SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2140
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vloga športa v družini predšolskega otroka
Anja Kostrevc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vlogo športa v družini predšolskega otroka. V teoretičnem delu smo se ukvarjali z družino, njenim bistvom, njenimi nalogami in vlogo, ki je ključnega pomena pri oblikovanju otrokovih izkušenj, navad ter vrednot, tudi pri športnem udejstvovanju. Vsebina diplomske naloge se torej dotika tako družine kot tudi športa. Osredotočili smo se na predšolskega otroka in na družino, v kateri živi. Pobližje smo spoznali, kakšen je otrokov gibalni razvoj, kako lahko starši vplivajo na športne aktivnosti otroka, kakšen je pomen športnih dejavnosti za otrokov razvoj, kako je pomembno gibalno okolje in kakšne so lahko športne dejavnosti za predšolske otroke. Namen empiričnega dela diplomske naloge je bil preučiti vlogo športa v družini predšolskega otroka. Izveden je bil anketni vprašalnik za starše iz podeželskega in mestnega okolja, ki so ga prejeli v vrtcu svojega otroka. Pridobljene rezultate smo dopolnjevali s teoretičnimi izhodišči in jih primerjali s postavljenimi hipotezami, ki smo si jih zastavili na začetku diplomskega dela. Ugotovili smo, da se je športno udejstvovanje v družinah predšolskega otroka povečalo.
Keywords: Družina, predšolski otrok, šport, starši, razvoj, pomen, okolje.
Published: 19.06.2018; Views: 73; Downloads: 17
.pdf Full text (1,61 MB)

2.
Likovni portfolio v vrtcu otona župančiča slovenska bistrica
Špela Šega, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Likovni portfolio v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, kaj je to portfolio, likovna področja, ki se pojavljajo v likovnih mapah, likovne tehnike, ustvarjalnost otrok, pisali smo tudi o pojavljanju šablon v otroških likovnih delih. Rezultate smo prikazali v empiričnem delu. Zbrali smo 205 otroških likovnih del, oziroma 14 likovnih map iz različnih enot Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, drugega starostnega obdobja. S pomočjo slikovnega gradiva in z deskriptivno statistiko ter s frekvenčno distribucijo smo podatke obdelali in jih prikazali v obliki tabel ter grafov.
Keywords: predšolski otrok, portfolio, likovna področja, likovne tehnike, ustvarjalnost.
Published: 19.06.2018; Views: 62; Downloads: 7
.pdf Full text (1,60 MB)

3.
Uporaba metod za socialno-emocionalni razvoj otrok v prvem in drugem starostnem obdobju
Metka Purgaj, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Socialni in emocionalni razvoj otroka sta ključnega pomena za njegov vsestranski razvoj. Cilje za razvoj tega področja zasledimo tudi v Kurikulumu za vrtce, kjer je opredeljen v področju dejavnosti družbe. V diplomskem delu smo se najprej posvetili socialnemu razvoju, za razvoj katerega je potreben dober odnos dojenčka oziroma kasneje otroka s starši. Poleg tega pa sta pri spodbujanju socialnega razvoja pomembni tudi igra in druženje z vrstniki ter odraslimi. Za emocionalni ali čustveni razvoj je prav tako pomembna družina, ki otroku omogoča varnost in na katero se otrok naveže. V okviru emocionalnega razvoja se otrok nauči zaznavanja čustev, regulacije čustev in prepoznavanja čustev pri drugih. V empiričnem delu diplomske naloge smo izvedli raziskavo o metodah za spodbujanje socialno-emocionalnega razvoja. V raziskavi je sodelovalo 211 strokovnih delavcev iz različnih regij Slovenije. V raziskavi smo ugotovili, da strokovni delavci ne poznajo metod za spodbujanje socialno-emocionalnega razvoja dovolj dobro, čeprav temu področju pripisujejo največji pomen. Ugotovili smo tudi, da strokovni delavci v homogenih skupinah prvega starostnega obdobja pogosteje uporabljajo omenjene metode kot tisti, ki delajo v heterogenih skupinah. Uporaba metod je odvisna predvsem od osebnostnih značilnosti strokovnega delavca. Rezultati za drugo starostno obdobje kažejo, da imajo pomembno vlogo pri uporabi metod izobrazba in delovne izkušnje, večina strokovnih delavcev pogosteje uporablja lažje metode za spodbujanje socialno-emocionalnega razvoja. Raziskava odkriva pomembne vidike, vezane na uporabo teh metod, in možnosti uporabe spoznanj v praksi.
Keywords: socialni razvoj, emocionalni razvoj, razvojni mejniki, vloga strokovnih delavcev, predšolska vzgoja
Published: 19.06.2018; Views: 84; Downloads: 31
.pdf Full text (1,24 MB)

4.
Malčkova prva zgodba
Janja Brodnjak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Malčkova prva zgodba je namen preveriti in proučiti, kako otroci ob prvič videni sliki pripovedujejo zgodbo. V teoretičnem delu smo opisali razvoj otrokovega govora, vse od prvih glasov do prvih stavkov, kako spodbuditi razvoj govora ter kateri dejavniki vplivajo na razvoj govora. Dotaknili smo se tudi mišljenja otrok in njihove domišljije, prvih malčkovih zgodb, pripovedovanja zgodbe ter ocenjevanja zgodb po Marjanovič Umek. V empiričnem delu je bil namen raziskati in ugotoviti, ali so otroci, stari tri do štiri leta, med prvim in drugim preverjanjem, ki je bilo v razmaku sedmih mesecev, napredovali v svojem pripovedovanju zgodb ob sliki. Zanimalo nas je, ali so otroci pripravljeni pripovedovati zgodbo ob prvič videni sliki ter ali so otroci izbrali pravljično značilen konec ter začetek zgodbe pri svojem pripovedovanju. Predvsem pa nas je zanimalo, katero stopnjo koherentnosti in kohezivnosti lahko ti otroci dosežejo s pripovedovanimi zgodbami. Na podlagi vseh dobljenih podatkov smo rezultate interpretirali. Ugotovili smo, da je slaba polovica otrok v teh sedmih mesecih na področju pripovedovanja zgodbe napredovala. Pri nekaterih otrocih je bil napredek večji, pri nekaterih manjši. Med vsemi je bilo tudi nekaj otrok, kjer napredka ni bilo zaznati, saj so pri obeh preverjanjih dosegli enako število točk.
Keywords: predšolski otrok, govorni razvoj, pripovedovanje, zgodba, koherentnost in kohezivnost
Published: 05.06.2018; Views: 89; Downloads: 36
.pdf Full text (1,55 MB)

5.
Vpliv ločitve staršev na socialno-emocionalni razvoj predšolskega otroka
Iva Muršič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Ključni pojem diplomske naloge je ločitev in njen vpliv. V diplomski nalogi bomo najprej opredelili potrebe predšolskega otroka ter vlogo družine, natančneje, vlogo očeta in matere, zatem pa opisali še razloge za ločitev, ki so opredeljeni pod pojmom težave v družini. V osrednjem teoretičnem delu se bomo osredotočili na to, kako ločitev staršev vpliva na socialno-emocionalni razvoj predšolskega otroka. Poleg naštetega bomo ob tem opredelili tudi vlogo odraslih, ki je v procesu ločitve staršev in tudi po sami ločitvi, za otroka zelo pomembna. Razdelili jo bomo na vlogo staršev in na vlogo strokovnih delavcev v vrtcu. V empiričnem delu diplomske naloge smo dobljene rezultate dobili iz anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v mestnem in podeželskem okolju. Raziskali smo, katere spremembe vedenja, po mnenju strokovnih delavcev, ločitev prinaša otrokom, kaj otrok v tem primeru najbolj potrebuje. Zanimalo nas je tudi, ali so ločitve med starši pogostejše v mestu ali na podeželju. Pridobljene podatke smo povezovali s teorijo in jih primerjali z zastavljenimi hipotezami.
Keywords: predšolski otrok, socialno-emocionalni razvoj, ločitev, pomoč, vloga vzgojitelja
Published: 05.06.2018; Views: 76; Downloads: 23
.pdf Full text (723,09 KB)

6.
Namizne matematične igre zasnovane na podlagi otroške literature
Tjaša Nunčič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Namizne matematične igre, zasnovane na podlagi otroške literature smo želeli pokazati, da lahko izdelamo namizno matematično igro na podlagi kakršnekoli otroške literature. Diplomsko delo, ki je nastalo po ideji, predstavljeni v članku Developing Math Games Based on Children’s Literature, je sestavljeno iz teoretičnega, empiričnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili potek pouka matematike v vrtcu, se dotaknili vloge vzgojitelja v okviru matematičnih dejavnosti, predstavili različne matematične igre, opisali knjigo Zverjasec in predstavili postopek izdelave dveh namiznih iger na podlagi izbrane knjige. V okviru praktičnega dela smo matematični igri, ki smo ju izdelali, preizkusili z otroki. Dejavnost smo izvedli z najstarejšimi otroki (5–6 let) v vrtcu. Otroke smo najprej seznanili z zgodbo in nato z izdelanima matematičnima igrama. Izdelali smo tudi Zverjaščev kotiček, v katerem so se otroci lahko igrali tudi v naslednjih dneh. V empiričnem delu smo s pomočjo grafičnih prikazov predstavili ugotovitve evalvacije vpeljave dveh matematičnih iger, izdelanih na osnovi otroške literature, v vrtec. Rezultati so pokazali, da so otroci izdelani igri in zgodbo povezali; da so pravila in potek igre Zverjaščeva dolga pot razumeli bolje od pravil in poteka igre Lešnikova steza, vendar pa so se igro Lešnikova steza raje igrali.
Keywords: matematika, otroška literatura, predšolski otroci
Published: 29.05.2018; Views: 72; Downloads: 36
.pdf Full text (2,56 MB)

7.
Spoznajmo gledališče - projekt z učenci 1. razreda osnovne šole
Beti Radić, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Gledališče je lahko tudi prostor za učenje in raziskovanje različnih tem. V tem diplomskem delu se bomo posvetili vprašanju, ali je mogoče preko gledaliških dejavnosti in gledališke predstave približati otrokom tudi vrednote, pri čemer se bomo osredotočili na vrednoto poštenje. S projektnim delom bomo skušali ugotoviti, ali otroci zaradi vključenosti v proces gledaliških dejavnosti in gledališke predstave bolje razumejo, kaj je poštenje, v kakšnih vidikih se kaže in kako podoživljajo gledališko vsebino iz vidika te vrednote. Poštenje kot vrednoto smo zbrali zato, ker se dotika vseh moralnih vrednot človeštva, kar pomeni, da smo pošteni do ožje in širše družbe, predvsem pa do sebe, to pa ustvarja dobre medsebojne odnose in dobro počutje posameznika. S projektnim delom smo otrokom skozi aktivne dejavnosti in ob izvedbi gledališke predstave doprinesli novo znanje gledališča, gledaliških ustvarjalcev ter približali znanje o vrednoti poštenja. Z aktivnimi dejavnostmi smo otroke seznanili z vlogami gledaliških ustvarjalcev (kako se imenuje in deluje), oblikovali in izvedli gledališko predstavo ter dosegli zastavljene cilje za učinkovitost projekta. Cilj projekta je bil predvsem sam proces gledaliških dejavnosti ter spoznavanje vrednote poštenje skozi zgodbo ter uporabo v drugih okoliščinah. Po zaključku projekta so otroci bolje razumeli, kaj je gledališka predstava in kdo v njej sodeluje. Vsi vključeni otroci so ob neposrednem vprašanju in preko anekdote jasno razumeli, kdo je pošten človek. Nekoliko manj so se kazale razlike v razumevanju, zakaj lažemo in kaj so razlogi za laganje.
Keywords: dramsko gledališče, gledališki ustvarjalci, poštenje, projektno delo, vrednote.
Published: 29.05.2018; Views: 26; Downloads: 5
.pdf Full text (1,53 MB)

8.
Improvizirani nastop otrok s senčnimi lutkami
Veronika Prislan, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Praktični del diplomske naloge z naslovom Improvizirani nastop otrok s senčnimi lutkami smo izvedli v Zasebnem vrtcu Bambi v skupini Mešane bibe, v kateri so sodelovali otroci, stari od 3 do 6 let. V teoretičnem delu smo opisali otrokov razvoj in lutko, nato pa podrobneje še značilnosti in vrste lutk. Omenili smo tudi jezikovni razvoj otrok, pomen igre in vzgojitelja. Opredelili smo se do senčnih lutk in senčnega gledališča. Praktični del sestavlja pet priprav, z njimi smo želeli otroke seznaniti s senco, spodbudili smo jih k izmišljanju zgodbice, izdelavi svoje knjige, izdelovanju senčnih lutk in senčnega gledališča ter nazadnje k igri v senčnem gledališču.
Keywords: otrokov razvoj in lutka, jezikovni razvoj otrok, senčne lutke, igra v senčnem gledališču.
Published: 29.05.2018; Views: 41; Downloads: 8
.pdf Full text (2,12 MB)

9.
Navezanost na mačke pri predšolskih otrocih
Urban Rudolf, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela je navezanost na mačke pri predšolskih otrocih. Namen je bil ugotoviti, kakšen vpliv imajo mačke kot domači ljubljenčki na vedenje in počutje predšolskih otrok ter v kolikšni meri se otroci navežejo na mačke. Preko anketnih vprašalnikov in raziskovanja smo prišli do odgovorov na vprašanja: ali se navezanost predšolskih otrok na mačke kaže v izrazu varnosti, varnem izhodišču ter varnem zatočišču; ali obstajajo razlike v navezanosti na mačke glede na spol otroka; ali obstajajo razlike v navezanosti na mačke glede na starost otroka. Uporabili smo anketni vprašalnik za starše, ki je vključeval demografske podatke in ocenjevalno lestvico, ki meri izraženost različnih vidikov varne navezanosti. Ugotovili smo, da se vzorec navezanosti varnost, ki ga zasledimo med otrokom in starši, pojavlja tudi v odnosu med otrokom in mačko ter da ne obstajajo pomembne razlike v navezanosti na mačke glede na spol in starost otroka.
Keywords: Navezanost, mačke, predšolski otroci, živali, terapija s pomočjo živali
Published: 29.05.2018; Views: 57; Downloads: 22
.pdf Full text (1,59 MB)

10.
Vloga plesa pri senzomotoričnem razvoju predšolskega otroka
Maša Zečič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, ali ukvarjanje s plesom v predšolskem obdobju vpliva na senzomotorični razvoj otroka. Zanimale so nas razlike v rezultatih testiranja senzomotoričnih sposobnosti med otroci, ki v prostem času plešejo, in otroci, ki v prostem času ne plešejo. Uporabili smo neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije 4–6 let starih otrok, ki so vključeni v vzgojno varstveno organizacijo (VVO) in vključeni v plesni tečaj (eksperimentalna skupina), ter otroci, ki ne obiskujejo plesnega tečaja (kontrolna skupina). V vsako skupino je bilo vključenih 35 otrok, skupaj torej 70 otrok. Podatke sem zbirala s kvantitativnimi tehnikami, testi ravnotežja in koordinacije. Pridobljene podatke smo analizirali z deskriptivno statistiko (aritmetična sredina, standardni odklon) in bivariatno analizo, tako da smo analizirali razlike v rezultatih senzomotoričnih testov s t-testom za neodvisne vzorce. Rezultati so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike med otroci, ki v prostem času plešejo, in otroci, ki v prostem času ne plešejo, in sicer pri dvanajstih senzomotoričnih sposobnostih od trinajstih, ki smo jih preizkušali. Pri motoričnem testu TSS, ki je preverjal koordinacijoagilnost, ni bilo ugotovljene statistično značilne razlike.
Keywords: Senzomotorični razvoj, ravnotežje, koordinacija, ples, predšolski otroci
Published: 29.05.2018; Views: 87; Downloads: 42
.pdf Full text (972,50 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica