SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 3549
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Glasbene sposobnosti, glasbena izvedba in neglasbene značilnosti učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo
Nejka Podplatan, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo tri področja značilnosti glasbenega talenta: glasbene sposobnosti, glasbeno izvedbo in neglasbene značilnosti. V teoretičnem delu je najprej predstavljen temeljni teoretski okvir obravnave značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji. Sledi podrobnejša obravnava (treh) izpostavljenih področij glasbenega talenta. Empirični del predstavlja raziskavo, ki je bila izvedena z deskriptivno metodo, podatki pa so bili pridobljeni s kvantitativnim pristopom. Temeljni cilj raziskave je bil proučiti značilnosti glasbeno talentiranih inštrumentalistov, ki obiskujejo glasbeno šolo Vzorec je vključeval 268 učiteljev inštrumentalnega pouka, ki poučujejo na glasbenih šolah Republike Slovenije. Izmed vseh učencev in učenk (od 6 do 10 let) so izbrali tistega oz. tisto, ki je po njihovem mnenju najbolj glasbeno talentiran/-a, in ga/jo ocenili s pomočjo anketnega vprašalnika. Pri tem je bil uporabljen obstoječi merski inštrumentarij avtorja Kovačiča (2016). Rezultati raziskave so pokazali, da so značilnosti glasbeno talentiranih inštrumentalistov, ki se nanašajo na glasbene sposobnosti, glasbeno izvedbo in neglasbene značilnosti nadpovprečno izražene (v intervalu 4 < M < 7). Spol ni statistično pomembno povezan z značilnostmi glasbeno talentiranih inštrumentalistov na področju glasbene sposobnosti. Razlika med deklicami in dečki se je pokazala pri dveh od štirih značilnostih glasbene izvedbe (delna potrditev hipoteze). Pri značilnostih glasbeno talentiranih inštrumentalistov na področju neglasbene značilnosti pa statistično pomembnih razlik med spoloma v glavnem ni. Z višanjem obiskovanja letnika inštrumentalnega pouka v glasbeni šoli oz. s starostjo, se izražene značilnosti glasbeno talentiranih inštrumentalistov statistično pomembno ne zvišujejo, razen v glavnem na področju neglasbene značilnosti.
Keywords: glasbeni talent, glasbena šola, glasbene sposobnosti, glasbena izvedba, neglasbene značilnosti
Published: 24.09.2018; Views: 9; Downloads: 3
.pdf Full text (1,82 MB)

2.
Učinki teka na telo
Jan Breznik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega dela je preučiti v zvezi z učinki teka tudi fiziološke osnovne ohranjanja in krepitve vzdržljivosti pri tem. Preučeni so viri, ki so dosegljivi na spletu iz slovenskega prostora, to so viri športnih in medicinskih strokovnjakov splošnih vsebin ter novejši tuji viri in literatura z ilustracijo rezultatov posameznih podrobnejših raziskav. Opisan je osnovni fiziološki odziv na telesni napor, vpliv treninga teka na vzdrževanje in povečevanje sposobnosti delovanja srčno-žilnega sistema ter na kognitivne funkcije. Tek ima lahko vrsto pozitivnih ali tudi negativnih učinkov, kar moramo upoštevati pri treningu te atletske discipline. Na pregleden način so zbrane ugotovitve medicinskih športnih strokovnjakov in predstavljeni osnovni podatki za razumevanje vpliva teka na procese v telesu, tudi na pojav poškodb, in na učinkovitost telesa pri odzivu na obremenitve. Pomemben je tudi vpliv teka na vitalnost tekača. Pojasnjen je način upoštevanja odziva telesa in fizioloških procesov pri treningu teka.
Keywords: Pozitivni, in, negativni, učinki, treninga, teka
Published: 24.09.2018; Views: 2; Downloads: 0
.pdf Full text (1,23 MB)

3.
Evalvacija i-učbenika za 4. razred - liki in telesa
Urška Prebevšek, 2018, master's thesis

Abstract: V vzgojno-izobraževalnem procesu sta vloga in uporaba informacijske komunikacijske tehnologije vedno bolj prisotni. Zato poučevanje s pomočjo e-gradiv postaja vse bolj prisotno pri poučevanju. Pomembno je, da je prva izkušnja učitelja z e-gradivom pozitivna, saj bo takšen način poučevanja večkrat vključil v pouk. V pedagoškem eksperimentu smo preverjali učenčevo razumevanje geometrije, saj je razvoj geometrijskega mišljenja v veliki meri odvisen predvsem od poučevanja učitelja. Zato smo v magistrski nalogi, z naslovom Evalvacija i-učbenika za 4. razred – Liki in telesa, želeli ugotoviti dvoje. Zanimalo nas je ali vključevanje in uporaba i-učbenika pripomoreta k doseganju boljših rezultatov v znanju, in drugič, ali drugačen način posredovanja učne snovi, s pomočjo i-učbenika, pripomore k boljšemu razumevanju geometrijskega mišljenja na področju likov in teles. S pomočjo van Hiele-ove petstopenjske strukture smo želeli na končnem testu ugotoviti, kakšno je učenčevo razumevanje znanja o likih in telesih. V empiričnem delu smo uporabili kavzalno-eksperimentalno metodo z obliko pedagoškega eksperimenta, kjer smo podatke za analizo zbrali s pomočjo začetnega in končnega testa. Analiza je pokazala, da so končni test uspešneje reševali učenci eksperimentalne skupine, a razlika med skupinama ni bila statistično značilna. Med drugim smo ugotovili, da so težje naloge, ki smo jih umestili v stopnjo neformalne dedukcije po van Hiele-u, bolje reševali učenci eksperimentalne skupine.
Keywords: i-učbenik, pedagoški eksperiment, stopnje po van Hiele-u, pravokotnik, kvadrat, kocka, kvader
Published: 24.09.2018; Views: 6; Downloads: 1
.pdf Full text (2,59 MB)

4.
Učenje učenja odraslih z motnjo v duševnem razvoju s pomočjo lahkega branja
Simona Kuplen, 2018, master's thesis

Abstract: Za izobraževanje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju je ključno vseživljenjsko izobraževanje. Del vseživljenjskega izobraževanja je učenje učenja. Odrasli z motnjo v duševnem razvoju imajo znižane intelektualne zmožnosti, zato potrebujejo drugačne načine, metode in strategije poučevanja in učenja. Pri tem je pomembno, da se tudi sami naučijo načinov, metod in strategij, kako se učiti. Eden izmed načinov, kjer si odrasli z motnjo v duševnem razvoju lahko pridobivajo zanje pomembne informacije je lahko branje. Lahko branje je napisano v njim primerni, razumljivi in lahko berljivi obliki. V empiričnem delu naloge smo preverjali sposobnosti učenja odraslih z motnjo v duševnem razvoju s pomočjo besedila v lahkem branju. Raziskava je bila narejena v Varstveno delovnem centru Murska Sobota. S testiranjem v lahkem branju smo dosegli pozitivne učinke na kognitivnem področju, predvsem glede spomina in zapomnitve informacij. Pri tem smo preverjali tudi ustreznost besedila, ki smo ga pripravili v ta namen. Ugotovili smo, da je aktivno učenje odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju mogoče in učinkovito, saj se je povečala njihova informiranost o izbrani tematiki.
Keywords: odrasli z motnjo v duševnem razvoju, učenje učenja, lahko branje, metode
Published: 24.09.2018; Views: 3; Downloads: 0
.pdf Full text (6,80 MB)

5.
Preference matematičnih nalog pri učencih 6. razreda
Barbara Trogar, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se nanaša na matematične naloge, ki so pomemben del matematičnega izobraževanja. V teoretičnem delu magistrskega dela sem v prvem delu primerjala slovenski in kitajski šolski sistem, opredelila predmet matematike, njen pomen v izobraževanju ter predstavila splošne cilje, matematične vsebine in sklope, ki jih učenci obravnavajo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v slovenskem šolskem sistemu. Opisala sem tudi vrste matematičnih problemov, s katerimi se srečujejo pri reševanju nalog. V empiričnem delu sem predstavila rezultate raziskave, ki je bila zasnovana po vzoru raziskovalcev Seaha in Barkatsasa (2012), ki sta raziskovala priljubljenost določenih tipov matematičnih nalog med kitajskimi osnovnošolci. S pomočjo anketnega vprašalnika sem skušala ugotoviti, kateri tip matematičnih nalog je učencem šestega razreda bolj oziroma manj všeč. Učenci so lahko izbirali med reprezentativnimi nalogami, kontekstualiziranimi nalogami ali nalogami odprtega tipa. V raziskavo je bilo vključenih 174 učencev šestih razredov iz štirih različnih slovenskih osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da so na področju aritmetike in algebre učencem najbolj všeč matematične naloge odprtega tipa, sledijo jim naloge reprezentativnega tipa, najmanj pa so jim všeč naloge s kontekstualiziranim tipom. V drugem sklopu so rezultati pokazali, da so učencem na področju geometrije in merjenja najbolj všeč matematične naloge odprtega tipa, sledijo jim naloge kontekstualiziranega tipa, najmanj pa so jim všeč naloge reprezentativnega tipa.
Keywords: Matematika, učenci, 6. razred, matematične naloge, tipi nalog
Published: 24.09.2018; Views: 2; Downloads: 0
.pdf Full text (690,62 KB)

6.
Modeli ulomkov v predšolskem obdobju
Sergeja Hren, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Modeli ulomkov v predšolskem obdobju predstavlja v teoretičnem delu zgodnji koncept vključevanja ulomkov v predšolsko obdobje s pomočjo treh modelov ulomkov: geometrijski model, merljivi model in aritmetični model. Opisana je tudi vloga vzgojitelja in nekaj primerov dejavnosti z modeli delov celote. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako otroci v predšolskem obdobju poznajo dele celote, kako uspešni so pri aktivnostih, kjer je uporabljen posamezen model, in kateri model delov celote jim je najbolj blizu. V ta namen je bila izvedena raziskava, v kateri je sodelovalo 33 otrok, starih od 4 do 6 let. Preko različnih dejavnosti smo preverjali razumevanje polovice, tretjine in četrtine, pri tem pa smo uporabili že omenjene modele ulomkov. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo opazovalnega lista, so pokazali, da jim polovice niso povzročale težav pri nobenem modelu, medtem ko so jim največ problemov povzročale tretjine, in sicer pri geometrijskem in merljivem modelu. Dejavnost z modeli ulomkov se je izkazala za zelo primerno dejavnost za predšolske otroke, saj so ob tem pokazali veliko zanimanje, čeprav gre za precej zahtevno matematično vsebino.
Keywords: matematika za otroke, deli celote, ulomki, modeli ulomkov, predšolska vzgoja
Published: 24.09.2018; Views: 3; Downloads: 1
.pdf Full text (1,56 MB)

7.
Knjižica oblik pri spoznavanju geometrije v predšolskem obdobju
Valerija Par, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Knjižica oblik pri spoznavanju geometrije v predšolskem obdobju smo predstavili nov didaktični pripomoček knjižico oblik, ki pripomore k boljšemu učenju in spoznavanju geometrijskih oblik. Otrokom smo naprej na zanimiv in čim bolj razumljiv način predstavili izbrane like (kvadrat, krog, šestkotnik, pravokotnik in trikotnik) ter telesa (kvader, valj, krogla, stožec, piramida in kocka). Po predstavitvi oblik smo otrokom ponudili zanimive didaktične igre, s pomočjo katerih smo želeli otrokom približati geometrijo. Sledile so aktivnosti s pomočjo knjižice oblik. Najprej smo otrokom ponudili prazno knjižico likov, v katero so iz raznih prospektov izrezovali oblike, jih razvrščali in ustrezno zalepili. Na podoben način smo čez nekaj dni izvedli še aktivnost s pomočjo knjižice teles. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 56 otrok starih od 4 do 6 let, smo želeli ugotoviti, kakšne primere predmetov so otroci našli pri posameznem liku oz. telesu, kateri primeri so ustrezni oz. neustrezni in katere geometrijske oblike so jim bolj blizu.
Keywords: matematika za otroke, geometrija, liki, telesa, knjižica oblik, predšolska vzgoja.
Published: 24.09.2018; Views: 3; Downloads: 0
.pdf Full text (4,48 MB)

8.
Učinek didaktične igre medvedek Vsevedek na razvoj socialnih veščin vezanih na komunikacijo
Špela Petrovič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili socialni razvoj in komunikacijo otrok, dva izmed ključnih dejavnikov za uspešno socializacijo ter kasnejši napredek otrok. Ob tem smo izpostavili pomen igre, osrednjega sredstva za učenje v predšolskem obdobju, ki ga lahko uporabljamo tudi za učenje veščin socialne komunikacije. V praktičnem in empiričnem delu smo raziskali učinek didaktične igre medvedek Vsevedek. Igro smo izdelali sami in pri tem premišljeno vključili želene elemente raziskovanja, tj. spremljanje napredka otrok v verbalni, neverbalni in simbolni komunikaciji ter spremljanje izboljšanja njihove pozornosti. V raziskavi je sodelovalo 17 otrok, starih med 5 in 6 let. Rezultati so pokazali, da so izboljšali svoje veščine pri vseh merjenih postavkah. S testiranjem vseh otrok v skupini pred in po uporabi igre smo ugotovili, da so najvišje povprečne vrednosti pri verbalni, neverbalni in simbolni komunikaciji izkazovali pri zadnjem testiranju. Otroci so tako izboljšali sposobnosti verbalnega opisovanja pojmov, ki so jih predstavili bolj podrobno in na več različnih načinov. Pri neverbalni komunikaciji so uporabljali več kompleksnih gibov, ki so jih povezovali v celoto. Tudi pri simbolni komunikaciji oz. risanju smo zaznali več podrobnosti, saj so otroci v risbe vložili več truda. Podobne rezultate je pokazala tudi analiza elevacijskega vprašalnika za strokovne delavke, ki so ves čas opazovale potek raziskovanja v skupini. Rezultati so pomembni zlasti iz vidika uporabe družabnih iger za razvoj posameznih veščin, vezanih na socialno komunikacijo.
Keywords: socialne veščine, komunikacija, didaktična igra, predšolska vzgoja, metode
Published: 24.09.2018; Views: 2; Downloads: 0
.pdf Full text (3,06 MB)

9.
Vpliv spola na povezovanje vzorca s slikovno reprezentacijo
Neva Matko, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili matematiko v predšolskem obdobju in vlogo vzgojitelja pri spoznavanju otrok z matematiko. V nadaljevanju smo se osredotočili na vzorce, pri čemer smo predstavili delitev vzorcev na ponavljajoče se in rastoče vzorce. V empiričnem delu smo raziskovali vpliv spola na povezovanje vzorcev s slikovno reprezentacijo. Zanimalo nas je, ali spol vpliva na uspešnost izvedenih nalog, pri tem pa smo uporabili slikovno reprezentacijo, zvočne in gibalne vzorce ter vzorce iz kock. V raziskavi smo bili pozorni tudi na to, kako na uspešnost pri nalogah vplivata gradnik in vrsta vzorca. V raziskovalno skupino smo vključili 43 otrok drugega starostnega obdobja, torej v starosti od pet do sedem let, ki obiskujejo Vrtec Trbovlje. Otrokom smo pokazali zvočne in gibalne vzorce ter vzorce iz kock s tremi različnimi gradniki (AB, ABB, ABC). Otroci so imeli pred seboj slikovne reprezentacije, ki so jih morali povezati s predstavljenimi vzorci, mi pa smo pri tem ugotavljali vpliv spola na uspešnost povezovanja. Raziskava je pokazala, da so bili otroci najuspešnejši pri povezovanju vzorcev iz kock, najmanj uspešni pa pri povezovanju zvočnih vzorcev, in to ne glede na gradnik. Med raziskavo smo ugotovili, da na uspešnost povezovanja vzorcev s slikovnimi reprezentacijami spol nima vpliva.
Keywords: predšolsko obdobje, zgodnja matematika, vzorci, ponavljajoči se vzorci, vpliv spola  
Published: 21.09.2018; Views: 7; Downloads: 1
.pdf Full text (1,51 MB)

10.
Otrok v svetu lutk
Maša Ferenc, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Otrok v svetu lutk je teoretično delo. Na začetku so na podlagi strokovne literature opredeljene lutke in lutkovne tehnike ter njihove značilnosti. V nadaljevanju so opisani razvoj otroka in temeljna področja, ki so medsebojno povezana in se dopolnjujejo. Osredotočili smo se na vlogo lutke v otrokovem razvoju. Lutka je vzgojno sredstvo, ki spodbuja otrokov razvoj in zadovoljuje temeljne otrokove potrebe. Pozitivno vpliva na otroke s posebnimi potrebami, saj ima terapevtsko moč. Opisali smo, kakšen učinek ima lutka nanje. Gledališke dejavnosti otrokom nudijo možnosti za razvoj na različnih področjih in zavzemajo širok izbor dejavnosti, v katerih se otrok lahko izraža. Opisali smo, kako gledališke dejavnosti vplivajo na otroka. Osredotočili smo se na lutko kot motivacijsko sredstvo in dober pripomoček pri komunikaciji. Lutka je lahko odlično sredstvo na vseh podočjih otrokovega razvoja, ki smo jih opisali
Keywords: lutka, razvoj otroka, motivacija, komunikacija, lutkovna igra, gledališke dejavnosti.
Published: 21.09.2018; Views: 9; Downloads: 3
.pdf Full text (1,11 MB)

Search done in 0.55 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica