SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2486
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Uporaba umetne inteligence v vsakdanjem življenju in njeni varnostni izzivi
Tilen Omejc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Danes je eden izmed najpomembnejših napredkov v tehnologiji umetna inteligenca (UI). V sodobni tehnologiji je njena prisotnost vse večja in razvoj pametne tehnologije nam na marsikaterem področju olajšuje življenje. Prav hitrost njenega razvoja pa lahko povzroči nekatere negativne posledice. Pogosto se srečamo z vprašanjem zasebnosti, saj so podatki ključnega pomena za razvoj UI. Ker je razvita tehnologija lahko izrazito boljša, hitrejša in natančnejša kakor človek, je njena prisotnost dobrodošla na različnih področjih, kot je na primer uporaba rehabilitacijskih robotov v zdravstvu. Po drugi strani pa lahko predstavlja tudi moč države in njene vojaške zmogljivosti. Cilj naloge je bil pregled zavedanja uporabe UI v vsakdanjem življenju in ravni zaupanja do novih najnaprednejših tehnologij. S pomočjo 63 anketirancev, ki so izpolnili spletni vprašalnik, smo pridobili mnenja o uporabi, poznavanju, percepciji, zaupanju in zavedanju UI. Na podlagi teh rezultatov smo potrdili štiri hipoteze, eno zavrnili, treh pa zaradi pomanjkanja korelacije ni bilo možno niti potrditi niti zavrniti. Prišli smo do ugotovitev, da se več kot polovica vprašanih zaveda uporabe UI v vsakdanjem življenju, odnos do nove tehnologije pa je bolj pozitiven pri tistih, ki se njene navzočnosti bolje zavedajo. Ugotovili smo tudi, da je povprečno zaupanje v prihajajoče tehnologije z UI (npr. samovozeči avtomobili) precej nizko. Navkljub prednostim, ki jih prinaša razvoj UI, naši rezultati kažejo, da javnost še ne zaupa dovolj v tako napredno tehnologijo. Še več, anketiranci v povprečju niso pokazali pripravljenosti za implementacijo UI na področjih, kjer bi bile napake lahko usode, tudi če bi bila ta že dovolj razvita.
Keywords: diplomske naloge, umetna inteligenca, tehnologija, aplikacije, zaupanje, varnost informacij
Published: 15.01.2019; Views: 71; Downloads: 6
.pdf Full text (993,80 KB)

2.
Primerjava testov motoričnih sposobnosti slovenske policije s tujimi
Žan Pekolj, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Med glavne naloge slovenske policije uvrščamo zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, vzdrževanje javnega reda in miru, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, nadzorovanje državne meje ter nadzorovanje in urejanje cestnega prometa. Da pa bi lahko bili kos vsem tem nalogam, morajo biti policisti fizično dobro pripravljeni. Za preverjanje telesne pripravljenosti slovenska policija v okviru šolanja in zaposlitve uporablja preizkus telesnih zmogljivosti. Z njim preverjajo motorične sposobnosti, za katere se predpostavlja, da pomembno vplivajo na uspešnost policistovega dela. V diplomskem delu je predstavljen problem slabe telesne pripravljenosti policistov in pomembnosti dobro razvitih motoričnih sposobnosti za dobro opravljanje policistovega dela. Opisani so slovenska policija, motorične sposobnosti in preizkusi telesnih zmogljivosti slovenske policije, teksaške policije Addison in policije iz Hongkonga. Po predstavitvi preizkusov, ki jih uporabljajo policije, so se testi primerjali med seboj, da bi se ugotovilo, ali v testih motoričnih sposobnosti obstajajo razlike, ali zajemajo vse motorične sposobnosti in kakšne standarde ima posamezna policija za uspešno opravljen preizkus. Rezultati so pokazali, da se slovenski preizkus telesnih zmogljivosti v primerjavi s tujimi razlikuje. Policije za merjenje določene motorične sposobnosti uporabljajo različne teste in kriterije, obenem pa nekaterim motoričnim sposobnostim sploh ne dajejo poudarka. Sklep je, da je preizkus telesnih zmogljivosti slovenske policije dobro strukturiran, saj zajema velik del motoričnih sposobnosti. Kandidati in kandidatke morajo biti za dosego želenih standardov fizično dobro pripravljeni.
Keywords: diplomske naloge, policija, motorične sposobnosti, preizkus telesnih zmogljivosti, primerjava
Published: 15.01.2019; Views: 69; Downloads: 7
.pdf Full text (712,31 KB)

3.
Odvzemi prostosti v predkazenskem postopku
Grega Obreht, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Policija ima pri svojem delu na voljo različna pooblastila, s katerimi zagotavlja red in mir v državi. Eno izmed možnih pooblastil je tudi odvzem prostosti. Pri tem gre za najgloblji poseg v osebno svobodo, ki ga policija lahko izvrši le takrat, ko je to neizogibno potrebno in ko so izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji. V predkazenskem postopku je to takrat, ko ima policija dovoljšno stopnjo suma, da je določena oseba storila kaznivo dejanje. Pri pisanju diplomske naloge smo se osredotočili na odvzeme prostosti, ki so definirani v Zakonu o kazenskem postopku, to so prijetje, privedba in pridržanje. Odvzemov prostosti pa ne vsebuje le Zakon o kazenskem postopku, zato smo opisali pridržanje tudi po Zakonu o prekrških, Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in Zakonu o pravilih cestnega prometa. Opredelili smo tudi pravico do osebne svobode, ki je zavarovana v različnih mednarodnih dokumentih in v Ustavi Republike Slovenije. Prav tako ima oseba, ki ji je odvzeta prostost, po Ustavi in Zakonu o kazenskem postopku zagotovljene pravice, s katerimi jo mora policist seznaniti takoj ob odvzemu prostosti. Poleg teh pravic smo v diplomski nalogi pogledali še ostale pravice, ki pripadajo osebi, ki ji je bila odvzeta prostost. Analizirali smo tudi Ustavno odločbo U-I-18/93, saj se je zaradi nje prvič moral spremeniti Zakon o kazenskem postopku, ker ni bil v skladu z Ustavo. V zaključku ugotavljamo vlogo okrožnega državnega tožilca v predkazenskem postopku pri odvzemu prostosti, kako so urejeni posegi v osebno svobodo posameznika in kakšne pravice ima posameznik, ki mu je bila odvzeta prostost.
Keywords: Odvzem prostosti, osebna svoboda, policija, predkazenski postopek
Published: 15.01.2019; Views: 57; Downloads: 2
.pdf Full text (504,24 KB)

4.
Hišna preiskava odvetniške pisarne
Miha Kregar, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Vsak obdolženec v kazenskem postopku ima legitimen interes, da je njegov odnos z zagovornikom zaupen in da pravni red zagotavlja tudi ustrezno varstvo tega zaupnega razmerja. Temeljna predpostavka za učinkovito uresničevanje pravic v kazenskem postopku predstavlja možnost obdolženca, da se zanese na pravno varovan položaj, da so podatki, ki jih posreduje svojemu zagovorniku, varovani kot poklicna tajnost. Posamezniku, ki išče pravni nasvet, mora biti zagotovljeno, da odvetnik informacij, ki jih pridobi, ko se stranka z njim posvetuje o svojih pravicah ali obveznostih, praviloma ne bo razkril in jih niti ne bo prisiljen razkriti tretjim, ter da ti podatki ne bodo uporabljeni zoper stranko. Ker so v odvetniški pisarni in drugih enako varovanih prostorih, ki so povezani z opravljanjem odvetniškega poklica, zbrane zaupne informacije odvetniške zasebnosti, je po naravi stvari treba urediti poseben način njihovega preiskovanja. Utemeljeno se lahko iščejo bodisi posamezna listina bodisi posamezni podatki, ki se nahajajo v obsežni listinski dokumentaciji in elektronskih napravah pri odvetniku, zato je logično, da mora zakon natančneje urediti tudi sámo izvedbo sicer ustrezno sodno odrejenega posega v odvetniško zasebnost, saj drugače prihaja do nedopustnih posegov v odvetniško zasebnost in posledično pravice odvetnikovih strank. V diplomskem delu so predstavljene ključne pomanjkljivosti trenutne zakonodajne ureditve preiskovalnih posegov v zaupnost razmerja med zagovornikom in stranko v luči odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-115/14-28, Up-218/14-45 z dne 21. 1. 2016 in sodne prakse ESČP. Ob opiranju na nemško pravno ureditev so prikazana temeljna vprašanja, na katera mora biti zakonodajalec pri morebitnem prihodnjem normiranju te problematike pozoren v luči temeljnih procesnih varovalk, ki predstavljajo minimum spoštovanja ustavnopravno varovanih jamstev obdolženca v kontekstu razmerja z njegovim odvetnikom.
Keywords: hišna preiskava, odvetniška pisarna, odvetniška zasebnost, zaupnost razmerja med odvetnikom in zagovornikom, odvetniški poklicni privilegij.
Published: 15.01.2019; Views: 60; Downloads: 1
.pdf Full text (949,74 KB)

5.
Analiza sodnih postopkov v zadevi Patria
Primož Seršen, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Vsaka država raste in se razvija v zelo dinamičnem okolju, zato je za razvoj katerekoli države pomembno, da ima trden ter suveren sodni sistem. Slednji je temelj vseh demokratičnih držav in ob pravilnem delovanju ter organiziranosti veliko pripomore h konstantnemu in postopnemu premikanju proti zastavljenemu cilju, ki je sodobno urejena demokratična država. Sodni sistem pa je velikokrat na težki preizkušnji, ko ima opravka s takimi ali podobnimi primeri, kot je afera Patria. Slednja je zelo kompleksen primer, saj temelji na kaznivem dejanju, ki je zelo težko dokazljivo. Nakazuje namreč na protizakonita dejanja korupcije v sklepanju državnih poslov, natančneje nakupa vojaških vozil za potrebe Slovenske vojske v vrednosti 278 milijonov evrov. Primarni cilj diplomskega dela je bil analiziranje sodnih postopkov, ki so zajemali vse stopnje sodišč v Republiki Sloveniji. Z deskriptivno in analitično metodo raziskovanja smo preučili zbrane podatke in v celoti potrdili hipotezo , da sta bila med sodnimi postopki v obravnavni aferi kršena načelo zakonitosti v kazenskem pravu in pravica do poštenega sojenja. Analiza nam je prav tako omogočila, da smo eno od hipotez v celoti ovrgli. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo kršitev 28. člena ustave, kar je pomenilo, da je sodišče sodni postopek v obravnavni aferi ustavilo tudi zaradi vsebinskih razlogov in ne izključno zaradi procesnih kršitev. Dveh hipotez pa v celoti nismo ne ovrgli, ne sprejeli, saj iz zbranih podatkov ni bilo mogoče brez dvoma trditi, da je primer Patria zgolj politična afera ter da je bil sprožena na dovolj trdnih pravnih temeljih. 
Keywords: diplomske naloge, afere, Patria, sodišče, korupcija, sodni postopek
Published: 14.01.2019; Views: 91; Downloads: 5
.pdf Full text (1,11 MB)

6.
Pravna ureditev in uporaba psov v zasebno varnostnih družbah v Evropi in Sloveniji
Marko Vrhovnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V Evropi je v družbah za zasebno varovanje mogoče zaznati večjo uporabo službenih psov pri varovanju. V številnih evropskih državah v zasebno varnostnih družbah uporabljajo pse pri varovanju objektov kritične infrastrukture, gospodarskih objektov, letališč, pristanišč, železniških postaj, vhodov v določene objekte, trgovske centre, pri varovanju oseb in mestnih patruljah, kjer nadomeščajo policijo in intervencije. V diplomskem delu je zajetih 34 držav v Evropi. Psi se po zakonu ne smejo uporabljati le v štirih državah. Zasebni varnostniki v kar 13 državah niso dolžni slediti specializiranemu in obveznemu usposabljanju, da bi lahko uporabljali pse za opravljanje storitev zasebnega varovanja. Psi so namenjeni predvsem za odvračanje kaznivih dejanj ter za zaznavanje in odkrivanje oseb in snovi. Kurativno pa lahko le v redkih državah delujejo kot obrambni psi. Psi v družbah za zasebno varovanje se v grobem delijo na: pse za zaznavanje prisotnosti oseb, pse za zaznavanje prisotnosti snovi in obrambne pse. Splošno je znano, da je prisotnost psa in pasjega laježa že dovolj, da si oseba ne izbere te lokacije za tatvino, vandalizem, rop ali kakšno drugo kaznivo dejanje. Tako imajo psi za varovanje pomemben odvračalni učinek. V Sloveniji se po zakonu lahko uporabljata prva dva tipa psov. V Sloveniji je bil marca leta 2011 sprejet zakon, ki družbam za zasebno varovanje omogoča uporabo službenega psa. Do zdaj se ni še nobena družba odločila za njihovo uporabo. Menimo, da sta zakonodaja in program šolanja psov in vodnikov primerna in dobra. Izkazalo se je, da zasebno varnostne družbe v Sloveniji ne vidijo potreb po uveljavitvi uporabe službenih psov v svoje varovanje, ne želijo imeti težav, tveganj, dodatnega dela, ki jih uporaba psov prinese. Primerna predstavitev in razprava o učinkih varovanja s psi zagotovo puščata še veliko prostora.
Keywords: diplomske naloge, zasebno varnostne družbe, uporaba psov, pravna ureditev
Published: 14.01.2019; Views: 39; Downloads: 5
.pdf Full text (944,64 KB)

7.
Delovanje mrliškopregledne službe ob obstoju suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje
Robi Rudolf, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Medicina v širšem pomenu je veda, ki se ukvarja z preprečevanjem bolezni in preučuje človeško telo. Usmerjena je k zdravljenju bolezni in poškodb, torej povrnitvi zdravja ljudi. V ožjem smislu pa je medicina povezana z dejavnostjo zdravnikov. Ko se človeško življenje iz kateregakoli razloga konča in nastopi smrt, je med drugim naloga medicine tudi, da nesporno ugotovi in potrdi smrt, točen čas in vzrok smrti (Jevšek, 2014). Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti ustreznost delovanja mrliškopregledne službe v Republiki Sloveniji, predvsem takrat, ko gre za sum nenaravne smrti, kot tudi ugotoviti strokovno usposobljenost zdravnikov na tem področju. Ugotavljali smo obseg usposabljanja zdravnikov za opravljanje tovrstnih ogledov. Cilj diplomskega dela je bil obenem tudi predlagati morebitne izboljšave v smislu boljše organiziranosti in bolj kvalitetnega izvajanja mrliškopregledne službe. Do ugotovitev smo prišli s pomočjo domače in tuje literature, predvsem pa z intervjuji kvalificiranih strokovnjakov tega področja. Mrliškopregledna služba v Republiki Sloveniji ni dovolj dobro organizirana, izvajalci le-te niso zadostni strokovnjaki in se tako tudi ne izvaja na potrebnem strokovnem nivoju. Tu lahko izvzamemo le zdravnike, strokovnjake, zaposlene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Zdravniki, specialisti za sodno medicino so visoko usposobljeni strokovnjaki za ugotavljanje vzroka, načina in okoliščin smrti saj je to njihova primarna dejavnost. Vsakodnevno namreč opravljajo mrliške preglede, sanitarne, sodne in druge obdukcije. Ker je življenje največja človekova vrednota, pri preiskavah in ugotavljanju vzroka smrti, ne bi smelo biti prostora za napake, rutino in nestrokovnost.
Keywords: diplomske naloge, mrliškopregledna služba, mrliški pregled, obdukcija, sumljiva smrt, policija, kaznivo dejanje
Published: 14.01.2019; Views: 6; Downloads: 3
.pdf Full text (970,80 KB)

8.
Delo policije in državnega tožilstva v predkazenskem postopku pri preiskovanju gospodarske kriminalitete
Miha Skarlovnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili gospodarsko kriminaliteto, policijo in državno tožilstvo ter njuno sodelovanje v predkazenskem postopku pri preiskovanju gospodarske kriminalitete. V Sloveniji imata pri odkrivanju in preiskovanju gospodarske kriminalitete v predkazenskem postopku pomembno vlogo policija in državno tožilstvo. Pri odkrivanju in preiskovanju gospodarske kriminalitete v predkazenskem postopku imajo v policiji pomembno nalogo lokalne kriminalistične skupine, Sektor za gospodarsko kriminaliteto in Nacionalni preiskovalni urad RS. Državno tožilstvo oziroma državni tožilec je vodja predkazenskega postopka, njegova vloga pa je usmerjanje policije, da zbere dovolj dokazov, da lahko po predkazenskem postopku uspešno nadaljuje kazenski pregon oziroma kazenski postopek. Empirični del diplomske naloge temelji na analizi s pomočjo spleta in podatkov državnega tožilstva. Za vzorec smo vzeli podatke iz letnih poročil policije in obravnavano gospodarsko kaznivo dejanje, ki ga je v predkazenskem postopku obravnavala Policijska postaja Slovenj Gradec. V nadaljevanju smo predstavili osumljeno podjetje Dural d.o.o. in zbrane dokaze policije v predkazenskem postopku, kjer smo teoretične ugotovitve policije v predkazenskem postopku primerjali še z ugotovitvami državnega tožilstva v nadaljnjem kazenskem postopku. Skozi analizo smo ugotovili, da policija uspešno preiskuje gospodarska kazniva dejanja, da je gospodarska kriminaliteta med leti 2008-2014 naraščala, nato pa pričela padati. S pregledom in analizo spisa Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu smo ugotovili, da so policisti Policijske postaje Slovenj Gradec v celoti pravilno ugotovili škodo za vse zaposlene oškodovane delavce, ki so jo izračunali na podlagi pridobljenih REK obrazcev s strani Davčne uprave Republike Slovenije. V nadaljnjem kazenskem postopku je bil aktiviran tudi sodni izvedenec, ki je prav tako izračunal oziroma ugotovil škodo za zaposlene delavce, katera se je ujemala z ugotovitvami policistov. Iz analize primera izhaja, da so se policisti pri izračunu zmotili le pri enem delavcu za dva centa. Ugotovili smo tudi, da so policisti Policijske postaje Slovenj Gradec v predkazenskem postopku zbrali dovolj dokazov, da je državni tožilec lahko nadaljeval kazenski pregon, direktorja podjetja pa sta bila na sodišču spoznana za kriva in obsojena na zaporno kazen.
Keywords: diplomske naloge, policija, gospodarski kriminal, državno tožilstvo, predkazenski postopek
Published: 14.01.2019; Views: 11; Downloads: 4
.pdf Full text (1,07 MB)

9.
Nasilje nad otroki v kibernetskem prostoru
Azra Brčaninović, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Živimo v družbi, ki vsakodnevno vstopa v kibernetski prostor. Tehnologija je olajšala življenje ljudi in ponudila širok spekter storitev, ki so postale praktične in uporabne za vsak dan. Omogoča dostop do ogromne količine podatkov, dostopnih na enem mestu tako, da se ljudje lahko odločijo v katerem trenutku in kakšne podatke bodo uporabili. Z razvojem kibernetskega prostora se razvija tudi kibernetski kriminal pri katerem ljudje izkoriščajo prednosti, ki jih le ta ponuja. Takšni vrsti kriminala so vse pogosteje podvrženi tudi otroci. Medtem, ko se odrasli zavedamo svojih dejanj in večinoma znamo ustrezno prepoznati nevarnost, pa otroci niso dovolj zreli in se lahko znajdejo v hudih težavah. Primarni cilj diplomske naloge se osredotoča na predstavitev pogoste problematike nasilja nad otroki v kibernetskem prostoru. Pri teoretičnih izhodiščih so izpostavljene prednosti in slabosti interneta za otroke in pogoste oblike nasilja. Predstavljeni so tipi in motivi storilcev ter urejenost področja zaščite otrok pred nasiljem v kibernetskem prostoru. V praktičnem delu smo s pomočjo intervjujev pridobili podatke strokovno usposobljenih oseb za obravnavo problematike pri nas. Intervjuje smo izvedli z šestimi osebami, od katerih smo dobili podatke o pogostosti nasilja v kibernetskem prostoru. Po predhodno zastavljenih hipotezah smo preverjali stopnjo zaščite slovenskih otrok v primerjavi s tujimi otroci, usposobljenost staršev za pomoč otrokom, najbolj pogosto obliko nasilja ter odgovornost za zaščito otrok. V Sloveniji se problematika obravnavanih primerov v primerjavi z nekaj leti nazaj zmanjšuje, vendar se moramo zavedati, da je veliko neprijavljenih in neodkritih primerov. Zato je potrebna ustrezna komunikacija z otroki ter prepoznavanje odklonskega vedenja, ki lahko nakazuje na to, da je žrtev nasilja.
Keywords: otroci, nasilje, kibernetski prostor, zloraba
Published: 14.01.2019; Views: 9; Downloads: 5
.pdf Full text (590,22 KB)

10.
Utaja davkov v nogometu
Klemen Knavs, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Nogomet je v zadnjih letih postal globalno eden izmed najbolj priljubljenih športov na svetu kar pa prinaša tako dobre kot tudi slabe stvari. Prihaja namreč do zlorab, oziroma negativizma v temu športu, ki ga posledično postavlja v slabo luč. Obenem je priljubljenost tega športa tako velika, da se mnoge deviantnosti, pogosto spregleda. Ena od oblik delinkventnega vedenja je tudi utaja davkov s strani nogometnih igralcev, trenerjev in managerjev. Namen diplomskega dela je predstaviti resnost in stanje problema. V Sloveniji tovrstni pojav ni razširjen. To smo preverili s poizvedovanjem pri Nogometni zvezi Slovenije, pri Policiji in pri Finančni upravi Republike Slovenije ter s pomočjo intervjuja z osebo, ki je davčni strokovnjak in nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije. Čeprav mediji pogosto trdijo, da je pri nas ogromno korupcije in da živimo v nepošteni državi, lahko rečemo, da naši športniki redno poravnavajo svoje obveznosti do države. Policija in Finančna uprava Republike Slovenije namreč nimata zabeleženega nobenega primera utaje davkov v nogometu oz. v katerem koli drugem športu pri nas. Zaradi razširjenosti in škodljivosti tovrstnega pojava v nogometu po svetu in dejstvu, da to počno tudi znani ljudje, ki so marsikomu za vzgled, je potrebno ljudi opozoriti na škodo, ki jo tovrstno vedenje povzroča.
Keywords: diplomske naloge, davki, utaja davkov, nogomet, denar, pohlep
Published: 14.01.2019; Views: 10; Downloads: 5
.pdf Full text (565,30 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica