SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
INKRIMINACIJA POSEBNE VRSTE GOLJUFIJE, STORJENE PRI OPRAVLJANJU GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Eva Kovačič, 2016, diplomsko delo

Opis: Gospodarska kriminaliteta v Sloveniji predstavlja pereč problem. Škoda, ki je z njo povzročena, je ogromna. Pojavljajo se vedno nove in kompleksnejše oblike, kar močno otežuje odkrivanje in preprečevanje gospodarske kriminalitete. Zaradi slednjega se je v kazenski zakonodaji pojavila potreba po inkriminaciji specialne oblike goljufije, storjene pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Glavni namen inkriminacije kaznivega dejanja poslovne goljufije je bil razcvet goljufivih poslovnih praks in spoznanje, da z obstoječim kaznivim dejanjem goljufije ni mogoče zajeti zakonskih znakov goljufivega namena po sami sklenitvi posla. Kar je pomenilo, da storilec ni deloval z goljufivim namenom in ga ni bilo mogoče inkriminirati. Poslovna goljufija je bila tako pomembna pridobitev, saj je zakonodajalec z določitvijo tega kaznivega dejanja omogočil goljufijo tudi v fazi izvajanja posla. Bistvo poslovne goljufije je, da nastopi med subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Zato na tem mestu večkrat govorimo tudi o odgovornosti pravne osebe, če je pridobila protipravno korist iz kaznivega dejanja in je bistveno prispevala k storitvi kaznivega dejanja, ki ga je storila fizična oseba. Razlaga kaznivega dejanja poslovne goljufije predstavlja osrednjo tematiko diplomskega dela. Ker kaznivo dejanje poslovne goljufije spada med najpogostejša kazniva dejanja gospodarske kriminalitete, je v prvem poglavju diplomskega dela predstavljena tudi gospodarska kriminaliteta. Z omenjeno problematiko se ukvarja veliko institucij, saj je preprečevanje in odkrivanje tovrstnih kaznivih dejanj osrednjega pomena. Pomembno je, da se dosledno sledi zakonodaji in da se kazenski postopek izvede dosledno in čim hitreje, zato je zadnji del diplomskega dela posvečen samemu poteku kazenskega postopka in opisu vseh njegovih faz. Konec diplomskega dela je opremljen s primerom poslovne goljufije. Prikazan je primer kaznivega dejanja iz prakse.
Ključne besede: poslovna goljufija, goljufija, gospodarska kriminaliteta, kazenski postopek, predkazenski postopek, kazenski zakonik, zakon o kazenskem postopku, odgovornost pravnih oseb, preprečevanje in odkrivanje gospodarske kriminalitete.
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 4; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,30 MB)

2.
KONCEPT UČINKOVANJA LASTNINSKE PRAVICE V NOTRANJEM IN ZUNANJEM RAZMERJU
Jani Slapnik, 2016, diplomsko delo

Opis: Z diplomsko nalogo skušam predstaviti na novo uveljavljeni koncept prenosa lastninske pravice v notranjem in zunanjem razmerju, ki se kaže predvsem v drugačnem pogledu na pomen izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila v povezavi z učinkovanjem pravnoposlovne pridobitve lastninske pravice na nepremičninah v določenih pravnih razmerjih. Koncept namreč temelji na stališču, da v določenih pravnih razmerjih lastninska pravica na nepremičnini preide na pridobitelja že pred samo vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, s čimer prihaja do neke vrste odmika od do sedaj splošno uveljavljenega načela, ki temelji na konstitutivnosti zemljiškoknjižnega vpisa. Na utemeljitvah novega koncepta v povezavi z novelirano ureditvijo izbrisne tožbe je v nalogi predstavljen tudi institut lastninske pravice v pričakovanju, ki ga materialna zakonodaja sicer ne ureja, je pa nastal kot posledica razvoja pravne teorije in z njo povezane sodne prakse. V diplomskem delu so uvodoma predstavljene temeljne značilnosti lastninske pravice, pogoji za njeno pridobitev vključno s pomenom vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo ter v nadaljevanju skozi sodno prakso predstavljen koncept razvoja prenosa lastninske pravice v notranjem in zunanjem razmerju. Ker gre v osnovi za nov pogled na pomen učinkovanja lastninske pravice v določenih pravnih razmerjih, je namen diplomske naloge takšna razmerja osvetliti ter znotraj njih upoštevajoč nova spoznanja teorije in prakse, predstaviti možnosti glede pravne zaščite predvsem s stališča pridobitelja lastninske pravice. Razmišljanja o učinkih, ki jih ima izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo v določenih pravnih razmerjih skušam na koncu diplomskega dela prenesti tudi v reševanje kolizije dveh stvarnih pravic na nepremičnini.
Ključne besede: pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, lastninska pravica v pričakovanju, koncept prenosa lastninske pravice v notranjem in zunanjem razmerju, izbrisna tožba
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 3; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (415,47 KB)

3.
Spletni portal »afriški beloprsi jež«
Dean Kosmač, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Tema diplomskega dela je raziskava delovanja rodovnikov in izdelava spletne rešitve. Pomanjkanje evidence na področju afriških beloprsih ježev v Sloveniji je pripeljalo do parjenja v sorodstvu, genskih bolezni in izgubljenih informacij o rodovnikih. Potrebno je bilo izdelati enostavno spletno rešitev, kjer smo rejcem omogočili vodenje rodovnikov preko spleta. Skupaj z rejkami smo raziskali rodovnike pri psih in na njihovi osnovi načrtovali funkcionalne specifikacije za afriške beloprse ježe. Zasnovali smo relacijsko bazo podatkov z orodjem PHPMyAdmin na MariaDB podatkovni bazi. S prototipnim pristopom smo zgradili spletno stran s pripadajočimi aplikacijami. Pri tem smo uporabili orodje Gedit za delo z tekstovnimi datotekami - pisanje kode. Za potrebe testiranja smo objavili spletno stran in k sodelovanju povabili največje tri rejce afriških beloprsih ježev v Sloveniji. Testiranje so sprejeli vsi trije rejci, trajalo je eno leto. Skladno s prototipnim pristopom smo aplikacijo po potrebi in željah dograjevali. Uspelo nam je izdelati živeč portal z 183 uporabniki in 4 rejci, ter skupno 194 ježi. Portal je prvi zadetek na iskalniku Google za iskalno geslo »afriški beloprsi jež«. Obenem smo s spletno stranjo dosegli večjo prepoznavnost te živalske vrste, kot tudi omogočanje doseganje čim boljših in genetsko pestrih legel. Ker novi lastniki legel lahko ustvarijo račun in dobijo prepis ježa, se vodijo tudi povratne informacije (slike, podatki o smrti in morebitnih boleznih), ki drugače ostanejo izgubljene.
Ključne besede: afriški beloprsi jež, elektronski rodovnik, družinsko drevo
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 4; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (2,37 MB)

4.
Strategic asset allocation for institutional portfolios with private equity
Manuel Wedra, 2017, diplomsko delo

Opis: It is possible to participate in the PE industry in different ways. Direct investment, co-investments, alongside specialized investors, indirect investments through limited partnership, and indirect investments through fund of funds. Big institutional investors usually make direct investments. For this approach to PE it is required to invest in a fund management team, which has an intensive relationship and due diligence skills to select the appropriate PE investments. For medium or small size investors, who do not have such high amount to invest, direct investment might not be achievable and it is recommended to invest in funds. Investing in PE funds also gives a higher level of diversification, and is managed by a specialized fund management team. From a PE backed company perspective, fund managers do not only provide capital, but also offer management support, take an active role, where they contribute their skills, network, and experience. Besides the opportunity to get exposure to unlisted PE funds with Limited Partnership, it is also possible to invest in exchange-traded PE companies or LPE. These PE investments are done either directly, indirectly or through the capital of their customers. Investments are conducted in the same way as Limited Partnerships, through various investment horizons (venture, buyout and growth) and financing styles (equity, mezzanine and debt). These exchange-traded PE companies offer the investor an immediate, liquid exposure to the PE investment class. The problem with investing in unlisted PE funds is the minimum required capital to participate in the PE investment class, which is usually too high for smaller or individual investors. It is also difficult to determine the price, which is determined on a illiquid and not transparent secondary market. While the LPE is traded on an organized exchange market, that is liquid, has transparent market prices available and the possibility to get access to the investment class even for smaller institutional or individual investors with a minimum initial investment volume. Another advantage is the capability to rebalance their PE allocation in a flexible way. From analytic perspective it is also much easier to compare LPE to other public traded asset classes using common standard analysing tools. In the analysis with the efficient frontier the portfolios with the additional asset class PE has a clear improvement of the risk, and return characteristics. Over the standard deviation range from 3.28% to 11.90%, the average improvement in return in the optimization framework is 0.48%. For big institutional, smaller or even individual investors, the LPE gives a liquid, transparent and immediate exposure to PE. In the environment of low interest rate, the PE mode is working well. If these kind conditions will continue in 2017, the asset class will continue to contribute a high absolute return and portfolio diversification.
Ključne besede: Private Equity, diversification, institutional and individual investors, strategic asset allocation.
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,20 MB)

5.
Porozne polihipe membrane s tiol-en polimerizacijo
Sanela German, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: Diplomsko delo prikazuje študijo, s katero smo želeli z uporabo dveh različnih monomerov, pentaeritritola tetrakisa (3-merkaptopropionat) (TT) in trimetilolpropana triaktilata (TMPTA), pripraviti polimerne membrane z ustrezno poroznostjo in morfologijo, ki bi lahko nadalje služile različnim aplikacijam. Sinteze smo se lotili s postopkom fotopolimerizacije kontinuirne faze emulzij z visokim deležem interne faze (HIP-emulzije). Kontinuirno fazo je v našem primeru predstavljala mešanica monomerov, interno fazo pa vodna raztopina kalcijevega heksahidrata. HIP emulzije, ki so se skozi celoten čas mešanja, pri 200 obr/min, nahajale v vodni kopeli, s konstantno temperaturo 21 °C, smo pripravili v treh različnih razmerjih med monomeroma (TT : TMPTA) in sicer 1 : 1, 1 : 2 in 1 : 4. Končne produkte smo po uspešni sintezi okarakterizirali s pomočjo infrardeče spektroskopije, z elementno analizo, DMA testi in z uporabo vrstičnega elektronskega mikroskopa (SEM analiza). V okviru diplomske naloge smo pripravili membrane z odprto celično strukturo in z infrardečo spektroskopijo pričakovano potrdili enako kemijsko sestavo pri vseh vzorcih. Hkrati smo zaključili, da spreminjanje razmerij med monomeroma vpliva na morfologijo končnega produkta in njegove mehanske lastnosti. Membrane so z višanjem razmerja TT : TMPTA pridobivale tipično porozno poliHIPE strukturo, medtem ko se je njihova elastičnost zmanjšala.
Ključne besede: porozni polimeri, emulzije z visokim deležem notranje faze, membrana, tiol-en polimerizacija, poliHIPE materiali, pentaeritritol tetrakis (3-merkaptopropionat), trimetilolpropan triaktilat
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (2,27 MB)

6.
Izobraževanje zaposlenih za gospodarjenje z odpadki v podjetju xx
Damir Pilipović, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu smo preverjali, kako je v podjetju XX urejeno gospodarjenje z odpadki in na kakšen način se zaposleni informirajo o pravilnem ravnanju z njimi. V teoretičnem delu diplomske naloge se seznanimo z izobraževanjem kadrov in osnovami odpadkov. Med drugim se seznanimo tudi z zakonodajo na področju odpadkov in spoznamo, da imamo poleg moralne obveznosti do okolja tudi zakonske obveznosti. V nadaljevanju preverimo obstoječe stanje ravnanja z odpadki v podjetju ter pregledamo ustreznost predpisov in delovnih navodil podjetja na tem področju, saj so le-ta pomembna podlaga in orodje za izobraževanje kadrov. V raziskovalnem delu ugotavljamo mnenje zaposlenih o urejenosti ravnanja z odpadki v podjetju, kje so do sedaj pridobili največ informacij o ravnanju z odpadki in na kakšen način bi želeli te informacije znotraj podjetja pridobivati v prihodnje. V zaključku naloge povzamemo ugotovitve, do katerih smo prišli v raziskavi, in sicer da so zaposleni mnenja, da je urejenost ravnanja z odpadki v podjetju dobra in da si zaposleni želijo dodatnega izobraževanja o ravnanju z odpadki. Med drugim s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovimo tudi, kakšen način izobraževanja bi bil zanje najbolj primeren in kje znotraj podjetja bi po njihovem mnenju moralo biti mesto objave delovnih navodil o ravnanju z odpadki.
Ključne besede: Izobraževanje, razvoj kadrov, ravnanje z odpadki, odpadki v podjetju.
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,53 MB)

7.
Prerazporejanje starejših zaposlenih na ergonomsko ustrezna delovna mesta
Sandra Ćurguz, 2017, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu smo se posvetili problemu staranja zaposlenih v proizvodnji. Želeli smo ugotoviti, ali so starejši ljudje pripravljeni zamenjati svoje delovno mesto glede na njihove sposobnosti, ki se z leti zmanjšujejo. Bistvo diplomskega dela je bilo raziskati, kakšno mnenje imajo zaposleni o reorganizaciji, kako jo dojemajo, na kakšen način so obveščeni o reorganizaciji in, kar je najpomembnejše, ali so sami pripravljeni priznati svoje pomanjkljivosti, ki jih prinese staranje organizma. Staranje ni bolezen, je del našega življenja. Cilj diplomskega dela je bil prikazati, kakšne učinke ima staranje pri zaposlenih. Namen je bil raziskati, ali staranje vpliva na delo oziroma na učinek na delovnem mestu. Raziskali smo, ali so učinki staranja bolj pogosto pozitivni ali negativni. Prav tako je bil namen raziskati, kakšen pogled imajo zaposleni v proizvodnji na reorganizacijo procesa. Do rezultatov smo prišli s pomočjo analize, ki smo jo opravili na podlagi anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med zaposlene v proizvodnem podjetju. Hipotezo, da ima starost oziroma staranje na delovnem mestu tako pozitivne kot negativne učinke, smo potrdili. Zaposleni v proizvodnji imajo v večini enako mnenje o reorganizaciji. Vendar tu nastopi druga težava: zaposlenim se zdi reorganizacija smiselna in primerna pot za reševanje težav staranja, vendar si ne želijo prerazporeditve na drugo delovno mesto. To negiranje lahko razložimo s tem, da je večina anketirancev mnenja, da so trenutno na ustreznem delovnem mestu, zato si prerazporejanja ne želijo.
Ključne besede: Staranje, prerazporejanje, zaposleni, ergonomija.
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 2; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,16 MB)

8.
Strateške možnosti in strategije družinskega podjetja Makoter d. o. o.
Barbara Rajh, 2017, diplomsko delo

Opis: V delu diplomskega seminarja, katerega smo razdelili na teoretični in empirični del, smo preučili pomen planiranja razvoja podjetja. Pomembno je, da si podjetje jasno določi vizijo in politiko, kateri morata vključevati poslanstvo, smotre in temeljne cilje. Vse to podjetju pomaga pri učinkovitem planiranju strategij in si prizadeva za nadaljnji razvoj in uspeh podjetja. Prav tako smo se seznanili s procesom planiranja razvoja podjetja na ravni strateškega managementa, kjer smo preučili strateške potenciale podjetja. S preučitvijo literature domačih in tujih avtorjev, smo v teoretičnem delu diplomskega seminarja spoznali značilnosti družinskega podjetja in posebnosti strateškega planiranja, nato pa v empiričnem delu vsa ta teoretična spoznanja aplicirali na konkreten primer podjetja Makoter d. o. o. Temeljni namen diplomskega seminarja je preučiti okoljske možnosti podjetja ter z opredelitvijo in izborom ustrezne strategije podjetju pomagati do novih poslovnih možnosti in rezultatov. Tako je bila potrebna izvedba SWOT analize, s pomočjo katere smo najprej določili prednosti in slabosti obravnavanega podjetja ter priložnosti, ki bi jih podjetje lahko izkoristilo in nevarnosti, ki pretijo podjetju v prihodnosti. Prav tako smo preučili vrednote ključnih udeležencev podjetja ter s pomočjo opredelitve štirih temeljnih strateških področij oblikovali razvojne možnosti in predlagali nadaljnje strategije podjetja. S pomočjo izbrane literature in proučitvijo omenjenega podjetja smo dosegli zastavljen cilj, to je podjetju poiskati in predstaviti področja strateških možnosti, določiti najprimernejše strategije in jim tako pomagati pri nadaljnjem razvoju in uspešnem poslovanju v prihodnosti.
Ključne besede: družinsko podjetje, strategije, strateške možnosti, struktura podjetja, okoljske možnosti podjetja, strateška področja podjetja, preučevanje vrednot ključnih udeležencev podjetja
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (704,18 KB)

9.
PROBLEM FINANCIRANJA BOLNIŠNIC V ČASU FINANČNE IN EKONOMSKE KRIZE - VPLIVI NA POSLOVANJE SPLOŠNE BOLNIŠNICE X
Lara Veršnik, 2015, diplomsko delo

Opis: Učinkovita in stabilna zdravstvena oskrba je za ljudi zelo pomembna, saj v primeru neučinkovitega delovanja bolnišnic nastajajo dolge čakalne dobe, kar pri bolnikih povzroča nezadovoljstvo. Za učinkovito delovanje bolnišnic pa je seveda potrebnih veliko virov financiranja, da je delo kakovostno opravljeno. Ravno financiranje pa je v današnjih časih ekonomske in gospodarske krize največji problem, saj denarja primanjkuje na vseh gospodarskih področjih – tudi v zdravstvu. Zato se bom v diplomski nalogi osredotočila na probleme, ki jih predstavlja vedno bolj okrnjen finančni proračun ter kakšen je negativen vpliv na poslovanje bolnišnic, ki ga je povzročilo sprejetje zakonov kot sta ZUJF in Kolektivna pogodba. Naredila bom tudi pregled modelov plačevanja, ki so se v našem zdravstvu zvrstili skozi zgodovino Slovenije. Glede na ugotovljene splošne podatke o bolnišnicah se bom še dodatno osredotočila kakšne so posledice varčevanja v Splošni bolnišnici X. To bom ugotovila s kazalniki uspešnosti poslovanja v času pred krizo in v času krize.
Ključne besede: financiranje bolnišnic, zdravstveno zavarovanje, poslovanje bolnišnic, finančna in gospodarska kriza
Objavljeno: 26.05.2017; Ogledov: 1; Prenosov: 0
.pdf Polno besedilo (1,17 MB)

10.
Uporaba ploščic za vzorčke na področju aritmetike in delov celot
Sabina Kmetec, 2017, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu z naslovom Uporaba ploščic za vzorčke na področju aritmetike in delov celot so predstavljene nekatere aktivnosti z uporabo teh ploščic iz seta za vzorčke. Sledili smo aktivnostim, ki so navedene v članku Hungry for Early spatial and Algebraic Reasoning. Otrokom smo najprej predstavili uporabo in pomen ploščic za vzorčke. Za večjo motivacijo in čim bolj zanimivo in razumevajočo razlago za otroke smo uporabili tudi lutko gosenico Berto, ki je otroke še bolj motivirala k sodelovanju. Otroci so se skozi aktivnosti srečali s področjem aritmetike in delov celote.
Ključne besede: matematika, aritmetika, števila, štetje, liki, deli celote, ulomki, vzorci, aktivnosti, predšolska vzgoja, ploščice za vzorčke
Objavljeno: 25.05.2017; Ogledov: 19; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo (1,57 MB)

Iskanje izvedeno v 8.4 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici