SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


71 - 80 / 2227
Na začetekNa prejšnjo stran45678910111213Na naslednjo stranNa konec
71.
Besedilna analiza argumentacijske zgradbe Prvega Janezovega pisma
Lili Krapše, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo besedilno analizirali argumentacijsko strukturo Prvega Janezovega pisma, besedila iz Biblije. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojme sporočanje, besedilo, umetnostno besedilo ter ključne elemente pragmatičnega opisovanja besedila s poudarkom na argumentacijski strukturi besedila, s katero preučujemo prepričljivost in učinkovitost sporočila. Argumentacija v besedilu lahko poteka na dva načina: kot utemeljevanje, pri katerem gre za prepričevanje z razumskimi sredstvi ter kot pregovarjanje, kjer tvorec besedila sredstva prepričevanja izbere tako, da onemogoči naslovnikov razumski odjem, torej skuša vplivati na naslovnika z manipulacijo. Za Prvo Janezovo pismo smo z analizo sporočanjsko-pragmatičnega konteksta, tematske strukture ter pogostih prepričevalnih sredstev ugotovili, da je tvorec pisma skušal vplivati predvsem na naslovnikova čustva.
Ključne besede: sporočanje, umetnostno besedilo, Biblija, Prvo Janezovo pismo, argumentacijska struktura, manipulacija
Objavljeno: 18.10.2016; Ogledov: 393; Prenosov: 76
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

72.
ŽIVALI V KULINARIČNEM DISKURZU: PRIMERI IZ SLOVENSKIH KUHARSKIH KNJIG
Nika Zupan, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo se umešča na področje kritičnih animalističnih študij. Ukvarja se z diskurzivnimi postopki ontološkega preoblikovanja živali v kulinaričnem diskurzu. Kritično analizira diskurz slovenskih kuharskih knjig, in sicer zajame v obravnavo kuharske knjige od razsvetljenstva, ko je izšla prva kuharska knjiga v slovenščini, do danes. S pomočjo teoretskega modela Carol Adams (2009) prikažemo, kako se v kuharskih receptih s postopki popredmetenja, fragmentacije in konzumacije živali strukturira nasilje. Ugotavljamo, da recepti v kuharskih knjigah starejših obdobij vsebujejo nazorne opise zakola in razkosavanja živali, kakor tudi neposredne reference na ubite živali in njihove dele. Analiza kaže na postopno večanje posrednih referenc in evfemističnih poimenovanj, prav tako s časom iz postopkovnih opisov izginjata popredmetenje in fragmentacija ter v tej strukturi žival kot živo bitje izginja iz referenčnega polja, posledično pa tudi iz naše zavesti. Trdimo, da se potreba po zakrivanju povezave med živaljo in konzumiranim objektom oblikuje sočasno z rejo živali v industrijskih obratih, kapitalistično hipereksploatacijo in poblagovljenjem živali. S tem, ko živali izginjajo tako dobesedno kot konceptualno, da postanejo naša hrana, se omejujejo tudi možnosti potrebnega etičnega premisleka o uporabi in zlorabi živali za človeško prehrano. S tem diplomskim delom si tako prizadevamo oblikovati poziv k vključitvi vidika živali v koncept prehranske pravičnosti.
Ključne besede: kulinarični diskurz, slovenske kuharske knjige, živali, speciesizem, kritična animalistika
Objavljeno: 18.10.2016; Ogledov: 356; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo (1,33 MB)

73.
Etiški vidiki genskega inženiringa rastlin in živali
Natalija Lovrenčič, 2016, diplomsko delo

Opis: Gensko inženirstvo spada med najbolj revolucionarne tehnologije druge polovice 20. stoletja in se uporablja na raznih področjih človekovega delovanja. Ob tem se odpirajo razna etično-moralna, družbena in ekološka vprašanja ter dileme. Namen diplomskega dela je zato obravnavati pozitivne in negativne vidike genskega inženiringa rastlin in živali ter jih oceniti s stališča etike, natančneje s pomočjo etiških teorij: utilitarizma, etike dolžnosti ter etike vrlin. V nalogi so podrobno predstavljeni argumenti in ugovori za oziroma proti genskemu inženiringu rastlin in živali na področju kmetijstva, prehrambene industrije in medicine. Ugotovljeno je, da navkljub številnim koristim, ki jih takšni organizmi ter njihovi produkti prinašajo, je potrebno biti pozoren na morebitne negativne posledice njihove uporabe. Po presojanju etiške (ne)pravilnosti genskega spreminjanja organizmov je uporaba Aristotelove prave mere najboljša pot.
Ključne besede: etika, utilitarizem, deontologija, etika vrlin, genski inženiring, gensko spremenjeni organizmi
Objavljeno: 18.10.2016; Ogledov: 565; Prenosov: 72
.pdf Celotno besedilo (765,53 KB)

74.
KOMUNIKACIJA IN SODELOVANJE STARŠEV Z VRTCEM PTUJ
Danka Gagić, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava tematiko komunikacije in sodelovanja med starši in vrtcem Ptuj in je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo opredelili pojma komunikacija in sodelovanje, obravnavali različne vrste komunikacije ter različne oblike in načela sodelovanja med starši in vrtci. V empiričnem delu smo tabelarično in analitično obdelali rezultate anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili starši otrok, ki obiskujejo vrtec Ptuj, enoto Mačice. Diplomsko delo je nastalo z namenom, da ugotovimo, ali so starši zadovoljni s komunikacijo in sodelovanjem med njimi in vrtcem Ptuj, enoto Mačice.
Ključne besede: predšolski otrok, komunikacija, sodelovanje, starši, vrtec
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 412; Prenosov: 41
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

75.
Alternativni pedagoški koncepti v glasbenem izobraževanju s poudarkom na petju
Marija Peganc, 2016, diplomsko delo

Opis: Osnovna tema diplomskega dela z naslovom Alternativni pedagoški koncepti v glasbenem izobraževanju s poudarkom na petju je teoretična in empirična predstavitev različnih pedagoških konceptov in deležu, ki ga namenjajo glasbenemu izobraževanju in petju. Temeljni namen raziskave pričujočega diplomskega dela, je bil osvetliti določene koncepte pedagoških načel in preučiti, kolikšen delež namenjajo glasbenemu izobraževanju. Zanimalo nas je, kako pomembno se jim zdi glasbeno izobraževanje ter kako pomembno se jim v okviru glasbenega izobraževanja zdi petje. V sklopu raziskave, ki smo jo vključili v diplomsko delo, smo izvedli 14 intervjujev, v katere smo vključili različna področja alternativnih pedagoških konceptov. Tako smo poiskali kandidate, ki so odgovarjali na vprašanja s področja Montessori pedagogike, kandidate, ki so odgovarjali na vprašanja s področja waldorfskih pedagoških načel in kandidate, ki so odgovarjali na vprašanja pedagoških načel Edgarja Willemsa. V vzorec smo zajeli tako mnenja staršev- kot mnenja učiteljev iz vse Slovenije. Pri tem smo uporabili tehniko nestandardiziranega, polstrukturiranega intervjuja.
Ključne besede: Alternativni pedagoški koncepti, Montessori, waldorfska šola, Reggio Emilia, Edgar Willems
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 397; Prenosov: 32
.pdf Celotno besedilo (1,33 MB)

76.
Delo z učenci priseljenci z vidika učiteljev
Petra Lebar Kac, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo raziskovali vidike učitelja pri delu z učenci priseljenci. V teoretičnem delu smo proučili migracije in posledice, ki jih migracije prinašajo. Predstavili smo zakonske podlage in smernice za vključevanje otrok priseljencev v osnovno šolo ter pomen šole in strokovnih delavcev šole za učence priseljence. V empiričnem delu smo preverjali načine sporazumevanja z učenci priseljenci, poznavanje zakonskih ureditev, načine ocenjevanja znanja in uporabo učnih oblik dela pri delu z učenci priseljenci. Ugotavljali smo samooceno zaznav učiteljev pri delu z učenci priseljenci ter stopnjo soglašanja s predlogi za izboljšanje učnega uspeha učencev priseljencev. Pri tem nas je zanimal obstoj razlik med učitelji glede na delovno dobo poučevanja in stopnjo poučevanja. Temeljne ugotovitve kažejo, da se učitelji z učenci priseljenci najpogosteje sporazumevajo v slovenskem jeziku, da so učitelji po njihovem mnenju, seznanjeni z zakonskimi prilagoditvami. Učitelji uporabljajo različne oblike ocenjevanja znanja in učne oblike dela. Stališča učiteljev do učencev priseljencev so v večini pozitivno naravnana, kljub vsemu pa so učitelji izrazili, da jih učenci priseljenci spravljajo v dodaten stres, nekateri pa se tudi čutijo fizično ogrožene oziroma zaznavajo disciplinsko problematiko pri učencih priseljencih. Ugotovili smo tudi, da učitelji sodelujejo z drugimi strokovnimi sodelavci na različne načine in da imajo željo po dodatnih izpopolnjevanjih o delu z učenci priseljenci.
Ključne besede: migracije, priseljenci, multikulturnost, osnovna šola, medkulturne kompetence
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 433; Prenosov: 72
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

77.
DIDAKTIČNA ANALIZA UČITELJEVEGA METODIČNEGA RAVNANJA Z VIDIKA RAZVIJANJA METODIČNEGA RAVNANJA UČENCEV
Metka Car, 2016, diplomsko delo

Opis: Metodično ravnanje je v ožjem smislu namerno ravnanje, prirejeno splošnim in posebnim značilnostim in zakonitostim pouka ter njegovim okoliščinam, s katerimi učitelji in učenci uresničujejo namen oziroma dosegajo cilje pouka. Posebej pomembne so metodične kompetence učiteljev, saj ti pouk načrtujejo, oblikujejo, pripravljajo, izvajajo, sprožajo, spodbujajo in usmerjajo aktivnost učencev, vodijo in sproti prirejajo celotno dogajanje. Učiteljeve metodične kompetence se kažejo v njegovem znanju in sposobnostih in so odvisne od različnih dejavnikov. Razvoj metodičnega ravnanja pri učencih ni odvisen samo od vpliva učitelja, ampak tudi od učenčeve lastne angažiranosti. Namen diplomskega dela je bil preučiti učiteljevo metodično ravnanje z vidika razvijanja metodičnega ravnanja učencev. V ta namen smo v teoretičnem delu diplomskega dela opredelili pouk, didaktično-metodični potek pouka in odnos med šolo in domom. V empiričnem delu nas je zanimalo, kdo in v kolikšni meri vpliva na učenčeve načine učenja, kolikšen je učiteljev vpliv na izbiro učenčevih načinov dela pri različnih dejavnostih oziroma opravilih in kolikšen je učiteljev vpliv na učenčeve načine delovanja pri pouku in doma. Ugotovili smo, da na načine učenja učencev 6. in 8. razreda treh pomurskih osnovnih šol najbolj vplivajo starši. Prav tako smo ugotovili, da je učiteljev vpliv na učence veliko bolj izrazit pri dejavnostih oziroma opravilih, ki potekajo v šoli, kot pri opravilih, ki jih učenec sam opravlja doma. Izpostavimo lahko, da se je pri vseh učenčevih načinih delovanja pri pouku in doma, kjer se je pokazala statistično značilna razlika v vplivu učitelja glede na spol ali razred učencev, izkazalo, da je učiteljev vpliv na učenčeve načine delovanja pri pouku in doma večji pri dekletih kot pri fantih in večji pri učencih 6. razreda kot pri učencih 8. razreda.
Ključne besede: pouk, učitelj, starši, učenec, motivacija, metodično ravnanje, metode pouka, oblike pouka, kakovost pouka
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 391; Prenosov: 33
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

78.
(Ne)legitimnost 'teokratske' oblasti v Savdski Arabiji
Polona Goršek, 2016, diplomsko delo

Opis: Islam je najmlajša monoteistična religija, ki daje bistven povdarek politični dimenziji človekovega bivanja, katerega cilj definira v realizaciji pravične družbe. Politični ideal islama predstavlja zgodnja skupnost muslimanov, ki je uresničevala demokratične metode vladanja in tolerantnost. Večji del zgodovine je bila islamska skupnost mogočen imperij, ki se je sicer odmaknil od ideala, v njem pa je cvetela znanost, kultura in umetnost. Notranja stagnacija in tuji vdori so povzročili postopen razpad enotne islamske države, ki je sovpadal z imperialno nadvlado evropskih velesil. Moderne države, ki so nastale večinoma iz britanskih in francoskih kolonij, so sledile zahodnemu vzoru, kar je pomenilo sekularizacijo muslimanske družbe in izrinjanje islama iz javnega življenja. Zaradi gospodarskih neuspehov, politične avtoritarnosti in tuje okupacije muslimanskih ozemelj, so sekularni režimi začeli izgubljati legitimnost, začel pa se je vzpon islamizma oz. političnega islama, katerega cilj je bila islamska država, v kateri bo realizirana socialna in ekonomska pravičnost. Islamska etika je egalitarna in si prizadeva za univerzalnost vrednot. Velik povdarek daje socialni pravičnosti, ki jo do neke mere razume podobno kot sodobni liberalizem, kot ga je artikuliral John Rawls v svoji teoriji liberalnega egalitarizma, ki temelji na ideji pravičnih deležev družbenih dobrin. Islamski svet je postal v obdobju imperializma bistveno vpet v globalni ekonomski sistem, pri čemer je postajalo vse bolj očitno, da je interes Zahoda predvsem izkoriščati njegove vire. Tako islam kot liberalizem vodita proti globalni pravičnosti in kot taka nasprotujeta interesom kapitala, ki vse bolj obvladujejo globalne odnose. Savdska Arabija je imela specifičen razvoj, saj ni nikoli postala kolonija. Od razglasitve kraljevine 1932 je na oblasti družina Savd, ki je zavladala z vojaško osvojitvijo Arabskega polotoka, ki jo je omogočilo fundamentalistično religiozno gibanje vahabizem in finančna podpora Velike Britanje med prvo svetovno vojno. Vahabizem zagotavlja legitimnost njihove oblasti, ki temelji na uveljavljanju islamskega zakona, kot ga interpretirajo vahabistični religiozni učenjaki. Kot zaščitniki svetih mest islama Meke in Medine so si Savdi prizadevali za vodstvo v muslimanskem svetu, pri čemer so promovirali panislamizem in se borili proti vsem ostalim gibanjem, sekularnim ali religioznim. Poleg tega so po drugi svetovni vojni postali tradicionalni zaveznik ZDA, ta odnos pa temelji na zagotavljanju nafte v zameno za obrambo. Zaradi ameriške podpore Izraelu, ki je največji sovražnik Arabcev, je Savdska Arabija v veliki meri izgubila kredibilnost v muslimanskem svetu. Znašla se je v dokaj protislovnem položaju, saj je na eni strani zaščitnica svetih mest in center sunističnega islama, na drugi pa glavni zaveznik in podpornik interesov velekapitala, ki so popolnoma nasprotni islamski etiki in politični teorji. Njen največji tekmec je postal šiitski Iran, ki je z revolucijo 1979 realiziral islamsko državo, eliminiral zahodni nadzor nad svojimi naftnimi viri in postal najhujši kritik Savdov. Savdi svojo oblast vzdržujejo z represijo in zatiranjem opozicije. Vahabizem se je v resnici izkazal predvsem kot sredstvo legitimizacije avtokratske politične moči. Savdski režim trdi, da vlada v skladu z islamom, vendar je ohranil samo islamsko retoriko in zunanji videz, ki ga zaznamujejo predvsem javna obglavljanja in izključitev žensk iz javne sfere. Politika je v celoti v rokah vladajoče dinastije, religiozna vahabistična elita pa je obdržala vpliv zgolj nad socialno sfero življenja, ki jo zaznamuje dogmatizem in diskriminacija, kar je v popolnem nasprotju z egalitarno islamsko etiko.
Ključne besede: Savdska Arabija, islam, Arabci, islamsko pravo, liberalizem, človekove pravice
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 457; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (636,58 KB)

79.
VPLIV UVODNE MOTIVACIJE NA KAKOVOST UČNE URE PRI POUKU GEOGRAFIJE
Nataša Čulibrk, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu predstavljamo vpliv uvodne motivacije na kakovost učne ure pri pouku geografije. V teoretičnem delu smo opredelili teoretični pomen motivacije, predstavili prve teoretične zasnove, modele motivacije, vrste učnih motivacij, opredelili vpliv motivacije na zaznavanje in predstavili različne vrste motivacijskih strategij, ki jih lahko delimo tudi glede na učinkovitost – primernejše so tiste, ki učinkoviteje pripomorejo k doseganju učnih ciljev. Po splošnih teorijah motivacije smo opredelili uvodno motivacijo kot formalno začetno artikulacijsko stopnjo učne ure. Dobra uvodna motivacija praviloma spodbudi učence k večji pozornosti med celotno uro, posledično tudi k boljšim učnim rezultatom. Eden glavnih ciljev je bil izdelati primere različnih uvodnih motivacij oz. motivacijskih strategij, eksperimentalno izvesti ure in ugotoviti, ali izvedbe različnih uvodnih motivacij različno vplivajo na pozornost učencev in njihove učne rezultate. Z analizo anket sodelujočih učencev 6., 7. in 8. razredov na izbranih šolah smo ugotovili, da drugačen, zanimiv začetek ure v učencih praviloma vzpodbudi zanimanje in poveča njihovo pozornost med celotno uro, kar je tudi potrdilo dejstvo, da je uvodna motivacija eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na kakovostno izpeljavo učne ure. Se pa mora učitelj v času hitrega tehnološkega razvoja in obleganja z različnimi informacijami na vsakem koraku še bolj potruditi, da pritegne učence. Še posebno pri geografiji je treba spremljati vsakodnevne novice, dogajanje doma in po svetu ter novosti s področja geografske znanosti. In vse to mora potem vključiti v pouk geografije. Če učitelj pripravi zanimiv uvod v učno uro, s tem pridobi učence in poveča verjetnost, da mu bodo sledili do konca učne ure.
Ključne besede: uvodna motivacija, kakovost učne ure, didaktika geografije, pouk geografije
Objavljeno: 17.10.2016; Ogledov: 837; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

80.
POETIKA KRATKE PROZE MOJCE KUMERDEJ
Vesna Kušar, 2016, diplomsko delo

Opis: V pričujočem diplomskem delu sem s pomočjo literarnoteoretičnih ter literarnozgodovinskih dognanj znanstvenikov proučevala kratkoprozni deli Fragma in Temna snov sodobne slovenske avtorice Mojce Kumerdej. V teoretičnem uvodu sem se na kratko posvetila obdobju, v katerem ustvarja pisateljica. Ugotovila sem, da gre za obdobje slovenske postmoderne. Pri analizi tega obdobja sem se oprla na spoznanja Janka Kosa, ki trdi, da slovenska literarna postmoderna nastopi po slovenski moderni, in sicer leta 1970. To je literarno obdobje, ki združuje tudi nasprotujoče si smeri: neorealizem, postsimbolizem, neodekadenca, modernizem, eksistencializem, magični realizem in postmodernizem. Slovensko literarno postmoderno imenujemo tudi obdobje »avtopoetik«, saj v tem obdobju avtorji nimajo predpisanih nikakršnih vzorcev, v izbiri literarnih usmeritev se odločajo individualno. Bistvene značilnosti slovenske literarne postmoderne so raznolikost, sinkretično povezovanje različnih prvin, vpliv globalizacije (preseganje določenih literarnih smeri in tokov), avtopoetika, estetski pluralizem, razmah trivialne in žanrske literature, ki se lahko približa »visoki«. Obravnavana avtorica sodi v neorealistično smer, ki je najbolj izrazita prav v kratki prozi. Za ta tip besedil je značilno čim bolj realno predstavljanje stvarnosti. Snovno-tematsko sodi v takšna besedila prikazovanje avtentične podobe družbe, socialne stvarnosti, narave in vsakdanjega življenja. Ena izmed osrednjih tem je ljubezen. Osrednji predmet diplomskega dela sta kratkoprozni zbirki Fragma (2003) in Temna snov (2011). Zbirka Fragma je sestavljena iz trinajstih zgodb, kjer so v ospredju na videz običajni posamezniki, a pod zunanjostjo se v teh akterjih skriva »fragma«, ki je zapredek nečesa. Nezavedna se nahaja v ljudeh in se v najboljšem primeru pretvori v nekaj ustvarjalnega (Ljubezen je energija) ali pa poči in vodi v destruktivna, zločinska dejanja (detomor, samomor, sadomazohizem in druge patološkosti). V zbirki Temna snov že sam naslov zbirke najbolje označuje enajst sicer heterogenih zgodb. Kumerdejeva pravi, da bi naj poleg le nekaj odstotkov vidne snovi v vesolju obstajala temna, nam nevidna, nezaznavna snov, in pa temna energija (Petrič 2011). Tako se avtorica skozi preigravanja številnih identitet loteva teh skritih, temnih vsebin človeka. Osrednje teme te zbirke so posameznikove osebne travme, zločini, spolne zlorabe, materializem. Jezik je v obeh zbirkah nezahteven, komunikativen, zaznamovan s pogovornimi in slengovskimi izrazi. V diplomski nalogi sem se posvetila tudi ženskim likom v kratki prozi Mojce Kumerdej. V obeh zbirkah (Fragma, Temna snov) se ženske pojavljajo v različnih vlogah, in sicer v vlogi matere, usodne ženske, emancipiranke, poročene ženske, morilke in prijateljice. Za kratko prozo Mojce Kumerdej so značilne močne, samozavestne, zapeljive in neodvisne ženske. Vse junakinje so odločne in predane svojim ciljem. Niso zgolj igračke v rokah moških, ampak si same krojijo svojo usodo. Mojca Kumerdej se s svojim kratkoproznim opusom nedvomno uvršča med najkakovostnejše slovenske neorealistične avtorice. A slovenska literarna kritika in zgodovina slovenskim ženskim literarnim ustvarjalkam še zmeraj ne namenjata dovolj pozornosti in ne cenita dosežkov, za katere so zaslužne.
Ključne besede: slovenska literarna postmoderna, ženska literatura, kratka proza Mojce Kumerdej (Fragma, Temna snov), ženski liki v kratki prozi Mojce Kumerdej.
Objavljeno: 14.10.2016; Ogledov: 901; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (1,47 MB)

Iskanje izvedeno v 0.58 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici