| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


111 - 120 / 197
Na začetekNa prejšnjo stran891011121314151617Na naslednjo stranNa konec
111.
PROBLEMATIKA RAZVIJANJA LIKOVNE APRECIACIJE NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Staša Popović, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu obravnavamo problematiko razvijanja likovne apreciacije na razredni stopnji osnovnošolskega izobraževanja. V prvem delu, ki predstavlja teoretično izhodišče smo opredelili likovno apreciacijo in zapisali njene značilnosti. Izpostavili smo pomembnost uporabe umetniških del pri pouku likovne vzgoje, kriterije za izbiro le-teh in pomembnost obiskovanja galerij in muzejev. Predstavili smo vlogo učitelja, medije in metode pri pouku likovne vzgoje. Ker je likovna apreciacija močno povezana z ustvarjalnostjo in vrednotenjem, smo oboje tudi opredelili. Pri vrednotenju smo govorili o vrstah vrednotenja in plasteh likovnega dela. Pri ustvarjalnosti smo poleg opredelitve predstavili še ustvarjalni proces in razložili likovno ustvarjalnost, dejavnike le-te ter zapisali načine spodbujanja in zaviranja ustvarjalnosti. V empiričnem delu smo predstavili analizo rezultatov pridobljenih z anketnim vprašalnikom. Zanimala so nas stališča učiteljev osnovnih šol do uporabe likovnih umetniških del in uporaba le-teh pri pouku likovne vzgoje. Raziskava je pokazala, da se učitelji zavedajo nujnosti srečevanja otrok z umetniškimi deli in pomembnosti vključevanja le-teh v pouk likovne vzgoje, manj pozornosti pa posvečajo razvoju apreciativnih zmožnosti z originalnimi likovnimi deli (galerije, muzeji). Ugotovili smo, da učitelji v povprečju pri uri likovne vzgoje s kombinacijo verbalnih in vizualnih metod (metoda razlage, metoda prikazovanja) prikažejo od ene do treh reprodukcij, le-te večinoma posredujejo v tiskani obliki ali pa s pomočjo spleta in največkrat v uvodnem delu ure. Analiza je še pokazala, da učitelji dajejo prednost prikazovanju umetniških del s klasičnimi motivi kot pa z abstraktnimi motivi.
Ključne besede: likovna apreciacija, likovno vrednotenje, likovna ustvarjalnost, reprodukcije umetniških del
Objavljeno: 28.05.2013; Ogledov: 1098; Prenosov: 141
.pdf Celotno besedilo (614,75 KB)

112.
VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU
Tamara Marčec, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnost pri predšolskem otroku. Nato smo nadaljevali in opisali vlogo in pomen barve za predšolskega otroka. Predstavili smo likovna področja in vsako na kratko opisali. Kasneje smo podrobneje opisali področje slikanja, kajti naše dejavnosti v praktičnem delu izhajajo iz slikarskega področja. V praktičnem delu smo prikazali raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, ali likovna tehnika pri predšolskem otroku vpliva na število uporabljenih barv. Vzorec populacije so predstavljali otroci, stari od tri do šest let, iz vrtca Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi. Skozi načrtovane dejavnosti je vsak izmed 45 vključenih otrok izdelal tri izdelke, ki smo jih kasneje analizirali in dobili rezultate, s pomočjo katerih smo ugotovili, da likovna tehnika vpliva na število uporabljenih barv na likovnem izdelku ter da med drugim na njihovo število vpliva tudi starost.
Ključne besede: • predšolska vzgoja, • likovna vzgoja, • likovna ustvarjalnost, • slikanje, • likovna tehnika.
Objavljeno: 22.05.2013; Ogledov: 1244; Prenosov: 137
.pdf Celotno besedilo (2,22 MB)

113.
PODROČJE PLESA V RAZLIČNIH VZGOJNO PEDAGOŠKIH KONCEPTIH
Lina Jenčič, 2013, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga je teoretična. V začetnem delu naloge je predstavljen ples v splošnem pomenu, gibalni in plesni razvoj otroka ter pojma ustvarjalnost in celostnost pri otrocih. Sledi osrednji del, v katerem so posamezno obravnavani in predstavljeni štirje delujoči vzgojno pedagoški koncepti v Republiki Sloveniji. V ospredju sta pedagoški koncept Reggio Emilia in javni vrtec, nato waldorfska pedagogika in pedagogika Marije Montessori. Vzgojno pedagoški koncepti so predstavljeni v štirih poglavjih ter vsako poglavje ima še svoja štiri podpoglavja, in sicer: opis koncepta, vloga vzgojitelja, vloga otroka in področje plesa. Kako in na kakšen način pristopajo k plesnim dejavnostim v posameznem vzgojno pedagoškem konceptu, kako jih načrtujejo in izvajajo. V zaključnem delu naloge pa so predstavljena zaključna spoznanja, ki so nastala na osnovi primerjalnih teoretičnih izhodišč.
Ključne besede: Ples, plesna vzgoja, gibalni razvoj otroka, plesni razvoj otroka, ustvarjalnost, celostnost, vzgojno pedagoški koncepti, otrok, vzgojitelj
Objavljeno: 27.03.2013; Ogledov: 1388; Prenosov: 293
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

114.
NEKATERE PSIHOLOŠKE IN SOCIALNE ZNAČILNOSTI GLASBENO USTVARJALNIH UČENCEV
Ingrid Zobec, 2013, diplomsko delo

Opis: Namen diplomskega dela je raziskati, ali so značilnosti glasbeno ustvarjalnih otrok na področjih samopodobe, motivacije, učne uspešnosti, socialnih odnosov in osebnosti nadpovprečno izražene ter ali obstajajo razlike glede na spol in vzgojno-izobraževalno obdobje. Pomembno je poznati značilnosti glasbeno ustvarjalnih otrok na omenjenih področjih, saj to vodi v lažje razumevanje le-teh in oblikovanje kvalitetnejšega pouka. Za raziskavo je bila uporabljena deskriptivno neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, namenjenega učiteljem od 2. do 4. razreda. Sodelovalo je 142 učiteljev (30 osnovnih šol) s celotnega območja Republike Slovenije. V skladu s postavljeno hipotezo je bilo ugotovljeno, da so značilnosti glasbeno ustvarjalnih učencev na vseh proučevanih področjih nadpovprečno izražene. S pomočjo Mann-Whitneyevega preizkusa smo ugotovili in tudi potrdili hipotezo, da ne obstajajo statistično značilne razlike v značilnostih glasbeno ustvarjalnih učencev glede na vzgojno-izobraževalno obdobje. Delno smo potrdili hipotezo o neobstoju statistično značilnih razlik v značilnostih proučevanih glede na spol, saj so se razlike pokazale na področjih motivacije, učne uspešnosti in osebnosti v prid deklicam. Omejitve naše raziskave se nanašajo predvsem na velikost vzorca in neenakomeren delež udeležencev glede na spol. Posplošitev dobljenih rezultatov bi bilo dobro podkrepiti še z nadaljnjim raziskovanjem.
Ključne besede: glasba, nadarjenost, glasbeni talent, glasbena ustvarjalnost, značilnosti glasbeno ustvarjalnih, psihološke značilnosti, socialne značilnosti
Objavljeno: 15.02.2013; Ogledov: 1872; Prenosov: 202
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

115.
SODOBNI TRGI IN INOVATIVNI PRISTOPI K VODENJU PODJETIJ
Marko Kavzar, 2012, magistrsko delo

Opis: Teoretični del magistrskega dela predstavljajo prva tri poglavja. V tem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelil osnovne pojme (kompleksnost, fleksibilnost, ustvarjalnost in mehke veščine managerjev), ki so pomembni za pravilno razumevanje postavljenih hipotez. Ker v magistrskem delu opisujem inovativne pristope vodenja podjetij, sem opredelil tudi pojme v invencijsko-inovacijskem managementu. V tem poglavju sem predstavil inovativno družbo, ki zajema tistih 20 odstotkov svetovnega prebivalstva, ki so zato najbogatejši. V njihovih podjetjih in drugih organizacijah – kot poslovnih sistemih – prevladuje inovativno poslovanje. Takšna podjetja morajo zato voditi inovativni managerji, ki spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost vseh zaposlenih. Teoretične vidike managementa in vodenja opisujem ob koncu teoretičnega dela v tretjem poglavju magistrskega dela. Empirični del magistrskega dela obsega prav tako tri poglavja. S pomočjo najnovejše IBM-ove globalne študije, v kateri je sodelovalo več kot 1500 predsednikov uprav in generalnih direktorjev iz 60 držav ter 33 industrijskih panog vsega sveta, sem opisal lastnosti sodobnih trgov ter podal predloge, kako lahko z inovativnim vodenjem pridemo do konkurenčne prednosti. Ugotovil sem, da je sedanje okolje bistveno bolj nestanovitno, negotovo in kompleksno. Kompleksnost okolja se bo po mnenju anketiranih direktorjev v naslednjih petih letih še povečala. Takšnega mnenja je bilo 79 odstotkov anketiranih direktorjev iz IBM-ove globalne študije. V magistrskem delu tudi ugotavljam, da je za uspešno vodenje podjetja v nestanovitnem, negotovem in vedno bolj kompleksnem okolju potreben ustvarjalni vodja, ki ima razvite mehke veščine. Tako je kar 60 odstotkov anketiranih direktorjev iz IBM-ove globalne študije izbralo ustvarjalnost, kot najpomembnejšo lastnost, ki jo mora imeti direktor pri vodenju podjetja v sodobnem poslovnem okolju. Ustvarjalnost je tako osnova za inovativnost in stalno nove izume. S temi ugotovitvami se strinjajo tudi števili drugi avtorji, katerih mnenja sem povzel v magistrskem delu. V zaključku magistrskega dela še ugotavljam, da se je potrebno na vsako ponujeno priložnost v sodobnem gospodarskem okolju odzvati hitro, za kar pa je potrebna fleksibilnost celotne organizacije.
Ključne besede: kompleksnost, fleksibilnost, ustvarjalnost, mehke veščine, vodenje, management, inovativni vodja, inovativni manager, sodobni trgi
Objavljeno: 25.01.2013; Ogledov: 1902; Prenosov: 409
.pdf Celotno besedilo (1,58 MB)

116.
AKTIVNOST UČITELJA IN UČENCEV V FAZI LIKOVNEGA USTVARJANJA
Barbara Benko, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo v teoretičnem delu opisuje ustvarjalnost kot temelj likovne vzgoje. Le dobro poznavanje ustvarjalnosti in ustvarjalnega procesa nas pripelje do ustvarjalnega izražanja učencev pri urah likovne vzgoje. Predstavili smo pogoje, ki morajo biti pri tem izpolnjeni, saj je uspešnost učencev pri likovni dejavnosti odvisna predvsem od njihove izpolnitve. Nato pa smo opisali artikulacijo učne ure likovne vzgoje, pri kateri smo se osredotočili predvsem na njen osrednji del, torej na fazo ustvarjanja in njene značilnosti. Empirični del diplomskega dela zajema študijo primera, s katero smo želeli ugotoviti, kaj se dogaja v osrednjem delu ure likovne vzgoje, torej v fazi likovnega ustvarjanja. Z vpogledom v dogajanje in proučitvijo stanja smo želeli ugotoviti, kako učitelji opravljajo svoje naloge in kako učenci rešujejo nalogo, ki jim je bila dana v reševanje. Pri tem smo bili pozorni na težave, s katerimi se srečujejo učitelji in učenci v osrednjem delu ure likovne vzgoje, in kako uspešno jih odpravljajo. V raziskavi so sodelovali učenci prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega razreda treh osnovnih šol in njihovi razredni učitelji. Podatke smo zbirali z neposrednim opazovanjem, snemanjem ur s kamero in fotografiranjem. Na podlagi transkripcije smo analizirali učne ure. Ugotovitve so pokazale, da imajo na uspešno likovno izražanje učencev velik vpliv uvodni del ure in pravilno izbrane in uporabljene učne metode in oblike dela. Ugotovitve pa prav tako kažejo, kako pomembno je učiteljevo poznavanje likovnih področij in likovnih pojmov, saj lahko njegovo neznanje močno zamaje temeljne cilje likovne vzgoje in njenih področij.
Ključne besede: ustvarjalnost, ustvarjalni proces, likovna ustvarjalnost, likovno izražanje, vloga učitelja, vloga učenca
Objavljeno: 02.01.2013; Ogledov: 1676; Prenosov: 276
.pdf Celotno besedilo (2,48 MB)

117.
USTVARJALNO OKOLJE V PODJETJU ALOCOM D.O.O.
Mateja Kolar, 2012, diplomsko delo

Opis: Predstaviti želim celoten način izobraževanja zaposlenih in razvoja njihovega kadra, načine, na katere se kaže aktivnost zaposlenih v podjetju in koliko koristnih predlogov podajo. Prav tako bom predstavila kakšne aktivnosti notranje in zunanje presoje, na podlagi katerih spremljajo dejansko stanje v podjetju, so izvajane. V diplomskem delu so prikazani praktični primeri v podjetju, ki sem jih pridobila s pomočjo internih virov. S praktičnimi primeri pa želim poudariti in argumentirati trditev, kako zelo je organizacijska struktura in aktivnost zaposlenih pomembna pri vzpodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti, in kako to podjetju prinaša boljši uspeh, večjo prepoznavnost in ugled na trgu.
Ključne besede: Ustvarjalnost, inovativnost, invencija, inovacija, ustvarjalno okolje, ustvarjalna klima, ustvarjalno mišljenje, motiviranje zaposlenih.
Objavljeno: 13.12.2012; Ogledov: 1462; Prenosov: 203
.pdf Celotno besedilo (2,04 MB)

118.
Zbiranje in selekcija idej za inovacije s pomočjo podpornega orodja
Tine Kocbek, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi se ukvarjamo z opisom, predstavitvijo in analizo terminologije invencijsko-inovacijske managementa in razvoja izdelka. Predstavljamo opredelitve invencije, inovacije in ustvarjalnosti, natančno pa predstavimo aktivnosti in značilnosti procesa razvoja izdelka. Pozornost posvečamo konceptoma crowdsourcing in open innovation, ki sta namenjena količinskemu zbiranju idej in sugestij, ki bi lahko postale potencialne inovacije. Žal se veliko idej ne razvije v inovacije; znano je namreč, da le 2 % invencij dejansko postane inovacija, zato je pomembna čim večja količina zanimiv idej. Ugotavljamo, kako pomembna so dana orodja in novosti, implementirana skupaj z znanjem o razvoju izdelka in invencijsko-inovacijskega managementa za nadaljnje pospeševanje inoviranja.
Ključne besede: invencija, inovacija, ustvarjalnost, razvoj novega izdelka, crowdsourcing, open innovation, Neurovation
Objavljeno: 20.11.2012; Ogledov: 1283; Prenosov: 107
.pdf Celotno besedilo (3,14 MB)

119.
MOTIVACIJA ZA USTVARJALNO DELO
Alan Gaspari, 2012, diplomsko delo

Opis: Vodstvo vsakega podjetja se mora zavedati, da so zaposleni njegov kapital – in človeški je neprecenljiv, če znamo z njim pravilno upravljati. Zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami, zavzetostjo, motiviranostjo in ustvarjalnostjo prispevajo k razlikovanju med uspešno in neuspešno organizacijo. Visoko motivirani posamezniki so ustvarjalni, pripravljeni vložiti več truda v delo, preprosto zato, ker hočejo, in ne, ker bi zgolj morali. V diplomskem delu so najprej predstavljene teoretične osnove motivacije in ustvarjalnosti, v empiričnem delu pa smo ugotavljali njuno povezanost. Spletno anketiranje je bilo izvedeno v različnih dejavnostih na različnih delovnih mestih. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je denar danes pomemben motivacijski dejavnik, da motivacija predstavlja pomemben dejavnik za ustvarjalno delo in da na ustvarjalnost zaposlenih pomembno vpliva motiviranje neposrednega vodje. Med zaposlenimi v gospodarstvu in negospodarstvu nismo ugotovili bistvenih razlik v motiviranosti, prav tako nismo zaznali razlike v stopnji motivacije med mlajšo in starejšo populacijo.
Ključne besede: motivacija, motivacijske teorije, ustvarjalnost, ustvarjalno delo, vodenje
Objavljeno: 12.11.2012; Ogledov: 1062; Prenosov: 130
.pdf Celotno besedilo (1,37 MB)

120.
POTI K RAZVIJANJU LIKOVNE APRECIACIJE
Boštjan Zupančič, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Poti k razvijanju likovne apreciacije sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela in je nastalo z namenom preverjanja različnih načinov predstavitve umetniških del ob neposrednem pedagoškem delu, na podlagi dobljenih rezultatov pa poiskati ustrezne poti k razvijanju likovne apreciacije. V teoretičnem delu smo predstavili vidike likovnega vrednotenja in likovne ustvarjalnosti ter njun vpliv na razvijanje likovnoapreciativnih sposobnosti. Opisali smo nastanek, pomen in možnosti za razvijanje likovne apreciacije, podrobneje pa predstavili tudi njeno vlogo v komunikaciji med učencem in umetniškim delom. Empiričen del vsebuje rezultate, ki smo jih pridobili z izvajanjem in preizkušanjem petih metod s petimi umetniškimi deli sodobnih slovenskih likovnih umetnikov. Za samostojno tehniko zbiranja podatkov smo izbrali analizo zvočnih posnetkov, ki smo jih posneli med raziskavo, ter učnih listov. Raziskovalni vzorec je zajemal 95 učencev petih razredov treh mariborskih osnovnih šol, natančneje 56 deklic in 39 dečkov. Z raziskavo smo ugotovili, da so se izbrane metode glede na posamezna umetniška dela pokazale za različno učinkovite, saj so bile za predstavitev realističnih oz. abstraktnih del nekatere boj ustrezne kot druge, vse pa so v večini dosegle, da so učenci umetniška dela dobro opazovali. Razlike so se pojavljale tudi pri dajanju prednosti posamezni metodi glede na spol.
Ključne besede: Likovna apreciacija, likovno vrednotenje, likovna ustvarjalnost, percepcija, recepcija, umetniška dela, metode za predstavitev.
Objavljeno: 03.10.2012; Ogledov: 1340; Prenosov: 301
.pdf Celotno besedilo (905,25 KB)

Iskanje izvedeno v 0.33 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici