| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 8 / 8
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
Tina Rušec Gitner, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga vsebuje dvanajst poglavij, od tega jih je osem z teorijsko vsebino in eno raziskovalno. Prvo poglavje sem namenila uvodu. V drugem poglavju sem začela opisovati teoretični del naloge in to kar z motivacijo. Nato sem naslednje poglavje nadaljevala z motivacijskimi teorijami, ki sem jim dodala še motivacijske modele. Peto poglavje govori o motivaciji v delovnem okolju. Faktorje in dejavnike, ki motivirajo zaposlene sem opisala v šestem poglavju. V sedmem poglavju sem se dotaknila teme vzrokov nemotiviranosti zaposlenih. Osmo poglavje pa sem namenila delovnemu zadovoljstvu, ki mu je sledilo še vodenje kot motivacija. Osrednji del diplomske naloge v desetem poglavju zavzema empirična raziskava, kje sem predstavila obe organizaciji, metodologijo zbiranja podatkov, predstavila rezultate anket ter poskušala potrditi ali ovreči zastavljeno hipotezo. V enajstem poglavju sem na podlagi rezultatov podala predloge za izboljšanje. V zadnjem, dvanajstem poglavju sem povzela vse zaključke in jih opisala v sklepu. Ključni rezultati raziskave nam pokažejo, da so medsebojni odnosi med zaposlenimi v zasebnem in javnem sektorju slabi, kar sem dokazala s preverjanjem dveh hipotez in sicer H0, da so medsebojni odnosi v obeh sektorjih dobri in H1, da so medsebojni odnosi slabi. Glede na odgovore anketirancev pa je razvidno, da so medsebojni odnosi v zasebnem sektorju boljši kot v javnem, na kar pa po mojem mnenju ne vpliva to v katerem sektorju so anketiranci zaposljeni ampak kakšni so njihovi karakterji in osebnostne lastnosti. Pri ugotavljanju zadovoljstva z nagrajevanjem, sem si postavila dve hipotezi in sicer H0, da je zadovoljstvo enako in H1, da je zadovoljstvo različno v javnem in zasebnem sektorju. Po preverjanju hipotez sem ugotovila, da zaposleni v javnem in zasebnem sektorju niso enako zadovoljni z nagrajevanjem, saj se iz odgovorov anketirancev razvidno, da so v zasebnem sektorju bolj zadovoljni z nagrajevanjem kot pa v javnem. To se mi zdi nekako tudi bolj razumljivo, saj v javnem sektorju pravila za nagrajevanje določi država in zato tu veljajo določene omejitve, dočim v zasebnem sektorju imajo nadrejeni bolj proste roke in lahko za uspešno delo delavca bolj nagradijo kot pa nadrejeni v javnem sektorju. Glavno hipotezo smo sprejeli na podlagi štirih podhipotez in ugotovili, da motivacijski dejavniki različno vplivajo na motivacijo zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju. Da hipoteza drži je razvidno tudi iz rezultatov ankete, saj se odgovori med obema sektorjema razlikujejo. Tak rezultat je bil z moje strani tudi pričakovan, saj imajo nadrejeni v zasebnem sektorju več možnosti za motiviranje zaposlenih kot pa v javnem sektorju. Do razlik prihaja predvsem zato, ker so tudi cilji v zasebnem sektorju drugačni od tistih v javnem sektorju. Za Kendallov koeficient pa lahko povem, da kaže na šibko ujemanje pri rangiranju značilnosti dela med anketiranci.
Ključne besede: motivacija, organizacija, okolje, zadovoljstvo, vodenje, raziskava, podatek, vzrok, anketa, hipoteza, predlog
Objavljeno: 08.03.2011; Ogledov: 3267; Prenosov: 491
.pdf Celotno besedilo (1,83 MB)

2.
STRES NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU FLAMIN HOLDING D.O.O.
Admir Zahović, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi sem izbral tematiko, ki je neposredno povezana z delom, ki ga opravljam, hkrati pa je dovolj splošna, da obsega tudi praktično vsa delovna mesta. Govorim namreč o pojavu stresa na delovnem mestu. Želel sem raziskati omenjen pojav, ugotoviti vzroke za nastanek stresa, načine kako ga prepoznati, ga preprečiti ali vsaj omejiti. V raziskavi in analizi sem se omejil na podjetje Flamin holding, kjer službujem, podrobenje, razsikal sem pojav stresa na delovnem mestu prodajalca. Podatke sem dobil s pomočjo anketnega vprašalnika, intervijujev in lastnih izkušenj. Pri analiziranju pridobljenih podatkov sem se uprl na obstoječe teorije iz različnih virov, ter na podlagi le teh sklepal kako se stres manifestira znotraj omejenega raziskovalnega obomčja. Skozi nalogo sem prikazal in dokazal, da je stres prisoten tudi na mojem delovnem mestu, njegova moč pa je odvisna od posameznikovega dojemnaja in prilagajanja. Cilj naloge mi je bil ne le raziskati omenjen problem, temveč najti tudi rašitve, kako stres omejiti ali ga celo povsem odstraniti. S tem je moja naloga pridobila tudi praktično vrednost, upam da pri čim širši populaciji.
Ključne besede: stres, delovno mesto, podjetje, vzrok, posledica
Objavljeno: 05.01.2012; Ogledov: 1723; Prenosov: 127
.pdf Celotno besedilo (1,65 MB)

3.
VPLIV KONFLIKTOV NA ODNOSE V DRUŽINSKEM PODJETJU
Nikola Kačarević, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opisali in definirali družinsko podjetje. Sledi vloga družine v družinskem podjetju, odnosi v družinskem podjetju in posledice zaposlitve sorodnikov. Lahko bi rekli, da imamo teoretični del razdeljen na dva dela, saj v prvem delu opisujemo družinsko podjetje in vloge družine v njem, v drugem delu pa opisujemo konflikte, ki se pojavljajo v podjetju med družinskim člani in rešitve le-teh. V praktičnem delu smo izbrali trenutno uspešno podjetje v svoji panogi, ki izpolnjuje vse pogoje za družinsko podjetje. Predstavili smo njegovo zgodovino, trenutno podobo podjetja in družino. Opisali smo odnose med družinskim člani v podjetju, nekaj konfliktov, katere smo opazili, in kako le-ti vplivajo na vodenje in razvoj podjetja. Izpostavili smo nekaj zanimivih konfliktov med posameznimi družinskimi člani, jih opisali in predlagali nekaj možnih rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju odnosov. Ugotovili smo, da stabilni in dobri odnosi med družinskimi člani bistveno pripomorejo k uspešnemu poslovanju in razvoju podjetja. Nasprotno slabi in nestabilni odnosi med družinskim člani lahko privedejo podjetje v negativno stanje in celo do propada. Družinski člani so ključni člen družinskega podjetja, od katerih je odvisna prihodnost podjetja. V podjetju X d.o.o. morajo družinski člani spremeniti medsebojne odnose, če želijo nadaljevati uspešno pot ustanovitelja.
Ključne besede: družinsko podjetje, posledice zaposlovanje sorodnikov, konfliktni odnosi med družinskimi člani, komunikacija kot vzrok za nastanek konfliktov
Objavljeno: 07.12.2011; Ogledov: 2064; Prenosov: 260
.pdf Celotno besedilo (358,87 KB)

4.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK OB PRENEHANJU POGODBE O TRGOVSKEM ZASTOPNANJU (AGENCIJSKE POGODBE)
Grega Paternoster, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je, po uvodu, v prvem poglavju predstavljena pogodba o trgovskem zastopanju oziroma agencijska pogodba, predvsem njen gospodarski oziroma ekonomski namen, veljavna ureditev pogodbe v Obligacijskem zakoniku - v nadaljevanju OZ, kakor tudi primerjava z ureditvijo, ki je veljala pred sprejetjem OZ v Zakonu o obligacijskih razmerjih - v nadaljevanju ZOR. V istem poglavju je predstavljena tudi ureditev te pogodbe v Direktivi Sveta 86/653/EGS o usklajevanju zakonodaj držav članic o samozaposlenih trgovinskih zastopnikih z dne 18. december 1986 - v nadaljevanju Direktiva 86/653/EGS s katero je OZ usklajen ter Vzorčna pogodba o trgovinskem zastopanju Mednarodne trgovinske zbornice - v nadaljevanju Vzorčna pogodba MTZ. Prav tako je v tem poglavju opravljena razmejitev agencijske pogodbe od njej podobnih pogodbenih tipov – distribucijske pogodbe, franšizing pogodbe, komisijske pogodbe in posredniške pogodbe. V drugem poglavju so predstavljena splošna pravna pravila o prenehanju pogodbenih razmerij trajnejše narave in sicer 332. člen OZ, ki ureja prenehanje pogodbenega razmerja trajne narave, ki je sklenjeno za določen čas in 333. člen OZ, ki ureja prenehanje pogodbenega razmerja, sklenjenega za nedoločen čas. 332. in 333. člen OZ sta lex generalis v razmerju do 830. in 831. člena OZ, ki kot lex specialis urejata prenehanje agencijske pogodbe, sklenjene za nedoločen oziroma za določen čas. Naslednje oziroma osrednje poglavje je namenjeno posebnim pravnim pravilom o prenehanju agencijske pogodbe. Pravila iz OZ podrobno določajo pogoje za prenehanje pogodbenega razmerja med agentom in naročiteljem ter pravice in obveznosti strank ob prenehanju pogodbe. Pravila so večinoma kogentne narave in nekoliko bolj varujejo agenta kot naročitelja, saj je agent praviloma šibkejša stranka v pogodbenem razmerju. Pravila, ki določajo prenehanje agencijske pogodbe delimo v dve skupini in sicer pravila, ki urejajo redno prenehanje pogodbe, kjer bodo opisani pogoji za prenehanje pogodbe sklenjene za nedoločen in določen čas in pravila, ki določajo izredno prenehanje pogodbe – odstop od pogodbe brez odpovednega roka. Sledijo še podpoglavja o institutih, ki jih je v naš pravni red vnesel OZ in sicer o odpravnini, kot institutu, ki je normiran oziroma urejen v korist agenta in institutu konkurenčne prepovedi po prenehanju pogodbe, ki je določena v korist druge stranke agencijske pogodbe, to je, naročitelja. V diplomskem delu so poleg veljavne ureditve agencijske pogodbe v našem pravnem redu, prispevkov pravne teorije, predstavljene tudi številne odločitve slovenskih višjih sodišč in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ter Sodišča Evropske unije v konkretnih primerih.
Ključne besede: pogodba o trgovskem zastopanju (agencijska pogodba), agent, naročitelj, pogodbeno razmerje trajne narave, redno in izredno prenehanje agencijske pogodbe, resen vzrok, odpravnina, konkurenčna prepoved po prenehanju pogodbe.
Objavljeno: 17.08.2012; Ogledov: 3492; Prenosov: 1028
.pdf Celotno besedilo (463,35 KB)

5.
KONCEPT SKRBI IN KONCEPT IZPUŠČENE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER NJUNA POVEZANOST V PRAKSI
Renata Močnik, 2012, magistrsko delo

Opis: Skrb je temelj zdravstvene nege, ki je povezan z aktivnostmi zdravstvene nege, obsega pa predvsem odnos, ki ga imajo ali razvijejo medicinske sestre do pacientov. Tako koncept skrbi kot koncept izpuščene aktivnosti zdravstvene nege se razvijata vzporedno s profesionalizacijo poklica medicinskih sester, večanjem obsega njihovih kompetenc in prenosom določenih terapevtskih ter diagnostičnih posegov od zdravnikov na medicinske sestre, kar na eni strani pomeni večanje obsega dela, po drugi strani pa to predstavlja nevarnost za večanje pogostosti in resnosti zdravstvenih napak, povzročenih s strani medicinskih sester. Namen magistrskega dela je predstaviti koncept skrbi in koncept izpuščene aktivnosti zdravstvene nege ter ugotoviti njuno povezanost v praksi.
Ključne besede: koncept, skrb, skrbstveno ravnanje, izpuščena aktivnost zdravstvene nege, vzrok za izpuščeno aktivnost, medicinska sestra
Objavljeno: 13.12.2012; Ogledov: 1642; Prenosov: 251
.pdf Celotno besedilo (1,36 MB)

6.
IZREDNO PRENEHANJE AGENCIJSKE POGODBE
Tjaša Ekart, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi bom predstavila izredno prenehanje agencijske pogodbe. V začetku bom na kratko opisala agencijsko pogodbo, jo definirala in navedla njene značilnosti, večji del diplomske naloge pa bom posvetila izrednemu prenehanju agencijske pogodbe. Skozi preučevanje literature sem ugotovila, da v okviru prenehanja poznamo redno prenehanje, pri katerem bom povzela kako agencijska pogodba preneha, kadar je ta sklenjena za določen oziroma nedoločen čas, in pa izredno prenehanje agencijske pogodbe. Pri izrednem prenehanju bom podrobneje predstavila določbe Obligacijskega zakonika, ki urejajo to področje in katerih namen je predvsem varovati šibkejšo stranko, torej agenta. V nadaljevanju bom opisala odstop od pogodbe, ki je možen zaradi izjemnih okoliščin ali resnih vzrokov in sicer ima stranka pravico, da v tem primeru odstopi od pogodbe brez odpovednega roka oziroma pred določenim časom. Opisala bom tudi sam pojem resnega vzroka, ki je pravni standard in je lahko posledica ravnanja ene ali druge stranke, kot tudi posledica tretjih oseb ali višje sile. Bistveno pa je, da se lahko stranke sklicujejo na resen vzrok zgolj, kadar ta vzrok otežuje uresničitev pogodbe. V nadaljevanju bom opisala tudi, kakšna mora biti vsebina navedbe resnega vzroka v odstopni izjavi in posledice, kadar ni navedenega resnega vzroka. Na koncu bom opredelila še institut odpravnine in skozi sodne odločbe skušala prikazati tudi praktični pomen izrednega prenehanja agencijske pogodbe.
Ključne besede: Redno prenehanje agencijske pogodbe, izredno prenehanje agencijske pogodbe, odstop od pogodbe, resen vzrok, odpravnina
Objavljeno: 02.12.2014; Ogledov: 787; Prenosov: 240
.pdf Celotno besedilo (173,23 KB)

7.
POGOSTOST VZROKOV GORSKIH NESREČ V OBDOBJU DVAJSETIH LET
Tomislav Kirbiš, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo obravnavali vzroke, ki privedejo do nesreče ali so sami po sebi vzrok za njo. Za obdobje od leta 1995 do 2015 smo obravnavali pogostost vzrokov za nesreče v gorah. Navedeni so najpogostejši vzroki nesreč in tveganja za nastanek ter preventivni ukrepi. Gorska reševalna zveza Slovenije nam je za potrebe izdelave analize najpogostejših vzrokov nesreč, pregleda starostne udeležbe ponesrečencev, letnega časa nastanka nesreče, ugotovitve skupnega števila ponesrečenih glede na posamezne vzroke posredovala podatke iz svojega arhiva. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da vzroki neprimerne opreme ostajajo na ravni povprečja celotnega obdobja in ne doprinašajo k povečanju števila poškodovancev. Zdrs ostaja najpogostejši vzrok za gorske nesreče. Starejši gorniki niso najbolj ogrožena skupina za ponesrečenje in poletni meseci so po svoji sveži toplini, ki vabi v gore, hkrati najštevilčnejši po nezgodah.
Ključne besede: Gorništvo, nesreče v gorah, Gorska reševalna zveza Slovenije, vzrok nesreč.
Objavljeno: 22.09.2016; Ogledov: 445; Prenosov: 62
.pdf Celotno besedilo (1,33 MB)

8.
ANALIZA RAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV KABELSKO RAZDELILNEGA SISTEMA
Erika Rems, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu smo se osredotočili na analizo razpoložljivosti storitev Zavoda za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik — KKS Kamnik. Izbrani ponudnik do sedaj še ni izvajal analize razpoložljivosti storitev, zato smo s pomočjo direktorja podjetja zbrali podatke, potrebne za analizo. Zbiranje podatkov je bilo zelo zahtevno, saj ponudnik ne zagotavlja podatkov o nedelovanju storitev na enem mestu. Iz obstoječih baz smo najprej izluščili vse podatke o odpovedih in prekinitvah storitev za preteklo obdobje štiristo dni. Za potrebe sistematične analize možnih vzrokov za prekinitve obravnavanih storitev smo oblikovali drevo odpovedi. S pomočjo podatkov, ki so bili na voljo, smo ocenili razpoložljivost storitev za izbrano obdobje. Izračun je pokazal, da je bila razpoložljivost storitev na zadovoljivem nivoju. Pripravili smo tudi predlog, katere podatke bi bilo v prihodnje smiselno beležiti, da bi bila ponudniku omogočena še bolj detajlna analiza razpoložljivosti njihovih storitev. Naloga vsebuje tudi anketni vprašalnik, s katerim smo želeli analizirati zadovoljstvo uporabnikov storitev KKS Kamnik s kakovostjo in razpoložljivostjo nudenih storitev. Raziskava je pokazala, da so uporabniki storitev z razpoložljivostjo storitev dokaj zadovoljni, kar se ujema z našimi izračuni.
Ključne besede: razpoložljivost, analiza, kabelski sistem, drevo odpovedi, vzrok odpovedi
Objavljeno: 04.10.2016; Ogledov: 328; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (828,63 KB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici