| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 138
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
91.
Stres zaposlenih v specifični vzgojno izobraževalni ustanovi : diplomsko delo univerzitetnega študija
Petra Kramolc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje stres zaposlenih v specifični vzgojno izobraževalni ustanovi. Razdeljena je na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so podrobno predstavljene različne definicije stresa, biologija stresa, vrste stresa, stresorji, simptomi stresa in obvladovanje le tega. S pomočjo strokovne literature sem opisala otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, kaj so vzroki za nastanek teh motenj in kaj so cilji dela z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. V nadaljevanju sem predstavila tudi specifični vzgojno izobraževalni zavod, kjer se ukvarjajo z otroki in mladostniki v času šolanja, ki imajo težave pri odraščanju in prilagajanju na socialno okolje, doma pa nimajo ustreznih pogojev za življenje, in z otroki, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje. V empiričnem delu so prikazani rezultati anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega sem želela potrditi ali ovreči domneve. Postavila sem pet domnev, tri domneve sem potrdila in dve domnevi ovrgla, in sicer: domneve delo učitelja in vzgojitelja je stresno, učiteljem in vzgojiteljem za premagovanje stresne situacije najbolj pomaga športna aktivnost in stres na delovnem mestu vpliva na zasebno življenje smo potrdili, domnevi: učitelji se lažje soočajo s stresom na delovnem mestu kot vzgojitelji in učitelji in vzgojitelji, ki se udeležujejo vsaj treh aktivnosti vodenih s strani zavoda, stres doživljajo manj pogosto pa sem ovrgla.
Keywords: otroci, mladostniki, čustvene motnje, vedenjske motnje, vzgojni zavodi, zaposleni, učitelji, vzgojitelji, stres, stresorji, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 17.05.2013; Views: 1286; Downloads: 109
.pdf Full text (687,77 KB)

92.
Analiza zadovoljstva s policijskim delom v občini Črenšovci : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Amalija Horvat, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo ugotavljali, kako so prebivalci občine Črenšovci zadovoljni s policijskim delom. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili vlogo policije v demokratični družbi, organizacijo policije, naloge policije, policijsko diskrecijo, uspešnost policijske organizacije, policijsko delo v skupnosti, vlogo vodje policijskega okoliša in policijsko etiko. V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo anketnega vprašalnika analizirali ocene prebivalcev občine Črenšovci o delu policije, o varnostnem počutju v svojem okolju in o pripravljenosti sodelovanja s policijo. Vzorec je zajemal 100 polnoletnih prebivalcev občine Črenšovci. Pri analizi rezultatov smo ugotovili, da so prebivalci občine Črenšovci bolj nezadovoljni s policijskim delom kot zadovoljni. Najbolj so zadovoljni s tem, da so policisti pripravljeni pomagati. Ugotovili smo tudi, da se prebivalci občine Črenšovci počutijo varno v svojem okolju v srednji meri in prav tako so tudi pripravljeni sodelovati s policijo.
Keywords: policija, policijsko delo, policijsko delo v skupnosti, občani, zadovoljstvo, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 16.05.2013; Views: 884; Downloads: 102
.pdf Full text (442,99 KB)

93.
Prometna kultura v sodobni slovenski družbi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Miha Kešpert, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Z nastopom sodobne družbe se niso razširile zgolj meje možnega, hkrati se je povečala tudi odvisnost od prometnih povezav in s tem povezanih nevarnosti. Nepoznavanja cestno prometnih predpisov, neefektivno poučevanje, vse večja vpletenosti tehnologije v človekovo okolje, to so samo nekateri izmed faktorjev, ki so privedli k vse večji degradaciji splošne prometne kulture na slovenskih cestah. Četudi je skušala stroka preko usmerjenih kampanj, strožjih predpisov in višjih kazni razmere v prometu urediti, rezultati niso razvidni v praksi, saj se skoraj vsako leto poveča število nesreč, ki jih povzroči nepoznavanje ali nezadostna vednost o prometnem vedenju. Po statistični podatkih gledano je žrtev na cestah vsako leto manj, ampak to še zdaleč ni pokazatelj izboljšanja prometne kulture in varnost. Če pogledamo samo statistiko povzročenih prometnih nesreč in izrečenih kazni, nam kaj kmalu postane jasno, da smo Slovenci pri prometni kulture prej nazadovali, kot pa se kaj naučili.
Keywords: promet, cestnoprometni predpisi, prometna varnost, prometna kultura, vprašalniki, Slovenija, diplomske naloge
Published: 08.08.2013; Views: 1590; Downloads: 217
.pdf Full text (1,67 MB)

94.
Kibernetsko nadlegovanje in zalezovanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Larisa Leban, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Kot vsaka novost je tudi razvoj sodobne tehnologije prinesel nekaj dobrega in nekaj slabega med ljudi. Dostop do interneta je prinesel veliko novosti ter mnogim olajšal delo, po drugi strani pa so se preko njega razširile nove oblike izvajanja kriminala. Kibernetsko nadlegovanje in zalezovanje sta obliki kibernetskega kriminala, kateri sta za Slovenijo in še marsikatero drugo državo dokaj nov pojav ki ni še dobro raziskan. Veliko uporabnikov računalnika in spleta se sploh ne zaveda, da jim kibernetski prostor lahko prinaša iste grožnje, ki jih prinaša vsakdanje življenje. Diplomska naloga je usmerjena k raziskovanju in opisovanju pojmov kot sta kibernetsko zalezovanje in kibernetsko nadlegovanje, odkrivanju načinov in oblik zalezovanja in nadlegovanja v kibernetskem prostoru ter odkrivanju storilcev in žrtev. Preučili smo posledice, kot tudi delovanje državnih organov in institucij za preprečevanje in zatiranje kibernetskega nadlegovanja in zalezovanja. Z metodo spletnega vprašalnika je bila izvedena anketa s katero se je ugotavljalo stanje rabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Vprašanja so se nanašala predvsem na količino in namen rabe IKT, na morebitne zlorabe ki so jih doživljali ali jih izvajali nad nekom v zadnjih 12 mesecih ter na njihovo reakcijo, ukrepanje, stres in strah, ki so ga prejeli ob nadlegovanju ali zalezovanju v kibernetskem prostoru. Ugotavljala se je tudi ozaveščenost uporabnikov o kibernetskem nadlegovanju in zalezovanju, kot tudi poznavanje agencij za pomoč žrtvam, ki jih le-to doleti. Pri reševanju ankete je sodelovalo 97 naključnih anketirancev starosti od 15 – 60 let in več. Na podlagi ugotovitev in opravljane ankete smo oblikovali priporočila za prepoznavo problema in za varno rabo interneta.
Keywords: internet, informacijsko-komunikacijska tehnologija, kibernetski prostor, kibernetska kriminaliteta, nadlegovanje, zalezovanje, storilci, žrtve, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 09.07.2013; Views: 1383; Downloads: 251
.pdf Full text (345,92 KB)

95.
Fluktuacija kadra v zasebno varnostnih službah : magistrsko delo
Igor Režek, 2013, master's thesis

Abstract: Fluktuacija zaposlenih pomeni gibanje števila zaposlenih glede na odhode in prihode v organizacijo. Razloge za fluktuacijo gre iskati v odnosu posameznika do dela in organizacije, kakor tudi organizacije do posameznega zaposlenega. Fluktuacijo se največkrat obravnava z negativnega vidika, ker organizaciji prinaša dodatno delo in stroške, vendar v praksi ni vedno tako, saj fluktuacija prinaša tudi pozitivne učinke predvsem v smislu odhoda manj sposobnega in produktivnega kadra. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, v prvem delu so teoretična izhodišča v drugem pa empirični del. V prvem delu naloge so podana predvsem teoretična izhodišča kadrovske politike, kadrovske funkcije, zadovoljstvo zaposlenih, zasebno varovanje in fluktuacija, ki pa je podrobneje opisana. V drugem empirčnem delu je predstavljeno podjetje Globalno varnostni servis (v nadaljevanju GVS) s fluktuacijo kadra v obdobju zadnjih treh let. Izdelana je raziskava, s katero smo analizirali vzroke in dejavnike, ki vplivajo na fluktuacijo v GVS. Raziskava je bila izdelana s pomočjo vprašalnikov.
Keywords: zasebno varovanje, varnostne službe, kadri, kadrovska politika, fluktuacija, zaposleni, vprašalniki, magistrska dela
Published: 19.06.2013; Views: 1258; Downloads: 275
.pdf Full text (809,38 KB)

96.
Zaupanje v policijo po demonstracijah v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Katja Simončič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu so predstavljene teoretične osnove s področja množic. Opredeljene so lastnosti in oblike množic ter glavni dejavniki, ki vplivajo na vedenje posameznika. Opisani so tudi načini, s katerimi se lahko vpliva na vedenje množic. Drugi del teoretičnega dela temelji na demonstracijah oziroma javnem shodu. Podrobneje smo opredelili dolžnosti organizatorja javnega shoda, ki jih mora izpolniti, da se javni shod lahko izvede. Pomembna je tudi vloga policije na demonstracijah, zato so v diplomskem delu opisana pooblastila policije na demonstracijah ter ukrepi ob morebitnih kršitvah. V zadnjem delu pa so na kratko opredeljena tudi prisilna sredstva, ki jih policisti smejo uporabiti ob kršitvah na demonstracijah. Empirični del diplomskega dela temelji na spletni raziskavi, s katero smo želeli ugotoviti, kakšno je zaupanje v slovensko policijo po nedavnih demonstracijah v Sloveniji. Predstavljene so ugotovitve, ki so pomembne z vidika zaupanja v policijo po demonstracijah.
Keywords: demonstracije, javni shodi, kršitve, policija, policijska pooblastila, ukrepi, prisilna sredstva, javno mnenje, zaupanje, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 25.11.2013; Views: 1010; Downloads: 146
.pdf Full text (432,11 KB)

97.
Ocene in stališča gasilcev poklicnih gasilskih enot Ljubljana, Domžale in Trbovlje do dela policistov Policijske uprave Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
Danijela Kolar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, katere prvenstvena naloga je varovanje življenja ljudi ter njihovega premoženja. Seveda to še zdaleč ni edina naloga, za katero je policija zadolžena. Policisti opravljajo tudi druge naloge določene z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (2013), hkrati pa morajo upoštevati še številne druge zakone in predpise, ki se navezujejo na njihovo delo. Nemalokrat se zgodi, da so policisti med opravljanjem z zakonom določenih nalog primorani sodelovati s pripadniki drugih služb, med katere spadajo tudi poklicni gasilci. Slednji že dolgo ne gasijo več le požarov, temveč so prisotni ob čedalje večjem številu raznovrstnih interventnih dogodkov, zaradi česar morajo posedovati čim več znanj in veščin, ter biti primerno usposobljeni. Ravno zaradi dejstva, da se zaradi narave svojega dela gasilci in policisti nenehno srečujejo, je sodelovanje med njimi še kako pomembno. Da bi izvedeli kako poklicni gasilci, ki delujejo na območju Policijske uprave Ljubljana, gledajo na delo policistov ter njihove osebne kompetence in kako ocenjujejo medsebojno sodelovanje in odnose, smo izvedli empirično raziskavo. Ugotovili smo, da so poklicni gasilci v povprečju zadovoljni z delom, ki ga opravijo policisti med reševanjem varnostnih dogodkov, kjer sodelujejo skupaj z njimi. Prav tako smo ugotovili, da dobro ocenjujejo interpersonalne kompetence policistov in njihove medsebojne odnose. Kar se tiče sodelovanja med njimi, pa so potrebne še marsikatere izboljšave, saj je bilo le to s strani poklicnih gasilcev ocenjeno najslabše.
Keywords: policija, policijsko delo, policisti, gasilci, gasilske enote, stališča, ocene, javno mnenje, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 11.11.2013; Views: 958; Downloads: 78
.pdf Full text (538,76 KB)

98.
Ocene in stališča gasilcev Poklicne gasilske enote Krško in Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto do dela policistov Policijske uprave Novo mesto : diplomsko delo univerzitetnega študija
Anja Dolenc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu smo se najprej osredotoči na policijo. Opisali smo Ministrstvo za notranje zadeve, ki mu kot organ v sestavi pripada policija, temeljne naloge policije in njeno organiziranost. Osredotočili smo se tudi na policijska pooblastila, ki so še kako pomembna pri interventnih dogodkih, kjer policija ne deluje sama, ampak sodeluje tudi z drugimi organi in institucijami. Podrobneje smo opisali pooblastila, ki jih policija lahko uporabi pri interventnih dogodkih in humanitarnih nalogah, pri katerih sodelujejo tudi gasilci. To so pooblastila policije pri požarih in požigih, prometnih nesrečah, naravnih nesrečah in iskalnih akcijah. V tem delu predstavimo tudi poklicne gasilske enote v Republiki Sloveniji. Nadalje sta predstavljeni dve poklicni gasilski brigadi, ki smo ju zajeli v raziskavo. V zadnjem delu teoretičnega dela je predstavljeno sodelovanje med policisti in gasilci pri interventnih dogodkih. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili namen in cilje diplomskega dela, opišemo vprašalnik na katerega so odgovarjali anketiranci in potek postopka anketiranja. Pri anketiranju smo se oprli na pošteno izpolnjene vprašalnike 40 poklicnih gasilcev iz poklicnih gasilskih brigad iz Krškega in Novega mesta. Postavili smo si pet hipotez, ki smo jih kasneje, po analizi rezultatov vprašalnikov, potrdili oziroma zavrgli. Ugotovili smo, da so gasilci dokaj zadovoljni z delom policistov, predvsem z medsebojnimi odnosi in uspešnostjo policistov pri preiskovanju in reševanju skupnih interventnih dogodkov. Nezadovoljstvo so izrazili pri sodelovanju s policisti, kjer bo potrebno narediti še veliko, da se bo stanje izboljšalo. Na koncu empiričnega dela smo s pomočjo diskriminantne analize ugotavljali enakosti povprečnih vrednosti in povezanosti združenih spremenljivk s Pearsonovim koeficientom. V zaključne delu najprej povzamemo ključne ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela, pri tem pa dodamo pripombe gasilcev, ki so izrazili razočaranje nad policisti predvsem pri obravnavanju prometnih nesreč, kjer ne pomagajo ponesrečencem, ampak najprej pišejo kazni.
Keywords: policija, policijsko delo, policisti, gasilci, gasilske enote, reševalni centri, stališča, ocene, javno mnenje, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 11.11.2013; Views: 1060; Downloads: 102
.pdf Full text (632,22 KB)

99.
Družbena odgovornost in varnost : diplomsko delo univerzitetnega študija
Lucija Gostinčar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Družbena odgovornost pomeni, biti odgovoren za posledice dejanj, ki jih posameznik, organizacija ali katera druga institucija pusti na družbi ali okolju. Neodgovornost, želja po dobičku vodilnih ter kriza vrednot in izobilja so pripeljali do družbeno ekonomskih problemov s katerimi se soočamo danes. Po vsem svetu se pojavljajo protesti zoper nastali položaj, tudi v Sloveniji, razlike med revnimi in bogatimi so vse večje in naravni viri so izčrpani. Vsi ti problemi pa pomembno vplivajo na kriminaliteto in vsesplošno varnost ljudi. Diplomsko delo šteje družbeno odgovornost, torej etiko soodvisnosti, trdna vrednotna načela in celovitost namesto enostranskosti kot pot iz mednarodne in slovenske krize. Takšno rešitev predstavlja Mednarodna organizacija za standardizacijo v standardu ISO 26000, ki je standard družbene odgovornosti in ni namenjen le podjetjem temveč tudi drugim: vladi, različnim institucijam med katere lahko štejemo tudi policijo in vsem posameznikom. V prvi vrsti mora biti odgovoren vsak sam, šele nato odgovornost lahko zahtevamo od drugih.
Keywords: družbena odgovornost, varnost, organizacije, standardi, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 15.11.2013; Views: 943; Downloads: 147
.pdf Full text (584,16 KB)

100.
Priprava na odhod in vrnitev iz mirovnih operacij v vojski in policiji - primerjava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Klavdija Trnovšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo aktivnosti slovenske vojske in policije pri pripravi svojih pripadnikov na odhod v mirovne operacije. Primerjamo aktivnosti, ki se nanašajo na izbor kadra, njihovo pripravo pred odhodom, aktivnosti med izvajanjem mirovnih operacij in aktivnosti po vrnitvi iz mirovnih operacij. V prvem delu so pojasnjeni pojmi Slovenska vojska, policija in mirovne operacije. Zanimala nas je motiviranost za odhod na misijo, psihološki vplivi, ki se pojavijo pred odhodom in pri kasnejši vrnitvi, ter kateri so razlogi za odhod v mirovno operacijo. V teoretičnem delu je pojasnjen pojem reintegracija in kako poteka v policiji in vojski. Pozornost je namenjena tudi zakonodajni ureditvi, na kateri temelji delovanje policije in vojske. Drugi del je bil namenjen anketnemu vprašalniku, vendar smo zaradi premajhnega odziva nanj izvedli intervjuja. Intervjuvali smo policista in vojaka, ki imata veliko poklicnih izkušenj na področju mirovnih operacij in opravili analizo odgovorov. Prav tako smo primerjali spoznanja domačih avtorjev, ki so proučevali obravnavano področje. Proučili smo strokovne članke, diplomska in druga dela na temo mirovnih operacij policije in vojske. Ugotovili smo, da so mirovne operacije pomembne, saj države, ki sodelujejo v njih z vojaškimi, policijskimi in gospodarskimi silami, dokazujejo svojo zavezanost mednarodni varnosti, miru in stabilnosti. Potrebno je ogromno priprav na operacijo, tako v policiji kot vojski. Po opravljenih raziskavah različnih avtorjev je plačilo še vedno na najvišjem mestu različnih motivatorjev. Tako v policiji kot vojski pomembno vplivata tudi menjava delovnega okolja in pridobivanje novega znanja. Vpliv na mirovnikovo počutje ima tudi njegova družina, saj lahko dobri družinski odnosi znižujejo stres in prispevajo k večji motiviranosti dela.
Keywords: policija, vojska, mirovne operacije, sodelovanje, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 21.11.2013; Views: 624; Downloads: 78
.pdf Full text (699,78 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica