| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


101 - 110 / 6351
First pagePrevious page78910111213141516Next pageLast page
101.
Razvoj družinskega podjetja Kimmy oblačila za delo skozi generacije
Kim Sevšek, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Družinska podjetja predstavljajo zelo pomemben delež vsega gospodarstva po celem svetu. Njihova ključna posebnost je povezanost družine v posel. Opredelili smo družinska podjetja in ugotavljali povezave teoretičnih izhodišč na primeru družinskega podjetja Kimmy oblačila za delo. V začetku teoretičnega dela smo podrobno predstavili pojme podjetje, podjetništvo in podjetnik. Pregledali smo področje vodenja in organizacije in v nadaljevanju opisali pomen rasti ter razvoja. Nadalje smo se posvetili definiciji družinskega podjetja, njegovim bistvenim značilnostim ter ključnih posebnostim. Dotaknili smo se tudi njegovih prednosti in slabosti, obrazložili glavne razlike med družinskimi in nedružinskimi podjetji in pregledali problematiko prenosa nasledstva podjetja na naslednjo generacijo. Raziskava je potekala v družinskem podjetju Kimmy oblačila za delo. V tem delu smo z intervjuji ustanoviteljice, trenutnega lastnika in morebitnega naslednika ugotavljali kako se je družinsko podjetje Kimmy oblačila za delo razvijalo skozi generacije. Z analizo njihovih odgovorov smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Zanimali so nas razlogi za začetek družinskega podjetja in razvoj njihove dejavnosti skozi generacije. Dotaknili smo se tudi odnosov v družinskem podjetju ter ugotavljali ali so trenja med družinskimi člani pogosta. Zanimala nas je problematika nasledstva v družinskem podjetju, v nadaljevanju pa smo raziskali tudi kakšne so ključne lastnosti uspešnega družinskega podjetnika - Ugotovili smo, da se dejavnost družinskega podjetja razvija skozi generacije, saj se na trgu potrebe konstantno spreminjajo, podjetje pa se mora prilagajati. Pomemben del razvoja družinskega podjetja na sploh pa prinaša tudi mlajša generacija, za katero velja, da ima bolj odprto in kreativno razmišljanje. Rezultati so pokazali, da imajo na uspeh družinskega podjetja velik vpliv odnosi v družini in podjetju, te pa morajo biti trdni, iskreni in spoštljivi. Odnosi v družinskem podjetju močno vplivajo tudi na možnost nastanka konfliktov. Dejstvo je, da nesoglasja nastajajo v vseh odnosih, v veliki meri pa se jim torej lahko izognemo z dobrimi in odkritimi družinskimi odnosi. Potrdili smo tudi dejstvo, da je ločnica med družino in podjetjem v družinskih podjetjih tanka. Izrednega pomena pri tem pa je težnja k vzdrževanju ustreznega razmerja med družinskim in poslovnim življenjem. Odgovori intervjuvancev so pokazali, da si sicer vsaka generacija želi, da bi podjetje ostalo v družinskih rokah, vendar pa v primeru, da se naslednja generacija ne izkaže dovolj to ni splošno dejstvo. V nadaljevanju raziskave smo ugotovili tudi, da je prenosu nasledstva družinskega podjetja trenutno posvečeno premalo pozornosti. Druga generacija pa je s tem že bolj seznanjena in v prihodnosti namerava temu posvetiti več pozornosti. Ugotovili smo, da se družinska podjetja močno trudijo za dobro ime in ugled tako družine kot podjetja. Velik poudarek dajejo kvaliteti dela in kvaliteti svojih izdelkov. Njihova skrb za konkurenčnost je stalna, kar potrjuje tudi razvoj podjetja in dejavnosti, konstantno raziskovanje ter dodajanje novih tehnologij in spodbujanje kreativnega in inovativnega razmišljanja. Ugotovili smo tudi, da so za uspeh družinskega podjetja izrednega pomena tudi ključne lastnosti podjetnika, te pa se ni mogoče naučiti čez noč. Nekaj podjetniških lastnosti naj bi imeli že v svoji osebnosti, večino pa se pridobi z delom, nenehnim učenjem ter nadgrajevanjem svojega znanja.
Keywords: - Podjetje - Družinsko podjetje - Družina - Razvoj dejavnosti - Prenos nasledstva
Published: 10.09.2018; Views: 148; Downloads: 27
.pdf Full text (414,17 KB)

102.
Trženje zdravil brez recepta v Sloveniji
Martina Mušič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Ljudje se v današnjem svetu hitrega tempa življenja vse bolj zavedamo kako pomembno je naše zdravje. Na trgu se vsakodnevno pojavljajo nova zdravila brez recepta. Za uspešnost podjetja je ključnega pomena, da prepozna potrebe, pričakovanja in želje potencialnih kupcev. Pomembno je, da kupec začuti pripadnost podjetju, ter tako lahko posežemo na čustveno raven posameznika. Prepričamo jih lahko, da je naše zdravilo brez recepta najboljša izbira za njihovo zdravje. Predstavili in preučili smo ključne pojme za lažje razumevanje trženjskih osnov. V nadaljevanju smo predstavili metode in tehnike, ki pomagajo pri raziskavi in posledično pri podajanju predlogov. Predstavljeni so nekateri osnovni modeli, ki nam pomagajo razumeti, kako trg deluje in kaj vse vpliva nanj. Z raziskavo smo ugotovili, kateri načini trženja so najbolj učinkoviti v farmacevtskem svetu in kako lahko s tem pripomoremo k izboljšavi na področju trženja. Na podlagi ugotovitve raziskave smo podali predloge, kaj podjetje lahko stori, da kupca prepriča, da se odloči prav za njihovo zdravilo brez recepta. Ugotovili smo, da se potrošniki za določenega ponudnika zdravil brez recepta odločajo po predhodnih osebnih izkušnja, ter da oglasi ne spodbudijo kupca k odločitvi za nakup zdravila brez recepta. Predlagamo, da farmacevtsko podjetje razišče trg in ciljne kupce ter kaj so njihove želje. Pomembno je, da podjetje zna zadovoljiti kupčeve potrebe ter zna z njimi dobro komunicirati, saj le tako, lahko ostaneta dolgoročna partnerja v dobrih odnosih. Visoka učinkovitost zdravila brez recepta in zadvoljstvo kupcev pa so glavni recept, da podjetje še naprej dobro posluje na slovenskem trgu.
Keywords: - trženje - zdravila brez recepta - potencialni kupci - farmacija
Published: 10.09.2018; Views: 146; Downloads: 26
.pdf Full text (1,21 MB)

103.
Analiza vidikov managementa kakovosti v podjetju Flis d.o.o
Boštjan Mulej, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Kakovost poslovanja podjetja je ključna za zadovoljstvo kupcev in za dobre poslovne rezultate. V diplomskem delu smo obravnavali analizo vidikov managementa kakovosti v podjetju Flis, d. o. o. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični vidik. V teoretičnem delu predstavljamo pojem kakovosti, management celovite kakovosti, model odličnosti EFQM, cilje doseganja kakovosti, funkcionalno kakovost, standarde kakovosti, kakovost kot pogoj za zadovoljstvo kupcev, metodo za analizo kakovosti storitev, družbeno odgovornost podjetja za kakovostno poslovanje. V raziskovalnem delu smo ugotavljali, katere dimenzije kakovosti stranke podjetja Flis, d. o. o., najbolj cenijo in kako ocenjujejo posamezne dimenzije kakovosti, ki jo prejemajo. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Sodelovalo je 60 anketiranih strank. Na podlagi dobljenih ugotovitev in obstoječe strokovne literature smo oblikovali smernice za doseganje višje kakovosti pri prodaji izdelkov. Smernice so predstavljene v dimenzijah, po katerih je bil oblikovan tudi anketni vprašalnik. Te dimenzije so kakovost storitev, zaposleni podjetja, dostopnost in komunikativnost zaposlenih, ugled podjetja, družbena odgovornost podjetja in splošna kakovost.
Keywords: kakovost, podjetje, management, smernice, kupci
Published: 06.09.2018; Views: 163; Downloads: 9
.pdf Full text (823,19 KB)

104.
Vloga spodbujanja kreativnosti zaposlenih pri doseganju inovativnosti podjetja
Ivana Aćimović, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo analizira in raziskuje povezavo med kreativnostjo zaposlenih in inovativnostjo v podjetjih. Živimo v svetu, ki se zelo hitro spreminja zato so inovacije ključnega pomena za preživetje podjetij. Razumevanje inovativnosti temelji na zaznavanju in vrednotenju inoviranja in inovacij v družbenoekonomskem okolju. Torej lahko rečemo, da je za razumevanje inovativnosti pomembno, kakšen odnos ima družba do ustvarjalnosti, inventivnosti, inovativnosti, prevzemanja tveganj in kulture inoviranja. Inovativnost posameznika je tesno povezana z motivacijo in kreativnostjo. Motivacija predstavlja notranji proces, neke vrste zagon, akcijo, moč, pripravljenost, ki sili človeka, da počne stvari, ki zadovoljuje njegove potrebe. Kadar govorimo o motivaciji si človek velikokrat postavlja vprašanja: Zakaj nekaj delam?, Kaj me motivira za to delo? Če človek nima motivacije, ne more zadovoljiti svojih potreb, prav tako pa ni sposoben opravljati kakršne koli dejavnosti. Delovna motivacija omogoča zaposlenim, da uresničujejo svoje lastne cilje, kot tudi skupne organizacijske cilje. V delovnem okolju motivacija predstavlja nekakšno orodje za krmiljenje posameznikove aktivnosti v želeno smer. Motivacija pa v veliki meri vpliva tudi na kreativnost posameznika, ki je izrednega pomena za inoviranje. Ena izmed definicij kreativnosti je ta, da kreativnost predstavlja značilnost osebe, ki ustvarja nove ideje, alternative, rešitve in možnosti na edinstven in drugačen način. Gre za sposobnost ustvariti nekaj nepredvidljivega, izvirnega in edinstvenega, ustvarjeno pa mora biti nekaj izrazitega in domišljijskega. Kreativnost predstavlja prvo fazo, ki je vezana na reševanje problema, inovacija pa končni produkt kreativnosti. Za uspešen proces kreativnega mišljenja so bistvenega pomena značilnosti posameznika, kot tudi okolje, v katerem se posameznikove kreativnost sploh lahko izrazi. V sklepnem delu diplomskega dela so predstavljena ključna spoznanja in ugotovitve spodbujanja inovativnosti zaposlenih.
Keywords: inovativnost, kreativnost, obvladovanje inovacij, motivacija
Published: 06.09.2018; Views: 146; Downloads: 23
.pdf Full text (1,67 MB)

105.
Management znanja in sprememb v organizaciji
Polonca Jeršin, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Zaradi velikega napredka v informacijski in telekomunikacijski tehnologiji globalna konkurenčnost stremi k širšemu znanju, kjer so informacije postale najpomembnejši organizacijski kapital. Hitro spreminjajoče delovanje tehnološkega napredka je postalo del vsakdanjega življenja, ki zahteva, da mu sledimo. Tehnološke spremembe prinašajo novo kakovost, nove prednosti, izboljšave in inovacije. Med neizkoriščenimi priložnostmi sta izpostavljena tudi načrtovanje in upravljanje s kompetencami. Ključno ravnanje z ljudmi pri delu je potrebno tudi pri upravljanju s pomembnimi kompetencami, ki se odražajo kot odločilne lastnosti, sposobnosti, veščine/spretnosti, znanje, vedenje posameznika, ki je dovolj motiviran in z osebnim stilom usmerjen k uspešnemu opravljanju nalog v delovnem okolju. Na poslovni proces je potrebno uporabljati načrtno strategijo, strateško razmišljanje poslovnega procesa pa je nujen element organizacij in je neprecenljive vrednosti, saj odkrije vlogo kompetenc posameznikov.
Keywords: - management človeških virov, - vodenje, - kakovost, - inovacije, - kompetence.
Published: 06.09.2018; Views: 113; Downloads: 23
.pdf Full text (736,52 KB)

106.
Razvoj aplikacije za pridobivanje podatkov s spletnih strani za določitev vrednosti kriptovalut
Aljaž Mrakič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Investitorji kriptovalut se srečujejo z različnimi vrednostmi valut na številnih kriptovalutnih borzah. Zaradi večjega števila borz je skorajda nemogoče imeti ustrezen pregled nad vsemi vrednostmi tečajev. Tako so lahko vlagatelji prikrajšani za dobršen del dobička, če ne trgujejo na borzi, ki ima v danem trenutku najvišjo vrednost določene kriptovalute. Zato je bil naš cilj razviti aplikacijo, ki omogoča pregled nad vrednostjo valute na različnih kriptovalutnih borzah. V diplomskem delu smo predstavili kriptovalute in kriptovalutne borze ter dva načina pridobivanja podatkov s spletnih strani z uporabo metod strganja podatkov oziroma z API-vmesniki strani. V delu je predstavljen tudi programski jezik ECMAScript, ki smo ga uporabili za programiranje aplikacije in objektno orientirano programiranje. Predstavljene so tudi oblačne storitve, kot sta Cloud9 in Nodejs, ter princip strganja podatkov na praktičnem primeru. V delu smo opisali tudi, kako je potekal razvoj aplikacije od zasnove do končnega izdelka. Na koncu smo navedli izhodišča in cilje nadaljnjega razvoja.
Keywords: kriptovalute, Node.js, strganje podatkov, API, razvoj aplikacije
Published: 06.09.2018; Views: 79; Downloads: 20
.pdf Full text (1,31 MB)

107.
Simulacija oddaljenega napada na lokalno omrežje podjetja
Peter Kavčič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V raziskavi so prikazani napadi na brezžična omrežja ter na operacijski sistem Windows. Kratko so podane značilnosti brezžičnih omrežij, nato pa opisane ranljivosti protokolov WEP, WPA, WPA2 in WPS. Izvedba napada je opisana z namenom, da sistemski administrator in običajni uporabnik spozna tudi zaščito pred tovrstnimi napadi. V posebnem poglavju so obravnavane ranljivosti »EternalBlue«, napad »človeka v sredini« in napad »človeka v brskalniku« in možnost zlorabe makrojev ter USB ključa. Za boljši prikaz možnih posledic, je demonstriran tudi napad na krmilnik domene z operacijskim sistemom Microsoft Windows Server 2012.
Keywords: etično hekanje, vdor, kibernetska varnost, ranljivost, oddaljen napad
Published: 30.08.2018; Views: 198; Downloads: 33
.pdf Full text (2,17 MB)

108.
Kadrovski management v malih podjetjih na Gorenjskem
Nina Lukan, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Podjetja, ki želijo obstati v današnjem konkurenčnem boju na trgu, se morajo zavedati, da je okolje nepredvidljivo in se hitro spreminja, kar pomeni, da se morajo podjetja z njim. Še posebej prilagodljiva morajo biti mala podjetja, če želijo preživeti v tem morju možnosti. Mala podjetja morajo pravočasno spoznati poslovno priložnost in se hitro odzvati na spremembe v okolju. Da pa bo uspeh zagotovljen, mora podjetje oziroma manager izbirati ljudi, ki so se pripravljeni spreminjati in prilagajati z njim. Razumljivo je, da si mala podjetja ne morejo privoščiti kadrovskega strokovnjaka, zato v večji meri to odgovornost prevzema kar vodja oziroma direktor sam. Mora pa biti sposoben se prilagoditi hitrim spremembam in prav tako biti pripravljen prisluhniti in uslišati želje njegovih zaposlenih. Magistrsko delo zajema v teoretičnem delu osnovne opredelitve oziroma definicije kadrovskega managementa za lažje razumevanje kadrovskih procesov. V nadaljevanju sledi opredelitev strateškega kadrovskega managementa, kadrovskih procesov, ki smo jih uporabili v anketni raziskavi ter opredelitev malih podjetij, saj smo se v raziskavi omejili le na mala podjetja Gorenjske regije. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kdo se ukvarja s kadrovskimi procesi v malih podjetjih, kateri kadrovski procesi se izvajajo ter kako se izvajajo. Zanimalo nas je, ali se planiranje kadrov, uvajanje kadrov, izobraževanje kadrov, usmerjanje kadrov, koordiniranje kadrov, razvoj kadrov ter mnenje o odgovornosti kadrovske službe razlikujejo med malimi podjetji na Gorenjskem, ki delujejo v proizvodnji in storitveni dejavnosti. Skladno s tem smo si nato zastavili sedem raziskovalnih vprašanj. Rezultati raziskave so pokazali, da so prevladovala anketirana podjetja, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo. V slabi polovici anketiranih podjetij je anketo izpolnjeval direktor oziroma lastnik, v ostalih podjetjih pa nekdo drug. Podjetja imajo v povprečju 25 zaposlenih. Najbolj so se strinjali s trditvami, da se potreba po novem delavcu načrtuje vnaprej, da se z novo zaposlenim najprej opravi razgovor, za zaposlene imajo v večini podjetij organizirana izobraževanja, zaposleni pogosto uporabljajo navodila za opravljanje svojih nalog, fluktuacija je nizka, zaradi nezadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, direktor oziroma lastnik obvešča svoje zaposlene o ciljih podjetja in pri zadnjem anketnem vprašanju, so se anketirana podjetja najbolj strinjala s trditvijo, da se s kadrovsko dejavnostjo ukvarja lastnik oziroma direktor podjetja.
Keywords: Kadrovski management, Strateški kadrovski management, Kadrovski procesi, Mala podjetja
Published: 30.08.2018; Views: 152; Downloads: 22
.pdf Full text (1,35 MB)

109.
Ekonomska analiza vetrnega polja na območju Senožeških brd
Jernej Božič, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Podpora države za povečanje deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov, je prispevala k povečanju zanimanja za izgradnjo vetrnih elektrarn v Sloveniji. Vlaganje v izgradnjo in obratovanje vetrnih elektrarn pa zahteva skrbno in premišljeno načrtovanje ter vrednotenje projekta, ki je podlaga za investicijsko odločitev za sprejetje ali zavrnitev projekta. Magistrsko delo predstavlja analizo ekonomske izplačljivosti primera vetrnega parka v Senožeških brdih. Upoštevajoč zakonske omejitve, smo izbrali dva modela vetrne elektrarne z različnimi izvedbami. Za ocenitev naložbe vetrnega parka v Senožeških brdih smo uporabili sekundarne podatke iz literature in podatke proizvajalcev vetrnih elektrarn. S spreminjanem vhodnih spremenljivk hitrosti vetra in višine odkupne cene električne energije in z analizo občutljivosti modela avtorji pokažejo, da je finančni izid projekta izredno občutljiv na spremembo odkupnih cen, ki jih zagotavlja država. Uporabljeni naložbeni kriteriji izkazujejo neupravičenost naložbe pri tržni ceni električne energije ter upravičenost pri odkupnih cenah, ki upoštevajo obratovalno podporo države. Pri tem različne tehnologije vetrne elektrarne za isto nazivno moč in različne hitrosti vetra vplivajo na bistvene razlike v finančnih izidih. Prihodnje raziskave bi lahko razširile obseg podatkov in dejavnikov, ki lahko vplivajo na sprejetje odločitve o upravičenosti in na izvedbo projekta.
Keywords: vetrna energija, veterni park, analiza občutljivosti, obratovalna podpora, naložbena upravičenost
Published: 30.08.2018; Views: 146; Downloads: 25
.pdf Full text (4,00 MB)

110.
Medgeneracijske razlike v procesu iskanja zaposlitve
Nataša Šušteršič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Prihod novih generacij vpliva na delovna mesta, zato se trg dela neprestano spreminja. Na trgu dela se uresničuje proces zaposlovanja, katerega element je tudi iskanje zaposlitve. Iskalci zaposlitve smo različnih starosti, v različnih življenjskih obdobjih smo pridobili drugačne izkušnje, različno se tudi razvijamo in ravno to v največji meri vpliva na razvrščanje ljudi v generacije. Generacije se med seboj razlikujejo po značilnostih, sposobnostih in vrednotah njenih pripadnikov. Okoliščine, ki vplivajo na generacije, vplivajo na odnos do dela, odnos do delovnega okolja in odnos do sodelavcev. Medgeneracijska komunikacija je zato še kako pomembna.
Keywords: trg dela, zaposlovanje, iskanje zaposlitve, metode iskanja zaposlitve, medgeneracijske razlike
Published: 30.08.2018; Views: 180; Downloads: 24
.pdf Full text (1,18 MB)

Search done in 0.86 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica