SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


61 - 70 / 106
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
61.
Vpliv biogoriv na tokovne pojave v vbrizgalni šobi dizelskega motorja
Blaž Vajda, 2013, doktorska disertacija

Opis: Vbrizgavanje curka goriva spada na področje dvofaznih tokov, ki obravnava karakteristike curka goriva v odvisnosti od fizikalnih lastnosti, s poudarkom na vbrizgavanju različnih goriv, pod različnimi delovnimi pogoji. Poleg ocene kvalitete tvorbe zmesi je raziskovanje karakteristik curka goriva pomembno tudi za oceno izkoriščenosti zraka v zgorevalni komori in zaradi morebitnega nezaželenega stika goriva s stenami zgorevalne komore. Obstoječi fizikalno-matematični modeli lahko v splošnem relativno natančno popišejo razmere dvofaznega toka. V samih podmodelih so prisotne empirične konstante (vplivni parametri), s pomočjo katerih se uravnavajo karakteristike vbrizganega curka in ki so v osnovi odvisne od lastnosti samega vbrizgalnega sistema, predvsem od geometrije vbrizgalne šobe. V okviru naloge bo vpeljan model, ki bo omogočal obravnavanje karakteristik različnih biogoriv, razmer v šobi in posledice vpliva karakteristik na razvoj, obliko in strukturo curka, kjer bo omogočeno natančnejše analiziranje dvofaznih tokov. Model bo zajemal prenosne enačbe za številsko gostoto parnih mehurčkov, z upoštevanjem fizikalnih procesov nastajanja in izginjanja posameznih mehurčkov, pri različnih oblikah kavitacijskih tokov, hkrati pa bo omogočal še raziskavo vpliva med kapljicami goriva ter obravnavo sil trka z vpeljavo velikostne porazdelitve kapljic goriva. Naloga je razdeljena na eksperimentalni in numerični del. V eksperimentalnem delu so določene in analizirane fizikalne lastnosti uporabljenih goriv, karakteristike procesa vbrizgavanja, s pomočjo hitre kamere pa je bil posnet razvoj curka goriva. V numeričnem delu je prikazan osnovni poenostavljeni fizikalno-matematični model. V disertaciji je pokazano, da je mogoče s spremembo fizikalno-matematičnega modela, ob upoštevanju fizikalnih lastnosti goriva, delovnega režima in karakteristik procesa vbrizgavanja, določiti konstante, ki pri izračunu uravnavajo karakteristike curka goriva. S pomočjo ustreznih izrazov je tako mogoče izraziti empirične vrednosti parametrov in vnaprej napovedati probleme, ki bi se lahko pojavili v dizelskih motorjih z uporabo biogoriv.
Ključne besede: alternativna goriva, sistem za vbrizgavanje goriva, tokovne razmere v šobi, kavitacija, curek goriva, računalniška dinamika tekočin.
Objavljeno: 12.07.2013; Ogledov: 982; Prenosov: 108
.pdf Celotno besedilo (7,04 MB)

62.
Inteligentni sistem za oddaljeno spremljanje stanja mineralnih hidravličnih olj
Vito Tič, 2013, doktorska disertacija

Opis: Doktorska naloga obravnava široko področje spremljanja stanja hidravličnih tekočin skozi njihov delovni življenjski cikel, pri čemer izpostavlja in podrobneje obravnava problem kvantitativnega ocenjevanja stanja mineralnih hidravličnih olj ter njihove preostale uporabne dobe. Pri uveljavljanju različnih metod in sistemov spremljanja stanja v industrijskem okolju je ključnega pomena njihova praktičnost in uporabnost, zato se doktorska naloga osredotoča na aplikativni razvoj inteligentnega sistema oz. modela za oceno stanja olja in njegove preostale življenjske oz. uporabne dobe, ki zmore samostojno, brez pomoči izkušenega strokovnjaka, preučiti fizikalno-kemične lastnosti hidravlične tekočine in podati informacijo o stopnji njene ustreznosti. Za oceno stanja olja, in njegove preostale uporabne dobe, je v disertaciji predlagan hibridni matematični model, zasnovan na osnovi predhodno pridobljenih podatkov pospešenega staranja olja. Ustreznost izdelanega hibridnega modela je najprej potrjena na bazi podatkov pospešenega staranja hidravlične tekočine, na podlagi katere je bil model tudi izdelan. V nadaljevanju prikazana implementacija modela na realnem industrijskem sistem pa prikazuje praktično uporabnost razvitega sistema, saj je izdelan model sposoben uspešno in dovolj natančno oceniti stanje in preostalo uporabno dobo olja že po prvi tretjini njegove življenjske dobe.
Ključne besede: hidravlična tekočina, mineralno olje, analiza olja, spremljanje stanja, senzorji, umetna inteligenca, preostala uporabna doba
Objavljeno: 12.07.2013; Ogledov: 879; Prenosov: 215
.pdf Celotno besedilo (7,81 MB)

63.
RAZVOJ MATEMATIČNEGA MODELA TRENJA ZA SIMULACIJO DINAMIKE TORNE SKLOPKE V SISTEMU TELES
Tomaž Petrun, 2013, doktorska disertacija

Opis: Doktorska disertacija obravnava razvoj in validacijo modela trenja za uporabo v modelu popolnoma funkcionalne torne sklopke v programskem paketu AVL EXCITE, ki bo omogočal numerične simulacije dinamike sistema teles celotnega pogonskega sklopa. Na podlagi zahtev ciljnega programskega paketa za implementacijo in zahtev, ki izhajajo iz aplikacije in pregleda obstoječe literature, je bil izbran elasto-plastični model trenja kot najprimernejši model za nadaljnjo raziskovalno delo. S pomočjo numeričnih testov je bilo ugotovljeno, da izbran model ne ustreza zahtevam dane aplikacije zaradi nezveznosti modela za določene naključne kombinacije parametrov modela in vhodnih podatkov. Zaradi tega je bila narejena modifikacija elasto-plastičnega modela trenja, ki je odpravila pomanjkljivosti. Razvit modificiran elasto-plastični model je bil validiran na podlagi eksperimentalnih meritev. Za izvedbo eksperimentalnih meritev je bila izdelana posebna merilna proga s poenostavljeno torno sklopko. Merilna proga omogoča meritve prenesenega vrtilnega momenta, normalne sile in vrtilnih hitrosti pod obratovalnimi pogoji, ki se zelo približajo realnim obratovalnim pogojem v pogonskem sklopu z motorjem z notranjim zgorevanjem. Primerjava rezultatov eksperimentalnih meritev in pripadajočih numeričnih simulacij sistema teles z uporabo razvitega modificiranega elasto-plastičnega modela trenja v modelu popolnoma funkcionalne torne sklopke je pokazala zelo dobro ujemanje. Ugotovljeno je bilo, da je razvit modificiran elasto-plastični model trenja sposoben pravilno opisati vse obratovalne faze torne sklopke. Model je sposoben zvezno izračunati količino dejansko prenesenega vrtilnega momenta v vseh obratovalnih fazah torne sklopke. Model je tudi sposoben pravilno upoštevati inducirane dinamične pojave zaradi trenja, kot je na primer "stick/slip" pojav. Razvit modificiran elasto-plastični model trenja ustreza vsem podanim zahtevam za dano aplikacijo in vsem zahtevam za implementacijo v ciljni programski paket.
Ključne besede: modificiran elasto-plastični model trenja, torna sklopka, validacija, eksperimentalne meritve, dinamika sistema teles
Objavljeno: 04.06.2013; Ogledov: 1054; Prenosov: 169
.pdf Celotno besedilo (12,03 MB)

64.
INTELIGENTNI SISTEM ZA KOREKCIJO REZALNIH PARAMETROV PRI FREZANJU GRAVUR ORODIJ
Marko Reibenschuh, 2013, doktorska disertacija

Opis: Kvaliteta obdelane površine in stroški obdelave sta glavna faktorja, s katerima podjetje dosega konkurenčnost na svetovnem tržišču izdelave preoblikovalnih orodij. Z uporabo najnovejših materialov in modernih postopkov obdelave podjetja poskušajo doseči optimalno izkoriščenost strojev in orodij ter si tako zagotoviti tržno prednost. Izbira rezalnih parametrov ima pri obdelavi velik vpliv na stroške, zato veliko raziskovalcev izvaja postopke off-line optimizacije. Na področju materialov se razvijajo vedno bolj kompleksni materiali, med katere prištevamo tudi gradientne materiale. Znane off-line rešitve optimizacij ne omogočajo zadovoljivih rezultatov pri optimizaciji rezalnih parametrov. V raziskavi smo razvili, izdelali in vpeljali v proizvodnjo orodij nov inteligentni sistem za korekcijo rezalnih parametrov pri frezanju gravur (ISK) za obdelavo standardnih in gradientnih materialov. Predstavljen sistem omogoča optimizacijo rezalnih parametrov v on-line načinu in izključuje negativne vplive človeškega faktorja v proizvodnjo. Z vizualnim nadzorom odrezka, obrabe orodja in merjenjem rezalnih sil sistem samodejno izvaja korekcijo rezalnih parametrov (vrtilne frekvence in podajalne hitrosti) ter tako omogoča optimalno izkoriščenost stroja, orodja in hkrati omogoča natančnejšo izdelavo. Raziskava zajema predstavitev problema, iskanje rešitev, sestavljanje in umerjanje sistema ter serijo preizkusov, kjer je sistem testiran v laboratorijskih in delavniških razmerah. Izdelan je tudi uporabniški vmesnik, ki na podlagi govornega vodenja operaterju stroja omogoča hitrejši odziv na nepredvidljive spremembe med obdelavo. V zaključku raziskave so podani rezultati, ki utemeljujejo in dokazujejo uporabnost sistema. Podani so tudi predlogi za nadaljnji razvoj in raziskave.
Ključne besede: Inteligentni sistem, rezalni parametri, frezanje gravur, nadzor sil, vizualni nadzor, oblika odrezka, govorno vodenje
Objavljeno: 04.06.2013; Ogledov: 951; Prenosov: 200
.pdf Celotno besedilo (9,40 MB)

65.
VPLIV MAGNETNEGA POLJA NA BAKTERIJE V BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAVAH IN NA PRETVORBO DUŠIKA
Jasmina Filipič, 2013, doktorska disertacija

Opis: V doktorski disertaciji predstavljamo študijo čiščenja odpadne vode z vidika odstranjevanja dušikovih spojin s pomočjo srednje močnega statičnega magnetnega polja (SMP). Veljavna zakonodaja in visoki stroški okoljskih dajatev za onesnaževanje voda, namreč težijo k iskanju novih naprednih tehnologij čiščenja odpadne vode. V dosedanjih raziskavah je bilo ugotovljeno, da se pod vplivom SMP, poveča odstranjevanje organskih substratov iz odpadne vode. Naše raziskave kažejo, da SMP gostote, B = (30, 50) mT (toda ne B = 10 mT) pozitivno vpliva na odstranjevanje dušikovih spojin v SBR reaktorjih. Amonij-oksidacijska hitrost se pri SMP gostote, B = 50 mT drastično poveča, in sicer za w = 85 ± 5 %. Glede na pozitiven učinek SMP na čiščenje odpadne vode, smo v nadaljevanju raziskave preučili vpliv SMP na tri bakterije odpadne vode ˗ Nitrosomonas europaea, Escherichia coli in Pseudomonas putida. Rezultati raziskave kažejo, da SMP (B = 17 mT) negativno vpliva na rast bakterij E.coli in P.putida, toda pozitivno na dehidrogenazno aktivnost in koncentracijo znotrajceličnega ATP. Inhibitorni vpliv na omenjeni bakteriji je bil največji pri njunih optimalnih temperaturah rasti. V okviru doktorske naloge smo kot prvi dokazali, da SMP (B = 17 mT) pozitivno vpliva na oksidacijo amonijevega dušika pri bakteriji N.europaea. SMP prav tako pozitivno vpliva na mešano združbo amonij-oksidirajočih bakterij v odpadni vodi, s povečanjem za w = 40 % pod vplivom SMP in na čisto kulturo N.europaea s povečanjem števila bakterij po sedmih dneh izpostavitve SMP za w = 60 %, v primerjavi s kontrolnimi vzorci. Iz rezultatov je razvidno, da lahko z ustrezno gostoto SMP, časom izpostavitve in temperaturo znatno povečamo odstranjevanje dušikovih spojin iz odpadne vode ter pospešimo rast enega izmed najpomembnejših nitrifikatorjev odpadne vode – Nitrosomonas europaea.
Ključne besede: odpadna voda, bakterije, statično magnetno polje, dušikove spojine, nitrifikacija, denitrifikacija
Objavljeno: 04.06.2013; Ogledov: 1203; Prenosov: 205
.pdf Celotno besedilo (2,99 MB)

66.
Vpliv povečane koncentracije kovin v rastlinah na njihovo snovno in energijsko izrabo
Nadja Romih, 2013, doktorska disertacija

Opis: Onesnažena tla s kovinami so posledica več stoletnega nekontroliranega antropogenega one-snaževanja v preteklosti. Kovine zaradi svoje nezmožnosti razgradnje, za razliko od večino organskih snovi, predstavljajo resno grožnjo za okolje, ljudi in živali in jih je potrebno primerno odstraniti. Eden od ukrepov revitalizacije onesnaženega ozemlja s kovinami je pozelenitev z energetskimi rastlinami in situ. V raziskavi smo z metodo fitoekstrakcije opazovali distribucijo kovin v rastlinskih delih juvenilnih in odraslih hibridov PR45 D01 in PR46 W31 oljne ogrščice (Brassica napus L. var. napus) in situ na različno onesnaženih tleh (Ponikva, Šentjur, Medlog, Proseniško, Škofja vas, Črna na Koroškem in Mežica). Rezultati raziskave kažejo, da je privzem Cd, Pb in Zn v nad-zemne dele odraslih rastlin do 56 %, 35 % in 52 % v zaporedju večji v primerjavi z nadzemnimi deli juvenilnih rastlin. Vsebnost kovin v rastlinah je predvsem odvisna od vsebnosti kovin v tleh in pH vrednosti tal. Hibrida oljne ogrščice privzemata kovine in As v svoje nadzemne dele in, predvsem pomembno, tudi v semena. Za vsako kovino je bil izračunan TF, to je razmerje med rastlinskimi deli, in BAF, to je razmerje med vsebnostjo tarčnega elementa v nadzemnem delu in vsebnostjo elementa v tleh. Rezultata TF(Cd) in BAF(Cd) > 1 kažeta, da lahko hibrid PR45 W31 uporabimo za fitoremediacijo na srednje onesnaženih tleh. Primerjava dveh metod pridobivanja olja iz semen je pokazala, da je superkritična ekstrakcija s CO2 bolj primerna metoda. Pogača po hladnem mehanskem stiskanju in po SC CO2 semen ni vsebovala povečanih vsebnosti kovin in je primerna v proizvodih za prehrano živali. Termična obdelava stebel in pogače pri 700 °C je pokazala, da so vsebnosti Cd, Pb in Zn v ostanku najmanjše in vsebnosti Cu, Ni, Co, Mo, As in Ba v ostanku pri 700 °C največje. Pri termični obdelavi na 850 °C so bile vsebnosti Cd, Pb in Zn v ostankih značilno večje od vsebnosti Cu Ni, Co, Mo, As in Ba. Kurilne vrednosti stebel in pogače so primerljive bitumenskemu premogu, lignitu in lesu. Vpliv povečane vsebnosti kovin v tleh ni vplival na snovno in energijsko izrabo oljne ogrščice. Uporaba enega od ukrepov remediacije, pozelenitev, ne samo, je ne le ekonomsko najbolj donosna sanacija, ampak bi tudi polepšala izgled krajine in izboljšala kvaliteto življenja ljudi, ki so izpostavljeni kontaminiranim področjem.
Ključne besede: Brassica napus L. var. napus, distribucija kovin, fitoekstrakcija kovin, snovna in energijska izraba
Objavljeno: 10.04.2013; Ogledov: 1191; Prenosov: 275
.pdf Celotno besedilo (4,78 MB)

67.
SUSPENSION AND STEERING SYSTEM DEVELOPMENT OF A FOUR WHEEL DRIVE AND FOUR WHEEL STEERED TERRAIN VEHICLE
Shpetim Lajqi, 2013, doktorska disertacija

Opis: The key goal of doctoral thesis was to conceive, design, optimize, and analyze the suspension and steering systems for a four wheel drive and four wheel steered terrain vehicle. The common characteristic of a terrain vehicle is the greater motion of the wheels in order to protect the vehicle from rollover risk when running over rough terrain. Known suspension and steering systems have serious weaknesses. In order to ensure good driving comfort, efficient driving safety, and higher maneuverability, new principles of suspension and steering systems are proposed. The proposed suspension system has been successfully derived from a classical double wishbone control arm. The control arms are long but both equal. Greater wheel motion has been ensured without reducing driving performance. In order to improve the comfort and safety an optimal active damping force has been determined by the active and semi-active systems. On the basis of comprehensive analysis, active system adequacy has been achieved. The proposed suspension design provides relatively small lateral wheel motion, zero camber angles, and it effectively absorbs the vibrations caused by ground configurations. The goal of the developed steering system for this terrain vehicle was to design a new steering mechanism that would provide maneuverability at low speed and suitable stability at higher speed. This has been ensured by two modes of steering, all wheel steer and front wheel steer. The proposed steering mechanisms conform to Ackermann steering geometry for all modes and situations. A totally new steering concept has been developed. This effective design consists of special pairs of gears, known as’ non-circular gears’.
Ključne besede: Terrain vehicle, suspension system, steering system, four wheels steering
Objavljeno: 18.03.2013; Ogledov: 1853; Prenosov: 241
.pdf Celotno besedilo (13,58 MB)

68.
Eksperimentalna in numerična raziskava tokovnih pojavov v aksialnem ventilatorju
Matej Fike, 2013, doktorska disertacija

Opis: Aksialni ventilatorji so zasnovani tako, da delujejo v stabilnem področju dušilne krivulje. Prostorske oziroma druge omejitve lahko povzročijo, da delovanje ventilatorja preide iz stabilnega v nestabilno področje, kjer se razvijejo kompleksni 3D časovno odvisni tokovni pojavi, ki negativno vplivajo na karakteristiko ventilatorja. Da bi razumeli kompleksne pojave v medlopatičnem kanalu ventilatorja, je bila najprej narejena eksperimentalna in numerična analiza toka okoli osamljenega krila. V nadaljevanju je predstavljena eksperimentalna in numerična raziskava tokovnih pojavov v aksialnem ventilatorju s poudarkom na nestacionarnem delovanju. V okvirju eksperimentalne raziskave je bila posneta dušilna krivulja, ki je bila razdeljena na stabilni in nestabilni del. S PIV merilno metodo so bila posneta tokovna polja pred rotorjem ventilatorja in v medlopatičnem prostoru v različnih delovnih točkah. Raziskovanje je usmerjeno v analizo vrtečega zastoja, ki se razvije pri prehodu iz stabilnega v nestabilno delovanje. Razvita je bila metoda rekonstrukcije vrtečega zastoja, s katero je bila v izbranih delovnih točkah opravljena rekonstrukcija vrtečega zastoja pred rotorjem in v medlopatičnem kanalu. Prav tako je bil izračunan delež povratnega toka v medlopatičnem kanalu. Rezultati meritev, integralni in lokalni, so bili primerjani z rezultati numeričnih simulacij. Izvedene so bile stacionarne in časovno odvisne simulacije z uporabljenima k-ε in SST turbulentnima modeloma. Stabilni del dušilne krivulje je bil primerjan z rezultati stacionarnih simulacij, nestabilni del pa s časovno odvisnimi simulacijami. Ugotovljeno je bilo, da stacionarne simulacije dobro napovejo časovno povprečena tokovna polja in potek stabilnega dela dušilne krivulje. Časovno odvisne simulacije z uporabljenima k-ε in SST turbulentnima modeloma slabo napovejo potek nestabilnega dela dušilne krivulje. Oba omenjena turbulentna modela uspeta napovedati pojav vrtečega zastoja, ne uspeta pa napovedati časovno odvisnega tokovnega polja v primeru osamljenega krila kot tudi v primeru ventilatorja.
Ključne besede: osamljeno krilo, aksialni ventilator, vrteči zastoj, PIV, numerični izračun
Objavljeno: 18.03.2013; Ogledov: 1460; Prenosov: 154
.pdf Celotno besedilo (32,12 MB)

69.
Numerični model robnih elementov za nestacionarne turbulentne tokove
Janez Lupše, 2012, doktorska disertacija

Opis: V doktorski disertaciji obravnavamo razvoj numeričnega algoritma za reševanje turbulentnih tokov, osnovanega izključno na metodi robnih elementov (MRE). Rešujemo Navier-Stokesov sistem enačb, zapisan v hitrostno-vrtinčnem zapisu. Sestavljen je iz enačb kinematike toka, s katerimi poiščemo neznane vrednosti vrtinčnega polja na robu območja reševanja in neznane vrednosti hitrostnega polja v območju, ter enačb kinetike vrtinčnosti, temperature in modelov turbulence. Enačba, s katero poiščemo vrednosti vrtinčnega polja na robu območja, je diskretizirana s standardno, enoobmočno MRE, vse ostale enačbe pa so zapisane v diskretni obliki s pomočjo MRE s podobmočji, kar omogoča velike prihranke pri računalniškem spominu. Ker je v večini realnih primerov turbulentnih tokov nepraktično ali celo nemogoče direktno reševati Navier-Stokesov sistem enačb, ga poenostavimo. V delu obravnavamo predvsem poenostavitev vodilnih enačb s pomočjo Reynoldsovega povprečenja (RANS). Z ohranitvijo lokalnega časovnega odvoda prenosnih spremenljivk časovno povprečenje omejimo na določen časovni interval ter tako dobimo neastacionarne-RANS enačbe (URANS). Razviti algoritem smo preverili na testnih primerih, katerih analitične rešitve poznamo. Naslednji korak je bil preračun laminarnih tokov, kjer smo izračunali tok v kanalu, tok v gnani kotanji in naravno konvekcijo v zaprti kotanji. Na koncu smo izračunali še vrsto turbulentnih tokov: turbulentni tok v kanalu, turbulentni tok preko stopnice v kanalu, turbulentni tok v kanalu s periodičnimi zožitvami in tok v kanalu s kvadratno oviro. Z naštetimi primeri smo potrdili pravilnost razvitega numeričnega algoritma in implementacije modelov turbulence, tako za časovno povprečene kot tudi nestacionarne izračune turbulentnega toka.
Ključne besede: metoda robnih elementov, hitrostno vrtinčen zapis, Reynoldsovo povprečene enačbe, modeli turbulence, nestacionarni tok, računalniška dinamika tekočin
Objavljeno: 18.03.2013; Ogledov: 1206; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (27,34 MB)

70.
STRUCTURING OF SOL-GEL FUNCTIONALIZED CELLULOSE HYBRID MATERIALS AND THEIR CHARACTERIZATION
Heike Marlene Anna Ehmann, 2012, doktorska disertacija

Opis: The goal of this thesis is the structuring of cellulose nanocrystals using different organofunctional silane compounds and different cationic species to prepare highly functional materials with tailored properties. In addition different new aspects and approaches for the structural characterization of functionalised cellulose nanocrystals (CNC) functionalised with different organofunctionalalkoxysilanes as well as cationic species have been introduced. Cellulose nanocrystals (CNC) are prepared using three different acidic conditions to hydrolyse microcrystalline cellulose (MCC). The sulphuric acid hydrolysis introduces highly negative charged sulphate groups on the CNC. The aqueous nanocrystalline cellulose suspensions (aNCS) are analysed in terms of ζ-potential related to the pH and concentration to investigate the stability while dynamic light scattering (DLS) is used to investigate the size distribution. The hydrochloric acid hydrolysis in contrast only removes the amorphous regions but the so obtained CNC are less stabilized (decreased ζ-potential) and tend to agglomerate very fast. The use of the mixture of both acids (HCl and H2SO4) during the hydrolysis of MCC introduces less sulphate groups compared with the sulphuric acid hydrolysis. AFM investigations show that the shapes of the CNC are highly influenced by the hydrolysis conditions. While the shape of the H2SO4 hydrolysed CNC is rod like, while the shape of the other two CNC samples is more spherical in nature. One of the major topic in this work is the analysis of aNCS in aqueous solutions by small angle x-ray scattering (SAXS). The use of the generalized indirect Fourier transformation (GIFT) method allows the analysis of these systems and structural properties such as shape, size and surface charge of aNCS can be assessed. Using this kind of characterisation it can be seen that the shape of the H2SO4 hydrolysed CNC is definitely rod like while the other CNC sample can be described with spheres. In addition to the aNCS characterisation different substrates (Si-wafer, glass slides, polystyrene, etc.) are equipped with aNCS using a variety of different deposition methods (e.g. spin coating, solution casting, dip coating). The resulting films are studied in terms of morphology AFM, SARFUS and SEM. Sophisticated scattering techniques are employed for surface structural characterisation as grazing incidence small angel x-ray scattering. The determination of surface free energies allows conclusions about the hydrophilicity and hydrophobicity as well as the interaction capacity with different liquids. It can be seen that besides the hydrophilic nature of the CNC also hydrophobic interactions are present. The highly negative charged CNC sample which was prepared using sulphuric acid hydrolysis is found to be best suitable for the further hybridization with different organofunctional silanes and for the layer by layer approach (LBL) with different cationic species. The organofunctionalalkoxysilanes which were used in this study can be divided into three groups (e.g filler, surface functionalisation silanes, cross linking silanes). Depending on the nature of the organic residue the silanes are capable to introduce functionalities with enhanced hydrophobic and olephobic properties. The surface energies are investigated using contact angle method, while the surface energies are calculated using three different model approaches (OWRK, Wu, Acid-Base). The most increased hydrophobic and oleophobic properties were measured for trimethylfluorophenylsilantriol (PFTEOS). The morphology of the coated silanes is investigated using SAFRUS technique. It can be seen that nearly all silanes can be coated as homogeneous films onto different substrates (Si-wafer, SURFs, glass slides) with different methods (spin coating, solution casting). The macroscopic appearance of solution casted silanes is investigated using optical microscopy. The differences of the structural nature of the so obtained coatings and detaching films were investigated...
Ključne besede: Cellulose nanocrystals, sol-gel chemistry, organofunctionalalkoxysilanes, hybrid materials, small angle x-ray scattering, generalized indirect Fourier Transformation, quartz crystal microbalance dissipation, surface free energy, surface functionalisation, layer by layer
Objavljeno: 28.11.2012; Ogledov: 1324; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (8,59 MB)

Iskanje izvedeno v 0.18 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici