SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 7089
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Analiza kakovosti storitev v dveh izbranih hotelih
Barbara Mlasko, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V okviru diplomskega dela smo se ukvarjali s kakovostjo storitev in analizo elementov kakovosti storitev v dveh izbranih hotelih. Med pisanjem smo ugotavljali, kaj obsega pojem storitve, kaj je zanje značilno, kaj pojmujemo z besedno zvezo kakovost storitev in katere modele imamo za ocenjevanje kakovosti storitev na voljo. Na kratko smo opredelili pojem zadovoljstvo, ki sovpada s kakovostjo storitev. V praktičnem delu smo s pomočjo grafikonov in tabel predstavili rezultate anketiranja o kakovosti storitev v hotelih, ki je bilo izvedeno med domačimi in mednarodnimi gosti obeh hotelov. V sklepnem delu smo zapisali ugotovitve in predloge, ki bi lahko pripomogli k večjemu zadovoljstvu mednarodnih gostov hotelov.
Keywords: storitev, kakovost storitev, značilnosti storitev, modeli za ocenjevanje kakovosti storitev, zadovoljstvo
Published: 13.11.2017; Views: 4; Downloads: 1
.pdf Full text (1005,52 KB)

2.
Analiza majhnih modnih spletnih trgovin
Ines Popušek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna tehnologija je poskrbela za to, da ima elektronsko poslovanje v zadnjih letih velik pomen na področju spletne trgovine. Podjetjem namreč omogoča hitrejše, širše in enostavnejše poslovanje. Uporabniki so dobro informirani in težje zadovoljivi, saj je na trgu veliko konkurenčnih elektronskih trgovin. Da bi pritegnila kupca, mora biti novoustanovljena e-trgovina inovativna. Za uspešnost poslovanja je potrebno upoštevati želje ter potrebe kupcev spletne strani, saj bodo v prihodnosti prav slednje edini vir, na osnovi katerega bo podjetje gradilo svojo poslovanje. Elektronsko poslovanje je utemeljeno na procesiranju in prenašanju podatkov, kar pomeni sklepanje posla v elektronski obliki. Podjetja lahko z odjemalci komunicirajo na različne načine; poznamo namreč elektronsko poslovanje med podjetjem in potrošnikom (B2C) ter poslovanje med podjetjem in podjetjem (B2B). Prehod podjetja na e-poslovanje pomeni natančnejše in lažje dostopanje do informacij o stanju podjetja. Hitrost poslovanja je večja od klasičnega poslovanja, saj se prilagaja spremembam na trgu. Diplomski projekt obravnava spletne trgovine, njihove značilnosti ter prednosti in slabosti. Sledi podrobnejši opis kriterijev kakovostnih spletnih strani, ki se med seboj dopolnjujejo.
Keywords: Elektronsko poslovanje, spletna trgovina, kriteriji kakovostnih strani, analiza strani, primerjava strani.
Published: 13.11.2017; Views: 7; Downloads: 1
.pdf Full text (1,15 MB)

3.
Podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe
Avrelija Jodl Uran, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Javni zdravstveni zavod lahko sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem le, če je to zanj ekonomsko smotrnejše, v ta namen pa pred sklenitvijo podjemne pogodbe opravi analizo, s katero dokaže stroškovno upravičenost sklenitve podjemne pogodbe.
Keywords: pogodba, podjemnik, dolžnik, razmerje, javni sektor, javni uslužbenec, plačilo.
Published: 10.11.2017; Views: 58; Downloads: 2
.pdf Full text (1,20 MB)

4.
Organizacijska kultura v podjetju
Iris Mohar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Temeljni namen diplomskega dela je preučiti razvoj in izvajanje organizacijske kulture v podjetjih. Organizacijsko kulturo predstavlja sistem norm, stališč, vrednot, pravil in prepričanj. V teoretičnem delu smo preučili kaj je organizacijska kultura, njen nastanek in razvoj, funkcije kulture, različne tipologije organizacijske kulture, vlogo kulture v vedenju podjetja ter pomen kulture za poslovanje podjetja. V empiričnem delu smo na temelju opravljene ankete preučili organizacijsko kulturo v podjetjih Ptica Fantazija d.o.o. in Sončni studio Laguna. Namen ankete je bilo spoznati mnenje zaposlenih o sedanji organizacijski kultura in možnostih o njenem izboljšanju. Preučili smo razlike v organizacijski kulturi med obravnavanima podjetjema ter oblikovali predloge za možne predloge izboljšave organizacijsko kulturo. V diplomski nalogi smo prišli do spoznanja, da organizacijska kultura predstavlja konkurenčnost podjetja v sodobnem okolju.
Keywords: organizacijska kultura, vedenje zaposlenih, razvoj, klasifikacije, Ptica Fantazija d.o.o., Sončni studio Laguna.
Published: 10.11.2017; Views: 51; Downloads: 3
.pdf Full text (856,82 KB)

5.
Uporaba digitalnega marketinga v podjetju jagros, d. o. o.
Urška Šek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V svetu sodobne tehnologije nastajajo nove oblike medijev in podjetja morajo uporabljati digitalne medije, saj jim ti omogočajo lažje komuniciranje s svojimi odjemalci. Podjetja lahko izbirajo med različnimi načini družbenih omrežij ter tako ugotovijo, kateri način je najprimernejši. Digitalni marketing je način, ki je izbruhnil v svet tehnologije. Predstavlja gospodarski razcvet, saj so tradicionalne marketinške metode postale manj dobičkonosne, ker so ostale v večini omejene le na standardne televizijske in časopisne oglase. Odjemalci pa so povsod postali vedno zahtevnejši in tudi bolj kritični, tako zahtevajo pred nakupom izdelkov podrobne informacije. Digitalni marketing omogoča podjetjem boljši stik s svojimi odjemalci, podjetja pa si morajo za svojo uspešnost z digitalnim komuniciranjem ustvariti sliko o svojih odjemalcih ter upoštevati njihove potrebe in želje. Da bi bilo digitalno marketinško komuniciranje čim bolj uspešno, morajo ob začetku vsakega izbranega medija pripraviti pravilno strategijo, preučiti prednosti in morebitne slabosti. V diplomskem projektu bomo predstavili digitalni marketing, ga primerjali s tradicionalnim, raziskali njegov razvoj, opredelili njegove strategije ter predstavili vrste digitalnih marketinških kanalov. Osredotočili se bomo na to, kako uvesti digitalni marketing v podjetje. Navedli bomo, zakaj je pomemben za podjetje ter njegove prednosti in slabosti, potem pa bomo opisali še postopek uvajanja digitalnega marketinga v podjetje.
Keywords: digitalni marketing, digitalno komuniciranje, trgovine Jager, digitalni mediji, tradicionalni marketing
Published: 10.11.2017; Views: 45; Downloads: 3
.pdf Full text (1,27 MB)

6.
Varstvo poslovne skrivnosti v računovodskem podjetju
Ksenija Jevšinek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Najbolj učinkovita rešitev varovanja poslovne skrivnosti je, da smo vedno en korak pred izdajalcem poslovne skrivnosti. Podatki v obliki t. i. poslovne skrivnosti postajajo vse pomembnejši del premoženja družb, njihova varnost pa postaja vedno bolj kompleksna. Iskanje oblik varovanja je postopek, ki se zaradi razvoja in napredka tehnologije nikoli ne zaključi. Za razumevanje poslovne skrivnosti je treba proučiti, kaj sploh pomeni pojem poslovna skrivnost oziroma tajnost. V diplomskem projektu smo raziskovali načine zaščite poslovne skrivnosti v računovodskem podjetju. Za pridobitev ustreznih podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga posredovali v reševanje izključno računovodskim podjetjem. Zanimalo nas je, kako se posvetijo varovanju poslovne skrivnosti in v kakšni meri imajo vzpostavljen sistem nadzora nad zaposlenimi. Zanimivo je, da se računovodska podjetja trudijo obvarovati poslovne skrivnosti, vendar ne v zadostni meri, kot bi to pričakovali.
Keywords: poslovna skrivnost, varstvo, računovodja, pravne podlage
Published: 10.11.2017; Views: 52; Downloads: 1
.pdf Full text (1,28 MB)

7.
Neodvisna bančna garancija - analiza prednosti in slabosti
Julija Mesner, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski projekt govori o neodvisni bančni garanciji. Spoznamo razliko med bančno garancijo in neodvisno bančno garancijo. Razlika med omenjenima je predvsem v pogojih za izdajo garancij. Dandanes je pri poslovnih poslih veliko tveganj, ki lahko ogrozijo poslovanje podjetja. In prav neodvisna bančna garancija lahko podjetja varuje pred tveganji. Poleg že omenjene neodvisne bančne garancije so predstavljeni tudi naslednji elementi: njene sestavine in pogoji za unovčitev neodvisne bančne garancije. Pri neodvisni bančni garanciji nimamo posebnih pogojev za unovčitev, kar je tudi razlog za možno zlorabo.l V nalogi so tako predstavljene tudi prednosti in slabosti neodvisne bančne garancije. Ugotovljeno je, da obstaja kar nekaj prednosti z vidika upnika, vendar pa je velika možnost zlorabe. Poleg zlorabe so navedeni tudi ukrepi, ki jih lahko banka garant in naročnik garancije uporabita pri neupravičenem pozivu. Poznamo še številna druga zavarovanja. V diplomskem projektu je prikazana primerjava neodvisne bančne garancije z drugimi zavarovanji (pogodbena bančna garancija, bond, poroštvo, poziv, bančno poroštvo, banka kot menični dolžnik, bančna obveznost plačila in stand-by akreditiv). V praktičnem delu je predstavljen potek izdaje neodvisne bančne garancije v treh izbranih bankah.
Keywords: bančna garancija, neodvisna bančna garancija, banka garant, upravičenec garancije, zvarovanje obveznosti
Published: 09.11.2017; Views: 29; Downloads: 2
.pdf Full text (1,44 MB)

8.
Vodenje in uspešnost organizacij
Marcel Boškovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu raziskujemo vodenje in uspešnost organizacij. V svetu obstaja več vrst modelov, načinov in stilov vodenja. Ti nam pomagajo pri našem vsakdanjem poslovnem delovanju in vodenju organizacij v smeri odličnosti. Glavni nosilci vodenja so vodje. Diplomsko delo smo razdelili v tri vsebinske sklope. V prvem sklopu smo obravnavali temeljne značilnosti vodenja. V njem smo opredelili, kaj je vodenje, predstavili temeljne razlike med vodenjem in managementom ter opisali različne stile vodenja, ki se jih voditelji lahko poslužujejo pri usmerjanju svojih zaposlenih in organizacije. Osredotočili smo se tudi na to, kakšen pomen in vpliv ima izobraževanje na vodjo. V drugem poglavju smo povedali, kdo pravzaprav je vodja in kakšen je njegov pomen za organizacijo ter ljudi, ki v njej delujejo. Dotaknili smo se tudi njegove osebnosti in lastnosti, ki naj bi jih imel, če želi biti pri svojem delu nadvse uspešen. Vodja mora za uspešno vodenje uporabljati tudi različne moči in vpliv. Ob besedi moč nam misli največkrat zaidejo na uporabo prisile in avtoritete, vendar pa vodja poleg tega lahko uporablja tudi druge moči, kot so na primer moč nagrajevanja, ki pozitivno vpliva na zaposlene ter njihovo kreativnost. V tretjem poglavju opredeljujemo, kaj je organizacija in se osredotočamo na pomembne dejavnike, ki vplivajo na njeno uspešnost. Velik poudarek smo dali na organizacijsko klimo in kulturo, človeški faktor ter komuniciranje, saj je od teh dejavnikov odvisno, kako bo potekalo delovanje v organizaciji, ki bo kasneje opredeljevalo njeno uspešnost.
Keywords: vodje, stili vodenja, uspešnost organizacij, komuniciranje, človeški faktor, organizacijska klima in kultura
Published: 09.11.2017; Views: 27; Downloads: 4
.pdf Full text (917,83 KB)

9.
Nagrajevanje in plačilo članov uprave
Marjetka Štrok, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave (plača, udeležbe v dobičku, povračila stroškov, druga dodatna plačila), poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in s finančnim stanjem družbe. Podatke in informacije o nagrajevanju in plačilu članov uprave pridobimo iz letnih poročil družb.Člani uprave morajo pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. Iz letnih poročil dobimo pojasnjeno kakšne so bile naloge in kako je bilo delo opravljeno s strani članov uprave. Samo nagrajevanje in plačilo za člane uprave je pomembno, saj jim omogoča normalno življenje in hkrati tudi vpliva na zavzetost za delo. Družbe oziroma nadzorni sveti lahko plačilo zvišujejo oziroma zmanjšujejo v nedogled ali pa tudi odvzamejo oziroma dodajo nagrado, a lahko privede le do tega, da člani ne bodo imeli zadostne zavzetosti za delo. Zato je najboljše, da ima družba oziroma nadzorni svet izoblikovan načrt. Odvisno je predvsem tudi od tega v kakšen lastništvu je družba, torej ali so sami sebi svoj lastnik ali je lastnik država. Za vsako lastništvo so določene različne zakonske omejitve in s tem tudi problem upravljanja.
Keywords: Nagrajevanje, plačilo, člani uprave, uspešnost, cilji
Published: 09.11.2017; Views: 27; Downloads: 2
.pdf Full text (1,37 MB)

10.
Pogoste ovire na začetku podjetniške poti mladega podjetnika
Aljaž Vitko, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V praksi slišimo za veliko poskusov ustanovitve podjetij, žal pa veliko teh (pre)hitro propade. Trg je do podjetij neizprosen, ne dopušča površnosti in neorganiziranosti. Ovir, na katere lahko naleti mlad podjetnik ob ustanovitvi podjetja ni malo, je pa od njega odvisno, kako se bo z njimi spopadel, koliko ga bodo prizadele oziroma ali se jim bo celo uspel izogniti. Diplomski projekt je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo predstavili temeljne pojme, pogoste ovire ob ustanovitvi podjetja, del raziskave Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) in spodbude podjetništvu. Za namen drugega dela diplomskega projekta smo sestavili anketni vprašalnik, s katerim smo izvedeli ali bi se študenti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru podali v svet podjetništva in katere ovire pričakujejo na podjetniški poti. Rezultate prikazujemo s pomočjo grafov in tabel. Skozi ves diplomski projekt potrjujemo, da ovire na začetku podjetniške poti mladega podjetnika vsekakor so, vendar pa perspektivnim podjetnikom predstavljajo izziv, s katerim se je vredno spopasti.
Keywords: Podjetništvo, mlad podjetnik, ovire podjetnika, finančne težave, pomanjkanje podjetniškega znanja, spodbude podjetništvu
Published: 09.11.2017; Views: 25; Downloads: 0
.pdf Full text (1,23 MB)

Search done in 0.78 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica