SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 85
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
Analiza term, ki so pristopile k zeleni shemi slovenskega turizma
Lea Plahuta, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Sodobna družba je tudi na področju turizma vedno bolj naravnana k odgovornemu in trajnostnemu razvoju. K takšnemu razvoju spodbuja Zelena shema slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST), ki posameznim turističnim organizacijam med drugim ponuja tudi orodja za spremljanje in analizo njihovega trajnostnega upravljanja. Namen kvalitativne raziskave, ki smo jo izvajali junija in julija 2018, je bil analizirati trajnostno poslovanje v petih izbranih termah. Podatke smo pridobili s pomočjo intervjujev. Analiza podatkov je pokazala, da so vsi pridobili okoljski znak eko marjetica in da skladno z zahtevami tega znaka tudi izvajajo obvezne ukrepe za omejevanje porabe energije in vode, pravilno ravnajo z odpadki, preudarno uporabljajo čistilna sredstva, v svojo dejavnost vključujejo lokalno skupnost idr. Pristop k ZSST vsi vključeni v raziskavo priporočajo tudi tistim, ki do sedaj k njej še niso pristopili. Inovativne in kakovostne rešitve z visoko dodano vrednostjo na področju trajnostnega razvoja v turizmu smo zasledili samo pri dveh termah, zato menimo, da to področje pri vseh potrebuje prednostno obravnavo.
Keywords: trajnostni turizem, Zelena shema slovenskega turizma, slovenske terme
Published: 25.10.2018; Views: 78; Downloads: 11
.pdf Full text (994,59 KB)

2.
Glamurozno kampiranje
Katja Murkovič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Glamping se je skozi čas razvijal in napredoval, tako kot vsi drugi trendi. Z velikim skokom od klasičnega kampiranja je sedaj, z modernimi nastanitvenimi možnostmi in edinstvenimi doživetji, postal večmilijonska industrija, ki se je razširila povsod po svetu. Nova vrsta glampistov je povzročila povpraševanje, ki vsebuje najkvalitetnejše storitve in ponuja vrhunsko doživetje v naravi. Glamping se tesno prepleta s trajnostnim poslovanjem zaradi tega, ker je umeščen v naravno okolje, v katerega minimalno posega in z njim sobiva. Predstavlja pomemben turistični produkt v Sloveniji, saj deluje v skladu z zeleno politiko, ki jo spodbuja Slovenska turistična organizacija. Zaradi naraščajočega trenda in zaradi potrebe po konkurenčni prednosti so Bioterme Mala Nedelja v svojo lastno ponudbo uvedle glamping z imenom Sončna dolina. Za uspešno poslovanje je pomembno, da se prepoznajo ciljni trgi in skupine, ki bodo predstavljale potencialne goste. Prav tako je pomembno, da se določi vse segmente marketinškega spleta, ki bodo pri poslovanju pripomogli k lažjim in dobrim odločitvam.
Keywords: glamurozno kampiranje, trajnostni turizem, zeleni turizem, Bioterme Mala Nedelja, marketinški splet.
Published: 25.10.2018; Views: 15; Downloads: 6
.pdf Full text (1,49 MB)

3.
Certifikat družini prijazno podjetje v turizmu
Maja Možic, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo podrobneje obravnava področje usklajevanja družinskega in poklicnega življenja in predstavitev certifikata Družini prijazno podjetje. V teoretičnem delu so pojasnjene tematike: usklajevanje poklicnega in družinskega življenja; zadovoljstvo zaposlenih; področje zaposlovanja; ureditev družinske politike in zakonodaje v Sloveniji; vloga in pomen, ki ga ima posamezna organizacija pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja; delo v turizmu; in predstavitev posebnosti ter certifikat Družini prijazno podjetje, ki je tudi osrednja tema diplomskega dela. Začetni del empiričnega dela zajema predstavitev Zavoda za turizem in kulturo Radovljica, na katerem smo izvedli raziskavo. Opravili smo intervjuje s sedmimi zaposlenimi in izvedeli, kako so zadovoljni s stanjem družini prijaznih ukrepov, ki se izvajajo znotraj zavoda. Podatke, pridobljene z intervjuji, smo analizirali s pomočjo postopka kodiranja in predstavili ključne ugotovitve in povezave. V zaključnem delu diplomskega dela smo v skladu z že obstoječim stanjem ukrepov pripravili nekaj novih predlogov, ki bi jih v zavodu lahko uvedli za dodatno ravnovesje in zadovoljstvo zaposlenih.
Keywords: certifikat družini prijazno podjetje, družini prijazna politika, zadovoljstvo zaposlenih, delo v turizmu, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
Published: 25.10.2018; Views: 25; Downloads: 8
.pdf Full text (1,64 MB)

4.
Analiza kulinarične dediščine in njena vključenost v turistično ponudbo Prlekije
Maja Bot, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, prvi vključuje teoretični in drugi raziskovalni del. V prvem delu smo opisali pomen kulinarične dediščine, blagovne znamke in predstavili območje Prlekije. Nadaljevali smo s konkretno predstavitvijo jedi, značilnih za naše raziskovalno območje in kasneje kritično predstavili prednosti in pomanjkljivosti destinacije s pomočjo SWOT analize. Raziskovalni sklop zajema trenutno ponudbo kulinarične dediščine in raziskavo s turističnimi deležniki, ki smo jo izvedli s pomočjo intervjujev. Ugotavljali smo povezanost jedi s teoretičnim delom, hkrati pa nas je zanimalo mnenje turističnih deležnikov o skupni blagovni znamki. Zbrane rezultate smo predstavili z metodo kodiranja, kjer smo ključne stavke oziroma besede tvorili v nadpomenke in jih razvrstili glede na tematiko odgovorov. Vsako tematiko smo predstavili in navedli naše ugotovitve. Pri tem smo podali seznam jedi, ki bi jih želeli vključiti v skupno blagovno znamko. Na koncu diplomskega dela smo podali še naše predloge o izboljšanju prepoznavnosti kulinarične dediščine Prlekije in predstavili osnutek skupne blagovne znamke.
Keywords: kulinarična dediščina, dediščina prehranjevanja, turistična ponudba, blagovna znamka, Prlekija
Published: 25.10.2018; Views: 21; Downloads: 5
.pdf Full text (1,77 MB)

5.
Slovenska kulturna dediščina v angleškem jeziku
Eva Dornik, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Prevajanje iz slovenskega v angleški jezik ima velik pomen v svetu in tudi v Sloveniji, predvsem na področju turizma, kamor lahko tudi uvrstimo tradicionalno slovensko kulinariko. Z njo se namreč v svetu promoviramo in zato so tudi ustrezni prevodi ključnega pomena. Brez njih bi težje predstavili, kaj je potica ali pa štrukelj. Ker ima angleški jezik status lingue france, menimo, da je še posebej pomembno, da so prevodi tradicionalne slovenske kulinarike ustrezni in razumljivi. Nekatere jedi se v angleški jezik ne morejo prevesti z angleško ustreznico, zato prevajalci velikokrat posegajo po drugačnih metodah in načinih prevajanja. Menimo, da je velik del uspešnosti Slovenije na področju turizma povezan z angleškim jezikom oz. prevodom v angleški jezik. V empiričnem delu raziskujemo, kakšni so ustrezni prevodi slovenske kulinarične terminologije in analiziramo prevode jedilnih listov na področju Brežic. Ugotovili smo, da imajo vsi analizirani gostinski ponudniki na območju Brežic jedilne liste prevedene v angleški jezik in da so v večini ustrezno prevedeni. Na osnovi tega tudi ugotavljamo, da je zelo pomembno, da slovenski turistični delavci poznajo pravilno kulinarično terminologijo v angleškem jeziku.
Keywords: tradicionalna slovenska kulinarika, prevajanje, angleški jezik, kulinarična terminologija
Published: 25.10.2018; Views: 22; Downloads: 2
.pdf Full text (1,45 MB)

6.
Proučitev izzivov pri revitalizaciji hipodroma Brege
Amathea Leskovec, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na problematiko revitalizacije hipodroma Brege. Gre za proučitev izzivov, ki jih predstavlja revitalizacija hipodroma. Skozi celotno delo smo sledili ključnemu raziskovalnemu vprašanju, na podlagi katerega so zastavljena raziskovalna podvprašanja in hipoteze. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov: teoretičnega, praktičnega in empiričnega. V teoretičnem delu so opredeljeni ključni pojmi, kot so turizem in športne prireditve, proučene značilnosti konjeniškega turizma in konjeniških prireditev ter predstavljeni primeri poslovanja podobnih hipodromov v Sloveniji skozi marketinški splet storitev. V praktičnem delu smo proučili konjeniški turizem na območju občine Krško in predstavili hipodrom Brege, opredelili ključne deležnike, ki sovplivajo na razvoj hipodroma Brege, ugotavljali, kakšni so pisni strateški načrti za nadaljnji razvoj, opredelili ključne ovire za razvoj in nadgradnjo prireditev na hipodromu Brege in predstavili potenciale razvoja hipodroma Brege v smeri poglobljene turistične ponudbe. Empirični del pa ugotavlja, kaj intervjuvanim ključnim deležnikom predstavlja hipodrom Brege in kakšni so njihovi načrti za njegov nadaljnji razvoj. Zajema tudi raziskavo tega, kaj prebivalcem občine Krško predstavlja hipodrom ter ali obstaja zanimanje za obnovo hipodroma Brege.
Keywords: turizem, konjeništvo, hipodrom, revitalizacija
Published: 25.10.2018; Views: 19; Downloads: 6
.pdf Full text (2,52 MB)

7.
Trženjski spleti mladinskih hotelov v Posavju
Patricija Kocjan, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Mladinski hotel je turistična nastanitev, ki zadnja leta ni namenjena le mladim turistom, temveč tudi ostalim segmentom gostov različnih starosti. Da bi dosegli uspešno poslovanje turistične nastanitve, moramo dobro poznati njihovo trženje. Na ta način pripomoremo k dobičkonosnosti njenega poslovanja kot ekonomske enote, zadovoljimo gostove potrebe ter razvijamo umetnost prodajanja storitev. Trženjski splet je skupek trženjskih instrumentov, ki se uporabljajo v namen doseganja trženjskih ciljev. V empiričnem delu ugotavljamo elemente trženjskih spletov mladinskih hotelov v Posavju ter raziskujemo razlike in podobnosti med njimi. Ugotavljamo, kako trženjski spleti vplivajo na ocene mladinskih hotelov na rezervacijskem portalu Booking.com. Rezultati raziskave kažejo, da so razlike ter hkrati pomanjkljivosti najbolj vidne pri promociji ter distribucijskih kanalih in da se razlike odražajo na ocenah na rezervacijskem portalu. V zaključku predstavimo predloge izboljšav.
Keywords: mladinski hoteli, trženje, trženjski spleti, Posavje
Published: 25.10.2018; Views: 11; Downloads: 6
.pdf Full text (1,22 MB)

8.
Razvoj konjeniškega turizma
Vid Zevnik, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo se nanaša predvsem na delo Turistične kmetije Zevnik. Naloga se sicer dotika konjeništva nasploh, vendar so predstavljeni različni segmenti – konjeništvo na splošno, v Sloveniji, šola jahanja, športno jahanje in vožnje s kočijo. Kot sekundarno dejavnost kmetije Zevnik predstavljamo tudi nastanitveno dejavnost na turistični kmetiji, vendar nas zanimajo predvsem ugotovitve na področju razvijanja konjeniške dejavnosti. Raziskovalna vprašanja se nanašajo na zadovoljstvo strank s ponudbo, obstoječo infrastrukturo ter cenami na kmetiji. Zanimalo nas je, kaj bi po mnenju gostov na kmetiji lahko izboljšali, da bi obiskovalci svoj čas, ki ga preživijo na kmetiji, lahko doživeli v polnosti, in kako bi tudi konjem omogočili kar se da najboljše bivanje in delovanje na kmetiji. Poleg gostov so prioriteta kmetije konji, ki jim služijo že več desetletij.
Keywords: konjeništvo, jahanje, turistična kmetija.
Published: 25.10.2018; Views: 19; Downloads: 4
.pdf Full text (566,08 KB)

9.
Retorika v oglaševanju
Urša Štraus, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V sklopu diplomskega dela smo analizirali retorične prvine in prepričevalne tehnike v oglasnih sporočilih turistične agencije Collegium Mondial Travel. Najprej smo opredelili osnovne pojme in pregledali literaturo področja, nato je sledila analiza. Teoretični del smo razčlenili po poglavjih od zgodovine, sodobne retorike do oglaševanja, kjer smo podrobneje predstavili sodobno spletno oglaševanje. Teoretični del je bil tudi temelj oziroma izhodišče za drugi del raziskovanja, v katerem smo z analizo vsebine in besedno analizo analizirali oglase. S spletnih virov, Facebook profila, Instagram profila in YouTube kanala agencije Collegium Mondial Travel smo pridobili dvanajst oglasnih sporočil, v katerih smo analizirali elemente retorike prepričevanja po Robertu Cialdiniju in delno po Aristotelu. Naše glavne ugotovitve so, da agencija uporablja vseh šest predstavljenih tehnik prepričevanja po Robertu Cialdiniju, najbolj uporabljeni pa sta tehnika recipročnosti in tehnika pomanjkanja. Prav tako smo ugotovili, da agencija pogosto uporablja patos kot prepričevalno sredstvo v oglaševanju, v katerem se največkrat pojavijo čustveno zaznamovane besede, nagovor in asociirani opis.
Keywords: retorika, retorika prepričevanja, prepričevalne tehnike, oglaševanje turistične agencije
Published: 25.10.2018; Views: 20; Downloads: 2
.pdf Full text (2,70 MB)

10.
Strategija trajnostnega razvoja Vile Savinjski dvor v Rimskih Toplicah
Barbka Rode, 2018, master's thesis/paper

Abstract: V času, ko sta varovanje okolja ter skrb zanj vse pomembnejši, je prizadevanje za trajnostno naravnanost turističnih destinacij, ponudnikov in ne nazadnje turistov samih izjemnega pomena. Magistrsko delo se ukvarja s strategijo razvoja nekdaj uspešnega turističnega objekta - vile Savinjski dvor v Rimskih Toplicah. Predstavlja osnove trajnosti in njenega koncepta znotraj turistične industrije, upravljanje trajnostnega turizma, marketing ter koncept butičnega hotela. Popelje nas skozi zgodovino deležnika, izpostavlja potenciale objekta in pripadajočega zemljišča za razvoj v luči trajnosti, predstavlja možnosti povezovanja z deležniki znotraj destinacije ter uvaja inovativne spremljevalne aktivnosti, ki bodo obogatile ponudbo destinacije. Strategije razvoja se loteva z vidika trajnosti ter ekološkega in odgovornega turizma; V benchmarking analizi predstavlja slovenska primera dobre prakse ruralnih butičnih hotelov. Izsledki kvalitativnega raziskovanja so v delu predstavljeni s pomočjo podanih prioritet, ukrepov in indikatorjev, analizo intervjujev s pomembnejšimi deležniki znotraj destinacije Laško - sotočje dobrega ter SWOT analizo.
Keywords: trajnostni turizem, strategija trajnostnega razvoja, butični hotel, Rimske Toplice, vila Savinjski dvor
Published: 25.10.2018; Views: 28; Downloads: 8
.pdf Full text (3,45 MB)

Search done in 0.1 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica