| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


Search without a query returns a maximum of 100 hits!

91 - 100 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
91.
Introduction of the concept of "Rescue Sheet" in road traffic
Vanna Boroša, 2019, master's thesis

Abstract: In this master's thesis, an analysis was made of the way fire departments operate in rescuing injured passengers from vehicles in an event of a car accident. In order to make it easier to understand the core of master's thesis, the paper defines terms such as the "golden hour", which is essential for the survival of injured passengers in a car accident. The analysis also includes information on the construction designs of the car and how the construction of the car could make it difficult for the firefighting units to operate. Some examples of interventions done by fire brigades and the problems encountered in everyday work on modern cars are also provided. In the concluding part of the thesis we have presented how fire departments can become more efficient, safer, faster, and economical in their daily work while rescuing passengers from vehicles. We have explained in more detail the notion of a “rescue sheet” and how it can be better implemented in the future. At the end of the paper, we have suggested the optimal ways of rescue sheet usage and have outlined the advantages and disadvantages of these uses.
Keywords: Traffic accident, Firefighters, Traffic safety, Golden hour, Rescue sheet
Published: 23.09.2019; Views: 15; Downloads: 2
.pdf Full text (2,32 MB)

92.
The development of sustainable mobility plan (SUMP), example for city of Sinj, Croatia
Anđelo Marunica, 2019, master's thesis

Abstract: SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) is an innovative way of planning urban traffic in order to meet the needs of citizens in a sustainable way. Unlike the traditional approach to traffic planning, SUMP places a special emphasis on citizen and other stakeholders involvement and participation, in which different decisions regarding various sectors such as traffic, spatial planning, economic development, social activities, health, safety, energy, etc. are coordinated . The SUMP concept for the city of Sinj proposes 30 measures compiled in 6 themed packages, which are expected to greatly improve the quality of traffic in the city, in addition to reducing air pollution and improving the quality of life for residents of Sinj, while simultaneously, to a certain extent, stimulating economic growth and reversing demographic decline which is currently affecting the municipality of Sinj.
Keywords: SUMP, city of Sinj, sustainable mobility plan, sustainable mobility, sustainable mobility planning methodology
Published: 23.09.2019; Views: 9; Downloads: 2
.pdf Full text (3,78 MB)

93.
Analiza in rekonstrukcija kombajna za žetev industrijske konoplje
Urban Belca, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnavo predelavo kombajna Mercator 50 za žetev industrijske konoplje. Izvedene so bile analize statističnih podatkov o razpršenosti površin industrijske konoplje v Sloveniji. Na podlagi ugotovitev je bil izbran tip kombajna, ki je najprimernejši za slovenske kmetijstvo. Izvedeni sta bili dve predelavi. Predelan je bil mlatilni greben, s čimer je bila povečana delovna višina. Izvedena je bila tudi predelava mlatilne kletke, ki je zmanjšala možnost preobremenitve kombajna. Izvedeni sta bili dve žetvi na katerih so bile izboljšave tudi ovrednotene.
Keywords: industrijska konoplja, kombajn, kmetijstvo, Slovenija, Claas, Mercator
Published: 20.09.2019; Views: 47; Downloads: 7
.pdf Full text (4,65 MB)

94.
Prvih deset let kiparske zbirke Moderne galerije v Ljubljani
Vanja Dimc, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava nastajanje in oblikovanje kiparske zbirke Moderne galerije v Ljubljani, v obdobju od ustanovitve te nacionalne institucije za moderno in sodobno umetnost leta 1948 do konca petdesetih let 20. stoletja. Osrednji del naloge je posvečen analizi načinov pridobivanja kiparskih del za zbirko. Dela so bila delno prevzeta od Narodne galerije, delno so prišla v zbirko z odkupi neposredno od avtorjev, manjši delež skulptur pa je galerija pridobila z nakupom od Umetniške zadruge Ljubljana in z darovi od umetnikov oziroma Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. V nalogi je najprej predstavljeno, kako sta bili razmejeni kiparski zbirki Narodne in Moderne galerije ter kako in kdaj so potekali prevzemi umetnin, dela katerih avtorjev so bila oddana za nastajajočo zbirko Moderne galerije, predstavljene pa so tudi ugotovitve raziskovanja provenience prenesenih del. V nadaljevanju so obravnavani nakupi umetnin, najprej od Umetniške zadruge Ljubljana, pri kateri je pojasnjen namen ustanovitve zadruge in njeno poslanstvo. S pregledom zakonskih uredb so bile ugotovljene zakonske podlage nakupovanja umetnin, na podlagi pregleda arhivskih virov pa je bilo mogoče ugotoviti, kdo je bil pri galeriji zadolžen za izpeljavo njihovega nakupa. Z analizo odkupljenih kiparskih del je prezentirana zbiralna politika Moderne galerije, pri čemer je posebno izpostavljen primer odkupa večjega števila del od umetnika Franceta Kralja. Sledi analiza podarjenih kiparskih del Sveta za prosveto in kulturo, ki je Moderni galeriji odstopil le nekaj kosov plastike, vendar so iz njih razvidni obrisi državne odkupne politike, pri plastiki podarjeni od umetnikov pa so predstavljena predvidevanja o razlogih za izročitev del galeriji. V zaključku naloge je novonastala zbirka postavljena v primerjalni kontekst s sočasno razstavno politiko Moderne galerije in z razvojem slovenskega kiparstva po drugi svetovni vojni. Magistrsko nalogo sklene katalog kiparskih del, v katerem so zbrani izsledki raziskovanja, predvsem podatki o provenienci del in o prezentiranosti posameznih kipov v stalni zbirki in na razstavah organiziranih v Moderni galeriji.
Keywords: moderna umetnost, zbirateljstvo, 20. stoletje, Ljubljana, kiparska zbirka, Moderna galerija, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Federalni zbirni center, France Gorše, raziskovanje provenience, petdeseta leta, zbiralna politika, nakupi umetnin, France Kralj, razstavna politika, slovensko kiparstvo, Svet za prosveto in kulturo
Published: 20.09.2019; Views: 10; Downloads: 3
.pdf Full text (2,45 MB)

95.
Delovanje vzgojnih zavodov v Sloveniji z vidika ravnateljev
Sanja Jerenko, 2019, master's thesis

Abstract: Otroci in mladostniki so v vzgojne zavode nameščeni takrat, ko čustvene in vedenjske motnje pri njih napredujejo do te mere, da so vsi poskusi izboljšanja stanja neuspešni. Namen magistrske naloge je predstavitev in obravnava delovanja vzgojnih zavodov v Sloveniji, saj je to področje pri nas še precej neraziskano. V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti otrok in mladostnikov, napotenih v vzgojne zavode in potek postopka namestitve v vzgojni zavod. V nadaljevanju so opisani programi in cilji dela vzgojnih zavodov, profili zaposlenih v vzgojnih zavodih ter njihove izobraževalne in vzgojne dejavnosti. Na koncu so izpostavljena načela vzgojnega delovanja vzgojnih zavodov. V empiričnem delu magistrske naloge smo z ravnatelji štirih (od sedmih) vzgojnih domov v Sloveniji, s pomočjo strukturiranih intervjujev, izvedli raziskavo o delovanju vzgojnih domov v Sloveniji. Rezultati naše raziskave so pokazali, da vzgojni zavodi sprejemajo različno populacijo otrok in mladostnikov. V vzgojne zavode otroke in mladostnike najpogosteje nameščajo centri za socialno delo. Po mnenju ravnateljev so najpogostejši vzroki za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj ter posledično namestitev v vzgojni zavod neustrezne družinske razmere. Cilj bivanja v vzgojnih zavodih je priprava na samostojno življenje. Ravnatelji so izpostavili tudi nekatere težave s sistemsko urejenostjo delovanja vzgojnih zavodov, še posebej z avtonomnostjo in z zakonodajo, ki vzgojne zavode uvršča pod vejo šolstva.
Keywords: vzgojni zavodi, otroci in mladostniki, čustvene in vedenjske motnje, ravnatelji
Published: 20.09.2019; Views: 18; Downloads: 7
.pdf Full text (1,48 MB)

96.
Pomembnost proste igre za predšolskega otroka
Uršula Berke, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je obravnavana prosta igra v predšolskem obdobju in njena pomembnost za otrokov razvoj. Prosta igra ima ključno vlogo pri otrokovem razvoju, zlasti v predšolskem obdobju. Velik vpliv ima na otrokov čustveni razvoj kot tudi na otrokovo zmožnost reševanja problemov. Prosta igra kot tudi druge oblike nestrukturiranih dejavnosti pomaga otrokom pri razvoju socialnih, osebnih in motoričnih sposobnosti ter veščin. Skozi prosto igro otroci krepijo in razvijajo svojo domišljijo in ustvarjalnost. Posledice pomanjkanja svobodne igre se kažejo tudi v poznejših letih, vse do odraslosti. Otroci, ki so bili prikrajšani za svobodno igro, imajo večje težave z vključevanjem v družbo kot tudi težave s čustveno navezanostjo, izražanjem čustev in njihovim nadzorom. Pojavijo se lahko tudi narcistični nagibi. V empiričnem delu smo raziskali odnos strokovnih delavcev do proste igre. Zanimalo nas je, ali se zavedajo pomembnosti proste igre za otrokov razvoj, koliko časa ji posvetijo ter kakšno je mnenje strokovnih delavcev o njihovi vlogi med prosto igro. Rezultati so pokazali, da se strokovni delavci zavedajo pomembnosti proste igre in da omogočajo otrokom, da se vsakodnevno prosto igrajo, v povprečju med pol ure do eno uro na dan. Proste igre je največ med počitnicami ter nasploh pri bivanju na prostem. Strokovni delavci se zavedajo koristi, ki jih ima prosta igra na celoten otrokov razvoj, pri tem pa ne poudarjajo nobenega področja razvoja posebej.
Keywords: pomembnost, pomen, prosta igra, predšolski otroci
Published: 20.09.2019; Views: 16; Downloads: 6
.pdf Full text (1,11 MB)

97.
Učinkovitost finskega šolskega sistema v lučeh mednarodnega preverjanja znanja
Doris Kutnjak, 2019, master's thesis

Abstract: Finska slovi kot najuspešnejša država na področju vzgoje in izobraževanja. Njihovo uspešnost iz leta v leto dokazujejo mednarodna ocenjevanja znanja, poglavitno raziskava PISA. Namen naše magistrske naloge je bil raziskati uspešnost finskih učencev v preverjanju znanja, opredeliti njihov uspeh in poiskati razloge in vzroke, ki so k temu pripomogli. Magistrska naloga se začne z vpogledom v zgodovino finskega šolstva. Nadaljuje se s strukturo finskega šolskega sistema danes, analizo finskih rezultatov mednarodne primerjave znanja v raziskavi PISA, razlogi in vzroki za uspešnost finskih učencev v raziskavi, analizo zadnjega padca finskih učencev v raziskavi ter z vpogledom v prihodnost finske vzgoje in izobraževanja. Svoj uspeh finski učenci dolgujejo razvitemu in globalno usmerjenemu šolskemu sistemu ter učiteljem, ki na Finskem veljajo kot cenjeni in ugledni strokovnjaki na svojem področju. Izobrazba Fincem predstavlja prioriteto. Njihove šole so pravične, skrbne, timsko naravnane in dostopne vsem ne glede na socialno-ekonomski položaj posameznika. Njihov šolski sistem se nenehno obnavlja, dopolnjuje in sledi globalnim spremembam ter razvoju tehnologije. Prihodnost finskega šolskega sistema prinaša nove načine poučevanja in učenja. Poudarek je na praktičnih veščinah in razvoju kreativnosti vsakega posameznika.
Keywords: finski šolski sistem, mednarodno preverjanje znanja, PISA, pravičnost, enakost, tehnologija, pogled v prihodnost
Published: 19.09.2019; Views: 22; Downloads: 8
.pdf Full text (2,38 MB)

98.
Psihometrične lastnosti Vprašalnika kognitivnih spodrsljajev na vzorcu študentov
Sara Mezek, 2019, master's thesis

Abstract: Kognitivni spodrsljaji so opredeljeni kot napake, drobne nepozornosti pri vsakodnevnih aktivnostih, ki ji običajno izvedemo brez težav (Broadbent idr., 1982). Najbolj uveljavljen pripomoček za merjenje kognitivnih spodrsljajev predstavlja Vprašalnik kognitivnih spodrsljajev CFQ (Broadbent idr., 1982), psihometrične značilnosti slovenske različice pa do zdaj še niso bile preverjene. Glavni namen magistrske naloge je tako preveriti psihometrične značilnosti, v okviru katerih so bile analizirane faktorska struktura, zanesljivost vprašalnika, diskriminativnost postavk in povezanost vprašalnika z drugimi konstrukti. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 215 študentov različnih študijskih smeri in fakultet. Faktorska struktura vprašalnika je bila preverjana z eksploratorno in konfirmatorno faktorsko analizo, pri čemer sta bili pri eksploratorni metodi uporabljeni metoda glavnih osi in poševnokotna rotacija Oblimin. Rezultati so pokazali, da je z vsebinskega in psihometričnega vidika najustreznejši enofaktorski model, ki so ga identificirali avtorji izvornega vprašalnika (Broadbent idr., 1982). Rezultati so pokazali tudi, da se kognitivni spodrsljaji povezujejo z nevroticizmom, anksioznostjo in ruminacijo, na drugi strani pa se ne povezujejo s selektivno pozornostjo ter sposobnostjo inhibicije. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da ima vprašalnik veliko uporabno vrednost, izsledki raziskave pa poleg raziskovalne in aplikativne vrednosti predstavljajo podlago za informirano uporabo vprašalnika ter interpretacijo rezultatov.
Keywords: kognitivni spodrsljaji, Vprašalnik kognitivnih spodrsljajev CFQ, psihometrične lastnosti, faktorska analiza
Published: 19.09.2019; Views: 28; Downloads: 6
.pdf Full text (1,01 MB)

99.
Validacija Vprašalnika o delovnih pogojih in počutju ob delu
Anja Banković, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo se osredotočili na validacijo novonastalega slovenskega Vprašalnika o delovnih pogojih in počutju ob delu. Zasnova slednjega temelji na teoriji načrtovanja delovnega mesta oz. natančneje na modelu delovnih zahtev in virov. Vprašalnik je sestavljen iz glavnega dela, ki se nanaša na delovne zahteve in vire ter dodatnega dela o počutju ob delu. Poleg vprašalnika za validacijo smo v testno baterijo zajeli še vprašanje o delovnem zadovoljstvu in vprašalnike BAT, UWES-9 ter Vprašalnik delovnih zahtev in resursov. Podatke smo zbrali na vzorcu 306 zaposlenih (147 moških in 159 žensk), starih med 22 in 66 let. V namen preverjanja faktorske strukture vprašalnika smo ločeno za oba dela vprašalnika najprej izvedli analizo glavnih komponent, nato pa še konfirmatorno faktorsko analizo prvega in drugega reda. Iz glavnega dela vprašalnika smo izločili 6 postavk in na koncu sprejeli 24-dimenzionalni model s tremi sekundarnimi faktorji, za del, vezan na počutje ob delu, pa smo potrdili originalno predpostavljenih 7 primarnih faktorjev z enim nadrednim sekundarnim faktorjem. Preverili smo še zanesljivost in konstruktno ter konvergentno veljavnost, pri čemer smo potrdili hipoteze o povezanosti poddimenzij validiranega vprašalnika z rezultati na vprašalniku BAT, UWES-9, meri delovnega zadovoljstva in poddimenzijami Vprašalnika delovnih zahtev in resursov. Manjša odstopanja v korelacijah in utemeljitve zanje navajamo v poglavju interpretacija, kjer smo argumentirali tudi razloge za izločitev posameznih spremenljivk in izpostavili morebitne problematične postavke. Vprašalnik je torej zanesljiv in veljaven pripomoček za merjenje delovnih pogojev in počutja zaposlenih v večjih organizacijah.
Keywords: delovne zahteve in viri, počutje ob delu, izgorelost, delovna zavzetost, delovno zadovoljstvo
Published: 19.09.2019; Views: 30; Downloads: 18
.pdf Full text (807,91 KB)

100.
Povezanost med rabo glasbe v vsakdanjem življenju in doživljanjem anksioznosti pri pouku angleščine
Gloria Kolar, 2019, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je preučevanje vloge anksioznosti pri pouku angleščine pri slovenskih učencih in dijakih, hkrati pa ugotavljanje, ali lahko formalna in neformalna raba glasbe v vsakdanjem življenju pripomore k zmanjševanju anksioznosti pri pouku angleščine. V raziskavi je sodelovalo 260 udeležencev treh starostnih skupin (peti in deveti razred osnovne šole ter dijaki četrtega letnika srednje šole) ter dveh programov dijakov (splošna gimnazija in srednja glasbena šola). Odgovori na demografska vprašanja in informacije o rabi glasbe v vsakdanjem življenju so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, podatki o doživljanju anksioznosti pri pouku angleščine pa so bili zbrani s pomočjo lestvice anksioznosti pri pouku angleščine (angl. Foreign Language Clasroom Anxiety Scale; FLCAS; Horwitz, Horwitz in Cope, 1986). Ugotovljene so bile statistično pomembne razlike v doživljanju anksioznosti glede na spol, starost, program dijakov in zaključno oceno pri angleščini. Prav tako je bil potrjen obstoj statistično pomembnih razlik v doživljanju anksioznosti glede na vključenost udeležencev v pevski zbor, medtem ko pri drugih formalnih in neformalnih oblikah glasbenega udejstvovanja (npr. glasbena šola, plesna šola, igranje instrumentov, pogostost igranja instrumentov, petja, plesa, poslušanja glasbe v vsakdanjem življenju ter poslušanje glasbe pred poukom angleščine) te razlike niso bile prisotne. Izkazalo se je, da se višja stopnja anksioznosti izraža pri dekletih in udeležencih z nižjo zaključno oceno, glede na starostne skupine in programe dijakov doživljajo najvišjo stopnjo anksioznosti učenci petega razreda osnovne šole, najnižjo pa učenci devetega razreda osnovne šole, medtem ko dijaki srednje glasbene šole doživljajo višjo stopnjo anksioznosti od dijakov splošne gimnazije. Pridobljene ugotovitve dajejo vpogled v stopnjo doživljanja anksioznosti otrok in mladostnikov pri pouku angleščine, hkrati pa kažejo, da glasba pri pouku angleščine sama po sebi ne pripomore k zmanjševanju anksioznosti, temveč jo je potrebno uporabljati na premišljen in ustrezen način.
Keywords: anksioznost, pouk, angleščina, glasba, formalne in neformalne oblike
Published: 19.09.2019; Views: 40; Downloads: 12
.pdf Full text (1,28 MB)

Search done in 1.86 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica