SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Sinteza in karakterizacija Bi2MoO6 nanodelcev
Nermin Sinanović, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Namen diplomske naloge je bila priprava nanodelcev Bi2MoO6 s sonokemijsko metodo. Delo smo okvirno razdelili na dva dela in sicer je prvi obsegal sintezo bizmutovega molibdata, drugi pa karakterizacijo le-tega. Sinteza je potekala pod vplivom ultrazvočnega obsevanja oborine, ki je bila pripravljena v različnih pH območjih, sama kemijska reakcija pa je potekla preko procesa akustične kavitacije. Proces sestavlja nastanek, rast ter porušitev plinastih mehurčkov v tekočini, pri čemer se sprosti energija za nastanek nanodelcev. Za karakterizacijo molekulske strukture nastalih kristalov smo uporabili rentgensko praškovno difrakcijo (XRD). Za natančnejšo določitev molekulske formule pripravljenih vzorcev, smo se posluževali tudi termogravimetrične analize (TG).
Ključne besede: bizmutov molibdat, rentgenska praškovna difrakcija, nanodelci, sonokemijska metoda
Objavljeno: 24.07.2017; Ogledov: 14; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,66 MB)

2.
Polimorfizmi v genih faah in abhd4, vključenih v biološko pot endokanabinoidov anandaminov, pri bolnikih z otroško astmo
Davor Kresnik, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu smo analizirali povezave med izbranima polimorfizmoma posameznega nukleotida (SNP-ji) in bolniki z astmo, in sicer polimorfizem rs1384962, ki je v bližini gena ABHD4 ter rs3863641, ki je v bližini gena FAAH. Oba gena sta vključena v biološko pot endokanabinoidov anandaminov.. Preučevali smo vpliv polimorfizmov na klinične in laboratorijske parametre pri astmatikih, ki so prejemali terapijo s kortikosteroidi (CS) in antileukotrieni (AL). Analizo smo naredili na slovenskih otrocih z astmo in zdravih posameznikih. Izbrane SNP-je smo genotipizirali z metodo talilne krivulje visoke ločljivosti (HRM). Naša študija je pokazala, da imajo bolniki z alelom G polimorfizma rs1384962 statistično značilno boljši odziv na terapijo s CS in AL kot bolniki z alelom A (p = 0.0017). Pri analizi polimorfizma rs3863641 pa smo ugotovili, da imajo boljši odziv bolniki z alelom A kot pa bolniki z alelom G (p = 0.0009). Nismo pa našli značilne razlike v frekvencah posameznih alelov in genotipov v polimorfizmu rs1384962 in rs3863641 med skupinami astmatikov, atopijskih astmatikov, neatopijskih astmatikov ter kontrolno skupino. V prihodnosti bi bilo zanimivo omenjena polimorfizma še podrobneje preučiti, da bi na ta način lahko uporabljali endokanabinoidni sistem kot tarčo za zdravljenje astme in da bi zdravljenje lahko prilagodili posamezniku glede na njegov genetski zapis.
Ključne besede: Astma, Endokanabinoidi, Anandamin, FAAH, ABHD4
Objavljeno: 24.07.2017; Ogledov: 8; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,39 MB)

3.
Pomen proste igre za razvoj socialnih veščin otrok v predšolskem obdobju
Ana Bukovec Krenn, 2017, diplomsko delo

Opis: Družba, v kateri živimo, od staršev in strokovnih delavcev v vrtcih zahteva prilagajanje, sprejemanje kompromisov, dogovarjanje itn. Velikokrat se odrasli ne zavedamo, kako naša komunikacija in vedenje oblikujejo socialne kompetence otroka, kateremu smo vzgled v vsakodnevnem življenju. Otrok se sprva socialnih veščin uči od staršev, v vrtcu od vzgojiteljev. Preko igre s sovrstniki se uči socialnih interakcij, komuniciranja, dogovarjanja, sodelovanja ter oblikuje vedenja, ki so sprejemljiva in nesprejemljiva. Spodbujanje razvoja socialnih veščin omogoča otrokom, da v poznejšem obdobju svojega življenja lažje vzpostavljajo pozitivne medsebojne odnose, vzpostavljajo pozitivno komunikacijo z drugimi ter razvijejo občutek za medsebojno sodelovanje, skrb in pomoč drugim. Razvijejo pozitivno samopodobo in samospoštovanje. V diplomskem delu smo predstavili pomen proste igre za razvoj socialnih veščin v vrtcu. Opisali smo vrste igre, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju, vlogo odraslih in sovrstnikov pri razvijanju socialnih veščin, socialni razvoj otrok v predšolskem obdobju in izpostavili posamezne socialne veščine, katere otrok razvija v prosti igri v predšolskem obdobju. V empiričnem delu smo predstavili izsledke opazovanj otrok II. starostnega obdobja, v starosti 3–4 let, pri prosti igri s pomočjo frekvenčne distribucije. Izračunali smo še absolutne (f) in odstotne (f %) frekvence ter jih primerjali glede na spol otroka. V vsakem izmed opazovanj smo primerjali način komuniciranja, izražanje čustev in vedenja ter oblikovanje medosebnih odnosov in sodelovanja med deklicami in dečki. Med posameznimi sklopi opazovanj smo izvajali vodene aktivnosti za spodbujanje razvoja socialnih veščin ter primerjali socialne veščine otrok prvega in tretjega opazovanja proste igre.
Ključne besede: igra predšolskega otroka, komunikacija, konflikti, medosebni odnosi, prosocialno vedenje.
Objavljeno: 21.07.2017; Ogledov: 32; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (1,30 MB)

4.
Vpliv staršev na mejnike v gibalnem razvoju otroka
Vanja Jug, 2017, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Vpliv staršev na mejnike v gibalnem razvoju otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibanje in šport, mejnike v gibalnem razvoju otroka, vključevanje otrok v dodatne športne dejavnosti ter vlogo družine pri športu. Cilj empiričnega dela naloge je bil preveriti, koliko so športno aktivni starši, koliko so športno aktivni otroci, koliko so športno aktivni starši skupaj s svojimi otroki, kdaj otroci dosežejo mejnike v gibalnem razvoju, ali se doseganje razvojnih mejnikov razlikuje glede na to ali ima otrok starejšega sorojenca in ali starost staršev vpliva na različno doseganje mejnikov v gibalnem razvoju otrok. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili naše ugotovitve, ki smo jih pridobili v raziskavi in odgovore na raziskovalna vprašanja. V raziskavo smo vključili neslučajnosten vzorec in iz konkretne populacije 236 staršev otrok, starih 2–6 let iz vrtcev Korena, Duplek in Tezno. Uporabili smo kvantitativno tehniko zbiranja in obdelave podatkov. Pridobljene podatke smo obdelali s kvantitativno tehniko obdelave podatkov (t-preizkus, analize variance, χ²-preizkus, Levenov test homogenosti varianc). Iz rezultatov v našem zaključnem delu smo ugotovili, da starši nimajo nikakršnega vpliva na čas, v katerem otroci dosegajo mejnike v gibalnem razvoju.
Ključne besede: gibanje, šport, organizirane športne aktivnosti, mejniki, vpliv staršev
Objavljeno: 21.07.2017; Ogledov: 34; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo (783,46 KB)

5.
Nekateri vidiki dela v tandemu med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice
Nina Marguč, 2017, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu želimo poudariti pomemben vidik tandemskega in timskega dela, predstaviti pozitivne dejavnike, ki vplivajo na boljšo učinkovitost tandema ter timskega dela, izpostaviti pa želimo tudi negativne dejavnike, ki lahko to delo tudi otežujejo. Timsko delo je delo določene skupine ljudi, ki predstavlja različna mnenja posameznikov z namenom uresničitve določenega cilja pri delu. Vsakdo v skupini ima določeno znanje, ki ga lahko vedno uporabi pri reševanju določenih problemov. Posamezniki v timu razpravljajo o svojih zamislih, proučujejo zamisli drugih, iščejo rešitve in se skupno odločajo o poteku poti do zastavljenih ciljev. Za učinkovito delo v vrtcu naj bi se naloge tandema med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice prepletale ter dopolnjevale. V preteklosti so bile naloge vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice različne ter nekako ločene. Vzgojiteljica je bila odgovorna za pedagoško delo, pomočnica pa je predvsem varovala otroke. Z uvedbo kurikuluma za vrtce pa so naloge tima jasno določene in naj bi se prepletale ter dopolnjevale. Temeljni cilj diplomskega dela je preveriti mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o tandemskem delu, kako ga izvajajo, kakšna je komunikacija med njimi ter kako si delijo pedagoško delo. V raziskovalnem delu bomo na podlagi anketnega vprašalnika med zaposlenimi v vrtcu, ki delajo v tandemu, ugotavljali njihov vidik tandemskega dela glede načrtovanja dela v timu, izvajanja in evalvacije timskega dela, delitve pedagoškega dela, poteka komunikacije med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ter zaznavanja medsebojnega odnosa bodisi na delu ali izven delovnega časa
Ključne besede: člani tandema, komunikacija, motivacija, tandem, tim, timsko delo
Objavljeno: 21.07.2017; Ogledov: 17; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (931,05 KB)

6.
Primerjava načinov komunikacije in oblik sodelovanj s starši v zasebnih in javnih vrtcih
Eva Pere, 2017, diplomsko delo

Opis: Ustrezno in uspešno sodelovanje ter komunikacija sta še kako pomembna dejavnika med strokovnimi delavci vrtca in starši. Prav tako se tudi otroci preko primernega zgleda naučijo veščin sodelovanja in komuniciranja. Teoretični del diplomskega dela obsega predstavitev glavnih razlik in podobnosti organizacije dela, programov, ustanovitelja in financiranja tako javnih kot tudi zasebnih vrtcev. V nadaljevanju je predstavljeno sodelovanje s starši, kjer so opisane različne oblike, kot so roditeljski sestanki, individualne pogovorne ure, svet staršev, razne delavnice. Predstavljena je tudi komunikacija in na koncu še partnerstvo med strokovnimi delavci in starši ter kakšne so razlike med sodelovanjem in partnerstvom. Teoretičnemu delu sledi še empirični, v katerem so predstavljeni rezultati raziskave, pri kateri nas je zanimalo, katerih oblik sodelovanja s starši se strokovni delavci poslužujejo in v kolikšni meri ter prav tako, katerih oblik se starši najpogosteje udeležujejo. Rezultati so nam pokazali tudi katero obliko komunikacije strokovni delavci najpogosteje uporabljajo, ter ali so po njihovem mnenju starši in oni sami zadovoljni s sodelovanjem in komunikacijo.
Ključne besede: komunikacija, partnerstvo, predšolski otrok, sodelovanje, starši, strokovni delavci, vrtec
Objavljeno: 21.07.2017; Ogledov: 15; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (861,88 KB)

7.
Vloga in pomen jutranjega kroga v vrtcu
Anita Ljubič, 2017, diplomsko delo

Opis: Naslov diplomskega dela je Vloga in pomen jutranjega kroga v vrtcu. Namen diplomskega dela je raziskati vlogo in pomen jutranjega kroga v vrtcu. Cilji diplomskega dela so bili ugotoviti, kakšno vlogo in pomen ima jutranji krog, glede na dnevno rutino in na razvoj otrok, ter ugotoviti, katere dejavnosti vzgojitelj najpogosteje uporablja v jutranjem krogu. Naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opisali, kako poteka dnevna rutina v vrtcu. Opredelili smo kakšen pomen, namen in vlogo ima jutranji krog v vrtcu. Predstavili smo posamezne dejavnosti in pravila, ki se jih lahko poslužujemo v jutranjem krogu ter opisali vlogo vzgojitelja in vlogo otroka v jutranjem krogu. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika izvedli raziskavo na vzorcu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Pri anketiranju je sodelovalo 122 strokovnih delavcev. Analiza podatkov je pokazala, da jutranji krog pozitivno vpliva na kasnejši potek dela v dnevni rutini ter da v jutranjem krogu spodbujamo otrokov razvoj socialnih veščin, razvoj kognitivnih sposobnosti in emocionalni razvoj. Najpogosteje strokovni delavci prepustijo otrokom odločitev, v katerem kotičku se želijo igrati, pogosto se tudi odločijo predstaviti otrokom potek skupnega dopoldneva, z njimi spoznavajo nove pesmice in prepevajo že poznane ali pa se igrajo socialne igre ter preštejejo prisotne in odsotne otroke.
Ključne besede: dejavnosti, dnevna rutina, jutranji krog, otrok, pravila, vzgojitelj
Objavljeno: 21.07.2017; Ogledov: 15; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (664,81 KB)

8.
Vzpostavitev elektronskega naročanja v specialistični ambulanti
Sebastijan Forstnerič, 2017, diplomsko delo

Opis: Izhodišče: Na nacionalni ravni poteka vzpostavitev storitve eNaročanje, ki želi nadomestiti klasično naročanje pacienta. V diplomskem delu smo raziskali časovno obremenjenost medicinske sestre pri posameznih metodah naročanja pacienta ter opisali vzpostavitev elektronskega naročanja v specialistični ambulanti. Raziskovalne metode: Uporabili smo kvantitativno metodo dela. Zajeli smo vzorec vseh naročenih pacientov v vseh delovnih dnevih v mesecu maju 2017 v specialistični ambulanti na območju severovzhodne Slovenije. Zbirali smo podatke o času, ki je potreben za izvedbo različnih metod naročanja pacienta, in jih interpretirali s pomočjo opisne statistike. Rezultati: Rezultati študije, zbrani v enem mesecu, so pokazali, da medicinska sestra pri naročanju pacientov po telefonu (n = 176) v povprečju porabi 120 sekund (95 % interval zaupanja: 113 - 127) in 136 sekund (95 % IZ: 126 - 146) za naročanje pacientov osebno (n = 62). Elektronsko naročanje pacientov (n = 60) medicinski sestri neposredno ne povzroča dodatnih časovnih obremenjenosti, vendar slednje kljub vsemu nastajajo, predvsem zaradi vzpostavitve storitve eNaročanja in s tem povezanih težav pacientov. Medicinska sestra je porabila v enem mesecu za vse metode naročanja skupaj 29611 sekund (8 ur 13 minut in 31 sekund). Diskusija in zaključek: V diplomskem delu smo prikazali, da je eNaročanje pacienta za medicinsko sestro najmanj obremenjujoče, učinkovitejše in časovno manj potratno.
Ključne besede: eZdravje, eNaročanje, medicinska sestra, zdravstvena nega, časovna obremenitev
Objavljeno: 20.07.2017; Ogledov: 40; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo (1,10 MB)

9.
Obravnava bolnika s fibromialgijo
Zofija Švarc, 2017, diplomsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Fibromialgija je pogosta in kompleksna bolezen, ki povzroča bolečino in občutljivost na dotik. Značilno za to bolezen je, da bolečina ni kostantna in se seli po telesu. Skupaj z drugimi simptomi vpliva na ljudi psihično, fizično in socialno. Posebnost pri tej bolezni je tudi ta, da jo zdravniki težko diagnosticirajo, saj ne obstajajo nobeni testi, preiskave, ki bi natanko potrdile bolezen oziroma diagnozo. Namen raziskave je ugotoviti vpliv fibromialigije na bolnika ter s pomočjo študije primera ugotoviti potrebo po zdravstveni negi bolnika s fibromialgijo Metodologija raziskovanja: Za opredelitev teoretičnih stališč smo uporabili domačo in predvsem tujo strokovno literaturo. V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Izvedli smo študijo primera, kjer smo uporabili polstrukturiran intervju v katerega je bila vključena bolnica s fibromialgijo. Bolnica s fibromialgijo je bila obravnavana po modelu Marjory Gordon, ki temelji na enajstih funkcionalnih vzorcih zdravega obnašanja. Rezultati: S pomočjo študije primera smo ugotovili naslednje negovalne diagnoze: neučinkovita zaščita; obstipacija, občasna; urin, funkcionalna inkontinenca; aktivnosti, nezmožnost za telesno aktivnost (I. stopnje); utrujenost; spanje, motnje spanja; bolečina, kronična (bolečina, ki se seli po celotnem telesu); koncentracija, pomanjkljiva; spomin, nepopoln in seksualna disfunkcija. Sklep: Fibromialgija prizadene vedno več ljudi, ne glede na starost. Kaj pa je natančen vzrok naraščanja bolezni, pa še ni povsem znano. Prav tako, pa ima bolezen velik vpliv na kakovost bolnikovega življenja, saj v veliki meri vpliva na fizično, psihično in družbeno izolacijo bolnika. Zato je pomembno, da imajo medicinske sestre pri obravnavi bolnika predvsem empatični in razumevajoč odnos, da bolnik ohrani svoje dostojanstvo.
Ključne besede: fibromialgija, kronična bolečina, aktivnosti zdravstvene nege, Marjory Gordon, študija primera.
Objavljeno: 20.07.2017; Ogledov: 45; Prenosov: 5
.pdf Polno besedilo (695,96 KB)

10.
Pomoč in nasveti patronažne medicinske sestre pri dojenju
Vita Klobučar, 2017, diplomsko delo

Opis: Teoretična izhodišča: Patronažna medicinska sestra ima pomembno vlogo pri spodbujanju in vzdrževanju dojenja v domačem okolju. Zaradi samostojnosti pri svojem delu mora imeti veliko strokovnega in praktičnega znanja. Namen diplomskega dela je predstaviti pomoč in nasvete patronažne medicinske sestre pri dojenju ter na podlagi študije primera predstaviti doječo otročnico. Metodologija raziskovanja: V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo dela. Izvedena je bila študija primera doječe otročnice s pomočjo intervjuja na podlagi delno strukturiranega vprašalnika. V vzorec je bila vključena ena oseba. Podatke smo analizirali in predstavili po konceptualnem modelu Virginije Henderson. Rezultati: Ugotovili smo, da je otročnica največ potrebnih in želenih informacij dobila s strani patronažne medicinske sestre, ki ji je bila ves čas v oporo. Otročnica je mnenja, da je strokovna pomoč patronažne medicinske sestre pri dojenju zelo pomembna in zaželena. Diskusija in zaključek: Tako kot je za uspešno dojenje pomemben čim hitrejši kožni stik matere in novorojenčka, je za mnoge mamice pomemben prvi in čim hitrejši obisk patronažne medicinske sestre. Izrednega pomena za patronažno medicinsko sestro je stalno izpopolnjevanje znanja o podpori dojenja, saj so na terenu same. Pravilen nasvet, pravilna odločitev in pravilno ukrepanje v danem trenutku pa so bistvenega pomena za novorojenčka ter otročnico.
Ključne besede: Patronaža, patronažna medicinska sestra, nasveti, otročnica, dojenje, študija primera.
Objavljeno: 20.07.2017; Ogledov: 36; Prenosov: 5
.pdf Polno besedilo (676,74 KB)

Iskanje izvedeno v 3.27 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici