SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2355
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vigilantizem
Luka Jernejšek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V filmih protagonist zaradi storjene krivice vzame pravico v svoje roke in sam obračuna s sovražniki, seveda brez pomoči države. Po maščevanju in zadoščenju se protagonist vrne kot zmagovalec oziroma heroj. Pri tem gre za značilno obliko pojava, ki se imenuje vigilantizem. Vigilantizem je dejanje oz. sklop dejanj, kjer posameznik ali skupina vzame zakon v »svoje roke« v prepričanju, da se mu/ji je zgodila krivica in da mu/ji država ne more pomagati ali pa je pri tem neučinkovita, nepoštena (pokvarjena) ali podkupljiva. Vigilantizem se pojavlja po vsem svetu, najdaljšo in najbogatejšo tradicijo prakticiranja vigilantizma pa zasledimo v ZDA. Obstajajo različne definicije vigilantizma, ki so v veliki meri odvisne od prostora in časa, v katerem se pojavljajo in uporabljajo. Vigilanti večino časa delujejo izven zakonskih okvirov v prepričanju, da lahko spremenijo obstoječi državni sistem. Izven zakonskih okvirov zakonodaje ZDA sta delovala tudi Edward Snowden in Bradley (Chelsea) Manning. Oba sta zaradi prepričanja, da je država postala pokvarjena, posredovala javnosti več milijonov zaupnih državnih podatkov ter s tem tvegala življenje in svobodo. Med eno od vigilantskih skupin spada tudi The Minuteman Project, ki je delovala na ameriško-mehiški meji z namenom preprečiti vstop ilegalnim imigrantom. Družba in država lahko različno sprejemata vigilantizem. Kako družba sprejme vigilanta, je odvisno od sprejemljivosti dejanj vigilanta. Kako država sprejme vigilanta, je odvisno od pravnega reda države.
Keywords: kriminaliteta, nadzor, preprečevanje kriminalitete, vigilantizem, vigilanti, študije primerov, diplomske naloge
Published: 17.01.2018; Views: 54; Downloads: 17
.pdf Full text (981,08 KB)

2.
Varovanje knjižničnega gradiva s pomočjo sistema radiofrekvenčne identifikacije in elektromagnetne tehnologije
Miha Žižek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Varovanje knjižničnega gradiva je ključnega pomena pri ohranjanju kulturne dediščine. Skozi zgodovino so se ob razvoju knjig in knjižnic pojavile tudi tatvine knjižničnega gradiva, kar pa knjižnicam povzroča velike težave tudi danes. Elektronski sistemi za varovanje knjižničnega gradiva skozi čas niso razvili kakšne nove revolucionarne metode, zato varovanje z radiofrekvenčno identifikacijo in elektromagnetnimi varnostnimi nalepkami še danes ostajata glavni varovalni tehniki v knjižnicah. Zgodovinski podatki v literaturi kažejo, da so bile kraje gradiva v knjižnicah zmeraj prisotne. Ob pregledu razvoja metod za varovanje knjig – od najbolj primitivnih, kot so bila tako imenovana knjižna prekletstva, pa vse do modernih elektronskih sistemov – ugotovimo, da je kraj gradiva ob modernih sistemih veliko manj. Že sama vidna prisotnost varovalnega sistema in opozorilne nalepke o varovanju gradiva v knjižnici marsikaterega potencialnega tatu odvrnejo od morebitne kraje. Uspešnega varovanja knjižničnega gradiva pa ne moremo zagotoviti samo z elektronskimi varnostnimi sistemi, saj le-ti niso popolnoma zanesljivi, kar nam danes priznajo tudi nekateri ponudniki določenih sistemov. V največji možni meri bomo za varovanje knjižničnega gradiva poskrbeli še z ostalimi varnostnimi sistemi in ukrepi, kot so varnostne kamere in varnostno osebje knjižnice, oziroma v sodelovanju z zasebnimi varnostnimi podjetji. K zmanjševanju možnosti odtujevanja knjižničnega gradiva pripomoreta tudi obvezna oddaja oblačil v garderobo in možnost uporabe omaric za shranjevanje osebnih predmetov. Tudi sodelovanje vseh zaposlenih v knjižnici je nujnega pomena za varnost knjižničnega gradiva, ki ga je potrebno ohraniti še za naslednje generacije.
Keywords: knjižnice, knjižnično gradivo, varovanje, tehnično varovanje, radiofrekvenčna identifikacija, RFID, elektromagnetna tehnologija, diplomske naloge
Published: 11.01.2018; Views: 79; Downloads: 29
.pdf Full text (595,36 KB)

3.
Analiza kaznivih dejanj povezanih s trgovino z ljudmi v Sloveniji
Joži Pogačar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen problem kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v Sloveniji. Opisan je proces trgovanja z ljudmi in predstavljena sta preiskava in dokazovanje kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Ugotovili smo, da je problem trgovanja z ljudmi v Sloveniji kar velik, saj je trgovino z ljudmi težko zaznati. Predvsem težko nalogo imajo policija, sodstvo in druge nevladne organizacije (Društvo Ključ, Karitas, Slovenska filantropija), ki nudijo pomoč in zaščito žrtvam in sodelujejo na področju trgovine z ljudmi v Sloveniji. Naše mnenje je, da bi bilo treba o trgovini z ljudmi govoriti še bolj na glas. Predvsem mediji bi morali to problematiko izpostaviti večkrat, jo bolj oglaševati in opozarjati na problem trgovanja z ljudmi. Tako bi žrtve spregovorile in se soočile s tem kaznivim dejanjem. Tako bi imela policija lažje delo, predvsem bi pa ta problem hitreje zaznali.
Keywords: kazniva dejanja, organizirana kriminaliteta, trgovina z ljudmi, odkrivanje, preiskovanje, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 09.01.2018; Views: 68; Downloads: 20
.pdf Full text (1,09 MB)

4.
Učeča se organizacija - Lovska zveza Slovenije
Elvis Hamulič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Učeča se organizacija – Lovska zveza Slovenije smo najprej s pomočjo analize pisnih virov povzeli glavne značilnosti koncepta učeče se organizacije. Zanimalo nas je, kako je ta definiran, kakšen je Sengejev model le-tega ter katere kriterije mora organizacija dosegati, da jo lahko označimo kot učečo. Želeli smo namreč preveriti, ali je Lovska zveza Slovenije učeča se organizacija. V ta namen smo najprej v teoretičnem delu naloge opredelili njene glavne naloge, cilje in način dela, v katerem smo iskali značilnosti raziskovanega pojma. Ker gre za eno večjih nevladnih organizacij v Sloveniji, ki deluje na različnih področjih, je njeno funkcioniranje v smeri nenehnega učenja in posodabljanja znanj več kot zaželeno. V nadaljevanju smo raziskovali mnenje samih članov LZS o tem, ali ta izpolnjuje kriterije učeče se organizacije. Izvedli smo anketo, v kateri smo sodelujoče spraševali o strinjanju z določenimi trditvami, ki veljajo za takšno vrsto organizacije, s čimer smo želeli v praksi preveriti, kako način funkcioniranja zaznavajo tisti, ki so v delovanje neposredno vpleteni. Ugotovili smo, da ti večinoma LZS ocenjujejo kot učečo se organizacijo, v kateri so prisotni zanjo značilni elementi. Zaznali smo tudi rahlo, ne bistveno razliko med ocenami članov lovskih družin in članov območnih lovskih zvez. Prvi so namreč v svoji organizaciji nekoliko bolj zaznavali prisotnost elementov učeče se organizacije kot drugi, vendar ta razlika ni dovolj očitna, da bi lahko trdili, da se mnenja med skupinama razlikujeta. Rezultati naše raziskave kažejo, da LZS zadostuje več kriterijem učeče se organizacije, zato jo kot takšno lahko označimo. Predlagamo analizo tistih elementov, ki so jih člani najmanj zaznali kot prisotne, ter spodbujanje njihovega razvoja.
Keywords: organizacije, učeča se organizacija, organizacijska kultura, organizacijsko učenje, timsko delo, Lovska zveza Slovenije, diplomske naloge
Published: 09.01.2018; Views: 49; Downloads: 9
.pdf Full text (583,87 KB)

5.
Trendi kaznivih dejanj na Nizozemskem (po podatkih ESB)
Domen Juhant, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Trendi kaznivih dejanj na Nizozemskem (po podatkih ESB) so v začetnem teoretičnem delu predstavljeni problemi beleženja uradne kriminalitete in nekateri problemi primerjav v kriminologiji. Sledi navedba in opis osnovnih kriminoloških paradigm in predstavitev projekta European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. V zaključku teoretičnega dela je podana krajša predstavitev državne ureditve Nizozemske, kazenskega pravosodja in njenega gospodarstva. V drugem empiričnem delu so grafično predstavljena in interpretirana kriminalitetna števila po kaznivih dejanjih umora, napada (telesnih poškodb), posilstva, ropa, tatvine, vloma ter kaznivega dejanja zlorabe prepovedanih drog, in sicer na Nizozemskem med letoma 1990 in 2011. Sledi prikaz statističnih podatkov o skupnem kriminalitetnem številu za province Nizozemske, pridobljenih iz nizozemskega statističnega urada Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), predstavljenih za leto 2010 in leto 2016. V nadaljevanju na podlagi že znanih podatkov za obdobje med letoma 1995 in 2011 testiramo obstoj časovnega trenda in z linearnim izračunom napovemo število vseh kaznivih dejanj za leto 2012. Napovedi trenda sledi primerjava obremenitev s kriminalitetnim številom po izbranih kaznivih dejanjih med Nizozemsko, Belgijo, Slovenijo in članicami Evropske unije. Interpretacije so podrpte z grafi in zemljevidi obremenitev s kriminalitetnim številom za posamezna kazniva dejanja za vse članice EU. Diplomsko delo se nadaljuje z izračuni smernih koeficientov in indeksov rasti po izbranih kaznivih dejanjih za Nizozemsko, Belgijo, Slovenijo in vrednostjo mediane članic EU ter se zaključi z preverbo na začetku postavljenih hipotez in z nekaterimi predlogi za nadaljnje delo.
Keywords: kazniva dejanja, kriminaliteta, statistični podatki, trendi kaznivih dejanj, Nizozemska, diplomske naloge
Published: 09.01.2018; Views: 45; Downloads: 8
.pdf Full text (2,71 MB)

6.
Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja v podjetjih na območju Občine Žalec
Žiga Šalej, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Požarno varovanje je eden izmed preventivnih ukrepov varstva pred požarom. Vedno bolj se zavedamo, da je požarna varnost pomembna za stabilno in varno poslovanje podjetja. V Republiki Sloveniji ima vsakdo pravico do varstva pred požarom, zato to področje ureja veliko zakonov, uredb in pravilnikov. Temeljni akt je Zakon o varstvu pred požarom (2012). Požarno varovanje v Republiki Sloveniji lahko opravljajo tako zasebno varnostne službe kot tudi gasilske enote. Zasebno varnostne službe lahko izvajajo požarno varovanje za objekte, za katere zagotovijo ukrepanje najkasneje petnajst minut po sprejemu signala v varnostno nadzorni center. Zasebno varnostne službe pridobijo pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pred pridobitvijo pooblastila morajo imeti licenco za varovanje premoženja in licenco za upravljanje z varnostno nadzornem centru. V primeru, da nimajo lastnega varnostno nadzornega centa, morajo imeti sklenjeno pogodbo z zasebno varnostno službo, ki le tega ima. V zasebno varnostnem podjetju morajo imeti zaposlenih najmanj pet varnostnikov, zagotovljeno stalno komunikacijo med varnostno nadzornim centrom in varnostniki ter zagotovljeno opremo, s katero se izvaja požarno varovanje. Če pa požarno varovanje izvajajo poklicni ali prostovoljni gasilci, morajo le-ti priti na območje požarno varovanega objekta z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od sprožitve alarma. Sedež teh enot od varovanega objekta ne sme biti oddaljen več kot 5 km. Iz analize požarnega varovanja v izbranih podjetjih smo ugotovili, da ima večina podjetij kljub srednji ali višji stopnji požarne ogroženosti, za izvajalca požarnega varovanja izbrano varnostno službo. V Občini Žalec je bilo leta 2015 registriranih 1.940 podjetij. Od tega sta se samo podjetji Novem Car interior design d.o.o. in Lesnina d.d. odločili, da izvajanje požarnega varovanja zaupajo gasilski enoti.
Keywords: podjetja, varstvo pred požari, požarno varovanje, požarni načrti, načrti evakuacije, zasebnovarnostne službe, usposobljenost, diplomske naloge
Published: 08.01.2018; Views: 77; Downloads: 14
.pdf Full text (921,30 KB)

7.
Uvedba teleskopske palice in tonfe v policijo - vpliv na število uporab palice kot prisilnega sredstva
Urška Tkalčič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela smo preučevali človekove pravice in temeljne svoboščine. Preučevali smo delovanje Varuha človekovih pravic, ki ima zelo pomembno vlogo pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju med posameznikom in državnimi organi. Preučili smo tudi temeljna načela za uporabo prisilnih sredstev. Kot so načela zakonitosti, sorazmernosti, nujnosti, strokovnosti in humanosti. Uporabili smo različne metode raziskovanja, kjer so ugotovili, da morajo policisti pri opravljanju nalog, strogo upoštevati našteta načela pri uporabi prisilnih sredstev. V drugem delu smo preučevali prisilna sredstva pri čemer smo se osredotočili na palico. Torej predstavili, primerjali in opisali smo gumijevko, palico z ročajem – tonfo in teleskopsko palico. Ugotovili smo, da so palice zelo učinkovite in vsestranske pri opravljanju nalog policista. Tonfa je narejena iz lesa ali iz drugih materialov, gumijevka je gumijasta palica, v tujini pa jo poznajo v daljši in trši obliki. Teleskopske palice pa so bile dokončno nabavljene za slovensko policijo v juniju leta 2008. Ugotovili smo, da se je uvedba tonfe pojavila pri nas v Sloveniji v letu 2003. V Ameriki pa se je tonfa (PR 24) uradno začela uporabljati že leta 1972. Zanimalo nas je, koliko krat je bila palica uporabljena kot prisilno sredstvo v slovenski policiji, v obdobju od leta 2010 do leta 2015. S pomočjo statističnih podatkov policije smo ugotovili, da se uporaba palice zmanjšuje. Raziskali smo tudi poškodbe pri uporabi palice. Kjer smo ugotovili, da se je število poškodb z uporabo palice zoper kršitelje zmanjšala. Zanimalo nas je katera izmed palic je najučinkovitejša za uporabo. Kjer smo primerjali gumijevko in tonfo, in ugotovili, da je gumijevka v primerjavi s tonfo, manj učinkovita pri izvajanju nalog policista. Z pomočjo statističnih podatkov policije, smo prišli do končnih podatkov, kjer smo ugotovili, da se je uporaba palice zmanjšala in s tem so se zmanjšale tudi storjene poškodbe s palico zoper kršitelje.
Keywords: policija, policijska pooblastila, prisilna sredstva, teleskopska palica, tonfa, uporaba, človekove pravice, diplomske naloge
Published: 05.01.2018; Views: 110; Downloads: 19
.pdf Full text (827,55 KB)

8.
Odkrivanje laži v preiskovalnih razgovorih
Anja Muc, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o odrivanju laži v preiskovalnih razgovorih. Lažnivci so čez leta razvili nešteto strategij, ki jih danes nekateri uspešno uporabljajo v preiskovalnih razgovorih, da zavajajo preiskovalce. Čez leta je nastalo tudi kar nekaj študij, ravno z namenom odkrivanja teh strategij in izboljšanja policijskih sposobnosti za prepoznavo lažnivcev ter s tem prepoznavo njihovih prevar. V prvem delu diplomskega dela je zajeta kratka predstavitev pojma laganja in laži, kakšne vrste laži poznamo in zakaj ljudje sploh lažemo. V drugem delu je poudarek na strategijah osumljencev ter prepoznavi teh strategij (glede na verbalne in neverbalne znake), kakšni so znaki prevar in kako prepoznati prevaro v preiskovalnem intervjuju. Na koncu pa sta opisani še tehnika kognitivnega intervjuja in tehnika PEACE modela ter njegove stopnje. Glavni namen tega diplomskega dela je ugotoviti, katere so najbolj uporabljene strategije krivih osumljencev, kako prepoznati te strategije in kako k temu pripomoreta tehnika kognitivnega intervjuja in tehnika PEACE modela, razvita v Angliji. V zadnjem delu sledi primerjava dveh člankov na temo verbalnih in neverbalnih znakov laganja, z namenom, da odkrijemo, čim več strategij in njihovih znakov. Za tem pa bomo primerjali še dva članka: eden bo predstavljal uspešnost tehnike kognitivnega intervjuja in drugi uspešnost PEACE modela pri zasliševanju osumljencev (krivih ali ne).
Keywords: preiskovanje, intervju, kognitivni intervju, laganje, laži, odkrivanje laži, model PEACE, diplomske naloge
Published: 05.01.2018; Views: 101; Downloads: 20
.pdf Full text (962,39 KB)

9.
Vodenje varnostnega podjetja skozi kompetence varnostnega osebja
Aleš Novak, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Kot je mogoče razbrati že iz naslova tega diplomskega dela, je njegov primarni cilj predstaviti vodenje varnostnega podjetja in kompetence varnostnega osebja. Za boljše izhodišče in lažje razumevanje sta poleg že omenjenega v nalogi predstavljena tudi področje vodenja podjetja oziroma menedžmenta in področje kompetenc. V prvem delu naloge je predstavljeno vodenje organizacije, ki zajema vodenje oziroma menedžment podjetja, kjer avtorji poudarjajo, da je za uspešno delovanje nekega podjetja potrebno njegovo učinkovito vodenje. Za učinkovito delovanje podjetja je treba uspešno voditi tudi zaposlene oziroma delovno osebje. Vodja tako glede na svoje podrejene in delovne naloge izbira ustrezen način in slog vodenja, zato so v nalogi predstavljeni različni slogi in načini vodenja. Drugi del naloge je namenjen predstavitvi kompetenc. Sodelavce je lažje voditi, če so ustrezno kompetentni ali če jim ustrezne sposobnosti, ki jih potrebujejo pri svojem delu, priučimo z izobraževanjem oziroma usposabljanjem. Glede ocenjevanja kompetenc obstajajo številne metode, v nalogi pa sta predstavljeni dve najpogostejši, in sicer ocena kompetenc z metodo 360 stopinj in metoda opazovanja na delovnem mestu. Ustrezna usposobljenost pa še toliko bolj pride do izraza pri varnostnem osebju, ki se pri delu veliko ukvarja z ljudmi in je po potrebi primorano uporabiti tudi silo. V tem delu naloge je obravnavan tudi projekt Kompetenčni center za izobraževanje varnostnega osebja, ki je veliko pripomogel k dvigu usposobljenosti varnostnega osebja. V panogi zasebnega varovanja ima ustrezna kompetentnost velik pomen, saj lahko pripomore k dvigu ugleda celotne panoge. V tretjem delu naloge sta predstavljeni še analiza ankete varnostnikov in razprava o rezultatih.
Keywords: zasebno varovanje, varnost, zagotavljanje varnosti, varnostna podjetja, varnostno osebje, varnostniki, diplomske naloge
Published: 03.01.2018; Views: 122; Downloads: 17
.pdf Full text (1,58 MB)

10.
Preprečevanje vožnje v nasprotno smer po avtocesti - praksa in vizija v Republiki Sloveniji
Monika Grobelnik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava preprečevanje vožnje v nasprotno smer po avtocesti. Glavna tema raziskovanja je praksa in vizija preprečevanja vožnje v nasprotno smer v Republiki Sloveniji. Za vožnjo v nasprotno smer po avtocesti je v veliki meri kriv človek, ki se ne drži pravil v cestnem prometu. Vožnja v nasprotno smer po avtocesti pomeni, da voznik po vozišču, ki je namenjeno vožnji v eno smer, vozi v nasprotno smer vozišča, ta pa se v veliko primerih konča s hudimi posledicami. V diplomskem delu so predstavljeni statistični podatki, najpogostejši vzroki in posledice vožnje v nasprotno smer po avtocesti. Velik poudarek je namenjen preučevanju preprečevanja vožnje v nasprotno smer po avtocesti. Med najpomembnejše ukrepe zagotovo sodi preventivno delovanje, ki omogoči, da do vožnje v nasprotno smer po avtocesti sploh ne pride. Zelo velik vpliv pri varnosti v cestnem prometu imajo policisti, DARS in nevladne organizacije, ki delujejo z ozaveščanjem voznikov, kako zelo je vožnja v nasprotno smer nevarna. DARS se že nekaj časa ukvarja s problematiko vožnje v nasprotno smer in v to vlaga ogromno sredstev. V sodelovanju s policijo in AVP je DARS izvedel že vrsto ukrepov in jih skozi raziskovalne naloge implementirali v realno okolje. Za preprečevanje vožnje v nasprotno smer je v diplomskem delu predstavljeno preventivno izobraževanje in ozaveščanje, tehnične prepreke, elektronski sistemi, prometna signalizacija in zakonodaja. V tujini so se kot najbolj učinkovito preprečevanje vožnje v nasprotno smer pokazale fizične prepreke, saj vozniku fizično preprečijo vožnjo v nasprotno smer. V Sloveniji tega načina preprečevanja zaenkrat še ne uporabljamo.
Keywords: promet, cestni promet, avtoceste, vožnja v nasprotno smer, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 11.12.2017; Views: 78; Downloads: 22
.pdf Full text (1,60 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica