| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 213
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
82.
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC V PREKMURSKIH VRTCIH
Vesna Grah, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi hitrega tehnološkega razvoja, procesa globalizacije, razvoja informacijske tehnologije in s tem razvoja novih načinov komuniciranja in dela znanje izjemno hitro zastareva. če želimo biti uspešni, je potrebno znanje neprestano dopolnjevati. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti prisotnost vseživljenjskega učenja v prekmurskih vrtcih, motive za nadaljnje izobraževanje in stališča vzgojiteljic do vseživljenjskega izobraževanja. Poglobili smo se v cilje in načela vseživljenjskega izobraževanja, oblike in metode izobraževanja odraslih, sposobnosti odraslih za izobraževanje in ovire pri izobraževanju. Prišli smo do ugotovitve, da imajo vzgojiteljice v prekmurskih vrtcih pozitivno stališče do vseživljenjskega izobraževanja. Zavedajo se dejstva, da se je v tej hitro spreminjajoči se družbi potrebno neprestano prilagajati novim zahtevam, ki se pojavljajo na vseh področjih življenja in da je izobraževanje eden temeljnih virov, ki omogoča pridobivanje novih sposobnosti in spretnosti, s katerimi lahko sledimo toku sprememb. Prav zaradi tega se vzgojiteljice v prekmurskih vrtcih različnih oblik izobraževanja vse čas udeležujejo in ta na novo pridobljena znanja in spretnosti pri opravljanju vzgojiteljskega dela tudi s pridom uporabljajo.
Keywords: vrtec, vzgojiteljica, predšolska vzgoja, vseživljenjsko izobraževanje
Published: 08.05.2013; Views: 690; Downloads: 125
.pdf Full text (1010,53 KB)

83.
UPORABNOST GLASBENIH VSEBIN IN DIDAKTIČNIH POSTOPKOV, PRIDOBLJENIH V SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU, V VRTCIH
Danijel Berden, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Otrok je glasbeno dejaven že od prvega leta starosti in ga je zato potrebno seznaniti z različnimi glasbenimi dejavnostmi. Z njimi vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo in na razvoj glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Glasba je torej eno izmed izjemno pomembnih dejavnosti, zato zelo vpliva na razvoj estetskega okusa pri otrocih. V diplomskem delu z naslovom Uporabnost glasbenih vsebin in didaktičnih postopkov, pridobljenih na srednješolskem izobraževanju, v vrtcih smo želeli ugotoviti, v kakšni oz. kolikšni meri se uporablja pridobljeno znanje na poklicnem srednješolskem izobraževanju v vrtcih. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da vzgojitelji določena področja dnevno izvajajo v vrtcih, kar pomeni, da jih obvladajo, določenih področij pa se lotijo redkeje, saj je zanje potrebnih več priprav. Razlog za manjši obseg izvajanja je tudi strokovna nepripravljenost vzgojiteljev. Namen diplomske naloge je bil tudi ugotoviti šibka področja vzgojiteljev; na podlagi odgovorov lahko ugotovimo, da zaradi nezadostnega znanja posameznih vsebin izbirajo tista področja, ki jih bolj obvladajo.
Keywords: Predšolska vzgoja, predšolska glasbena vzgoja, glasbeno izobraževanje vzgojiteljev, glasbene dejavnosti v vrtcu.
Published: 02.08.2012; Views: 1271; Downloads: 247
.pdf Full text (1,55 MB)

84.
Ekološka živila v vzgojno-izobraževalnih zavodih kot podpora trajnostnemu razvoju: potenciali in ovire v osrednji Sloveniji
Nika Škof, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Delovanje kot podpora trajnostnemu razvoju mora biti zastavljeno celostno in učinkovito od proizvodnje do potrošnje. Pri doseganju ciljev, kot so večja lokalna prehranska samooskrba, okolju prijazno kmetovanje ter aktivno vključevanje posameznikov v reševanje aktualnih težav in spopadanje z novimi izzivi, je bil prepoznan velik potencial vzgoje in izobraževanja. Pri tem je pomembna poučenost vzgojiteljev in vodij šolske prehrane o sami problematiki in načinih delovanja za njihovo izboljšanje. Analiza stanja v osrednji Sloveniji kaže, da so odgovorni za preskrbo vzgojno-izobraževalnih zavodov z živili o tem relativno dobro seznanjeni. Med motivacijskimi dejavniki za uvajanje ekoloških živil izstopata visoko izražena notranja motivacija in instrumentalnost delovanja, dočim so zaznane ovire in rešitve v večji meri zunanje. Anketiranci se čutijo soodgovorne pri naslavljanju okoljskih, zdravstvenih in strateških vidikov hrane, vendar se v luči predvidenih ovir ne čutijo dovolj opolnomočeni. Ob analizi lokalnega stanja z intervjuji in anketami ter primerjavi relevantnih dejavnikov s statističnimi informacijami si lahko pri implementaciji aktivnosti za spodbujanje prehranske varnosti pomagamo tudi s primeri dobrih »top-down« praks iz tujine.
Keywords: trajnostni razvoj / vzgoja in izobraževanje / ekološka živila / samooskrba / potenciali in ovire
Published: 05.09.2012; Views: 1054; Downloads: 128
.pdf Full text (624,81 KB)

85.
DELO Z GLUHIMI IN NAGLUŠNIMI UČENCI V PRILAGOJENEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM PRI POUKU GLASBENE VZGOJE V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Kristina Kračun, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Delo z gluhimi in naglušnimi učenci v prilagojenem izobraževalnem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom pri pouku glasbene vzgoje v devetletni osnovni šoli je opisan problem gluhih in naglušnih oseb v vzgojno-izobraževalnem programu. Osebam z motnjo sluha Zakonodaja o šolstvu in Zakonodaja o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami omogoča individualno pomoč pri predmetih, ki učencem z motnjo sluha predstavlja večje ovire pri doseganju minimalnih standardov znanja. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela, kjer so opisane značilnosti gluhih in naglušnih oseb, vzgojno-izobraževalna integracija in inkluzija ter nekaj napotkov za delo z gluhimi in naglušnimi pri pouku glasbene vzgoje, v praktičnem delu pa smo želeli ugotoviti in raziskati, ali je ob sedanju zakonodaji doseganje vseh ciljev pri izvajanju aktivnosti možno. Pri raziskovanju smo uporabili študijo primera. Ko gluh otrok prične z izobraževalnim procesom, je stik z glasbo lahko zanj izemno težak. Pri glasbeni vzgoji namreč prevladuje izražanje glasbe, česar pa od gluhe osebe ne moremo pričakovati. Zato je potrebno glasbene aktivnosti močno prilagoditi. Gluhi učenec pri glasbenih aktivnostih lahko sodeluje na različne načine:z ustvarjanjem ritmičnih in melodičnih vzorcev, spoznavanju ljudskih glasbil in ustvarjanju le-teh, itn. Te aktivnosti je mogoče izvajati pri individualnem pouku, marsikatero pa je mogoče tudi združiti z glasbeno vzgojo v razredu pri rednem pouku.
Keywords: Glasba, gluhi, vzgoja, izobraževanje, glasbene aktivnosti, priporočila
Published: 29.01.2013; Views: 2122; Downloads: 330
.pdf Full text (1,86 MB)

86.
IZOBRAŽEVANJE STARŠEV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE OTROK
Bojana Domadovnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskali izobraževanje staršev s področja predšolske vzgoje. V uvodnem delu diplomske naloge smo se dotaknili zgodovine nastanka vrtca in vzgoje otrok. V teoretičnem delu smo govorili o pomenu izobraževanja, se dotaknili vseživljenjskega izobraževanja, predelali oblike in metode izobraževanja, ki se jih lahko poslužujejo starši, opisali, zakaj se odrasli izobražujejo, kaj je starševstvo in kaj predšolska vzgoja ter opisali Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. V drugem delu, ki predstavlja empiričen del diplomskega dela, smo izvedli raziskavo o izobraževanju staršev s področja predšolske vzgoje otrok v Vrtcu Otona Župančiča, enota Zg. Polskava. Vprašanja v anketnem vprašalniku smo razdelili v dva dela. V prvem delu smo pridobili splošne podatke staršev, kot so spol, starost, stopnja izobrazbe. V drugem delu pa smo zbirali odgovore, kako so starši zadovoljni z dosedanjimi izobraževanji v vrtcu, od česa je odvisna njihova prisotnost na izobraževanjih, katere teme so zanimive za starše ter katerih oblik sodelovanja se raje udeležujejo, ali so pravočasno seznanjeni s termini izobraževanj, kakšna je njihova motivacija za izobraževanje v vrtcu, na kakšen način dopolnjujejo svoje znanje, je mati ali oče tisti, ki se najpogosteje udeležuje izobraževanj. Zaključek diplomske naloge predstavlja analizo empiričnega dela; prav tako smo podali svoja mnenja.
Keywords: izobraževanje staršev, predšolska vzgoja, vrtec.
Published: 13.05.2013; Views: 925; Downloads: 65
.pdf Full text (1,60 MB)

87.
PRIMERJAVA ŠOLSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI S ŠOLSTVOM V REPUBLIKI SRBIJI
Vladimirka Mandić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Tudi prazgodovinski človek je uporabljal sebi primerne načine, da zapiše vse, kar je videl v svoji bližini in naravi. Učil se je, kako preživeti, kako loviti, kako nabirati rastline ... Prav tako je izrisoval prostor okoli sebe in s tem že pred več tisoč leti posnel vse, kar se mu je dogajalo v vsakdanjem življenju. Lahko rečemo, da so te prve paleontološke skice predhodnik modernega arhiviranja ljudskih spoznanj in dognanj, prav tako pa so vidne tudi sledi začetka vzgoje in izobraževanja. Naprej skozi svetovno zgodovino se pojavi izobraževanje otrok, ki postane do danes redni postopek in obveznost. Prav zaradi tega, ker sta vzgoja in izobraževanje razvit sistem, ju običajno vodi in ureja posebno ministrstvo za šolstvo v vladi. Šolstvo je vse bolj pomembno in neobhodno v vsakdanjem življenju. Ker si vsi prizadevamo, da bi se lahko razvili in nadgradili svoje znanje, izkušnje in sposobnosti, je to tudi namen oziroma cilj tega diplomskega dela.
Keywords: o vzgoja in izobraževanje o šolski sistem o šolske ustanove o pismenost o izobrazba
Published: 09.10.2014; Views: 999; Downloads: 72
.pdf Full text (1,08 MB)

88.
PLANIRANJE USTANOVITVE IN RAZVOJA ZASEBNEGA VRTCA X
Ines Satler, 2013, master's thesis

Abstract: Cilj vsakega podjetja, tako novoustanovljenega kot že obstoječega, je dosegati poslovno uspešnost, ki bo omogočila obstoj, rast in razvoj samega podjetja. Vse to pa je v veliki meri odvisno od priložnosti in nevarnosti, ki jih ponuja okolje podjetja. Podjetje se mora biti pripravljeno hitro odzivati na spremembe v okolju in vedeti izkoristiti priložnosti, ki se mu pojavijo, hkrati pa čim prej odpraviti oz. vsaj ublažiti nevarnosti. Čeprav časi za ustanovitev podjetja niso najboljši, se kljub temu veliko ljudi odloči za ustanovitev malega ali srednje velikega podjetja. Predvsem samozaposlovanje je postalo izredno privlačno. Za to obliko zaposlovanja se odločajo predvsem ljudje, ki imajo podjetniško idejo in so pripravljeni sprejeti določena tveganja. Tveganjem pa se skorajda ne moremo izogniti, lahko pa jih seveda zmanjšamo z ustreznim raziskovanjem ter dobrim planiranjem ustanovitve in razvoja podjetja. Dobro planiranje tako omogoča podjetniku lažje delo in jasno predstavljeno vizijo o tem, kje želi, da se podjetje nahaja. V magistrskem delu bomo na praktičnem primeru pokazali postopek ustanovitve in razvoja podjetja. Ena izmed pomembnejših stvari pri ustanovitvi je tako podjetniška ideja, ki predstavlja začetek nekega novega procesa. Le-ta mora biti dovolj inovativna in atraktivna, da jo trg oziroma potencialni kupci sprejmejo in nam zagotovijo uspeh. Po opredeljeni ideji je treba opredeliti še velikost, značilnosti ter posebnosti podjetja. Prav tako je treba ugotoviti tudi dejavnike uspešnosti, saj so tudi ti pomembni pri ustanavljanju samega podjetja. Magistrsko delo je omejeno predvsem na planiranje ustanovitve samega podjetja, zato smo v njem podrobneje predstavili postopek ustanovitve. Zastavili smo si vizijo podjetja, ki bo rdeča nit celotne ustanovitve. Ker je za uspešno poslovanje potreben tudi razvoj podjetja, smo v nadaljevanju magistrskega dela podali tudi planiranje razvoja podjetja. Predstavljena je politika podjetja, opisane pa so tudi strategije podjetja (temeljna, splošna in poslovne), s katerimi smo določili način uresničevanja politike podjetja. Na koncu magistrskega dela so predstavljeni še program uresničitve planiranega razvoja podjetja, planiranje vrednostnih izidov ter ekonomska presoja razvojnih učinkov na uspešnost podjetja.
Keywords: predšolska vzgoja in izobraževanje, zasebni vrtec, planiranje, ustanovitev podjetja, razvoj podjetja, politika podjetja, strateški management, PESTEL analiza, SWOT analiza.
Published: 07.03.2014; Views: 759; Downloads: 165
.pdf Full text (1,21 MB)

89.
DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU NA OŠ OREHEK KRANJ
Tajda Fajfar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes je izobraževanje zaposlenih v podjetjih zelo razširjeno in tudi zelo pomembno. Zaposleni se izobražujejo zase in za podjetje, v katerem so zaposleni. Podjetja le tako lahko napredujejo in so v koraku s časom. Uspešno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje pa je odvisno od različnih dejavnikov. V raziskavi smo poskušali ugotoviti, kateri dejavniki najmočneje vplivajo na uspešnost izobraževanja. Diplomsko delo govori o teorijah izobraževanja, o usposabljanjih in izpopolnjevanjih in tudi o raziskavi na OŠ Orehek Kranj. V teoretičnem delu smo poskušali predstaviti kaj je izobraževanje, vrste izobraževanj, oblike in metode izobraževanj. Kasneje smo se usmerili na zunanje izvajalce izobraževanj. Sledile so vrste izobraževanj, konkretno seminarji. Pregledali smo si tudi katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev. Sledila je predstavitev ustanove oziroma organizacije OŠ Orehek Kranj, v kateri smo izvajali raziskavo. Na kratko smo opisali tudi organe upravljanja in strokovne organe šole. Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, kakšno je zanimanje za nadaljnje izobraževanje na OŠ Orehek Kranj. Predvsem smo se osredotočili na to, ali se učitelji oziroma delavci v večji meri odločajo za izobraževanje s svojega strokovnega področja ali s področja metod poučevanja in dela z učenci. Zaposlene smo povprašali, kako je s finančnimi sredstvi za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje. Mislimo, da je izobraževanje ključen dejavnik za uspešen osebni in poslovni razvoj, zato bi moralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nameniti več sredstev v ta namen. Na koncu smo podali predloge za rešitev obravnavane problematike.
Keywords: izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, zaposleni, osnovna šola, vzgoja
Published: 03.09.2014; Views: 1048; Downloads: 66
.pdf Full text (1,49 MB)

90.
NAČRTOVANJE LIKOVNIH NALOG V VRTCU S POUDARKOM NA EKOLOGIJI
Niky Zver, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo, z naslovom Načrtovanje likovnih nalog v vrtcu, s poudarkom na ekologiji, sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. Že sam naslov nam pove, da smo se v diplomskem delu dotaknili predvsem ekološke problematike in sodobne umetnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu smo predstavili pomen ekologije v vzgojno-izobraževalnih institucijah in likovno umetnost v predšolskem izobraževanju, kjer smo podrobneje opisali tudi vsa likovna področja, opredelili sodobno umetnost in se lotili vprašanja, koliko in na kakšen način se sodobna likovna umetnost vključuje v izobraževalni proces. Skozi empirični del diplomskega dela smo podrobneje predstavili izvedeno raziskavo v enem izmed pomurskih vrtcev, ki je temeljila na izvedbi petih načrtovanih likovnih nalog, katerih tema je temeljila na ekologiji in sodobni umetnosti. Končne rezultate in ugotovitve smo pridobili s pomočjo evalvacij dveh vzgojiteljic iz omenjenega vrtca, ki sta vseh pet izbranih nalog tudi izvedli, in s fotografijami končnih izdelkov.
Keywords: Ekologija, sodobna umetnost, likovna umetnost, vzgoja, izobraževanje, predšolski otrok, načrtovanje, likovne naloge, trajnostni razvoj
Published: 23.03.2015; Views: 1040; Downloads: 164
.pdf Full text (3,77 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica