| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 6391
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
Trajnostna mobilnost in prehod v pametno mesto
Mark Bizjan, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času se mestna območja vedno bolj soočajo z okoljskimi problemi, kot so onesnaženje zraka, zastoji v prometu, pomanjkanje zelenih površin idr. Dejavnosti v urbanih okoljih močno vplivajo na okolje in na splošno kakovost življenja v mestih. Mestna mobilnost postaja vedno bolj mednarodni problem, vprašanja okoli trajnostne mobilnosti pa so vedno bolj prisotna v strokovni literaturi in javnem življenju. Trajnostna mobilnost je spodbujanje prenosa načina mobilnosti na bolj trajnostne načine prevoza, kot so hoja, kolesarjenje ali javni prevoz, ki jih skušajo spodbuditi s pomočjo informiranja prebivalcev. Ti ukrepi lahko dolgoročno izboljšajo kakovost življenja v mestu. Trajnostna mobilnost pa je del pametnega mesta, h kateremu stremijo številna svetovna mesta, še posebej v razvitem svetu. V naši nalogi smo izvedli raziskavo med prebivalci mesta Ljubljana. Raziskava je pokazala ozaveščenost ljudi za bolj udobno in kakovostno življenje. Na podlagi rezultatov raziskave smo pripravili možnost izboljšav v praksi s predlogom uvedbe koncepta pametnega mesta. Poleg tega smo predlagali uporabo pametnih aplikacij, katerih cilj je povečati trajnostno mobilnost v pametnem mestu.
Keywords: trajnostni razvoj, Ljubljana, trajnostna mobilnost, pametno mesto
Published: 16.10.2019; Views: 25; Downloads: 12
.pdf Full text (976,12 KB)

22.
Razvoj kadrov v javni zdravstveni ustanovi
Petra Dolinar, 2019, master's thesis

Abstract: Razvoj kadrov je ključni dejavnik za zagotavljanje konkurenčnosti organizacije na trgu dela. Skrb za kadre ni samo usmerjanje delavcev, kako naj opravljajo svoje delo, temveč je predvsem pomembna skrb za njihov razvoj tako na osebnem strokovnem kot delovnem področju. Zaposleni veliko svojega časa preživijo na delovnem mestu, zato jim organizacija poleg finančnega dohodka predstavlja tudi zelo pomemben mejnik na njihovi življenjski poti. Z razvijanjem managementa človeških virov se prav tako razvija koncept razvoja kadrov, ki je bil na začetku namenjen predvsem strokovnemu, osebnemu in profesionalnemu razvoju posameznika ter usklajevanju želja zaposlenega s ciljem organizacije, pri čemer je bil poudarek na izobraževanju in razvoju kariere. Danes pa razvoj kadrov postaja del strategije organizacije in pomaga pri oblikovanju njene kulture. Nekatere organizacije imajo razvoj kadrov zelo dobro vpeljan v sistem dela, področje zdravstvene nege pa še vedno ostaja nekje v ozadju. Medicinske sestre razvoj kadrov povezujejo predvsem z izobraževanjem na delovnem mestu, ki je trenutno zelo dobro organizirano. Vse prevečkrat pa se pozablja na oblikovanje kariere posamezne medicinske sestre. Kljub številnim novostim, ki so jih deležne javne zdravstvene ustanove, se še vedno uveljavljajo tradicionalne oblike napredovanja medicinskih sester. Dobro oblikovan in strateško vpeljan sistem razvoja kadrov bi medicinskim sestram omogočal strokovni, delovni in osebni razvoj ter jim hkrati zagotavljal možnost uveljavitve svojih potencialov. Tako medicinska sestra ne bi imela več samo statusa oskrbe pacienta, temveč bi prevzemala nove kompetence, ki bi ji omogočale napredovanje na delovnem in finančnem nivoju. Z dobro skrbjo za razvoj kadrov se poveča motiviranost zaposlenih, ta pa prinaša boljše opravljanje zdravstvenih storitev, veča zadovoljstvo pacientov in javni zdravstveni ustanovi prinaša konkurenčnost, kar je eden izmed glavnih ciljev vsake organizacije.
Keywords: ̶ razvoj kadrov ̶ medicinska sestra ̶ osebni, strokovni in delovni razvoj ̶ kadrovski management ̶ javna zdravstvena ustanova
Published: 16.10.2019; Views: 27; Downloads: 11
.pdf Full text (1,62 MB)

23.
Presoja skladnosti s standardom ISO/IEC 27001 v manjšemproizvodnem podjetju
Andraž Pirnat, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bila izvedena presoja skladnosti s standardom ISO/IEC 27001:2013 v manjšem proizvodnem podjetju BVG, d. o. o. Zaradi same narave in velikosti podjetja upravljanje informacijske varnosti do sedaj ni bilo na prvem mestu, vendar se vodstvo podjetja vse bolj zaveda strateškega pomena tega področja. V prvem delu diplomskega dela so podane teoretične osnove s področja informacijske varnosti. Sledijo predstavitev okolja, torej samega podjetja BVG, d.o.o., popis njihovih poslovnih procesov in trenutne informacijske podpore. V empiričnem delu so podani rezultati analize skladnosti s standardom ISO/IEC 27001:2013, ki so bili pridobljeni s pomočjo metodološkega orodja, izdelanega v okolju Excel, dosegljivega na spletu. Na koncu diplomskega dela so ponujene rešitve, ki bi lahko pripomogle k izboljšanju stanja na področju informacijske varnosti.
Keywords: informacijski sistem, varnost, sistem za upravljanje informacijske varnosti, standard ISO/IEC 27001:2013, skladnost, presoja
Published: 15.10.2019; Views: 19; Downloads: 10
.pdf Full text (1,47 MB)

24.
Motivacija na delovnem mestu pri mladih osebah od 15 do 30 let starosti
Lara Diminić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Obravnavamo motivacijo na delovnem mestu pri mladih osebah, starih od 15 do 30 let. Motivacija je pojem, s katerim smo vsi seznanjeni in ga tudi veliko uporabljamo v vsakdanjem življenju. Ima velik pomen na delovnem mestu in je eden od glavnih dejavnikov, pomembnih za uspešno delovanje v organizaciji. V teoretičnem delu smo opredelili motivacijo in motivacijske teorije. Seznanili smo se s tem, kateri motivacijski dejavniki obstajajo na delovnem mestu in kateri motivacijski dejavniki so pomembni mladim delavcem. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, kateri motivacijski dejavnik najbolj vpliva na motivacijo na delovnem mestu pri mladih osebah, ali nedenarne nagrade pozitivno vplivajo na motivacijo in kako bi fleksibilen delovnik vplival na motivacijo na delovnem mestu. Raziskovali smo, ali so mladi delavci lojalni organizaciji, v kateri so zaposleni, in kako povratna informacija nadrejenega vpliva na njihovo motivacijo. V diskusiji smo na podlagi empiričnega dela odgovorili na raziskovalna vprašanja ter oblikovali primerna priporočila, kako spodbujati motivacijo na delovnem mestu in kako ukrepati, da ostanejo mladi delavci motivirani in srečni v organizaciji, v kateri delajo. Z raziskavo smo ugotovili, da denar kot motivacijski dejavnik mladim delavcem ni preveč pomemben. Na njihovo motivacijo bolj vplivajo dejavniki, kot so dobri odnosi s sodelavci, fleksibilen delovnik, možnost napredovanja, nedenarne nagrade in podobno. Poleg tega smo ugotovili, da jim je pomembna povratna informacija od nadrejenega. Ne nazadnje še spoznanje, da mladi delavci niso najbolj lojalni svojim organizacijam. Menimo, da bi podjetja lahko pogosteje organizirala team buildinge in različne delavnice za svoje delavce, tako bi izboljšali komunikacijo med zaposlenimi, delavci pa bi imeli večji občutek pripadnosti podjetju. Poleg tega bi bilo dobro, da podjetja svoje delavce motivirajo z nedenarnimi nagradami, kot so pohvale in priznanja, lahko bi tudi poskusili uvesti fleksibilen delovnik in delo od doma. Organizacije morajo svojim delavcem pogosteje podajati povratne informacije za delo, ki ga opravljajo. Poleg tega morajo tudi izboljšati komunikacijo s svojimi delavci, ker bi na ta način najlažje ugotovili, kako posameznika motivirati in zadržati v svojem podjetju.
Keywords: motivacija, motivacija na delovnem mestu, mladi delavci od 15 do 30 let starosti, motivacijski dejavniki
Published: 15.10.2019; Views: 22; Downloads: 7
.pdf Full text (640,62 KB)

25.
Odnosi med zaposlenimi v družinskem podjetju
Emina Ramčilović, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Družinska podjetja predstavljajo specifično obliko podjetništva in so v sodobnem gospodarstvu vedno pogostejša. Odnosi v tovrstnih podjetjih so bili od nekdaj komplicirani zaradi prepletanja družinskih in poslovnih vezi. Slabi odnosi med zaposlenimi, bodisi družinskimi, bodisi nedružinskimi člani, v podjetjih predstavljajo resen problem za poslovanje podjetja. Boljši kot so odnosi, višja je stopnja motiviranosti, zavzetosti, pripadnosti in produktivnosti. Z lastno raziskavo smo s pomočjo intervjujev v družinskem podjetju iskali odgovore na sedem raziskovalnih vprašanj, ki so se nanašala na odnose med zaposlenimi, konflikte ter razlikovanje oziroma privilegiranje zaposlenih, ki so družinski člani, in tistih, ki niso družinski člani. Zanimalo nas je tudi, če so dobri družinski odnosi pogoj za uspešnost družinskega podjetja in ali odnosi med zaposlenimi vplivajo na zadovoljstvo pri delu, kakovost dela in poslovne rezultate. Ugotovili smo, da direktor ne dela razlik med zaposlenimi ter da morajo biti v gospodarskih družbah vsi člani enakopravni. Kljub temu smo ugotovili, da so pričakovanja od zaposlenih, ki so družinski člani, in tistih, ki niso, drugačna, saj se mnogo več zahteva in pričakuje od zaposlenih, ki so v sorodstvu. Kot je vsaka družina različna, tako se med seboj razlikujejo tudi družinska podjetja. Vsako je edinstveno. Področje je izjemno aktualno in zajema prepletanje znanstvenega, strokovnega in praktičnega pristopa. Raziskano podjetje posluje uspešno in se uspešno sooča z izzivi, ki jih prinaša družinsko podjetništvo. Ugotavljamo, da imajo pozitivni odnosi lahko pozitiven učinek na poslovanje podjetja. Če bodo odnosi med zaposlenimi dobri, bo nižja stopnja fluktuacije, kar podjetju posledično znižuje stroške in omogoča varčevanje s časom ter energijo.
Keywords: družinsko podjetništvo, družina, odnosi med zaposlenimi
Published: 15.10.2019; Views: 19; Downloads: 10
.pdf Full text (505,17 KB)

26.
Problematika zaposlovanja starejših ljudi
Igor Djurić, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Staranje prebivalstva je nadvse aktualen problem, predvsem v državah, kjer se povečuje delež starega prebivalstva v celotnem prebivalstvu. Staranje prebivalstva je posledica podaljšanja pričakovanega trajanja življenja, nizke stopnje rodnosti in migracij. V diplomskem delu želimo predstaviti, kakšna je politika zaposlovanja starejših v slovenskih podjetjih in s katerimi težavami se pri tem srečujejo tako starejše osebe kot tudi delodajalci. V ta namen smo izvedli raziskavo, in sicer med starejšimi zaposlenimi in med delodajalci oziroma srednje velikimi podjetji SV dela Slovenije. Izkazalo se je, da se delodajalci zavedajo kvalitet, ki jih imajo starejši zaposleni, vendar pa zaradi zakonodaje na omenjenem področju ne zaposlujejo radi starejših delavcev, za že zaposlene v podjetju pa poskrbijo na različne načine. Večkrat jim pomagajo pri pridobivanju dokumentacije, s katero izkazujejo pogoje za zaposlitev, prav tako jih, kolikor je to možno, razporedijo na manj (predvsem fizično) zahtevna delovna mesta. Njihovo zanje pa največkrat uporabijo v timih z mlajšimi zaposlenimi ali pa sprejemajo njihove ideje. Po drugi strani se tudi starejši zaposleni zavedajo svojih vrlin, predvsem znanja, ki ga imajo, pa tudi lojalnosti podjetju. Kljub temu se zaradi neobvladovanja tehnologije, slabše mobilnosti ali nižje stopnje izobrazbe v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi počutijo v manjvrednem položaju.
Keywords: starejši zaposleni, starost, zakon, lojalnost, upokojitev
Published: 15.10.2019; Views: 21; Downloads: 8
.pdf Full text (1,55 MB)

27.
Problematika brezposelnosti na območju Urada za delo Domžale
Tajda Lončar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Brezposelnost je zelo razširjen družbeni pojem in pojav. V Sloveniji je brezposelnost v obdobju od 2008 do 2017 naraščala, v obdobju zadnjih dveh let pa ponovno upadla. V diplomskem delu smo preučevali brezposelnost in se pri tem opredelili na območje Urada za delo Domžale. V teoretičnem delu smo predstavili trg dela in pojem brezposelnost. Podrobno smo opredelili brezposelno osebo, razloge za nastanek brezposelnosti in posledice, ki jih brezposelnost prinaša. Opredelili smo tudi vrste brezposelnosti in predstavili razlike med registrirano brezposelnostjo ter anketno brezposelnostjo. Opisali smo pravice brezposelnih oseb in pomoč, ki jo imenujemo aktivna politika zaposlovanja. Dotaknili smo se tudi različnih kategorij brezposelnih kot so ženske, mladi, starejši in invalidi. V empiričnem delu smo raziskovali problematiko brezposelnosti na območju Urada za delo Domžale. Pri tem smo zajeli različne kategorije kot so spol, starost, izobrazba ter delovna doba brezposelnih oseb. Proučevali smo tudi število prostih delovnih mest po posameznih področjih in osebe, ki so vključene v aktivno politiko zaposlovanja. Eden ključih raziskovalnih poglavij pa je bil razkorak med potrebami delodajalcev in izobrazbo iskalcev zaposlitev. Ugotovili smo, da je na stanje brezposelnosti izredno vplivala gospodarska kriza. Velik pomen na zaposlitev pripisujemo tudi stopnji in smeri izobrazbe, delovnim izkušnjam in starosti.
Keywords: brezposelnost, trg dela, Urad za delo Domžale, izobrazba
Published: 15.10.2019; Views: 12; Downloads: 4
.pdf Full text (1,12 MB)

28.
Organizacija kadrovske službe v organizacijah
Lara Juteršek, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi sta predstavljena pomen in organizacija kadrov v podjetju glede na velikost podjetja, aktivnosti, ki se odvijajo v kadrovskih oddelkih, in nosilce kadrovskih odločitev. Namen diplomskega dela je predstaviti pomembnost kadrovskega oddelka kot strateškega in izredno pomembnega za konkurenčnost podjetja. Ker se je v zadnjih letih kadrovska funkcija močno razvila, bodo na kratko predstavljeni tudi kronološki razvoj in teorije, ki so veljale za določeno obdobje. Predvsem pa bo poudarek na razliki v pomenu kadrovske funkcije v velikih ali malih podjetjih
Keywords: Organizacija, kadrovski oddelek, procesi, funkcija, kadri, kadrovanje
Published: 15.10.2019; Views: 13; Downloads: 8
.pdf Full text (1,18 MB)

29.
Izdelava spletne strani za podjetje Waffle to go
Žiga Lomovšek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen postopek izdelave spletne strani za podjetje Waffle to go, ki se ukvarja s peko in prodajo vafljev na palčki. Izdelana je bila dinamična spletna stran, oblikovana v obliki pristajalne spletne strani, ki bo podjetju zagotovila večjo prepoznavnost in lažji stik kupcev s podjetjem. Za izdelavo smo uporabili program XAMPP in platformo WordPress. Prikazan je postopek objave spletne strani na strežnik pri ponudniku spletnega gostovanja Hostko. Osredotočili smo se tudi na zaščito spletne strani. Za to smo namestili varnostni vtičnik WordFence in brezplačni SSL certifikat »Let's Encrypt«. Izvedena je bila optimizacija za hitrejše nalaganje in boljše pozicioniranje v iskalnikih.
Keywords: spletna stran, Waffle to go, WordPress, XAMPP, varnost spletne strani
Published: 15.10.2019; Views: 18; Downloads: 5
.pdf Full text (2,15 MB)

30.
Čustvena inteligenca in okoljska zavest zaposlenih
Saša Pipan, 2019, master's thesis

Abstract: V sodobnem, hitrem tempu življenja vse bolj izgubljamo nit z našim naravnim okoljem in manj cenimo medsebojne odnose. Posledična ekološka kriza prinaša vse več čustvenih težav, ki se negativno odražajo tudi v delovnem okolju. V pričujoči magistrski nalogi raziskujemo povezavo med čustveno inteligenco in okoljsko zavestjo in iščemo rešitve za opisani problem. Poudarek magistrske naloge je na povezavi čustvene inteligence in okoljske zavesti zaposlenih ter njuni razliki med vodstvenim in nevodstvenim kadrom. V teoretičnem delu predstavimo pojem čutvene inteligence, njen vpliv na poslovno uspešnost in delovanje podjetja ter kako se jo meri in razvija. Nadalje razložimo okoljsko zavest, delovanje ekološkega managementa, varstvo okolja kot podjetniški cilj, vlogo in pomen sistemov za varovanje okolja ter cilje in vidike okolja, na katere lahko vplivajo podjetja. Rezultati raziskovalnega dela prikazujejo čustveno inteligenco in okoljsko zavest zaposlenih glede na njihov spol, starost, izobrazbo, delovne izkušnje in vodstveno, oziroma nevodstveno funkcijo. Podrobneje smo analizirali povezavo med čustveno inteligenco in okoljsko zavestjo ter preučili njun vpliv na uspešnost organizacije.
Keywords: čustvena inteligenca, okoljska zavest, zaposleni, delovno okolje
Published: 15.10.2019; Views: 15; Downloads: 5
.pdf Full text (1,12 MB)

Search done in 0.93 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica