SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 15
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
IZGRADNJA CELOSTNE VIZUALNE IN KOMUNIKACIJSKE PODOBE
Jasna Ekart, 2010, diplomsko delo

Opis: V uvodnem, teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili področje oblikovanja vizualne in komunikacijske podobe podjetja. Razjasnjen je proces razumevanja sporočil ter psihološke osnove zaznavanja. Temu sledi opredelitev elementov celostne grafične podobe, ki zajema logotip, tipografijo in barve. Definirali smo tudi oblikovalske osnove in sestavine oblikovanja. V raziskovalnem delu smo opravili pregled konkurenčnih podjetij, predvsem njihovih spletnih strani. Na podlagi izsledkov smo ustvarili celostno grafično podobo podjetja. Obseg dela je vključeval oblikovanje in pripravo osnovnih komunikacijskih materialov, med katere lahko uvrstimo dopisni papir, vizitko in ovojnico, kot tudi oblikovanje in pripravo reklamnih materialov, kamor lahko štejemo zloženko, letak, plakat, banner, ipd.. Stremeli smo k skladnosti komunikacije in elementov komuniciranja. Določili smo elemente, s pomočjo katerih smo poskušali doseči enotnost na celotnem področju komunikacije. Grafiko podjetja smo v praksi uporabili tudi na izbranih promocijskih materialih, ki so predstavljeni v osmem poglavju diplomskega dela. Precejšen del diplomskega dela je zajemala izdelava spletne strani podjetja, saj menimo, da je spletna stran eden izmed ključnih medijev v današnjem času.
Ključne besede: vizualna komunikacija, grafično oblikovanje, celostna grafična podoba, celostna komunikacijska podoba, promocijski materiali, reklamni materiali
Objavljeno: 21.12.2010; Ogledov: 10789; Prenosov: 434
.pdf Celotno besedilo (21,59 MB)

2.
PRENOVA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PODJETJA SUROVINA D.D.
Aleš Pipan, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo raziskovali in predstavili teoretične in praktične vidike celostne grafične podobe. Kot primer smo uporabili podjetje Surovina d.d. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del je teoretični in se razteza od tretjega do petega poglavja. Šesto poglavje je namenjeno praktičnemu delu diplomske naloge. V teoretičnem delu je razložena teorija celostne grafične podobe, kjer definiramo vse potrebne elemente, da lahko nadaljujemo z raziskavo. Četrto poglavje je namenjeno osnovni likovni teoriji, kjer se osredotočamo predvsem na like, barvo in tipografijo, saj je njihovo razumevanje pogoj za razvoj in prenovo celostne grafične podobe oziroma njenih osnovnih grafičnih elementov. Sledi analiza aktualne grafične podobe podjetja Surovina d.d., ki je podprta tako z grafiko in kot tudi s fotografijami. Analiza je podkrepljena še s kratko študijo domače in tuje konkurence. Šesto poglavje je praktični del naloge, kjer preoblikujemo simbol, logotip, določimo njuno medsebojno razmerje in pa tudi ustrezno tipografijo ter barvo. Temu sledijo prikaz pisarniških, promocijskih in ostalih aplikativnih rab, od dopisnega lista, vizitke, pa vse do označevanja vozil.
Ključne besede: celostna grafična podoba, grafično oblikovanje, logotip, vizualna komunikacija
Objavljeno: 13.06.2011; Ogledov: 11096; Prenosov: 358
.pdf Celotno besedilo (32,97 MB)

3.
VLOGA VIZUALNE PODOBE EMBALAŽE PRI IDENTITETI BLAGOVNE ZNAMKE
Anja Korenč, 2012, diplomsko delo

Opis: V naši diplomski nalogi smo želeli ugotoviti kakšna je vloga vizualne podobe embalaže pri identiteti blagovne znamke. Najprej smo si postavili teoretične temelje in v prvem delu definirali pojem blagovne znamke, celostne grafične podobe, embalaže, izdelka ter osnovnih likovnih elementov. Sledil je empirični del v katerem smo z analizo primera raziskali vizualno podobo embalaže naravne ustekleničene vode Evian. S pomočjo rezultatov kvantitativne raziskave, ki je bila izvedena med slovenskimi potrošniki starimi med 20 in 40 let, smo si odgovorili na predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja in tako dosegli tudi vse cilje h katerim smo stremeli skozi celo diplomsko nalogo.
Ključne besede: blagovna znamka, vizualna podoba, embalaža
Objavljeno: 14.11.2012; Ogledov: 4575; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (20,61 MB)

4.
PREVAJALSKI IZZIVI NA PRIMERU SLOVENSKO-NEMŠKE ZDRAVILIŠKE TERMINOLOGIJE
Suzana Klausner, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je s pomočjo različnih avtorjev in prevodoslovno-teoretičnega ozadja opredeljen pojem prevajanja. Proces prevajanja, vlogo in položaj prevoda opazujemo skozi različna zgodovinska obdobja. Po temeljitem preučevanju uveljavljanja prevodoslovja kot vede, se dotaknemo Leipziške šole, njenih predstavnikov ter opredelitve funkcij prevajanja, pri čemer naletimo na pomanjkljivosti upoštevanja različnih aspektov. V nadaljevanju proučujemo funkcionalističen pristop prevajanja ali kot ga je kasneje poimenoval Hans Vermeer, teorijo skoposa. Poudariti velja, da je Vermeer presegel svoje predhodnike, saj meni, da je izhodiščno besedilo zgolj ponudba informacije oz. le eden izmed mnogih virov informacij. Justa Holz-Mänttäri nam ponuja teorijo prevodne dejavnosti, v okviru katere prevajalcu pripisuje veliko večji razpon dejavnosti, kot so mu jih pripisovale dosedanje teorije. Nato se naloga osredotoči na besedilno tipologijo Katharine Reiß, ki pravi, da je od tipa besedila in njegovega značaja odvisna ustrezna metoda prevajanja. Glede na to, da v empiričnem delu analiziramo dve strokovni besedili, so izpostavljene njune glavne značilnosti in dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri prevajanju. V okviru empiričnega dela se dotaknemo primerjave ponudbe in pomena zdravilišč v Sloveniji in Avstriji. V nadaljevanju proučujemo pojmovanje besed terme, zdravilišče, kopališče in wellness v slovenskem in nemškem jeziku. Podana je primerjava slovenskega in avstrijskega zdraviliškega turizma, pri čemer opazujemo informativno in promocijsko funkcijo posamezne spletne strani ter njeno vizualno podobo, podobnosti in razlike med izhodiščnim in ciljnim besedilom. Nato analiziramo usklajenost ter skladnost med izhodiščnim in ciljnim besedilom, kjer so pod drobnogledom izpostavljeni slovnica, pravopis, besedni zaklad, slogovna sredstva ter kulturološka vpetost. Iz analize sledi primerjava pravilnosti in napak, ki se pojavljajo tako v izhodiščnem kot ciljnem besedilu. Ob morebitnih napakah je podana ustreznejša rešitev.
Ključne besede: Prevod in prevajanje, Leipziška šola, teorija skopos, prevodna dejavnost, besedilna tipologija, strokovno besedilo, prevajanje strokovnih besedil, prevajalski proces, terme, zdravilišče, kopališče, wellness, zdraviliški turizem, informativna in promocijska funkcija, vizualna podoba, usklajenost in skladnost izhodiščnega in ciljnega besedila.
Objavljeno: 14.10.2013; Ogledov: 1304; Prenosov: 200
.pdf Celotno besedilo (2,56 MB)

5.
PRENOVA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE NA PRIMERU VETERINARSKE BOLNICE BREŽICE D.O.O.
Tadeja Planinc, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo predstavili in preučili osnovne značilnosti ter elemente celostne grafične podobe, na podlagi katerih smo izdelali alternativno vizualno podobo Veterinarske bolnice Brežice. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili glavne značilnosti logotipa, simbola, barv in tipografije. Prav tako je predstavljena celostna grafična podoba v povezavi z blagovno znamko in poslovno obliko organizacije. V praktičnem delu smo analizirali obstoječo celostno grafično podobo Veterinarske bolnice Brežice, čemur je sledila analiza logotipov konkurenčnih podjetij iz posavske regije. Nato smo opisali izdelavo novega simbola in logotipa. Temu sledi njuna aplikativna raba na različna komunikacijska sredstva.
Ključne besede: celostna grafična podoba, vizualna komunikacija, logotip, grafično oblikovanje
Objavljeno: 29.05.2015; Ogledov: 481; Prenosov: 115
.pdf Celotno besedilo (4,47 MB)

6.
OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE NA KONKRETNEM PRIMERU
Anja Hauptman, 2015, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo se ukvarjali z oblikovanjem celostne grafične podobe podjetja. Teoretični del obsega pregled pojma celostne grafične podobe ter elementov, ki so povezani s samim načrtovanjem. Osredotočili smo se zlasti na elemente, ki so pri našem načrtovanju najbolj izstopali, in sicer na tipografijo, barve, lik, simbol in logotip ter pozicijsko geslo. Drugi del obsega predstavitev podjetja Diplomat d.o.o. in analizo njihove konkurence na slovenskem trgu. V praktičnem delu diplomske naloge je bil naš izziv načrtovanje nove grafične podobe podjetja Diplomat d.o.o.. Pri tem smo bili osredotočeni na preoblikovanje logotipa, simbola in pozicijskega gesla. Ker podjetje za komunikacijo uporablja tudi dopisne papirje, kuverte in druga komunikacijska sredstva, smo izdelali tudi nekaj primerov aplikacij. Naš končni izdelek je priložen priročnik celostne grafične podobe, ki bo v prihodnje v pomoč podjetju pri oblikovanju celostne grafične podobe.
Ključne besede: celostna grafična podoba, grafično oblikovanje, logotip, vizualna komunikacija
Objavljeno: 20.10.2015; Ogledov: 854; Prenosov: 223
.pdf Celotno besedilo (2,49 MB)

7.
PREGLED, ANALIZA IN PRIMERJAVA UČBENIŠKIH GRADIV ZA JEZIKOVNI POUK SLOVENŠČINE V 9. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Karmen Ulaga, 2015, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo se osredotočili na raziskovanje učbeniških gradiv za jezikovni pouk slovenščine v 9. razredu osnovne šole. Osredotočili smo se na gradiva založb Mladinska knjiga in Rokus Klett, katerih učbeniška gradiva so v slovenskem šolskem prostoru najbolj razširjena. V raziskavo smo vključili samostojni delovni zvezek Slovenščina 9 in učbenik ter delovni zvezek Slovenščina 9 založbe Mladinska knjiga ter samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov 9, samostojni delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9 in učbenik ter delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9 založbe Rokus Klett. Najprej smo naredili širši pregled učbeniških gradiv, nato pa smo se v nadaljevanju osredotočili na vizualno podobo učbeniških gradiv, vsebino, ki jo učbeniška gradiva obravnavajo, in naloge. Znotraj tega smo raziskovali različna področja, pri vsebini smo se osredotočili na skladnost z učnim načrtom, na zgradbo poglavja in predstavitev vsebine učencem. V sklopu nalog pa smo raziskovali število nalog, stopnjo nalog po Bloomovi taksonomiji in predstavili tipične naloge v posameznih učbeniških gradivih. Na podlagi vseh raziskanih kategorij smo ob koncu analize učbeniška gradiva primerjali med seboj. Izkazalo se je, da je vizualna podoba vseh učbeniških gradiv ustrezna, z izjemo delovnega zvezka Slovenščina 9, ki je pripravljen z manj ustreznimi barvami. Vsebino najbolj natančno predstavljajo učbeniška gradiva založbe Mladinska knjiga, predvsem samostojni delovni zvezek Slovenščina 9, najmanj natančno pa samostojni delovni zvezek in učbenik Slovenščina za vsak dan 9. Vsa učbeniška gradiva vsebujejo podobne tipe nalog, ki so značilne za obravnavo posamezne učne vsebine, pri določevanju taksonomske stopnje nalogam pa se je izkazalo, da razmerje med nalogami ni v skladu s priporočili Državnega izpitnega centra za pripravo preverjanj znanja.
Ključne besede: učbeniška gradiva, pouk slovenščine, vizualna podoba gradiv, učne vsebine, učni načrt, naloge, Bloomova taksonomija
Objavljeno: 07.10.2015; Ogledov: 870; Prenosov: 206
.pdf Celotno besedilo (5,18 MB)

8.
Embalaža kot pomemben komunikacijski medij podjetja. Prenova embalaže za izdelke podjetja Bioles Horizont
Tilen Salkić, 2016, diplomsko delo

Opis: V našem diplomskem delu smo opredelili embalažo kot komunikacijski medij podjetja.Predstavili smo različne vrste embalaže in postopke izdelave, tiska in dodelave embalaže.V nadaljevanju nas je zanimal pomen vizualne podobe embalaže in njegov vpliv na komunikacijo s potrošnikom. Na podlagi teh teoretičnih temeljev smo nato analizirali konkurenčne embalaže v tržnem segmentu in prenovili obstoječo prodajno embalažo. Rezultat diplomskega dela je prenovljena vizualna podoba prodajne embalaže podjetja Bioles Horizont. V diplomskem delu je predstavljena prenovljena embalaža kock za podžig in nova embalaža za lesno volno.
Ključne besede: embalaža, vizualna podoba embalaže, oblikovanje embalaže, grafično oblikovanje
Objavljeno: 03.03.2016; Ogledov: 564; Prenosov: 83
.pdf Celotno besedilo (4,75 MB)

9.
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA PODJETJA: OD IDEJNE ZASNOVE DO KONČNE IMPLEMENTACIJE
Maja Kaučič, 2016, diplomsko delo

Opis: Celostna grafična podoba je osrednje vizualno sredstvo podjetja, prek katerega to komunicira informacije o svoji identiteti, dosega prepoznavnost ter vzbuja želene vtise in občutke pri ciljnih skupinah. V teoretičnem delu diplomske naloge smo se posvetili osvetljevanju osnovnih pojmov: identiteta podjetja, celostna grafična podoba ter predstavili metode in postopke za njeno snovanje. Na temelju pridobljenih znanj smo v praktičnem delu izdelali celostno grafično podobo na primeru podjetja Črtica in druge zgodbe. S tem namenom smo analizirali izbrano podjetje, njegova okolja ter izluščili za nas relevantne metode in postopke, ki so nam pomagali do končnega izdelka. V sklepni fazi smo celostno grafično podobo implementirali v komunikacijska sredstva.
Ključne besede: vizualna komunikacija, grafično oblikovanje, celostna grafična podoba
Objavljeno: 06.06.2016; Ogledov: 1008; Prenosov: 162
.pdf Celotno besedilo (13,93 MB)

10.
SNOVANJE IN OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PODJETJA NA PRIMERU OBLIKOVALSKEGA STUDIJA
Darjan Panič, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo izdelali celostno grafično podobo za oblikovalski studio Studio Panic. Proučili smo značilnosti, smernice in pravila, ki so potrebna za izdelavo, nato pa v praktičnem delu z upoštevanjem le-teh oblikovali vizualno podobo tržne znamke. Naloge smo se lotili korak za korakom in temeljito obdelali posamezna področja, dokler nismo prišli do želenega rezultata. Podobo smo prenesli tudi na splet in oblikovali spletno in mobilno predstavitev podjetja. Vsako poglavje zajema teorijo in vizualne primere, razmišljanja in odločitve, ki smo jih sprejeli ob izdelavi.
Ključne besede: celostna grafična podoba, identiteta podjetja, grafično oblikovanje, vizualna komunikacija
Objavljeno: 07.07.2016; Ogledov: 458; Prenosov: 60
.pdf Celotno besedilo (38,18 MB)

Iskanje izvedeno v 0.05 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici