| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 12
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
PRIMERJAVA IM MERJENJE UČINKOVITOSTI KADROVSKE FUNKCIJE V SLOVENSKEM IN TUJEM PODJETJU
Katja Gorjup, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Merjenje učinkovitega opravljanja kadrovske funkcije je v podjetjih tako pomembno kot preverjanje vsakoletnih finančnih rezultatov. Tudi kadrovska funkcija je tista, ki pomembno vpliva na finančne rezultate podjetja, saj je tudi od nje odvisno, kakšni zaposleni vstopijo v podjetje in na katerem delovnem mestu bodo najbolj uspešni in učinkoviti za uspešno poslovanje podjetja. Vendar pa je samo merjenje kompleksno, saj je v rezultat združeno veliko podatkov, od kadrovskih do finančnih ter je zanj porabljeno veliko časa, denarja ter zunanjih resursov. V diplomski nalogi smo, v prvem delu, predstavili kadrovsko funkcijo in opisali nekaj metod merjenja kadrovskega dela. V raziskovalnem delu smo po Ulrichovih vlogah kadrovske funkcije in uravnoteženem sistemu kazalnikov opravili merjenje učinkovitosti kadrovske funkcije v slovenskem in tujem podjetju, glede na zadovoljstvo zaposlenih s kadrovskim delom. Na podlagi anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali direktorji oddelkov in hčerinskih podjetij, uprava oziroma izvršni odbor podjetij in ostali zaposleni ter na podlagi intervjuja s kadrovskima direktorjema smo preverili, na katerem področju morata kadrovski funkciji izboljšati svoje delo, primerjali delo v obeh kadrovskih oddelkih med seboj ter pri obeh predlagali izboljšave.
Ključne besede: Kadrovska funkcija, Uravnoteženi sistem kazalnikov, Upravljalec sprememb, Strateški partner
Objavljeno: 06.10.2016; Ogledov: 1221; Prenosov: 124
.pdf Celotno besedilo (1,90 MB)

2.
PRESOJA POSLOVNE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI V JAVNEM SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU
Janja Zemljič, 2016, diplomsko delo

Opis: Na področju socialnega varstva in v socialnovarstvenih zavodih so se bistveno kasneje začeli ukvarjati z uspešnostjo in učinkovitostjo kot ostale družbe in podjetja. Razloge za to lahko pripišemo dejstvu, da celotno področje socialnega dela deluje v nekonkurenčnem okolju in v miselnosti, da bo tako tudi ostalo. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/2006) in Nova resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/2013) postavlja formalne zahteve po uvajanju modelov ocenjevanja kakovosti (odličnosti) in sprotnega ocenjevanja izvajalcev, vrednotenju njihovega dela po merilih modela odličnosti ter večjo učinkovitost javnih zavodov. Temeljni problem v zvezi z merjenjem uspešnosti in učinkovitosti v socialnovarstvenih zavodih je izbira primernega ogrodja, ki bo vključevalo vse dejavnike, ki vplivajo na proces poslovanja socialnovarstvenih zavodov, ki izvajajo oblike institucionalnega varstva. Vse to izhaja že iz njihovega poslanstva, ki je v čim večji meri zadovoljiti želje, potrebe in pričakovanja uporabnikov, ki so velikokrat tudi plačniki dolgotrajne in kompleksne storitve institucionalnega varstva. Obstoječi standardi in drugi standardizirani modeli kakovosti ne uresničujejo pričakovanj in želja uporabnikov in niso prilagojeni za merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja socialnovarstvenih zavodov. Z uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov (angl. Balanced Scorecard – BSC) bi bilo možno v opredelitev in merjenje uspešnosti vključiti vse dejavnike, ki lahko vplivajo na proces poslovanja socialnovarstvenih zavodov, hkrati pa bi sistem zagotavljal objektivnejše in kompleksnejše spremljanje njihove uspešnosti. Mehanizem uravnoteženega sistema kazalnikov lahko zagotavlja osredotočenje dejavnosti socialnovarstvenih zavodov na ključne dejavnike uspeha in prispeva k uresničevanju strateških ciljev. V osrednjem delu diplomskega dela je predstavljen model uravnoteženega sistema kazalnikov za socialnovarstveni zavod, ki na vrh sistema kazalnikov postavlja vidik poslovanja s strankami, sledijo pa mu vidik učenja in rasti, notranjih poslovnih procesov in finančni vidik. V zadnjem delu diplomskega dela so predstavljeni izidi ankete o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev in delavcev socialnovarstvenega zavoda.
Ključne besede: socialnovarstveni zavodi, uspešnost, učinkovitost, uravnoteženi sistem kazalnikov.
Objavljeno: 05.10.2016; Ogledov: 845; Prenosov: 94
.pdf Celotno besedilo (1,80 MB)

3.
INFORMACIJSKE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE POSLOVNE USPEŠNOSTI
Niko Rakušček, 2012, diplomsko delo

Opis: Strategija je dolgoročna usmeritev organizacije, s ciljem doseči prednost pred tekmeci preko učinkovitega razporejanja resursov v kompleksnem okolju. Na podlagi tega se z učinkovito strategijo zadovoljijo potrebe trgov in uresničijo pričakovanja delničarjev. Temeljna naloga stratega je torej, da razume in se uspešno spoprijema s konkurenco. Potrošniki danes zahtevajo visoko kvaliteto izdelkov in storitev. Eden izmed temeljev upravljanja kvalitete v strateško naravnani organizaciji je merjenje uspešnosti poslovanja. Sistem merjenja poleg samih meritev zahteva tudi definiranje in razumevaje metrik, zbiranje in analiziranje pridobljenih podatkov, na podlagi tega pa postavljanje prioritet in izvajanje primernih akcij, ki vodijo v izboljšave. Sodobne okoliščine poslovanja zahtevajo nov način razmišljanja, s tem pa vpeljavo nefinančnih kazalnikov. Po razpravah različnih strokovnjakov inštituta Nolan Norton in privatnega sektorja je nastal sistem merjenja, ki so ga poimenovali Uravnoteženi sistem kazalnikov in je razdeljen na štiri ločene vidike: - Finančni vidik - Vidik poslovanja s strankami - Vidik notranjih poslovnih procesov - Vidik učenja in rasti Uravnoteženi sistem kazalnikov zajema ravnotežje med: - kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, - finančnimi in nefinančnimi kazalniki, - kazalniki z zamikom in vnaprejšnjimi kazalniki, - zunanjimi in notranjimi vidiki uspešnosti. Uravnoteženi sistem kazalnikov se je hitro izkazal za veliko več kot le sistem za merjenje uspešnosti poslovanja. Inovativni managerji so ga začeli uporabljati kot sredstvo za udejanjanje in izvajanje strategije. Tako se je uravnoteženi sistem kazalnikov razvil iz izboljšanega sistema merjenja poslovanja v ključni sistem managementa. Po Ložarjevi raziskavi so v zadnjih letih največje izboljšave pri nas prinesla managerska orodja kot so to uravnoteženi sistem kazalnikov, lean manufacturing, šest sigma model. Poglavitni težavi, s katerimi se srečujejo naša podjetja je preveč nasplošno uveden sistem kazalnikov in predvsem premalo kvalitetno podprt z informatiko. V praksi se pogosto dogaja, da ima podjetje že uveden sistem kazalnikov, ki ga pa je treba precej korigirati, zaradi preveč nasplošno podanih meril. Te ugotovitve napeljujejo na misel, da bi podjetja morala identificirati ključne kazalnike uspešnosti za svoje poslovanje. Parmenter definira ključne kazalnike uspešnosti kot paleto metrik, ki se fokusirajo na tiste aspekte organizacijske uspešnosti, ki so najbolj pomembni za sedanji in prihodnji uspeh. Ključni kazalniki uspešnosti so torej kvantificirane metrike, ki odsevajo najpomembnejše dejavnike uspešnosti v organizaciji. Ustrezna informacijska podpora vseh notranjih procesov je za organizacijo nujna, saj podpira kvalitetno in učinkovito izvajanje procesov ter ustrezno podatkovno podlago za podporo uravnoteženemu sistemu kazalnikov. Idealna programska rešitev bi podjetju omogočila, da iz seznama kazalnikov izbere nabor ključnih kazalnikov uspešnosti, ki bi čim bolj celovito podpirali uresničevanje strategije, zraven tega pa bi podjetju olajšala še izbor in spremljanje ključnih kazalnikov.
Ključne besede: strategija, uresničevanje strategije, informacijske rešitve, upravljanje uspešnosti, uravnoteženi sistem kazalnikov, ključni kazalniki uspešnosti
Objavljeno: 07.12.2012; Ogledov: 1713; Prenosov: 221
.pdf Celotno besedilo (751,15 KB)

4.
URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV V POSLOVNI BANKI X
Goran Aver, 2012, diplomsko delo

Opis: Dan danes se nahajamo v obdobju hitrih sprememb v okolju, ko so in bodo gospodarske družbe, bolj kot v prejšnjih obdobjih, prisiljene na prilagajanje zahtevam trga in potrošnikov. Zato je danes za vsako gospodarsko družbo toliko bolj pomembno, da ima čim bolj učinkovite poslovne procese, čim boljše informacije o svoji konkurenci in svojih kupcih ter zna čim bolje napovedovati nove trende in preference porabnikov. Spremembe na trgu in v zakonodaji se poznajo v finančnih kazalnikih gospodarske družbe šele po določenem obdobju. Zato je pomembno, da gospodarska družba vzpostavi uravnoteženi sistem kazalnikov, ki lahko že prej zazna spremembe na trgu, spremembe v delovanju podjetja in v njegovih procesih. Uravnoteženi sistem kazalnikov je strateški menedžerski sistem, ki gospodarski družbi poleg spremljanja finančnih rezultatov, sočasno omogoča tudi spremljanje zadovoljevanja potreb potrošnikov, spremljanje učinkovitosti in uspešnosti notranjih procesov družbe ter učinke učenja in rasti. Le tako družba pozna trenutno stanje v katerem se nahaja, učinkovito reagira na spremembe v njenem okolju ter izvaja prave aktivnosti za dosego ciljev in uresničevanje njenega poslanstva in vizije. Omenjeno ima za posledico nižje stroške delovanja gospodarske družbe, zadovoljne komitente, zaposlene in lastnike ter zagotovljen dolgoročni razvoj. Tako je ključen proučevani problem v diplomski nalogi najti rešitve, kako je danes možno na primeru poslovne banke pripraviti predlog možnih strategij ter na tej osnovi določiti predlog uravnoteženega sistema kazalnikov, in sicer s poudarkom na vidiku učenja in rasti. Omenjeno problematiko rešujemo tudi s pomočjo izbora kadrovskega projekta, na podlagi katerega lahko realiziramo določene zastavljene strateške cilje banke. Da določimo možne strategije in kazalnike za določeno banko, pa je potrebno predhodno analizirati stanje na trgu bančnih storitev in napovedati razvoj na tem trgu v prihodnjih letih. V empiričnem delu naloge tako najprej analiziramo obstoječe stanje v proučevani banki, in sicer njene prednosti, slabosti ter priložnosti in nevarnosti. Obstoječe stanje v izbrani banki skušamo prenoviti z uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov, kjer podamo predlog različnih kazalnikov s finančnega, procesnega, tržnega in kadrovskega vidika. Tako predlagamo štirinajst strateških ciljev proučevane banke, za katere predlagamo skupaj enainštirideset meril uresničevanja, ki jih podpremo z ustreznimi kazalniki, kar je lahko koristen primer postavitve uravnoteženega sistema kazalnikov za vsako slovensko gospodarsko družbo. Bistven poudarek diplomskega dela je na vidiku učenja in rasti, kjer podamo predlog strateških ciljev in kazalnikov ter meril uresničevanja, pri čemer konkretneje opišemo vseh enajst izbranih kazalnikov vidika učenja in rasti. Za čim bolj uspešno implementacijo in uresničevanje kazalnikov vidika učenja in rasti predlagamo uvedbo uspešnega kadrovskega projekta »Akademija«, pomen katerega lahko razberemo tudi iz rezultatov izvedene ankete med kadri različnih slovenskih gospodarskih družb, ki jih povzemamo v diplomskem delu. Učinki izvedbe projekta »Akademija« se kažejo na izobraževalnem področju, v poslovnih rezultatih banke, na področju kulture banke v smislu povečanja zaupanja, spoštovanja in izboljšanja medsebojnih odnosov in komunikacije. Učinki se kažejo tudi v izboljšani čustveni inteligenci, ustvarjanju strateškega razmišljanja na vseh ravneh banke, ciljni usmerjenosti in odnosu do dela. Delovanje »Akademije« prispeva k dvigu samozavesti članov in ustvarjanju pozitivne energije v timu ter okolici. Skozi ta projekt se izobrazi številne »ambasadorje« sprememb v banki, ki so željni novega znanja in pomagajo pri razvijanju in spodbujanju spretnosti drugih sodelavcev.
Ključne besede: uravnoteženi sistem kazalnikov, strateški cilji, vidik učenja in rasti, kadrovski projekt, razvoj zaposlenih
Objavljeno: 29.10.2012; Ogledov: 1292; Prenosov: 108
.pdf Celotno besedilo (797,00 KB)

5.
URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV V TRGOVINSKEM PODJETJU
Nina Obid, 2012, magistrsko delo

Opis: V sodobnem poslovnem okolju je danes vse tako kompleksno in spremenljivo, da klasična managerska orodja za vodenje podjetij postajajo neustrezna. V ta namen je v magistrskem delu predstavljena uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov kot učinkovitega orodja načrtovanja in izvajanja strategije v obravnavanem podjetju, saj le-ta uspešno usmerja podjetje k dolgoročni uspešnosti. V teoretičnem delu bo razloženo, kaj je kontroling, ki je v sodobnem poslovnem okolju nujno potreben, in orodje le-tega – uravnoteženi sistem kazalnikov (USK). V zadnjem delu bodo podani predlogi za izboljšavo.
Ključne besede: Uravnoteženi sistem kazalnikov, Srategija in vizija podjetja, Upešnost poslovanja
Objavljeno: 01.10.2012; Ogledov: 1283; Prenosov: 171
.pdf Celotno besedilo (1,24 MB)

6.
7.
Uravnoteženi sistem kazalnikov poslovanja v logističnem podjetju
Branko Pulko, 2012, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi je predstavljena problematika spremljave uspešnosti poslovanja podjetja. Za dolgoročni uspeh niso dovolj le tradicionalni modeli, za spremljanje poslovanja ki temeljijo na finančni osnovi, saj v današnjem hitro spreminjajočem se svetu management potrebuje tudi nefinančne pokazatelje poslovanja. V svetu obstaja velika množica sistemov in pristopov, ki so bili razviti z namenom spremljave uspešnosti in učinkovitosti poslovanja podjetja. Delovanje uravnoteženega sistema kazalnikov ponuja organizaciji vse potrebne informacije tako s finančnega vidika, kot tudi vidika poslovanja s strankami, z vidika notranjih poslovnih procesov ter učenja in rasti, prav tako pa ponuja informacije za sprejemanje pravih in pravočasnih poslovnih odločitev in omogoči takojšnje odzivanje na spremembe v poslovnem okolju. Nabor in izbor kazalnikov temelji na konceptu dobre prakse, katerega osnova sta analiza že vpeljanih modelov uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetjih in upoštevanje potreb managementa v obravnavanem podjetju Ploj d.o.o. Vpeljava modela uravnoteženega sistema kazalnikov ni le sistem za spremljanje poslovanja, ampak gre tudi za konkurenčno prednost na zdaj globalnem evropskem trgu.
Ključne besede: sodobne organizacije, merjenje uspešnosti, nefinančni kazalniki, uravnoteženi sistem kazalnikov
Objavljeno: 29.04.2012; Ogledov: 2376; Prenosov: 292
.pdf Celotno besedilo (2,82 MB)

8.
KONTROLING ZA PRESOJO STRATEŠKIH USMERITEV NA PRIMERU PODJETJA V KRIZNIH RAZMERAH
Nejc Podkubovšek, 2011, diplomsko delo

Opis: Velika gospodarska kriza, ki traja že skoraj štiri leta, se je začela v ZDA. Kot začetek krize večina stroke navaja pok ameriškega balona drugorazrednih hipotekarnih posojil, poleti leta 2007. Propadati so začele velike finančne institucije v ZDA in kasneje po vsem svetu. To je povzročilo nevšečnosti številnim podjetjem, ki so imela likvidnostne težave, saj kar naenkrat ni bilo mogoče dobiti posojila. Tudi investitorji so bili glede prihodnosti zadržani in negotovi. Večina podjetij na krizo ni bila pripravljena, kar pomeni, da niso imeli rešitev za izhod iz nje. Vodilno vlogo v podjetjih so prevzeli krizni managerji. Kriza je zaradi upadanja prodaje vplivala na zmanjšanje prihodkov v podjetjih. Kar je sorazmerno s prihodki potrebno zmanjšati tudi stroške, je v tem času bil še kako potreben dobro zasnovan kontroling, ki je predvideval, kje se ti stroški lahko zmanjšajo, po drugi strani pa podjetju čim prej zagotovil, da bo spet povečalo prodajo in s tem prihodke. Pri zagotavljanju dolgoročnega razvoja in obstoja podjetja je izredno pomembna vloga stroškov. Poslovodniki oziroma kontrolerji morajo biti usmerjeni v prihodnost, pri tem pa misliti in delovati ciljno in koristno. Vsako podjetje mora imeti razvito strateško planiranje, s katerim razkriva svojo vizijo, poslanstvo in izbrane strategije. Poslovodstvo izbere tiste strategije, ki ob sinergiji različnih poslovnih področij in funkcij ustvarjajo največjo konkurenčno prednost podjetja, kar je lahko bistvenega pomena za znižanje stroškov podjetja.
Ključne besede: Ključne besede: Kriza, kontroling, uravnoteženi sistem kazalnikov, strategija, strateški cilj.
Objavljeno: 19.01.2012; Ogledov: 1515; Prenosov: 211
.pdf Celotno besedilo (669,89 KB)

9.
Model uresničevanja strategije v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d.d.
Branko Fijok, 2011, magistrsko delo

Opis: V času razcveta industrijske dobe je bila skrivnost uspeha v ekonomiji obsega. Uspešnejša so bila podjetja, ki jim je uporabljena tehnologija omogočala učinkovito proizvodnjo množičnih izdelkov. Za merjenje in analiziranje poslovne uspešnosti so se posluževala izključno tradicionalnih finančno-računovodskih kazalnikov. Značilnost okolij v zadnjih desetletjih pa so neprestane in pogoste spremembe, ki se jim morajo podjetja sproti prilagajati. Podjetja zato stalno iščejo nove, uspešnejše strategije, ki bodo pripomogle k uspehu. Pot k uspehu pa je težka in vodi mimo neštetih ovir, ki lahko hitro povzročijo tudi neuspeh. Pri tem je zelo pomembno, da imajo podjetja jasno vizijo, kakovostno strategijo in dosledno uresničujejo postavljene cilje. Jasno opredeljene strategije in njihovo uresničevanje je namreč eden od temeljev za uspešno dolgoročno poslovno prihodnost podjetij. Uspešno uresničevanje strategij je odvisno tudi od možnosti spremljanja njihovega izvajanja, kar pa je mogoče le z ustreznimi sistemi merjenja uspešnosti poslovanja. Uporaba klasičnih metod merjenja poslovne uspešnosti v današnjem času več na omogoča konkurenčne prednosti, saj potrebujejo podjetja hitrejše, natančnejše in kompleksnejše pristope za analiziranje poslovne uspešnosti in odkrivanje ter predvidevanje prihodnjih gibanj svojega poslovanja. Obstajajo številni sodobni modeli merjenja uspešnosti poslovanja, ki vključujejo tako finančne kot nefinančne vidike poslovanja. Zelo uveljavljen model, ki je tudi podrobneje obravnavan v tem magistrskem delu, je uravnoteženi sistem kazalnikov. Model pretvarja poslanstvo in strategijo organizacij v oprijemljive cilje in celovito paleto kazalnikov uspešnosti. Posebnost pa je med drugim tudi ta, da ni enotnega modela za podjetja, saj je izgradnja tega merilnega orodja zasnovana na strategiji in viziji vsakega podjetja posebej. Izbira kazalnikov je torej odvisna od življenjskega cikla podjetij, tržne usmerjenosti, politike poslovanja, lastnikov idr.
Ključne besede: Strategija, uresničevanje strategije, merjenje poslovne uspešnosti, uravnoteženi sistem kazalnikov, strateško usmerjena organizacija.
Objavljeno: 29.08.2011; Ogledov: 2027; Prenosov: 212
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)

10.
UVEDBA URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV V IZBRANI ORGANIZACIJI
Ana Šumak, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: V današnjem času, polnem nenadnih sprememb in velike konkurence je za podjetje izjemno pomembno, da zna izkoristiti konkurenčno prednost in najti načine, da le-to na dolgi rok tudi ohrani. Uspešnost podjetja je odvisna od tega, kako hitro in učinkovito podjetje sprejema in uporablja informacije, ki jih pridobiva s pomočjo določenih kazalnikov. Izjemno pomembno je, da podjetje ne spremlja le finančnih kazalnikov, ampak se usmerja predvsem na tiste vidike, ki omogočajo podjetju doseganje konkurenčne prednosti. Eden izmed načinov takšnega spremljanja uspešnosti je tudi uravnoteženi sistem kazalnikov, ki spremlja uspešnost podjetja s pomočjo štirih vidikov: finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti. Predstavljeni model ni le merilni sistem uspešnosti podjetja, ampak daje celovit pregled nad učinkovitostjo poslovanja podjetja (na vseh ravneh odločanja v podjetju). Preden se podjetje odloči za uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov, mora jasno opredeliti vizijo, poslanstvo ter cilje podjetja. Na podlagi tega se oblikuje sistem izbranih kazalnikov iz že omenjenih štirih vidikov, ki je prilagojen potrebam posameznega podjetja. Ta daje poslovodstvu informacije, ali sledi zastavljeni strategiji ter ciljem, ali ne. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo pričeli s projektom uvedbe uravnoteženega sistema kazalnikov v izbranem podjetju. Izbrali smo takšne kazalnike, ki so se nam po preučitvi dosedanjega stanja v podjetju zdeli najprimernejši in najbolj uporabni. Kazalniki bodo podjetju v pomoč, da se pravočasno odzovejo na morebitna odstopanja od želenega ter spremembe na trgu.
Ključne besede: uravnoteženi sistem kazalnikov, kazalniki, projekt, projektni management, poslanstvo, vizija, cilji podjetja, finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov, vidik učenja in rasti
Objavljeno: 26.01.2011; Ogledov: 2281; Prenosov: 403
.pdf Celotno besedilo (676,18 KB)

Iskanje izvedeno v 0.3 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici