| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 548
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Vloga medicinske sestre pri preprečevanju in obravnavi anafilaksije pri otrocih
Adis Saramati, 2024, diplomsko delo

Opis: Uvod: Anafilaksija predstavlja hudo alergijsko reakcijo, ki lahko ob izpostavljenosti alergenom ogrozi otrokovo življenje. Pri obravnavi otroka z anafilaksijo ima pomembno vlogo medicinska sestra. Namen zaključnega dela je ugotoviti vlogo medicinske sestre pri preprečevanju in obravnavi anafilaksije pri otrocih. Metode: Izveden je bil pregled znanstvene literature. Uporabljene so bile deskriptivna metoda dela, metoda analize in sinteze. Iskanje literature je potekalo v mednarodnih bazah podatkov PubMed, CINAHL, Cochrane Library in Web of Science. Potek iskanja literature je prikazan v diagramu poteka iskanja literature. Moč dokazov je bila določena s pomočjo hierarhije dokazov. Rezultati: Vključenih je bilo devet člankov. Vloga medicinske sestre pri obravnavi otroka z anafilaksijo se kaže predvsem v izvajanju hitre in natančne ocene stanja otroka ter spremljanju vitalnih znakov. Medicinska sestra mora tudi zagotoviti takojšnje izvajanje primernega zdravljenja, vključno z aplikacijo adrenalinskega avtoinjektorja, urediti položaj, nuditi psihološko podporo otroku in njegovi družini ter sodelovati z ostalimi člani zdravstvenega tima pri nadaljnji obravnavi otroka. Razprava in sklep: Za izboljšanje zdravstvenega varstva otrok z anafilaksijo je potrebna večja ozaveščenost in izobraževanje za zdravstvene delavce, skrbnike in starše, otroke in mladostnike ter vzgojitelje in učitelje. Medicinske sestre morajo imeti ustrezno usposabljanje za učinkovito obvladovanje anafilaksije, saj sta zgodnja diagnoza in ustrezno zdravljenje ključna za zmanjšanje tveganja za anafilaktično reakcijo pri otrocih.
Ključne besede: zaposleni v zdravstveni negi, otroci, vzroki, ukrepi, anafilaksija
Objavljeno v DKUM: 04.07.2024; Ogledov: 80; Prenosov: 13
.pdf Celotno besedilo (1,63 MB)

2.
Odgovornost zaposlenih v zdravstveni negi ob pojavu neželenih dogodkov v Pomurski regiji
Sara Knego, 2024, magistrsko delo

Opis: Uvod: Raziskovanje pojava neželenih dogodkov in odgovornosti zaposlenih v zdravstveni negi ima ključno vlogo pri izboljšanju varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene oskrbe. Namen zaključnega dela je raziskati odgovornost zaposlenih v zdravstveni negi ob pojavu neželenih dogodkov. Metode: Uporabili smo kvantitativno metodologijo. Izvedli smo raziskavo z uporabo ankete kot tehnike zbiranja podatkov med 250 zaposlenimi v zdravstveni negi. Zbrane podatke smo statistično obdelali s programom IBM SPSS Statistics 27.0 ter uporabili Chi-kvadrat test za preverjanje hipoteze. Rezultati: Več kot tretjina zaposlenih se občasno srečuje z neželenimi dogodki, pri čemer večina takih dogodkov ostane neopažena. Rezultati potrjujejo pomembnost medsebojnih odnosov v timu, pri čemer so zaposleni, ki ocenjujejo odnose kot dobre, bolj nagnjeni k poročanju o neželenih dogodkih. Več kot tretjina zaposlenih poroča o napakah pri dajanju zdravil, le polovica poroča o teh dogodkih nadrejenim, pri čemer se več kot polovica počuti odgovorno za izboljšave. S Hi kvadrat testom smo dokazali tudi statistično pomembne razlike med medsebojnimi odnosi v timu ter poročanju nadrejenim o neželenem dogodku. Razprava in zaključek: Varnost pacientov predstavlja pomemben izziv v zdravstveni negi. Izzivi, s katerimi se zaposleni soočajo ob neželenih dogodkih, vključujejo čustvene in psihološke stiske. Ugotovili smo, da bi bile potrebne izboljšave v obstoječem sistemu za sporočanje neželenih dogodkov v zdravstvu.
Ključne besede: odgovornost, neželeni dogodki, zaposleni v zdravstveni negi
Objavljeno v DKUM: 04.07.2024; Ogledov: 41; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

3.
Vpliv strank na zadovoljstvo zaposlenih v gostinstvu
Anja Milkić, 2024, diplomsko delo

Opis: Zadovoljstvo zaposlenih je eden ključnih dejavnikov v gostinstvu. Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva veliko dejavnikov, eden izmed njih so stranke. Stranke so nepogrešljiv del vsakega gostinskega posla in prav njim in njihovemu zadovoljstvu se posveča največ pozornosti. Zaradi tega so zaposleni bolj zapostavljeni, njihovemu zadovoljstvu pri delu se ne posveča toliko pozornosti. Premalo se govori o vplivu strank na zaposlene in njihovo delo. Zato je cilj raziskati vpliv strank na zaposlene v gostinstvu, na njihovo delo in zadovoljstvo pri delu. To smo raziskali s pregledom že obstoječe literature in teorije. Nato smo skozi intervjuje z zaposlenimi v konkretnem gostinskem podjetju dobili odgovore na vprašanja, ki so nam pomagali bolje razumeti odnos med zaposlenimi in strankami. Izvedeli smo, da imajo stranke velik vpliv na zaposlene in da je zadovoljstvo zaposlenih odvisno od tega, ali stranka pristopa k zaposlenemu pozitivno ali negativno.
Ključne besede: zaposleni, stranke, zadovoljstvo, gostinstvo
Objavljeno v DKUM: 01.07.2024; Ogledov: 54; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (590,92 KB)

4.
Zadovoljstvo pri delu v državnem nadzornem organu
Kaja Brecelj, 2024, diplomsko delo

Opis: Zadovoljstvo pri delu je ključno za uspeh in produktivnost zaposlenih ter organizacije kot celote. Nanaša se na to, kako zadovoljni so zaposleni s svojim delovnim mestom in vključuje več dejavnikov, kot so delovni pogoji, odnosi med sodelavci, plača, možnosti za napredovanje, stil vodenja vodje in motivacije. Raziskali smo zadovoljstvo pri delu, opredelili ključne dejavnike, ki nanj vplivajo ter podali priporočila za izboljšanje zadovoljstva pri delu. V teoretičnem delu smo s pomočjo sekundarnih virov obravnavali koncept zadovoljstva pri delu, opredelili glavne dejavnike zadovoljstva ter pojasnili njegov pomen. Podrobneje smo opisali dejavnike, kot so plača in nagrade, delovni pogoji, motivacija, položaj v organizaciji, zvestoba zaposlenih, stil vodenja, opolnomočenje, sodelovanje pri odločanju in delovno okolje. V raziskovalnem delu smo preverjali zadovoljstvo pri delu med zaposlenimi v sektorju za nadzor Finančnega urada Kranj. Za potrebno analizo in raziskavo smo med zaposlenimi v sektorju za nadzor izvedli anonimno anketo in opravili intervju z vodjo sektorja. Analiza rezultatov je pokazala, da je večina zaposlenih v sektorju za nadzor zadovoljna s trenutnim delovnim mestom ter da večinoma z veseljem prihajajo na delo. Opazili smo tudi, da so ženske v večji meri bolj zadovoljne v primerjavi z moškimi ter da so mlajši zaposleni bolj zadovoljni kot drugi, prav tako pa tudi tisti, ki so krajši čas zaposleni v FU Kranj. Kot ključne dejavnike, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo pri delu, so izpostavili delovne pogoje, delovno okolje ter medsebojne odnose.
Ključne besede: zadovoljstvo, dejavniki zadovoljstva, zaposleni, delovno okolje
Objavljeno v DKUM: 28.06.2024; Ogledov: 334; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (1,60 MB)

5.
Načrtovanje kadra zdravstvene nege na urgenci
Daniela Berdnik, 2024, magistrsko delo

Opis: Uvod: Zagotavljanje zadostnega števila kadra zdravstvene nege za doseganje optimalnih ciljev na urgenci zaradi naključnega prihoda pacientov, različnih stopenj nujnosti in potreb pacientov predstavlja poglaviten problem pri načrtovanju kadra. Z raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v razmerje med delovnimi obremenitvami in zaposlenimi v zdravstveni negi na izbrani urgenci. Metode: V zaključnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. Izvedena je bila prospektivna kohortna raziskava. Za izračun in analizo delovne obremenitve preučevane populacije smo uporabili programsko orodje Baseline Emergency Staffing Tool, ki za oceno zahtevnosti potreb pacientov po zdravstveni negi vključuje obrazec Jones Dependency Tool. Podatke smo zbirali v štirinajstdnevnem obdobju v mesecu oktobru leta 2023. Rezultati: V raziskavi je bila s strani dvaintridesetih diplomiranih medicinskih sester narejena ocena zahtevnosti potreb zdravstvene nege za 405 pacientov. Povprečno število zaposlenih na delovišču v času raziskave je bilo od izračunanega števila nižje za 0,4 zaposlenega. Najvišje izračunano število zaposlenih na delovišču je bilo potrebno med 12. in 18. uro vse dni v tednu. Več kot polovico (53 %) vseh ocen so predstavljali pacienti z zmerno stopnjo zahtevnosti. Razprava in sklep: V zaključnem delu smo pridobili dejanski vpogled v delovno obremenitev zaposlenih v zdravstveni negi v času raziskave. Z raziskavo smo prispevali k razumevanju delovne obremenitve in potrebe po kadru zdravstvene nege na izbrani urgenci, hkrati pa smo podali možnost za nadaljnje raziskave na tem področju.
Ključne besede: urgenca, zaposleni v zdravstveni negi, delovna obremenitev, orodje za načrtovanje kadra na urgenci - BEST, obrazec za oceno zahtevnosti potreb - JDT
Objavljeno v DKUM: 21.06.2024; Ogledov: 63; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (2,14 MB)

6.
Nasilje nad zaposlenimi v zdravstveni negi v urgentnem centru
Martina Bobič, 2024, magistrsko delo

Opis: Uvod: Nasilje nad zaposlenimi v zdravstvu s strani pacientov in svojcev predstavlja globalno skrb po vsem svetu. V zadnjih letih prihaja do porasta tako verbalnega kot fizičnega nasilja v urgentnih centrih. Urgentni centri so opredeljeni kot delovišče z visokim tveganjem za nasilje in zaposleni v urgentni dejavnostni so med najbolj izpostavljenimi nasilju in stresu. Namen magistrskega dela je raziskati nasilje nad zaposlenimi v urgentnem centru. Metode: V zaključnem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Kot metodo zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Raziskovalni vzorec je zajemal 70 anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili med izvajalce zdravstvene nege v urgentnem centru v splošni bolnišnici. Za obdelavo podatkov smo uporabili t-test za dva neodvisna vzorca in ANOVA-test za ugotavljanje razlik med več skupinami. Rezultati: V raziskavi smo ugotovili, da je med zaposlenimi v zdravstveni negi v urgentnem centru v raziskovanem zavodu pogosto prisotno nasilje. Največ zaposlenih v zdravstveni negi se z nasiljem srečuje tedensko. Zaposleni v zdravstveni negi menijo, da do tega v največji meri prihaja zaradi nestrpnosti pacientov in njihovih svojcev ter predolgih čakalnih vrst. Razprava in zaključek: Ugotovitve kažejo, da je nasilje v urgentnih centrih v porastu tako v svetu kot v Sloveniji. Pomembno je, da se usvojijo pristopi in načini komunikacije s strani zaposlenih v zdravstveni negi, saj se lahko ob tem zmanjša možnost nasilja.
Ključne besede: fizično nasilje, verbalno nasilje, zaposleni v zdravstveni negi
Objavljeno v DKUM: 20.06.2024; Ogledov: 77; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (1,45 MB)

7.
Redni letni razgovori v podjetju ghp group d.o.o.
Nastia Arambašić, 2024, magistrsko delo

Opis: Podjetje GHP Group, d. o. o., je mlado in redne letne razgovore izvajajo zadnjih nekaj let. Ravno to nas je spodbudilo k raziskavi, kako zadovoljni so zaposleni v podjetju z njihovim izvajanjem, ali jih smatrajo kot koristne, kakšen je njihov odnos do vodje in kaj sledi po izvedenem rednem letnem razgovoru. Cilj magistrskega dela je raziskati odnos zaposlenih v podjetju GHP Group, d. o. o., do rednih letnih razgovorov. Magistrsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V prvem, teoretičnem delu smo predstavili pojem redni letni razgovor, namen in cilj rednih letnih razgovorov, postopek uvedbe rednih letnih razgovorov v podjetje, prednosti, vsebino, pripravo in izvedbo rednih letnih razgovorov. Nato smo opisali aktivnosti po opravljenem rednem letnem razgovoru in kaj se dogaja v obdobju do naslednjega rednega letnega razgovora. V drugem, empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je temeljila na mnenju zaposlenih o rednih letnih razgovorih v podjetju GHP Group, d. o. o. Za raziskavo smo uporabili metodo anketiranja. Kot inštrument smo uporabili anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je vseboval 11 vprašanj. Anketo smo izdelali s pomočjo spletnega orodja 1ka, anketirali pa smo zaposlene v različnih oddelkih podjetja GHP Group, d. o. o. Ugotovili smo, da so zaposleni v posameznem oddelku zadovoljni z izvajanjem rednih letnih razgovorov, prav tako so zadovoljni s svojimi vodji in menijo, da izvajanje rednih letnih razgovorov podjetju prinaša koristi. Kljub temu pa vedno obstaja prostor za izboljšave.
Ključne besede: redni letni razgovor, vodja, zaposleni, podjetje
Objavljeno v DKUM: 05.04.2024; Ogledov: 184; Prenosov: 27
.pdf Celotno besedilo (1,44 MB)

8.
Zadovoljstvo z delom v slovenskih zaporih - izhodišča za razpravo
Gorazd Meško, Peter Umek, Emanuel Banutai, Jure Škrbec, Saša Kuhar, 2006, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ključne besede: zapori, zadovoljstvo, zaposleni v zaporu, stres
Objavljeno v DKUM: 29.03.2024; Ogledov: 134; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (352,55 KB)

9.
Prijateljstvo na delovnem mestu : primerjava med policisti in občani
Jure Butinar, Milan Pagon, 2006, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ključne besede: organizacijska kultura, zaposleni, policisti, občani, delovno mesto, prijateljstvo
Objavljeno v DKUM: 29.03.2024; Ogledov: 160; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (386,51 KB)

10.
Uvajanje modela kompetenc v Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo
Jože Šturm, 2005, objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Ključne besede: obveščevalno-varnostne službe, Slovenska obveščevalno-varnostna agencije, SOVA, Slovenija, zaposleni, kompetence
Objavljeno v DKUM: 21.03.2024; Ogledov: 186; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo (215,15 KB)

Iskanje izvedeno v 6.07 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici