SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 657
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Uporaba biomimetičnih membran pri koncentriranju naravnih sokov
Mateja Pulko, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Za koncentriranje naravnih sokov uporabljamo različne procese. V diplomskem delu smo za koncentriranje želeli uporabljati proces osmoze, saj se proces zdi uspešen in ekonomičen. Procesu osmoze že posvečajo veliko pozornosti pri čiščenju odpadnih voda, pridobivanju pitne vode in tudi za prehrambeno industrijo. Namen našega dela je bil koncentrirati naravni pomaranči sok s procesom osmoze in s pomočjo biomimetične membrane. Za delo smo uporabili biomimetično membrano, za katero je značilno, da ima vgrajene proteine akvaporine, ki omogočajo hitrejši prenos snovi in hkrati zavirajo povratni tok topljenca. Eksperimente smo izvajali tako, da smo si izbrali različne pogonske raztopine, kot so NaCl, CaCl2, MgCl2 in NaCl v kombinaciji s saharozo, med katerimi smo želeli določiti idealno pogonsko raztopino za proces koncentriranj pomarančnega soka. Za vhodno raztopino smo uporabljali ultra čisto vodo, kombinacijo sladkorjev in sveže iztisnjen pomarančni sok. Med procesom osmoze je bila aktivna plast biomimetične membrane v stiku z vhodno raztopino, kar je omogočalo hitrejši pretok. Delo je potekalo s konstantno hitrostjo črpalk pri sobni temperaturi. Merili smo spremembo mase in prevodnosti vhodne raztopine. Rezultate dela smo prikazali na grafih pretoka v odvisnosti od časa.
Ključne besede: biomimetične membrane, osmoza, koncentriranje sokov, pogonska raztopina, osmotski tlak
Objavljeno: 19.06.2017; Ogledov: 10; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (2,60 MB)

2.
FOTOLUMINISCENČNE IN ELEKTRIČNE LASTNOSTI PLASTOVITIH STANATOV Srn+1SnnO3n+1(n = ∞, 1 IN 2) DOPIRANIH Z LANTANOIDI
Anže Šimic, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Namen mojega diplomskega dela je bil sintetizirati in preučiti različne multifunkcionalne spojine, ki vsebujejo Sn. Dodatni namen je bil boljše razumevanje procesa sol-gel v povezavi s Sn spojinami. Glavna motivacija te raziskave je bilo odkrivanje narave in lastnosti zemeljsko alkalijskih stanatov z dodanimi Eu3+ ioni in pri tem iskanje novih anorganskih nosilcev za učinkovito lantanidno vcepitev. Iz tega razloga so bile formulirane sledeče naloge: -Predlagati nov sintetični pristop k pripravi enotnih SnO2 filmov, kateri izvirajo iz čiste raztopine, ki ne vsebuje ionov, ki bi se vmešavali, je v nevtralnem mediju in uporablja vodo kot topilo. Tudi karakterizacija Sn(IV) gel prekurzorja. -Predlagati nov in trpežen sintetični pristop za pripravo zemeljsko alkalijsko kovinskih Sr stanatov z vodno sol-gel metodo. -Raziskati fotoluminescenčne lastnosti Eu3+ z dodanimi zemeljsko alkalijskimi stanatnimi fosforji, pripravljenimi z metodo sol-gel. -Preučevanje nanostrukturiranih keramik Srn+1SnnO3n+1 (n = ∞, 1 in 2)
Ključne besede: sol-gel, zemeljsko alkalijske spojine, stanati
Objavljeno: 19.06.2017; Ogledov: 7; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (1,44 MB)

3.
Porozne polihipe membrane s tiol-en polimerizacijo
Sanela German, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomsko delo prikazuje študijo, s katero smo želeli z uporabo dveh različnih monomerov, pentaeritritola tetrakisa (3-merkaptopropionat) (TT) in trimetilolpropana triaktilata (TMPTA), pripraviti polimerne membrane z ustrezno poroznostjo in morfologijo, ki bi lahko nadalje služile različnim aplikacijam. Sinteze smo se lotili s postopkom fotopolimerizacije kontinuirne faze emulzij z visokim deležem interne faze (HIP-emulzije). Kontinuirno fazo je v našem primeru predstavljala mešanica monomerov, interno fazo pa vodna raztopina kalcijevega heksahidrata. HIP emulzije, ki so se skozi celoten čas mešanja, pri 200 obr/min, nahajale v vodni kopeli, s konstantno temperaturo 21 °C, smo pripravili v treh različnih razmerjih med monomeroma (TT : TMPTA) in sicer 1 : 1, 1 : 2 in 1 : 4. Končne produkte smo po uspešni sintezi okarakterizirali s pomočjo infrardeče spektroskopije, z elementno analizo, DMA testi in z uporabo vrstičnega elektronskega mikroskopa (SEM analiza). V okviru diplomske naloge smo pripravili membrane z odprto celično strukturo in z infrardečo spektroskopijo pričakovano potrdili enako kemijsko sestavo pri vseh vzorcih. Hkrati smo zaključili, da spreminjanje razmerij med monomeroma vpliva na morfologijo končnega produkta in njegove mehanske lastnosti. Membrane so z višanjem razmerja TT : TMPTA pridobivale tipično porozno poliHIPE strukturo, medtem ko se je njihova elastičnost zmanjšala.
Ključne besede: porozni polimeri, emulzije z visokim deležem notranje faze, membrana, tiol-en polimerizacija, poliHIPE materiali, pentaeritritol tetrakis (3-merkaptopropionat), trimetilolpropan triaktilat
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 49; Prenosov: 7
.pdf Polno besedilo (2,27 MB)

4.
Odziv mehanskih lastnosti na mikrostrukturne spremembe jekla 16MnCrS5
Ana Turnšek, 2017, diplomsko delo

Opis: Štore Steel je največji proizvajalec vzmetnega jekla v Evropi. Podjetje Štore Steel izdeluje več kot 1400 jekel različnih kvalitet z različnimi kemijskimi sestavami. Med njimi je 16MnCrS5, ki spada v skupino jekel za cementacijo. Le-ta so namenjena za strojno obdelavo različnih delov (npr. palic, plošč, trakov, odkovkov), pri katerih se zahteva kombinacija obrabne odpornosti, žilavosti ter trajno-nihajne trdnosti. Vse te lastnosti lahko povezujemo z natezno trdnostjo, ki je odvisna predvsem od kemične sestave in toplotne obdelave po valjanju. Prav tako je pomemben raztezek. V diplomskem delu je predstavljena metoda napovedovanja natezne trdnosti in raztezka s pomočjo linearne regresije. V napovednem modelu smo uporabili vsebnosti legirnih elementov v jeklu (C, Mn, S in Cr) ter načine toplotne obdelave. Glede na rezultate analize lahko povečamo natezno trdnost in izboljšamo raztezek.
Ključne besede: 16MnCrS5, natezna trdnost, linearna regresija, raztezek, modeliranje
Objavljeno: 03.04.2017; Ogledov: 55; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (3,83 MB)

5.
Analiza sežiga odpadnih plinov v reformerju
Anita Malinić, 2017, diplomsko delo

Opis: V okviru diplomske naloge smo izvedli raziskavo sežiga odpadnih plinov v reformerju pri procesu proizvodnje metanola. V procesu proizvodnje metanola izhajajo velike količine odpadnih plinov, predvsem v delu čiščenja surovega metanola. Odpadni plin večina sestoji iz metana, vodne pare, ogljikovega dioksida, metanola in nekaj je še ogljikovega monoksida. Ker imajo nekatere komponente še veliko sežigno vrednost, se tako pošiljajo na sežig v reformer in tako se porabi manj kurilnega olja za njegovo delovanje. Na podlagi reakcij, ki potečejo v reformerju pri zgorevenju plinastih in tekočih goriv, ter njihove sestave, smo izračunali, koliko CO2 in vodne pare nastane pri sežigu. Prav tako smo izračunali porabo kisika pri obeh vrstah goriv. Po končani analizi smo teoretično vrednost dimnih plinov, ki smo jo izračunali, primerjali z dejansko vrednostjo iz podjetja Nafta Petrochem iz Lendave. Ugotovili smo, če odpadne pline pošljemo na sežig v reformer, porabimo manj kurilnega olja za delovanje le tega. Prav tako smo proces sežiga simulirali s procesnim simulatorjem Aspen Plus, kjer smo dobili podoben rezultat kot pri teoretičnem izračunu in smo ga primerjali z dejansko vrednostjo dimnih plinov.
Ključne besede: dimni plini, sežig, reformer, odpadni plini
Objavljeno: 30.03.2017; Ogledov: 72; Prenosov: 8
.pdf Polno besedilo (1,35 MB)

6.
HIDROTERMIČNA DEGRADACIJA EKSTRAKTA ČEBULE – VPLIV KONCENTRACIJE
Nina Žunko, 2017, diplomsko delo

Opis: Namen tega diplomskega dela je bil izvesti hidrolizo ekstrakta čebulnih olupkov s pomočjo reaktivne subkritične vode. Čebulni ekstrakt je kompleksen matriks različnih spojin, predvsem kvercetina ter tudi različnih ogljikovih hidratov in proantocianidinov. Kvercetin v naravi običajno ni prisoten v svoji prosti obliki, ampak je najpogosteje vezan s sladkorji v t. i. glikozide. Koncentracija raztopine oziroma razmerje material : voda je procesni parameter, ki je pri mnogih študijah razgradnje s subkritično vodo pogosto ignoriran. Zato je bil cilj diplomskega dela preučiti vpliv koncentracije vodne raztopine ekstrakta čebule na nastanek prostega aglikona. Temperaturo in tlak smo pri tem vzdrževali konstantna (200 °C, 200 bar). Preučili smo tudi vpliv koncentracije vodne raztopine ekstrakta na nastanek drugih, predvsem razgradnih produktov kvercetina. V prvem delu smo izvedli ekstrakcijo čebulnih olupkov s konvencionalnim ekstrakcijskim postopkom. Ekstrakt smo v drugem delu uporabili za hidrotermične poskuse razgradnje v laboratorijskem visokotlačnem visokotemperaturnem avtoklavu (Andreas Hofer Hochdrucktechnik) pri subkritičnih pogojih vode in v prisotnosti plina CO2 za vzdrževanje tlaka v reaktorju. Dobljene vzorce smo analizirali z metodo HPLC (tekočinska kromatografija visoke ločljivosti) na sistemu Agilent 1100. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je kinetika razgradnje kvercetina neodvisna od koncentracije.
Ključne besede: subkritična voda, hidrotermična degradacija, kvercetin, konvencionalna ekstrakcija, HPLC
Objavljeno: 30.03.2017; Ogledov: 73; Prenosov: 7
.pdf Polno besedilo (2,12 MB)

7.
Preučevanje učinkovitosti denitrifikacije na čistilni napravi Odranci
Katja Pucko, 2017, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je bil preučiti učinkovitost denitrifikacije na čistilni napravi Odranci. Občina Odranci s približno 1.650 prebivalci ima zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki je v celoti priključeno na komunalno čistilno napravo. Čistilna naprava Odranci je sedaj zaradi svoje zmogljivosti čiščenja 1.950 populacijskih ekvivalentov – PE, klasificirana kot mala komunalna čistilna naprava. Po načrtovani posodobitvi bo zaradi povečane kapacitete čiščenja na 2.450 PE, uvrščena med komunalne čistilne naprave – KČN. Ker so rezultati monitoringov iz prejšnjih let pokazali večinoma povečane mejne vrednosti amonijevega dušika ob iztoku, smo v teku diplomskega dela ugotavljali vzroke. Izvajali smo meritve parametrov: motnosti, neraztopljenih snovi, usedljivih snovi, kemijske potrebe po kisiku, biokemijske potrebe po kisiku, amonijevega dušika in pH, s katerimi smo pridobili podatke o dnevnem nihanju čistilne naprave. Meritve smo izvajali na vtoku in iztoku iz čistilne naprave, kjer se tudi običajno izvajajo. Dodatno smo preučili še, kaj se dogaja z odpadno vodo v cevi od iztoka iz čistilne naprave do njenega izliva v potok Črnec. Potrdili smo, da je potrebno rešiti problematiko meteornih vod. Rezultati kažejo, da je mejna vrednost amonijevega dušika presežena, kar kaže da procesa nitrifikacije ter denitrifikacije ne potekata pravilno in bi bilo zato potrebno preveriti tudi določene lastnosti in učinkovitost obratovanja biorotorjev.
Ključne besede: čistilna naprava, amonijev dušik, denitrifikacija, meteorne vode, rekonstrukcija, rotirajoči biološki kontaktorji
Objavljeno: 30.03.2017; Ogledov: 61; Prenosov: 9
.pdf Polno besedilo (1,90 MB)

8.
Priprava in testiranje odstranjevalca premazov na osnovi nadomestnih topil za metilen klorid in N-metil-2-pirolidon (NMP)
Marija Golob, 2016, diplomsko delo

Opis: Pri delu v industriji premaznih izdelkov se srečujemo s problemom, kako odstraniti stari ali še neutrjeni premaz s površine. Različne tipe površinskih premazov, ki se uporabljajo za zaščito površine, ki je izpostavljena vremenskim ali drugim agresivnim pogojem, je potrebno redno obnavljati. Poškodovani ali iztrošeni površinski premazi se v nekaterih primerih obnavljajo samo s čiščenjem prvotne površine, pri drugih vrstah premazov pa je potrebno premaz v celoti odstraniti in šele nato nanesti nov sloj premaza. Odstranitev premaza z različnih površin je možna na več načinov: mehansko, termično in kemično. Mehanska in termična obdelava sta bolj primerni za trše podlage, kot so kovine in beton. Za mehkejše površine, les in plastiko, pa se bolj uporablja kemična odstranitev, ki je manj zahtevna in cenovno ugodnejša za neprofesionalnega uporabnika. Organska topila, ki so se uporabljala v tem postopku, so bila nevarna za zdravje uporabnika in za okolje. Največkrat uporabljeno in tudi najbolj učinkovito topilo za odstranjevanje premazov je bil metilen klorid. Njegova dobra lastnost je ta, da je negorljiv, vendar toksičen in rakotvoren, zato je bila uporaba metilen klorida v odstranjevalcih premazov v EU prepovedana z uredbo REACH leta 2012. Ostala organska topila, kot so aceton, toluen in metanol so lahko hlapna in hitro vnetljiva topila. Spadajo v skupino HOS topil (hlapne organske snovi), ki jih je potrebno omejiti pri uporabi. Zelo dobra zamenjava za metilen klorid se je pokazal N-metil-2-pirolidon (NMP), ki je manj toksičen kot metilen klorid in prav tako manj hlapen kot ostala klasična organska topila. Zadnje študije so pokazale, da je NMP prav tako nevaren za zdravje, tako da ga čaka podobna usoda kot metilen klorid. Vsa ta dejstva so pripomogla k razvoju alternativnih, zdravju in okolju bolj prijaznih topil, ki se (bodo) uporabljajo(la) v novih odstranjevalcih premazov. Namen diplomske naloge je pripraviti odstranjevalce premazov na nadomestnih topilih za metilen klorid in N-metil-2-pirolidon. Testiranje njihove učinkovitosti in primerjava z odstranjevalci premazov, ki se trenutno uporabljajo. Testiranje učinkovitosti, kot najpomembnejše lastnosti, smo izvedli na premazih za kovino, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, na alkidnih in akrilnih premazih na lesu in na 2K in 1K vodnem parketnem laku. S pridobljenimi rezultati testiranja in novimi spoznanji, bomo v bodoče bolj uspešno svetovali našim strankam, kako odstraniti stari premaz in s tem povečali zadovoljstvo naših uporabnikov. Namen te naloge je tudi v tem, da se izboljša vidik varnosti pri delu z odstranjevalci premazov, z uporabo manj nevarnih snovi.
Ključne besede: odstranjevalec premazov, EU zakonodaja, metilen klorid, N-metil-2-pirolidon, nadomestna topila, lesena površina
Objavljeno: 16.03.2017; Ogledov: 135; Prenosov: 1

9.
Eterična olja in njihova antioksidativnost
Petra Gjura, 2017, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je pridobitev ekstraktov iz kumine, kopra in listov zelene mete pri optimalnih ekstrakcijskih pogojih, kjer je vsebnost karvona in limonena najvišja. Uporabljeni materiali v raziskavah so mleta semena kumine in kopra ter mleti posušeni listi zelene mete. Uporabili smo več različnih tehnik ekstrakcije aromatičnih olj in biološko aktivnih komponent iz rastlinskih materialov za uporabo, tako konvencionalne kot superkritične ekstrakcije. Izvedli smo Soxhlet in ultrazvočno ekstrakcijo. Kot topilo pri Soxhletu smo uporabili 100 % metanol. Eterična olja smo izolirali s konvencionSlno metodo destilacije z vodno paro po Clevengerju, z visokotlačnimi ekstrakcijami s superkritičnimi fluidi (CO2) v laboratorijskem merilu. Dobljenim ekstraktom smo določili antioksidativne lastnosti z uporabo standardnih metod. Antioksidativno učinkovitost ekstraktov smo določevali z uporabo DPPH testa in jo prikazali kot % inhibicije, pri čemer smo merili absorbanco raztopine vzorca in referenčne raztopine. Najvišji % inhibicije je pokazal ekstrakt mete, dobljen s Soxhlet ali ultrazvočno ekstrakcijo. Uporabili smo še β-karotensko metodo, kjer smo merili absorbanco raztopine vzorca, referenčne raztopine in kontrolnega vzorca ter rezultate podali kot % antioksidativne aktivnosti. Diplomsko delo prikazuje študijo povezave med eteričnim oljem, njegovimi komponentami in njihovimi antioksidativnimi učinki. Ekstrakte smo kvalitativno in kvantitativno ovrednotili na vsebnost komponent v ekstraktu (eteričnem olju), s poudarkom na vsebnosti karvona in limonena. Sestavo eteričnih olj ter karvona in limonena smo identificirali s pomočjo ustreznih standardov substanc in jih kvantitativno ovrednotili z metodo eksternega standarda s plinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo. Rezultati sestave kažejo na višjo vsebnost D-Limonena in α-Terpineola v meti, D-Limonena in D-Carvona v kumini in D-Limonena, D-Carvona in Apiola v kopru. Za določevanje vsebnosti hlapnih komponent v ekstraktih je bila uporabljena gravimetrična metoda, določili pa smo tudi vsebnosti totanih fenolov v ekstraktih. Koncentracije vsebnosti skupnih fenolov smo podali v miligramih galne kisline na gram ekstrakta ter na gram materiala. Določili smo povezavo med eteričnim oljem in njegovimi komponentami ter antioksidativnimi učinki, ki blagodejno vplivajo na življenje ljudi.
Ključne besede: meta, kumina, koper, eterična olja, antioksidativna aktivnost, ekstrakcija, totalni fenoli
Objavljeno: 23.02.2017; Ogledov: 184; Prenosov: 36
.pdf Polno besedilo (5,42 MB)

10.
PROGRAMIRANJE V EXCELU VBA IN UPORABA V KEMIJSKI TEHNIKI
Špela Koprivc, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava osnovne elemente programskega jezika VBA v okviru programa Excel. Cilji diplomskega dela so spoznavanje programiranja v jeziku VBA, kreiranje makrov, definiranje funkcij v kemijsko-tehniških izračunih in prenos informacij med preglednico in okoljem VBA. V diplomski nalogi smo prikazali, da lahko z uporabo VBA rešujemo različne primere na področju kemijske tehnike. Omejili smo se na štiri preprostejše primere: kreiranje makrov, računanje tlaka z enačbami stanja, izračunavanje ničel funkcije in numerično integracijo. Za vsak primer smo prikazali matematični model, narisali diagram poteka, napisali kodo programa in prikazali rezultate. Diplomsko delo je osnova za spoznavanje in uporabo programskega jezika VBA pri študiju kemije in kemijske tehnologije.
Ključne besede: program VBA, programiranje, kemijska tehnika, koda programa, diagram poteka
Objavljeno: 05.01.2017; Ogledov: 559; Prenosov: 40
.pdf Polno besedilo (2,55 MB)

Iskanje izvedeno v 0.16 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici