| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 213
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
ODGOVORNO RAVNANJE OSNOVNOŠOLCEV DO OKOLJA
Katja Potočnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene glavne karakteristike okoljske vzgoje in bistveni elementi njenega vpeljevanja v osnovne šole. Opisan je koncept trajnostnega razvoja, ki se kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj vse bolj uveljavlja v slovenskih šolah. Povzete so tudi glavne značilnosti mednarodnega projekta Ekošola tako po svetu kot tudi pri nas in njegove prednostne naloge v programu osnovne šole. Osrednja tema se nanaša na raziskovanje odgovornega ravnanja učencev ekošol in šol, ki niso v projektu Ekošola, do okolja in njihovega okoljskega vpliva na starše oziroma njihovo družino. Izvedeni so bili anketa, ki je bila zasnovana na vzorcu 120 osnovnošolcev dveh ekošol in ene šole, ki ni vključena v projekt Ekošola, in dva intervjuja s koordinatoricama ekošol. Rezultati raziskave nakazujejo na dobro okoljsko osveščenost in posledično v večini primerov odgovorno ravnanje osnovnošolcev do okolja. Učenci večinoma ne vplivajo na ravnanje staršev do okolja, saj jih veliko meni, da starši pogosto ravnajo odgovorno do okolja in prav družina je tista, ki je po njihovem mnenju glavni dejavnik vplivanja na razvijanje njihove pozitivne zavesti do okolja. Osnovna šola, bodisi Ekošola bodisi Zdrava ali katera druga šola, spodbuja razvoj odgovorne, okolju prijazne osebe in le v sodelovanju s starši so lahko dolgoročni cilji tudi doseženi.
Keywords: okoljska vzgoja, trajnostni razvoj, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, ekošola
Published: 11.09.2009; Views: 2844; Downloads: 457
.pdf Full text (2,62 MB)

12.
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V ANTIČNEM RIMU
Tina Slatinek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vzgoja in izobraževanje otrok sta izrednega pomena za vsak narod, česar so se zavedali že v antičnih časih. V izobraženosti naroda se namreč skriva tudi moč države. Več kot bodo državljani vedeli in bolje kot bodo usposobljeni za neko delo, večja bo tudi moč države, tako politična kot gospodarska. Prav zaradi teh vzrokov so tudi v Rimu v teku svojega zgodovinskega razvoja pod vplivom družbenih, kulturnih in političnih sprememb, zaradi katerih je prišlo tudi do potreb po širši in globlji izobrazbi, začeli ustanavljati šole. Šole so bile sprva malo številčne, sčasoma pa je njihovo število začelo naraščati. Zraven elementarnega pisanja, branja in računanja, so večjo pozornost začeli polagati tudi drugim vedam, in sicer literaturi, slovnici, retoriki. Metode poučevanja so bile pri Rimljanih precej podobne grškim, če ne celo enake. Razlog tiči v tem, da so Rimljani, tako kot na mnogih področjih, tudi na področju izobraževanja posnemali Grke. Antično obdobje je na področju vzgoje in izobraževanja postavilo pomembne temelje, na katerih so dalje gradili drugi narodi, ki so črpali iz njihovih dognanj in pedagoških idej ter jih nato prilagajali novemu času in okoliščinam.
Keywords: vzgoja, izobraževanje, pedagogika, antika, zgodovina pedagogike, antični Rim, rimsko šolstvo
Published: 17.11.2009; Views: 5867; Downloads: 991
.pdf Full text (1,10 MB)

13.
UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI UČITELJEVEM DELU V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Katja Šafer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Področje vzgoje in izobraževanja je že v preteklih desetletjih prejšnjega stoletja doživljalo velike spremembe, saj se je med drugim moralo spoprijeti z vedno večjimi zahtevami sodobne družbe, ki se nanašajo na vključevanje in vedno večjo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v šoli. Šolstvo se je informatiziralo in sprejelo uporabo IKT kot del vsakdana, saj prav na vsa družbena področja prodirajo dosežki avtomatizacije, elektronike in kibernetike in nujno je, da se mladina na to ustrezno pripravi (Blažič idr., 2003, str. 257). Brez vključevanja IKT v različne segmente vzgoje in izobraževanja si sodobnega načina pouka in učenja torej ni več mogoče predstavljati, saj nam nudi nove možnosti preoblikovanja izobraževanja, nove zmožnosti in kapacitete za učenje, nedvomno pa učitelju tudi olajša delo. K tem novodobnim spremembam pa lahko veliko prispeva tudi izobražen in osveščen e-kompetenčni učitelj. Le takšni učitelji so lahko dandanes optimalno učinkoviti pri svojem delu, prav tako pa bodo lahko dosegali več zastavljenih ciljev (Newhouse, 2002b, povz. po Brečko in Vehovar, 2008, str. 140). V diplomskem delu je prikazana uporaba IKT pri učiteljevem delu v prvem in drugem triletju osnovne šole, in sicer učiteljev odnos do uporabe IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu, mnenje o opremljenosti šol z IKT, pogostost uporabe IKT pri pouku in izven pouka, predmeti in dejavnosti uporabe IKT, uporaba in znanje o uporabi izbrane programske ter strojne učne opreme, uporaba e-gradiv pri pouku, predmeti, pri katerih je uporaba e-gradiv najpogostejša, usposobljenost učiteljev za delo z IKT, vloga učitelja v primerjavi z IKT in najpomembnejše prednosti, ki jih učitelji pripisujejo vključevanju in uporabi IKT v šoli.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: osnovna šola, vzgoja in izobraževanje, učitelj, prvo in drugo triletje, informacijska družba, informatizacija šolstva, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), e-izobraževanje, e-gradiva, učenje na spletu.
Published: 17.06.2010; Views: 3533; Downloads: 413
.pdf Full text (3,03 MB)

14.
NEKATERI VIDIKI OBLIKOVANJA EVROPSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Primož Lampret, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Državljanstvo se je skozi zgodovino spreminjalo in se še spreminja. Evropsko državljanstvo je nastalo kot posledica evropskih integracij s številnimi pogodbami in pravnimi členi, ki vsebujejo predpise veljavne za vse članice integracij. Evropsko državljanstvo je posledica širitve Evropske unije po ozemlju Evrope. Z leta v leto obseg Evropske unije raste in z njim število evropskih državljanov. Pojavi se vprašanje, ali se vsi državljani članic zavedajo, da so postali evropski državljani, saj je po raziskavah pomen nacionalne identitete še vedno večji od evropske identitete. Oblikovanje evropskega državljanstva je vseživljenjski proces in se dotika vseh starostnih skupin prebivalstva. Ogromno vlogo pri oblikovanju evropskega državljanstva imajo vzgojno — izobraževalne institucije, ki z različnimi cilji in vsebinami pomagajo učencem pri tem, da se zavedajo evropskega državljanstva. Žal pa je oblikovanje evropskega državljanstva odvisno predvsem od učiteljev in učencev, saj v učnih načrtih ni dovolj vsebin in ciljev, ki bi se s tem neposredno ukvarjali. Tako so, ne samo učencem temveč vsem, v oporo akcijski programi in društva, ki spodbujajo oblikovanje evropskih državljanov z različnimi projekti in programi. Ne smemo pa pozabiti na nenadomestljivost medijev, ki ob ustrezni uporabi pripomorejo do izbire informacij iz vseh področij.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, Evropska unija, zakonodaja Evropske unije, evropsko državljanstvo, evropska identiteta, učni načrti, društva in programi
Published: 24.01.2011; Views: 1880; Downloads: 173
.pdf Full text (962,82 KB)

15.
Zdravstvena vzgoja sladkornega bolnika
Mojca Žitnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zdravstvena vzgoja je ključ do uspeha zdravljenja sladkorne bolezni. Namen zdravstvene vzgoje je, da bolniki sprejmejo svojo bolezen kot realnost in del svojega življenja, da spoznajo določena dejstva o svoji bolezni ter pridobijo potrebne veščine za uspešno obvladovanje bolezni. Z dobro zdravstveno vzgojo bolnik doseže primerno znanje, prepreči nastanek zapletov sladkorne bolezni in pridobi občutek samostojnosti, varnosti in samozavesti. Diplomsko delo je empiričnega značaja in je sestavljeno iz teoretičnega ter raziskovalnega dela. V raziskovalnem delu smo ugotovili, da zdravstveno osebje daje dovolj informacij in podpore bolniku pri sladkorni bolezni ter da se bolniki zavedajo, da slabo urejena sladkorna bolezen vpliva na njihovo življenje, in povzroči kronične zaplete. Bolniki dobijo veliko podpore tudi od svoje družine, saj jim stojijo ob strani in jim pomagajo pri premagovanju težav pri sladkorni bolezni.
Keywords: sladkorna bolezen, kronična bolezen, zdravljenje sladkorne bolezni, zdravstveni delavci, zdravstvena vzgoja in izobraževanje.
Published: 06.10.2010; Views: 2767; Downloads: 619
.pdf Full text (970,83 KB)

16.
ŠOLA IN OTROKOVA PRAVICA POVEDATI SVOJE MNENJE
Staša Račnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Otrokom pripadajo temeljne človekove pravice in svoboščine, v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Te so opredeljene v številnih mednarodnopravnih aktih, med katerimi so najpomembnejši v diplomskem delu tudi omenjeni. Otrokom pripada posebno varstvo in skrb, zato jim pripadajo tudi posebne pravice, opredeljene v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, Evropski konvenciji o uresničevanju otrokovih pravic in v drugih aktih. V diplomskem delu so omenjeni tudi Ustava RS, zakoni, ki dajejo otroku pravico, da pove svoje mnenje in relevantni predpisi s področja šolstva. Prav tako je na kratko opisana tudi svoboda izražanja. Za boljše razumevanje področja otrokovih pravic je potrebno najprej opredeliti pojem otroka, razložiti njegov prehod od objekta pravic k subjektu, ter opisati njegove pravice. Otrokom so pravice zagotovljene tudi na področju izobraževanja. Najpomembnejša je že sama pravica do izobraževanja. Države, ki spoštujejo človekove pravice, morajo namreč zagotavljati pogoje za izobrazbo svojih državljanov. V šoli imajo otroci tudi pravico do varnosti, svobode izražanja, vesti, zasebnosti, družinskega življenja ter zbiranja in združevanja. Pomembno je, da ima otrok možnost sodelovati v vseh postopkih v zvezi z njim in da lahko izrazi svoje mnenje. Pravica do izražanja mnenj se v šoli uresničuje na različne načine. V nekaterih primerih otrokove pravice uveljavljajo starši, v drugih pa otroci sami. Ta pravica se različno uresničuje v osnovnem in v srednjem izobraževanju, saj imajo v slednjem otroci več možnosti, da sami poskrbijo za svoje pravice. Pri tem pa se postavlja vprašanje, če je v šoli ta pravica res dovolj uresničena in s tem zagotovljena največja korist otroka.
Keywords: Človekove pravice, otrokove pravice, svoboda izražanja, otrok, vzgoja in izobraževanje, šola, pravica povedati svoje mnenje, pravice in dolžnosti učencev.
Published: 29.09.2010; Views: 5976; Downloads: 370
.pdf Full text (530,45 KB)

17.
ODNOS VZGOJITELJEV DO KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE V VRTCU
Mateja Zahrastnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Umetnostno-kulturna vzgoja tvori pomemben del izobraževanja, saj je temelj za skladen in uravnotežen otrokov razvoj ter za razvoj duševnega zdravja. Namen empiričnega diplomskega dela naloge je proučiti kulturno-umetnostni status vzgojiteljev, mnenja vzgojiteljev o vključenosti kulturno-umetnostnih področij v načrtovani in izvedbeni kurikul in njihova mnenja o uresničevanju ciljev kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem procesu. Rezultati kažejo, da vzgojitelji duhovnim in kulturnim ter estetskim vrednotam ne pripisujejo velikega pomena. Vzgojitelji menijo, da bi morali v vrtcu več pozornosti posvetiti uprizoritveni in glasbeni umetnosti ter kulturni dediščini in da učenci v osnovni šoli v prostem času največ pozornosti posvečajo popularni in zabavni glasbi. Vzgojitelji pri svojem delu pogosto uresničujejo večina ciljev kulturno-umetnostne vzgoje. Manj pozornosti pa posvečajo ciljem kot npr. razumevanje kulturne raznolikosti, razvijanje zavesti o kulturni identiteti, spoznavanje kultur drugih narodov, izražanje lastne kulture. Menijo, da lahko sledijo ciljem kulturno-umetnostne vzgoje pri večini področij dejavnosti Kurikula za vrtce.
Keywords: Ključne besede: kulturno-umetnostna vzgoja, vzgojitelj, vrtec, osnovnošolsko izobraževanje, kurikulum
Published: 17.02.2011; Views: 2537; Downloads: 154
.pdf Full text (1,40 MB)

18.
OKOLJSKA ZAVEST OSNOVNOŠOLCEV
Mihaela Bratuša, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Okoljska vzgoja ima pomembno vlogo v vzgojno-izobraževalnih institucijah in tako postaja učinkovito sredstvo, ki na dolgi rok omogoča ohranitev okolja, obenem pa je pomemben dejavnik pri dvigovanju okoljske zavesti posameznika oz. celotne družbe. Okoljsko izobraževanje zaseda vedno pomembnejše mesto pri odgovornem odnosu do narave, kar pa seveda pomeni delo na dolgi rok, saj tako širokih kompetenc, kot jih obsega okoljska vzgoja, ni mogoče osvojiti čez noč. Pomembno vprašanje, ki se nam ob vsem tem poraja pa je, ali prebujena okoljska zavest vodi tudi v temu primerno ravnanje? Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako so slovenski osnovnošolci okoljsko ozaveščeni, in ali ravnajo skladno s svojo okoljsko zavestjo. Prav tako pa nas je zanimalo ravnanje njihovih staršev, saj vemo, da se vzgoja začne ravno doma v družini. Izpostavljena sta dva okoljska projekta, ki sta v slovenskem prostoru zelo zastopana, Ekošola in Zdrava šola. Izvedena je bila anketa, katere vzorec je zajemal 343 učencev osmih razredov, katerih šole so vključene v oba projekta (Ekošola in Zdrava šola), nekatere pa v nobenega od teh projektov. Pri iskanju razlik, ali vključenost v kateri projekt pomembno vpliva na ozaveščenost oz. na ravnanje učencev, smo našli le nekatere razlike. V nekaterih primerih učenci Zdravih šol ravnajo odgovorneje kot učenci Ekošol. Učenci Ekošol so veliko večji potrošniki kot učenci Zdravil šol, saj ti veliko manj kupujejo izdelke, ki jih nujno ne potrebujejo. Na Ekošolah imajo učitelji večji vpliv na razvijanje učenčeve pozitivne zavesti do okolja kot na Zdravih šolah. Ima pa zato družina nekoliko večji vpliv na učence v Zdravih šolah kot na Ekošolah. Načelo vsake šole je, da vzgoji in izobrazi učence v odgovorne osebe, ki bodo v skladu s svojim znanjem in vrednotami delovali odgovorno in v korist družbe.
Keywords: okoljska etika, okoljska zavest, okoljska vzgoja, okoljsko izobraževanje
Published: 17.06.2011; Views: 1565; Downloads: 148
.pdf Full text (979,64 KB)

19.
OBLIKOVANJE VIZIJE OSNOVNE ŠOLE Z VIDIKA VREDNOT
Sonja Filipič, 2011, master's thesis

Abstract: Proces oblikovanja vizije šole temelji na ugotavljanju potreb učencev, staršev, šolskega okolja in zaposlenih, prepoznavanju težav in problemov, morebitnih konfliktov, uspehov in dobrih plati svojega dela ter drugih značilnosti življenja v šoli. Pomembno je, da so v proces nabora in oblikovanja vrednot aktivno vključeni vsi, ki sooblikujejo delovanje šolske institucije. V osnovni šoli so to ravnatelj, strokovni delavci, učenci, starši in svet šole. Skupno oblikovanje nabora vrednot in strinjanje ugotovljenih skupnih vrednot je namreč osnova dobrega sodelovanja in medsebojnega zaupanja. Ugotovljene skupne vrednote so temelj načrtovanja šolske ustanove in izhodišče nadaljnjega načrtovanja vzgojnega dela šole. Tako je oblikovanje vizije osnovne šole eno izmed ključnih področij načrtovanja, kjer morajo biti cilji šole skladni z njenimi vrednotami in njene vrednote morajo biti skladne z njenimi cilji. Osnovna šola lahko le z oblikovano vizijo dobro opravlja svojo izobraževalno in vzgojno funkcijo.
Keywords: vrednote, vizija, poslanstvo, proces, učni načrt, osnovna šola, vzgoja, izobraževanje, načrtovanje
Published: 13.06.2011; Views: 3142; Downloads: 455
.pdf Full text (1,41 MB)

20.
BALETNE VSEBINE PRI POUKU GLASBENE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Tjaša Stergulec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava vključitev baletnih vsebin v pouk glasbene vzgoje na razredni stopnji devetletne osnovne šole. V osnovnih šolah imamo veliko plesnih in baletnih vsebin, ki so v učnem načrtu zapisane, vendar premalo podrobno opisane, da bi jih lahko učitelji uporabili. Namen je predstaviti balet kot pomembno dejavnost pri pouku glasbene vzgoje, saj danes otroci odraščajo v družbi, ki se vse premalo zaveda pomembnosti klasičnega baleta kot umetnosti. V diplomskem delu je predstavljen ples in njegove razsežnosti ter klasični balet in njegova pomembnost za otroke. Predstavljene so baletne vsebine, ki jih najdemo v učnem načrtu in v različnih priročnikih za učitelje ter dodatne baletne vsebine in učne ure, primerne za vključitev v pouk glasbe. Predstavljene učne ure so bile tudi praktično izvedene z učenci baletnega oddelka Glasbene šole Velenje ter z učenci 1. in 3. razreda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta. Otroci so pri učnih urah uživali in zelo radi sodelovali. Izsledki kratkega anketnega vprašalnika kažejo, da učitelji razrednega pouka pogosto baletnih vsebin ne vključujejo v pouk glasbe. Iz rezultatov je razvidno, da otroci radi plešejo in si želijo kaj podobnega početi tudi v osnovni šoli. Prav zaradi tega je potrebno v pouk glasbe vključiti čim več baletnih vsebin, saj se otroci dobro odzivajo, kreativno izražajo in so izredno ustvarjalni, kar pomembno vpliva na njihov celostni razvoj, hkrati pa tudi na počutje in odzivnost otrok pri drugih predmetih v šoli.
Keywords: Ključne besede: šolstvo, osnovna šola, izobraževanje, glasbena vzgoja, klasični balet
Published: 19.07.2011; Views: 2534; Downloads: 233
.pdf Full text (985,65 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica