SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1293
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Varnost v proizvodnem podjetju
Kristijan Perše, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Kadar govorimo o varnosti v proizvodnem podjetju, sta v ospredju predvsem dva sklopa varnosti, in sicer varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost. Področje varnosti in zdravja pri delu določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (in podzakonski predpisi), določbe pa morata upoštevati tako delodajalec kot tudi zaposleni. Požarno varnost določa Zakon o varstvu pred požarom s podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na proizvodnje. Uspešna požarna varnost v proizvodnji temelji na oceni požarne ogroženosti, iz katere se potem določi požarni red. Ta narekuje postopke v primeru požara. Delodajalec mora poskrbeti, da so vsi zaposleni podučeni in seznanjeni tako z varnostjo in zdravjem pri delu kot tudi s požarno varnostjo. V proizvodnih podjetjih na varnost vpliva mnogo dejavnikov, kot so prenatrpane proizvodne linije, neustrezne kapacitete, malomarnost zaposlenih, zakonske omejitve, finance podjetja in zunanja okolica proizvodnje. Podjetja morajo zato stremeti k rešitvam znotraj proizvodnje, ki bi izničile te probleme, da bi delo v proizvodnji potekalo čim bolj varno.
Keywords: proizvodno podjetje, varnost v proizvodnem podjetju, varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o požarnem varstvu.
Published: 12.12.2018; Views: 63; Downloads: 9
.pdf Full text (1,25 MB)

2.
Sistem prodaje vozovnic na slovenskih železnicah
Suzana Pejič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem konkurenčnem okolju se pritisk, ki ga čutijo vsa podjetja, da zadržijo svoje stranke (potnike) in pridobijo nove, neprestano veča. Ker zahteve strank seveda tudi postopoma naraščajo, morajo podjetja za ohranitev oziroma povečanje svojih tržnih deležev uskladiti strategije in se preusmeriti k osredotočenosti na stranke in njihove potrebe. Da bi postali konkurenčni in zadovoljili svoje kupce oziroma uporabnike storitev, je popestritev ponudbe ena temeljnih nalog uspešne prodaje. Za vožnjo z vlakom oz. s katerim koli javnim potniškim prometom, je potrebno imeti vozovnico, katere nakup mora biti čim bolj enostaven. Ugotavljamo, da je trenutni sistem prodaje vozovnic na Slovenskih železnicah potrebno nujno dopolniti z uvedbo sodobne elektronske prodaje vozovnic. Verjamemo namreč, da bi bila elektronska prodaja vozovnic na Slovenskih železnicah zelo pozitivna rešitev, tako za domače potnike kot tudi tujce, ki so takšne prodaje že vajeni.
Keywords: Slovenske železnice, potniški promet, vozovnice, elektronska prodaja vozovnic, kartomat
Published: 03.12.2018; Views: 28; Downloads: 6
.pdf Full text (1,85 MB)

3.
Embalirni sistem za končnega kupca v izbranem podjetju
Jožef Korošec, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Embalaža, katere poglavitna naloga je zaščita proizvodov, je s svojo funkcijo eden ključnih elementov proizvodnega procesa, ne glede na vrsto surovine, ki jo obdaja ali vsebuje. V analiziranem primeru je ključnega pomena predvsem suha embalaža, ki ne dopušča vstopa umazanije, prahu in vlage. V nasprotnem primeru je ovit proizvod poškodovan s korozijo in kot takšen neuporaben za končnega kupca. Embalažo je potrebno primerno skladiščiti in poskrbeti za njen odvoz. V analiziranem primeru je skozi vse proizvodne faze prikazana celotna logistična pot proizvoda in embalaže. Analizirali smo prvo naročilo, ki je poskrbelo da je stroj sliter, začel z delovanjem. S tem so v podjetju upravičili njegov nakup. Kljub vsem težavam je podjetje X uspešno opravilo naročilo in si pridobilo izkušnje, na podlagi katerih sedaj stroj deluje produktivno in s polno zmogljivostjo.
Keywords: embalaža, razrez pločevine, stroj sliter, proces pakiranja
Published: 03.12.2018; Views: 25; Downloads: 5
.pdf Full text (4,66 MB)

4.
Optimizacija skladiščnega poslovanja v podjetju Belimed
Suzana Banič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo analizirali skladiščno poslovanje v podjetju Belimed d.o.o. in predlagali možnosti za izboljšavo obstoječega sistema z implementacijo sistema za upravljanje skladišč (WMS) in programske opreme za avtomatski vertikalni skladiščni sistem ter uvedbo ročnih terminalov z vgrajenim čitalcem črtnih kod, prenosnih tiskalnikov za tiskanje etiket in vozička za oskrbovanje proizvodnje. Obravnavano podjetje uporablja poslovno informacijski sistem SAP, ki pokriva vse funkcije v podjetju od finančne, nabavne, prodajne, proizvodne in skladiščne ter podjetju na ta način omogoča natančen pregled poslovanja. Ob implementaciji SAP-a v podjetju se je podjetje za področje skladiščenja odločilo za modul Upravljanje zalog (ang. Inventory management). Skladišče ima z omenjenim modulom kar nekaj pomanjkljivosti in posledično neoptimalnih procesov. Podjetje do sedaj ni posvečalo velike pozornosti tej tematiki, vendar pa se z rastjo podjetja in povečanim obsegom dela zaposleni v skladišču vsakodnevno srečujejo s težavami prevzemanja, skladiščenja, komisioniranja, usklajevanja zaloge in odpreme blaga.
Keywords: 1. skladiščno poslovanje, 2. informacijski sistem, 3. ročni terminal, 4. strojna oprema, 5. programska oprema
Published: 03.12.2018; Views: 31; Downloads: 0

5.
Logistična analiza notranje logistike v podjetju Kovis Brezina, d. o. o.
Adrijana Stergar, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo opisali, kakšno je trenutno stanje v podjetju, ter ob tem predstavili kar nekaj ovir, s katerimi se zaposleni vsakodnevno srečujejo. Nato smo se posvetili razreševanju treh največjih ovir ter podali predloge izboljšav. Največjo težavo smo opazili v povezavi s pomanjkanjem prostora v skladišču in proizvodnji. S pomočjo notranjih delovodij smo izbrali optimalno rešitev glede premestitve delovnih strojev ter vzpostavitve boljše organizacije pri samem delu oz. pri proizvodnem procesu. V skladišču smo določili nadaljevanje klasičnega paletnega regalnega sistema na osnovi izračunov za obliko regalnega okna ter dolžino in širino skladiščne cone. Predlagali smo tudi nadaljevanje že obstoječih mikrolokacij za manjkajoča regalna okna v posameznih skladiščih. Nadalje smo opisali uporabo neekoloških viličarjev na plin in dizel. Za vse trenutne viličarje v podjetju smo izračunali mesečne stroške. Nato smo podali predlog novih zelenih viličarjev ter izračunov zanje. Primerjali smo izračune ter podali predlog izboljšav. Tretja ovira, ki smo se ji posvetili, je bila nedosledna uporaba talne in vertikalne signalizacije ter varnostnih oznak v notranji logistiki. Na podlagi standarda DIN 18225 smo opravili reorganizacijo transportnih poti v skladišču in proizvodni hali, na podlagi Pravilnika o varnostnih znakih ter Zakona o varnosti cestnega prometa pa smo dodelili varnostne oznake.
Keywords: Zelena logistika, viličarji, reorganizacija skladišča, reorganizacija proizvodnje, klasični paletni regalni sistem, reorganizacija transportnih poti, določitev varnostnih oznak.
Published: 03.12.2018; Views: 25; Downloads: 7
.pdf Full text (1,70 MB)

6.
Kompetence zaposlenih v logistiki v podjetju sž-vit
Nadia Polignone, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo najprej razložili, kakšna je definicija kompetenc ter delitev kompetenc. Definicijo in delitev kompetenc smo povzeli po različnih avtorjih, in sicer po Mileni Majcen, Andreju Kohontu, Branetu Grubanu in Ivanu Svetliku. V nadaljevanju smo pojasnili cilje diplomskega dela in uporabljene metode, ki so nam pri tem pomagale. Metode smo opisali in pojasnili, kako jih uporabljamo. Za deset izbranih delovnih mest, ki delujejo na področju logistike v podjetju SŽ-VIT, smo zapisali delovne naloge in kompetence, potrebne za uspešno opravljanje teh nalog. Izbrali smo naslednja delovna mesta: koordinator, pomočnik direktorja, obratovodja, višji strokovni sodelavec I, višji strokovni sodelavec II, strokovni sodelavec II/1, tehnični referent III/1, tehnolog I, tehnolog II in skladiščnik. Kompetence smo pri tem razdelili na ključne in na delovno specifične. Želeli smo izvedeti, katere kompetence so zaposleni pridobili v času študija in katere v času zaposlitve, zato smo opravili intervju z izbranimi zaposlenimi. Na podlagi intervjuja smo kompetence kasneje razdelili.
Keywords: kompetence, delovno mesto, logistika, ključne kompetence, delovno specifične kompetence
Published: 03.12.2018; Views: 37; Downloads: 3
.pdf Full text (661,51 KB)

7.
Motiviranje predstavnikov milenijske generacije
Tamara Kovše, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se ukvarjali z motiviranjem predstavnikov generacije milenijcev oz. generacije Y na njihovem delovnem mestu. V teoretičnem delu smo s pomočjo domače in tuje literature opisali osnovo teorije. V prvem poglavju smo preučili pojem motivacije ter opisali različne izbrane teorije motivacije. Podrobneje smo opredelili dejavnike motivacije na delovnem mestu. V drugem poglavju smo se osredotočili na pojem generacij, kjer smo opisali glavne značilnosti generacij, ki so trenutno prisotne na trgu delovne sile, podrobneje pa nato opisali generacijo milenijcev. V empiričnem delu diplomske naloge smo med predstavniki generacije milenijcev izvedli anketo o pričakovanjih na delovnem mestu ter o zadovoljstvu s trenutnimi razmerami. Anketo smo analizirali ter na podlagi pridobljenih rezultatov podali smernice za višanje motivacije in zavzetosti na delovnem mestu, ki so optimalne za pripadnike proučevane generacije.
Keywords: Generacija milenijcev, generacija Y, motivacija, vodenje, delovno okolje
Published: 03.12.2018; Views: 29; Downloads: 4
.pdf Full text (500,87 KB)

8.
Inoviranje proizvodnega procesa iz vidika logistike v kmetijskem gospodarstvu Uroš Schintler
Uroš Schintler, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili logistiko iz vidika inoviranja poslovnih procesov vezanih neposredno na proizvodnjo produktov v programu prehrane znotraj dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Osredotočili se bomo na transformacijski proces preoblikovanja vhodnih materialov z lastno kompozicijo več strojnih enot in ugotavljali katere pozitivne učinke ta novost prinese. Želimo odgovoriti na vprašanje o smiselnosti in obsegu inovacije na področju proizvodnje najprej v razvoju teoretične misli. Skušali bomo zaobjeti najbolj pomembne elemente teorije, ki vplivajo na razumevanje problematike in jih integrirati v razumljivo celoto. Zasledujoč razvoj misli vzdolž rdeče niti bomo teoretični pristop prevedli v materializirano pojavno obliko proizvodnega procesa, njegovih posameznih elementov in aktivnosti ter okolja, kasneje pa prešli na konkretizacijo prenove oziroma na inovacijo in njene posledice. Pokazali bomo, da inoviranje ni niti nevsakdanja eksotika niti nuja, s katero bi se občasno soočali, ampak del življenja vsake gospodarske pojavne oblike. Spremembo bomo zavestno zasnovali in usmerjali tako, da bo prinesla koristi v proizvodnji in hkrati v vseh povezanih aktivnostih tako notranjega transporta, področja dobaviteljev, zagotavljanja kvalitete, skladišč, izkoristkov in podobno.
Keywords: logistika, kmetijstvo, inovacija, proizvodnja, organizacija
Published: 30.11.2018; Views: 27; Downloads: 2
.pdf Full text (945,07 KB)

9.
Logistika cevi in palic v podjetju impol pcp d.o.o.
Saša Babšek, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo opisali podjetje Impol PCP, d. o. o., eno izmed trinajstih podjetij v družbi Impol, d. o. o. Impol ima večletno tradicijo, ustanovljen je bil že leta 1825. V tem času, se je podjetje razvijalo in širilo, sedaj ima tudi podjetja v Srbiji ter na Hrvaškem. Podjetje se ukvarja s predelavo aluminija. Kot problem v diplomskem delu smo izpostavili nepotrebne manipulacije med proizvodnim obratom in skladiščem ter tudi skladiščenjem samim. Predlagamo novo nakladalno ploščad, s katero bi se izdatno zmanjšale manipulacije med proizvodnim obratom in skladiščem. Izračunali smo tudi čas, v katerem naj bi se investicija, ki bi jo podjetje namenilo za novo nakladalno ploščad, tudi povrnila.
Keywords: Skladišče, manipulacije, palice, cevi
Published: 30.11.2018; Views: 27; Downloads: 8
.pdf Full text (1,32 MB)

10.
Varnostni ukrepi v procesu skladiščenja, v transportu in na prometnih poteh v podjetju palfinger marine d.o.o.
Klara Novak, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga proučuje varnost v podjetju Palfinger Marine s sedežem podjetja v Mariboru, v katerem smo opravljali obvezno šolsko prakso. Podjetje se že osemdeset let ukvarja s proizvodnjo dvigal, ki jih trži tako v Sloveniji kot v tujini. Osredotočili smo se na varnost v delovanju podjetja. Varnost je lahko zelo razvejan pojem, zato smo obravnavali naslednja področja: varnostni ukrepi v procesu skladiščenja, varnost ljudi, varnost pri razkladalno-nakladalnih procesih, varnostna oprema in varnost pri uporabi prevoznih sredstev v procesu skladiščenja. Dotaknili smo se notranjega in zunanjega transporta, transporta v podjetju, transporta po Sloveniji in EU ter transporta izven EU. Problem, ki smo ga izpostavili, je varnost; varnost ljudi in njihovih varnostnih oblek, varnost procesov skladiščenja, razkladalno-nakladalnih procesov in varnost prevoznih sredstev. Pri vsakemu zgoraj omenjenem problemu smo našli rešitev oziroma način, kako bi lahko izboljšanje realizirali. Med pisanjem naloge in med iskanjem rešitev smo na koncu prišli do zaključka, da bi bile naše rešitve izvedljive tudi s strani podjetja.
Keywords: varnost, transport, skladišče, problem, proces
Published: 30.11.2018; Views: 27; Downloads: 8
.pdf Full text (1,58 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica