so se pri določenih učnih predmetih pojavljali redko ali pa sploh ne.
Keywords: Nadarjeni, učno uspešni, učno manj uspešni, dodatne dejavnosti, diferenciacija.
Published: 30.01.2018; Views: 44; Downloads: 14
.pdf Full text (939,16 KB)

5.
Kamišibaj, prilagojen slepm in slabovidnim otrokom
Mihaela Škof, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Kamišibaj, prilagojen slepim in slabovidnim otrokom je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili vid ter okvare in bolezni vida, razvoj in obravnavo slepih in slabovidnih otrok v vzgoji in izobraževanju, čutno zaznavo pri slepih in slabovidnih otrocih, tipne slikanice in tipne tehnike ter nazadnje še kamišibaj, kako ga uporabljamo in kako ga izdelamo. V praktičnem delu smo izdelali avtorski kamišibaj in tipno slikanico z avtorsko zgodbo, ki smo ju prilagodili slepim in slabovidnim otrokom. Glede na to, da je kamišibaj v Sloveniji še precej neznana oblika pripovedovanja pravljic, sploh za slepe in slabovidne, smo se odločili, da ga podrobneje spoznamo in z njim seznanimo tudi slepe in slabovidne otroke. Namen izdelave magistrskega dela je bil pridobiti pripomočka za zgodnje opismenjevanje v brajici ter urjenje tipa in vida slepih in slabovidnih otrok. Na centru IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne) smo preverili uporabnost obeh pripomočkov v praksi. Oba pripomočka smo evalvirali na osnovi strukturiranega opazovanja in preverili ustreznost po merilih oblikovanja tipnih prikazov s pomočjo ocenjevalne lestvice. Na podlagi le-te smo ugotovili, da so bile pri obeh pripomočkih upoštevane tipne zakonitosti, in prišli do sklepa, da sta tako tipanka kot kamišibaj kakovostna, funkcionalna in primerno oblikovana za slepe in slabovidne otroke. Z njima slepi in slabovidni pridobijo nova pripomočka za urjenje tipa in vida, hkrati pa s kamišibajem tudi novo obliko izražanja in povezovanja med slepimi ter slabovidnimi otroki.
Keywords: kamišibaj, tipna slikanica (tipanka), slepi in slabovidni otroci, didaktični pripomočki, zgodnje opismenjevanje, brajica
Published: 30.01.2018; Views: 37; Downloads: 9
.pdf Full text (5,64 MB)

6.
Pisanje nareka v 3. razredu osnovne šole v pomurski regiji
Jasmina Ritonja, 2018, master's thesis

Abstract: Učitelji, ki poučujejo v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju devetletne osnovne šole, se poslužujejo komunikacijskega modela poučevanja, katerega končni rezultat je praktično in ustvarjalno obvladovanje komunikacijskih dejavnosti. Doseganje pravopisnih zmožnosti učencev lahko preverjamo na različne načine, med enega izmed njih sodi tudi pisanje nareka. S pomočjo nareka učitelj preveri pravopisno zmožnost učencev, hkrati pa pridobi vpogled v sposobnost branja in pisanja, kar mu daje smernice za nadaljnje delo s posamezniki v razredu. Glavni namen našega raziskovanja je s pisanjem narekov preveriti pravopisno zmožnost učencev 3. razreda v eni izmed pomurskih osnovnih šol. V teoretičnem izhodišču magistrskega dela so opredeljeni proces opismenjevanja in komunikacijske sposobnosti, med katerimi smo izpostavili poslušanje, branje in pisanje. Predstavili smo tudi motnje pri branju in pisanju. Posebno pozornost smo namenili opredelitvi nareka, predstavitvi pisanja nareka, pravopisu in ciljem pravopisnih zmožnosti za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje. V sklopu empirične raziskave magistrskega dela smo s pisanjem narekov učencev 3. razreda izbrane osnovne šole v pomurski regiji preverjali pravopisne zmožnosti učencev. Preverjanje pisanja nareka smo izvajali dvakrat, saj smo pridobljene rezultate obeh preverjanj primerjali med seboj.
Keywords: opismenjevanje, poslušanje, branje, pisanje, pisanje nareka, pravopis, cilji pravopisne zmožnosti
Published: 29.01.2018; Views: 29; Downloads: 14
.pdf Full text (914,90 KB)

7.
Preverjanje pismenosti prvošolcev pred in po obravnavi črk
Dragana Vasić, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se osredotoča na preverjanje pismenosti prvošolcev pred in po obravnavi črk. V teoretičnem delu so predstavljene sporazumevalne dejavnosti, in sicer spretnost poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Človek najprej posluša, nato se nauči govoriti, potem pa še brati in pisati. Poslušanje je temelj za razvoj naslednjih treh spretnosti. Govorjenja se otrok nauči s pomočjo poslušanja. Branja in pisanja se uči nevede, že v predšolskem obdobju. V prvem razredu osnovne šole se začne proces opismenjevanja, tj. poučevanje branja in pisanja. Opismenjevanje poteka sistematično ter prosto s spodbujanjem prostega branje in pisanja. Vse štiri sporazumevalne dejavnosti so ključne za doseganje spretnosti branja in pisanja. V teoretičnem delu so zajeti tudi učni cilji iz učnega načrta za slovenščino, ki se uresničujejo pri razvoju sporazumevalnih veščin. Razvoj veščin ne poteka samo pri pouku slovenščine, ampak se tudi povezuje in širi med druge predmete v šoli. V empiričnem delu je bil namen raziskave preizkus pismenosti prvošolcev, da bi ugotovili napredek znanja pismenosti pred in po obravnavi črk. Poudarek preizkusa je bil na glaskovanju in pisanju besed po težavnosti. S pomočjo pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da se je znanje glaskovanja in pisanja po obravnavi črk od prvega do drugega preizkusa povečalo. V raziskavi je sodelovalo 5 mariborskih osnovnih šol. Oba preizkusa preverjanja pismenosti je rešilo 191 učencev.
Keywords: sporazumevalne dejavnosti, poslušanje, govorjenje, branje, pisanje, opismenjevanje, preizkus pismenosti
Published: 29.01.2018; Views: 16; Downloads: 6
.pdf Full text (1,63 MB)

8.
Pomen trajnostnega razvoja in izkustveno učenje na razredni stopnji s poudarkom na obisku turniškega parka in ribnika
Urška Škerget, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Pomen trajnostnega razvoja in izkustveno učenje na razredni stopnji s poudarkom na obisku turniškega parka in ribnika je razdeljeno na tri dele – teoretični del, pedagoški eksperiment in empirični del. Teoretični del smo razdelili na tri sklope: družboslovni, pedagoško-didaktični in kulturno-geografski sklop. V prvem sklopu definiramo trajnostni razvoj, ključne ideje, izhodišča in smernice ter cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Pedagoško-didaktični sklop zajema izkustveno učenje, njegove značilnosti, načela, metode in faze. Nadaljujemo z dnevi dejavnosti, njihovim načrtovanjem in organizacijo. V nadaljevanju podrobneje predstavimo naravoslovne dni in učni predmet Spoznavanje okolja, njegovo opredelitev, splošne cilje in didaktična priporočila, ki so navedena v učnem načrtu za predmet spoznavanje okolja. V kulturno-geografskem sklopu natančneje predstavimo okolje, v katerem smo izvedli naravoslovni dan. Za teoretičnim delom je pedagoški eksperiment, v katerem predstavimo namen eksperimenta, podrobno učno pripravo, izvedbo in evalvacijo naravoslovnega dne, ki se je izvajal v turniškem parku in ribniku. Pedagoškemu eksperimentu sledi empirični del, v katerem nas je zanimalo, kakšna je uspešnost reševanja preizkusa znanja v celoti in pri posameznih nalogah, po naravoslovnem dnevu, ter ali obstaja korelacija med preizkusom znanja in vsoto ocen. Ugotovili smo, da je uspešnost reševanja preizkusa znanja zelo visoka in da obstaja pozitivna korelacija med preizkusom znanja in vsoto ocen. Zato lahko sklepamo, da naravoslovni dnevi nudijo dovolj možnosti za pridobitev znanja učencev na različnih nivojih.
Keywords: trajnostni razvoj, izkustveno učenje, turniški park, učenci, naravoslovni dnevi
Published: 29.01.2018; Views: 26; Downloads: 15
.pdf Full text (2,39 MB)

9.
Gledališko-Improvizacijske igre v predšolskem obdobju
Daša Janže Štorgel, 2017, master's thesis

Abstract: V različni literaturi lahko razberemo, da imajo gledališko-improvizacijske igrice velik pozitiven vpliv na otrokov kognitivni, čustveni, socialni in motorični razvoj. Ker so gledališko-improvizacijske igre v predšolskem obdobju pri nas novost, smo želeli le-te vnesti v otrokov vsakdanjik. Magistrsko delo z naslovom Gledališko-improvizacijske igre v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili pomen gledališke umetnosti v predšolskem obdobju. Spoznali smo, kakšen vpliv imajo gledališko-improvizacijske igrice na otrokov razvoj. Praktični del magistrske naloge smo izvedli pri otrocih, starih 2-4 let v obdobju dveh let (šolsko leto 2013/2014 in 2014/2015), iz Vrtca Sonček v Šmartnem ob Paki. Izvedli smo 33 gledaliških uric in s tem otroke seznanili z 48 različnimi gledališko-improvizacijskimi igricami. Z igrami smo želeli spodbuditi otroke h gledališki dejavnosti, razvijati ustvarjalnost in domišljijo posameznega otroka ter izboljšati delovanje skupine otrok kot celote. Na podlagi pridobljenih rezultatov, opažanj in otrokovih odzivov menimo, da nam je to uspelo.
Keywords: gledališke urice, gledališko-improvizacijske igre, otrok, vzgojiteljica, otrokov razvoj, ustvarjalnost, domišljija.
Published: 22.01.2018; Views: 16; Downloads: 1
.pdf Full text (1,25 MB)

10.
Vpliv učnih oblik in metod na učno aktivnost učencev
Kaja Mlinar, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi z naslovom Vpliv oblik in metod dela na učno aktivnost učencev obravnavamo pojme : oblike dela, metode dela, pouk in učna aktivnost. Pojme v teoretičnem delu razjasnimo, da dobijo svoj pomen, kar nam je tudi v pomoč pri raziskovanju. Namen empiričnega dela je ugotoviti, kako metode in oblike dela vplivajo na pouk in aktivnost učencev med poukom. Zanimalo me je tudi, ali obstaja razlika v uporabi metod in oblik glede na predmet poučevanja in ali obstaja razlika glede na opazovan razred. Opazovala sem dva druga razreda osnovne šole v Trbovljah in sicer pri vseh učnih predmetih : spoznavanje okolja, slovenski jezik, matematika, šport, likovna umetnost, glasbena umetnost. Rezultati kažejo, da glede na predmet poučevanja učitelji uporabljajo različne oblike in metode dela, prav tako glede na razred. Dve učiteljici, ki obe poučujeta drugi razred in obdelujeta enako snov, uporabljata različne metode in oblike dela za dosego ciljev. Kar se tiče aktivnosti, pa nekaj metod in oblik dela vpliva na večjo aktivnost učencev, nekaj pa le to zavira. Za predvsem dobro metodo se je izkazala metoda praktičnega dela, vendar je uporabljena malokrat, glede na to kako pozitivno vpliva na aktivnost učencev. Metoda pogovora in razlage v povezavi s frontalno učno obliko pa sta prav tako tisti, ki predvsem dvigneta nivo aktivnosti učencev med poukom. Učna oblika, ki še pozitivno vpliva na aktivnost učencev je skupinska, vendar se takšnega načina dela učiteljici skoraj ne poslužujeta.
Keywords: oblike, metode, pouk, učna aktivnost
Published: 22.01.2018; Views: 29; Downloads: 28
.pdf Full text (1,13 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica