SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


81 - 90 / 3441
Na začetekNa prejšnjo stran567891011121314Na naslednjo stranNa konec
81.
Zaznavanje in doživljanje umetniških del pri učencih v 5. razredu osnovne šole
Tjaša Onišak, 2017, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu z naslovom Zaznavanje in doživljanje umetniških del pri učencih v 5. razredu osnovne šole smo izvedli študijo primera, s pomočjo katere smo raziskovali, kako učenci v 5. razredu osnovne šole zaznavajo ter doživljajo kiparsko umetniško delo – spomenik Borisa Kidriča v Mariboru – preko treh različnih stopenj, pri čemer vsaka posamezna stopnja nadgrajuje prejšnjo. V teoretičnem delu smo najprej predstavili sam pomen likovne umetnosti v življenju posameznika, opredelili pojma umetnost in umetniško delo, ločili original od reprodukcije, navedli različne metode za približevanje umetniškega dela učencem, predstavili metodi estetskega transferja in estetske izkušnje ter opisali avtentični prostor in zakaj je le-ta pomemben pri doživljanju umetnine. Za empirični del naloge pa smo izvedli raziskavo, pri kateri smo si izbrali 5. razred na eni izmed osnovnih šol v Mariboru ter načrtovali in izvedli tri učne enote (zadnja se je delila na dva obiska), preko katerih smo želeli ugotoviti, kako učenci zaznavajo in doživljajo spomenik Borisa Kidriča v Mariboru, najprej preko golega opazovanja reprodukcije brez dodatnih informacij, nato preko opazovanja reprodukcije s predstavitvijo forme, teme in konteksta, nato pa še preko obiska kiparskega dela v avtentičnem prostoru. Študija primera je pokazala, da učitelj najlažje pripravi in izpelje uro, pri kateri učencem pokaže reprodukcijo brez kakršnihkoli informacij, vendar ti od nje tudi najmanj odnesejo. Če reprodukcijo obogati s skrbno izbranimi informacijami, se pokaže velik napredek v zaznavi, predvsem kar se tiče zapisanih vtisov s strani učencev. Največje doživetje pa je učencem predstavljal obisk umetniškega dela v avtentičnem prostoru, saj so tam veliko informacij pridobili preko drugih čutov in ne samo preko vida. Pri izdelkih učencev je prav tako možno opaziti napredek, predvsem v natančnosti in številu detajlov, ki so jih upodobili. Če povzamemo, je naša ključna ugotovitev ta, da obisk umetniškega dela v avtentičnem prostoru učenca obogati s pomembno izkušnjo, mu omogoči zaznavo umetniškega dela s še drugimi čutili kot samo z vidom ter ga privede do večje apreciacije umetniških del. Edina ovira, s katero smo se srečali, je pomanjkanje časa pri obisku v avtentičnem prostoru.
Ključne besede: Kiparsko delo, reprodukcija, avtentični prostor, čutila, estetska izkušnja.
Objavljeno: 27.10.2017; Ogledov: 35; Prenosov: 13
.pdf Celotno besedilo (2,93 MB)

82.
Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška
Gregor Marcen, 2017, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo je pregled umetniške poti skladatelja, aranžerja in dirigenta Jožeta Privška. Jože Privšek je bil vsestranski skladatelj, saj se je ukvarjal tako z jazz glasbo, s popevko, z glasbo za film in gledališče, ljudsko glasbo, kot z glasbo za simfonični in pihalni orkester. Njegova glasbena zapuščina je ogromna, predvsem na področju jazza in slovenske popevke. Kot dirigent je več kot tri desetletja umetniško vodil Big band RTV Slovenija in ga pripeljal na zavidljivo svetovno raven. Velik pečat je kot umetniški svetovalec pustil tudi Orkestru Slovenske vojske in big bandu Toti Big Band Maribor. Pomemben del magistrskega dela je analiza skladbe Majska suita, ki jo je skladatelj posvetil Orkestru Slovenske vojske.
Ključne besede: Jože Privšek, skladatelj, dirigent, Big band RTV Slovenija, Jazz, Slovenska popevka, Majska suita
Objavljeno: 25.10.2017; Ogledov: 89; Prenosov: 14
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

83.
Sodelovanje razrednih učiteljev s starši na dvojezičnem območju v Prekmurju
Csilla Sabina Kepe, 2017, magistrsko delo

Opis: Razredništvo je odgovorna in zahtevna naloga, saj mora razrednik biti kos številnim nalogam. Pričujoče magistrsko delo z naslovom Sodelovanje razrednih učiteljev s starši na dvojezičnem območju v Prekmurju je empirično delo. V teoretičnem delu smo se najprej osredotočili na razrednika in njegovo delo. Zanimala so nas tudi področja, načini in oblike njegovega profesionalnega razvoja, saj je vseživljenjsko učenje ter izobraževanje ključnega pomena pri učiteljskem poklicu. V nadaljevanju smo predstavili razrednikove vloge in možne osebnostne lastnosti, ki se v veliki meri povezujejo s spoznavnim, telesnim, duševnim ter socialnim razvojem učencev. Osredotočili smo se tudi na sodelovanje med razrednikom in starši. Temeljni cilj vseh je uspešnost učencev, kar je poglavitni razlog za prizadevanje za čim boljše sodelovanje med šolo in domom. V okviru tega smo opisali komunikacijo, saj bi brez nje omenjeno sodelovanje le težko delovalo, pomemben dejavnik pa so tudi določena načela sodelovanja med razrednikom in starši. Osredotočili smo se na možne ovire in prednosti ter najpogostejše oblike sodelovanja. Zadnji del teoretičnega dela se ukvarja z dvojezičnostjo in dvojezičnim poukom v Prekmurju ter posebnostmi sodelovanja med učitelji razredniki in starši na dvojezičnem območju. Namen empiričnega dela je bil preučiti mnenje staršev učencev dvojezičnih osnovnih šol o značilnostih razrednikovega dela in njegovem sodelovanju z njimi (vključno z drugim strokovnim delavcem – v primeru, da otrok obiskuje 1. triado). Anketirali smo starše učencev, ki obiskujejo razredno stopnjo na kateri izmed štirih dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju. Med odgovori staršev obeh triad ni bilo znatne razlike. Rezultati raziskave so pokazali, da so starši zadovoljni z razrednikovim delom, prav tako je sodelovanje med razrednikom in starši ustrezno. Tako domače kot šolsko okolje vplivata na učenčev celostni razvoj, zato sta ustrezno delo razrednika in dober partnerski odnos, predvsem med starši ter razrednikom, zelo pomembna.
Ključne besede: razrednik, komunikacija, delo s starši, dvojezičnost
Objavljeno: 25.10.2017; Ogledov: 97; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (2,51 MB)

84.
Kompetence staršev za pomoč otroku ob soočanju s strahovi
Mojca Godec, 2017, diplomsko delo

Opis: Strah se pojavlja pri vseh otrocih, in sicer v različnih obdobjih in pri vsakem otroku drugače. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V prvem delu so predstavljeni različni strahovi, vloga in pomen strahu, vzroki za strah, razvoj strahu, izražanje strahu pri otroku, vloga odraslega za premagovanje strahu. V nadaljevanju so v teoretičnem delu predstavljene še kompetence, kompetence staršev, opredelitev kompetenc in vrste kompetenc. Empirični del je posvečen raziskavi, kjer so podani rezultati in analiza, česa vse je otroka strah, prvi strah, ki se je pojavil pri otroku, izražanje in vedenje otroka, ko ga je strah, kako starši skupaj z otrokom premagujejo strah, kako starši ravnajo, ko je otroka strah, in kako pomembna se jim zdi komunikacija z otrokom. Vzorec zajema starše, ki imajo predšolske otroke. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom in obdelani s pomočjo programa SPSS. Pri analizi je posebna pozornost usmerjena na analizo razlik glede na starost otrok, spol otroka in izobrazbo staršev. Ugotovljeno je bilo, da starost in spol nimata velikega vpliva na to, česa je otroka strah. Prav tako izobrazba ne vpliva na kompetence staršev za pomoč otroku pri soočanju s strahovi.
Ključne besede: izražanje strahu, kompetence staršev, otrok, pomoč pri premagovanju strahu, starši, strah
Objavljeno: 13.10.2017; Ogledov: 76; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

85.
Tematski sklop Slikanica brez besedila v petem razredu osnovne šole
Vesna Turinek, 2017, magistrsko delo

Opis: Namen naše raziskave je bil zasnovati, izvesti in preučiti tematski sklop Slikanica brez besedila pri pouku likovne umetnosti v petem razredu osnovne šole, kjer bi učenci s pomočjo slikanic brez besedila spoznavali njihove elemente oblikovanja in jo tudi sami oblikovali po svoji zamisli. Pri raziskovanju smo kot osnovno raziskovalno metodo uporabili deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja s pomočjo študije primera. V raziskavo je bil vključen neslučajnostni vzorec učencev petega razreda ene izmed slovenskih osnovnih šol ter njihova likovna pedagoginja. Podatke smo zbrali z anketnimi vprašalniki za učence pred in po izvedbi tematskega sklopa, intervjujem likovne pedagoginje in analize nastalih slikanic brez besedila. Raziskava je pokazala, da učenci petega razreda, ki so bili vključeni v raziskavo, slikanice brez besedila slabo poznajo, ker se z njimi ne srečujejo več pogosto. Po izvedbi tematskega sklopa je bilo njihovo poznavanje boljše, v večini so tudi izrazili pozitivno stališče do oblikovanega sklopa. Poleg tega so ustvarili lastne slikanice brez besedila v obliki leporella, kjer so v večini upoštevali obravnavane elemente oblikovanja. Na podlagi dobljenih rezultatov smo prišli do ugotovitve, da je bil naš tematski sklop primerno načrtovan in izveden.
Ključne besede: slikanica brez besedila, slikanica, tematski sklop, peti razred, pouk likovne umetnosti, likovna vzgoja, ilustracija
Objavljeno: 13.10.2017; Ogledov: 87; Prenosov: 10
.pdf Celotno besedilo (5,14 MB)

86.
Participacija učencev pri pouku in na šoli
Monika Mithans, 2017, doktorska disertacija

Opis: Doktorska disertacija z dvodelno strukturo (teoretični in empirični del) obravnava participacijo učencev pri pouku in na šoli. V teoretičnem delu je predstavljen pojem participacija in argumenti za/proti participaciji učencev. Sledi primerjava avstrijskih in slovenskih šolskih sistemov in s participacijo povezane zakonodaje obeh držav. Opredeljeni so dejavniki, ki vplivajo na možnosti participacije učencev na ravni šole. Ta del se nadaljuje s predstavitvijo participacije učencev pri pouku in opisom dejavnikov, ki vplivajo na možnosti njenega uresničevanja. Nato so z vidika participacije učencev predstavljene strategije odprtega pouka, učni načrti izbranih predmetov, dosedanja znanstvena spoznanja o uresničevanju participacije v vzgojno-izobraževalnem procesu in pogojih za njeno uresničevanje v praksi. Pričujoča spoznanja predstavljajo temeljno podstat empirične raziskave, predstavljene v drugem delu doktorske disertacije, katere temeljni namen je osvetliti, kako učenci zaznavajo možnosti participacije in kakšna je njena vloga z vidika razredne (delovne) klime, motivacije učencev in njihovega znanja, izraženega z modalno oceno. Raziskava je razdeljena na dva dela. V prvem delu je sodelovalo 322 učencev, ki obiskujejo šole v Avstriji, in 458 učencev, ki obiskujejo šole v Sloveniji. Prav tako so sodelovali učitelji: 102 iz Avstrije in 131 iz Slovenije. Ugotavljamo, da participacija učencev v praksi še vedno ni zaživela. Učenci, ki obiskujejo šole v Avstriji, zaznavajo več možnosti soodločanja kot njihovi vrstniki pri nas. Pri večini učencev je prisotna želja po soodločanju. Ugotovili smo statistično značilen pozitiven vpliv odprtega pouka na participacijo učencev. Tako zaznavajo učenci, ki svoj pouk vidijo kot odprt, več možnosti soodločanja. Naši rezultati kažejo statistično značilno razliko v stališčih učiteljev do participacije učencev, ki izkazuje večjo naklonjenost participaciji učencev s strani učiteljev, ki poučujejo v Avstriji.   Nadalje smo ugotovili obstoj pozitivne in statistično značilne korelacije med stališči učiteljev do participacije učencev ter njihovim lastnimi možnostmi soodločanja, zadovoljstvom z delovnim mestom, s poklicem in šolsko klimo. Učitelji s pozitivnejšimi stališči do participacije učencev zaznavajo več lastnih možnosti soodločanja, so zadovoljnejši s svojim poklicem, delovnim mestom in šolsko klimo. V drugem delu raziskave smo s pomočjo opazovanja pouka s protokolom Flandersove analize razredne interakcije ugotovili, da glede na stopnjo govorne participacije ni statistično značilne razlike v klimi (P = 0,499) in motivaciji (P = 0,840). Povprečja so pokazala, da je razredna (delovna) klima ugodnejša v razredih z nižjo stopnjo govorne participacije, najnižja v razredih z višjo. Iz povprečij pri motivaciji učencev ugotavljamo, da se ta s stopnjo govorne participacije sistematično dvigujejo. Rezultati kažejo, da je razlika v znanju učencev, izraženem z modalno oceno, glede na stopnjo govorne participacije statistično značilna (P = 0,000). Višja stopnja govorne participacije je pogostejša v razredu z več dobrimi in prav dobrimi ocenimi, nižja v razredih z najvišjimi (odličnimi) in z najnižjimi (zadostnimi) ocenami.
Ključne besede: Avstrija, Slovenija, dejavniki participacije, participacija, možnosti soodločanja, otrokove pravice, soodločanje učencev v šoli, soodločanje učencev pri pouku, želje po soodločanju, stališča učiteljev do participacije učencev.
Objavljeno: 13.10.2017; Ogledov: 84; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (1,80 MB)

87.
Značilnosti metode razlage na razredni stopnji osnovne šole
Martina Sinkovič, 2011, strokovni članek

Opis: V članku je predstavljena metoda razlage v osnovni šoli. V teoretičnem delu so predstavljeni pojem pouka in pouk kot komunikacijski proces ter učne metode pri pouku. Podrobneje so predstavljeni metoda razlage, njene značilnosti, vrste oz. načini razlage, prednosti in slabosti te metode ter napotki za kakovostno razlago. Predstavljeno je tudi opazovanje pouka kot eden izmed načinov spremljanja pouka. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško - tri tedne smo opazovali pouk v 2. razredu pri treh predmetih ter zapisovali ugotovitve. Ugotavljali smo, koliko je metoda razlage zastopana na razredni stopnji osnovne šole. Zanimalo nas je tudi, ali se s katerimi metodami pri pouku kombinira, kako je ta kombinacija uspešna ter koliko časa metoda razlage pri določenih šolskih urah traja. Spremljanje pouka je potekalo s pomočjo opazovalnega lista.
Ključne besede: metodika, učne metode, razlaga, opazovanje pouka, razredni pouk, osnovne šole
Objavljeno: 12.10.2017; Ogledov: 47; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (69,40 KB)

88.
Zmožnejši bralci in pisci besedil v prvem razredu osnovne šole
Katarina Grom, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Prispevek se osredotoča na ugotavljanje bralnih in pisnih zmožnosti prvošolcev na začetku in koncu šolskega leta ter na uvedbo modela preizkusa za Cankarjevo tekmovanje. Cilj raziskave je bil izdelati model za Cankarjevo tekmovanje otrok prvega razreda ter podati ugotovitev, ali so se prvošolci sposobni udeležiti tovrstnega tekmovanja. Raziskava na vzorcu 55 otrok poda ključne ugotovitve o zmožnostih otrok začetnega branja in pisanja ter potrdi, da so zmožnejši učenci na področju branja in pisanja že v prvem razredu sposobni uspešno reševati naloge Cankarjevega tekmovanja (do te raziskave so se Cankarjevega tekmovanja praviloma udeleževali šele v drugem razredu).
Ključne besede: opismenjevanje, prvi razred osnovne šole, zmožnejši bralci in pisci, tekmovanja
Objavljeno: 12.10.2017; Ogledov: 54; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo (172,14 KB)

89.
Zen und die Kunst des Schwimmen
Dagmar Gerda Martha Dahl, 2016, kratki znanstveni prispevek

Opis: Zen in umetnost plavanja: estetska izkušnja kot nova perspektiva za tehniko vadbe Zadnja leta narašča zanimanje za koncepte alternativnih gibanj. Zavedanje je dobro znano v športni psihologiji in mnoge športe propagirajo kot "zen šport". Tudi uporaba fraze "zen in umetnost" je že postala vsakdanja. Ljudje, ki se učijo in ki poučujejo tehnike plavanja, se zaradi posebnih pogojev, ki jih povzroča voda, soočajo z edinstvenimi izzivi. Pristop, ki temelji na dojemanju plavanja kot zen športa ali kot umetnosti v smislu čutne estetske izkušnje in estetskega procesa učenja, lahko nudi nove priložnosti za učenje in poučevanje. Filozofske koncepte Gadamerja, Deweyja in Johnsona v kombinaciji s pristopi teorij utelešenja in teorij estetskega učnega procesa povezujemo s temeljnimi elementi Zena in dopolnjujemo ter pojasnjujemo s praktičnimi primeri.
Ključne besede: plavanje, estetska izkušnja, učenje, Zen, umetnost
Objavljeno: 12.10.2017; Ogledov: 55; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (168,45 KB)

90.
Zakaj poučevati matematiko
Darjo Felda, Mara Cotič, 2012, pregledni znanstveni članek

Opis: Ko pri začetnem pouku matematike otroku predstavljamo matematične vsebine, največkrat izhajamo iz abstraktnih temeljev in ne iz izkušenj, ki jih otrok že ima, s čimer je pretrgana vez med matematiko in stvarnim svetom oziroma med matematiko in tistim matematičnim svetom, ki ga otrok že pozna. V nasprotju s tem bi moral učitelj učenca usmerjati, da skladno s svojimi izkušnjami in sposobnostmi viša raven matematične pismenosti, obenem pa gradi abstraktni matematični odsev stvarnega sveta ter bogati svoj matematični jezik. V zadnjem času se poudarja pomen igre oziroma dejavnosti, v katerih naj bi bil otrok aktivno udeležen. Z vživljanjem v problemsko situacijo in v razreševanje le-te naj bi spoznaval nove koncepte in strategije. Poraja pa se dvom, ali je v učni praksi res zaživel tak način pouka ali pa se dejavnosti uvajajo zgolj kot neka začetna motivacija, ki izzveni v prenašanje oziroma sprejemanje faktografskega znanja. Otrok mora nova spoznanja sproti prilagajati že usvojenim znanjem in povezovati matematiko z realnimi situacijami. Le tako občuti varnost, zadovoljstvo in uspeh ter je motiviran za doseganje novih znanj, s čimer učenje in poučevanje matematike dobita pravi smisel.
Ključne besede: začetni pouk, matematika, problemska situacija, matematično znanje, matematična pismenost
Objavljeno: 12.10.2017; Ogledov: 44; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (145,82 KB)

Iskanje izvedeno v 1.04 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici