SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 3315
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Terorizem in varovanje športnih prireditev
Klara Cene, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Terorizem je problem, ki se v zadnjih letih hitro širi po celem svetu. Vsakdo izmed nas se sprašuje, ali se lahko počutimo varne ob vstopu na športni dogodek, ki ga spremlja množica ljudi. V diplomskem delu smo obravnavali primer prisotnosti terorizma na športnih prireditvah.
Keywords: terorizem, šport, športne prireditve, varovanje, zagotavljanje varnosti, diplomske naloge
Published: 17.09.2018; Views: 18; Downloads: 9
.pdf Full text (463,29 KB)

2.
Vdori v medicinske pripomočke
Maša Dreven, 2018, undergraduate thesis

Abstract: S povezljivostjo medicinskih pripomočkov, uporabo različnih brezžičnih tehnologij in interneta v zdravstvu ter medicinskih pripomočkih se je pojavilo tveganje za kibernetske in informacijsko varnostne grožnje. Ena izmed omenjenih groženj je tudi vdor oz. pojav v tujini, znan tudi pod izrazom »medjacking«. Izhaja iz dveh besed, medicine in hijacking/hacking in bi ga lahko prevedli kot ugrabitev medicinskega pripomočka. Bolj strokovno pa pomeni škodoželjen in nepooblaščen vdor oz. dostop do medicinskega pripomočka. Tako vdor kot tudi druge varnostne grožnje bi lahko vplivali na odpoved ali nepravilno delovanje medicinskega pripomočka ter posredno ali neposredno tudi na uporabnika. Za razliko od drugih naprav bi v tem primeru lahko bilo resno ogroženo zdravje in življenje uporabnika. Kot težava pri zagotavljanju varnih medicinskih pripomočkov se pogosto pojavlja razlikovanje med safety in security vidikom varnosti. V diplomskem delu se usmerjamo na slednji vidik. Obravnavamo različne vrste vdorov in posledice. Preko dveh primerov smo podrobneje nakazali, katere ranljivosti so lahko izkoriščene za vdor v pripomoček. V empiričnem delu smo izvedli tudi dva intervjuja za pridobitev dodatnih informacij glede zagotavljanja varnih medicinskih pripomočkov, preprečevanja vdorov in ukrepanja ob zaznanem vdoru
Keywords: informacijska varnost, medicinski pripomočki, brezžična tehnologija, vdori, diplomske naloge
Published: 04.09.2018; Views: 76; Downloads: 22
.pdf Full text (1,34 MB)

3.
Kazenskopravna ureditev ekskluzije dokazov v Sloveniji in Združenih državah Amerike
Andreja Hren, 2018, master's thesis

Abstract: Dokazni postopek je sredstvo, s katerim stranki uveljavljata svoje zahteve in verzije. Bistvo je razmerje med posameznikom in državo, ki pa mora biti enakopravno. Bistvo ekskluzije je, da prepreči, da bi se nezakonito pridobljeni dokazi uporabili v kazenskem postopku. V primeru uporabe takih dokazov, gre za kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in pa tudi procesne kršitve. Pojem ekskluzija dokazov izvira iz Združenih držav Amerike in je tam tudi najdosledneje izpeljan. Slovenija in ZDA imata v nekaterih primerih podobno ureditev, vendar pa obstajajo tudi tiste ključne razlike med njima.
Keywords: kazensko pravo, kazenski postopek, dokazi, dokazni postopki, ekskluzija dokazov, človekove pravice, magistrska dela
Published: 22.08.2018; Views: 40; Downloads: 15
.pdf Full text (1,03 MB)

4.
Analiza stališč varnostnikov varnostne službe Sintal Obala do dela policistov PU Koper na področju kriminalitete
Mitja Toplak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Za javno varnost in varovanje življenja ljudi ter njihovega premoženja ima eno ključnih vlog policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Ta izvaja svoje temeljne naloge na podlagi določil Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Policija je v letu 2017 skupno obravnavala 58.052 kaznivih dejanj, kar je najmanj v zadnjih desetih letih, od tega jih je policija sama odkrila 7753. Med ključne oblike dela policije se uvršča opazovanje, patruljiranje, intervencijo, poostren nadzor in varnostno akcijo. Pri opravljanju tovrstnih nalog varovanja ljudi in premoženja se policisti vsakodnevno srečujejo tudi z drugimi organi in varnostniki, predvsem na področju premoženjske kriminalitete, to je preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju je dolžnost varnostnika, ki pri svojem delu pridobi koristne podatke v zvezi s pripravo ali izvršitvijo kaznivega dejanja, da obvesti krajevno pristojno policijsko postajo. Varnostniki pri svojem delu ne uporabljajo pooblastil, temveč ukrepe. Način izvajanja ukrepov se lahko primerja s pooblastili policistov, vendar so ukrepi bistveno bolj omejeni. Za uspešno preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj je zelo pomembno intenzivno sodelovanje med varnostniki in policisti, saj že iz statističnih podatkov izhaja, da delež ukrepov, ki jih izvedejo varnostniki, ni zanemarljiv. Namen diplomskega dela je bil preučiti, kako delo policistov Policijske uprave Koper ocenjujejo varnostniki, zaposleni v zasebnem varnostnem podjetju Sintal Obala. Tako je bila opravljena raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen v tri sklope. Na podlagi opravljene raziskave je bilo ugotovljeno, da so policisti po oceni varnostnikov podjetja Sintal Obala pri opravljanju svojega dela s področja kriminalitete, in sicer preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, uspešni. Rezultati, pridobljeni z raziskavo, kažejo, kateremu področju je treba posvetiti več časa, seveda s ciljem boljšega sodelovanja in posledično višje stopnje varnosti.
Keywords: policija, policijsko delo, varnostne službe, varnostniki, sodelovanje, stališča, diplomske naloge
Published: 16.08.2018; Views: 127; Downloads: 19
.pdf Full text (895,81 KB)

5.
Zadovoljstvo krajanov Idrije s prometno varnostjo in ukrepi policije
Tjaša Tušar, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena varnost udeležencev v cestnem prometu, s poudarkom na prometnih nesrečah, njihovih najpogostejših vzrokih in posledicah, ki se kažejo kot poškodbe udeležencev ali smrt le-teh. Kot vzrok prometnih nesreč poznamo mnogo dejavnikov, najpogostejša med njimi pa sta še vedno prekomerna hitrost vozil in zloraba alkohola. Pri prometnih nesrečah pa ne moremo mimo t. i. skoraj nesreč, ki se zgodijo, ko voznik pravočasno odreagira, da do dejanske nesreče ne pride. Takšne situacije so pogostejše kot prave prometne nesreče. Raziskava prometnih nesreč se v diplomski nalogi preseli s teoretičnega dela k raziskovalnemu, in sicer z raziskavo prometne varnosti v občini Idrija. Bolj kot prometne nesreče, katerih vzrok sta hitrost in alkohol, je v ospredje postavljena najranljivejša skupina udeležencev v prometu ter njihove ovire, ki jih doživljajo v vsakdanjem življenju. Spodbujanje krajanov k opustitvi vse večje uporabe individualnih motornih sredstev je ključno za njihovo zdravje in posledično tudi za zdravje mesta. Cilj je tako opozoriti na morebitne napake v cestni infrastrukturi, ki zavirajo in onemogočajo gibanje domačinov oziroma predstavljajo nevarnost ob izvajanju le-tega. Ker pa je idrijska kotlina nekoliko oddaljena od drugih večjih krajev, je za normalno pretočnost prometa glavnega pomena edina povezava po razgibanem terenu – trasa Keltika. Cestišče z ene strani ločujeta potok v globoki soteski, z druge strani pa strma pobočja, ki predstavljajo problematiko krušenja kamenja. Za odpravo tovrstne težave bi veliko vlogo lahko odigrala izgradnja galerije na najbolj problematičnem cestnem odseku.
Keywords: promet, prometna varnost, policija, policijsko delo, diplomske naloge
Published: 16.08.2018; Views: 97; Downloads: 18
.pdf Full text (732,72 KB)

6.
Strukturna analiza samomorov v slovenski policiji
Bruno Blažina, 2018, doctoral dissertation

Abstract: Samomor v policiji je v Evropi še vedno tabuizirana tema in dokaj neraziskano področje, ki doslej ni bilo podvrženo konkretnejši znanstveni analizi, kot je na primer področje samomorilnosti v varnostnih organih že desetletja podrobno proučevano v ZDA, na podlagi izsledkov pa pripravljeni ustrezni odzivi in preventivni ukrepi. Policisti v Evropi in njihove policijske organizacije so še vedno podvrženi različnim predsodkom, izvirajočim iz policijske subkulture, ki je večinoma povsod po svetu zelo podobna. Policisti in njihovi vodje imajo policista za posameznika, ki je nadpovprečno hraber in pošten, ki sam rešuje svoje težave in ne potrebuje drugih oseb, da bi jim morebiti zaupal svoje težave. Izražanje stiske, preveč emocionalno odzivanje in izkazovanje čustev niso zaželeni, psihične motnje ali celo bolezen pa so sramota. Prav tako je sramotno iskanje strokovne pomoči v primeru stiske in psihičnih težav, ki je velikokrat celo na nek način sankcionirano z omalovaževanjem takega posameznika kot slabiča ali »motene« osebe, nesposobne opravljati odgovorne policijske naloge ter nošenja in rokovanja s službenim orožjem. Namen raziskave samomorov v slovenski policiji je bil proučiti skupne komponente in ugotovitve več ločenih raziskav in izvesti skupen sklep, na podlagi katerega bi laže in potrjeno dognali vzroke in skupne značilnosti samomorov v slovenski policiji in policiji kot stanovski organizaciji nasploh. Raziskovalno nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del ter povzeli skupne ugotovitve posameznih analiz, ki smo jih primerjali med seboj. Na koncu smo pripravili sklepne misli s priporočili za izboljšanje stanja na področju boja proti samomorilnosti v policiji. Teoretični del obsega splošne doslej znane značilnosti in vrste samomora skozi zgodovino ter gibanje na področju samomorilnosti v državah Evropske unije in širše. Predstavimo tudi dosedanje že izvedene analize na temo samomorov v policiji primerljivih držav in slovenski policiji, saj so bili podatki doslej že proučevani v diplomskih nalogah diplomantov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Še posebej podrobno predstavimo področje pojava samomorilnosti v avstrijski policiji ter izvedemo primerjavo s podatki o samomorilnosti v slovenski policiji. Obenem primerjamo način izvedbe psihološkega presejevanja kandidatov za policiste obeh policij in izpeljemo zaključke, ki kažejo, da je ogroženost zaradi samomorilnosti v slovenski policiji manjša od tiste v avstrijski policiji in policiji drugih primerljivih držav, da pa bi veljalo izboljšati sistem presejevanja kandidatov za policiste po vzoru avstrijskega modela. Podrobno predstavimo tudi izvedene teoretične osnove znanstvenih analiz, opravljenih na Psihiatrični kliniki Ljubljana v času po drugi svetovni vojni in po osamosvojitvi, in ugotovimo, da je trend samomorilnosti med slovensko splošno populacijo in med slovenskimi policisti podoben ter da se glede vzrokov, znanih indikatorjev in ugotovitve glede »kritične« in najbolj ogrožene skupine posameznikov podatki iz ugotovitve izvedenih študij deloma prekrivajo. V empiričnem delu izvedemo primerjavo podatkov, pridobljenih v že izvedenih podobnih analizah samomorilnosti med splošno populacijo v Republiki Sloveniji, in rezultatov analiz raziskav, ki smo jih izvedli med policijsko populacijo v Republiki Sloveniji. Nekaj analiz je bilo opravljenih tudi s pomočjo zgodovinskega gradiva, ki smo ga na podlagi dovoljenja Arhivske komisije RS zbrali v Arhivu RS v Ljubljani. Pri zbiranju podatkov smo uporabili statistične podatke Svetovne zdravstvene organizacije, podatke Evropskega statističnega urada EUROSTAT, podatke, pridobljene v Statistični upravi RS (SURS), na Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ) oziroma Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) in Policiji ter v Arhivu Republike Slovenije.
Keywords: samomori, osebnostne lastnosti, socialni dejavniki, policija, policisti, policijska subkultura, doktorske disertacije
Published: 24.07.2018; Views: 106; Downloads: 20
.pdf Full text (5,41 MB)

7.
Ugotavljanje značilnosti kaznivih dejanj nad starejšimi s strani družinskih članov na podlagi spisov državnih tožilstev
Andreja Repinc, 2018, master's thesis

Abstract: Z naraščanjem števila prebivalstva dramatično narašča tudi število starejših ljudi v sodobni družbi. Ker gre pri staranju za zapleten proces, ki vpliva na zmanjšanje gibalnih in funkcijskih sposobnosti osebe, so starostniki nemalokrat žrtve različnih kaznivih dejanj. Magistrsko delo se osredotoča na značilnosti kaznivih dejanj nad starejšimi, ki so bila storjena s strani družinskih članov. V družini, ki velja za varno okolje, so starejši lahko viktimizirani na različne načine, in sicer fizično, psihično, finančno, spolno, ali pa so žrtve zanemarjanja. Starejši ljudje so pogosto odvisni od družinskih članov, med njimi je vzpostavljen zaupen odnos, kar žrtvam preprečuje, da bi ukrepali zoper svoje najbližje. Za starejše, ki so fizično šibkejši in bolj ranljivi od mlajših starostnih skupin, so lahko posledice viktimizacije še posebej resne. V raziskovalnem delu so predstavljene ugotovitve, ki temeljijo na analizi podatkov, pridobljenih iz kazenskih spisov okrožnih državnih tožilstev v Krškem, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju ter v Slovenj Gradcu. Medtem ko med oškodovanci prevladuje ženski spol, so obdolženci večinoma moški. Oškodovanke obdolžencev, s katerim največkrat bivajo na istem naslovu, ne prijavijo takoj, torej ne gre za enkraten dogodek. Kadar so pristojni organi obveščeni o kaznivem dejanju, so najpogosteje naznanitelji oškodovanci ali drugi družinski člani. Večino obdolžencev policija predhodno še ni obravnavala zaradi drugih kaznivih dejanj. Oškodovanci so izpostavljeni različnim oblikam viktimizacije, ki pa ni vezana na spol obdolženca. Tako kot se pri moških obdolžencih različne oblike viktimizacije ne pojavljajo enako pogosto, tudi ne velja, da so ženske obdolženke največkrat odgovorne za razne oblike zanemarjanja.
Keywords: starejši, starostniki, kazniva dejanja, nasilje, družinski člani, tožilski spisi, magistrska dela
Published: 18.07.2018; Views: 140; Downloads: 18
.pdf Full text (2,19 MB)

8.
Kongresna preiskava v ZDA
Matjaž Lipar, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je celovito predstaviti splošno nadzorno funkcijo kongresa Združenih držav Amerike nad izvršilno vejo oblasti z uporabo nadzornega mehanizma kongresne preiskave, ki ima dvojno naravo (politično in pravno). Da bi lažje razumeli pomen nadzorstva zakonodajnega organa nad izvršilno oblastjo, smo na začetku predstavili nastanek ustave in federativne zveze držav, ki jo poznamo kot Združene države Amerike. Razjasnili smo, kako je Ustava ZDA razdelila oblastne organe, njihove funkcije in med njimi vzpostavila sistem kontrole in ravnotežja (cheks and balances). Kongresno preiskavo smo umestili v pravni sistem ZDA in tako ugotovili, kateri pravni akti omogočajo izvedbo tega mehanizma. Prikazali smo vse elemente, ki so potrebni od uvedbe preiskave do njenega zaključka. Pri tem smo pojasnili delovanje, sestavo, pristojnosti, pooblastila in dolžnosti vseh členov kongresne preiskave, tako odbora kot tudi strank v postopku. Predstavili smo orodja oz. pooblastila, ki jih ima odbor v postopku, da bi pridobil izjavo priče in ustrezne listine, pomembne za uspešno izvedbo postopka. Ocenili smo učinkovitost kongresne preiskave in potrebo po nadzorni funkciji kongresa nad izvršilno vejo oblasti v ZDA. V empiričnem delu naloge smo predstavili aktivnosti in zaključno poročilo posebnega odbora za preiskovanje terorističnega napada v Bengaziju v Libiji. Preverili smo, ali in kako so ugotovitve odbora komisije vplivale na politično kariero Hillary R. Clinton in potek predsedniških volitev 45. predsednika ZDA.
Keywords: ustavnopravna ureditev, kongres, kongresna preiskava, ZDA, diplomske naloge
Published: 18.07.2018; Views: 89; Downloads: 24
.pdf Full text (958,40 KB)

9.
Korupcija v slovenskem bančnem sektorju
Klavdija Japelj, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil raziskati elemente korupcije in bančnega sektorja z namenom ugotavljanja a) prisotnosti korupcije v bančnem sektorju v Republiki Sloveniji, b) vzroka nastanka korupcije v bančnem sektorju, c) vpliva oziroma posledic korupcijskih ravnanj na bančne institucije in državo oziroma družbo ter d) identifikacije ukrepov za preprečevanje korupcije na tem področju. S tem v zvezi smo po pregledu primarne in sekundarne literature s pomočjo raziskovalne metode študije primerov opravili kvalitativno analizo stališč strokovne javnosti in dostopnih primerov ugotovljene korupcije s strani organov pregona (Policije), Komisije za preprečevanje korupcije, Vrhovnega državnega tožilstva, Računskega sodišča in Preiskovalnega telesa državnega zbora. Raziskava je bila omejena na ozemlje Republike Slovenije in utemeljena korupcijska ravnanja v Sloveniji. Rezultati kažejo, da ima korupcija negativen vpliv na bančne institucije predvsem v premoženjskem smislu, saj se le-ta kaže v ogromnih finančnih stroških za banke in gospodarstvo, kar je v preteklosti celo privedlo do globalnih gospodarskih oziroma finančnih kriz. Poleg želje po večji moči in boljšem položaju, vpliva neformalnih mrež (nasprotja interesov) pa so k izvršitvi koruptivnih ravnanj predvsem pripomogle objektivne – sistemske pomanjkljivosti, in sicer neučinkovit nadzor in delovanje organov odkrivanja in pregona, slaba zakonodaja in nepreglednost postopkov. Slovenija bi morala za zmanjševanje vseh tveganj oziroma koruptivnih ravnanj v bančnem sektorju nujno urediti zakonodajno področje, izboljšati nadzor in skladnost poslovanja, povečati transparentnost in ureditev nasprotja interesov ter lobiranja.
Keywords: korupcija, banke, bančni sektor, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 18.07.2018; Views: 86; Downloads: 19
.pdf Full text (914,59 KB)

10.
Varnost in varovanje na nogometnih tekmah, organiziranih s strani NZS in UEFA na stadionu Ljudski vrt
Alen Breznik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo varnost in varovanje na nogometnih tekmah, organiziranih s strani NZS in UEFA na stadionu Ljudski vrt. Za varnost in varovanje na stadionu je odgovorna uprava nogometnega kluba Maribor, ki ima organizirano svojo rediteljsko službo. V prvi vrsti zagotavljajo red na prireditvah s svojimi reditelji in varnostno službo, ki ima zakonsko določena pooblastila. V veliki večini je prisotna tudi policija, predvsem na pomembnejših ligaških in evropskih tekmah, ko se zbere večje število organiziranih navijačev. Zaradi vedno večjih terorističnih groženj omenjeno osebje skrbi, da je vsaka vstopnica ali akreditacija pristna in da je oseba, ki vstopa na stadion površinsko pregledana. Reditelji na stadionu venomer skrbijo, da so zasilni izhodi prosti in usmerjajo ljudi na svoja mesta po točno določenem protokolu, kajti cilj kluba je čim manj izgredov. Na nogometnih tekmah so venomer prisotni gasilci, ki skrbijo za požarno varnost in reševalno vozilo z zdravnikom. Varnost in varovanje nogometne tekme, temelji na slovenski in tuji zakonodaji (UEFA). Slovenska policija si v sodelovanju z zakonodajalcem prizadeva, da bi bilo na športnih prireditvah čim manj izgredov. Poskrbeli so za določene še strožje zakonske predpise, kot sta prepoved udeležbe na športni prireditvi in prepoved potovanja na športno prireditev. Statistike in različna strokovna mnenja kažejo na izboljšanje učinkovitosti takšnega načina varnosti in varovanja na športnih prireditvah.
Keywords: nogomet, nogometne tekme, varovanje, varnost, reditelji, varnostniki, policija, diplomske naloge
Published: 18.07.2018; Views: 83; Downloads: 29
.pdf Full text (1,12 MB)

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica