SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Analiza znanj in kompetenc logističnih delavcev – primer Slovenije in Nemčije
Tilen Jovanovič, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Hiter razvoj gospodarstva zahteva kadre, ki so se sposobni hitro prilagajati spremembam, imajo širok spekter znanj, kompetenc in spretnosti ter znajo samostojno opravljati svoj poklic. Globalizacija in odpiranje meja med državami je vplivala tudi na trg dela in zaposlovanje. Zaradi tehnološkega razvoja, sprememb v okolju in konkurenčnosti je logistika tista dejavnost, ki zaposluje ljudi, ki so se in se bodo morali tudi v prihodnosti tem spremembam znati prilagajati. Diplomska naloga se osredotoča na kompetence in znanja delavcev v dejavnosti logistike v Sloveniji in Nemčiji. Sestavljena je iz dveh delov. V teoretičnem delu opišemo pomen in razvoj logistične dejavnosti, primerjamo izobraževalni sistem Slovenije in Nemčije, ki omogoča pridobitev znanja iz logistike, ter opredelimo pomen delodajalcev na sam razvoj kompetenc delavcev. V drugem delu predstavimo raziskavo, s katero smo preverjali, kakšne kompetence za zaposlitev pričakujejo slovenski in nemški delodajalci, postavimo raziskovalna vprašanja, predstavimo rezultate in podamo odgovore na raziskovalna vprašanja. Na koncu povzamemo naše ugotovitve, ki kažejo, da se v Nemčiji za zaposlitev v dejavnosti logistike zahteva več splošnih in posebnih kompetenc v primerjavi s Slovenijo.
Ključne besede: logistika, kompetence, izobraževalni sistem, Slovenija, Nemčija
Objavljeno: 29.03.2017; Ogledov: 5; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (841,60 KB)

2.
Primerjava sistemov za avtomatizacijo marketinga
Rok Kovač, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu je predstavljena primerjava sistemov za avtomatizacijo marketinga. Sistemi so bili izbrani na podlagi podatkov podjetja Frodx d. o. o., ki se ukvarja z integracijo sistemov za avtomatizacijo trženja. Primerjava je bila izvedena glede na običajne ter napredne procese, ki jih lahko v okviru trženjskih dejavnosti avtomatiziramo. Dokumentirani rezultati izvedenih procesov prikažejo, kako se v praksi implementira in uporablja sisteme za avtomatizacijo marketinga. Obstoječim ter bodočim uporabnikom sistemov za avtomatizacijo marketinga želimo s prikazanim izboljšati predstavo o konceptu sistemov za avtomatizacijo marketinga (sistemi MA) in predočiti izhodišča za njihovo učinkovito uporabo.
Ključne besede: Avtomatizacija marketinga, Avtomatizacija, Marketing, Vsebinski marketing, Vhodni marketing
Objavljeno: 29.03.2017; Ogledov: 5; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (4,33 MB)

3.
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV NA OSNOVNI ŠOLI V LJUBLJANI
Miha Gasser Krisper, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomska naloga obravnava izobraževanje osnovnošolskih učiteljev s področja Ljubljane. V nalogi sem predstavil pomen izobraževanja za učitelje na osnovni šoli, oblike in vrste izobraževanja, ki se jih lahko učitelji udeležijo in same cilje izobraževanja. Nato sem predstavil motivacijske dejavnike, motivacijske teorije in motive ter interese za izobraževanje. Osrednji del diplomske naloge zajema predstavitev Osnovne Šole Spodnja Šiška, pri čemer sem predstavil poslanstvo in vizijo šole, organizacijsko shemo osnovne šole ter kadrovsko strukturo. Z raziskavo o izobraževanju zaposlenih na OŠ Spodnja Šiška sem skušal pridobiti odgovore na zastavljena vprašanja glede zavedanja nujnosti izobraževanja učiteljev na osnovni šoli, ali se učitelji udeležujejo izobraževanj in v kolikšni meri ali jim znanje, ki je bilo pridobljeno na izobraževanju pomaga pri njihovem delu, kaj jih motivira za izobraževanje in kaj jih od izobraževanja odvrača, ter ali so zadovoljni z izobraževanji. Na koncu raziskave pa sem jih še vprašal za predloge, s katerimi bi izboljšali izobraževanje. V zaključnem poglavju sem predstavil ugotovitve naloge in podal nekaj ugotovitev, ki se nanašajo na izobraževanja učiteljev in njihovo zadovoljstvo z le temi
Ključne besede: Izobraževanje, učitelji, osnovna šola, motivacija, zadovoljstvo
Objavljeno: 29.03.2017; Ogledov: 5; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,79 MB)

4.
Starševski strah pred kriminaliteto in njegov vpliv na vzgojo otrok
Ana Plos, 2017, diplomsko delo

Opis: Strah pred kriminaliteto v življenju predstavlja večji problem kot kriminaliteta sama po sebi. Gre za pojav, kako ljudje dojemajo svojo varnost in varnost svojih bližnjih. Številne narejene študije preučujejo, kaj je poglaviten vzrok, da otrok oziroma mladoletnik razvije odklonsko vedenje. Kot najpogostejši vzroki so navedeni šola, vrstniki, družina, okolje. Prav tako pa se študije ukvarjajo tudi s tem, kako bi lahko preprečili, da bi otrok oziroma mladoletnik razvil odklonsko vedenje. Veliko študij je narejenih na temo družina in vzgojni stili. Ali je način vzgoje in kaznovanje pomemben dejavnik pri preprečevanju odklonskega vedenja pri mladoletnikih? Mladostniki z odklonskim vedenjem družbi nekaj sporočajo. Če teh sporočil nismo zmožni razumeti, se njihova stiska še bolj poveča in še bolj se čutijo, da se morajo izražati na drugačen način. Za preprečevanje odklonskega vedenja pri mladih je ključnega pomena, da prepoznamo dejavnike tveganja. Starši najpogosteje pri mladih delujejo šele potem, ko težava oziroma deviantno vedenje že nastopi, saj v večini primerih ne delujejo preventivno, ker se ne zavedajo dejavnikov tveganja in ne prepoznajo stiske pri otroku. Težavo prepoznajo šele, ko se pojavi vedenje, ki je v družbi nezaželeno. V diplomski nalogi smo želeli predstaviti oziroma z različnimi metodami ugotoviti, ali se starši bojijo, da bi njihovi otroci razvili deviantno vedenje in kako skušajo preprečiti, da bi do tega prišlo. Zanimalo nas je, ali se starši poslužujejo kaznovanja in kakšne oblike kaznovanja uporabljajo. Predvsem smo se posvetili temu, ali je kaznovanje dejansko učinkovito ali pa mogoče zadostujejo dosledni vzgojni ukrepi in dobra komunikacija v družini. S primerjavo rezultatov, ki smo jih dobili pri opravljenih intervjujih, smo prišli do ugotovitev, ki so nam pomagale odgovoriti na vprašanja.
Ključne besede: strah pred kriminaliteto, družine, starši, otroci, vzgojni ukrepi, diplomske naloge
Objavljeno: 28.03.2017; Ogledov: 15; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (388,71 KB)

5.
BONITETNA OCENA IN RAČUNALNIŠKA PODPORA IZRAČUNA - NA PRIMERU BANKE X
Tanja Vrečko, 2016, diplomsko delo

Opis: Eden izmed ključnih načinov obvladovanja kreditnega tveganja je razvrščanje dolžnikov v bonitetne skupine. Za lažje razvrščanje dolžnikov se je v banki X razvila računalniška aplikacija imenovana »Bonitetno poročilo«, ki na podlagi računovodskih izkazov in bonitetnega modela razvrsti dolžnika v bonitetni razred. V diplomski nalogi sem predstavila računalniško aplikacijo v banki X, ki je nastala v banki zaradi poenotenega in lažjega izračuna ter razvrščanja dolžnikov v bonitetne skupine s praktičnim primerom izračuna. Aplikacija omogoča prenos računovodskih izkazov iz baz banke, izpis poročila s podatki bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter izračunom bonitetnega razreda. Osnova za izračun je bonitetni model, ki poleg izbranih kazalnikov upošteva še ostala merila (zamude, blokade, restrukturirana finančna sredstva) in omejitvene kriterije kazalnikov, ki so del izračuna od leta 2015 in zadnja nadgradnja, ta pa omogočajo bolj točen izračun. Kljub temu ugotavljamo, da so določena odstopanja v praksi še vedno mogoča, zaradi specifičnosti pa je vnos le-teh v bonitetni model nemogoč.
Ključne besede: kreditno tveganje, bonitetna razvrstitev, bonitetne skupine, bonitetni model
Objavljeno: 28.03.2017; Ogledov: 10; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (1,61 MB)

6.
EKONOMSKE SANKCIJE MED DRŽAVAMI NA PRIMERU JUGOSLAVIJE (1991-1994)
Ana Benić, 2016, diplomsko delo

Opis: Ekonomske sankcije so zanimiv instrument politike države ali koalicije držav, ki želi vplivati na ravnanja sankcionirane države. Sankcije so bile skozi zgodovino priljubljen instrument. Mnenja glede uspešnosti in smiselnosti izvajanja ekonomskih sankcij so raznovrstna in deljena. Namen našega diplomskega dela je bil predstaviti in približati bralcu vrste ekonomskih sankcij, razloge za njihovo uvedbo in cilje sankcionirajoče države. Podrobneje smo predstavili tudi posledice in stroške, ki nastanejo pri izvajanju ekonomskih sankcij. Velik poudarek smo namenili poglavju o učinkovitosti in uspešnosti sankcij. Ker gre za zapletene mehanizme med sankcionirajočo in sankcionirano državo, je mnenje o uspešnosti izvajanja sankcij zelo deljeno. V raziskovalnem delu diplomskega dela bralca podrobneje seznanimo z uporabo ekonomskih sankcij na primeru Jugoslavije v letih 1991 - 1994. Skozi kronološki pregled spoznamo, kakšne sankcije so Združeni narodi uvajali na omenjenem primeru. V zaključku primerjamo nekaj komentarjev različnih avtorjev glede uspešnosti sankcij na območju nekdanje SFRJ ter podamo še sklepne misli o izvajanju ekonomskih sankcij v prihodnje.
Ključne besede: mednarodni odnosi, sankcije, ekonomske sankcije, Jugoslavija
Objavljeno: 28.03.2017; Ogledov: 9; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (351,58 KB)

7.
REGIONALNA POLITIKA EU V KONTEKSTU FINANČNE PERSPEKTIVE 2014 - 2020
Gregor Kegl, 2016, diplomsko delo

Opis: Evropska unija predstavlja eno najmočnejših in najpomembnejših svetovnih gospodarstev, a znotraj njenih meja obstajajo velike regionalne razlike, ki so se v zadnjem desetletju, kljub sorazmerno velikim finančnim naložbam, ki jih je zagotovila EU, v okviru njene regionalne politike, še povečale. Finančna kriza med leti 2008 in 2013 je izničila storjen napredek evropske regionalne politike v predhodnem obdobju in zahtevala temeljite strukturne reforme za ponovno oživitev gospodarske rasti in zagotovitev novih, trajnih in kvalitetnih delovnih mest. Ukrepi, ki jih je EU, v skladu s strategijo razvoja do leta 2020, pripravila za obdobje finančne perspektive 2014 – 2020, so ključnega pomena tudi za razvoj Slovenije, saj praviloma predstavljajo edina tuja naložbena sredstva.
Ključne besede: Regionalna politika EU, finančna perspektiva 2014-2020
Objavljeno: 28.03.2017; Ogledov: 7; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (993,90 KB)

8.
TRŽNA IZHODIŠČA ZA VSTOP RIBIŠKE TRGOVINE SOM, D.O.O. NA HRVAŠKI TRG
Simona Luzar, 2016, diplomsko delo

Opis: Podjetje SOM, d. o. o., je stacionarna in spletna trgovina, ki prodaja opremo za športni in rekreacijski ribolov v Sloveniji. Zaradi hitre rasti in razvoja razmišlja o vstopu na tuje trge, predvsem kulturna in geografska povezanost držav ter velike površine sladkih in morskih voda pa so pripomogle k odločitvi za hrvaški trg. Preveriti mora trenutno stanje trgovin z opremo za športni in rekreacijski ribolov, njihovo dostopnost kupcem, ovire za vstop na hrvaški trg ter izbrati ciljno skupino kupcev. Ob oceni tržnega potenciala se odloči za vstop na hrvaški trg z obstoječim partnerjem in dodatno spletno trgovino za hrvaški trg. Izračun stroškov in predvidenih prihodkov potrjuje minimalno tveganje podjetja pri vstopu na nov trg, obvladovanje poslovanja in možnost rasti na tem trgu.
Ključne besede: vstop na trg, Hrvaška, trgovina, ribiška oprema, tuja naložba
Objavljeno: 27.03.2017; Ogledov: 16; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,21 MB)

9.
KULINARIČNE MOJSTROVINE ŠENTJERNEJA
Nuša Lešnjak, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo temelji na opisu kulinaričnih mojstrovin, ki so značilne za občino Šentjernej. Navedene so sestavine za pripravo jedi, ki jih uporabljamo v vsakdanji prehrani za različne praznične jedi ter jedi ob šegah življenjskega cikla. V uvodnem delu diplomskega dela najprej preučimo osnovne pojme, ki so povezani s kulinariko. V nadaljevanju s pomočjo strokovne literature opišemo splošne značilnosti občine, sestavine za pripravo jedi, vsakdanjo hrano, hrano ob praznikih, jedi prazničnega leta ter jedi ob šegah življenjskega cikla. Nato navedemo še hrano ob delih, opišemo lokalne prireditve ter pijače, ki so značilne za omenjeno območje. Vse skupaj nekoliko primerjamo tudi s preteklostjo. V celotnem diplomskem delu smo s pomočjo intervjujev prišli do ugotovitev, da se je večina jedi iz preteklosti ohranila vse do danes. Za nazornejšo predstavitev pa smo uporabili tudi fotografski material.
Ključne besede: kulinarika, Šentjernej, vsakdanje jedi, praznične jedi, Jernejevo
Objavljeno: 27.03.2017; Ogledov: 18; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (2,50 MB)

10.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ODDELKU ZEMLJIŠKE KNJIGE OKRAJNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI
Anja Jaunik, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo se ukvarjali s človeškim kapitalom in pomenom, z vlogo in dejavniki zadovoljstva ter metodami za merjenje zadovoljstva zaposlenih. Merjenje zadovoljstva zaposlenih smo izvedli na Okrajnem sodišču v Ljubljani na oddelku Zemljiške knjige. Zaposleni, ki imajo občutek, da so pomembni za organizacijo, so hkrati tudi zadovoljni in dosegajo zastavljene cilje vodstva, prav tako se zmanjšata fluktuacija in absentizem. Raziskava je pokazala, da sta pomembna dejavnika zadovoljstva zaposlenih v Zemljiški knjigi stalnost oziroma varnost zaposlitve in plača. Raziskava se razlikuje od raziskave, opravljene v gospodarstvu, kjer vlada tržna konkurenca. Na zadovoljstvo zaposlenih v javnem sektorju vplivajo razni vladni ukrepi, ki uravnavajo raven plač in uvajajo druge ukrepe. Oddelek Zemljiške knjige lahko še veliko postori na področju dejavnika napredovanja in pretoka informacij, saj so na tem mestu zaposleni izkazali največje nezadovoljstvo. Na podlagi pridobljenih rezultatov bi priporočili več sestankov, saj bi bil pretok informacij še hitrejši ter prenovljen način nagrajevanja zaposlenih. Ključnega pomena so tudi medsebojni odnosi med zaposlenimi, ki so na oddelku Zemljiške knjige dobri, zato se mora vodstvo zavedati pomembnosti zadovoljstva ter še učinkoviteje upravljati s človeškim kapitalom. Zaposlenim je potrebno omogočiti prave delovne pogoje, delo jim mora pomeniti vir zadovoljstva, da čutijo pripadnost in lojalnost organizaciji.
Ključne besede: Zadovoljstvo zaposlenih, človeški kapital, intelektualni kapital, dejavniki zadovoljstva, merjenje zadovoljstva zaposlenih, zemljiška knjiga.
Objavljeno: 27.03.2017; Ogledov: 20; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo (1,08 MB)

Iskanje izvedeno v 3.09 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici