| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


41 - 50 / 116
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
41.
Razlike v pojmovanju sebe med spoloma v individualistični kulturi
Andrej Preglej, 2017, magistrsko delo

Opis: Zanimanje za sebstvo, jaz, samopodobo, pojmovanje sebe, identiteto ali še kakšne druge sorodne pojme ima v psihologiji dolgo tradicijo in posedično mnogo raziskovalnih pristopov. Iz nabora konceptov, povezanih s sebstvom, pričujoča magistrska naloga v teoretskem delu opisuje samo sebstvo, kako le-to deluje, kateri so njegovi bistveni deli in kako sociokulturni kontekst vpliva nanj. V nadaljevanju, v empiričnem delu, se v magistrski nalogi osredotočamo na razlike v pojmovanju sebe med spoloma v povezavi z individualistično kulturo. Kot sta Markusova in Kitayama (1991) na podlagi razlik v kulturi opisala dve različni in prevladujoči pojmovanji sebe, namreč odvisno in neodvisno, se ta razlika v pojmovanju sebe kaže tudi med spoloma. Za namen raziskave smo uporabili dva instrumenta, preizkus dvajsetih izjav ali Twenty statements test (TST; Kuhn in McPartland, 1954) ter vprašalnik kolektivizma in individualizma (Singelis idr., 1995), ki so jih reševali študenti različnih študijskih smeri Univerze v Mariboru. Rezultati so pokazali prevalenco psihičnih opisov, kar je značilno za individualistične kulture; prav tako pa je prišlo je do razlik med spoloma pri dimenziji horizontalni kolektivizem. Pri posameznih kategorijah TST so se pokazale razlike med spoloma. Pri obeh instrumentih so rezultati nadalje pokazali večjo vezanost moških na skupino kot pri ženskah. V kontekstu TST smo ugotovili, da v prvih desetih stavkih udeleženci navedejo najpomembnejše opise o sebi.
Ključne besede: sebstvo, pojem sebe, neodvisno in odvisno pojmovanje sebe, TST, vprašalnik individualizma in kolektivizma.
Objavljeno v DKUM: 07.03.2017; Ogledov: 1167; Prenosov: 185
.pdf Celotno besedilo (754,68 KB)

42.
Analiza stanja poznavanja varovanja tovora v transportu
Tomaž Nahtigal, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: V diplomskem delu smo predstavili stanje poznavanja varovanja tovora v transportu. Vozniki tovornih vozil se pri prevozu tovora v cestnem prometu srečujejo z različnimi tehnikami in tehnologijami privezovanja tovora. Velikokrat se namreč izkaže, da do poškodb tovora pride zaradi malomarnosti voznikov, ki le-tega niso ustrezno zavarovali. Zaradi neustrezno zavarovanega tovora je izpostavljen nevarnostim tako voznik tovornega vozila kot tudi drugi udeleženci v prometu. Da bi se izognili poškodbam tovora in vozil, morajo vozniki tovornih vozil pridobiti temeljne kvalifikacije in se redno usposabljati. V sklopu rednega usposabljanja se udeleženci seznanijo z Navodili za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu, ki so priloga Pravilnika o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 70/11). Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu smo predstavili obravnavano tematiko, cilje in hipoteze diplomskega dela, predpostavke in omejitve ter predvidene metode. V nadaljevanju smo prešli na teoretični del, kjer smo predstavili tehnike in tehnologije varovanja tovora. Opredelili smo fizikalne lastnosti tovora, varovanje tovora s privezovalnimi pasovi, z vrvmi in verigami. Predstavili smo tudi naslednje tehnike privezovanja tovora: navzdol, diagonalno in poševno. V zadnjem delu smo predstavili raziskavo, ki je bila izvedena v sklopu raziskovalnega dela in temelji na seznanjenosti voznikov tovornih vozil z Navodili za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu. Predstavili smo rezultate in uspešnost raziskave ter predloge za izboljšave.
Ključne besede: Analiza, anketni vprašalnik, transport, varovanje tovora.
Objavljeno v DKUM: 20.01.2017; Ogledov: 1917; Prenosov: 200
.pdf Celotno besedilo (2,37 MB)

43.
PRIMERJAVA OSEBNOSTNIH ZNAČILNOSTI HOSPITALIZIRANIH MLADOSTNIKOV IN NJIHOVIH NEHOSPITALIZIRANIH VRSTNIKOV
Maja Marija Minih, 2016, magistrsko delo

Opis: Ohranjanje dobrega počutja pacientov v času hospitalizacije je že nekaj desetletij eden pomembnejših ciljev vseh zdravstvenih delavcev. Tako ni nenavadno, da smo tudi v Sloveniji že pred leti začeli uresničevati načela humanizacije hospitalizacije. Vendar pa uresničevanje načel humanizacije hospitalizacije samo po sebi še ne pomeni, da je dejansko učinkovito in da pripomore k boljšemu dobremu počutju. Namen naše raziskave je tako bil preučiti in primerjati osebnostne lastnosti hospitaliziranih mladostnikov in njihovih nehospitaliziranih vrstnikov. Za namene raziskovanja povezave med posameznimi dimenzijami in poddimenzijami osebnosti in prisotnostjo oziroma odsotnostjo hospitalizacije, kot primerom stresne izkušnje, smo uporabili dva merska instrumenta za merjenje osebnostnih lastnosti, in sicer lestvico HANES in vprašalnik VMR-OM. Na vzorcu (N = 102), ki je vključeval skupino hospitaliziranih in skupino nehospitaliziranih mladostnikov, smo s pomočjo analiz primerjav povprečij skupin ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med skupinama v merjenih osebnostnih lastnostih (nevroticizem, boječnost/negotovost, socialna plašnost, antagonizem, negativno čustvovanje in ekstravertnost-aktivnost). Prav tako ni zaznati statistično pomembnih razlik med skupinama mlajših in starejših hospitaliziranih mladostnikov na poddimenziji negativno čustvovanje. Na podlagi tega smo zaključili, da kratkotrajna hospitalizacija z ostalimi opaženimi humanizacijskimi ukrepi predstavlja primer dobre prakse in ne predstavlja dejavnika tveganja za razvijajočo se osebnost hospitaliziranih mladostnikov.
Ključne besede: osebnostne značilnosti in spremembe, mladostniška hospitalizacija, stres, humanizacija hospitalizacije, lestvica HANES, vprašalnik VMR-OM
Objavljeno v DKUM: 17.11.2016; Ogledov: 1354; Prenosov: 170
.pdf Celotno besedilo (1,74 MB)

44.
UGOTAVLJANJE STALIŠČ DO NEKATERIH ZNAMK TOALETNEGA PAPIRJA
Maša Vižintin, 2016, diplomsko delo

Opis: Stališča so naučene predispozicije, s katerimi se odzivamo na določene objekte ali subjekte in se od posameznika do posameznika razlikujejo. Z njimi lahko ugotovimo, kakšno je mnenje potrošnikov do določenega izdelka, kakšen vpliv ima skupina na posameznika ter kakšne so razlike med ljudmi. Skratka, stališča so eden izmed najpomembnejših pojmov in so postala že skoraj nepogrešljiva pri raziskovanju vedenja potrošnikov za trženje. Prav tako kot stališča je za uspešno trženje pomembna tudi ustrezna segmentacija trga. Kadar podjetje za ciljno skupino svoje blagovne znamke izbere samo določene segmente potrošnikov, lahko izdelke natančno prilagodi njihovim potrebam ter tako uspešneje prepriča posameznike v nakup. Diplomski projekt v prvem delu govori o teoriji stališč ter na kratko opiše tudi segmentacijo trga, nato pa v drugem, empiričnem delu, predstavi raziskavo stališč potrošnikov do različnih blagovnih znamk toaletnega papirja. Pri tem upošteva v naprej določene segmente, izbrane s strani podjetja Paloma, d. d. V zaključnem delu so predstavljene ugotovitve raziskave
Ključne besede: stališča, toaletni papir, segmentacija, Paloma, anketni vprašalnik
Objavljeno v DKUM: 17.11.2016; Ogledov: 1155; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (2,25 MB)

45.
Proces zaposlovanja kadrov v podjetju X
Eva Lamovšek, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Zaradi visoke stopnje brezposelnosti, ki je nastopila v času gospodarske krize, se veliko strokovnjakov v Sloveniji ukvarja s problemom zaposljivosti. Podjetja pričakujejo od posameznikov, s katerimi sklenejo delovno razmerje, ustrezno količino znanja in izkušenj. Izobraževalni sistem v Sloveniji nudi kvalitetno količino znanja, ne pa tudi izkušenj in praktičnega znanja, zato je podjetje tisto, čigar naloga je ustrezno uvesti delavca v proces dela, ga sproti usposabljati in izobraževati. Diplomska naloga prikazuje proces zaposlovanja v podjetju X. V teoretičnem delu je opisana razlika med procesom zaposlovanja in kadrovanjem ter pogoji za njegovo uspešnost. V nadaljevanju so predstavljeni problemi kadrovanja, prav tako so opisane faze procesa zaposlovanja. Opredeljeno je še planiranje kadrov, opisane so metode ter načela planiranja kadrov. V nadaljevanju je predstavljen proces pridobivanja kadrov, kjer je podan cilj pridobivanja, opis in analiza dela. Pri selekciji kadrov podajamo faze procesa izbiranja kadrov. Temu sledi uvajanje in v zvezi s tem je na koncu definiran tudi razvoj kadrov. Empirični del zajema predstavitev podjetja X s poudarkom na njegovi dejavnosti in strateški usmeritvi. S pomočjo strukturiranega intervjuja smo ugotovili, kako dejansko poteka proces zaposlovanja v podjetju X. Pomanjkljivost se je pokazala v izbiri načina pridobivanja kadrov, zato smo v nadaljevanju to skušali raziskati še z anketnim vprašalnikom med zaposlenimi. Rezultati so pokazali, da so bili zaposleni zadovoljni s selekcijskim postopkom, mentorjem pri uvajanju in splošno s podjetjem. Kljub pozitivnim rezultatom anketirancev predlagamo, da se podjetje X v prihodnje poveže z Zavodom za zaposlovanje in s tem poveča možnost izbire ustreznega kandidata.
Ključne besede: proces zaposlovanja, kadri, zadovoljstvo zaposlenih, anketni vprašalnik, selekcijski intervju
Objavljeno v DKUM: 06.10.2016; Ogledov: 3389; Prenosov: 476
.pdf Celotno besedilo (1,87 MB)

46.
ANALIZA TRGA UPORABNIKOV MODNIH OBLAČIL V LJUBLJANI
Mirijam Mitrović, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Izhodiščni cilj diplomske naloge je raziskava in analiza trga uporabnikov modnih oblačil v Ljubljani. V uvodnem delu so podani opredelitev problema, metodologija ter raziskovalna vprašanja, kar je bilo v pomoč pri izvedbi tržne raziskave. V teoretičnem delu sta predstavljena trgovinska dejavnost skozi razširjen marketinški splet 7xP ter ciljno trženje. Del naloge smo namenili tudi strategiji trženja modnih oblačil ter kakovost in ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov modnih oblačil. Prepoznavnost trga modnih oblačil smo prikazali na konkretnem primeru prodajne galerije Cliché, podjetja Cliché d.o.o. Med uporabniki prodajalne smo izvedli raziskavo. Rezultate raziskave smo analizirali z ustreznimi statističnimi metodami in podali odgovore na raziskovalna vprašanja.
Ključne besede: - trgovinska dejavnost z dodanimi storitvami - marketinški splet - kakovost blaga - zadovoljstvo uporabnikov - anketni vprašalnik
Objavljeno v DKUM: 06.10.2016; Ogledov: 1032; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

47.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V PODJETJU PIKTRONIK D.O.O.
Polona Sekol, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Osrednje raziskovalno področje v diplomski nalogi je preučevanje organizacijske kulture v podjetju Piktronik d.o.o. V teoretičnem delu smo predstavili pojem organizacijske kulture, njene sestavine, kako ta vpliva na uspešnost podjetja in kako je le-to mogoče spremeniti, ter predstavili nekatere tipologije organizacijske kulture od znanih predstavnikov s tega področja. V empiričnem delu smo na kratko predstavili podjetje Piktronik d.o.o. in njegovo strategijo ter s pomočjo rezultatov anketnega vprašalnika testirali postavljene hipoteze. Rezultati raziskave so pokazali, da je prevladujoč tip organizacijske kulture v podjetju Piktronik d.o.o. »hierarhija«, ki pa ni usklajena s samo strategijo podjetja, saj ima ta karakteristike tipa organizacijske kulture »adhoc«. V zaključku smo vodstvu podali predloge za izboljšanje usklajevanja med strategijo podjetja in njegovo kulturo.
Ključne besede: Organizacijska kultura, vrednote, moč kulture, strategija podjetja, OCAI-vprašalnik.
Objavljeno v DKUM: 05.10.2016; Ogledov: 1752; Prenosov: 170
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

48.
OPTIMIZACIJA KAKOVOSTI VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA
Uroš Mernik, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Za doseganje dobrega poslovnega rezultata mora podjetje na trgu ponujati konkurenčne izdelke ali storitve. Zelo pomemben dejavnik za doseganje poslovne odličnosti pa predstavljajo tudi notranji procesi v podjetju, saj so lahko veliko stroškovno breme. Z namenom optimizacije je Zavarovalnica Maribor, d. d, že leta 1999 pridobila certifikat kakovosti ISO 9001. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je obstoječ sistem vzdrževanja voznega parka za podjetje, ki ima v lasti okrog 100 službenih vozil, optimalen. V diplomskem delu smo opisali analizo trenutnega stanja organizacije voznega parka. Pregledali smo sistemsko dokumentacijo, ki ureja procese, povezane s tem področjem vzdrževanja. Dejansko stanje smo analizirali s pomočjo notranje presoje sistema vodenja kakovosti ISO 9001, s ciljem, da bi ugotovili, ali so trenutni procesi v podjetju v skladu z zahtevami standarda in z zahtevami, ki si jih je postavilo podjetje. Rezultati notranje presoje nam niso dali dovolj informacij in jasne slike o uporabniški izkušnji, mnenju in željah delavcev. Zato smo informacije zbrali še z metodo anketiranja. Z anketnim vprašalnikom smo od uporabnikov voznega parka pridobili mnenja o možnih izboljšavah organizacije vzdrževanja. Po preučitvi zbranih podatkov smo ugotovili, da za tako velik vozni park trenutna organizacija voznega parka ni optimalna. Rešitev, ki smo jo predlagali, zajema sistem računalniško vodenega vzdrževanja z implementiranim GPS satelitskim sledilnim sistemom. Težave in neskladnosti, ki so bile zaznane med ISO-presojo, bi se dalo z uporabo takega sistema v celoti odstraniti. Prednosti so optimizacija izrabe vozil, boljši logistični procesi v podjetju, znižanje stroškov rabe vozil, dvig kakovosti storitev itd. Posledica pa je večja konkurenčnost podjetja.
Ključne besede: organizacija voznega parka, ISO 9001, notranja presoja, anketni vprašalnik, računalniško podprti sistem vzdrževanja voznega parka
Objavljeno v DKUM: 04.10.2016; Ogledov: 2034; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

49.
VREDNOTENJE UPORABNOSTI SPLETNIH APLIKACIJ
Andrej Mesarič, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo predstavili pomen zagotavljanja uporabnosti pri razvoju informacijskih rešitev. Opisali smo nekatere pristope in metode za vrednotenje uporabnosti, ki jih lahko uporabimo tudi pri razvoju spletnih aplikacij. Predstavili smo celoten proces zasnove in izvedbe testiranja uporabnosti ter pripadajoče dobre prakse. Z uporabo vprašalnika SUS (System Usability Scale) smo ocenili uporabnost dveh aplikacij: Kulturnik.si in Trello ter analizirali dobljene rezultate.
Ključne besede: programska oprema, spletne aplikacije, uporabnost, testiranje uporabnosti, vprašalnik SUS
Objavljeno v DKUM: 23.09.2016; Ogledov: 1499; Prenosov: 132
.pdf Celotno besedilo (1,49 MB)

50.
Vloga starih staršev v razširjeni družini
Ksenija Stopar, 2016, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava vlogo starih staršev v razširjeni družini in je razdeljeno na dva dela: na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo pozornost namenili družini in starim staršem. Opisali smo pojem družina, kakšne tipe in naloge družin poznamo, predstavili smo obdobja družinskega življenja in opisali, kakšna je bila družina v moderni in kakšna v aktualni postmoderni družbi, ter se osredotočili na aktualne tipe družin v sodobni slovenski družbi. Potem smo se podrobneje seznanili s temo staranja in starosti ter analizirali vlogo starih staršev v razširjeni družini. Ker nas je v empiričnem delu zanimala vloga starih staršev v razširjeni družini, kakšen je njihov vzgojni vpliv na vnuke in kakšna je njihova vloga v šoli in pri domačih nalogah, smo se temu posvetili s pomočjo strokovnih virov. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom izvedli anketiranje, s katerim smo želeli ugotoviti, ali obstajajo kakšne razlike med vlogo starih staršev v razširjeni družini v mestu in na podeželju ter kakšen vpliv ima izobrazba starih staršev na pomoč vnukom (osnovnošolcem) pri domačih nalogah in učenju. Poleg tega smo želeli ugotoviti tudi, ali so v sodobni postmoderni slovenski družbi stari starši večinoma že upokojeni, s čim stari starši družini svojega otroka najbolj pomagajo ter ali vsaj občasno prihaja med starimi starši in njihovimi otroki do konfliktov pri vzgoji vnukov.
Ključne besede: stari starši, staranje, starost, sodobna družba, razširjena družina, anketni vprašalnik
Objavljeno v DKUM: 01.09.2016; Ogledov: 1689; Prenosov: 190
.pdf Celotno besedilo (1,37 MB)

Iskanje izvedeno v 0.22 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici