| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 7 / 7
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Vrstniška mediacija v slovenskih srednjih šolah
Mateja Vogrinčič, 2019, magistrsko delo

Opis: Pričujoče magistrsko delo izpostavlja tematiko vrstniške mediacije kot enega izmed alternativnih načinov za razreševanje nastalih konfliktov. Glavni namen naše empirične raziskave je bil osvetliti področje slovenskih srednješolskih programov z vidika discipline in konfliktov ter ugotoviti, koliko srednjih šol pri reševanju konfliktov uporablja koncept vrstniške mediacije. Pri tem so nas zanimale razlike glede na regijo in izobraževalni program, ki ga izvaja posamezna srednja šola. V prvi fazi raziskovanja smo pridobili podatke s pomočjo anketnega vprašalnika. Raziskava temelji na neslučajnostnem vzorcu šolskih svetovalnih delavcev vseh srednjih šol, ki so v šolskem letu 2016/2017 delovale v Sloveniji. Na anketni vprašalnik se je skupno odzvalo 71 šolskih svetovalnih delavcev. V drugi fazi raziskovanja smo uporabili metodo intervjuja, s katero smo želeli preveriti veljavnost z anketnim vprašalnikom pridobljenih podatkov in pridobiti poglobljen vpogled v vrstniško mediacijo v slovenskem prostoru. Izvedli smo polstrukturiran intervju z enim izmed slovenskih mediatorjev, z Janijem Prgićem. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da vsi šolski svetovalni delavci medosebne odnose med dijaki/dijakinjami na njihovi šoli ocenjujejo kot pozitivne in zelo pozitivne. Velik odstotek srednjih šol v urejanje konfliktov in disciplinskih vprašanj aktivno vključuje tudi dijake/dijakinje, vendar pa je koncept vrstniške mediacije kot eden izmed alternativnih metod reševanja konfliktov vseeno slabo uveljavljen v slovenskih srednjih šolah, pri tem pa ni bistvenih razlik glede na regijo ali tip izobraževalnega programa. Številni avtorji v svojih delih navajajo prednosti vrstniške mediacije, o tem pa poročajo tudi anketiranci s srednjih šol, ki že izvajajo vrstniško mediacijo. Ostali anketirani navajajo potrebo po uvedbi določenih pogojev, da bi lahko ta koncept vpeljali tudi na njihovih šolah. Odgovori, zbrani s pomočjo intervjuja, so potrdili našo domnevo, da je vrstniška mediacija in mediacija nasploh metoda, ki posameznika opremi z znanji in veščinami, ki so nujno potrebne ter zaželene za življenje in delovanje v družbi.
Ključne besede: Medvrstniški odnosi, konflikt, šolska mediacija, vrstniška mediacija
Objavljeno: 07.06.2019; Ogledov: 702; Prenosov: 109
.pdf Celotno besedilo (1,05 MB)

2.
STALIŠČA OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV DO ŠOLSKE IN VRSTNIŠKE MEDIACIJE
Nataša Žgajner, 2015, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo se nanaša na stališča osnovnošolskih učiteljev do šolske in vrstniške mediacije. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je seznanjenost učiteljev z mediacijo, kakšne prednosti vidijo v njej ter njihova osebna mnenja o uspešnosti mediacije na šolah, kjer poučujejo. Zanimalo nas je, ali pri tem obstajajo statistično pomembne razlike glede na čas izvajanja mediacije na šolah, status učiteljev (učitelj – učitelj mediator) in glede na stopnjo, na kateri pretežno poučujejo. V raziskavi, ki temelji na priložnostnem neslučajnostnem vzorcu, je sodelovalo 129 učiteljev iz desetih šol iz štajerske regije, kjer izvajajo mediacijo. Podatke smo zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali, da učitelji mediatorji proces izvajajo občasno, ko je to potrebno. V večini so učitelji s šolsko mediacijo dobro seznanjeni in menijo, da je le-ta zelo pomemben del delovanja vsake šole. Raziskava je pokazala tudi, da učitelji kot najprimernejše kandidate za vrstniške mediatorje navajajo moralno odgovorne učence. Niso pa najbolj prepričani, ali so vrstniki res boljši mediatorji – iz vidika razumevanja težav sovrstnikov. Ugotovili smo, da po mnenjih učiteljev izvajanje vrstniške mediacije nima vpliva na uspešnost šolske mediacije.
Ključne besede: učitelj, konflikt, vzgoja, šolska mediacija, vrstniška mediacija.
Objavljeno: 08.10.2015; Ogledov: 1043; Prenosov: 174
.pdf Celotno besedilo (787,79 KB)

3.
VRSTNIŠKA MEDIACIJA Z VIDIKA UČENCEV IN UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH
Mateja Cartl, 2013, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga zajema oceno uspešnosti in primernosti vrstniške mediacije z vidika učencev šestega in devetega razreda. Pri tem je bila preverjena vloga spola, razreda in izkušenj. Podana je tudi ocena učinkovitosti in uveljavljanja vrstniške mediacije z vidika stališč učiteljev, glede na delovno dobo, delovno mesto in izkušnje z vrstniško mediacijo. V raziskavi je sodelovalo 395 učencev in 118 učiteljev določenih osnovnih šol na področju Zavoda za šolstvo Maribor. Podatki za učence so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, podatki za učitelje pa s pomočjo lestvice stališč. Rezultati za učence so pokazali, da vrstniška mediacija še ne dosega želenih učinkov. Večina učencev še ne zaznava koristi vrstniške mediacije, še zlasti ne zmanjšanja nasilja na šoli. Mnogi vrstniško mediacijo dojemajo kot priložnost za izognitev kazni. Prav tako vpleteni učenci pogosteje kot izvajalci menijo, da je izvajanje vrstniške mediacije zahtevno in nevarno. Rezultati za učitelje so pokazali, da imajo učitelji pozitivno stališče tako do učinkovitosti, kot tudi uveljavljanja vrstniške mediacije. Učitelji so najbolj soglašali s pozitivnimi učinki vrstniške mediacije na področju komunikacije, medosebnih odnosov in za tem na področju učenčeve samopodobe (to so potrdili predvsem učitelji z višjo delovno dobo in izkušnjami). Nekoliko bolj so bili učitelji zadržani pri njenih učinkih na pouk in še zlasti pri razbremenjevanju učiteljev in staršev.
Ključne besede: teorija motivacije, socialni odnosi, konflikt, disciplina, mediacija, vrstniška mediacija
Objavljeno: 28.07.2014; Ogledov: 1877; Prenosov: 359
.pdf Celotno besedilo (1,47 MB)

4.
VRSTNIŠKA MEDIACIJA NA OSNOVNIH ŠOLAH V MARIBORU IN OKOLICI: ZNAČILNOSTI VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV IN DOSEDANJE IZKUŠNJE Z MEDIACIJO
Martina Klobasa, 2014, magistrsko delo

Opis: Vrstniki in vrstniške skupine so pomemben dejavnik socialnega in emocionalnega razvoja otrok in mladostnikov. Poleg tega se šole soočajo z medvrstniškim nasiljem. Iz omenjenih razlogov so šole v svoje preventivne vzgojne dejavnosti vključile vrstniško mediacijo. Vendar pa je področje vrstniške mediacije relativno novo v slovenskem prostoru in se počasi uvaja v šole. Namen raziskave je bil preveriti, kako poteka program vrstniške mediacije na mariborskih osnovnih šolah in šolah v okolici Maribora ter na kakšen način poteka postopek izbire vrstniških mediatorjev. Zanimalo me je tudi, kakšni so motivi učencev, da se odločijo postati vrstniški mediatorji, in ali se vrstniški mediatorji v empatičnosti in samospoštovanju razlikujejo od ostalih učencev. Raziskovalnih vprašanj sem se lotila s triangulacijo različnih kvalitativnih in kvantitativnih metod: analiza dokumentov (vzgojni načrti), opazovanje z udeležbo, intervju s koordinatorji vrstniške mediacije, Rosenbergova lestvica samospoštovanja in Indeks empatičnosti za otroke in mladostnike. V raziskavi je sodelovalo 264 učencev rednih osnovnih šol, starih od 10 do 15 let. Od tega 62 vrstniških mediatorjev. Ugotovila sem, da 9 šol v Mariboru in okolici izvaja vrstniško mediacijo. Pomembno vlogo pri poteku vrstniške mediacije na šoli ima koordinator vrstniške mediacije, ki skupaj s timom pripravlja program vrstniške mediacije, promocijo, pripravlja usposabljanja, supervizije in izbira vrstniške mediatorje. Šole imajo namreč določene kriterije, po katerih izbirajo vrstniške mediatorje. Pomembno je, da ima bodoči mediator komunikacijske in socialne sposobnosti, da je empatičen in odgovoren. Izkazalo se je, da je stopnja empatičnosti višja pri vrstniških mediatorjih v primerjavi z ostalimi učenci. Ni pa se pokazala razlika med vrstniškimi mediatorji in ostalimi učenci pri merjenju splošnega samospoštovanja. Rezultati kažejo tudi, da se za mediatorje odločajo učno uspešnejši učenci. Raziskava daje tudi vpogled v težave, s katerimi se sooča program vrstniške mediacije na šoli, predvsem z nezaupanjem kolektiva in učencev.
Ključne besede: vrstniška mediacija, vrstniki, koordinator vrstniške mediacije, empatija, samospoštovanje
Objavljeno: 28.03.2014; Ogledov: 2202; Prenosov: 303
.pdf Celotno besedilo (1,36 MB)

5.
MEDIACIJA MED VRSTNIKI
Anja Jelovšek, 2013, diplomsko delo

Opis: Reševanje konfiktov na miren in konstruktiven način je ena temeljnih vrlin, ki pripomore k boljši komunikaciji, prav tako pa jo posameznik potrebuje za kakovostno in produktivnejšo življeneje v tako raznoliki družbi. Že od nekdaj je odraščanje povezano s konflikti, proces odraščanja pa poteka tudi v šoli. Šola je kraj, kjer v veliki meri prihaja do sporov med učenci, saj šolo obiskujejo učenci, ki izhajajo iz družin, ki so različnega verskega in kulturnega prepričanja, prav tako nekateri otroci izhajajo iz družin, ki niso socialno ogrožene in iz družin, ki so socialno ogrožene. Tako imajo otroci različne poglede na komuniciranje, mišljenje in reševanje nastalega konflikta. Šola lahko uporabi za reševanje konfliktov vrstniško mediacijo, ki je neformalen način reševanja konfliktov, je vzgojna dejavnost, ki se uporabi za reševanje konfliktov med učenci. Vrstniška mediacija je oblika reševanja sporov, ki temelji na osnovnih načelih mediacije in povezujočega pogajanja, in se izvaja med vrstniki na osnovnih in srednjih šolah. Vrstniki v sporu se pogovarjajo z namenom, da bi našli rešitev, ki bi zadovoljila obe strani, pri tem pa jim pomaga tretja nevtralna oseba – mediator. Vrstniška mediacija vstopa v izobraževalni sistem skozi najrazličnejše konflikte, v katerega je vpleteno več raznolikih oseb, kot so učenci, učitelji, starši, vodstvo šole. Vrstniška mediacija vnaša v šole prostor za komunikacijo, razmišljanje in ovrednotenje konfkiktnih situacij. Pripomore k temu, da se otroci naučijo spretnosti reševanja konfliktov, spodbuja aktivno poslušanje in komunikacijo ter uči sočutja do drugačnosti in kot najpomembnejše privzgaja otrokom občutek za pravičnost.
Ključne besede: konflikt, reševanje konfiktov, vrstniška mediacija, komunikacija, šola, vzgojna dejavnost, pravičnost
Objavljeno: 10.01.2014; Ogledov: 1128; Prenosov: 212
.pdf Celotno besedilo (11,41 MB)

6.
VRSTNIŠKA MEDIACIJA NA OSNOVNIH ŠOLAH V PODRAVSKI REGIJI
Tea Bratovčak, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo Vrstniška mediacija na osnovnih šolah v podravski regiji je empirično delo. V teoretičnem delu je predstavljen pomen medsebojnih odnosov in povezanost le-teh s konflikti. Nato je predstavljena mediacija kot konstruktiven način razreševanja konfliktov. Podrobno so prikazane zakonitosti mediacije (temeljna načela in pravila). Sledi predstavitev vrstniške mediacije, ki je razreševanje konfliktov med vrstniki ob prisotnosti vrstniškega mediatorja, hkrati pa so predstavljeni kriteriji in značilnosti, ki naj bi jih imel vsak vrstniški mediator. V empiričnem delu je bil namen raziskave anketiranje vrstniških mediatorjev, da bi ugotovili, kakšne so njihove izkušnje z izvajanjem mediacij, kako izvajanje mediacij vpliva na njih in kako na njihovo družabno življenje, kakšna so njihova stališča in ali ustrezajo predpisanim kriterijem, ki naj bi veljali za vrstniške mediatorje. Raziskana je tudi organizacija vrstniške mediacije, ki zajema prostor in čas izvajanja mediacij, pogostost sestankov vrstniških mediatorjev in promocija vrstniške mediacije na osnovnih šolah. Rezultati raziskave so pokazali, da vrstniška mediacija kot relativno nov način razreševanja konfliktov v naše šolstvo še ni popolnoma vpeljana. To se odraža na podlagi rezultatov, ki kažejo, da se učenci vrstniške mediacije udeležujejo v manjši meri. Rezultati so razkrili, da je organiziranost vrstniške mediacije v podravski regiji dobra in ustreza predpisanim kriterijem. Na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni z anketiranjem vrstniških mediatorjev, pa je mogoče potrditi, da vrstniška mediacija vpliva na učence izključno pozitivno. Ugotavljamo, da so prvi koraki na tem področju narejeni v pravo smer, vendar bi bilo treba vlogo vrstniške mediacije v osnovnih šolah še okrepiti.
Ključne besede: medsebojni odnosi, konflikti, mediacija, vrstniška mediacija, vrstniški mediatorji.
Objavljeno: 08.01.2014; Ogledov: 1478; Prenosov: 157
.pdf Celotno besedilo (1,32 MB)

7.
STALIŠČA OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV DO KONFLIKTOV
Leonida Golob, 2013, diplomsko delo

Opis: Konflikti so bili, so in bodo vedno del naše družbe, zato se jim tako v življenju kot v šoli ne moremo nikoli povsem izogniti. Pomembno je, da jih skušamo v največji možni meri razumeti in jih reševati na konstruktiven način. Na šolah strokovni delavci ne bi smeli delovati v smeri preprečevanja konfliktov (npr. uporaba videonadzora, najem varnostnikov …), saj je ena izmed njihovih nalog naučiti učence, kako se pravilno odzivati nanje. Pri tem bi morali učitelji v prvi vrsti predstavljati zgled učencem, saj bi lahko le tako nanje prenesli model konstruktivnega reševanja konfliktov. Pri nas je eden izmed takšnih modelov vrstniška mediacija, ki učence uči, kako s pomočjo tretje osebe mirno rešiti konfliktne situacije s sprto stranjo. Namen diplomskega dela je bil raziskati stališča učiteljev do konfliktov. V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Vanjo so bili vključeni učitelji devetih osnovnih šol celjske regije. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da učitelji na konflikte gledajo zelo pozitivno. Nanje se v življenju najpogosteje odzivajo tako, da s sprto stranjo dosegajo kompromise, v šoli pa največkrat tako, da skupno rešitev dosežejo s sodelovanjem. Na konflikte se samo občasno enako kot v šoli odzivajo tudi izven nje. Projekte, ki so namenjeni za učenje reševanja konfliktnih situacij in jih izvajajo na šoli, ocenjujejo kot uspešne, predvsem šolsko in vrstniško mediacijo. Učitelji bolj zaznavajo pozitivne kot negativne posledice konfliktov. Izpostavljajo, da se konfliktom v šoli nikakor ne moremo izogniti, zase pa menijo, da so dovolj usposobljeni za konstruktivno razreševanje konfliktov med učenci. V raziskavi nas je poleg stališč učiteljev do konfliktov zanimal tudi vpliv šolske mediacije na učiteljevo stališče do konfliktov. Naša raziskava je pokazala nekatere pozitivne smernice, ki v prihodnosti nakazujejo pomembno vlogo mediacije v slovenskih šolah.
Ključne besede: konflikti, odzivi na konflikte, konflikti v šoli, konstruktivno reševanje konfliktov, mediacija, vrstniška mediacija, potek vrstniške mediacije
Objavljeno: 07.10.2013; Ogledov: 1813; Prenosov: 275
.pdf Celotno besedilo (1,67 MB)

Iskanje izvedeno v 0.11 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici