SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


Search without a query returns a maximum of 100 hits!

1 - 10 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Analiza stališč varnostnikov varnostne službe Sintal Obala do dela policistov PU Koper na področju kriminalitete
Mitja Toplak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Za javno varnost in varovanje življenja ljudi ter njihovega premoženja ima eno ključnih vlog policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Ta izvaja svoje temeljne naloge na podlagi določil Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Policija je v letu 2017 skupno obravnavala 58.052 kaznivih dejanj, kar je najmanj v zadnjih desetih letih, od tega jih je policija sama odkrila 7753. Med ključne oblike dela policije se uvršča opazovanje, patruljiranje, intervencijo, poostren nadzor in varnostno akcijo. Pri opravljanju tovrstnih nalog varovanja ljudi in premoženja se policisti vsakodnevno srečujejo tudi z drugimi organi in varnostniki, predvsem na področju premoženjske kriminalitete, to je preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju je dolžnost varnostnika, ki pri svojem delu pridobi koristne podatke v zvezi s pripravo ali izvršitvijo kaznivega dejanja, da obvesti krajevno pristojno policijsko postajo. Varnostniki pri svojem delu ne uporabljajo pooblastil, temveč ukrepe. Način izvajanja ukrepov se lahko primerja s pooblastili policistov, vendar so ukrepi bistveno bolj omejeni. Za uspešno preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj je zelo pomembno intenzivno sodelovanje med varnostniki in policisti, saj že iz statističnih podatkov izhaja, da delež ukrepov, ki jih izvedejo varnostniki, ni zanemarljiv. Namen diplomskega dela je bil preučiti, kako delo policistov Policijske uprave Koper ocenjujejo varnostniki, zaposleni v zasebnem varnostnem podjetju Sintal Obala. Tako je bila opravljena raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen v tri sklope. Na podlagi opravljene raziskave je bilo ugotovljeno, da so policisti po oceni varnostnikov podjetja Sintal Obala pri opravljanju svojega dela s področja kriminalitete, in sicer preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, uspešni. Rezultati, pridobljeni z raziskavo, kažejo, kateremu področju je treba posvetiti več časa, seveda s ciljem boljšega sodelovanja in posledično višje stopnje varnosti.
Keywords: policija, policijsko delo, varnostne službe, varnostniki, sodelovanje, stališča, diplomske naloge
Published: 16.08.2018; Views: 47; Downloads: 5
.pdf Full text (895,81 KB)

2.
Zadovoljstvo krajanov Idrije s prometno varnostjo in ukrepi policije
Tjaša Tušar, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena varnost udeležencev v cestnem prometu, s poudarkom na prometnih nesrečah, njihovih najpogostejših vzrokih in posledicah, ki se kažejo kot poškodbe udeležencev ali smrt le-teh. Kot vzrok prometnih nesreč poznamo mnogo dejavnikov, najpogostejša med njimi pa sta še vedno prekomerna hitrost vozil in zloraba alkohola. Pri prometnih nesrečah pa ne moremo mimo t. i. skoraj nesreč, ki se zgodijo, ko voznik pravočasno odreagira, da do dejanske nesreče ne pride. Takšne situacije so pogostejše kot prave prometne nesreče. Raziskava prometnih nesreč se v diplomski nalogi preseli s teoretičnega dela k raziskovalnemu, in sicer z raziskavo prometne varnosti v občini Idrija. Bolj kot prometne nesreče, katerih vzrok sta hitrost in alkohol, je v ospredje postavljena najranljivejša skupina udeležencev v prometu ter njihove ovire, ki jih doživljajo v vsakdanjem življenju. Spodbujanje krajanov k opustitvi vse večje uporabe individualnih motornih sredstev je ključno za njihovo zdravje in posledično tudi za zdravje mesta. Cilj je tako opozoriti na morebitne napake v cestni infrastrukturi, ki zavirajo in onemogočajo gibanje domačinov oziroma predstavljajo nevarnost ob izvajanju le-tega. Ker pa je idrijska kotlina nekoliko oddaljena od drugih večjih krajev, je za normalno pretočnost prometa glavnega pomena edina povezava po razgibanem terenu – trasa Keltika. Cestišče z ene strani ločujeta potok v globoki soteski, z druge strani pa strma pobočja, ki predstavljajo problematiko krušenja kamenja. Za odpravo tovrstne težave bi veliko vlogo lahko odigrala izgradnja galerije na najbolj problematičnem cestnem odseku.
Keywords: promet, prometna varnost, policija, policijsko delo, diplomske naloge
Published: 16.08.2018; Views: 38; Downloads: 3
.pdf Full text (732,72 KB)

3.
ANALIZA PONUDBE PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI ZA MLADE V RADEČAH
Ula Brečko, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o prostočasnih dejavnostih v Radečah in je razdeljeno na tri poglavja. V uvodnem delu smo opredelili namen, cilje in osnovne trditve diplomskega dela. Predstavili smo tudi predpostavke in omejitve raziskave ter predvidene metode dela. V drugem poglavju smo pojasnili temeljne pojme, ki so povezani s prostočasnimi dejavnostmi, prav tako smo se dotaknili pomena prostočasnih dejavnosti mladih in vrst prostočasnih dejavnosti. V tretjem poglavju smo predstavili prostočasno ponudbo Radeč in le-to tudi analizirali s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, od katerih je bil eden namenjen mladim Radečanom, drugi pa mladim turistom v Radečah. V tem delu so predstavljeni tudi predlogi za izboljšanje ponudbe. V zadnjem delu pa smo navedli naše sklepne ugotovitve.
Keywords: prosti čas, mladi, prostočasne dejavnosti
Published: 14.08.2018; Views: 52; Downloads: 5
.pdf Full text (1,07 MB)

4.
Kognitivne storitve storitvene platforme Microsoft Azure
Luka Pečnik, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali področje kognitivnih storitev oblačne platforme Microsoft Azure. Osredotočili smo se predvsem na storitve s področij obdelave jezika in znanja, na kratko pa smo povzeli tudi ostale skupine Microsoftovih kognitivnih storitev. S pomočjo ogrodja ASP.NET Core 2.0 in knjižnice ReactJS.NET smo razvili spletno aplikacijo Techie, ki je bila primer, kako znotraj spletne aplikacije uporabiti nekatere izmed kognitivnih storitev in jo s tem tudi izboljšati s stališča interakcije z uporabnikom in obdelave podatkov.
Keywords: kognitivne storitve, Microsoft Azure, umetna inteligenca, računalništvo v oblaku
Published: 13.08.2018; Views: 133; Downloads: 24
.pdf Full text (1,98 MB)

5.
Supplementing React Framework with an Animation Utility Library
Nejc Maček, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: In this thesis different types of animations are presented, categorised by their technical characteristics, principally according the technology used for implementing them. Additionally, use-case scenarios are considered when categorising animation types to provide an insight on which use-cases combine well with a specific animation type. Animation implementations in popular MVC frameworks are also studied and compared to analyse what benefits each implementation means brings. Based on findings, a library that supplements React frameworks was created, enabling developers to implement animations in their web applications.
Keywords: React, animation, transition
Published: 13.08.2018; Views: 100; Downloads: 7
.pdf Full text (625,10 KB)

6.
Design of geometry and numerical simulation of the operating characteristic of the rotor of the wind turbine
Aljaž Janič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: The diploma thesis consists of design and numerical simulation of the wind turbine. Geometries are designed according to two theories, the Betz theory and the Schmitz theory. I used Solidworks for 3D modeling of the both rotors. Using Ansys software package, we performed numerical simulations of a rigid body for two different wind speed regimes. We were interested in the angular velocity of the spinning blades, which in combination with moment give us power.
Keywords: Renewable energy, wind energy, numerical simulation, wind turbine, blade design, Betz and Schmitz theory
Published: 09.08.2018; Views: 116; Downloads: 15
.pdf Full text (2,19 MB)

7.
Primerjalna analiza poslovnega okolja in deželnih tveganj Kazahstana in Irana
Anita Videc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi vpliva globalizacije in medsebojne povezanosti držav morajo podjetja nenehno iskati možnosti poslovanja na tujih trgih. Podjetjem, ki tržijo le na domačem trgu, gre nekaj časa dobro, vendar jih nenehen pritisk konkurence postopoma prisili v razmišljanje o mednarodni širitvi posla. Tista podjetja, ki opravljajo raziskave tujega okolja in analize tveganj, pokažejo velik interes za sodelovanje s tujino in imajo več možnosti za dolgoročen uspeh pri poslovanju. PESTLE-analiza je danes najbolj običajna oblika analize podjetij za identifikacijo zunanjih dejavnikov poslovnega okolja. Priporočeno je, da podjetje poveže dejavnike PESTLE-analize s SWOT-analizo. Kazahstan in Iran sta državi z visoko stopnjo tveganja. Če se podjetja odločijo za vstop na njuna trga, so nujne predhodne analize. Čeprav se obe državi spopadata s političnimi, gospodarskimi in zakonodajnimi ovirami, gre za hitro rastoča trga, ki nudita tudi slovenskim podjetjem veliko izzivov in še več priložnosti. Na osnovi zbranih podatkov in primerjalne analize poslovnega okolja in deželnih tveganj Kazahstana in Irana v diplomskem projektu ugotavljamo stopnjo privlačnosti obeh trgov.
Keywords: mednarodno poslovanje, analiza trga, deželno tveganje, Kazahstan, Iran
Published: 09.08.2018; Views: 114; Downloads: 8
.pdf Full text (466,79 KB)

8.
Kulturna diplomacija v sodobnih mednarodnih odnosih
Nastija Rajh, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V obdobju globalizacije in naraščajočega sodelovanja med pripadniki več različnih kultur so dobri mednarodni odnosi odvisni tudi od prizadevanj, ki jih vložimo v spoznavanje drugih kultur in v seznanjanje drugih z lastno kulturo. Kultura posameznih narodov je sestavljena iz vrednot, jezikovnih posebnosti, religije, običajev in navad ter številnih drugih elementov. Premagovanje medkulturnih razlik med narodi je pomembno zaradi njihovih medsebojnih odnosov. Mednarodni odnosi obsegajo gospodarsko in politično sodelovanje z drugimi državami. Kulturna diplomacija olajša razumevanje kultur drugih narodov in seznanjanje drugih narodov z našo kulturo. Za države je bistveno, da spodbujajo razvoj možnih področij kulturne diplomacije in vzpostavijo mednarodne mreže diplomatov in atašejev na tem področju, saj tako krepijo kulturne, politične, gospodarske in druge dimenzije medsebojnih odnosov. Mednarodne organizacije so pomemben dejavnik na področju mednarodnih odnosov, saj velikokrat predstavljajo pobudnike in nevtralno območje za reševanje mednarodnih problemov. V diplomskem projektu raziskujemo pomen diplomacije v sodobnih mednarodnih odnosih s poudarkom na kulturni diplomaciji. S ciljem ugotovitve dobrih praks analiziramo kulturno diplomacijo Francije in Nemčije kot vodilnih evropskih držav na tem področju. Preučujemo tudi potencial in aktivnosti Slovenije na tem področju ter izvedemo primerjalno analizo potencialov za kulturno diplomacijo Slovenije, Francije in Nemčije.
Keywords: diplomacija, kultura, kulturna diplomacija, mednarodni odnosi, mednarodne organizacije, Slovenija
Published: 09.08.2018; Views: 114; Downloads: 7
.pdf Full text (861,50 KB)

9.
Prednosti in slabosti družinskega podjetja tina, d. o. o.
Sabina Žiško, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja na podlagi teoretičnih izhodišč proučujemo prednosti in slabosti izbranega družinskega podjetja Tina, d. o. o. Družinsko podjetje je kompleksna kombinacija dveh sistemov – družine in podjetja. Zelo uspešna so zagotovo lahko tista družinska podjetja, ki imajo jasno opredeljeno vizijo, politiko podjetja in strategije podjetja, ki stremijo k razvoju in ki znajo ločevati med družino in poslom. Takšna družinska podjetja imajo pred drugimi mnoge prednosti, ki jim zagotavljajo večjo verjetnost dolgoročne uspešnosti. V delu diplomskega seminarja smo raziskali značilnosti družinskega podjetništva, razlike med družinskim in nedružinskim podjetjem ter analizirali izbrane dejavnike, ki vplivajo na uspešnost družinskega podjetja, npr. značilnosti lastnika, managerja podjetja in vlogo družinskih članov v podjetju. Proučevano družinsko podjetje je majhno družinsko podjetje, ki temelji na dobrih medsebojnih odnosih in zaupanju. S pomočjo intervjuja in SWOT analize smo ugotovili, da se odlikujejo po pripadnosti podjetju, osredotočenosti na delo, hitrem sprejemanju odločitev, potrpežljivem vlaganju, izpostavljena je kakovost opravljenih storitev in stalna pripravljenost za nove poslovne priložnosti, ki jih podjetje nenehno išče in tudi izkorišča. Največja slabost je predvsem togost/rigidnost podjetja. Na podlagi opravljene raziskave smo poiskali prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti preučevanega podjetja ter podali priporočila za njegov nadaljnji razvoj. Potrdili smo hipotezo, da je v družinskih podjetjih pogosta slabost nerešeno samo planirano nasledstvo lastništva, in hipotezo, da ima najpomembnejšo vlogo v družinskih podjetjih družina. Delno smo potrdili hipotezo, da je prednost družinskih podjetij fleksibilnost v času, saj biti stalno dosegljiv v podjetju pomeni imeti manj časa za družino.
Keywords: družinsko podjetje, prednosti družinskega podjetja, slabosti družinskega podjetja, znčilnosti družinskega podjetja, vloge družinskih članov
Published: 09.08.2018; Views: 117; Downloads: 6
.pdf Full text (1,06 MB)

10.
Razvoj novega izdelka na primeru podjetja mikro + polo
Anemarie Praznik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega projekta smo podrobneje opisali različne definicije izdelka. Opredelili smo posamezne ravni izdelka in značilnosti posameznih ravni. Ob tem smo dodali in opredelili življenjski cikel ter podrobneje pogledali, kako se krivulje življenjskega cikla med seboj razlikujejo po različnih segmentih izdelka. Predstavili smo razvoj in podrobneje opredelili posamezne faze razvoja novega izdelka. Za praktičen primer smo izbrali izdelek digestorij podjetja Mikro+Polo. Izdelek digestorij je namenjen laboratorijem. Osnovni namen izdelka je, da se v njem izvajajo eksperimenti, pri čemer hlapi, ki nastajajo pri eksperimentih ne uhajajo v prostor, ampak se odvajajo skozi digestorij. Cilj izdelka je povečati varovanje zdravja zaposlenih na delovnem mestu v laboratorijih. V diplomskem projektu smo tako izdelek podrobneje analizirali in predstavili njegov razvoj, kot tudi posamezne faze razvoja. Zavedamo se dejstva, da se je v današnjem času zelo težko prebiti na trg, kjer vlada velika konkurenca. Kupci so postali vse bolj kritični do izdelkov, želijo si vedno nižje cene in visoko kakovost. Zato je zelo pomembno razumeti, kako ciljnim kupcem približati svoj izdelek in mu poleg njega prodati še pomembno zgodbo. V izbranem podjetju to počnejo zelo uspešno. O uspešnosti podjetja ne odloča samo primerni izdelek, ampak je ključnega pomena tudi dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu, ki povečini preživijo več kot 8 ur na delovnem mestu. Vrednota podjetja so tako med drugim tudi zaposleni, ki lahko s svojim znanjem, kvaliteto, motiviranostjo in dobrim počutjem na delovnem mestu odločilno pripomorejo k uspešnosti izdelka in samega podjetja.
Keywords: digestorij, izdelek, podjetje, življenjski cikle, razvoj.
Published: 08.08.2018; Views: 107; Downloads: 6
.pdf Full text (833,39 KB)

Search done in 3.08 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica