| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1687
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Uporaba ergonomsko-tehničnih pripomočkov v obravnavi pacientov na kliniki za kirurgijo
Nemanja Spasovski, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča, namen: Ergonomija kot veda se ukvarja z oblikovanjem delovnega mesta in preventivnega varovanja zdravja delavcev. Uporaba ergonomsko–tehničnih pripomočkov pri izvajanju negovalnih intervencij je izjemnega pomena pri zaposlenih v zdravstveni negi, saj varuje njihovo zdravje pred različnimi obremenitvami, ki lahko posledično škodujejo različnim delom telesa, kot so hrbtenica, spodnje in zgornje okončine, glava itd. Raziskovalne metode: Diplomsko nalogo smo razdelili na dva dela: teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem ergonomija, analizirali razne ergonomsko-tehnične pripomočke in ali ter kako le-ti razbremenjujejo delo zaposlenih v zdravstveni negi. V empiričnem delu diplomskega dela smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja. Nadgradili smo ga z raziskavo, katere inštrument raziskovanja je bil anketni vprašalnik v pisni obliki, ki je vseboval 9 vprašanj odprtega tipa in 12 vprašanj zaprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 60 anketirancev, od tega 11 moških in 49 žensk. Med anketiranci je bilo 37 oseb s srednjo izobrazbo, 23 oseb pa je imelo višjo ali visoko izobrazbo. Raziskavo smo izvedli v začetku aprila 2019. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da zaposleni v zdravstveni negi v kar velikem števil uporabljajo ergonomsko-tehnične pripomočke. Kar 100 % anketirancev se je strinjalo, da jim ravno ti lajšajo obremenjujoče aktivnosti, ki jih izvajajo pri zahtevnejših pacientih. Diskusija in zaključek: Zaposleni v zdravstveni negi so izpostavljeni različnim obremenitvam pri izvajanju negovalnih intervencij. Uporaba ergonomsko-tehničnih pripomočkov pri delu s pacienti predstavlja preventivni način za ohranjevanja zdravja zaposlenih v zdravstveni negi ter za same paciente.
Keywords: ergonomija, obremenitve, zaposleni v zdravstveni negi, razbremenitev dela, delovno okolje
Published: 16.09.2019; Views: 17; Downloads: 2
.pdf Full text (1,12 MB)

2.
Uporaba triažnega algoritma sieve med delavci v zdravstveni negi
Valerija Tovornik, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišče in namen: Pogostost množičnih nesreč v Sloveniji je majhna, vendar se v zadnjem času, zaradi prehitrega tempa življenja in posledične preobremenjenosti vseh nas, pojavnost le-teh z leti povečuje, zato je pomembno, da delavci v zdravstveni negi poznajo triažni algoritem, saj lahko na podlagi ustreznega poznavanja, v primeru pojava množične nesreče, ustrezno ukrepajo in rešijo življenja. Namen zaključnega dela je ugotoviti poznavanje uporabe triažnega algoritma med delavci v zdravstveni negi pred izobraževanjem, narediti kratko (5 minutno) izobraževanje in na koncu še enkrat preveriti njihovo pridobljeno znanje. Raziskovalna metodologija in metode: Empirični del zaključnega dela predstavlja raziskava, ki je bila opravljena v mesecu aprilu 2019. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. V anketo je bilo vključenih 51 delavcev zaposlenih v zdravstveni negi, ki smo jih izbrali naključno. Rezultate, ki smo jih pridobili, smo analizirali in obdelali s pomočjo računalniških programov: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel in IBM SPSS 25.0. Rezultati: S pomočjo izvedene raziskave smo ugotovili, da se skoraj polovica delavcev v zdravstveni negi, 25 (49 %), še nikoli ni udeležila izobraževanja o triaži, vendar je kljub temu njihovo skupno povprečno znanje o razvrščanju v ustrezne triažne kategorije pred izobraževanjem 55,6 %, po izobraževanju pa kar 79 %. Diskusija in zaključek: Poznavanje triažnega algoritma predstavlja velik pomen, zato bi bilo potrebno s pomočjo dodatnih izobraževanj delavcev v zdravstveni negi njihovo znanje o triaži ustrezno redno izpopolnjevati in obnavljati.
Keywords: Medicinska sestra, nujna medicinska pomoč, urgentna stanja, masovna nesreča, primarna triaža, sekundarna triaža
Published: 16.09.2019; Views: 26; Downloads: 7
.pdf Full text (1,39 MB)

3.
Varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije
Alenka Senekovič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Teoretično izhodišče: Intramuskularna injekcija je pogosta intervencija v zdravstveni negi, saj je ena izmed osnovnih načinov dajanja zdravil parenteralno. Kljub pogostosti za pacienta predstavlja potencialno varnostno tveganje. Namen zaključnega dela je bil raziskati dejavnike, povezane z aplikacijo intramuskularne injekcije v glutealno področje, ki vplivajo na izide pri pacientu. Raziskovalna metodologija in metode: Izveden je bil sistematični pregled literature v podatkovnih bazah PubMed, Medline, ScienceDirect in CINAHL. V pregled so bili vključeni članki glede na ustreznost vsebine, vrsto raziskav, polno dostopnost in jezik. Za prikaz poteka sistematičnega pregleda literature je bil uporabljen diagram PRISMA. Kakovost posamičnih raziskav je bila ocenjena s pomočjo orodja NIH in razvrstitve v hierarhijo dokazov. Zbrani podatki so bili sintetizirani z metodo analize vsebine. Rezultati: Značilnosti ventroglutealnega in dorzoglutealnega področja, konstitucionalne značilnosti pacienta, izbor področja in vbodnega mesta aplikacije, tehnika aplikacije in tehnike zmanjševanja bolečine so dejavniki, ki vplivajo na varnost pri aplikaciji intramuskularne injekcije. Razprava in sklep: Za zagotavljanje varnosti pri aplikaciji intramuskularne injekcije je potrebno poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na izide pri pacientu. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti v praksi bi bilo smiselno raziskati znanje medicinskih sester o aplikaciji intramuskularne injekcije.
Keywords: Parenteralno dajanje zdravil, dejavniki, izidi, pacient, medicinska sestra.
Published: 16.09.2019; Views: 25; Downloads: 6
.pdf Full text (1,28 MB)

4.
Soočanje medicinskih sester z umiranjem pacientov v intenzivni enoti
Svetlana Škrbić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Skrb za hudo bolnega pacienta, ki umira, in pa sama smrt, lahko medicinsko sestro globoko prizadenejo. Medicinske sestre v enotah intenzivne nege in terapije se z umiranjem in s smrtjo soočajo dnevno. Z zaključnim delom smo želeli raziskati izkušnje medicinskih sester ob soočanju z umiranjem in s smrtjo pacientov ter predstaviti najpogostejše težave, s katerimi se ob tem srečujejo. Raziskovalne metode: V zaključnem delu smo uporabili metodo pregleda literature. Iskanje je potekalo v mednarodnih podatkovnih bazah PubMed, ScienceDirect, CINAHL, SAGE in Web of Science. Pri tem smo upoštevali postavljene vključitvene in izključitvene kriterije. Potek iskanja smo prikazali s pomočjo diagramov PRISMA. Rezultate smo sintetizirali z uporabo metode vsebinske analize. Rezultati: Od 1.881 identificiranih zadetkov smo v končno analizo vključili 10 študij. Z analizo podatkov smo oblikovali tri glavne teme: (1) doživljanje ob hudo bolnem in umirajočem pacientu, (2) vpliv na sočutno obravnavo in (3) profesionalni odnos. Medicinske sestre se v intenzivni enoti med obravnavo hudo bolnih pacientov najpogostejše srečujejo s stresom, čustvenim bremenom, z depresijo, žalostjo, izgorelostjo, s stalnimi psihičnimi in fizičnimi obremenitvami, pomanjkanjem čustvene podpore, težavami pri komunikaciji s pacientovimi sorodniki in pomanjkanjem sodelovanja ter podpore v timu. Diskusija in zaključek: Ugotovili smo, da je za prilagoditev na delo v enotah intenzivne nege potreben čas. Vodstvo bi moralo zagotoviti psihološko podporo medicinskim sestram, člani tima bi morali medsebojno sodelovati, medicinske sestre pa bi morale enakopravno sodelovati na sestankih z zdravnikom in družino pacienta.
Keywords: smrt, medicinske sestre, oskrba umirajočega, intenzivna enota, odnos do umirajočih.
Published: 16.09.2019; Views: 1; Downloads: 1
.pdf Full text (1,25 MB)

5.
Povezava med kakovostjo spanja in doživljanjem stresa pri reševalcih
Natalija Fekeža, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Stresne situacije in posledično slabša kakovost spanja, je v prehospitalnem okolju pereč problem tamkajšnjih zaposlenih. Poleg slabše kakovosti spanja in zaznanega stresa pa sorazmerno s slednjim raste tudi stopnja skrbi za zdravje, saj višji kot je stres, višja je skrb.
Keywords: poklicni stres, kvalitetno spanje, prehospitalno okolje, nujna medicinska pomoč, zaznavanje stresa, skrb za zdravje.
Published: 16.09.2019; Views: 3; Downloads: 3
.pdf Full text (468,48 KB)

6.
Obravnava onkoloških pacientov s kaheksijo
Ana Unger, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Kaheksija je opredeljena kot zapleten presnovni sindrom, ki ga opredeljuje progresivna izguba skeletne mišične mase, z ali brez izgube maščobnega tkiva. Zaradi kompleksnosti patofiziološkega procesa kaheksije je potreben multimodalni pristop, ki obsega več možnih načinov obravnavanja pacienta s kaheksijo. Namen zaključnega dela je predstaviti problematiko kaheksije pri onkoloških pacientih in možne načine obravnave onkološkega pacienta s kaheksijo. Raziskovalne metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela in sistematični pregled strokovne in znanstvene literature. Za prikaz poteka analize literature smo uporabili PRISMA diagram. Kriteriji za iskanje literature so vključevali aplikacijo vnaprej zastavljenih vključitvenih oziroma izključitvenih kriterijev. V podrobno analizo je bilo vključenih 15 člankov. Rezultati: Z analizo tuje strokovne literature smo spoznali, da je prehranska podpora izrednega pomena pri obravnavi onkoloških pacientov s kaheksijo, saj le-ta vodi v izboljšanje počutja, prav tako pa je osnova za posameznikovo toleriranje farmakološkega zdravljenja. Določene skupine zdravil so primerne za zdravljenje kaheksije, vendar so potrebne dodatne raziskave, ki bodo potrdile varnost in učinkovitost uporabe zdravil v klinični praksi. Telesne vadbe zaenkrat s strani raziskav ne moremo potrditi kot uspešne, saj večina teh pacientov zaradi zdravstvenega stanja ni zmožna sodelovati v takšnih raziskavah. Diskusija in zaključek: Kaheksija pri onkoloških pacientih je resen zdravstveni problem, saj je razlog za kar 20 % smrti pri pacientih z malignim obolenjem. Zaradi heterogenosti teh pacientov in velikega izpada pri randomiziranih kliničnih raziskavah, je otežkočeno priti do jasnih zaključkov o učinkovitosti določene obravnave.
Keywords: maligno obolenje, prehranska podpora, farmakološko zdravljenje, fizična vadba, multimodalni pristop
Published: 16.09.2019; Views: 1; Downloads: 2
.pdf Full text (949,53 KB)

7.
Vključevanje pacienta z akutno psihozo v okolje
Iris Horvat, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča, namen: Akutna psihoza je duševna motnja, pri kateri pacienti doživljajo blodnje in halucinacije. Bolezen prizadene tako ženske kot moške, po navadi med dvajsetim in tridesetim letom. Simptomi bolezni vplivajo na vsa področja človekovega delovanja. Namen diplomskega dela je predstaviti akutno psihozo in ugotoviti kako pacient doživlja svojo bolezen. Prav tako nas zanima kako se pacient vključuje v socialno okolje in kakšna je pri tem vloga medicinske sestre. Raziskovalne metode: Za teoretični del diplomskega dela smo uporabili deskriptivno oz. opisno metodo dela in kvalitativno raziskovanje. Podatke, ki smo jih potrebovali za izvedbo študije primera, smo pridobili s pomočjo delno strukturiranega intervjuja. Rezultate smo predstavili opisno po časovnih obdobjih. Rezultati: Z analizo pridobljenih rezultatov in literature smo ugotovili, da ljudje ne prepoznajo bolezenskih znakov psihoze, saj doživljajo vse kot del realnosti. Osebe z akutno psihozo se soočajo s vsakdanjimi problemi, saj so stigmatizirani in odrinjeni na rob družbene lestvice. Socialna vključenost pacientov z akutno psihozo je pomembna za zdravljenje, zato je treba ljudi poučiti o bolezni. Diskusija in zaključek: O duševnih motnjah, med katerimi je tudi akutna psihoza, je potrebno spregovoriti. Ljudje z akutno psihozo imajo številne težave z vključevanjem v okolico, počutijo se drugačne, svojo bolezen velikokrat tudi prikrivajo, zato se socialno izolirajo od okolice. Vloga medicinske sestre je, da pacienta pouči o njegovi bolezni, da se lažje vključi nazaj v socialno okolje. Pri tem mu mora biti v oporo, pomaga mu pri jemanju terapije in socialni rehabilitaciji.
Keywords: psihoza, stigma, diskriminacija, študija primera, duševno zdravje, psihoterapija
Published: 16.09.2019; Views: 1; Downloads: 2
.pdf Full text (697,69 KB)

8.
Doživljanja pacienta pred in po transplantaciji srca
Tamara Arh, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu smo želeli ugotoviti in oceniti čustvene občutke ter razmišljanja pacienta z opravljenim operativnim posegom presaditve srca in spremembe v kakovosti posameznikovega življenja po presaditvi.
Keywords: srce, transplantacija, transplantacija srca, čustva, izkušnje, občutki
Published: 16.09.2019; Views: 2; Downloads: 2
.pdf Full text (787,05 KB)

9.
Osveščenost staršev o možnosti cepljenja dečkov proti okužbi s humani papiloma virusi
Maruša Brglez, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Teoretično izhodišče: Okužba s humani papiloma virusi je ena izmed najpogostejših spolno prenosljivih bolezni s katero se vsaj enkrat v življenju okuži večina spolno aktivnih ljudi. Ocenjuje se, da je po svetu 75 % spolno aktivnih ljudi okuženih s humani papiloma virusi. Okužba se širi z vaginalnimi, analnimi in oralnimi spolnimi odnosi in povzroča težave pri moških in ženskah. Pred okužbo pa se lahko preventivno zaščitimo s cepljenjem. Za deklice je cepljenje brezplačno in prostovoljno v 6. razredu osnovne šole za dečke pa samoplačniško. Cepljenje je priporočljivo tudi za dečke, saj lahko okužba pri moških vodi do rakavih obolenj (rakava obolenja glave in vratu, ustno-žrelni rak, rak penisa in rak zadnjika). Raziskovalne metode: Za teoretični del smo uporabili opisno oz. deskriptivno metodo dela, za empirični del pa kvantitativno metodologijo. Anketne vprašalnike je rešilo 70 staršev prvošolcev, ki so prišli na sistematični pregled. Pridobljene rezultate smo nato statistično analizirali in grafično ponazorili. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da so starši slabo osveščeni, saj 74 % staršev pred reševanjem anketnega vprašalnika ni vedelo, da se pred okužbo lahko cepijo tudi dečki. Starši tudi na sistematičnem pregledi ne dobijo priporočila od zdravstvenih delavcev o možnosti cepljenja dečkov, zato največ podatkov pridobijo na nestrokovnih internetnih straneh. Prav tako si starši želijo, da bi zdravstveni delavci bolj promovirali cepljenje za dečke. Diskusija in zaključek: Pomembno je, da zdravstveni delavci osveščajo in promovirajo cepljenje pred humani papiloma virusi za deklice in dečke. Tako bodo ne samo starši ampak tudi najstniki vedno bolj informirani o boleznih, ki jih povzročajo okužbe s humani papiloma virusi. S tem pridobljenim znanjem se bodo starši tudi lažje odločili za cepljenje in bodo v prihodnje poskrbeli za varno spolnost svojih otrok.
Keywords: vloga zdravstvenih delavcev, priporočeno cepljenje obeh spolov, spolno prenosljiva okužba, rakava obolenja, cepiva.
Published: 16.09.2019; Views: 3; Downloads: 2
.pdf Full text (806,86 KB)

10.
Kakovost življenja oseb s Pompejevo boleznijo
Bine Halec, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Pompejeva bolezen spada med redke prirojene metabolne bolezni, pri kateri je odsoten ali primanjkuje encim alfa-glukozidaza. Zaradi kopičenja glikogena v mišičnih celicah pride do slabšanja mišične moči, posledično tudi do močnih bolečin ter napredujočih težav z dihanjem. Edini način zdravljenja je zdravljenje z encimsko nadomestno terapijo, ki bolezenski proces močno upočasni. Namen zaključnega dela je predstaviti vpliv bolezni na kakovost življenja ter negovalne probleme, ki pri takšni osebi nastopijo. Raziskovalne metode: V empiričnem delu je bila uporabljena kvalitativna metodologija raziskovanja. Izveden je bil intervju z bolnico, ki ima diagnosticirano Pompejevo bolezen. Intervju je bil posnet, dobesedno zapisan in analiziran. Kodirana je bila vsaka vrstica in obdržane so bile le smiselne kode, katere se nanašajo na naš raziskovalni problem. Kode so bile nato smiselno kategorizirane. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da Pompejeva bolezen vpliva na kakovost življenja bolnice. Po analizi intervjuja smo izpostavili proste kode, ki smo jih razvrstili v pet podkategorij, ki se nanašajo na: sprejetje bolezni, pomoč bližnjih, težave zaradi bolezni, izvajanje vsakodnevnih aktivnosti in zdravljenje. Prav tako je bilo izpostavljenih sedem negovalnih problemov, s katerimi se bolnica srečuje ter podana navodila, ki bi jih glede na problem svetovali bolnici. Diskusija in zaključek: Ugotovljeno je bilo, da Pompejeva bolezen močno vpliva na kakovost življenja. Pri bolniku pride do številnih težav na različnih področjih življenja. Pomembno je, da bolna oseba v takšni situaciji dobi ustrezno pomoč s strani svojih bližnjih.
Keywords: Pompejeva bolezen, encimska nadomestna terapija, kakovost življenja.
Published: 19.07.2019; Views: 203; Downloads: 123
.pdf Full text (795,19 KB)

Search done in 0.44 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica