| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 8 / 8
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Model timskega vodenja v obveščevalnem ciklusu : specialistièno delo
Boštjan Šefic, 2006, specialistično delo

Ključne besede: tim, vodja tima, timsko delo
Objavljeno: 04.06.2012; Ogledov: 1127; Prenosov: 34
URL Povezava na celotno besedilo

2.
DEJAVNIKI UČINKOVITEGA TIMSKEGA DELA
Nataša Korošec, 2014, diplomsko delo/naloga

Opis: Timsko delo je eden izmed načinov soočanja z izzivi v organizaciji. Tim je skupina ljudi, ki si izmenjujejo izkušnje in znanje, oblikujejo cilje ter so med seboj povezani (Jeler, 2009). Timska organiziranost dela povečuje zadovoljstvo zaposlenih, izboljša kakovost dela ter pozitivno vpliva na večjo učinkovitost zaposlenih. Vodja tima spodbuja celoten tim k oblikovanju ciljev in nalog. Pomembno v timskem delu pa je, da tako vodja kot tudi člani tima sodelujejo pri oblikovanju ciljev in pravil, ki bodo v timu delovala. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov – iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu diplomske naloge želimo predstaviti timsko delo kot učinkovito metodo za delo v podjetju. Predstaviti želimo tako pozitivne dejavnike, ki vplivajo na učinkovito timsko delo, kot tudi negativne dejavnike, ki timsko delo otežujejo. Drugi del diplomskega dela pa predstavlja raziskavo. Na podlagi anketnega vprašalnika smo med zaposlenimi, ki delujejo v timu, ugotavljali njihov pogled na timsko metodo dela in določanje dejavnikov, ki pomembno vplivajo na timsko delo. Anketni vprašalnik smo razdelili med zaposlene na bencinskih servisih po Sloveniji. Uporabili smo deskriptivno metodo raziskovanja. Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala pozitiven odnos zaposlenih do timske metode dela. Anketiranci ne razlikujejo med skupino in timom. Posebej so izpostavili pomen vodje, ki v timu povezuje člane in sprejema odločitve. Kot glavne dejavnike uspešnega timskega dela bi lahko izpostavili: medsebojno zaupanje in sodelovanje članov tima, uspešnost vodje tima, znanje posameznih članov tima, sproščeno in odkrito komunikacijo, jasno opredeljenost vlog članov tima. Rezultati raziskave kažejo na uspešnost timske metode dela in njenega pomena za rast in razvoj sodobne organizacije. Pomemben cilj naloge je zavedanje, da vsako timsko delo ni dobro in da je za treba za uspešno timsko delo najti prave dejavnike, ki nas pripeljejo do učinkovitega tima, s tem pa do učinkovitejšega poslovanja in uspeha podjetja.
Ključne besede: timsko delo, tim, vodja tima, člani tima, komunikacija v timu
Objavljeno: 15.01.2015; Ogledov: 3911; Prenosov: 999
.pdf Celotno besedilo (1,25 MB)

3.
PROCES OPOLNOMOČENJA V ZDRAVSTVENI NEGI
Žiga Novak, 2015, diplomsko delo

Opis: Proces opolnomočenja v zdravstveni negi je način dela v zdravstveni negi, ki omogoča medicinskim sestram večjo učinkovitost pri delu ter posledično pripomore k dvigu samozavesti in večjemu občutku pripadnosti organizaciji, v kateri so medicinske sestre zaposlene. Z diplomskim delom smo želeli opisati in analizirati teoretična ozadja procesa opolnomočenja medicinskih sester v zdravstveni negi. Raziskovalna metodologija: Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela ter metodo analize in sinteze strokovne literature. Rezultati: Ključni ugotovitvi diplomskega dela sta, da imajo prav strokovni vodje zdravstvene nege najpomembnejšo vlogo v procesu opolnomočenja, ter da ima tradicionalna podoba medicinskih sester močan vpliv na sodobni proces opolnomočenja, ki se je prav zaradi stanja v tedanji družbi, pričel nekoliko pozno. Ugotovili smo, da imajo pogosto strokovni vodje zdravstvene nege največjo odgovornost, da proces opolnomočenja na oddelku oziroma v organizaciji ne steče. Pomembno je, da vodilna mesta v zdravstveni negi zasedajo ustrezno izobražene medicinske sestre, z ustreznimi znanji s področja opolnomočenja v zdravstveni negi. Menimo, da so na sam proces opolnomočenja v zdravstveni negi odločilno vplivala gibanja za enakopravnost žensk na začetku prejšnjega stoletja. Sklep: Ključnega pomena v procesu opolnomočenja v zdravstveni negi so enotnost zaposlenih ter vodstva zdravstvene nege, vizija uspeha, pripravljenost za spremembe ter pripravljenost prevzemanja odgovornosti. Proces opolnomočenja v zdravstveni negi pozitivno vpliva na delo medicinskih sester in posledično na dobrobit pacientov.
Ključne besede: Zdravstvena nega, opolnomočenje, medicinska sestra, vodenje tima zdravstvene nege, strokovni vodja zdravstvene nege.
Objavljeno: 24.09.2015; Ogledov: 1187; Prenosov: 267
.pdf Celotno besedilo (530,24 KB)

4.
VODENJE TIMA V PODJETJU X
Klaudia Čebulj, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Opredelili smo značilnosti timov, podrobneje predstavili stile in načine vodenja tima ter lastnosti dobrih vodij. Predstavili smo tako pozitivne dejavnike, ki vplivajo na učinkovito timsko delo, kot tudi negativne dejavnike, ki timsko delo otežujejo.
Ključne besede: tim, vodja tima, komunikacija, motivacija
Objavljeno: 09.03.2016; Ogledov: 541; Prenosov: 92
.pdf Celotno besedilo (702,85 KB)

5.
ZNAČILNOSTI IN LASTNOSTI VODJE TIMA ZDRAVSTVENE NEGE
Lučka Zor Šabič, 2016, magistrsko delo/naloga

Opis: Vodja tima zdravstvene nege ima danes poleg zdravstvenih predvsem tudi organizacijske naloge in zadolžitve: nadzor nad delom svojih podrejenih, preverjanje odsotnosti z dela in organizacija nadomeščanja, sprotno reševanje problemov, sporov in konfliktov, delegiranje, motiviranje in seznanjanje zaposlenih z novostmi iz zdravstvene stroke in procesa dela. Magistrsko delo z naslovom »Značilnosti in lastnosti vodje tima zdravstvene nege« je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili dejstva in spoznanja o lastnostih in značilnostih vodij, izpostavili posebnosti vodij tima zdravstvene nege na bolnišničnem oddelku in prikazali negovalni tim kot organizacijsko enoto. V empiričnem delu pa smo s pomočjo anketnih vprašalnikov pridobili mnenje zaposlenih v zdravstveni ustanovi o značilnostih in lastnostih vodje negovalnega tima na bolnišničnem oddelku, kako na svojo vodjo gledajo podrejeni in kako sebe dojema ter vidi sam vodja. V nadaljevanju smo predstavili dobljene rezultate naše raziskave, ki kažejo, da so tako anketirani vodje in tudi ves negovalni tim precej podobnega mnenja glede lastnosti in značilnosti, kakršne naj ima vodja zdravstvenega tima. Najbolj pomembne se jim zdijo zanesljivost, odgovornost, poštenost in timska naravnanost vodje. Tako vodje kot negovalni tim poudarjajo, da je za uspešno delovanje najbolj pomembna dobra komunikacija v timu. Ugotovili smo, da so razgledanost, racionalnost in samozavest lastnosti, ki so za vodje bolj pomembne kot za zaposlene v timu. Podatki kažejo, da vodje svoj način vodenja opisujejo kot samostojno sprejemanje končnih odločitev in da je za uspešno delovanje negovalnega tima bolj pomemben dober vodja tima kot visoka strokovnost njegovih članov. Rezultati so pokazali, da je za zaposlene v timu bolj pomembna dobra komunikacija vodje z zaposlenimi kot pa pohvala za opravljeno delo; prav tako se članom tima zdi bolj pomemben razpored dela, kot pa dejstvo, da vodja z njimi goji prijateljski odnos.
Ključne besede: - vodja - vodja tima zdravstvene nege - lastnosti vodje - negovalni tim - komunikacija
Objavljeno: 29.06.2016; Ogledov: 893; Prenosov: 132
.pdf Celotno besedilo (2,14 MB)

6.
DEJAVNIKI USPEŠNEGA VODENJA TIMA
Mirela Josić, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Timsko delo je način dela v organizaciji. Tim je sestavljen iz vodje in članov tima, ki skupaj sodelujejo pri reševanju zastavljenih nalog. Vodja tima mora člane spodbujati in usmerjati na poti do cilja, člani pa morajo s svojimi izkušnjami in znanjem pripomoči k rešitvi naloge. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu bomo predstavili timsko delo kot uspešen način dela v podjetju. Predstavili bomo tudi pozitivne in negativne dejavnike uspešnega vodenja tima. V raziskovalnem delu pa bomo s pomočjo anketnega vprašalnika preučili timsko delo v podjetju Matjaž, d. o. o., in ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo na uspešno vodenje tima.
Ključne besede: timsko delo, vodja, člani tima, komunikacija v timu
Objavljeno: 05.07.2016; Ogledov: 570; Prenosov: 96
.pdf Celotno besedilo (2,23 MB)

7.
USPEŠNO VODENJE TIMA
Sabina Čalaković, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Učinkovitost tima ni nekaj, kar je samoumevno. Zanj morajo biti izpolnjeni določeni pogoji oz. predpostavke. Med njimi je tudi ustrezno vodenje. Vodenje tima zahteva znanja in veščine, ki jih vodja dopolnjuje z izkušnjami. Za dobro in učinkovito ter tako tudi uspešno vodenje so pomembne lastnosti in sposobnosti vodje. Pomemben je tudi način oz. slog vodenja. Za doseganje uspešnega tima je potreben dober in ustrezen vodja. Njegovi temeljni ukrepi morajo biti usmerjeni v zagotavljanje kakovosti opravljenih del in nalog, doseganje produktivnosti oz. storilnosti pri delu in usklajenost s cilji ter usmerjenost k želenim rezultatom. Za uspešno vodenje tima je zelo pomembna tudi komunikacija, motiviranje in nagrajevanje v timu.
Ključne besede: tim, člani tima, vodja, vodenje, uspeh
Objavljeno: 05.10.2016; Ogledov: 1385; Prenosov: 285
.pdf Celotno besedilo (942,37 KB)

8.
Razsežnosti timskega dela v domu upokojencev ˝x˝
Sabina Renčel, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Timsko delo je trenutno najbolj učinkovit način soočenja z izzivi vsakdana. Pomembno je, da zaposlene, ki so naši neposredni sodelavci, seznanimo s skupnimi cilji podjetja. Obenem jim moramo dati občutek varnosti in moč za delo. Veliko vlogo pri vsem imata poštena in odkrita komunikacija ter sprotno in učinkovito reševanje vseh težav in konfliktov. Zaposleni, katerih ideje in predlogi se bodo upoštevali pri skupnem delu, bodo s tem dobili še večjo motivacijo in zagon. Pri vsem tem ne smemo pozabiti vodje tima, ki mora biti osebnostno zrel in stabilen, strokovno podkovan in imeti jasno smer, da mu lahko sledijo vsi ostali člani tima. Diplomsko delo je sestavljena iz dveh delov – iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu želimo s pomočjo znane literature opredeliti timsko delo skozi dinamiko medsebojnih odnosov. Opisujemo organizacijske oblike timskega dela, naredimo primerjavo med učinkovitim in neučinkovitim timom. Posebno mesto damo komuniciranju med člani tima in strokovnemu izpopolnjevanju. V empiričnem delu predstavimo raziskavo, ki smo jo naredili s pomočjo anketnega vprašalnika med zaposlenimi v zdravstveno-negovalni službi v domu upokojencev "X". Ocenili smo dejavnike, ki vplivajo na uspešno timsko delo. Pri tem lahko izpostavimo najpomembnejše: usklajenost članov tima, medsebojno zaupanje v timu, sproščena komunikacija in podpora vodstva. Za dobro timsko delo je pomembno tudi medsebojno sodelovanje v timu. Anketirani so se v večini strinjali, da je za uspešno timsko delo potrebna disciplina. Članom tima veliko pomeni, da so opaženi, pohvaljeni in da dobijo javno priznanje nadrejenih in tudi sodelavcev. Pri timskem delu lahko zaposleni uporabijo tudi lastne ideje in ustvarjalnost. Izmerili smo tudi vpliv timskega dela na večje zadovoljstvo zaposlenih, izboljšano kakovost dela, učinkovitejše sodelovanje in komunikacijo. Vredno bi bilo poskusiti s timskim delom tudi v manjših stanovanjskih skupinah. V zaključnem delu ankete smo zaposlene spraševali tudi o tem, kateri so po njihovem mnenju najpogostejši vzroki za konflikte v timu. Odgovori so bili naslednji: slaba komunikacija, slaba informiranost, slabi medsebojni odnosi. Za učinkovito vodenje tima je bistveno opažati, kaj se dogaja, in graditi komunikacijo tako, da ljudi resnično poveže.
Ključne besede: tim, timsko delo, vodja tima, člani tima, komunikacija v timu
Objavljeno: 28.11.2016; Ogledov: 464; Prenosov: 46
.pdf Celotno besedilo (1,67 MB)

Iskanje izvedeno v 0.12 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici