SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2169
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Povezanost vzgojiteljevega življenjskega sloga in njegove starosti z gibalnimi sposobnostmi otrok v vrtcu
Urška Kotnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Povezanost vzgojiteljevega življenjskega sloga in njegove starosti z gibalnimi sposobnostmi otrok v vrtcu je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del sestoji iz poglavij, ki zajemajo gibalni razvoj, gibalne sposobnosti otrok od 5-7 let, pomen gibanja za otroka, kompetentnost vzgojitelja ter dosedanje raziskave in ugotovitve. V empiričnem delu so predstavljeni namen, razčlenitev in podrobna opredelitev, metodologija raziskave ter rezultati. Namen raziskave je bil raziskati povezanost vzgojiteljevega življenjskega sloga in njegove starosti z gibalnimi sposobnostmi otrok v njegovi skupini. To smo želeli ugotoviti s pomočjo anketnih vprašalnikov vzgojiteljev in testiranja otrok z motoričnimi testi. Raziskovalni vzorec je bil neslučajnosten iz konkretne populacije otrok, starih 5 ¬– 6 let obeh spolov. V raziskavo smo vključili 14 motoričnih testov, ki merijo gibalno sposobnost otrok. Ugotovili smo, da starost vzgojitelja res ne vpliva na gibalno sposobnost otrok, tako kot smo predvidevali. Medtem ko se je izkazalo, da tudi ukvarjanje vzgojiteljev s športno aktivnostjo v prostem času ne vpliva na boljše gibalne sposobnosti otrok.
Keywords: vzgojitelj, otrok, starost, življenjski slog, gibalne sposobnosti
Published: 11.10.2018; Views: 56; Downloads: 4
.pdf Full text (581,58 KB)

2.
Delo s pevskim zborom v vrtcu
Amadeja Rampre, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Glasba je nekaj lepega in naravnega. Človeka spremlja od obdobja zarodka naprej, ob vsakem koraku, ob bitju srca. Ljudje so rojeni z glasbenimi predispozicijami, od okolja, v katerem odraščajo, pa je odvisno, kako se bodo glasbene sposobnosti razvijale. Delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah imajo zato veliko odgovornost, saj prek glasbenih dejavnosti prispevajo k celostnemu razvoju osebnosti otrok. Teoretični del diplomskega dela se je posvetil predstavitvi že obstoječe strokovne literature o pomenu glasbene vzgoje, glasbenih ciljih ter uporabnih in ustvarjalnih pristopov pri vodenju pevskega zbora v vrtcu. V ospredju je bilo iskanje otrokom primernih pevskih tehničnih vaj, s katerimi se »učijo« pravilnih tehnik petja in dihanja, ter didaktičnih iger, prek katerih razvijajo ritmični in melodični posluh. Raziskana je bila vloga vzgojiteljice/zborovodkinje pri vodenju pevskega zbora in pravilni ter primerni izbiri otroških pesmi. V praktičnem delu so bile predstavljene priprave, s katerimi so se otroci, ki obiskujejo pevski zbor, pripravljali za nastop na reviji otroških pevskih zborov Ciciban poje in pleše. V priprave so bili vključeni učenje 3 pesmic, metodični koraki pri učenju nove pesmice in poustvarjalnem petju ter analiza nastopa.
Keywords: pevski zbor, vrtec, načrtovanje, poustvarjalno petje
Published: 11.10.2018; Views: 43; Downloads: 1
.pdf Full text (1,38 MB)

3.
Pojav nasilja v zasavskih vrtcih
Anja Bantan, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje nas v zadnjih nekaj desetletjih spremlja vsepovsod. Vsak pa se mora pri sebi odločiti, kako se bo ob pojavu nasilja odzval – ali bomo kaj storili za izboljšanje problema ali pa si bomo pred nasiljem samo zatisnili oči in odšli stran ter mu tako omogočili, da se še bolj razvije. Čeprav o nasilju govorimo le zadnjih nekaj let, pa to ne pomeni, da ga prej niso poznali, ampak pomeni samo to, da se o tem prej ni govorilo in da je bilo znano kot tabu tema. Treba se je zavedati, da nasilje vključuje vse nas, ne samo državnih ustanov. V Sloveniji se je leta 1989 pojavilo društvo, imenovano SOS. Namenjeno je reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav ter izvajanju različnih oblik psihosocialne pomoči za ženske in otroke – žrtve nasilja v družini ter partnerskih in sorodstvenih zvezah – v okviru osnovnih in spremljevalnih programov društva. Vsi zaposleni v vrtcih in šolah pa smo dolžni, da vsako obliko nasilja, ki jo opazimo, tudi prijavimo. Diplomsko delo Pojav nasilja v zasavskih vrtcih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opisovali, kaj je nasilje, predstavili njegove oblike ter tudi vlogo vrtca in vzgojiteljice pri prepoznavanju nasilja. V empiričnem delu smo raziskali, v kolikšni meri so nasilje v zasavskem vrtcu opazile vzgojiteljice.
Keywords: družina, nasilje, otroci, vrtec, vzgojiteljice
Published: 27.09.2018; Views: 32; Downloads: 14
.pdf Full text (1,08 MB)

4.
Senzomotorične sposobnosti in telesne značilnosti strokovnih delavcev vrtca
Polona Kugonič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Senzomotorične sposobnosti in telesne značilnosti strokovnih delavcev vrtca je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motorični razvoj človeka, razvoj živčnega sistema, nadzor gibanja, motorične sposobnosti in spretnosti, telo in njegove značilnosti. Na koncu tega poglavja so predstavljene tudi nekatere dosedanje raziskave in ugotovitve, ki se navezujejo na vsebino naše diplomske naloge. V empiričnem delu pa so predstavljeni rezultati raziskave o povezavi senzomotoričnih sposobnosti in nekaterih telesnih razsežnosti strokovnih delavcev vrtca. V raziskavo smo vključili 33 strokovnih delavk Vrtca Anice Černejeve Celje. Uporabili smo kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Podatke smo pridobili s kvantitativno tehniko, in sicer s pomočjo štirih senzomotoričnih testov ter z analizo bioimpedance telesa. Ugotovili smo, da se med strokovnimi delavkami vrtca ne pojavijo statistično značilne razlike med njihovimi izmerjenimi telesnimi značilnostmi in senzomotoričnimi sposobnostmi. Ugotovili smo tudi, da se med nekaterimi telesnimi razsežnostmi in senzomotoričnimi sposobnostmi pokaže močnejša povezava. Predvsem se je to izkazalo za povezave med posameznimi senzomotoričnimi testi in odstotkom telesne maščobe.
Keywords: Senzomotorične sposobnosti, strokovni delavci vrtca, telesne značilnosti, nadzorovanje gibanja, vrtec.
Published: 27.09.2018; Views: 30; Downloads: 10
.pdf Full text (613,36 KB)

5.
Sodelovanje svetovalnih delavcev z vzgojitelji in njihovimi pomočniki
Anja Dvoršak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Naslov diplomskega dela je Sodelovanje svetovalnih delavcev z vzgojitelji in njihovimi pomočniki. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je zasnovan na obsežni strokovni literaturi, ki zajema področje svetovalnega dela v vrtcu in osnovni šoli. Raziskovalni del temelji na hipotezah, ki so oblikovale anketni vprašalnik. Bistvo celotnega diplomskega dela je ugotoviti, ali hipoteze držijo ali ne. Vse hipoteze smo lahko le delno potrdili, saj nismo opazili statističnih značilnih razlik. Pri rezultatih smo opazili majhne razlike, vendar jih nismo posplošili na celotno populacijo. Prišli smo do ugotovitve, da svetovalni delavci v Sloveniji zelo dobro sodelujejo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki ter da svetovalni delavci v večini brez posebnih težav sodelujejo z njimi. Raziskava, ki smo jo opravili, nas je pripeljala do ugotovitve, da je svetovalno delo izredno pomembno in koristno za izobraževalno ustanovo in vse njene podsisteme. Svetovalni delavci so pomemben sestavni del vrtca oz. šole. Vplivajo na življenje in potek dela celotnega vrtca oz. šole. Sodelujejo z različnimi podsistemi oz. udeleženci vrtca oz. šole, med njimi tudi z vzgojitelji in njihovimi pomočniki. Vsi morajo biti odprti, se dopolnjevati in si ne smejo zapirati poti pri sodelovanju, le tako bodo lahko optimalno delovali v dobro vrtca oz. šole. Vrtec oz. šola je tisti del izobraževanja otroka, ki predstavlja varno, udobno in otroku prijazno okolje za učenje. Za zagotavljanje le-tega pa je potrebno, da vsi udeleženci vrtca oz. šole sodelujejo, si pomagajo ter poslušajo.
Keywords: svetovalni delavec, sodelovanje, vzgojitelj, odnosi, vrtec
Published: 25.09.2018; Views: 32; Downloads: 17
.pdf Full text (743,82 KB)

6.
Rajalne igre v vrtcu pri otrocih starih 5-6 let
Katja Meško, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela z naslovom Rajalne igre v vrtcu pri otrocih, starih 5–6 let, je bil poiskati rajalne igre iz Prlekije, jih izvesti v skupini pet- in šestletnih otrok ter ob evalvaciji ugotoviti, ali smo v otrokov svet prenesli igre, ki so se jih igrali otroci nekoč. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo se posvetili rajalnim igram, njihovi delitvi in učinkom na otroke. Teoretično smo opisali tudi poezijo, saj so del rajalnih iger govorjene pesmi. Poudarili smo še pomen razvoja govora v predšolskem obdobju. V praktičnem delu smo predstavili izbrane igre. Pri vsaki so zapisani cilji ter opis igre z evalvacijo ter fotografijo, ki smo jo posneli v Vrtcu pri OŠ Sveti Tomaž. Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja smo dobili z evalvacijo vseh izvedenih rajalnih iger.
Keywords: Igra, otrok, govor, rajalne igre, gibanje
Published: 25.09.2018; Views: 31; Downloads: 8
.pdf Full text (2,04 MB)

7.
Rojstvo sorojenca
Polona Rogina, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Rojstvo sorojenca smo želeli podrobneje raziskati, kako so otroci pripravljeni na prihod sorojenca in kakšni so odzivi nanj po rojstvu. Priprava na rojstvo sorojenca je zelo pomembna. Zanjo ne potrebujemo le točno odmerjenega časa za pogovor, ampak jo najbolje izvajamo tako, da otroka vključimo v vse kar počnemo. V teoretičnem delu smo predstavili obdobje pred rojstvom sorojenca v družini in poudarili, kako potrebno je otroka navaditi na vse spremembe, ki bodo nastale ob prihodu novega člana. Preko slikanic mu lahko približamo izgled dojenčka in mu odgovorimo na njegova vprašanja o sorojencu. Opisana je tudi priprava otroka na mamin odhod v porodnišnico in odzivi otroka, ki se lahko pojavijo ob rojstvu sorojenca. Prav tako je predstavljeno dogajanje v družini po rojstvu sorojenca. V empiričnem delu smo predstavili podatke, ki smo jih pridobili z izdelanim vprašalnikom v orodju 1KA. Na vzorcu, ki je zajemal 366 mam, smo raziskali, kako je pri njih potekala priprava otroka na rojstvo sorojenca in kakšni so bili odzivi nanj. Rezultati so pokazali, da se starši dobro znajdejo pri pripravi in sodelujejo vzajemno. Izkazalo se je, da so otroci v veliki meri vključeni v pripravo, kar se odraža v pozitivnem odzivanju na novico in posledično tudi na sorojenca. Prav tako se odnos med mamo in otrokom v večini ni spremenil, zasledili smo celo, da se je ponekod izboljšal. V programu SPSS smo s pomočjo χ2-testa izračunali še statistične značilnosti, ki so vezane na otrokovo starost. Mame se slikanic v večini primerov niso posluževale med pripravo, v diplomskem delu pa je kljub temu zapisano veliko število knjig, ki jih lahko uporabijo starši, pedagogi in vzgojitelji pri pripravi otroka na sorojenca.
Keywords: priprava na rojstvo, otrokova vprašanja, sorojenci, slikanice, ljubosumje
Published: 25.09.2018; Views: 14; Downloads: 3
.pdf Full text (1,46 MB)

8.
Vpliv aerobne vadbe na vzdržljivost otrok
Katja Simončič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv aerobne vadbe na vzdržljivost otrok je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo pojasnili izhodišča o vplivu aerobne vadbe na vzdržljivost otrok. Skozi poglavja smo predstavili pojem vzdržljivosti, merjenje vzdržljivosti, vrste aerobne vadbe in načine za izboljšanje aerobne vzdržljivosti pri predšolskih otrocih. V empiričnem delu smo predstavili namen in cilje naše raziskave. Predstavili smo potek eksperimenta in dobljene rezultate oziroma ugotovitve, do katerih smo prišli na podlagi izvajanja osemnajstih vadbenih enot v časovnem obdobju dveh mesecev. Naš namen je bil ugotoviti vpliv aerobne vadbe na vzdržljivost otrok. Vpliv smo proučevali tako, da smo poleg eksperimentalne skupine v raziskavo vključili še kontrolno skupino, s katero programa redne aerobne vadbe nismo izvajali. V kvantitativni raziskavi so sodelovali otroci stari od 4 let in pol do 6 let iz vrtca Cerkvenjak (eksperimentalna skupina) in otroci vrtca Vitomarci (kontrolna skupina). Meritve smo opravili s testom 20-metrskega stopnjevalnega teka pred začetkom izvajanja in po končanem izvajanju programa aerobne vadbe; pri eksperimentalni skupini smo opravili še vmesno meritev. Zbrane podatke smo kvantitativno obdelali z računalniškim programom SPSS na nivoju deskriptivne statistike. Rezultate smo predstavili v preglednicah, iz katerih smo lahko razbrali, da aerobna vadba pozitivno vpliva na vzdržljivost otrok. Vzdržljivost se ob redni aerobni vadbi namreč povečuje, saj so otroci eksperimentalne skupine dosegli velik napredek od začetnega do končnega stanja izvajanja vadbe v nasprotju s kontrolno skupino, s katero nismo izvajali programa redne aerobne vadbe. Na podlagi naše raziskave smo ugotovili, da ima redna aerobna vadba dober vpliv na otroke, saj povečuje njihovo vzdržljivost.
Keywords: aerobna vadba, vpliv vadbe, vzdržljivost, aerobna vzdržljivost, predšolski otroci
Published: 25.09.2018; Views: 26; Downloads: 7
.pdf Full text (1,06 MB)

9.
Učinki teka na telo
Jan Breznik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela je preučiti v zvezi z učinki teka tudi fiziološke osnovne ohranjanja in krepitve vzdržljivosti pri tem. Preučeni so viri, ki so dosegljivi na spletu iz slovenskega prostora, to so viri športnih in medicinskih strokovnjakov splošnih vsebin ter novejši tuji viri in literatura z ilustracijo rezultatov posameznih podrobnejših raziskav. Opisan je osnovni fiziološki odziv na telesni napor, vpliv treninga teka na vzdrževanje in povečevanje sposobnosti delovanja srčno-žilnega sistema ter na kognitivne funkcije. Tek ima lahko vrsto pozitivnih ali tudi negativnih učinkov, kar moramo upoštevati pri treningu te atletske discipline. Na pregleden način so zbrane ugotovitve medicinskih športnih strokovnjakov in predstavljeni osnovni podatki za razumevanje vpliva teka na procese v telesu, tudi na pojav poškodb, in na učinkovitost telesa pri odzivu na obremenitve. Pomemben je tudi vpliv teka na vitalnost tekača. Pojasnjen je način upoštevanja odziva telesa in fizioloških procesov pri treningu teka.
Keywords: Pozitivni, in, negativni, učinki, treninga, teka
Published: 24.09.2018; Views: 20; Downloads: 3
.pdf Full text (1,23 MB)

10.
Modeli ulomkov v predšolskem obdobju
Sergeja Hren, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Modeli ulomkov v predšolskem obdobju predstavlja v teoretičnem delu zgodnji koncept vključevanja ulomkov v predšolsko obdobje s pomočjo treh modelov ulomkov: geometrijski model, merljivi model in aritmetični model. Opisana je tudi vloga vzgojitelja in nekaj primerov dejavnosti z modeli delov celote. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako otroci v predšolskem obdobju poznajo dele celote, kako uspešni so pri aktivnostih, kjer je uporabljen posamezen model, in kateri model delov celote jim je najbolj blizu. V ta namen je bila izvedena raziskava, v kateri je sodelovalo 33 otrok, starih od 4 do 6 let. Preko različnih dejavnosti smo preverjali razumevanje polovice, tretjine in četrtine, pri tem pa smo uporabili že omenjene modele ulomkov. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo opazovalnega lista, so pokazali, da jim polovice niso povzročale težav pri nobenem modelu, medtem ko so jim največ problemov povzročale tretjine, in sicer pri geometrijskem in merljivem modelu. Dejavnost z modeli ulomkov se je izkazala za zelo primerno dejavnost za predšolske otroke, saj so ob tem pokazali veliko zanimanje, čeprav gre za precej zahtevno matematično vsebino.
Keywords: matematika za otroke, deli celote, ulomki, modeli ulomkov, predšolska vzgoja
Published: 24.09.2018; Views: 13; Downloads: 5
.pdf Full text (1,56 MB)

Search done in 0.38 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica