| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 13
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
ZAVAROVANJE IN IZTERJAVA TERJATEV V NLB D.D. LJUBLJANA
Francka Biščak Mlakar, 2009, diplomsko delo

Opis: Banke pri svojem poslovanju večinoma razpolagajo z denarjem svojih komitentov, na drugi strani pa ta denar posojajo kreditojemalcem. Pri tem se banka sooča z različnimi tveganji, ki se med seboj prepletajo in so medsebojno povezana. Prav zato se pri svojem poslovanju ne odloča o tem ali bo tveganje sprejela ali ne, temveč o tem, v kolikšnem obsegu se mu bo izpostavila. Prav iz tega razloga banke aktivno prevzemajo in upravljajo s tveganji, saj jim to zagotavlja prihodek in obstoj. Spremljanje kreditnega tveganja in zagotavljanje kapitalske ustreznosti ne zadoščata več za učinkovito in varno poslovanje bank. Pri tem se moramo zavedati, da ima banka, ki aktivno upravlja s tveganji, precejšnjo konkurenčno prednost in s tem možnost ustvarjanja zahtevanih donosov. Tako je upravljanje s kreditnim tveganjem bistvenega pomena za uspešnost vsake finančne institucije, upravljanje s tveganji pa najpomembnejša bančna dejavnost, ki mora biti vgrajena v globalno politiko banke.
Ključne besede: ključne besede banka, tveganja, likvidnost, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, operativno tveganje, kreditna sposobnost, boniteta, vrsta zavarovanja, slabe naložbe, izterjava.
Objavljeno: 19.06.2009; Ogledov: 3745; Prenosov: 663
.pdf Celotno besedilo (268,32 KB)

2.
VPLIV VALUTNE DIVERZIFIKACIJE DENARNIH TOKOV NA IZPOSTAVLJENOST VALUTNEMU TVEGANJU
Maja Globočnik, 2015, magistrsko delo

Opis: Za podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, in sicer v različnih valutnih območjih, je značilno, da imajo denarne tokove nominirane v različnih tujih valutah. Zaradi tega na splošno velja, da višina izpostavljenosti valutnemu tveganju narašča premo sorazmerno z naraščajočo vpletenostjo podjetja v mednarodni gospodarski prostor. Pri tem je treba upoštevati, da valutna diverzifikacija denarnih tokov lahko omeji moč posameznih vplivov, ki jih imajo spremembe v deviznih tečajih na skupno vrednost pričakovanih denarnih tokov. Valutna diverzifikacija denarnih tokov po navadi izhaja iz geografske diverzifikacije mednarodnega poslovanja podjetja, njen vpliv pa v glavnem temelji na možnosti izkoriščanja nizkih pozitivnih korelacij med valutami. Večja geografska razpršenost poslovanja po navadi pomeni tudi večjo diverzifikacijo valut, v katerih so nominirani denarni tokovi, kar za podjetja pomeni tudi več možnosti za medsebojno izravnavo ugodnih in neugodnih izpostavljenosti valutnemu tveganju, kar posledično vpliva tudi na zmanjšano skupno raven izpostavljenosti tovrstnemu tveganju. Različni avtorji na področju obvladovanja valutnega tveganja, na primer Brealey in Kaplanis (1995), Logue (1995), Godfrey in Yee (1996), Shapiro in Sarin (2009) ter Madura in Fox (2011), se strinjajo, da podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, pri obvladovanju valutnega tveganja razpolagajo z določenimi prednostmi, ki jih ponujajo naravne oblike zavarovanj in ki so povezane tudi z valutno diverzifikacijo denarnih tokov. Korelacije med valutami so po navadi odvisne od povezave med dejavniki, ki vplivajo na spremembe v deviznih tečajih, ali pa nastanejo kot posledica prisotnosti tretje valute, ki vpliva na vrednost preostalih valut. Za države iz iste geografske regije so ponavadi značilne močne gospodarske povezave, ki temeljijo na geografski bližini ali podobnih gospodarskih in političnih dejavnikih. Zaradi tega naj bi imela podjetja, ki poslujejo v različnih geografskih regijah, in to v različnih valutnih območjih, več možnosti za izkoriščanje prednosti, ki so povezane z naravno obliko izravnave ugodnih in neugodnih izpostavljenosti valutnemu tveganju. S to trditvijo se na primer strinja tudi Pantzalis (Pantzalis et al. 2001), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da so podjetja z bolj razvejano mrežo mednarodnega poslovanja uspešnejša v učinkovitem obvladovanju izpostavljenosti valutnemu tveganju. Navedeno so potrdili tudi izsledki empiričnega raziskovanja, v katerem je Makar (Makar et al. 1999) ugotovil, da pogostost uporabe valutnih izvedenih finančnih instrumentov narašča premo sorazmerno s stopnjo geografske koncentracije trgov, na katerih je prisotno podjetje. V nalogi preučujemo vpliv, ki ga imajo različne stopnje korelacij med valutami na višino izpostavljenosti valutnemu tveganju ter raziskujemo možnosti, ki jih korelacije omogočajo pri uporabi določenih finančnih tehnik in operativnih strategij zavarovanja pred valutnim tveganjem. Namen raziskave je ugotoviti, kako pomemben je dejansko vpliv, ki ga ima valutna diverzifikacija denarnih tokov na višino skupne izpostavljenosti valutnemu tveganju. Pri tem preverjamo, ali imajo podjetja z razpršeno mrežo mednarodnega poslovanja več možnosti izkoriščanja prednosti, ki izhajajo iz valutne diverzifikacije denarnih tokov, kot podjetja, katerih poslovanje je večinoma osredinjeno na trge znotraj svoje geografske regije. Analiza vpliva je opravljena z vidika podjetij, ki kot svojo funkcijsko valuto uporabljajo evro, in temelji na podlagi podatkov o gibanju vrednosti 48 valut iz sedmih različnih geografskih regij v dveh zaporednih časovnih obdobjih. V raziskavi ugotavljamo obstoj korelacij dolgega dosega, ki jih raziskujemo z analizo navzkrižnih korelacij z odstranjenim trendom. Ta metoda predstavlja prilagojeno obliko standardne kovariančne analize, ki jo v splošnem uporabljamo za kvantifikacijo navzkrižnih korelacij med dvema sočasno zabeleženima nestacionarnima časovnima vrstama podatkov.
Ključne besede: valutna diverzifikacija denarnih tokov, valutno tveganje, merjenje izpostavljenosti valutnemu tveganju, obvladovanje valutnega tveganja, korelacije med valutami, analiza navzkrižnih korelacij z odstranjenim trendom, korelacije dolgega dosega
Objavljeno: 25.01.2016; Ogledov: 834; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (20,25 MB)

3.
UČINKOVITO OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ V PODJETJU
Matej Javornik, 2010, diplomsko delo

Opis: Finančna tveganja predstavljajo za globalno delujoča podjetja velik izziv. Njihovo uspešno upravljanje zahteva od vseh deležnikov v podjetju mnogo strokovnega znanja in predvsem izkušenj, saj sta finančno in gospodarsko okolje vedno bolj nepredvidljiva. Stari vzorci se spreminjajo, saj prihajajo na trg novi igralci in zgodovina se pojavlja v novi obliki. Valute spreminjajo svojo vrednost, inflacijske težnje ponekod zamenjuje problem deflacije, cene surovin postajajo vedno bolj špekulativne in nanje ne vpliva le narava ampak tudi človekov način življenja. Mnogo podjetij zapade v finančne težave zaradi nepravilne finančne strukture in neustrezne izpostavljenosti do kupcev. Na vse te izzive poizkušamo odgovoriti v diplomskem delu, kjer se najprej posvetimo teoretičnemu raziskovanju in ga vedno predstavimo tudi s praktičnega vidika, s čimer je materija bolj jasna in transparentna. Na primeru globalnega podjetja Nestle, ki deluje v prehranski industriji poizkušamo analizirati večino finančnih tveganj, s katerimi se takšno podjetje danes sooča in hkrati ugotoviti, ali je njihovo poslovanje uspešno. Hkrati ugotavljamo, da je področje upravljanja finančnih tveganj za podjetje izredno pomembno.
Ključne besede: Finančno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, kreditno tveganje, obrestna zamenjava, obrestna kapica, terminski trg, izvedeni instrumenti, opcija, VAR model.
Objavljeno: 15.12.2010; Ogledov: 2294; Prenosov: 315
.pdf Celotno besedilo (2,56 MB)

4.
TVEGANJA BANČNIH POSLOV
Jure Rozman, 2010, diplomsko delo

Opis: Banke se pri svojem poslovanju srečujejo s številnimi tveganji. Najpomembnejše tveganje bančnega poslovanja je kreditno tveganje, ki naj bi bilo razlog za kar 50-60% problemov, ker dolžniki ne morejo odplačati obresti ali vrniti posojila. Pri svojem poslovanju pa se banke srečujejo tudi z ostalimi tveganji kot so: likvidnostno, operativno, sprememb obrestne mere, valutno in deželno tveganje. Učinkovito obvladovanje teh tveganj je enako pomembno kot obvladovanje kreditnega tveganja. Tveganja bančnega poslovanja se medsebojno prepletajo in so v soodvisnosti. Tveganjem bančnega poslovanja se ni mogoče izogniti. Z uporabo primernih politik in metodologij pa je mogoče ta tveganja minimizirati in obvladovati. Pomembne novosti je na področju obvladovanja tveganj prinesel kapitalski sporazum Basel II. Aktivno obvladovanje in upravljanje tveganj predstavlja za banko pomembno konkurenčno prednost in ustvarjanje dobičkov. V času finančne krize se močno kaže pomembnost učinkovitega obvladovanja tveganj. V tem času so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti obstoječih kapitalskih standardov Basel II ter potreba po bolj trdnih kapitalskih in likvidnostnih standardih. V ta namen Banka za mednarodne poravnave že pripravlja nove kapitalske standarde Basel III.
Ključne besede: kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, obrestno tveganje, operativno tveganje, valutno tveganje, deželno tveganje, obvladovanje tveganj, Basel II, CRM tehnike.
Objavljeno: 11.02.2011; Ogledov: 2758; Prenosov: 164
.pdf Celotno besedilo (401,04 KB)

5.
IZPOSTAVLJENOST FINANČNIM TVEGANJEM − PRIMER KOVINSKO PREDELOVALNEGA PODJETJA
Barbara Kapun, 2012, magistrsko delo

Opis: Tveganje postaja sestavni del poslovanja ne samo finančnih inštitucij, ampak tudi podjetij, ki se primarno ukvarjajo s povsem nefinančnimi dejavnostmi. Zatorej se je potrebno zavedati, da obvladovanje tveganja postaja nuja sodobnega poslovanja. Poslovni uspeh se med drugim lahko izboljša z učinkovitim prepoznavanjem in obvladovanjem tveganj, katerim je podjetje izpostavljeno. Magistrska naloga je praktično usmerjena in zasnovana tako, da na primeru podjetja iz sektorja kovinsko predelovalne industrije, tj. skupine Impol 2000, prikazuje postopek in izbiro instrumentov za obvladovanje finančnih tveganj. V osnovi smo se zaradi samega poslovanja Skupine osredotočili samo na dvoje izmed vseh finančnih tveganj, in sicer tveganje spremembe cene surovine − aluminija − ter valutno tveganje. Namreč, skupina Impol 2000 je v veliki meri odvisna od gibanja cene aluminija, ki se oblikuje na Londonski borzi barvnih kovin. Neugodno gibanje cene aluminija pomembno vpliva na samo poslovanje Skupine. Ravno zato se mora podjetje ustrezno zavarovati pred tovrstnim tveganjem. Ker Skupina posluje z zunanjimi partnerji tudi v valutah, ki niso evro, je izpostavljena valutnemu tveganju. Iz istega razloga, kot tveganje cen surovine, mora podjetje tudi valutno tveganje obvladovati.
Ključne besede: finančna tveganja, tveganje spremembe cen surovin, valutno tveganje, obvladovanje tveganj, finančni instrumenti, forward posel, future posel, swap, opcija, trg aluminija
Objavljeno: 25.05.2012; Ogledov: 2243; Prenosov: 252
.pdf Celotno besedilo (3,25 MB)

6.
OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA S POUDARKOM NA ZAVAROVANJU KREDITOV
Vesna Eichmeier, 2012, magistrsko delo

Opis: Okolje, v katerem poslujejo banke, je izredno dinamično in hiter razvoj spremljajo številna tveganja. Tveganju se v poslovni banki ni mogoče popolnoma izogniti, zato se mora vsaka banka zavedati učinkovitega upravljanja s tveganji, ki vključuje prvine prepoznavanja, merjenja in ocenjevanja, spremljanja in poročanja. Banka, ki aktivno upravlja s tveganji, ima pred konkurenco odločilno prednost. Osrednje mesto med bančnimi tveganji, zavzema nedvomno kreditno tveganje in ga lahko opredelimo kot tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Cilj upravljanja s kreditnim tveganjem je maksimiranje tveganja prilagojene donosnosti in hkrati obdržati nivo tveganja v sprejemljivih okvirjih. Pri obvladovanju tveganja mora banka upoštevati ne samo tveganja v celotnem kreditnem portfelju ampak tudi tveganja pri sklepanju individualnih kreditnih poslov. Obvladovanje s kreditnim tveganjem je ključna komponenta celovitega upravljanje s tveganji in bistveno vpliva na dolgoročno uspešnost vsakega bančnega poslovanja. Obvladovanje ključnih tveganj, ki jih najpogosteje delimo na kreditno, obrestno, valutno, likvidnostno, tržno in operativno tveganje, je temeljito regulirano tudi z bančnimi predpisi, med katerimi je najpomembnejši Zakon o bančništvu s podzakonskimi akti. Banke poskušajo obvladovati kreditno tveganje na različne načine, ki jih delimo na merjenje in obvladovanje kreditnega tveganj. Z merjenjem tveganja banka določi mejo še sprejemljivega tveganja, ki ga je pripravljena prevzeti. Za merjenje kreditnega tveganja obstajajo različni modeli, ki segajo od kvantitativnih do kvalitativnih. Kreditno tveganje banka obvladuje na več načinov kot na primer z izpolnjevanjem zakonskih zahtev, razpršenostjo naložb po sektorjih, uporabo ustreznih modelov in zavarovanje kreditov. Ugotavljanje bonitete kreditojemalca je bistven dejavnik za obvladovanje kreditnega tveganja. Banke komitente razvrščajo v bonitetne razrede in na podlagi razreda določajo tudi zavarovanje kreditne naložbe. Banke ocenjujejo kvaliteto svojega kreditnega portfelja in kreditna tveganja na podlagi bonitetnih ocen komitentov. Pri tem banka z bonitetno oceno naredi oceno kvalitete komitenta in njegove sposobnosti, da bo izpolnil svoje obveznosti. Merila, na podlagi katerih banke ocenjujejo boniteto, delimo na objektivna in subjektivna. Pomembno oceno odigra tudi oblika kreditnega zavarovanja in to že na začetku postopka odobritve kredita. Na podlagi tega, kaj je kreditojemalec pripravljen ponuditi za zavarovanje kredita. Namen naloge je predstaviti različne metode merjenja, ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja ter njihovo upravljanje v Abanki Vipi d.d. in predstaviti nove možnosti za obvladovanje tveganj v bančnem sektorju.
Ključne besede: banke, tveganja, upravljanje s tveganji, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, likvidnostno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje, metodologije, merjenje, kreditna analiza, zavarovanje tveganj
Objavljeno: 31.01.2013; Ogledov: 1998; Prenosov: 311
.pdf Celotno besedilo (1,36 MB)

7.
OBVLADOVANJE TRŽNIH TVEGANJ V POSLOVNI BANKI S SISTEMOM LIMITOV IN IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI
Barbara Žagar, 2013, magistrsko delo

Opis: Bančno poslovanje je neločljivo povezano s prevzemanjem tveganj. Za banko je ključnega pomena, da se teh tveganj zaveda, jih identificira, analizira, ovrednoti in sprejme ustrezne ukrepe, s čimer bistveno zmanjša možnost nastopa negativnih posledic na njeno poslovanje. Tržna tveganja, obvladovanju katerih je naloga namenjena, izvirajo iz sprememb tržnih cen, valutnih tečajev in obrestnih mer finančnih instrumentov. V bančnem poslovanju predstavljajo manjši pa vendar nezanemarljiv del tveganj, ki jim je banka pri svojem poslovanju izpostavljena. Za njihovo učinkovito obvladovanja ima banka na voljo številne instrumente, katere in kako bo uporabila pa je v prvi vrsti odvisno od njenih poslovnih potreb, kakor tudi od njene dovzetnosti za prevzemanje teh tveganj. V nalogi smo se osredotočili na sistem limitov in izvedene finančne instrumente kot možne načine za obvladovanje tržnih tveganj. Mednje smo vključili tudi tvegano vrednost (ang. value at risk) kot mero najvišje potencialne izgube, ki jo lahko imetnik portfelja ob upoštevanju določene verjetnosti dogodkov realizira v določenem obdobju. Na izračun potencialne izgube pomembno vpliva nestanovitnost cen finančnih instrumentov, prikaz povezave med omenjenima spremenljivkama pa je sestavni del naloge. Vsebina naloge ni uporabna zgolj za poslovne banke. Limitni sistem kot mehanizem obvladovanja tveganj je uporaben za vsakega investitorja, ki lahko z nekaj osnovnega računalniškega znanja učinkovito upravlja svoj portfelj ter tako pomembno vpliva na poslovni rezultat le-tega. Seveda je kompleksnost upravljanja takega portfelja bistveno manjša od upravljanja portfelja poslovne banke, ki se pri svojem poslovanju srečuje z različnimi finančnimi instrumenti, čemur mora biti prilagojena tudi njena informacijska podpora. Dopolnitev limitnemu sistemu predstavljajo izvedeni finančni instrumenti. Ti so še posebej uporabni pri zapiranju oziroma uravnavanju valutno in obrestno občutljivih pozicij, ki jih banka zavzema pri svojem poslovanju. Ključno pri obvladovanju tržnih tveganj je definiranje največje izgube, ki smo jo še pripravljeni prevzeti, kakor tudi višine zaslužka, pri katerem smo pripravljeni določeno pozicijo zapreti. Z dobro zastavljeno politiko obvladovanja tržnih tveganj, ki jo je potrebno nenehno preverjati in nadgrajevati, lahko banka pomembno vpliva na svoj poslovni rezultat. Pri tem je z vidika investitorjev pomembno, da jim v zameno za občasne visoke donose, ki se lahko kaj kmalu obrnejo v negativno smer, zagotavlja stabilne poslovne rezultate ter posledično stabilen donos na vložen kapital. Hkrati poslovna banka s takšnim poslovanjem varčevalcem daje pozitiven signal, da je stabilna in zaupanja vredna institucija.
Ključne besede: tržno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, pozicijsko tveganje, tvegana vrednost, limitni sistem, izvedeni finančni instrumenti, obračunavanje varovanja pred tveganji, odprta devizna pozicija, obrestni razmik, neto likvidna aktiva. opcija, dogovor o terminski obrestni meri, obrestna zamenjava, terminska pogodba, regresijska analiza, beta, trajanje, model vrednotenja dolgoročnih naložb
Objavljeno: 06.12.2013; Ogledov: 1385; Prenosov: 229
.pdf Celotno besedilo (1,00 MB)

8.
OBVLADOVANJE VALUTNEGA TVEGANJA
Nadja Jarc, 2013, diplomsko delo

Opis: Delo diplomskega seminarja na temo obvladovanja valutnega tveganja nas seznanja s podrobnim pomenom valutnega tveganja. Kaj je valutno tveganje, kakšni načini zavarovanja obstajajo, da se finančne in nefinančne institucije zavarujejo pred negativnimi vplivi valutne izpostavljenosti. Tako so v teoretičnem delu predstavljeni vsi osnovni pojmi, ki so potrebni za razumevanje upravljanja z valutnim tveganjem, v empiričnem delu, kjer je poudarek na uporabi izvedenih finančnih instrumentov, pa se predstavi vpliv stabilnosti notranjega in zunanjega (državnega) upravljanja na uporabo valutnih izvedenih finančnih instrumentov.
Ključne besede: Valutno tveganje, obvladovanje valutnega tveganja, notranje metode obvladovanja valutnega tveganja, valutni izvedeni finančni instrumenti, valutna izpostavljenost, merjenje valutne izpostavljenosti
Objavljeno: 25.10.2013; Ogledov: 1551; Prenosov: 186
.pdf Celotno besedilo (802,61 KB)

9.
OPTIMIZACIJA OBVLADOVANJA VALUTNEGA TVEGANJA V MULTINACIONALNEM PODJETJU
Darij Krt, 2014, magistrsko delo

Opis: Tako posamezna podjetja kot skupine podjetij v finančnem in realnem sektorju so vsakodnevno preko svojih poslovnih aktivnosti izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Le te predstavljajo nevarnost zmanjšanja gospodarskih koristi podjetja in s tem grožnjo resne motnje v kontinuiteti poslovanja, ki lahko v najslabšem primeru privede tudi do stečaja in s tem prenehanja delovanja. Ena izmed pomembnejših poslovnih tveganj, ki so jim podjetja izpostavljena so finančna tveganja. Tako valutno in obrestno tveganje, ki sodita v skupino cenovnih finančnih tveganj, kot kreditno tveganje, predstavljajo nevarnost zmanjšanja gospodarskih koristi podjetja v obliki nepredvidenih neugodnih sprememb denarnih tokov, ki v prvi vrsti pomenijo za podjetje likvidnostno tveganje in ne nazadnje tveganje zmanjšanja načrtovanega poslovnega rezultata. V zadnjih nekaj letih, ki so sledila izbruhu globalne finančno gospodarske krize konec leta 2008, ko se je finančno in splošno poslovno okolje podjetij izjemno poslabšalo in postalo izjemno nepredvidljivo se je predvsem v podjetjih, ki poslujejo v mednarodnem okolju, na trgih z različnimi lokalnimi valutami, pokazala potreba po optimizaciji in s tem spremembi pristopa k obvladovanju valutnega tveganja. Optimizacija obvladovanja valutnega tveganja je še toliko bolj pomembna v multinacionalnih podjetjih, ki predstavljajo skupino kapitalsko povezanih podjetij v različnih valutnih območjih. V tem primeru je potrebno vzpostaviti takšno sistemsko rešitev obvladovanja valutnega tveganja tako na nivoju posameznega povezanega podjetja kot na nivoju celotne skupine, ki omogoča dosledno izvajanje predhodno sprejete krovne politike o obvladovanju valutnega tveganja in visoko odzivnost na konstatno se spreminjajoče poslovne okoliščine, kot rezultat sprememb na finančnih trgih, posebno valutnih. Takšen sistem obvladovanja valutnega tveganja je možno uvesti skozi spremembo organizacijske oblike obvladovanja valutnega tveganja, od decentralizirane k bolj centralizirani obliki. Krovno politiko obvladovanja valutnega tveganja, v kateri so opredeljene usmeritve, postopki, pravila in odgovorni posamezni zaposleni, morajo multinacionalna podjetja oblikovati in izvajati ne glede na organiziranost obvladovanja valutnega tveganja, vendar so doslednost sprejemanja odločitev v skladu s sprejeto politiko, nadzor nad izvajanjem, kontrola učinkovitosti in visoka odzivnost na spremenjene poslovne okoliščine lažje izvedljivi v primeru centralizirane oblike. V ta namen smo v nalogi na primeru slovenskega multinacionalnega podjetja predstavili potrebne spremembe za prehod od decentralizirane k centralizirani obliki organiziranosti obvladovanja valutnega tveganja. Ker predstavlja optimizacija organiziranosti obvladovanja valutnega tveganja v multinacionalnem podjetju zgolj prvi korak k učinkovitejšemu obvladovanju valutnega tveganja smo v zadnjem delu nalogu predstavili možnosti optimizacije obvladovanja valutnega tveganja na primeru posameznega podjetja, ki je preko svojih poslovnih aktivnosti različnih oddelkov in programov izpostavljeno določenemu valutnemu tveganju tako na nabavni kot prodajni strani. Parcialno obvladovanje valutnega tveganja po posameznih oddelkih/programih z notranjimi in zunanjimi metodami obvladovanja valutnega tveganja je možno optimizirat z enotnim obvladovanjem valutnega tveganja. Pri tem je ključna pravilna izbira in uporaba valutnih izvedenih finančnih instrumentov, ki so prav tako v nalogi teoretično predstavljeni in v praktičnem delu med seboj primerjani.
Ključne besede: Valutno tveganje, obvladovanje valutnega tveganja, organiziranost obvladovanja valutnega tveganja, valutni izvedeni finančni instrumenti
Objavljeno: 04.04.2014; Ogledov: 1039; Prenosov: 176
.pdf Celotno besedilo (1,86 MB)

10.
Krediti fizičnih oseb z vidika prevzemanja valutnega tveganja posameznika
Maja Škorja, 2016, diplomsko delo

Opis: V življenju imamo ljudje več potreb, tudi po stanovanju, ki je za poprečnega državljana velik finančni zalogaj. Pri iskanju virov se za pomoč obrnejo na banko. Naloga banke je predstavitev možnih ponudb bančnih kreditov, s katerim je mogoče rešiti stanovanjsko vprašanje, in opisati način obrestovanja in zavarovanja kredita. Za fizično osebo je izbor ustreznega kredita težka odločitev, saj je vedno povezana s prevzemom tveganja. Osredotočili smo se predvsem na valutno tveganje, ki je povezano s tujo valuto. Vsakdo namreč pri iskanju pravega kredita išče najugodnejšo možnost. Nekateri so se v preteklosti odločili za najem stanovanjskega kredita v tuji valuti, švicarskem franku, ker je bil z vidika obresti najugodnejši. Pri odločanju o izboru ustreznega kredita je kreditojemalec tisti, ki s podpisom kreditne pogodbe sprejme pogoje najema kredita in hkrati s kreditom povezana tveganja. Dolžnost banke pa je, da stranko pred podpisom glavne kreditne pogodbe seznani z vsemi tveganji glede najema kredita in predlaga možne načine njegovega zavarovanja. Z dodatnimi zavarovanji je mogoče doseči omilitev tveganja, čeprav ga ne moremo povsem izključiti. Po letu 2005 se je v južni in jugovzhodni Evropi pojavil trend najemanja takrat ugodnih stanovanjskih kreditov, vezanih na tujo valuto švicarski frank. Državljani so jih najemali tudi v Sloveniji in na Hrvaškem kljub opozorilom centralne banke o možnem tveganju. Izkušnje slovenskih in hrvaških državljanov so torej dokaz, da je lahko najemanje stanovanjskega kredita v tuji valuti precej tvegano.
Ključne besede: stanovanjski kredit, valutno tveganje, zavarovanje kredita
Objavljeno: 18.08.2016; Ogledov: 523; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (553,67 KB)

Iskanje izvedeno v 0.16 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici