SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2345
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Divja odlagališča v občini Oplotnica - občinski ukrepi
Anja Juhart, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Odpadki obstajajo že skoraj tako dolgo kot sama zgodovina človeštva. Dandanes pa so postali del našega vsakdanjega življenja. V sedanjem času se je odnos do odpadkov spremenil. Z odpadki ravnamo vedno bolj premišljeno in racionalno. Še vedno pa obstajajo osebe, ki odpadke odvažajo na mesta, ki za njih niso primerno pripravljena. Takšna odlagališča imenujemo divja odlagališča. Uporabniki teh odlagališč predvsem nezavedno, nekateri pa tudi zavedno povzročajo nevarnost in tveganje za zdravje ljudi in narave ter ustvarjajo gojišče za različne prenašalce nalezljivih in drugih bolezni. Divja odlagališča predstavljajo obremenitev za okolje, kar vpliva na živalstvo, prst, vodo in zrak. Prav zato smo se odločili, da pripravimo diplomsko delo, ki bo raziskalo ukrepe, kako preprečiti nastajanje divjih odlagališč. Čeprav občina Oplotnica spada med manjše občine v Sloveniji, je prav, da preverimo tudi pri njej, kako ravna z odpadki. S pomočjo intervjuja smo tako preverili pri občini, kakšna sredstva je uporabila za pravilno ločevanje odpadkov ter posledično zmanjšanje nastajanja divjih odlagališč. Z anketnim vprašalnikom pa smo preverili, kako ti ukrepi delujejo v praksi. V občini se poslužujejo petih različnih načinov, s katerimi si prizadevajo občane spodbuditi k pravilnemu ravnanju z odpadki ter posledično zmanjšanju divjih odlagališč. Kot prvi ukrep je ozaveščanje, za katerega menimo, da je eden od ključnih ukrepov, s katerimi lahko zmanjšamo nastajanje divjih odlagališč, saj brez pomoči prebivalcev tega ne moremo zaustaviti. Drugi ukrep je izgradnja zbirnega centra, ki je za občane brezplačen in se je med njimi dobro prijel. Tretji ukrep je postavitev ekoloških otokov za papir in steklo. Čistilne akcije predstavljajo četrti ukrep, za katerega se je izkazalo, da ni najučinkovitejši. Kot peti ukrep smo navedli kaznovanje kršiteljev z globo. Ta ukrep je nujen, vendar v sedanji praksi skoraj neučinkovit, saj so kršitelji dovolj iznajdljivi, da med odpadki ne puščajo takšnih, ki bi vsebovali njihove osebne podatke.
Keywords: odpadki, ravnanje z odpadki, divja odlagališča, preprečevanje, ukrepi, diplomske naloge
Published: 22.11.2017; Views: 11; Downloads: 1
.pdf Full text (1,45 MB)

2.
Preiskovalni intervju z avtističnimi otroci [!]
Irma Imamović, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Še vedno živimo v družbi, ki težko sprejema nekoga, ki je drugačen od ostalih, bodisi gre za drugačen stil oblačenja, način razmišljanja, versko pripadnost ali za motnje v duševnem razvoju. Družba iz strahu do neznanega in drugačnega stigmatizira takšne posameznike in jim tako onemogoči uspešno vključitev v družbo. Število oseb s posebnimi potrebami narašča, zato je pomembno, da družba spozna in sprejme takšne posameznike ter da razume njihove potrebe in jim s tem omogoči lažji razvoj in odraščanje. Spekter avtističnih motenj predstavlja novodobno motnjo v razvoju, ki se pojavi že v zgodnjem otroštvu in vključuje oteženo komunikacijo ter vstop v družbo že v prvih letih otrokovega življenja. Diagnoza avtizma se načeloma postavlja po tretjem letu starosti in predstavlja izziv tako za zdravnike kot ostale strokovnjake, saj se vsak avtističen otrok razlikuje od drugega ne glede na enako diagnozo. Razumevanje avtizma, poznavanje osnovnih simptomov ter njihovo prepoznavanje so pomembni za vsakega izmed nas, predvsem pa so pomembni za ustanove, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z avtisti. Ena izmed njih je policija. Policisti so tisti, ki se bodo prvi odzvali in prišli bodisi na kraj kaznivega dejanja, opravljali intervencijo, nadzorovali večji dogodek in priskočili pomoč. Pri nas se z otroki ukvarjajo centri za socialno delo, ki z njimi opravljajo pogovore, intervjuje in jim nudijo pomoč. Ne smemo pa pozabiti dejstva, da je policist prva oseba, ki bo imela stik z otrokom oziroma v našem primeru z avtistom, in da sta od njegovega vedenja, ravnanja in pristopa odvisna varnost in dobro počutje otroka avtista. V nadaljevanju bomo zato predstavili, kako naj bi policist pristopil k otroku avtistu in mu nudil pomoč, če je ta potrebna, da bi bilo njegovo delo primerno in olajšano.
Keywords: avtizem, otroci, kazensko pravo, preiskovanje, preiskovalni intervjuji, forenzična psihologija, policija, centri za socialno delo, diplomske naloge
Published: 22.11.2017; Views: 11; Downloads: 1
.pdf Full text (800,18 KB)

3.
Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti
Rok Zorenč, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno zagotavljanje varnosti na ravni lokalne skupnosti, in sicer skozi študijo primera Občine Kozje. Za varnost v prvi vrsti skrbi občina, saj je to njena dolžnost. Ugotovili smo, da k zagotavljanju varnosti največ doprinesejo prostovoljne organizacije, ki so v Občini Kozje tudi najbolj razvite, prav tako dodajo svoj delež tudi prebivalci sami s svojim ravnanjem. Tako županja kot poveljnik Civilne zaščite izpostavljata kot pomembnejše vire ogrožanja naravne nesreče in prometno varnost. V Občini Kozje ni ustanovljenega varnostnega sosveta, ki je sicer vedno bolj pogosta oblika sodelovanja vseh subjektov zagotavljanja varnosti na lokalni ravni. V občini so organizirana razna posvetovalna telesa, ki pripomorejo k zagotavljanju varnosti s strani občine. Med novejše subjekte zagotavljanja varnosti v občini spada Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki v občini deluje od leta 2015. V občini deluje tudi policijska pisarna, kjer je enkrat tedensko dosegljiv vodja policijskega okoliša, ostale naloge policije v občini opravlja Policijska postaja Šmarje pri Jelšah. Zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti imajo štiri prostovoljna gasilska društva v občini. V občini deluje tudi Štab Civilne zaščite, ki je v fazi reorganizacije in do sedaj ni imel vidnejše vloge pri zagotavljanju varnosti. Prav tako v občini deluje Območno združenje Rdečega križa in javna zdravstvena služba. V občini se enkrat letno sestanejo z vsakim subjektom zagotavljanja varnosti posamezno, kjer podajo letno poročilo. Delo subjektov zagotavljanja varnosti v občini je ocenjeno kot dobro. Pri opremljenosti subjektov zagotavljanja varnosti bi bilo potrebno dobaviti določeno opremo in zaščitna sredstva, sicer pa so dobro opremljeni.
Keywords: varnost, zagotavljanje varnosti, varnostna politika, lokalna skupnost, diplomske naloge
Published: 22.11.2017; Views: 10; Downloads: 2
.pdf Full text (818,66 KB)

4.
Lovsko čuvajska [!] služba - primerjava z ureditvijo v državah EU
Jan Marolt, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Lovski čuvaji imajo pomembno vlogo pri varovanju okolja in vseh prosto živečih živali, ne samo pri nas, temveč tudi v drugih državah Evropske unije. V diplomskem delu smo proučevali slovensko lovsko čuvajsko službo in lovsko čuvajske službe v državah Evropske unije in jih primerjali z njihovo ureditvijo. Diplomsko delo predstavlja pomen lovsko čuvajske službe za okolje, kako se je služba razvijala v zgodovini, njene naloge in pristojnosti, pooblastila, nadzor, s kom sodelujejo, izpit in izobraževanje, pogoje, pogodbe, izjave (prisega). Opisali smo lovsko čuvajske službe držav članic Evropske unije. Izbrali smo države Hrvaška, Velika Britanija (Anglija, Wales, Škotska in Severna Irska), Nemčija, Avstrija in Švica. Pri njih smo opisali najpomembnejše značilnosti, kot so: izobraževanje, naloge, pogoji, pogodbe, kdo, kako lahko postane lovski čuvaj. Ugotavljali smo, kakšne so razlike med slovensko lovsko čuvajsko službo in lovsko čuvajsko službo Hrvaške, Velike Britanije, Nemčije, Avstrije in Švice. Vsako državo posebej smo primerjali z našo in iskali razlike. Manjše razlike smo zapisali, vendar jih nismo tako podrobneje opisali kot velike razlike, po katerih so se lovsko čuvajske službe najbolj razlikovale. Ugotovili smo, da se lovsko čuvajske službe med seboj razlikujejo. S Hrvati nimamo ravno velikih razlik, z Britanci se razlikujemo na veliko področjih, z Nemci, Avstrijci in Švicarji pa se večinoma razlikujemo pri pooblastilih. Skupna razlika vseh pa je v organiziranosti glede dela na lovsko upravljavskih območjih in njihovega plačila ter minimalne strokovne izobrazbe lovskih čuvajev. Predlagamo, da bi določili oziroma se dogovorili o poštenem plačilu lovskih čuvajev, določili minimalno strokovno izobrazbo lovskih čuvajev in da bi razvili lovski čuvaji obveščevalno povezovalno mrežo.
Keywords: lovstvo, lovske organizacije, lovskočuvajska služba, lovski čuvaji, pooblastila, EU, Evropska unija, primerjave, diplomske naloge
Published: 22.11.2017; Views: 10; Downloads: 2
.pdf Full text (676,41 KB)

5.
Pogled v psihologijo samomorilskega terorizma
Žan Bajec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava pregled trenutnih raziskav na področju psihologije samomorilskega terorizma z namenom boljšega razumevanja tega pojava. Začetnemu delu diplomske naloge, ki predstavi ključne pojme in problematiko definiranja, sledi pregled različnih modelov in teorij za razlaganje nastanka samomorilskega terorizma. Delo prikaže kontrast med skupinskimi ter individualnimi modeli razlaganja s poudarkom na kolektivni identiteti. Izpostavljena je pomembnost psihosocialnega okvira za proučevanje pojava in normalnost ter odsotnost individualne psihopatologije samomorilskih teroristov. Delo se posebej posveti samomorilskemu terorizmu, povezanemu z militantnim islamom in njegovo ideologijo, ki deluje kot katalizator ter igra veliko vlogo pri motivaciji za napade. S preoblikovanjem razumevanja dejanj skozi kontekst mučeništva je samomorilski terorizem razumljen kot moralno, herojsko dejanje, zato samomorilski teroristi v svojem okolju postanejo heroji. Delo prikaže, kako se motivacije razlikujejo glede na različne nivoje fenomena. Motivi, ideje, psihologija in cilji posameznika, ki postane samomorilski terorist, se lahko razlikujejo od organizacijskih, ki te napade organizirajo in promovirajo. Diplomsko delo poudari kompleksnost in večplastnost samomorilskega terorizma, kar zahteva multidisciplinarni pristop za razumevanje pojava. V zadnjem delu z razpravo in verifikacijo hipotez podamo mnenje za boljše razumevanje pojava in ideje za morebitne pristope pri preprečevanju te nevarne strategije.
Keywords: terorizem, samomorilski terorizem, samomorilnost, psihologija, psihopatologija, diplomske naloge
Published: 22.11.2017; Views: 13; Downloads: 1
.pdf Full text (731,12 KB)

6.
Vpliv motivacijskih dejavnikov na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih v podjetju Žima d. d.
Nastasija Aleksić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Kako motivirati zaposlene? To je verjetno vprašanje, ki si ga postavljajo mnoge organizacije. Dandanes ni več dvomov o tem, ali naj zaposlene motiviramo ali ne, kajti motiviranje je nujno potrebno, saj brez zadovoljnih in zavzetih zaposlenih ni uspešne organizacije. Dobri motivacijski dejavniki in učinkovito motiviranje pripeljejo do dobrega počutja v podjetju ter do želenih rezultatov. Motivirati ne pomeni samo zagotavljati ključnih motivacijskih dejavnikov, temveč pomeni tudi razumeti zaposlene, kaj jih spodbuja in motivira pri opravljanju dela. Naš cilj v diplomski nalogi je bil ugotoviti, kateri so tisti najpomembnejši motivacijski dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in zavzetost. Želeli smo preveriti predvsem, kateri dejavniki so tisti, ki jim zaposleni pripisujejo največji pomen, čemu bo v prihodnosti potrebno nameniti več pozornosti, in ugotoviti stopnjo zavzetosti pri delu. V teoretičnem delu smo opredelili posamezne motivacijske teorije, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o vplivu motivacijskih dejavnikov na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih v podjetju Žima d.d. Ugotovili smo, da motivacijski dejavniki močno vplivajo na stopnjo zadovoljstva in zavzetosti v podjetju. Stalnost zaposlitve je dejavnik, ki zaposlene najbolj spodbuja in motivira pri opravljanju dela, prav tako so z njim najbolj zadovoljni v podjetju. Nedenarne nagrade so dejavnik, ki zaposlene najbolj motivira, hkrati pa je to eden izmed najboljših načinov motiviranja, saj ga uporabljamo za nagrajevanje dobro opravljenega dela.  
Keywords: podjetja, zaposleni, motivacija, zadovoljstvo, zavzetost, diplomske naloge
Published: 21.11.2017; Views: 56; Downloads: 1
.pdf Full text (1,39 MB)

7.
Preprečevanje vnosa prepovedanih predmetov in substanc v zavode za prestajanje kazni zapora
Ivo Đukić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Ena od nalog pravosodnih policistov v zavodih za prestajanje kazni zapora je, da zagotavljajo varnost, red in disciplino. Tako imajo na voljo različne ukrepe in eden od njih je, da zadržijo in zasežejo nedovoljene predmete oz. substance.V zavodih za prestajanje kazni zapora se letno zaseže veliko nedovoljenih predmetov in substanc in izhajajoč iz letnih poročil Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) to število z leti narašča. V diplomskem delu smo se osredotočili na mnenje pravosodnih policistov glede usposobljenosti za preprečevanje vnosa prepovedanih predmetov in substanc in njihov pogled ter predloge na izboljšave sistema preprečitve vnosa prepovedanih predmetov in substanc. Opredelili in pregledali smo vse vrste usposabljanja po internih virih, ki jih pripravlja URSIKS, z namenom, da se v zavode zmanjša vnos prepovedanih predmetov in substanc. Pravosodni policist mora biti za preprečitev in odkrivanje vnosa prepovedanih predmetov in substanc pravilno usposobljen, pri čemer pa je potrebno, da je seznanjen, kaj so prepovedani predmeti in substance, ter v kakšni obliki se lahko nahajajo (npr. telefon v obliki avtomobila igrače). To pomeni, da mora pri svojem delu uporabljati sodobne tehnike in naprave za odkrivanje poskusov vnosa prepovedanih predmetov in substanc, ter biti ažurno obveščen o oblikah nedovoljenih predmetov in o obstoječih nedovoljenih substancah.
Keywords: zavodi za prestajanje kazni zapora, prepovedani predmeti, prepovedane substance, vnos, preprečevanje, varnostni ukrepi, odkrivanje, fizično varovanje, tehnično varovanje, diplomske naloge
Published: 21.11.2017; Views: 59; Downloads: 2
.pdf Full text (3,49 MB)

8.
Nasilje v zdravstvenih zavodih nad zaposlenimi
Jasna Omerčić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Glavna tema diplomskega dela je nasilje v zdravstvenih zavodih nad zaposlenimi. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojem nasilnega vedenja in agresije ter nasilja v zdravstveni dejavnosti. Našteli smo vrste in oblike nasilja, ki se dogajajo nad zaposlenimi v zdravstveni dejavnosti, nato pa smo se opredelili na nasilje nad zaposlenimi v zdravstvenih zavodih. Ugotovili smo, kdo izmed zaposlenih je najbolj izpostavljen nasilnemu vedenju. Opredelili smo vzroke nasilja nad zaposlenimi, katera je najbolj pogosta oblika nasilja, našteli dejavnike tveganja za nasilje v zdravstvenih zavodih in na koncu našteli preventivne ukrepe pri preprečevanju nastajanja nasilnega vedenja. V drugem, empiričnem delu smo v diplomskem delu predstavili raziskovalno metodo, in sicer anketni vprašalnik. Anketo smo izvedli med zdravstvenimi delavci, natančneje medicinskimi sestrami v Zdravstvenem domu Bežigrad. Zanimalo nas je, s strani koga in nad kom so najpogosteje izvedene oblike nasilja in kateri obliki nasilja so zaposleni najpogosteje izpostavljeni. Zanimalo nas je, ali se zaposleni varno počutijo na delovnem mestu, koliko dejansko nadrejenim poročajo o nastalih nasilnih dogodkih, ki se dogajajo nad njimi in o tem, kako bi preprečili nasilje nad zaposlenimi. Cilj diplomskega dela je bil potrditi ali ovreči zadane hipoteze. Prav zato smo v zaključnem delu navedli ugotovitve, ki smo jih pridobili skozi diplomskega delo in na podlagi le-te zadane hipoteze ovrgli oziroma potrdili.
Keywords: zdravstveni zavodi, zaposleni, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, pacienti, varnost, nasilje, preprečevanje, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 21.11.2017; Views: 58; Downloads: 4
.pdf Full text (1015,36 KB)

9.
Organiziranost varstva pred požarom v farmacevtskem podjetju
Martina Žerdin, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času ima varnost poseben pomen v vsakem okolju. Da bi od tega imeli korist, moramo vsakodnevno vlagati in skrbeti za dobro organiziranost varnosti. V podjetju med glavne elemente varstva uvrščamo prav požarno varnost, saj so prav tam delavci vseskozi podvrženi raznim oblikam nevarnosti. Za vsako podjetje je pomembno, da ima pravilno oceno požarne ogroženosti, dobro načrtovanje in izvajanje požarne varnosti. Ključnega pomena je tudi dober varnostni sistem, k temu namreč uvrščamo vso opremo, naprave in druga sredstva za varnost pred požarom. Pomembno vlogo pri požarni varnosti nosijo tudi gasilske enote, ki morajo spremljati stanje v podjetju in lahko tako tudi pravočasno ukrepajo. V namen zagotavljanja požarne varnosti ima izbrano farmacevtsko podjetje izdelano dokumentacijo, ki je v skladu z zakonodajo. Izdelano imajo oceno požarne ogroženosti glede na naravno, bivalno in industrijsko okolje, kot je določeno v Pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne varnosti (1996). Poleg omenjenega pa se na lokaciji farmacevtskega podjetja izvaja tudi fizično in tehnično varovanje. Ugotovili smo, da farmacevtsko podjetje v zadostni meri posveča pozornost organiziranosti varstva pred požarom, saj zaposlene, v primeru nesreč, usposabljajo k pravilnemu ravnanju. Prav tako skrbijo za servisiranje tehničnih sredstev, da bi le-ta služila kot pomoč ob morebitnih nesrečah.
Keywords: podjetja, farmacija, varstvo pred požari, ocena požarne ogroženosti, načrtovanje požarne varnosti, izvajanje požarne varnosti, diplomske naloge
Published: 20.11.2017; Views: 75; Downloads: 4
.pdf Full text (1,18 MB)

10.
Analiza primera prodaje oporečnega medu v Sloveniji
Simona Lešnjak, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava prodajo oporečnega medu v Sloveniji – zlorabo zdravil za zatiranje varoze. Pršico Varroa destructor kot naravni parazit najdemo pri indijski čebeli Apis Cerana, ki ima svoje obrambne mehanizme proti varojam. Naše, evropske čebele tega nimajo. Sprva so čebelarji bolezen varozo poskušali zdraviti s sintetičnimi akaricidi. Odlični so bili vse do trenutka, ko je pršica varoja postala odporna nanje. Takrat je čebelarjenje postalo zahtevnejše. Čebelarji so kot alternativo začeli uporabljati apitehnične ukrepe in naravna sredstva s kislinami za zatiranje. Tukaj pa je potrebnega veliko poznavanja in znanja, zato nekateri čebelarji še vedno raje uporabijo sintetične akaricide. Vendar se pri tem ne zavedajo posledic, od pogina čebel do ostankov zdravil v medu. Nazadnje se je to zgodilo leta 2015, ko so kriminalisti na Vrhniki našli prepovedani laboratorij za izdelavo zdravil za zdravljenje varoze. V procesu pisanja diplomskega dela smo ugotovili, da težave predstavlja veliko stvari. Za Debevčeva zdravila se je vedelo več let, vendar so se inšpektorji nadzora njegovih zasebnih prostorov lotili šele leta 2015. Decembra 2015, ko je UVHVVR izdal poročilo o nadzoru, so mediji s svojim nekorektnim poročanjem nepotrebno prestrašili ljudi. Prišlo je tudi do neusklajenega komuniciranja med različnimi institucijami v Sloveniji. V tistem času je imelo veliko čebelarjev težave z zaskrbljenimi potrošniki. V teh primerih bi se morali mediji in institucije v Sloveniji uskladiti in povedati točne informacije. Težavo vidimo tudi o premajhnem nadzoru in ozaveščanju čebelarjev o zatiranju pršice. Treba bi bilo uničiti črni trg ter nelegalni uvoz in divje čebelarje, v prvi vrsti pa vložiti več sredstev v raziskave o zdravilu za zatiranje varoj glede na način čebelarjenja in podnebje. Se pa strinjamo, da se o teh primerih govori in obvesti javnost, naredi in predstavi analize raziskav ter kaznuje kršitelje.
Keywords: čebelarstvo, čebelarji, med, oporečnost, bolezni čebel, varoza, zlorabe zdravil, prekrški, diplomske naloge
Published: 20.11.2017; Views: 79; Downloads: 4
.pdf Full text (1,19 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica