| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 25
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
Vpliv zavzetosti in pripadnosti zaposlenih na uspešnost organizacije
Karmen Omerzu, 2020, diplomsko delo

Opis: Zavzetost in pripadnost zaposlenih sta ključ za dolgoročno uspešnost organizacije. Zaposleni, ki so zavzeti in pripadni, s svojo energijo, entuziazmom, voljo in motivacijo vplivajo na višjo produktivnost, zaradi česar so poslovni izidi organizacije boljši. Zato se organizacije morajo zavedati pomena zavzetih in pripadnih zaposlenih ter si prizadevati za zviševanje stopnje zavzetosti in pripadnosti, kajti s tem lahko ustvarjajo konkurenčne prednosti. V diplomskem projektu smo zato raziskovali vpliv zavzetosti in pripadnosti zaposlenih na poslovno uspešnost organizacije.Z raziskovanjem zavzetosti in pripadnosti smo v teoretičnem delu najprej opredelili omenjena konstrukta ter ju povezali z dejavniki, s katerimi sta posredno povezana in imajo prav tako pozitiven vpliv na organizacijsko uspešnost. Predstavili smo tudi dva najbolj znana vprašalnika za merjenje zavzetosti zaposlenih in sicer Gallupov ter UWES vprašalnik. V projektu smo zajeli v povezavi s pripadnostjo zaposlenih, stopnje pripadnosti ter model treh komponent. Predvsem smo predstavili pozitivne učinke zavzetih in pripadnih zaposlenih za organizacije. V empiričnem delu diplomskega projekta smo s pomočjo anketnega vprašalnika analizirali stopnjo zavzetosti in pripadnosti zaposlenih v izbrani organizaciji in to stopnjo povezali s poslovno uspešnostjo organizacije, kjer smo ugotovili, da organizacija kljub temu, da ima nezavzete in nepripadne zaposlene poslovno uspešna, vprašanje je le, kako dolgo.
Ključne besede: zavzetost zaposlenih, pripadnost zaposlenih, merjenje zavzetosti, stopnje pripadnosti, model treh komponent, uspešnost organizacije
Objavljeno: 28.09.2020; Ogledov: 311; Prenosov: 134
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

2.
MERJENJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Barbara Veindorfer, 2019, magistrsko delo

Opis: Raziskave o zavzetosti dokazujejo, da zavzetost zaposlenega močno vpliva na njegovo produktivnost. Zavzeti zaposleni razvijajo svoje potenciale in gradijo dobre medsebojne odnose, zato so takšni zaposleni največje bogastvo za organizacijo. Na drugi strani nezavzeti zaposleni le pasivno opazujejo dogajanje, ne delajo ne v škodo in ne v dobro podjetja in poskušajo neizstopati iz povprečja. Največjo škodo za podjetje predstavljajo aktivno nezavzeti zaposleni, ki negativno vplivajo na produktivnost podjetja, hkrati pa namerno zavirajo razvoj ostalih zaposlenih. Zvestobe oz. zavzetosti organizacije ne morejo ukazati ali je zahtevati. Pomembno je, da poskrbijo za dobro vodenje, kar pomeni, da ima vodja z zaposlenimi dober odnos, jasno komunikacijo, hkrati pa jim omogoča nenehno rast in razvoj. V magistrskem delu želimo ugotoviti stopnjo zavzetosti zaposlenih v Podjetju X. Sestavljeno je iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu najprej opredelimo in razčlenimo pojem zavzetosti, nato predstavimo ovire do večje zavzetosti in podamo priporočila, kako ovire odstraniti in povečati zavzetost zaposlenih. V nadaljevanju opišemo glavne komponente zavzetosti. Med omenjene spadajo motivacija, zadovoljstvo, organizacijska klima, komunikacija med zaposlenimi, organizacijska pripadnost in kot zelo pomembna komponenta tudi vpliv vodenja na zavzetost zaposlenih. Ni dovolj, da je prisoten samo en dejavnik, ampak vsi skupaj predstavljajo pomembno vlogo in vpliv na stopnjo zavzetosti zaposlenih. Opišemo tudi merske inštrumente, s katerimi lahko pridemo do odgovora o stopnji zavzetosti, prav tako predstavimo tudi intervence na organizacijskem in individualnem nivoju. V empiričnem delu predstavimo raziskavo in njene rezultate. Raziskava je bila opravljena v Podjetju X, v njej je sodelovalo 20 zaposlenih. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na zavzetost zaposlenih, kakšen je vpliv vodij na zaposlene in najpomembneje, ugotoviti, kakšna je stopnja zavzetosti zaposlenih v Podjetju X. Z rezultati smo prišli do ugotovitve, da je večina zaposlenih nezavzetih.
Ključne besede: zavzetost zaposlenih, zaposleni, vodenje, pripadnost, uspešnost organizacije
Objavljeno: 22.05.2019; Ogledov: 890; Prenosov: 279
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

3.
Povezanost dejavnikov notranjega marketinga v podjetju imagine
Tadeja Leskovar, 2018, magistrsko delo

Opis: Za uspešno poslovanje podjetja in doseganje strateških ciljev je pomembno, da so cilji in vizija podjetja skladni s cilji in vizijo zaposlenih. Vse večji pomen zato pripisujemo notranjemu marketingu, ki ustvarja marketinško naravnano organizacijsko kulturo. Njegova naloga je izobraževanje, usposabljanje, motiviranje zaposlenih in usklajevanje njihove vizije in delovnega procesa. Razumevanje koncepta notranjega marketinga pomeni zavedanje, da so lahko zaposleni vir konkurenčne prednosti. Notranji marketing teži k povečevanju zadovoljstva zaposlenih, saj le zadovoljni zaposleni lahko zadovoljstvo širijo med zunanje odjemalce. Cilj notranjega marketinga je zadovoljiti potrebe zaposlenih na delovnem mestu in jih motivirati za zadovoljevanje potreb zunanjih odjemalcev. Gre za ustvarjanje marketinško naravnane organizacijske kulture. Takšno osredotočanje notranjega marketinga na menjavo med podjetjem in zaposlenimi na notranjem trgu imenujemo notranja tržna naravnanost. Obravnavajo jo številni avtorji, ki zagovarjajo njene prednosti in pozitivne učinke na podjetja. V magistrskem delu smo se lotili merjenja notranje tržne naravnanosti v malem slovenskem podjetju, rezultate pa predstavili in interpretirali. Povprečne ocene rezultatov raziskave so pokazale, da je notranja tržna naravnanost v podjetju prisotna in jo zaposleni tudi zaznavajo. Zadovoljstvo na delovnem mestu je v povprečju visoko, splošno so zaposleni zadovoljni na delovnem mestu. Ugotovili smo, da so komponente notranje tržne naravnanosti med seboj povezane, ter da so vse tri komponente povezane tudi z zadovoljstvom zaposlenih. Podjetju smo predlagali, da neprestano stremi k izboljševanju komunikacije med zaposlenimi in managementom, ter izboljša usposabljanje zaposlenih, kjer so bile povprečne vrednosti odgovorov nižje.
Ključne besede: notranji marketing, notranja tržna naravnanost, organizacijska kultura, uspešnost organizacije, zadovoljstvo odjemalcev
Objavljeno: 21.05.2019; Ogledov: 498; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,64 MB)

4.
Učinki dela pod napetostjo kot metode vzdrževanja električnih inštalacij
Viktor Lovrenčić, 2018, doktorsko delo/naloga

Opis: Organizacije so soočene s pričakovanji in zahtevami zainteresiranih deležnikov, upoštevajoč zahteve glede kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, trajnostnega razvoja, varstva okolja in nenazadnje odgovornega ravnanja do družbe, v kateri deluje organizacija. Pri tem mnogo organizacij išče inovativne poti za izpolnitev zahtev širših in ožjih deležnikov, družbe, regulatorjev, lastnikov, zaposlenih ali preprosto pričakovanja svojih odjemalcev za povečanje zadovoljstva. Aktualni pogledi na management kakovosti in razvoj sodobnih konceptov vzdrževanja odpirajo raznolike možnosti vključevanja različnih metod vzdrževanja, ki peljejo organizacijo k učinkovitemu in uspešnemu obvladovanju procesov vzdrževanja. Slednje spoznanje je prispevalo k temu, da je proces vzdrževanja postal integralni element strateškega razmišljanja številnih deležnikov oziroma zainteresiranih strani v organizaciji, od zaposlenih, lastnikov, lokalne skupnosti do države. Organizacije investirajo v inovativne procese številna sredstva in vire, saj za doseganje ciljev uvajajo nove pristope, da bi izboljšale svojo učinkovitost in uspešnost. Učinkovito in uspešno obvladovanje tako poslovnih, proizvodnih ali storitvenih procesov kot tudi procesa vzdrževanja je ključno za nadaljnji uspešen razvoj organizacij v mnogih panogah. Med inovativne napore organizacij lahko uvrstimo tudi uvajanje in izvajanje vzdrževanja električnih inštalacij oziroma postrojev z metodo dela pod napetostjo (Live Working). Delo pod napetostjo (DPN) je vsako delo, pri katerem se delavec z deli telesa ali z orodjem, opremo ali napravami zavestno dotakne delov pod napetostjo ali poseže v območje dela pod napetostjo. DPN je metoda vzdrževanja električnih inštalacij oziroma postrojev, ki se je prvič uveljavila v začetku 20. stoletja, saj je njena uporaba prvič omenjena v ZDA že leta 1913. Navkljub stoletni tradiciji je v zadnjem času DPN z reorganizacijo oziroma prestrukturiranjem sektorja prenosa in distribucije električne energije dobil novo razvojno spodbudo, saj z odprtjem trga električne energije padajo stari monopoli v prenosu in distribuciji električne energije. Številni deležniki z bolj jasnimi ekonomskimi zahtevami večajo pritisk na upravljavce prenosnih in distribucijskih omrežij za doseganje višjih standardov kakovosti električne energije (KEE) oziroma kakovosti oskrbe z električno energijo. Čeprav govorimo o stoletni tradiciji, DPN predstavlja v slovenskem okolju novo metodo vzdrževanja električnih inštalacij oziroma postrojev v proizvodnji, distribuciji in prenosu električne energije ter v industriji in ustanovah (npr. v bolnišnicah), kar zahteva poglobljeno preučitev številnih interakcij na področju izvajanja DPN kot orodja preventivnega vzdrževanja. Glavni namen pričujoče doktorske disertacije je torej s poglobljenim raziskovanjem in razumevanjem dela pod napetostjo prispevati h kakovosti, varnosti in zdravju pri delu ter k učinkovitosti in uspešnosti procesov vzdrževanja električnih inštalacij oziroma postrojev. Dejstvo je, da obstaja bogata zbirka študij, priročnikov in strokovnih člankov, ki obravnavajo DPN predvsem z vidikov razvoja tehnologije in metod DPN na vseh nivojih napetosti, razvoja orodij in opreme ter usposabljanja monterjev. Nismo pa zasledili znanstvene literature, ki bi obravnavala povezave med managementom kakovosti, varnosti in zdravja pri delu ter učinkovitostjo in uspešnostjo procesov vzdrževanja električnih inštalacij oziroma postrojev z metodo DPN.
Ključne besede: management kakovosti, varnost in zdravje pri delu, učinkovitost in uspešnost organizacije, vzdrževanje, delo pod napetostjo
Objavljeno: 18.06.2018; Ogledov: 1001; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (5,71 MB)

5.
UČINKOVITOST IN USPEŠNOST JAVNIH UNIVERZ V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH
Marina Kuhar, 2015, magistrsko delo

Opis: Javne univerze, kot javne nepridobitne organizacije, pridobivajo sredstva od države. Omejenost proračunskih sredstev in nezadostnost virov sta težavi, s katerima se srečujejo vse države. Učinkovitost in uspešnost poslovanja javnih univerz je težko izmeriti, če jih opazujemo samostojno, zato jih primerjamo z drugimi tovrstnimi inštitucijami. Osredotočili smo se na primerjavo štirinajstih javnih univerz iz sedmih držav. V teoretičnem delu naloge smo proučili in predstavili institucionalne okvire delovanja univerz v Sloveniji, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji, ZDA, Singapurju in na Danskem. Proučili smo pojme učinkovitosti in uspešnosti izvajanja dejavnosti na javnih univerzah, da bi ugotovili, katere so bistvene razlike med kazalniki. Opredelili smo kazalnike za merjenje notranje in zunanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževanja. Raziskali smo vsa javno dostopna poročila o kakovosti, letna in finančna poročila za vsako univerzo posebej. V nadaljevanju smo proučili in primerjali finančne in nefinančne podatke izbranih univerz. Izračunali smo finančne in nefinančne kazalnike za vsako univerzo posebej in ugotovili, kakšne so razlike med proučevanimi univerzami na podlagi teh kazalnikov. Na podlagi zbranih kazalcev in kazalnikov ter izračunanih kazalnikov smo na koncu presodili, katera izmed proučevanih univerz je najboljša.
Ključne besede: javne univerze, nepridobitne organizacije, učinkovitost, uspešnost, institucionalni okviri, izobraževanje, finančni kazalniki, nefinančni kazalniki.
Objavljeno: 23.12.2015; Ogledov: 1301; Prenosov: 206
.pdf Celotno besedilo (1,15 MB)

6.
ANALIZA ORGANIZACIJE PODJETJA TELEKOM D.D.
Tanja Mohr Salkič, 2013, diplomsko delo

Opis: Organizacija je eden najpomembnejših pojavov, ki nas obkroža skozi celo življenje, saj se z njo srečujemo na vsakem koraku, tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem okolju. Da bi bila organiziranost poslovnega sistema čim bolj uspešna in učinkovita, je potrebno veliko znanja, predvsem pa odkrivanje področja samega poslovnega sistema. Dobro organiziran poslovni sistem ima velike možnosti razvoja. Tudi zaposleni imajo velike možnosti, saj so največji potencial in eden najpomembnejših virov organizacije. So tisti, ki k samemu razvoju ogromno prispevajo. Ivanko (2004, 254) navaja, da sta učinkovitost in uspešnost podjetij povezani z besedama učinek in uspeh. Učinkovitost se nanaša na delovanje in je mera izkoristka, ki nastane kot posledica odnosa med vložki in izidi pri notranjem delovanju podjetja. Uspešnost pa se nanaša na stanje oziroma izid. Je mera, ki nastane kot posledica odnosa med doseženimi izidi in postavljenimi cilji. Na uspešnost podjetja pa vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Glede oblik organizacijskih struktur podjetij Ivanko (2004, str. 30) navaja, da je struktura organiziranosti izid organiziranja in odseva statični vidik organiziranosti odnosov med nosilci organizacijskih nalog. Če povzamemo razlago struktur več avtorjev, ki jih Ivanko navaja, lahko rečemo, da je struktura organiziranosti smotrna razporeditev organizacijskih zmogljivosti po različnih organizacijskih osnovah. K organizacijskim zmogljivostim pa sodijo tako vsi kadrovski kot tudi materialni, finančni in drugi razpoložljivi viri v organizaciji, ki zagotavljajo uresničevanje organizacijskih ciljev. Strukturo lahko prikažemo z organizacijsko shemo, oblikujejo jo pa naloge, nosilci nalog in njihova medsebojna razmerja. V diplomskem delu predstavljamo analizo organizacije podjetja Telekom d.d. V teoretičnem delu diplomskega seminarja je cilj predstaviti organizacijo in izpostaviti značilnosti same organizacije podjetja, ki zajema pojem in učinke organizacije, vpliv situacijske teorije na organizacijo, ravnanje s človeškimi viri in organizacijske strukture. V praktičnem delu pa sledi analiza organizacije na primeru podjetja Telekom d.d. s prikazom trenutne organizacijske strukture v podjetju. Podjetje deluje uspešno že od leta 1995. Na dan 31. 12. 2012 je bilo 2751 zaposlencev. Zastavili smo si tri cilje in sicer: predstaviti vpliv situacijskih spremenljivk na podjetje, predstaviti ravnanje s človeškimi viri v podjetju in predstaviti značilnosti trenutne organizacijske strukture v podjetju Telekom d.d.
Ključne besede: organizacija, učinkovitost, uspešnost, organizacijska struktura, analiza organizacije
Objavljeno: 07.04.2014; Ogledov: 1939; Prenosov: 286
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

7.
MODEL DEJAVNIKOV ORGANIZACIJSKE KLIME V ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH
Andreja Cvikl, 2014, magistrsko delo

Opis: Teoretična izhodišča. V nalogi smo se osredotočili na spoznavanje pojma organizacijske klime in kulture ter ju merili v izbrani regijski bolnišnici. V organizacijah, kamor spadajo tudi bolnišnice, je pojem organizacijske klime bistven, saj je konkurenca med bolnišnicami vedno večja, saj organizacijska klima ključno vpliva na uspešnost in učinkovitost organizacij. Organizacijska klima vsebuje značilnosti, ki so skupne večini zaposlenih posamezne organizacije in vplivajo na uspešnost in zadovoljstvo zaposlenih. Le zadovoljni zaposleni so lahko tudi uspešni in prispevajo h kakovosti svojega dela v organizaciji. Namen in cilj. Namen magistrske naloge je prikazati kompleksen problem organizacijske klime in ustvariti model dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na organizacijsko klimo v zdravstvenih organizacijah na podlagi podanih teoretičnih prispevkov s teh področij ter empirično preveriti določena teoretična vprašanja na primeru zaposlenih v izbrani regijski bolnišnici. Raziskovalna metodologija. V magistrski nalogi je bila uporabljena deskriptivna in analitična metoda. S pomočjo strokovne literature smo pridobili podatke, ki smo jih uporabili pri izvedbi analitičnega dela, da smo jih lahko s pomočjo raziskovalnega dela potrdili oziroma ovrgli. Na podlagi analize smo želeli dobiti odgovore na postavljene hipoteze. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Dobljene podatke smo obdelali in vizualizirali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, program EpiData ter s programom SPSS. Rezultati. Iz analize podatkov smo ugotovili, da med zaposlenimi v izbrani regijski bolnišnici prevladuje zadovoljiva organizacijska klima. Izkazalo se je tudi, da dobri medsebojni odnosi, ki jih meri dimenzija kvaliteta odnosov statistično značilno pozitivno vplivajo na prav vse dimenzije organizacijske klime. Preverili smo tudi povezanost dimenzij organizacijske klime in izkazalo se je, da je večina dimenzij med seboj statistično značilno pozitivno povezanih ter vplivajo na oceno organizacijske klime. Sklep. Dobra organizacijska klima v organizacijah omogoča delovanje na individualni in skupinski ravni, spodbuja uspešnost in ustvarjalnost posameznika kot tudi skupine zaposlenih v organizaciji. Dolgoročni uspeh organizacij je mogoče zagotavljati, kjer je organizacijska klima ugodna in je v nenehnem izboljševanju.
Ključne besede: Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, uspešnost, zadovoljstvo, zdravstvena nega, organizacije, zaposleni.
Objavljeno: 02.04.2014; Ogledov: 1593; Prenosov: 248
.pdf Celotno besedilo (1,77 MB)

8.
VLOGA ORGANIZACIJSKE KLIME V ORGANIZACIJAH
Maja Kotnik, 2013, diplomsko delo

Opis: V preteklosti so ponavadi na klimo delovali spontano, kar pa se je zelo razlikovalo od organizacije do organizacije. Ko pa so začeli spoznavati njen močan vpliv na delovanje organizacije, so jo začeli podrobneje proučevati. V današnjem času torej organizacije posvečajo vse večjo pozornost organizacijski klimi. In prav je tako, kajti dejansko je zelo pomembna za uspešno delovanje organizacije. Proučevanje organizacijske klime se je tako začelo bliskovito razvijati. Zelo vzpodbuden pa je tudi podatek, da se vse več organizacij odloča za njeno merjenje, kajti na podlagi dobljenih rezultatov lahko potem organizacije primerno ukrepajo. Organizacijska klima je tako postala pomembno orodje pri vodenju organizacije. Zelo močno pa je odvisna od načina vodenja v posamezni organizaciji. Od organizacijske kulture je odvisno ravnanje z ljudmi pri delu, kar pa vpliva na organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Pomembno je, da se organizacije zavedajo pomembnosti zadovoljstva zaposlenih. Kader je namreč tisti faktor, ki jim lahko prinese konkurenčno prednost, kajti vse druge stvari so lažje posnemljive.
Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost organizacije, vodenje
Objavljeno: 25.03.2014; Ogledov: 721; Prenosov: 97
.pdf Celotno besedilo (4,40 MB)

9.
MERILA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA JAVNIH BOLNIŠNIC V NJIHOVIH LETNIH POROČILIH: PRIMER IZBRANIH SLOVENSKIH IN TUJIH BOLNIŠNIC
Mojca Kralj, 2013, magistrsko delo

Opis: Vsaka država ima drugačno ureditev zdravstvenega varstva. Javne bolnišnice, ki se financirajo preko sistema zdravstvenega varstva, težijo k zagotavljanju učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti poslovanja. Z namenom spremljanja učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti slovensko Ministrstvo za zdravje in mednarodne organizacije zahtevajo oziroma priporočajo veliko meril (kazalnikov) za spremljanje poslovanja javnih bolnišnic. Javne bolnišnice poročajo v svojih letnih poročilih in poročilih o kakovosti o kazalnikih poslovanja in o zdravstvenih kazalnikih izrabe virov, učinkovitosti in kakovosti. V magistrski nalogi smo najprej predstavili tri temeljne modele sistemov zdravstvenega varstva po svetu, in sicer Bischmarckov model, Beveridgeov model in tržni model ter spoznali izvajanje in financiranje zdravstvene dejavnosti v izbranih državah. Nato smo se osredotočili na pojme učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti poslovanja bolnišnic ter na njihovo povezanost. V nadaljevanju našega dela smo se osredotočili na primerjavo priporočenih kazalnikov Ministrstva za zdravje, OECD, WHO in AHRQ. Ugotavljali smo, kateri kazalniki so zastopani samo v eni, dveh, treh ali štirih proučevanih organizacijah. Sledila je primerjava kazalnikov poslovanja in zdravstvenih kazalnikov, o katerih poročajo v svojih poročilih bolnišnice iz 9 držav: Slovenije, Nemčije, Švice, Velike Britanije, Irske, ZDA, Kanade, Avstralije in Singapurja. Na podlagi primerjave smo ugotavljali, katere bolnišnice bolj celovito poročajo o teh kazalnikih oz. imajo prakso tovrstnega poročanja bolj razvito.
Ključne besede: sistemi zdravstvenega varstva, učinkovitost, uspešnost, kakovost, mednarodne organizacije, kazalniki, bolnišnice
Objavljeno: 22.08.2013; Ogledov: 2246; Prenosov: 476
.pdf Celotno besedilo (762,15 KB)

10.
ANALIZIRANJE POSLOVNE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI JAVNEGA ZAVODA S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA
Vesna Ćorić, 2013, diplomsko delo

Opis: V teoretičnem delu naloge smo predstavili javne zavode s področja terciarnega izobraževanja, njihovo dejavnost in financiranje, posebnosti na področju računovodenja in vsebino letnih poročil, ki jih zavod sestavlja. Predstavili smo teoretična izhodišča učinkovitosti in uspešnosti v javnem sektorju in namen njunega merjenja. Opredelili smo kazalce za merjenje notranje in zunanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževanja. V nadaljevanju smo predstavili sistem uravnoteženih kazalnikov – Balanced Scorecard (BSC), ki je celostno orodje za pretvarjanje strategije in merjenje uspešnosti po štirih uravnoteženih vidikih: vidiku strank, notranjih procesov, finančnem vidiku in vidiku učenja in rasti. Za javne zavode je nasprotno od gospodarskih družb ključnega pomena vidik strank, saj so ustanovljene z namenom zadovoljevanja širših družbenih potreb in ne ustvarjanju dobička. V praktičnem delu smo poskušali opredeliti strateške cilje po posameznih vidikih uravnoteženega sistema kazalnikov, opredelili smo kazalce za merjenje uspešnosti in učinkovitosti in izvedli analizo poslovanja zavoda na podlagi opredeljenih strateških kazalnikov. Predstavljen model je začetek razmišljanja o uporabi metode BSC za izboljšanje delovanja zavoda. Model pripomore k izboljšanju načrtovanja, spremljanju izvajanja začrtanih ciljev in s tem posledično večji učinkovitosti in uspešnosti. Pokazali smo, da je uravnoteženi sistem kazalnikov primeren tudi za javne zavode ne samo za gospodarstvo. Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti je celovitejše in ne sloni samo na finančnih podatkih, ki jih večina javnih zavodov uporablja za načrtovanje poslovanja v prihodnosti.
Ključne besede: javni zavodi s področja terciarnega izobraževanja, neprofitne organizacije, učinkovitost, uspešnost, sistem uravnoteženih kazalnikov
Objavljeno: 16.07.2013; Ogledov: 2062; Prenosov: 519
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

Iskanje izvedeno v 0.24 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici