SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 3133
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Povezava stilov vzgoje in deviantnega vedenja mladostnikov v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
Ula Kočevar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava različne vzgojne stile v povezavi z odklonskimi dejanji mladostnikov. V prvem, teoretičnem, delu je predstavljen razvoj od otroka do mladostnika, sledijo poglavja o mladoletniškem prestopništvu, partnerskem odnosu, družini in vzgoji, predstavljena pa sta tudi popustljivi – permisivni vzgojni stil, pri katerem je otrok svoboden in počne, kar hoče, ter povsem nasprotni – avtoritarni oz. represivni vzgojni stil, pri katerem gre za sistem strogih pravil, ki jih mora otrok brezpogojno upoštevati. Diplomsko delo še posebej izpostavlja t. i. »strupeno vzgojo«, katere znake zelo težko opazimo, hkrati pa lahko pušča hude posledice pri otrokovem razvoju, saj starši otroku zapolnijo vse objektivne potrebe, a ne izpolnjujejo njegovih čustvenih potreb, izvajajo besedno nasilje, mu neupravičeno vzbujajo občutek krivde in manipulirajo z njegovimi občutki. V drugem, empiričnem, delu je predstavljena analiza treh intervjujev z mladostniki, ki prestajajo kazen zapora v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. Ugotovili smo, da so bili vzgajani ne le po posameznem vzgojnem stilu, ampak po mešanici permisivnega in avtoritarnega vzgojnega stila ter »strupene vzgoje«, le-ta pa je pri vseh pustila največ posledic pri razvoju in močno prispevala k pojavu odklonskega vedenja intervjuvanih prestopnikov.
Keywords: mladoletniško prestopništvo, vzgoja, vzgojni ukrepi, kazni, diplomske naloge
Published: 12.09.2017; Views: 39; Downloads: 14
.pdf Full text (995,94 KB)

2.
Vzhodnonemška obveščevalna služba HVA in njen vpliv na politične razmere v Vzhodni Nemčiji
Nina Škrabl, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Kot pajek, je Stasi oziroma Ministrstvo za državno varnost, razpletel svojo mrežo po vsej državi. Vedno pripravljen kot meč in ščit, kar je bil v bistvu nek slogan tega razvpitega državnega organa, je vohunil po vseh kotičkih Nemške demokratične Republike (NDR) in z represivnim pristopom manipuliral z življenjem ljudi. Ministrstvo za državno varnost je bil v nekdanji NDR, osrednji organ, s katerim so ohranjali oblast edine dovoljene politične organizacije Lista enotnosti tako, da so nadzirali vse pore družabnega življenja v NDR. Del ministrstva za državno varnost je bila Hauptverwaltung Aufklärung - HVA, ki se je ukvarjala s klasično obveščevalno dejavnostjo. HVA je bila ustanovljena že zelo kmalu po ustanovitvi NDR in sicer leta 1951, takrat še kot Inštitut za raziskovanje na ekonomskem področju. Anton Ackermann je bil prvi vodja agencije in šele pod vodstvom razvpitega Markusa Wolfa, se je služba preimenovala v HVA. Strukturni model HVA je bil povsem enak kot sovjetski KGB (Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti), kar potrjuje da so sovjeti »vlekli vse niti«. Glavna naloga HVA je bilo zbiranje podatkov o dogajanjih v Zvezni republiki Nemčiji in v zahodnem Berlinu. Informacije in podatki so se zbirali iz vseh pomembnejših področij življenja, kot so politika, gospodarstvo in podobno. Služba je bila izredno dobro organizirana z oddelki, ki so pokrivali vsak svoje področje. Kabinet HVA, pa je vse te oddelke vodil in upravljal. HVA je pod vodstvom Wolfa, postala ena najuspešnejših obveščevalnih služb v zgodovini.
Keywords: obveščevalna dejavnost, obveščevalne službe, HVA, politične razmere, Vzhodna Nemčija, diplomske naloge
Published: 12.09.2017; Views: 14; Downloads: 6
.pdf Full text (819,29 KB)

3.
Upadanje števila zapornikov v Združenih državah Amerike
Petra Mosetti, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Združene države Amerike predstavljajo pomembno velesilo na različnih področjih. V zadnjem obdobju pa postaja vse bolj relevanten problem množičnega zapiranja, ki zadeva tisoče ljudi in uvršča ZDA, skupaj z Rusko federacijo in Kitajsko, med države z največjim številom zapornikov. Eskalacija zaporniške populacije se je začela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s poostritvijo politik in zakonodaje na področju kazenskega pravosodja. Kazenske politike so postale strožje, posledično pa se je povečalo število inkriminacij, ki so posredno zadevale manjšine; poostrile so se zaporne kazni, povečala so se sredstva organov pregona in razširile policijske operacije. Zapori so se začeli polniti, kar je povzročilo prenatrpanost zavodov in ustvarilo neprimerne življenjske razmere v njih. Kasneje, leta 2008, pa je začelo število zapornikov tako v zveznih kot državnih zavodih upadati. Razlogov za tovrsten pojav je sicer več, med najpomembnejše pa prištevamo spremembe v politiki kaznovanja in posredovanje raznih funkcionarjev, npr. bivšega ameriškega predsednika B. Obame, ki je z uvedbo reform in ustanavljanjem organizacij za pomoč zapornikom bistveno vplival na število zapornikov. Pri tem je treba omeniti tudi visoke stroške preživljanja prestopnikov in vzdrževanja zaporov. Nove politike se osredotočajo na same zapornike z uvajanjem alternativnih oblik kaznovanja, kot so na primer programi zdravljenja odvisnosti, elektronsko nadzorovanje in disciplinski centri. V prvem delu diplomske naloge predstavljam politični sistem ZDA s poudarkom na sodni praksi in zaporniškem sistemu, opredeljujem glavne pojme, povezane z zveznimi in državnimi zapori, ter predstavljam razlike med posameznimi ustanovami.
Keywords: zapori, zaporniki, Združene države Amerike, ZDA, diplomske naloge
Published: 11.09.2017; Views: 19; Downloads: 8
.pdf Full text (815,65 KB)

4.
Možnost pojava strelskega napada v slovenskih srednjih šolah
Klara Golić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje med mladimi je bilo vedno prisotno in vedno bo, saj le-to predstavlja načina odraščanja ter dokazovanja moči in občasno tudi element preživetja v širši družbi. Oblike nasilja se konstantno spreminjajo, zaskrbljujoče pa je, da prihaja do vse ekstremnejših načinov izvedbe kaznivih dejanj. Tudi v Sloveniji se med mladimi pojavljajo vse hujše oblike nasilja, naj samo spomnim, kako je nekaj let nazaj na novomeški avtobusni postaji prišlo do hujšega napada in poškodbe dijaka z ostrim predmetom (I. V., 2014). Ena skrajnejših oblik mladinskega nasilja je tudi srednješolski strelski napad. O takšnih napadih so poročali predvsem tuji mediji, zato se nam zdi ta problem tako daleč stran od domačega okolja. Vendar pa se premalo zavedamo, da smo v dobi, ko smo zaradi načina komuniciranja (internet, družabna omrežja, nasilne igrice …), blizu tem problemom. Mladi se vse preveč zatekajo v virtualna prijateljstva in zgubljajo stik z realnostjo. Zato je pomembno, da se tudi v Sloveniji zavedamo možnosti pojava tovrstnega napada. Mladi so v neprestanem stiku z nasiljem tudi po zaslugi medijev, kar povečuje možnost pojava strelskega napada pri nas. Pomembno je zavedanje, da vsa odklonska vedenja in morebitne grožnje zahtevajo obravnavo, saj lahko tako preprečimo morebitno izvedbo kaznivega dejanja. Strokovni delavci v izobraževalnih institucijah in organi oblasti morajo biti pozorni na vedenjske znake posameznika, ki nakazujejo in pripomorejo k izvedbi kaznivega dejanja. Veliko pozornosti zahtevajo znaki depresije, stresa, zlorabe, slabih socialnih in družinskih razmer … in vsi dejavniki, ki nakazujejo na posameznikovo morebitno doživljanje travme. Raziskava je pokazala, da so mladi Dolenjci priče različnih oblik nasilja in da se le-to pojavlja tudi v okviru izobraževalnih institucij. Mladi se poslužujejo psihičnega in fizičnega nasilja, omogočen pa jim je tudi dostop do orožja, kar predstavlja konkretno grožnjo in nevarnost za pojav različnih še skrajnejših oblik nasilja.
Keywords: nasilje, mladi, strelski napadi, srednje šole, diplomske naloge
Published: 11.09.2017; Views: 20; Downloads: 6
.pdf Full text (1,03 MB)

5.
Mednarodne preiskave terorizma
Miha Zemljič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja današnji terorizem v svetu, predvsem v Evropskem prostoru in kaj v smislu boja proti terorizmu prispeva Republika Slovenija. Predstavlja opis in razlago pravnih vidikov in operativnih posegov, ki jih izvajajo nacionalne in mednarodne organizacije v boju proti terorizmu in kriminalu. V uvodu je zajet kratek opis terorizma in zgodovine ter njegove vrste, načini in kako se oborožujejo in financirajo teroristične skupine. Predstavlja tudi, katere so tiste teroristične skupine, ki so v zadnjem času vzpostavile največ pozornosti v svetu in prizadejale največ škode. Jedro diplomske naloge pa zavzema celotno strukturo po kateri poteka mednarodni protiterorizem. Tukaj stopijo v ospredje Združeni narodi, Europol, Interpol in druge mednarodne organizacije, ki s svojimi ukrepi in prizadevanji bijejo bitko s terorizmom. Opisani so njihovi mehanizmi, kako se s tem spopadajo v pravnem vidiku in kakšna so prihodnja prizadevanja za izboljšanje samega preprečevanja in zatiranja terorizma. Opisuje spremembe in ukrepe na področju zakonodaje v Evropski uniji, prikazuje nove direktive in regulacije, ter na kakšen način in koliko Slovenija s svojimi varnostnimi ukrepi na mejah, v notranjosti ali zunaj Slovenije prispeva v protiterorizmu. V zaključku so opredeljene hipoteze in rezultati same diplomske naloge oz. raziskave. Opisan je tudi celoten potek dela in kaj so bili ključni elementi raziskave. Podane so tudi zaključne misli in ugotovitve, katere sem pridobil med samim delom diplomske naloge in raziskave.
Keywords: terorizem, preprečevanje, preiskovanje, mednarodno sodelovanje, diplomske naloge
Published: 07.09.2017; Views: 82; Downloads: 11
.pdf Full text (2,23 MB)

6.
Delo skupnega medobčinskega redarstva v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
Domen Jazbec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Občinski redarji so v 21. stoletju s svojo prisotnostjo nepogrešljivi. Saj tako na določenih področjih kot sta varnost cestnega prometa ter javni red in mir, nadomestijo oziroma zmanjšajo prisotnost policije. Z njihovo prisotnostjo se tudi občani zavedajo svojih dejanj ter s tem zmanjšujejo število prekrškov. Pomembna prisotnost pooblastil, ki jih uporabljajo pooblaščene uradne osebe zaposlene v redarskih službah ter policiji, se kaže z uspešnostjo na področju zagotavljanja varnosti in dela teh služb. Njihov namen uporabe je ključen za preventivno varnost lokalne skupnosti. Medobčinsko redarstvo, ki kot ena izmed oblik zagotavljanja varnosti, s svojim delom omogoča normalno delovanje lokalne skupnosti, deluje v skladu z letnim načrtom občin. Glede na medsebojno povezovanje Občin pri zagotavljanju skupne varnosti se tudi sredstva za delovanje medobčinskega redarstva zagotavljajo v deležih, ki jih prispeva posamezna občina, glede na razpon dela. Primer uspešnega delovanja medobčinskega redarstva se kaže v povezovanju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnico, ki so v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu in drugimi potrebnimi zakoni, s skupnim odlokom ustanovile skupnega prekrškovnega organa. Uspešno delo občinskih redarjev je povezano z odobravanjem prebivalcev občin, ki njihovo delo spremljajo. Prav tako pa dobro sodelovanje s Policijo odseva zunanjost redarstva kot službe, ki je v današnjem svetu čedalje bol prisotna. V diplomskem delu smo raziskali delo medobčinskega redarstva v Posavju. Opravili anketo s prebivalci občin, glede zadovoljstva z delom medobčinskega redarstva ter opravili končne zaključke glede postavljenih hipotez.
Keywords: redarstvo, medobčinsko redarstvo, zagotavljanje varnosti, redarji, pooblastila, diplomske naloge
Published: 07.09.2017; Views: 78; Downloads: 7
.pdf Full text (1,33 MB)

7.
Primerjava stanja kriminalitete z občutkom varnosti prebivalcev občine Kranjska Gora
Dejan Bučinel, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Varnost v današnjem času ni več nekaj samoumevnega. Občutek te, v Ustavi Republike Slovenije zapisane dobrine, je bil pri prebivalcih občine Kranjska Gora preverjen z anketo in dobljeni odgovori primerjani s stanjem kriminalitete v njihovem okolju. Po uvodu najprej sledi predstavitev metodološkega okvirja diplomskega dela, s postavitvijo hipotez. Prvi teoretični del diplomskega dela predstavlja analizo preučevanja različnih virov, ki pojasnjuje osnovne pojme potrebne za nadaljnje razumevanje obravnavane tematike. Na začetku je predstavljena občina Kranjska Gora, v nadaljevanju pa opisan pojem varnosti, kriminalitete in njenega stanja. Opredeljeni in opisani so organi odkrivanja, preiskovanja in pregona kriminalitete, kot so policija, medobčinski inšpektorat, državno tožilstvo in na koncu sodišča. V povezavi s slednjimi je predstavljeno tudi njihovo delo, ki izhaja iz statističnih podatkov pridobljenimi iz letnih poročil posameznih organov. V empiričnem delu diplomskega dela so bili z anketo zbrani podatki analizirani in na ta način ustvarjeni ključni elementi za verifikacijo na začetku štirih postavljenih hipotez. Analizirani podatki so bili primerjani tudi s podobnimi v preteklosti že opravljenimi raziskavami, ki pa niso pokazali odstopanja v negativni smeri zato je bil lahko podan zaključek, da se prebivalci občine Kranjska Gora v svojem okolju počutijo zelo varne in da jim policija zagotavlja visok nivo varnosti.
Keywords: kriminaliteta, varnost, strah pred kriminaliteto, zagotavljanje varnosti, občutek varnosti, diplomske naloge
Published: 07.09.2017; Views: 87; Downloads: 4
.pdf Full text (1,12 MB)

8.
Makedonija, Evropska unija in preprečevanje financiranja terorizma
Jovana Zdravevska, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Terorizem je pojav, ki se je ustvarjal paralelno z ustvarjanjem prvih držav. Terorizem predstavlja orodje, s katerim določeni posamezniki ali skupine poizkušajo uresničiti svoje politične in družbene cilje in z uporabo strahu, nasilja ter zastraševanja vplivati na državljane, države in mednarodne organizacije. Za doseganje svojih ciljev teroristi in teroristične organizacije potrebujejo finančna sredstva, ki lahko izhajajo iz zakonitega ali nezakonitega izvora. Vsa ta dejstva, skupaj s delovanjem teroristov so me motivirala, da spoznam način spopadanja Republike Makedonije s preprečevanjem financiranja terorizma. Makedonija kot država, ki je kandidatka za članstvo v Evropski uniji, že nekaj let sprejema ukrepe s katerimi sledi in usklajuje svojo nacionalno zakonodajo z zakonodajo Evropske unije na vseh ostalih varnostnih področjih in tudi na področju preprečevanja financiranja terorizma. Glavni cilj diplomskega dela je bil predstaviti in analizirati sistem o preprečevanju financiranja terorizma v Makedoniji, ugotoviti njegov napredek ter pozitivne in negativne strani vpliva Evropske unije in Organizacije združenih narodov. V diplomski nalogi sem analizirala ukrepe in aktivnosti, ki jih je Makedonija sprejemala za preprečevanje financiranja terorizma od leta 2007 naprej, vse zakonske spremembe, strateške dokumente in mednarodne sporazume ter konvencije, ki jih je Makedonija sprejela, ter poročila Evropske komisije o napredku Makedonije, v katerih so jasno ocenjeni vsi njeni koraki. Prek analize zakonskih določb, obstoječe domače in tuje literature, ki obravnava financiranje terorizma, letnih poročil Urada za finančno obveščanje in Evropske komisije o napredku Makedonije sem ugotovila, da uspešno sprejema ukrepe in aktivnosti, ki jih zahteva Evropska unija in ostale mednarodne organizacije, ki aktivno sodelujejo v preprečevanju financiranja terorizma na svetovnem nivoju. Z opravljenimi intervjuji z organi, ki izvajajo ukrepe in aktivnosti ter intervjuji z nadzornimi organi, sem opazila, da obstajajo merebitne pomanjkljivosti v izvajanju in implementaciji teh ukrepov v praksi ter pomankanje znanja o samem kaznivem dejanju. Kot glavni predlog, ki bi izboljšal sistem, sem predlagala usposabljanja in ozaveščanja zaposlenih v institucijah, na vseh hierarhičnih nivojih, o posledicah in nevarnostih, ki izhajajo iz financiranja terorizma, kot tudi aktualizacijo tega problema v širši javnosti. Financiranje terorizma predstavlja globalno in težko grožnjo, ker poleg tega, da ogroža varnost držav, tudi ogroža njihov finančni sistem. Zaradi tega morajo države in mednarodne organizacije nenehno sodelovati, da bi skupaj obvladali to grožnjo.
Keywords: terorizem, financiranje terorizma, preprečevanje, nadzor, Makedonija, diplomske naloge
Published: 06.09.2017; Views: 65; Downloads: 7
.pdf Full text (1,44 MB)

9.
Gospodarska kriminaliteta in vloga žensk
Sara Tomše, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali problematiko gospodarske kriminalitete in vlogo žensk. Gospodarska kriminaliteta je specifična oblika kriminalitete, saj nima tipičnega načina izvršitve in kraja dejanja, zato jo je težko preiskovati. Posledice gospodarske kriminalitete lahko čutimo na globalni ravni. Zanimalo nas je, kakšna je vloga žensk znotraj tega tipa kriminalitete. Ugotovili smo, da v poslovnih sferah prevladujejo moški, zato so tudi pogosteje storilci gospodarskih kaznivih dejanj. Raziskave so pokazale, da imajo ženske višje moralne norme in standarde, zato so manjkrat vpletene v situacije, ki lahko vodijo v kriminalno vedenje. V empiričnem delu smo ugotovili, da je 80 % obsojenih storilcev kaznivih dejanj moškega spola, 20 % pa ženskega. Študije v Združenih državah Amerike so pokazale, da naj bi bile ženske vpletene le v 10 % primerov gospodarske kriminalitete. Najpogosteje so imele manjše vloge, zaradi specifičnosti poklicev, ki jih opravljajo, nekaj pa jih pri izvršitvi kaznivih dejanj pomagalo svojim možem, ki so bili vodje kriminalne skupine. Tudi v neformalni ekonomiji so bile ženske pogosteje vodje poslov po smrti ali aretaciji moža. Pogostost izvršitve kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete pa je odvisna tudi od stopnje izobrazbe. Študija v Turčiji je pokazala, da ima največ storilcev kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete končano le osnovno šolo, kar je v nasprotju s stereotipom izobraženih storilcev. Zanimalo nas je še, s katero obliko kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete se najpogosteje srečujejo kriminalisti in tožilci, ki delujejo na področju pregona gospodarske kriminalitete, kakšno resnost predstavljajo kazniva dejanja na škodo Evropske unije, ali je gospodarsko kriminaliteto težko preganjati in kateri je najpogostejši motiv žensk storilk v Sloveniji.
Keywords: gospodarska kriminaliteta, goljufije, storilci, ženske, diplomske naloge
Published: 06.09.2017; Views: 54; Downloads: 12
.pdf Full text (1008,98 KB)

10.
Dvojni storilci spolnih zlorab otrok
Urban Oktavijan Kocjan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na predstavitev dvojnih storilcev. Zanimale so nas njihove značilnosti, uvrstitev v tipologijo, njihov način delovanja in kako jih prepoznamo. Prišli smo do ugotovitev, da področje dvojnih storilcev še ni tako zelo raziskano. Naše ugotovitve so, da so dvojni storilci osebe, ki so otroke zlorabili nekontaktno preko interneta in prestopili mejo samokontrole ter otroka zlorabili tudi kontaktno. Dvojni storilci lahko zlorabo storijo prikrito in je ne zabeležijo, lahko pa zlorabo posnamejo in jo distribuirajo širšemu občinstvu. V večini primerov dvojni storilci živijo s partnerji in otroki (njihovi ali partnerjevi). Prav tako imajo dvojni storilci večjo možnost dostopa do otrok v primerjavi z nekontaktnimi storilci, saj so samozavestnejši in uporabljajo internet predvsem za pridobivanje žrtev spolnih zlorab preko različnih informacijskih ali komunikacijskih tehnologij in jih prek teh virov nagovarjajo za srečanje v živo (t. i. »grooming«). Dvojni storilci v večini primerov posedujejo manj obsežno zbirko posnetkov spolnih zlorab otrok, pri čemer pa njihove zbirke obsegajo vsebino, ki je podobna njihovim seksualnim fantazijam. Če se osredotočamo na njihove spolne preference, dvojni storilci, katerih zbirke v večji meri obsegajo posnetke spolnih zlorab dečkov, zlorabijo dečke, dvojni storilci, katerih zbirke pa v večji meri obsegajo posnetke spolnih zlorab deklic pa zlorabijo deklice. Dvojni storilci, ki nimajo posebne preference glede na spol otroka v večini primerov zlorabijo deklice. Dvojni storilci veljajo predvsem za priložnostni in predatorski tip storilca. So zelo pazljivi in prek teh lastnosti kažejo svojo kriminalno naravo. Ugotovili smo tudi, da dvojne storilce k storitvi spolnega napada na osebo mlajšo od petnajst let, spodbudi ogledovanje posnetkov spolnih zlorab otrok in da približno 50 % oseb, ki poseduje posnetke spolnih zlorab otrok tudi fizično izvrši napad na osebo mlajšo od petnajst let. Za njihovo odkrivanje in prepoznavo ter tako posledično povečano delo na področju preventive je zelo pomembno, da poznamo njihov profil.
Keywords: spolne zlorabe, internet, otroci, žrtve, storilci, diplomske naloge
Published: 31.08.2017; Views: 25; Downloads: 10
.pdf Full text (683,93 KB)

Search done in 0.44 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica