SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 2227
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
"Prisilno" prilaščanje naravnih virov
Matjaž Pišljar, 2017, diplomsko delo

Opis: Ljudje si že od samega začetka bivanja na zemlji prilaščajo naravne vire, ki so za njihova življenja nujno potrebni. Kot posledica tehnološkega razvoja in porasta števila ljudi, so se povečale tudi naše potrebe po naravnih virih. Diplomsko delo predstavlja tri glavna področja, oziroma glavne naravne vire, od katerih smo ljudje odvisni in nam omogočajo življenje, ki ga dandanes poznamo. Opisuje problematiko glede vode, naravnega vira, ki je za ljudi nujno potrebno živilo in je v današnjem času čedalje bolj izpostavljeno morebitnim nevarnostim zaradi onesnaževanja, prevelike porabe ter med drugim tudi privatizacije. Opisuje problematiko glede nafte, trenutno morda strateško najpomembnejše surovine, ter predstavlja relativno nov trend uporabe gensko spremenjenih organizmov v proizvodnji hrane za svetovno prebivalstvo. Prav tako izpostavlja samo pomembnost naravnih virov za življenje ter morebitno problematiko, ki bi lahko nastala, če bi se potrebe po življenjsko potrebnih surovinah, oziroma naravnih virih, na našem omejenem planetu še povečevale, kot posledica naraščanja števila ljudi. Izpostavlja tudi morebitne konflikte, ki bi lahko ali so nastali zaradi naravnih virov. Ugotovili smo, da se bo problematika oskrbe z naravnimi viri in dobrinami v prihodnje samo še stopnjevala, zaradi večanja populacije in potratne rabe že obstoječih resursov. To pomeni, da se bomo morali v prihodnosti osredotočati predvsem na koriščenje obnovljivih naravnih virov, kakor tudi na sam razvoj okolju prijaznejše tehnologije in spremembi našega vedenja do narave in porabe dobrin, ki nam jih le-ta ponuja.
Ključne besede: naravni viri, voda, nafta, dostop, privatizacija, onesnaževanje, diplomske naloge
Objavljeno: 19.05.2017; Ogledov: 30; Prenosov: 4
.pdf Polno besedilo (997,69 KB)

2.
Zavarovalniške goljufije
Mateja Bašić, 2017, diplomsko delo

Opis: Zavarovalniške goljufije so danes zagotovo vse bolj priljubljena oblika kaznivega dejanja gospodarske kriminalitete. Dosti lažje jih je izvesti in manj je verjetno, da bodo storilce zalotili pri samem dejanju, zato se vse več ljudi odloča za to obliko kriminalitete. V diplomskem delu bomo opisali tipe najpogostejše oblike zavarovalniških goljufij. Ugotavljali bomo njihov vzrok za nastanek ter posledice, ki jih utrpijo zavarovalnice in zavarovanci. Opisali bomo tudi, kako izgleda tipičen zavarovalniški goljuf ter najboljše možnosti za preprečevanje zavarovalniških goljufij. Na konkretnih primerih bomo predstavili vlogo preiskovalcev in zavarovalniških agentov Zavarovalnice Generali d. d., kjer bomo skušali ugotoviti njihovo uspešnost pri preiskovanju zavarovalniških goljufij ter ugotoviti, kako in na kakšen način odkrivajo goljufije. Vprašali smo se tudi, kako uspešno se same zavarovalnice lotijo preiskovanja goljufij in kaj konkretno storijo v primeru odkritja suma goljufije. Zastavili smo si dve hipotezi, ki jih bomo v teku raziskovanja in pisanja diplomskega dela poskušali dokazati.
Ključne besede: zavarovalnice, zavarovalne storitve, zavarovalni zastopniki, škodni dogodki, gospodarska kriminaliteta, zavarovalniške goljufije, preiskovanje, diplomske naloge
Objavljeno: 19.05.2017; Ogledov: 30; Prenosov: 8
.pdf Polno besedilo (737,88 KB)

3.
Primerjava pooblastil policistov, občinskih redarjev in cestninskih nadzornikov
Borut Jagodič, 2017, diplomsko delo

Opis: Varnost je pomembna dobrina in je v hierarhiji potreb po Maslowu uvrščena na drugo mesto, takoj za fiziološkimi potrebami človeka. V današnji družbi je varnost zelo ogrožena, zato ji je potrebno posvečati še toliko več pozornosti. V naši državi za varnost skrbi kar nekaj različnih organov. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na službo policije, občinskega redarstva in cestninskega nadzora. Predstavili smo vlogo in razvoj posameznih organov skozi zgodovinska obdobja, položajne oznake in uniformo, ki je z zakonom enotno predpisana za zaposlene v določenem organu. Prav tako smo predstavili tudi naloge in delovna področja posameznega organa. Podrobneje smo pregledali, opisali, razložili, analizirali in primerjali različna pooblastila, ki jih pri opravljanju svojih nalog lahko uporabljajo vse tri zgoraj omenjene službe. Ugotovili smo, da imajo policisti največ pooblastil, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, medtem ko imajo cestninski nadzorniki takšnih pooblastil najmanj. Prav tako smo ugotovili, da so si določena pooblastila pri vseh treh organih podobna.
Ključne besede: policija, policijsko delo, občinsko redarstvo, redarji, cestninski nadzorniki, pooblastila, primerjava, diplomske naloge
Objavljeno: 18.05.2017; Ogledov: 12; Prenosov: 5
.pdf Polno besedilo (657,96 KB)

4.
Uporabniki varnostnih storitev na primeru varovanja nočnega lokala
Žiga Stopar, 2017, diplomsko delo

Opis: Za izdelavo diplomskega dela, smo obdelali tematiko varovanja javnih prireditev na primeru varovanja v nočnih lokalih. Na podlagi prebrane in analizirane literature lahko trdimo, da je varovanje v nočnih lokalih v veliki meri odvisno od naročnika službe varovanja (primer: lastnik lokala) in od tega ali se drži zakonskih predpisov. Veliko ljudi namreč meni, da so varnostniki nepotrebni in nepomembni, zato njihovega dela in njihovih navodil ne jemljejo tako resno kot pri posredovanju policije. Skozi diplomsko delo smo ugotovili, da so varnostniki zelo pomembni pri zagotavljanju varnosti tako s svojim preventivnim delovanjem kot tudi z uporabo dovoljenih ukrepov s katerimi preprečujejo razna nasilna ravnanja. V povezavi s tem smo opredelili zasebno varovanje, uporabnike varnostnih storitev, vlogo varnostnikov pri varovanju javnih prireditev, aktualne zakone na tem področju, licence, ki so potrebne za zagotavljanje tovrstne varnosti. Opisali in navedli smo pogoje, ki so potrebni za pridobitev službene izkaznice. Poseben poudarek smo namenili varovanju nočnih lokalov – ustrezne licence, število varnostnikov, videonadzor, vloga varnostnika pri zagotavljanju varnosti. Kot dodatek k diplomski nalogi smo izdelali anketo o obiskovanju nočnih lokalov, poteku varovanja, ter o občutku varnosti in odnosu varnostnikov do obiskovalcev nočnih lokalov.
Ključne besede: zasebno varovanje, varnostne storitve, varnostne službe, varovanje, javne prireditve, nočni lokali, diplomske naloge
Objavljeno: 18.05.2017; Ogledov: 14; Prenosov: 9
.pdf Polno besedilo (809,69 KB)

5.
Digitalni dokazi in integriteta v računalniški forenziki
Matjaž Smolej, 2017, diplomsko delo

Opis: Preiskava kaznivih dejanj in predstavitev dokazov na sodišču sta ključnega pomena za ugotovitev dejanskega stanja oziroma dokazovanje resnice. V diplomskem delu smo na pregleden način predstavili definicijo digitalne forenzike, njena načela in metodologijo. Definirali smo razliko med zavarovanjem in preiskavo elektronske naprave kot tudi razlike med zavarovanjem živega in mrtvega sistema. Opisali smo zgoščevalne funkcije, njihov pomen in določene pomanjkljivosti. Integriteta podatkov in zagotavljanje, da se podatki niso spremenili, se lahko zagotovita z uporabo zgoščevalnih funkcij. Sodišče lahko uporabi dokaze, ki so bili pridobljeni na zakonit način, kar opredeljuje Zakon o kazenskem postopku. Vsi dokazi, ki niso pridobljeni na takšen način, ne morejo biti uporabljeni kot dokazi. V nadaljevanju smo predstavili programsko in strojno opremo in opredelili pomen uporabe omejevalnika zapisovanja. Diplomsko delo smo nadaljevali s predstavitvijo delovanja klasičnih trdih in SSD diskov, ki uporabljajo bliskovni pomnilnik. Opisali smo arhitekturo in funkcije, ki se uporabljajo za delovanje, kot tudi načine za reševanje podatkov v primeru okvare. V praktičnem delu naloge smo prikazali razlike pri obnovi podatkov iz klasičnega trdega in SSD diska. Z lastnimi testi smo prikazali problem zagotavljanja integritete na SSD diskih, ki uporabljajo lastne krmilnike z operacijskim sistemom in bliskovni pomnilnik.
Ključne besede: kazniva dejanja, preiskovanje, digitalni dokazi, digitalna forenzika, diplomske naloge
Objavljeno: 18.05.2017; Ogledov: 12; Prenosov: 5
.pdf Polno besedilo (2,92 MB)

6.
Posledice dela pod krinko pri policistih
Tamara Pahor, 2017, diplomsko delo

Opis: V Sloveniji je področje dela pod krinko, še posebej, ko gre za posledice, ki jih takšno delo pusti pri udeleženih policistih, dokaj slabo raziskano in redko obravnavano. Diplomsko delo tako analizira predvsem obstoječo zakonodajo, ki ureja delo policistov pod krinko in različne posledice, ki jih tovrstno delo pusti pri udeleženih policistih. Slovenski zakoni, ki urejajo delovanje policije, ne urejajo posledic dela policistov pod krinko, niti jih ne urejajo javno objavljeni podzakonski akti. V zahodnem svetu je na tem področju opravljenih kar nekaj raziskav, kar je posledica daljše zgodovine in pogostosti uporabe dela pod krinko in prikritih preiskovalnih ukrepov na splošno. Ugotovitev teh raziskav ni mogoče nekritično uporabiti v Sloveniji, saj ima naša država bistveno skromnejšo prakso in tradicijo na tem področju. Mnenja intervjuvanih profesorjev s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru so potrdile domneve, da delo pod krinko pušča trajne (negativne) posledice v življenju policistov. Strinjali so se, da lahko policija s pravim izborom kandidatov za opravljanje teh nalog in ustreznim usposabljanjem prepreči številne, predvsem psihološke posledice, ki se lahko pojavijo po končanem delu pod krinko.
Ključne besede: policija, policijsko delo, policisti, tajni sodelavci, prikriti preiskovalni ukrepi, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2017; Ogledov: 35; Prenosov: 4
.pdf Polno besedilo (576,40 KB)

7.
Starševski strah pred kriminaliteto in njegov vpliv na vzgojo otrok
Ana Plos, 2017, diplomsko delo

Opis: Strah pred kriminaliteto v življenju predstavlja večji problem kot kriminaliteta sama po sebi. Gre za pojav, kako ljudje dojemajo svojo varnost in varnost svojih bližnjih. Številne narejene študije preučujejo, kaj je poglaviten vzrok, da otrok oziroma mladoletnik razvije odklonsko vedenje. Kot najpogostejši vzroki so navedeni šola, vrstniki, družina, okolje. Prav tako pa se študije ukvarjajo tudi s tem, kako bi lahko preprečili, da bi otrok oziroma mladoletnik razvil odklonsko vedenje. Veliko študij je narejenih na temo družina in vzgojni stili. Ali je način vzgoje in kaznovanje pomemben dejavnik pri preprečevanju odklonskega vedenja pri mladoletnikih? Mladostniki z odklonskim vedenjem družbi nekaj sporočajo. Če teh sporočil nismo zmožni razumeti, se njihova stiska še bolj poveča in še bolj se čutijo, da se morajo izražati na drugačen način. Za preprečevanje odklonskega vedenja pri mladih je ključnega pomena, da prepoznamo dejavnike tveganja. Starši najpogosteje pri mladih delujejo šele potem, ko težava oziroma deviantno vedenje že nastopi, saj v večini primerih ne delujejo preventivno, ker se ne zavedajo dejavnikov tveganja in ne prepoznajo stiske pri otroku. Težavo prepoznajo šele, ko se pojavi vedenje, ki je v družbi nezaželeno. V diplomski nalogi smo želeli predstaviti oziroma z različnimi metodami ugotoviti, ali se starši bojijo, da bi njihovi otroci razvili deviantno vedenje in kako skušajo preprečiti, da bi do tega prišlo. Zanimalo nas je, ali se starši poslužujejo kaznovanja in kakšne oblike kaznovanja uporabljajo. Predvsem smo se posvetili temu, ali je kaznovanje dejansko učinkovito ali pa mogoče zadostujejo dosledni vzgojni ukrepi in dobra komunikacija v družini. S primerjavo rezultatov, ki smo jih dobili pri opravljenih intervjujih, smo prišli do ugotovitev, ki so nam pomagale odgovoriti na vprašanja.
Ključne besede: strah pred kriminaliteto, družine, starši, otroci, vzgojni ukrepi, diplomske naloge
Objavljeno: 28.03.2017; Ogledov: 47; Prenosov: 24
.pdf Polno besedilo (388,71 KB)

8.
Informacijski pooblaščenec v Republiki Sloveniji in Estoniji
Martina Zgonc, 2017, diplomsko delo

Opis: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije je samostojen in neodvisen državni organ, ustanovljen z Zakonom o Informacijskem pooblaščencu, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 30. novembra 2005. Inšpektorat za varstvo podatkov in dostopa do informacij Republike Estonije pa je nadzorni organ, ki deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje. V okviru svojih pristojnosti oba organa delujeta na področju varstva osebnih podatkov in na področju dostopa do informacij javnega značaja. Z odprtostjo informacij na eni strani ter nadzorom in varstvom zasebnosti na drugi strani Informacijski pooblaščenec stremi k učinkovitemu uresničevanju dveh temeljnih človekovih pravic, ki sta zagotovljeni že z ustavo. Izsledki naše raziskave/analize kažejo, da se število pritožb, prekrškov itd. v Sloveniji še vedno iz leta v leto povečuje in da je njihovo število v Sloveniji bistveno večje kot v Estoniji. Izboljšala se je predvsem ozaveščenost in poznavanje obeh področij. Na drugi strani pa je zaskrbljujoče dejstvo, da postaja obvladovanje želja po obdelavi osebnih podatkov vse težje. Zaradi vse hitrejšega razvoja tehnologije se namreč pojavlja napačno interpretiranje pravice do zasebnosti. Urad informacijskega pooblaščenca povečanje vidi kot negativni kazalnik, ki kaže na manjšo oziroma nezadostno odzivnost organov na prvi stopnji.
Ključne besede: informacijski pooblaščenec, osebni podatki, varstvo osebnih podatkov, informacije javnega značaja, Slovenija, Estonija, diplomske naloge
Objavljeno: 16.03.2017; Ogledov: 88; Prenosov: 24
.pdf Polno besedilo (702,06 KB)

9.
Policijski postopki z osebo, ki ima pravico do imunitete
Primož Smole, 2017, diplomsko delo

Opis: Z diplomskim delom se postavljamo v območje med pravico vsakega posameznika na območju Republike Slovenije, da je pred zakonom vsak enak in pravicami oseb, ki jim na podlagi ustave in mednarodnih pogodb pripada imuniteta in s tem drugačna obravnava pred organi pregona. Policija, kot eden izmed organov pregona, je lahko v omenjenem območju med obema pravicama najbolj podvržena napačnim postopanjem policistov v policijskih postopkih z osebami, ki se sklicujejo na imuniteto. Obe pravici se medsebojno prekrivata in izpodrivata, vmesni člen pa je ukrepanje policista v policijskih postopkih, ki s svojo odločitvijo v policijskih postopkih lahko krši pravico do imunitete osebe ali pravico vseh, da smo pred zakonom vsi enaki. Ključnega pomena je pregled obsega imunitete in pogoji uveljavljanja pravice ter pravice in dolžnosti osebe v policijskem postopku določene v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (2013). Vsakdo se mora podrediti zahtevam in navodilom policistov v policijskem postopku. Tudi oseba, ki ima pravico do imunitete, saj je potrebno njeno imuniteto določiti, ugotoviti njen obseg in upravičenost. Pri tem ugotovimo, da se pojavi več vrst imunitet, ki pa so si v obsegu pravic različne. Zato je zmotno pavšalno razumevanje, da imajo vse osebe pod imuniteto enake pravice. Takšno razmišljanje pripelje, do kršenja ustavnih pravic vsakega posameznika, da smo pred zakonom vsi enaki. Raznovrstnost obsega pravic pod imuniteto izhaja iz njihovega osnovnega namena, da omogočijo lažje opravljanje svojega poslanstva in pravnega akta, ki jih podeljuje. V diplomskem delu zato pregledamo pravice in dolžnosti osebe v policijskem postopku in se osredotočimo na vrste imunitet s katerimi se policisti pri svojem delu največkrat srečujejo. Nato pravice osebe do posamezne imunitete vnesemo v postopanje policistov v policijskih postopkih s čimer poizkušamo razjasniti morebitno napačno razumevanje katerega od ključnih pojmov.
Ključne besede: imuniteta, diplomatska imuniteta, poslanska imuniteta, policija, policijski postopki, diplomske naloge
Objavljeno: 16.03.2017; Ogledov: 61; Prenosov: 13
.pdf Polno besedilo (393,74 KB)

10.
Zasebni zapori
Žiga Šilih, 2017, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu obravnavamo prisotnost, pomembnost in značilnosti zasebnih zaporov v ZDA, ki so posledica turbulentnega zgodovinskega in sodobnega dogajanja na družbeno-socialnem, političnem in ustavnem področju. Prve inštitucije, ki bi jih lahko imenovali zapor, so se v Evropi pojavile v 16. stoletju, in so bile preprosto organizirane, slabo varovane in v veliki meri namenjene odrivu revnega prebivalstva od ostale družbe. Tekom stoletji pa je kazensko-pravosodni sistem doživel velike preobrate, dobil ogromno novih določil, zakonov ter raznovrstnih organizacij, kar ga je razvilo v ogromen konglomerat zahtevnih sistemov, osebja in predvsem nadvse visokih števil, ko govorimo o stroških. Napoved “vojne proti drogam” ni zmanjšala števila kaznivih dejanj in kriminalitete, ampak povzročila ravno nasprotno - začela množično inkarceracijo, ki jo ZDA in svet še nista poznala. Ravno množična inkarceracija v prejšnjem stoletju je bila razlog za ustanovitev zasebnih zaporov. Posebno pozornost namenjamo raziskavi razvoja penalnih inštitucij in kazenske zakonodaje, saj je brez oziranja v zgodovino nemogoče razumeti, kako in zakaj so se zasebni zapori razvili tako hitro in v tako neverjetno velikem obsegu. Zanima nas tudi primerjava privatnih zaporov ZDA, z javnimi (zveznimi in državnimi), saj so vendar del istega sistema in tako ves čas sovplivajo na njegov razvoj. Zanima nas delovanje zasebnih zaporov, njihova profitabilnost ter delo zasebnih podjetij, ki upravljajo zasebne zaporne inštitucije. Nenazadnje pa je analiza namenjena predstavitvi vpliva zasebnih korporacij na penalni sistem, človekove pravice, zakonodajo in politiko ZDA.
Ključne besede: zapori, zaporniški sistemi, zasebni zapori, Združene države Amerike, ZDA, diplomske naloge
Objavljeno: 16.03.2017; Ogledov: 69; Prenosov: 17
.pdf Polno besedilo (803,25 KB)

Iskanje izvedeno v 0.83 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici