| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


Search without a query returns a maximum of 100 hits!

1 - 10 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Zmožnost določenih ravni glasovnega zavedanja pri pet- in šestletnih otrocih
Jana Matavž, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Zmožnost določenih ravni glasovnega zavedanja pri pet- in šestletnih otrocih smo s pomočjo izbrane literature v teoretičnem delu najprej predstavili razvoj govora, dejavnike, ki vplivajo na razvoj govora, in razvoj jezikovne zmožnosti. V nadaljevanju smo opredelili še zaznavne sposobnosti in glasovno zavedanje. V drugem delu, t. i. empiričnem delu, so pri vsakem otroku predstavljeni in interpretirani rezultati dveh preverjanj. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kolikšna je zmožnost določenih ravni glasovnega zavedanja otrok v predšolskem obdobju, in sicer zmožnost zaznavanja zahtevnejših dejavnosti glasovnega zavedanja, kot so prepoznavanje sličic, prepoznavanje začetnega in končnega glasu, tvorjenje besed na začetni in končni glas ter glaskovanje besed (členitev besede na posamične glasove). Obe preverjanji sta bili izvedeni z razmikom petih mesecev, in to z enakim inštrumentarijem, saj smo le tako pridobili realen individualen napredek otroka. Rezultati, ki smo jih pridobili, so pokazali, da se pri otrocih starih od pet do šest let kaže napredek med začetnim in končnim preverjanjem v razvoju glasovnega zavedanja. Opazili smo, da je bil pri nekaterih otrocih napredek večji, pri drugih pa manjši.
Keywords: zaznavne sposobnosti, glasovno zavedanje, začetni glas, končni glas, glaskovanje
Published: 13.08.2020; Views: 9; Downloads: 3
.pdf Full text (2,35 MB)

2.
Priprava in izvedba lutkovne predstave strokovnih delavk za otroke
Alja Macuh, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu naše diplomske naloge so predstavljena teoretična izhodišča in opis projekta priprave lutkovne predstave, ki lahko služi za primer, kako lahko strokovni delavci/delavke v vrtcu, pripravijo lutkovno predstavo. V praktičnem delu je najprej predstavljen koncept projektnega dela, izvedenega v Vrtcu Cirkulane. Projekt je oblikovan po dnevih in v trajanju 10. dni. Zasnovan je bil vse od izbire teksta, vrste lutk, izdelave lutk, scene, vaj in izvedbe ter kotičkov, ki sledijo po končani lutkovni predstavi. Izbrana je bila predstava z naslovom Miška želi prijatelja, avtorice Nine Mav Hrovat. Uporabljene so bile ročne lutke. Izbrani so bili otroci 4-5 leta starosti. Opisano je načrtovanje in priprava ter izbira vseh potrebnih elementov za lutkovno predstavo. Glavni cilj je bil usmerjen k vzgojiteljem in pomočnikom, približati jim in jih pritegniti k lutkovnemu področju, spodbuditi k ustvarjanju in izražanju skozi lutkovno gledališče. Hkrati je cilj tudi otrokom približati lutkovno umetnost, negovanje in spodbudo čustvenega doživljanja ob ogledu predstave, ob tem tudi razvijanje domišljije ter razvoj socialno-interakcijskih spretnosti. Izbrana je bila deskriptivna metoda raziskovanja in uporaba primarnih virov. Zasnova projekta, ki je predstavljen v diplomski nalogi, lahko vzgojiteljem služi kot primer, kako lahko vzgojitelji v vrtcu pripravijo lutkovno predstavo za otroke.
Keywords: lutke v vrtcu, lutkovna predstava, izvedba lutkovne predstave, projekt v vrtcu
Published: 13.08.2020; Views: 8; Downloads: 2
.pdf Full text (1,36 MB)

3.
Sposobnost vidnega zaznavanja otrok v prvem starostnem obdobju
Tanja Lepej, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preučevali sposobnosti vidnega zaznavanja otrok prvega starostnega obdobja ter njihov napredek v obdobju enega meseca. V teoretičnem delu so predstavljene sporazumevalne dejavnosti – poslušanje, govorjenje, branje ter pisanje. Eno poglavje pa smo posvetili zaznavanju, kjer smo podrobneje predstavili vidno zaznavanje. V empiričnem delu so predstavljeni in interpretirani individualni rezultati otrok začetnega in končnega preverjanja. Namen raziskave je bil ugotoviti sposobnost vidnega zaznavanja pri otrocih v prvem starostnem obdobju. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, konkretnem vzorcu 9 otrok, starih 15–30 mesecev. Raziskava je potekala s pomočjo vaj vidnega zaznavanja, ki smo jih izvedli dvakrat, in sicer v razmiku enega meseca. Otrokovo vidno zaznavanje in njegov napredek smo preverjali preko konkretnih predmetov ter slik. Rezultate otrok smo sproti zapisovali v tabelo ter ugotovili, da so se rezultati, ki smo jih dobili pri končnem preverjanju, izboljšali.
Keywords: Vidno zaznavanje, vidno razločevanje, prvo starostno obdobje.
Published: 13.08.2020; Views: 8; Downloads: 1
.pdf Full text (2,10 MB)

4.
Vpliv tehnike plavanja na stanje hitrih plavalnih disciplin
Peter Mankoč, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Plavanje je dolgoletni olimpijski šport, ki se stalno razvija. Slovensko plavanje je v mednarodni plavalni areni doseglo veliko rezultatskih uspehov, do največjih je prišlo v prvem desetletju tega tisočletja. Velika večina uspehov je bila dosežena v sprinterskih disciplinah. V zadnjem desetletju je število rezultatskih uspehov močno upadlo. Edina disciplina, ki je ostala mednarodno konkurenčna, je bila 50 metrov prsno. Razširjenost vrha slovenskega plavanja, ki bi konkuriral, je usahnil na posameznika/posameznico. V diplomski nalogi ugotavljamo stanje slovenskega plavanja in iščemo razloge, zakaj slovensko plavanje ni konkurenčno v hitrih disciplinah. Ali je razlog infrastruktura, usmerjenost trenerjev ali pomanjkljivo tehnično znanje plavalk in plavalcev? Zato da bi lahko prišlo do sprememb, moramo vedeti, kaj je razlog za nastalo situacijo.
Keywords: plavanje, tehnika, plavalni elementi, podvodno plavanje
Published: 13.08.2020; Views: 7; Downloads: 2
.pdf Full text (2,31 MB)

5.
Geodetsko lasersko 3D skeniranje v gradbeništvu, prometnem inženirstvu in arhitekturi
Tamara Sarjaš, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V projektni nalogi so opisani načini daljinskega zaznavanja. Podrobneje je opisana tehnologija lidar oziroma lasersko skeniranje, ki je uporabno na različnih področjih. Naloga je osredotočena predvsem na uporabo 3D laserskega skeniranja v gradbeništvu, prometnem inženirstvu in arhitekturi. Prav tako je podanih nekaj primerov iz prakse. Obstaja veliko različnih laserskih skenerjev, ki se razlikujejo glede na področje uporabe. Primerjava je bila izvedena na podlagi merodajnih lastnosti, s pomočjo katerih je možna izbira najprimernejšega skenerja za določeno nalogo. Na koncu je predstavljeno, kako je 3D lasersko skeniranje poenostavilo BIM modeliranje, ki je nepogrešljivo pri projektiranju in gradnji objektov.
Keywords: gradbeništvo, geodezija, daljinsko zaznavanje, 3D laserski skenerji, BIM
Published: 12.08.2020; Views: 29; Downloads: 18
.pdf Full text (1,87 MB)

6.
Povezanost gibalne ustvarjalnosti in gibalne kompetentnosti predšolskih otrok
Nina Lukman, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili teoretični vidik ustvarjalnosti, gibalne ustvarjalnosti, dimenzije ustvarjalnosti, gibalne kompetentnosti ter gibalna znanja. Želeli smo ugotoviti, ali obstaja povezanost med gibalno ustvarjalnostjo in gibalno kompetentnostjo predšolskih otrok, ali obstajajo razlike v gibalni kompetentnosti in ustvarjalnosti med dečki in deklicami ter kakšno vlogo imajo lokomotorne in manipulativne spretnosti pri kompetentnosti in ustvarjalnosti. V raziskavi smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Podatke smo zbrali na kvantitativen način, s pomočjo opazovanja in z ocenjevalnimi lestvicami. S pomočjo Testa motorične kreativnosti (Motor creativity test) (Bertsch, 1983), ki vsebuje elemente fleksibilnosti, fluentnosti in originalnosti, smo ocenjevali gibalno ustvarjalnost otrok. S pomočjo Testa motoričnega razvoja (Test of Gross Motor Development-TGMD-2) (Ulrich, 2000) smo ocenjevali gibalno kompetentnost otrok. V vzorec je bilo vključenih 39 otrok, starih šest let, iz vrtca Studenci Maribor – enota Limbuš in vrtca Ruše. Ocenjevali smo v prostorih vrtcev in v telovadnici. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da ni povezanosti med gibalno ustvarjalnostjo in gibalno kompetentnostjo. Prav tako med dečki in deklicami ni razlik v gibalni ustvarjalnosti, prav tako tudi ne v gibalni kompetentnosti. Tudi v ustvarjalnosti med manipulativnimi in lokomotornimi spretnostmi med spoloma ni razlik. Vendar pa so bili otroci kompetentnejši v lokomotornih kot manipulativnih spretnostih.
Keywords: predšolski otroci, gibalna znanja, gibalni razvoj, lokomotorne spretnosti, manipulativne spretnosti
Published: 10.08.2020; Views: 26; Downloads: 6
.pdf Full text (1,73 MB)

7.
Značilnosti gibalne učinkovitosti slovenskih teniških igralcev v povezavi z uspešnostjo v tenisu
Nina Krivec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti značilnosti gibalne učinkovitosti v povezavi z uspešnostjo slovenskih teniških igralcev s pomočjo metode FMS (»Functional movement screen«). Metoda FMS je sestavljena iz 7 testov, na podlagi katerih s pomočjo opazovanja ocenjujemo gibalne naloge posameznika. Testirani igralci in igralke so bili stari med 10 in 18 let in so bili uvrščeni na jakostno lestvico Teniške zveze Slovenije. Podatki so bili pridobljeni na letnih meritvah na Fakulteti za šport, med leti 2012 in 2018, kjer je sodelovalo 172 slovenskih teniških igralcev in igralk. Glede na kriterije uspešnosti smo prišli do ugotovitev, da gibalna učinkovitost nima direktne povezave z uspešnostjo v tenisu. Ugotovili smo, da med starostnimi skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike v gibalni učinkovitosti. Preverili smo tudi telesne asimetrije, kjer smo ugotovili, da se največ telesnih asimetrij pojavlja v predelu ramenskega obroča. Pri povezavi gibalne učinkovitosti in uspešnosti v tenisu smo ugotovili, da so gibalno učinkovitejši igralci tudi uspešnejši v tenisu. Medtem ko za igralke to ne velja. Ko smo primerjali uspešne z manj uspešnimi v številu asimetrij, smo ugotovili, da imajo uspešnejše igralke in igralci manj telesnih asimetrij, kot jih imajo manj uspešni igralci ter igralke. Z raziskavo smo odprli novo področje primerjave gibalne učinkovitosti in uspešnosti v tenisu, katere izsledke je moč aplicirati tudi v prakso.
Keywords: tenis, functional movement screen, gibalna učinkovitost, testiranja.
Published: 06.08.2020; Views: 41; Downloads: 7
.pdf Full text (911,98 KB)

8.
Analiza vpliva električno gnanega turbo kompresorja na stacionarno in dinamično delovanje motorja
Andrej Cvikl, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisana morebitna uporaba in vpliv električno gnanega kompresorja na 1,6-litrski, dizelski motor, ki že v osnovi vsebuje turbo polnilnik. Opisan je sistem z dodanim kompresorjem in brez njega. Izvedena je bila primerjava rezultatov motorja obeh polnilnih sistemov pri polni obremenitvi motorja in tudi pri dinamičnem obratovanju. Pri dinamičnem obratovanju je bila pozornost usmerjena na zmanjšanje pojava turbo luknje, pri polni obremenitvi motorja pa na povišano moč ter navor motorja pri nižjih vrtilnih frekvencah. V delu so predstavljene osnove motorjev z notranjim zgorevanjem, tlačno polnjeni motorji, programska oprema AVL BOOSTTM, postopek dela v programu in rezultati izvedene simulacije.
Keywords: Motorji z notranjim zgorevanjem, numerična simulacija, turbo kompresor, električno gnan kompresor.
Published: 06.08.2020; Views: 61; Downloads: 26
.pdf Full text (2,09 MB)

9.
Vloga in naloge pomočnika trenerja pri analizi igre nasprotnika in pripravi članske košarkarske ekipe na tekmo
Jan Šentjurc, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela je predstaviti izkušnje pridobljene pri opravljanju vloge pomočnika trenerja v članskih moštvih Košarkarskega kluba Šentjur in Košarkarskega kluba Sixt Primorska, kjer sem deloval v zadnjih treh letih. Glavni namen diplomskega dela je predstaviti vlogo in naloge pomočnika trenerja v članskem moštvu pri pripravi na košarkarsko tekmo, pomen in vrednost analize nasprotnikove igre (taktike v obrambi, taktike v napadu, statistike in individualnih predispozicij posameznih igralcev).
Keywords: košarka, trener, pomočnik trenerja, analiza, Košarkarski klub Šentjur, Košarkarski klub Sixt Primorska.
Published: 06.08.2020; Views: 39; Downloads: 3
.pdf Full text (3,88 MB)

10.
Naravoslovne igre po Cornellu v vrtcu
Urška Ačko, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Otroci so včasih večina svojega časa preživljali v naravi. Skozi raziskovanje narave so se učili, razvijali domišljijo in si urili motoriko. Današnji tempo življenja otroke veliko krat prikrajša za pristno izkušnjo narave, še posebej v mestih. Naloga vzgojiteljev je, da skozi igro otrokom poskuša približati naravo na otrokov zanimiv način. V diplomskem delu predstavimo pomen doživljajske pedagogike v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu smo na podlagi strokovne literature predstavili doživljajsko pedagogiko, njen pomen, cilje in načela ter pomen gozda in igrive igre pri otrokovem razvoju. Predstavili smo tudi avtorja knjig o ozaveščanju narave in naravoslovnih iger Josepha Cornella. V praktičnem delu smo izbrali sedem naravoslovnih iger avtorja Josepha Cornella, ki smo jih izvajali večina v naravnem okolju, v gozdu, travniku in tudi prilagojeno v igralnici. Igre smo praktično izvajali z vrtčevsko skupino otrok, starih 4-5 let. Igre smo opisali in predstavili izvedbo ter analizirali s pomočjo opazovalnih listov. Skozi diplomsko nalogo smo ugotovili, da so naravoslovne dejavnosti pripomogle k odkrivanju novega načina učenja. Otroci so skozi igre pridobili ovrednotene naravoslovne izkušnje. Skozi raziskavo smo ugotovili, da je zaželeno, da vzgojitelj načrtuje še več doživljajskih vodenih aktivnosti. Predlog aktivnosti in izkušnje avtorja Josepha Cornella ocenjujejo kot zelo ustrezne in priporočljive.
Keywords: predšolski otrok, doživljajska pedagogika, naravoslovne igre, Joseph Cornell
Published: 06.08.2020; Views: 47; Downloads: 8
.pdf Full text (3,63 MB)

Search done in 2.57 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica